Hôm nay,  

Đảng Dân Chủ Nhân Dân Thư Gửi Đồng Bào

11/07/200500:00:00(Xem: 4765)
Hải ngoại, ngày 28 tháng 6 năm 2005
Kính thưa toàn thể đồng bào!
Sau khi bản Tuyên Ngôn Đảng Dân chủ Nhân dân được công bố, chúng tôi nhận nhiều thư chúc mừng của các Đảng, Tổ chức, Cộng Đồng và cá nhân trong cũng như ngoài nước. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ các thịnh tình trên. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến yêu cầu giải thích thêm một số điểm cần thiết. Văn bản này nhằm làm sáng tỏ những vấn đề được nêu lên.

1- Giải thích về tên Đảng Dân chủ Nhân dân.

- Trong thế kỷ vừa qua cụm từ Dân chủ Nhân dân hoặc Cộng hoà Nhân dân thường gắn liền với tên các quốc gia trong khối cộng sản (cũ). Tên Đảng Dân chủ Nhân dân không có gì chung với khái niệm do Stalin khởi xướng. Đảng Dân chủ Nhân dân được hiểu như đảng dân chủ của toàn thể nhân dân, bởi vì đảng chủ trương xoá bỏ độc tài, thiết lập dân chủ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của mọi thành phần xã hội không có sự phân biệt. Trong tình hình hiện nay, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh phi bạo lực. Kinh nghiệm những cuộc xuống đường của Nhân dân ở các quốc gia Đông Âu, cuộc nổi dậy của Nhân dân ở các quốc gia thuộc Liên bang Sô viết (cũ) chống lại các thế lực độc tài và ngụy dân chủ… đã chứng minh sức mạnh của Nhân dân.

Chở thuyền cũng là Nhân dân mà lật thuyền cũng là Nhân dân. Các chế độ độc tài toàn trị chỉ bị đổ nhào khi Nhân dân biến thành cơn lũ cách mạng cuốn đi những rác rưởi do chế độ đó gây ra. Đảng Dân chủ Nhân dân ra đời trong ý nghĩa đó.

2- Ban lãnh đạo Đảng bao gồm thành phần nào" Ông Nguyễn Hoàng Long, Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng ở đâu" giữ vị trí gì trong Đảng

- Lãnh đạo Đảng là một tập hợp nhiều khuynh hướng. Có người sinh ra ở trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam, có người từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Có người ở phía Bắc, có người ở phía Nam đất nước.

Ông Nguyễn Hoàng Long là uỷ viên thường vụ của đảng. Cũng như hầu hết các uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Trung ương của đảng, ông hiện ở Việt Nam.

Đảng Dân chủ Nhân dân có những chi bộ hải ngoại và có người đại diện ở hải ngoại.

3- Đảng thành lập từ lúc nào" Đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân bao gồm thành phần nào"

- Đảng Dân chủ Nhân dân được bí mật thành lập cách đây hai năm. Hơn 95% đảng viên ở trong nước, số còn lại ở các quốc gia khác. Tất cả những ai đồng tình với Tuyên Ngôn của đảng đều có thể đứng trong hàng ngũ của đảng, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, thành phần xã hội, tôn giáo, sắc tộc. Đa số đảng viên chúng tôi thuộc lớp trẻ, dưới lứa tuổi 40, nhưng trong đảng cũng như trong số người ủng hộ đảng có nhiều người cao tuổi thuộc các thế hệ cách mạng tiền bối trong các đảng khác nhau.

Đảng Dân chủ Nhân dân còn được sự ủng hộ của các đảng viên cộng sản và viên chức chế độ hiện hành nay đã nhận ra chân tướng chế độ độc tài và muốn đứng về phía nhân dân.

4- Liên hệ giữa Câu Lạc Bộ Dân Chủ và Đảng Dân chủ Nhân dân như thế nào"

- Câu Lạc Bộ Dân Chủ là một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên Câu Lạc Bộ Dân Chủ và Đảng Dân chủ Nhân dân có những hoạt động phối hợp vì mục tiêu chung, đó là Tự Do, Dân chủ, Công bằng và Thịnh vượng cho Việt Nam.

5- Quan điểm của Đảng Dân chủ Nhân dân về các mối liên hệ với Cộng đồng Người Việt hải ngoại và các Đảng, Tổ chức đấu tranh tại hải ngoại.

- Đảng Dân chủ Nhân dân chủ trương liên kết và phối hợp hành động với tất cả các Đảng, Tổ chức trong và ngoài nước để có sức mạnh tổng hợp như bản Tuyên Ngôn đã khẳng định “Đảng Dân chủ Nhân dân nguyện kề vai sát cánh với các đảng phái, hội đoàn khác, cùng nhau hợp lực đấu tranh vì mục tiêu chung”. Cuộc đấu tranh vì Tự do, Dân chủ là cuộc đấu tranh chung của mọi người Việt Nam, không phân biệt ở trong nước hay ở ngoài nước.

Trong cuộc đấu tranh giành lại quyền sống, quyền làm người, vì dân tộc và Tổ quốc, sự phối hợp và yểm trợ của Cộng đồng người Việt hải ngoại có một giá trị đặc biệt to lớn. Trên các mặt vận động quốc tế ủng hộ phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, sử dụng trên mặt truyền thông để quảng bá tư tưởng chống độc tài và xây dựng dân chủ, người Việt hải ngoại không ngừng áp lực lên chế độ toàn trị, bắt bọn độc tài phải lui dần từng bước, trả lại từng phần những quyền dân chủ cho dân, để rồi đến một lúc phải rút lui hoàn toàn khỏi hệ thống quản trị xã hội. Sự yểm trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại về các mặt vật chất và tinh thần cho những chiến sĩ dân chủ Việt Nam cũng tỏ ra rất hiệu quả, làm cho phong trào dân chủ thêm sức mạnh

6- Thế nào là chuyển hoá từ quản trị độc tài sang quản trị dân chủ.

-Bản Tuyên Ngôn xác định rỏ “chủ trương sự chuyển hoá từ quản trị độc tài sang quản trị dân chủ sẽ được tiến hành từ từ, bảo đảm công ăn việc làm cho các viên chức của bộ máy cũ; tôn trọng, bảo vệ sở hữu hợp pháp và an toàn của mọi cá nhân, không gây xáo trộn đời sống xã hội.”

Kinh nghiệm các cuộc cách mạng dân chủ ở Đông Âu cho thấy: một khi các viên chức trong bộ máy quyền lực độc tài hiểu rõ cuộc đấu tranh cho dân chủ không nhằm trả thù họ, không làm cho xã hội xáo trộn làm cho họ bị mất công ăn việc làm, bị mất tài sản hợp pháp, mà ngược lại còn tạo điều kiện cho họ được sống yên ổn và hạnh phúc, thì họ sẽ ngả về phía các lực lượng dân chủ, làm cho chính quyền độc tài mất hẳn chỗ dựa và tan rã. Đảng DCND chủ trương bao dung và đoàn kết với tất cả những ai đã phục vụ chính quyền độc tài, nhưng đã giác ngộ quyền lợi dân tộc và đất nước, đứng hẳn về phía nhân dân.

7- Làm sao Đảng có thể hoạt động hữu hiệu khi Đảng không hoạt động công khai"

- Trong điều kiện đất nước còn bị thống trị bởi chính quyền độc tài, đầy rẩy mật vụ và công an sẵn sàng đàn áp mọi biểu hiện đối lập thì, Đảng Dân chủ Nhân dân tất yếu phải hoạt động trong vòng bí mật.
Tuy nhiên, trong hoạt động của mình đảng chúng tôi vận dụng cả hai mặt chìm và nổi. Ngoài công tác bí mật để phát triển đảng và thu hút quần chúng vào những hoạt động chống đối, phá hoại bộ máy toàn trị, đảng quan tâm sử dụng những đoàn thể được hoạt động hợp pháp trong hệ thống toàn trị để vừa vận động dân chủ trong quần chúng rộng rãi vừa bảo vệ được Đảng tồn tại và phát triển.

8- Đảng Dân chủ Nhân dân có phải là một bộ phận của Đảng cộng sản Viêt nam, được lập ra để đối lập “cuội” không"

- Đảng CSVN là nguyên nhân đưa dân tộc và đất nước đến thảm trạng hôm nay. Đảng Dân chủ Nhân dân là một đảng đối lập với ĐCSVN. Giữa hai đảng này không có gì chung, và không thể có hoà hợp và hoà giải giữa hai đảng. Tuy nhiên, điều này không loại trừ những kết hợp với những đảng viên ly khai ĐCS hoặc ủng hộ những hành động riêng rẽ có lợi cho đất nước do quần chúng đảng viên cấp tiến đấu tranh buộc ban lãnh đạo ĐCS phải tiến hành.

Sự ra đời của Đảng Dân chủ Nhân dân là hệ quả tất yếu của lịch sử, của quá trình hợp tác lâu dài giữa những cá nhân và các lực lượng dân chủ riêng rẻ, cùng tìm đến nhau và tự nguyện kết hợp vì Tự do và Dân chủ cho Việt Nam.

Những hoạt động của Đảng Dân chủ Nhân dân sẽ chứng tỏ đảng có phải là một đảng của nhân dân hay không "

9 - Giải thích về ý nghĩa biểu trưng của Đảng Dân chủ Nhân dân

- Tam giác tượng trưng cho sự đối trọng, cân bằng, và hài hoà trong một xã hội bình thường, có mâu thuẫn, nhưng có cơ chế bảo đảm trật tự, đồng thời cũng là biểu tượng cho hệ thống tam quyền phân lập gồm Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp. Màu Vàng tượng trưng cho dân tộc Việt từ ngàn xưa. Màu Đỏ tượng trưng cho quyết tâm đấu tranh cho lý tưởng Tự do, Dân chủ. Màu Xanh biểu hiện khát vọng và niềm tin vào tương lai dân tộc.

Nguyễn Sơn
Ban Thường Vụ TU Đảng/UV Ngoại Vụ

Vanphonglienlac_dangdcnd@yahoo.com
Dangdanchunhandan@yahoo.com
http://dangdanchunhandan.blogspot.com/
(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam Điện Thư - Số 48)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.