Hôm nay,  
Việt Báo Online

Những Điểm Mới Trong Bản Báo Cáo Của Ông Khải

20/10/200500:00:00(Xem: 4438)
Những Điểm Mới Trong Bản Báo Cáo Của Ông Khải
- Trong ngày khai mạc kỳ họp thứ tám của Quốc hội Cộng sản Việt Nam khóa XI vào sáng ngày 18 tháng 10 năm 2005, ông Phan Văn Khải, đã đọc một bản cáo của chính phủ dài cỡ 11 trang. Theo thông lệ của các kỳ họp, quốc hội thường dành cho đại diện chính phủ đọc một bài diễn văn dưới dạng báo cáo tình hình, sau đó một số bộ trưởng sẽ ra trả lời các chất vấn của các đại biểu. Nghe đâu kỳ này sẽ có 8 bộ trưởng ra trả lời khoảng 34 điều đã hứa thực hiện trong kỳ họp lần trước. Đặc biệt là các Bộ truởng giao thông vận tải Đào Đình Binh, Bộ truởng thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc công ty điện lực Đào Văn Hưng sẽ bị hỏi khá nhiều về các vụ án tham nhũng liên quan đến các bộ nói trên trong thời gian qua. Việc đại biểu chất vấn các bộ trưởng đã được Hà Nội cho thực hiện từ nhiều năm qua; nhưng cho trực tiếp truyền hình để dân chúng theo dõi thì mới trải qua ba kỳ họp. Ý kiến của đa số cho là kịch cợm và tạo ấn tượng hơn là thực chất, vì đại biểu được cho lên hỏi cũng như những câu trả lời của các Bộ trưởng chỉ nói lấy có, không giải quyết trực tiếp vào các quan tâm của người dân. Đa số các bộ trưởng tránh né, đổ lỗi cho cơ chế hoặc hứa suông rồi thôi. Ngay cả những phần chất vấn của đại biểu đối với Thủ tướng hay phó thủ tướng trước đây, về một số chính sách đang nóng trong xã hội như giáo dục, y tế, xây dựng, giao thông... cũng chỉ trả lời chung chung, hoặc đẩy cho các bộ chịu trách nhiệm.. rồi thôi.

Điều đáng chú ý trong bản cáo tình hình của ông Khải lần này đã bỏ đi phần kể lể dài dòng về những ‘thành quả’ trên giấy của các chính sách hay đường lối phát triển kinh tế đối ngoại như những lần trước đây, mà đề cập nhiều vào ba vấn đề: 1/Tạo chuyển biến mạnh về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; 2/Cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống; 3/Mở rộng dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền, trong 6 vấn đề được ông Khải chọn để trình bày trước các đại biểu trong lần này. Thật ra thì ba vấn đề mà ông Khải trình bày không có gì mới. Tất cả đều cũ và người dân đã nghe đến chán. Nhưng điều đáng chú ý lần này, ba vấn đề mà ông Khải đề cập liên quan đến giáo dục, dân sinh, dân quyền, đã có một vài y tưởng mới, đi kèm với những nhu cầu mà theo ông Khải nói, đó là do những áp xuất của toàn xã hội.

Trong lãnh vực giáo dục, ông Khải đề cập thẳng là phải xã hội hóa đi đôi với đổi mới cơ chế. Làm ra sao thì ông Khải chưa nói rõ, nhưng việc chính phủ chính thức đề cập hai điểm này trong báo cáo, cho thấy là những áp lực của toàn xã hội về tình trạng xuống cấp giáo dục, quản lý yếu kém của bộ giáo dục trong vài năm vừa qua, đã buộc Hà Nội phải buông sự độc quyền chi phối hầu trả lại cho xã hội giải quyết. Nói cách khác, từ nhiều năm qua, cả nước tham vãn về sự suy đồi của nền giáo dục và rất đông người đề nghị tư nhân hóa ngành giáo dục kể cả việc chấm dứt vai trò quản lý của bộ giáo dục, trong đó, loại bỏ những môn học về chính trị, những giờ về chủ nghĩa Mác -Lênin. Nhưng cán bộ phụ trách công tác giáo dục của đảng không muốn buông vì sợ mất độc quyền và mất sự kiềm chế ‘tư tưởng’ lên tuổi trẻ về ý thức hệ cộng sản. Từ chỗ chấp nhận trên lý thuyết đi đến chỗ thực hiện còn khá xa trong chế độ độc tài quan liêu cộng sản, nhưng sự chấp nhận để cho xã hội giải quyết nhu cầu giáo dục, cho thấy là các áp lực của dư luận quần chúng và giới giáo dục tại Việt Nam, đã phần nào có kết quả trong nỗ lực gỡ bỏ sự độc quyền của đảng trong phạm vi học đường. Đây là bước đầu quan trọng góp phần vào việc đòi hỏi đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ sự độc chiếm trên các lãnh vực truyền thông, thông tin đại chúng trong những bước kế tiếp. Lý do dễ hiểu là không thể nào thực hiện xã hội hóa giáo dục thành công khi vấn đề thông tin đại chúng lại tiếp tục bị đảng khống chế toàn diện như hiện nay.

Trong lãnh vực dân sinh, bản báo cáo của ông Khải không nhắc gì đến phương án giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của dân chúng ngày một gia tăng trên hai lãnh vực đất đai, ruộng vườn và các nhu cầu của đời sống; nhưng ông lại nói nhiều về ba nhu cầu khác cũng khá quan trọng. Đó là giải quyết việc làm; chăm lo, bảo vệ sức khoẻ; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Tuy ba vấn đề mà ông Khải đề cập không có gì mới; nhưng nó đang có nhiều dấu hiệu trở thành ngòi nổ, dẫn đến những vụ khiếu nại, tố cáo lớn hơn, sau khi các vụ tranh chấp về đất đai, ruộng vườn trở nên bảo hòa. Nghĩa là sau 20 năm áp dụng chính sách đổi mới tuỳ tiện, đời sống của người dân chuyển từ một xã hội bị ngăn sông cấm chợ, thiếu thốn mọi thứ sang một xã hội tiêu thụ với nhiều loại hàng hóa để chọn lựa, các khủng hoảng về dân sinh chưa lộ rõ trong khoảng 10 năm đầu. Từ cuối năm 1999, khi Hà Nội bắt đầu đẩy mạnh cải cách theo hướng thị trường và nhất là sau biến cố nổi dậy chống siêu cao thuế nặng của nông dân toàn tỉnh Thái Bình vào giữa năm 2000, các vụ khiếu nại, tố cáo đã bộc phát mạnh trên toàn quốc. Đây có thể coi là điểm xuất phát của những đấu tranh về mặt dân sinh, khởi động qua các vụ chống siêu cao, thuế nặng và khiếu kiện về ruộng đất. Trong thời gian tới, khi Hà Nội phải để cho xã hội góp phần vào việc quản lý và giải quyết những nan đề của chế độ độc tài gây ra, những vấn đề về bảo hiểm y tế, sức khoẻ, công ăn việc làm, bảo vệ môi sinh.... sẽ là những đòi hỏi mới ngày một đa dạng trong quần chúng. Do đó ông Khải đã biết sợ nên phải đưa ra nhu cầu giải quyết từ lúc này; nhưng cũng giống như giáo dục, chính quyền không thể nào độc quyền giải quyết lấy mà phải giao lại cho xã hội cùng giải quyết. Đây là lúc giằng co giữa bộ máy quan liêu và các nhu cầu của người dân, tạo ra những xung đột về mặt dân sinh khó tránh trong thời gian tới.

Trong lãnh vực dân quyền, ông Khải đã nói đến nhu cầu ‘thúc đẩy minh bạch hóa, công khai, dân chủ trong đời sống xã hội’ là một ý niệm chưa hề có trong xã hội độc tài đảng trị. Ông Khải nói đến nhu cầu đòi hỏi các cơ quan nhà nước, kể từ nay phải minh bạch trình bày, công khai các dữ kiện và tôn trọng dân chủ để chống tham nhũng và tránh lãng phí. Để làm được các điều trên, ông Khải cho rằng các bộ máy của chính quyền phải đặt dưới sự giám sát của dân và báo chí. Nguyên tắc của ông Khải đưa ra thì đúng, nhưng đó chỉ lối nói lấy được và mị dân, khi mà đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa thực sự giải quyết hai nhu cầu: Công nhận các quyền căn bản của dân và tư nhân hóa báo chí, truyền thông. Khi nào Hà Nội còn ngoan cố chỉ cho các cơ sở đảng Cộng sản Việt Nam làm chủ những phương tiện báo chí và truyền thông, và chưa tôn trọng các quyền tự do lập hội, tự do tư tưởng, tự do đi lại, tự do đình công, biểu tình.... thì sự giám sát của dân và báo chí như ông Khải đề cập chỉ là hình thức ‘đánh bùn sang ao mà thôi’. Tuy nhiên, điều đáng để ý ở đây là Hà Nội đã bắt đầu 'quan tâm' đến dư luận, đến những sức ép của quần chúng chứ không còn ngoan cố như quá khứ, nên mới yêu cầu các cơ quan phải tiếp xúc rộng rãi với báo chí để công khai hóa các vấn đề khi dư luận đòi hỏi.

Tóm lại, bản báo cáo tình hình của ông Khải lần này có vài điểm mới như đã phân tích, nhưng còn quá lý thuyết và chưa thuyết phục được người nghe vì cách làm để thực hiện những ý tưởng đó không khác gì hiện nay. Nói chung, các điểm trình bày của ông Khải cho thấy là Hà Nội đang ở giai đoạn có nhiều áp xuất phải thay đổi chứ không thể giữ nguyên trạng như trong nhiều năm qua. Vấn đề là Hà Nội có còn đủ nội lực để tự chủ trong những chuyển đổi này hay sẽ bị tuột tay khi mà người dân Việt Nam đã và đang có nhiều dấu hiệu đứng dậy giành lại sự tự chủ của chính họ trong thời gian tới.

Lý Thái Hùng
Oct 19 2005

22/04/2019(Xem: 491)
Khối Nhân Quyền Cho Việt Nam sẽ là tiếng nói chung chống lại sự lạm dụng liên tục các quyền cơ bản của con người và tự do tôn giáo của Cộng Sản Việt Nam. Tất cả các thành viên của Khối này sẽ cùng nhau làm việc và kết hợp với các nhà hoạt động trong và ngoài Việt Nam.
22/04/2019(Xem: 347)
các em Hướng Đạo Sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang đang nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ khai mạc cho buổi tưởng niệm và hội thảo Tháng Tư Đen do Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ tổ chức vào trưa ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, 2019
22/04/2019(Xem: 418)
ngày 21/4/2019 hãng Reuters loan tin, “Hơn 290 người chết và tối thiểu 500 bị thương trong bảy cuộc đánh bom liên tiếp vào ba nhà thờ Thiên Chúa Giáo và bốn khách sạng sang trọng tại miền đông Tích Lan (Sri Lanka) vào ngày hôm nay do nhóm cực đoan Quốc Gia Thowfeek Jamaath thực hiện và đây là cuộc tấn công đầu tiên lớn nhất vào hòn đảo ở Ấn Độ Dương kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt cách đây mười năm
22/04/2019(Xem: 650)
Bộ Công an, phối hợp với an ninh TP. Hà Nội, đã bắt giữ, câu lưu, thẩm vấn Cao Vĩnh Thịnh - thành viên nhóm Green Trees (Cây Xanh) - suốt một ngày. Trong lúc giam Thịnh ở đồn, công an cũng kéo đến nhà riêng của cô đòi khám nhà, lừa gia đình rằng “chị Thịnh đã hợp tác và chỉ chỗ giấu sách của Đoan Trang”
22/04/2019(Xem: 294)
“Thuyền-nhân….biểu-tượng cuả Tự-Do” Đêm Thuyền-Nhân - Xem một số hình ảnh sinh hoạt từ trại tị-nạn Văn-nghệ tháng Tư và mạn đàm cùng vài thuyền-nhân và Trại trưởng trại tị-nạn Cheras (Malaysia) và Palawan (Philippines).
22/04/2019(Xem: 274)
Mây đi liền với khí hậu nên khi xem tin thời tiết trưóc khi đi ra khỏi nhà, các bản tin khí tượng có đề cập đến nhiệt độ, áp suất không khí và mây. Nói về mây, ta có mây vàng, mây trắng, mây xám, mây đen v.v. Mây đi liền với văn học nên tựa đề một quyển sách của Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh có tựa Đường xưa mây trắng.
22/04/2019(Xem: 1117)
Cũng là thuyền nhân, từng đi ghe vượt biển đến Mã Lai cuối năm 1978, ở trại tị nạn Kota Baru, trải qua những nỗi buồn vượt biển tị nạn, tôi cảm nhận hồn thơ đó và ôm đàn lẩm nhẩm cố gắng tạo nên một ca khúc
21/04/2019(Xem: 734)
hôm 15-4, đại diện Nhật Bản, Toshimitsu Montego, bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật, chỉ muốn một Hiêp định Thương mại hướng tới hàng hóa. Trong khi đó đai diện thương mai Mỹ, Robert Lighthizer, muốn cuộc đàm phán mở rộng thêm một số vấn đề bao quát hơn gồm có hàng hóa
21/04/2019(Xem: 367)
Thông thường phản ứng đối với một hành động sẽ tránh được tính cách nông nổi, bộp chộp, chủ quan, hoặc thiếu bình tĩnh, nếu giữa hành động và phản ứng ấy có một quãng thời gian trống. Phản ứng có thể là một hành động chống lại, hay chỉ là một thế đứng, một nhận định, một góc nhìn
21/04/2019(Xem: 488)
Vì yêu âm nhạc họ vẫn miệt mài sáng tác, chau chuốt những hình nốt âm thanh giai điệu đến cuối đời vì nghệ thuật. Những tác phẩm nghệ thuật đó đã nói được tâm tình của người dân và hồn dân tộc cũng giống như Dân Nhạc ba miền đều nói được tâm tình người dân và hồn dân tộc góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa dân tộc
21/04/2019(Xem: 780)
Bởi họ đã chiến đấu để bảo vệ khát vọng của dân tộc trong suốt thể kỷ 20: một nền dân chủ, tự do đúng nghĩa... Lịch sử Đảng Cộng sản, kể từ khi cướp công lao “Tuyên cáo Việt nam Độc lập” của vua Bảo Đại (ngày 11/3/1945) , là lịch sử của sự lừa đảo và dối trá.
21/04/2019(Xem: 1097)
Từ đau đớn và truân chuyên, tôi gởi đến cho mọi người hạnh phúc vững bền của chữ nghĩa. (Hoàng Ngọc Tuấn) - Nếu không có cái tên Hoàng Ngọc Tuấn và những trang truyện ngắn đầy những chất thơ nói về tình yêu, hẳn là tuổi trẻ chúng tôi 40 năm trước chỉ có một thời để chết và một thời để nhớ mãi khôn nguôi.
21/04/2019(Xem: 2136)
Tôi nhận được bài viết có tựa đề “Thượng nghị sỹ Mỹ kể về cái hôn bất ngờ ở Việt Nam và câu chuyện khiến Tổng thống Bush rơi nước mắt” do một người bạn trẻ ở Houston, Texas chuyển lại kèm theo lời nhắn dễ mến của cô: Câu chuyện cảm động quá chú ơi!
21/04/2019(Xem: 1113)
Sinh hoạt diễn ra tại Trung Tâm Đa Văn Hóa, thành phố Falls Church, Virginia vào trưa thứ bảy 13 tháng tư năm 2019 với chủ đề “Làm sao để tạo được sức mạnh đấu tranh”.
21/04/2019(Xem: 904)
Chế độ Cộng Sản tiêu tùng. “Thời bao cấp” của nền kinh tế quốc doanh đưa Cộng Sản Việt Nam đến chỗ kiệt quệ. Để được sống còn, đảng CSVN buộc phải mở cửa hội nhập vào kinh tế thế giới
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 04/2019, một sinh viên ở New York đã đệ đơn kiện Apple, yêu cầu khoản tiền bồi thường lên tới 1 tỷ USD. Sinh viên cáo buộc phần mềm nhận dạng gương mặt của Apple đã nhận dạng sai, khiến anh dính líu tới một loạt vụ trộm tại các cửa hàng Apple Store trước đó.
Khoảng cuối tháng 04/2019, công ty nghiên cứu xe tự lái Uber Advanced Technologies Group (Uber ATG) đang đạt được thỏa thuận nhận khoảng đầu tư có tổng giá trị lên đến 1 tỷ USD. Trong đó, 667 triệu USD đến từ Toyota cùng nhà sản xuất linh kiện xe hơi Denso, còn Quỹ đầu tư Softbank góp số tiền 337 triệu USD.
Tính đến tháng 04/2019, mạng xã hội và truyền thông chính thống các nước đang hết sức nỗ lực để loại bỏ sự tồn tại tin giả, nhưng không có nhiều hiệu quả. Các bản tin giả thường nhắm vào cảm xúc nên có thể đạt độ lan tỏa rất nhanh trong thời gian ngắn, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng trở thành nạn nhân mà không hay. Vậy chúng ta phải làm gì để tránh được các tin tức loại này?
Đêm nay là đỉnh điểm của mưa sao băng Lyrid khiêm tốn, với một vài thiên thạch mỗi giờ có thể nhìn thấy từ các vị trí tối với bầu trời quang đãng.
Chi tiền trên nền tảng đám mây của Apple phản ánh quyết tâm của công ty trong việc cấp các dịch vụ trực tuyến như iCloud một cách nhanh chóng và đáng tin cậy, ngay cả khi phải phụ thuộc vào đối thủ để làm điều đó.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Cơ quan tình báo trung ương (CIA) đã cáo buộc Huawei về việc tập đoàn công nghệ đồng ý nhận tài trợ từ Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương (CNSC), Lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân và một nhánh thứ 3 của Mạng lưới Tình báo Trung Quốc
Trong một tài liệu nộp cho Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration), BMW đã giải thích về một lỗi có thể khiến cho hơi ẩm xâm nhập vào bộ làm nóng cho van thông khí các-te (Positive Crankcase Ventilation) trên xe, khiến cho các thành phần làm từ nhựa có thể bị hao mòn và xuống cấp theo thời gian. Trong tình huống xấu nhất, hỏng hóc sau đó có thể dẫn đến hiện tượng chập điện dẫn đến cháy nổ ngay khi động cơ của xe không hoạt động.
Khoảng giữa tháng 04/2019, theo thông tin từ giới truyền thông, Huaxintong Semiconductor Technologies (HXT), liên doanh giữa nhà sản xuất chip của Mỹ Qualcomm và chính quyền tỉnh Quý Châu Trung Quốc vào năm 2016 để tạo nên các chip máy chủ, sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng 04/2019.
Khoảng giữa tháng 04/2019, trong bài phát biểu tại Đại học Stanford, Chủ tịch Microsoft Brad Smith đã chia sẻ một số tin tức khá bất ngờ về các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trên thế giới của Microsoft. Theo đó, ông Smith chia sẻ rằng thời gian qua, Microsoft đã từ chối bán công nghệ nhận dạng gương mặt của hãng cho một cơ quan thực thi pháp luật ở California và một thủ đô giấu tên vì những lo ngại về nhân quyền
Sự khác biệt giữa các hệ điều hành thời gian thực (Real-Time OS - RTOS) và các nền tảng truyền thống khác nằm ở khả năng dự đoán trước của chúng. Với một RTOS, nhà phát triển có thể đảm bảo rằng, việc gián đoạn xử lý hay chuyển từ tiến trình này sang tiến trình khác sẽ được thực hiện trong một thời gian biết trước. Điều này sẽ đảm bảo mạnh mẽ cho các ứng dụng rằng chúng có thể đáp ứng kịp thời gian để các sự kiện phần cứng, các chương trình timer hoặc các chương trình khác có thể sử dụng CPU nếu muốn.
Liệu có thể xảy ra một sự kiện thuộc lớp Carrington tác động đến Trái đất, thiệt hại ước tính có thể xảy ra đối với lưới điện và điện tử toàn cầu ở quy mô chưa từng có? Cực quang trong ảnh được chụp vào năm 2016 trên hồ Thingvallavatn ở Iceland.
Apple từng bị nhiều công ty kiện vì trùng thương hiệu sản phẩm, iPhone, iPad và hầu hết hãng đều thắng. Nhưng tháng 04/20119, Apple đã thua trên chiến trường pháp lý dưới tay của Swatch - hãng làm đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ vì câu nói huyền thoại của cố CEO Steve Jobs: "One more thing"
Theo hình ảnh do hệ thống camera bãi xe ghi lại, khói trắng bất ngờ bốc lên từ nắp ca-pô chiếc Tesla Model S màu trắng. Sau đó xe phát nổ và bốc cháy, làm hư hỏng những chiếc xe xung quanh. Vụ việc diễn ra vào khoảng 20h ngày 21/04/2019
Động vật ăn cỏ sẽ chỉ ăn cỏ để sinh tồn, cũng như động vật ăn thịt chỉ ăn thịt. Tuy nhiên, thực tế có những trường hợp những con vật đáng yêu ăn cỏ vẫn ăn thịt, không phải vì không có gì ăn mà rất có thể vì chúng đang thiếu một chất gì đó.
Khoảng giữa tháng 04/2019, sau vụ cháy làm tan nát cả phần mái của Nhà thờ Đức Bà ở Paris, đã có hơn 1 tỷ USD được quyên góp để giúp phục dựng lại kiến trúc mang tính lịch sử của cả nhân loại. Tuy nhiên, lại phát sinh có 1 vấn đề khác đó là nếu muốn phục dựng đúng y phiên bản cũ, nước Pháp đang không có các cây đủ lớn để làm nguyên liệu