Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vì ‘tư Tưởng Bác’, Xin Xóa Bỏ Nhà Nước Pháp Quyền Csvn

18/10/200500:00:00(Xem: 5297)
- LGT: Sau đây là lá thư của cụ Nguyễn Đình Bắc, hơn 60 năm tuổi đảng, bày tỏ thất vọng về các văn kiện Đại Hội X. Đặc biệt, cụ xin sử dụng Tư Tưởng Bác Hồ, sử dụng trở lại Hiến Pháp 1946 và hãy “xóa bỏ nhà nứơc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.” Toàn văn như sau.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005
Kính gửi:
- Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam
- và BCH TƯ Đảng Cộng sản VN khóa IX

1. Tôi tên là Nguyễn Đình Bắc, sinh năm 1920, tham gia cách mạng từ năm 1940, tham gia Đảng từ năm 1945...
Quá trình công tác:
Tháng 8 năm 1944, tham gia Việt Nam Công Nhân Cứu Quốc hội (Việt Minh) rồi tháng 3 năm 1945 học lớp Quân chính kháng Nhật và tham gia Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân cho đến tháng 8 năm 1945 trở về Hà Nội hoạt động phong trào công nhân nội thành với đồng chí Phương Chu và đồng chí Khánh Giới và chuẩn bị cho khởi nghĩa ở Hà Nội.
Cách mạng tháng 8 thành công, đoàn thể phân công sang vận động công nhân ngành hỏa xa Quận 5 (đường Hải Phòng - Lao Kay) cho đến ngày 1 tháng 5 năm 1972 thì được về hưu tại đơn vị cuối cùng: Bộ Vật tư.
Đã từng là Ủy viên chấp hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên năm 1947 - 1950 và thư ký Liên Đoàn Lao Động Liên Khu 10 gồm 6 tỉnh của khu Việt Bắc là Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Lao Kay, Tuyên Quang, Hà Giang và Liên khu XI gồm 3 tỉnh Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây.
Trong quá trình công tác đã được tặng thưởng:
- Một Huân chương Độc lập hạng Ba
- Một Huân chương Kháng chiến hạng Hai
- Một Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Hai và được cấp Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ngày 19/05/1996.
Nay đã về hưu từ tháng 5 năm 1972 và được miễn sinh hoạt Đảng và chỉ nộp đảng phí, hiện nay thường trú tại 30A ngõ II phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, số điện thoại nhà riêng: 9435380.

2. Với ý thức trách nhiệm của một người đảng viên cộng sản và dựa theo điều lệ quy định quyền hạn và nhiệm vụ người đảng viên, tôi viết thư này gửi Đại hội X của Đảng và gửi BCH TƯ Đảng khối IX thông qua Bộ Chính trị khóa IX, tôi xin đóng góp một số ý kiến với Đại hội X của Đảng.

3. Do bị nhiều hạn chế nên những ý kiến của tôi chắc không tránh khỏi những thiếu sót, nhưng tôi đề nghị BCH Trung ương cần thu thập nghiên cứu tổng hợp những ý kiến đóng góp của các cán bộ lão thành của các trí thức trong và ngoài nước, của các đảng viên có tâm huyết với vận mệnh của dân tộc nhất là đối với những ý kiến khác với những kết luận của Hội nghị trung ương lần thứ 12 vừa qua.

1) Trước hết điều quan trọng là đánh giá hiện tình đất nước của chúng ta, tôi được đọc nhiều bài phát biểu rất tâm đắc như bài phát biểu của Giáo sư Trần Văn Hà ủy viên BCH TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu trong hai hội nghị UBTƯMTTQ (tháng 1 năm 2005) và hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ tháng 5 năm 2005 có nêu lên 2 điều quốc nhục nước Việt Nam hiện nay. Nước ta vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, điều đó phải trở thành một vấn đề lo lắng, trăn trở tủi hổ của mọi người đảng viên cộng sản chúng ta và mọi người dân Việt Nam.
Nhưng tôi rất ngạc nhiên và lo lắng vì nội dung của báo cáo chính trị tại Hội nghị trung ương lần thứ 12 vừa qua đã thông qua lại lờ đi cái nhận định trên đây, ngược lại khoa trương nói nhiều đến thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử..." Như vậy Trung ương định tạo nên tâm lý tự mãn trong đảng viên và ru ngủ quần chúng nhân dân.

2) Đáng nhẽ chúng ta phải tập trung sức lực đi tìm nguyên nhân của hai quốc nhục nói trên, nguyên nhân của sự tụt hậu ghê gớm của nhân dân ta: Vì sao sau 30 năm (từ 1975 đến 2005) trong khi nhiều nước quanh ta đã được những mức tăng trưởng tốt đẹp (Hàn Quốc GDP đầu người 11.000$, Đài Loan 17.000$. Singapore 25.000$ thì Việt Nam chỉ mới có 500$). Nên nhớ rằng năm 1970 họ còn đang ở mức độ ngang với Việt Nam về GDP bình quân đầu người.
Chắc chắn không thể do nhân dân Việt Nam lười biếng, ngu dốt... mà phải đi tìm nguyên nhân ở đường lối chính trị của Đảng ta có cái gì sai lầm không"
Điều chúng tôi lo ngại là dự thảo báo cáo chính trị của Nghị quyết Trung ương lần thứ 12 thông qua lại nhận định đường lối chính trị là hoàn toàn đúng đắn, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo và còn khẳng định phải kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội.

3) Nội dung chủ nghĩa xã hội và nội dung chủ nghĩa Mác -- Lênin gồm những điều sau đây:
- Lấy đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội,
- Lấy đấu tranh giữa hai con đường TBCN và XHCN để tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
- Phải xóa bỏ bóc lột.
- Phải xóa bỏ tư hữu vì cho rằng nền sản xuất nhỏ hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản tư doanh.
Vì vậy cần phải nhanh chóng hợp tác hóa nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp để mau chúng xây dựng chế độ công hữu, thực hiện kế hoạch hóa, tập trung, xóa bỏ kinh tế thị trường, phải thiết lập chuyên chính vô sản.


Đường lối của Đảng trong Đại hội năm 1976 đã vận dụng trung thành tất cả các nguyên lý nói trên và đã đẩy đất nước ta vào một cuộc khủng hoảng kinh tế Ố xã hội toàn diện trong 10 năm (1975 - 1985).

4) Sau 20 năm đổi mới sở dĩ nhân dân ta đạt được một số thắng lợi: tăng trưởng kinh tế, có xuất khẩu gạo, xóa đói giảm nghèo... có kết quả, mở rộng quan hệ với quốc tế, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế... Đó là do nhân dân ta đã dám từ bỏ các nguyên lý kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, thì dự thảo báo cáo chính trị lại nhận định rằng nguyên nhân thắng lợi là do sự vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mác - Lênin!"

5) Chúng tôi tha thiết xin Đại hội X trở lại và chấp hành tư tưởng của Bác Hồ về mục tiêu đấu tranh của dân tộc.
- Xin lấy câu của Bác Hồ ghi trong Di chúc của Người
- Xin thực hành chế độ dân chủ nhân dân đã nêu trong Hiến pháp năm 1946
- Xin tổ chức Nhà nước của nhân dân, do dân, vì dân
- Xin bỏ khái niệm Nhà nước của giai cấp công - nông
- Bỏ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
*

Liệu Đại hội X có thể đánh dấu một sự đột phá để đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng tụt hậu hiện nay ra khỏi quốc nhục tham nhũng và 5 quốc nạn như giáo sư Trần Văn Hà đã nêu hay không"
Đây không phải chỉ là sự mong mỏi của gần 3 triệu đảng viên đảng cộng sản, mà đó còn là sự mong mỏi cháy bỏng của 82 triệu dân nước ta.

Như hiện nay chúng tôi đang thất vọng vì sao"
Là vì qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị, và các văn kiện khác chuẩn bị đưa ra Đại hội X mà hội nghị TƯ lần thứ 12 đầu tháng 7/2005 đã thông qua thì có thể thấy trước Đại hội X sẽ không thể tạo được sự đột phá đi lên của xã hội ta và sẽ còn tiếp tục kìm hãm nước ta tụt hậu xa hơn nữa so với các nước xung quanh trong 10, 15 năm tới...

Đáng lẽ phải từ bỏ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, là những nguyên lý đã gây nên sự đổ vỡ tan tành của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, nguyên lý đã gây nên cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội ở nước ta những năm 1975 - 1985, nguyên lý đã gây nên sự tụt hậu của đất nước ta trong 30 năm qua... thì điều đáng buồn vì các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội X lại khẳng định phải trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, phải kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội!!

Do dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng dựa trên những công trình nghiên cứu khoa học rởm tạo nên những khái niệm rất mơ hồ, ảo tưởng, không biện chứng với thực tiễn đang phát triển của xã hội đương đại... như: nào là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nào là Nhà nước pháp quyền XHCN... hoàn toàn xa lạ với đời sống xã hội, đi ngược lại chiều hướng phát triển xã hội của thời đại, xa lạ với trào lưu tiến hóa của xã hội văn minh hiện nay...

Do đó chúng tôi tha thiết đề nghị với Trung ương cần phải tiếp tục xây dựng lại báo cáo chính trị và các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội X.

Theo tôi biết (tất nhiên là rất hạn chế) trong năm qua đã có rất nhiều bài phát biểu rất có trí tuệ đóng góp cho Đại hội X, ví như các đồng chí: Võ Văn Kiệt, Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu, Lê Tiến, Đặng Quốc Bảo, Đoàn Duy Thành, Đặng Văn Việt, Mai Khanh, Nguyễn Phương, Trần Quốc Thuận, Nguyễn Trọng Vĩnh, Trần Quyết, Lê Văn Hiền, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Hồng Lạc, Việt Phương, Đào Xuân Sâm, Võ Đại Lược, Tương Lai, Trần Đức Nguyên, Phạm Khiêm Ích...

Tôi thấy hầu hết những ý kiến xây dựng quý và sáng suốt của các vị có tâm huyết nói trên với sự nghiệp của Đảng đều bị các cơ quan giúp việc từ Hội đòng lý luận, Văn phòng Trung ương, Ban soạn thảo văn kiện... đã ỉm đi không báo cho Ban chấp hành TƯ xem xét, trong khi BCH TƯ là cơ quan cao nhất, có quyền quyết định nhất trong công tác chuẩn bị cho Đại hội X, là trái với nguyên tắc sinh hoạt Đảng rất nghiêm trọng. Nhưng rất tiếc là thời gian qua Ban Tuyên huấn TƯ lại cho tuyên truyền rằng các bài phát biểu rất trí tuệ của nhà trí thức nói trên đóng góp với Đại hội X... đều là do âm mưu của các thế lực thù địch tay sai cho nước ngoài định thực hiện diễn biến hòa bình chống lại Đảng ta (!").

Việc làm đó rõ ràng là Ban tư tưởng Văn hóa dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị đã triệt tiêu trí tuệ của đảng viên, của trí thức, của nhiều bậc lão thành cách mạng... nhưng lại vẫn hô hào là phải đổi mới tư duy!!...""

Vì vậy Bộ Chính trị nên làm theo kiến nghị của đồng chí Võ Văn Kiệt và các cán bộ lão thành... là phải thảo luận lại những vấn đề cơ bản của đất nước ta hiện nay; nội dung cơ bản của báo cáo chính trị nên có sự đổi mới về đường lối chính trị tạo nên những đột phá đánh dấu một thời đại mới sáng tạo của Đảng ta mở đầu trong thế kỷ 21 này... thì chúng ta mới có thể hy vọng thành công của Đại hội X./.
Kính chào cộng sản
Nguyễn Đình Bắc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.