Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tại Sao Đảng Csvn Sợ Đa Nguyên – Đa Đảng ?

12/05/200500:00:00(Xem: 4577)
(Bái phát biểu tại buổi lễ Ngày Nhân quyền Việt Nam, 11-5-2005)
Kính thưa Qúy vị trong các Tổ chức tranh đấu cho Dân chủ, Tự do và Nhân quyền tại Việt Nam,
Đặc biệt Qúy vị trong tổ chức yểm trợ Cao trào Nhân bản đã góp công, góp sức duy trì truyền thống cho Ngày Nhân quyền Việt Nam,
Kính thưa Qúy vị khách qúy,

Tôi xin góp ý kiến về 3 vấn đề:
- Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam sợ hãi Dân chủ và tìm cách bảo vệ cho bằng được quyền cai trị độc đảng của mình "
- Những tiếng nói của Lực lượng đấu tranh cho Dân chủ và các quyền Tự do ở trong nước đã tác động đến não tủy đảng Cộng sản ra sao "
- Tại sao một số lớn người dân Việt ở trong nước không còn sợ hãi đảng Cộng sản Việt Nam nữa "

Năm ngoái, trước áp lực từ mọi phía của dư luận trong và ngoài nước lên án hành động đàn áp những tiếng nói đòi Dân chủ, đòi Đa nguyên – Đa đảng và các quyền tự do Tôn giáo và Tự do báo chí ở trong nước, đảng CSVN đã cho phổ biến cuốn sách có tên là “Lẽ Phải Của Chúng Ta” (Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia, 2004), trong đó tập trung các bài viết nhằm phản bác và lên án những tiếng nói đối lập mà họ bôi nhọ là của “Các Thế Lực Thù Địch”.
Nội dung các bài viết nhắm vào nhiều lĩnh vực, nhưng quan trọng nhất là nhằm đề cao vai trò lãnh đạo của đảng CSVN. Nhiều Tác gỉa còn bênh vực chủ trương Một đảng cầm quyền và bác bỏ những lời chỉ trích, lên án nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm các quyền Tự do của người dân, kể cả tự do Tôn giáo và tự do Báo chí. Một số bài khác viết ra chỉ có mục đích đề cao thành tích Đoàn kết Dân tộc bao gồm Nghị quyết 36 “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. Công tác xoá đói giảm nghèo và thành tích nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa cho 54 khối đồng bào Dân tộc anh em sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng đã được đế cập tới.

Vì thời giờ hạn hẹp, tôi chỉ xin trích dẫn một số quan điểm tiêu biểu của một số người đứng đầu lĩnh vực Lý luận – Tư tưởng của đảng CSVN đã rất mực vất vả đem công sức ra bảo vệ cho điều được gọi là quyền hiển nhiên được cai trị đất nước của đảng này.
Tô Huy Rứa, Giáo sư, Phó Tiến Sỹ viết : “Từ nhiều năm qua, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới. Đối với Việt Nam, những giọng điệu “diễn biến hoà bình” thường lớn tiếng rêu rao chế độ một Đảng Cộng sản cầm quyền đang thủ tiêu dân chủ" Những tác giả của luận điệu sai trái này cố tình làm ngơ trước các vấn đề đã được đúc kết thành giáo khoa sơ đẳng về dân chủ, đồng thời trắng trợn vu khống Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ...”

Theo Rứa thì “...Nền dân chủ vô sản gắn chặt với cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, cho nên, nó chỉ có thể thực hiện được bằng con đường thiết lập quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản đối với toàn thể xã hội thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản.”

“....Từ khi ra đời đến nay, Đảng là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.... Mọi mưu toan hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản là trái với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam không có sự cần thiết khách quan cho việc hình thành chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị...”
Rứa còn nói :“...Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện chân chính nhất cho lợi ích và nguyện vọng của nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống, quyền tự do, dân chủ và hạnh phúc…”
“.... Nhân danh các chiêu bài "dân chủ”, "nhân quyền", "đa nguyên, đa đảng" để kích động, gây chia rẽ, hận thù chỉ là thủ đoạn phục vụ mưu đồ chống nhân dân và dân tộc, làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa của các lực lượng thù địch muốn xoá bỏ Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội.”

Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội động Lý luận Trung ương , trong bài viết “Vấn đề Đảng cầm quyền và công cuộc đổi mới ở nước ta”, cũng lý luận chạy theo : “...Thực tiễn đổi mới của Việt Nam trong gần 20 năm qua, một lần nữa bác bỏ những luận điệu vu cáo, xuyên tạc cùng những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, phải luôn luôn kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng ... Càng đổi mới, đi vào kinh tế thị trường, mở cửa, càng phải giữ vững, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyệt đối không được mơ hồ, dao động về vấn đề này...”
“…. Trên thực tế, bằng hết "chiến dịch" này đến "chiến dịch" khác, họ ra sức vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam là "độc đoán", "đảng trị", "thực hiện sự chuyên chính của một đảng", dùng chiêu bài "tự do", "dân chủ”, "nhân quyền" và những ngón đòn ác độc về "đa nguyên đa đảng" để đánh vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, đánh vào nguyên tắc tổ chức của Đảng, hòng phá vỡ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, kích động chia rẽ Đảng với Nhà nước và đoàn thể quần chúng, đối lập Đảng với nhân dân,... Đó là sự chống phá toàn diện và có hệ thống, rất thâm hiểm. Chúng ta không được chủ quan, mất cảnh giác....”


Nhị Lê, Lê Khả Thọ --Nhà lý luận khác – lên tiếng trong Tạp chí Cộng sản số 1, tháng 1/2005 rằng :
“ Gần đây, nhân những vụ gây rối mang màu sắc chính trị ở nơi này nơi khác, một số người được thể bới lại và tung lên vấn đề đa đảng hòng đánh lừa hoặc lôi kéo những người hồ đồ, nhẹ dạ cả tin theo ý đồ phản quốc hại dân của chúng. Họ nói là, "chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được"(!); rằng, "ở Việt Nam muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng như nước ngoài họ đã từng làm"(!). Thậm chí có người "tát nước theo mưa", "theo đóm ăn tàn"... phụ họa cho điều "phát kiến" đó.”
“...Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không đồng nghĩa với việc mở rộng dân chủ; không có nghĩa là mọi người dân, mọi tầng lớp đều có quyền tham gia quản lý nhà nước. Toàn bộ những việc làm này được người ta che đậy bằng khẩu hiệu "dân chủ", "nhân quyền", được tụng ca "dân chủ thắng thế"(!). Tất cả đều chỉ là "những thủ đoạn chính trị tầm thường, những trò bịp bợm...”.
“...Với tư cách là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta là người duy nhất lãnh đạo đất nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội". Vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là cái quyền đơn thuần do Hiến pháp ban cho, mà là do yêu cầu của lịch sử đất nước quy định và là yêu cầu của nhân dân....”

Kính thưa Qúy vị,
Tại sao đảng CSVN đã phải sử dụng những cán bộ có trình độ cao nhất về tuyên truyền để phản bác gay gắt những đòi hỏi của các Nhà đấu tranh dân chủ trong nước đòi Đảng Cộng sản phải rút ra khỏi vị trí lãnh đạo đương nhiên, tự tiện, độc tôn và độc quyền "


Bởi vì, trước tiên chúng ta phải ghi nhận đó là công lao và thành qủa to lớn của Lực Lượng Dân chủ trong nước. Các nhà đấu tranh đã bất chấp trù dập, đe dọa và tù tội tiếp tục đòi đảng CSVN phải mau chóng “mở cửa chính trị”, thay đổi Hiến pháp để chấp nhận một chính quyền đa nguyên – đa đảng dân chủ thật sự để mọi tầng lớp dân chúng có cơ hội tự quyết định lấy tương lai chính trị cho mình và con cháu mình. Lập trường sắt đá của các Nhà Dân chủ trong nước, các cuộc vận động cho dân chủ và tự do của người Việt từ bên ngoài và sự yểm trợ tích cực của các người bạn ngoại quốc yêu chuộng dân chủ và tự do đang càng ngày càng lên cao đã gây áp lực mạnh mẽ vào đảng CSVN và làm mờ nhạt các nỗ lực tuyên truyền và phản tuyên truyền nhằm duy trì quyền cai trị độc tôn cho đảng này.

Thái độ chính trị dứt khoát, không khoan nhượng với đảng CSVN của Qúy vị Chư Tăng thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ; các LM Nguyễn Văn Lý, Chân Tín, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải ; Bác sỹ Nguyễn Đan Quế; Nhà giáo Nguyễn Đình Huy; các cựu đảng viên Nhà văn hóa Trần Khuê, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu, hai Cụ Phan Đình Diệu , Hoàng Minh Chính, cố cựu Trung tướng Trần Độ; cho đến các nhà dân chủ trẻ như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Phương Nam v.v... đã kích động vào tận tâm não của đảng CSVN.
Đảng CSVN ngày nay không còn dám coi thường sức mạnh, tuy còn hạn chế nhưng vững chắc và kiên định của Lực lượng Dân chủ. Và họ đã phải nhìn bằng con mắt lo ngại cho tương lai đảng CSVN, không phải vì lực lượng mà vì ảnh hưởng họ đã tạo được ngay trong hàng ngủ cán bộ, đảng viên và cựu đảng viên. Trí thức và Thanh niên cũng không còn dè dặt trao đổi với nhau, tuy chưa công khai trước đám đông, về nhu cầu dân chủ của đất nước.
Đảng CSVN còn là lực lượng duy nhất chiếm quyền sở hữu tài sản của quốc gia nên họ đã và đang bằng mọi cách bảo vệ nguồn lợi này. Mọi đe dọa làm họ mất quyền cai trị và quyền lợi kinh tế cũng đều bị coi là do các “Lực lượng thù địch” nằm trong âm mưu “Diền biến hoà bình” chống lại Tổ quốc và nhân dân ! Họ quên rằng chính họ mới là kẻ bị chống đối.
Nhưng kẻ thù của đảng CSVN không ở đâu xa mà ngay trong nhà các cán bộ Lãnh đạo. Đó là “Kẻ nội thù” tham nhũng từng được Đỗ Mười, khi còn là Tổng Bí thư đảng gọi là Quốc nạn !

HAI NHÂN CHỨNG
Để có thêm bằng chứng về “Quốc nạn” này tôi xin nêu ra đây những phê phán mới đây của hai Cựu Lãnh đạo Nhà nước trong đảng CSVN :
Người thứ nhất là Lê Đức Anh, Cựu Đại tướng – Cựu Chủ tịch Nước cách đây 8 năm, khi chuyển giao vị trí Chủ tịch nước, đã tâm sự: "Điều ân hận của tôi trong thời gian làm Chủ tịch nước là không đẩy lùi được tệ tham nhũng.”

Trong cuộc phỏng vấn ngày 30-4-05 của hảng tin VNNet, Anh nói : “ Tham nhũng sau đó và hiện tại đã trở thành tệ nạn. Điều đáng lo ngại hơn, nó đang thành hiện tượng phổ biến, khó giải quyết. Muốn giải quyết được thì phải củng cố và xây dựng Đảng, các chi bộ phải đấu tranh để loại bỏ bằng được tham nhũng trong Đảng thì mới mong chống được tham nhũng trong xã hội. “

Anh nói thêm : “Tham nhũng gắn liền với lãng phí. Lãng phí còn trầm trọng hơn tham nhũng. Nếu giảm bằng được lãng phí và tham nhũng thì đời sống dân ta sẽ khá hơn nhiều. Đối với tôi bây giờ, làm sao đẩy lùi được nạn tham nhũng vẫn là ước vọng nóng bỏng.... Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, người có trách nhiệm phải dứt khoát, kiên quyết thì mới được. Đặc biệt những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải kiên quyết, phải tự nghiêm khắc với bản thân mình, phải làm gương thì mới có kết quả.”
Thật vậy, số tiền của nhân dân bị cán bộ, đảng viên xà xẻo, ăn chia trong các Chương trình xây dựng cơ bản đã lên đến 16,000 tỷ đồng chỉ trong mấy năm gần đây. Một số viên chức thanh tra đã không ngần ngại cho biết số tiền hoang phí này bị coi như mất tiêu, nhưng còn nhiều chương trình xây dựng khác chưa được kiểm toán. Khỏang chừng vài trăm chương trình lãng phí cũng chưa được kiểm kê.
Người thứ nhì là Võ Văn Kiệt, Cựu Thủ tướng thì nói về tình hình cán bộ hiện nay với Tạp chí Xây Dựng Đảng ra tháng 4/2005: “Tình trạng thiếu dân chủ, quen "hành dân" và hành hạ lẫn nhau của bộ máy nhà nước các cấp là một thực tế nhức nhối. Vì không tạo được mối quan hệ gắn bó với Dân nên nạn tham nhũng càng có điều kiện hoành hành. Không gì có thể lọt khỏi tai mắt của Dân, nhưng vì một bộ phận không nhỏ đảng viên, kể cả đảng viên giữ những trọng trách, xa Dân nên không tiếp nhận được ý kiến đóng góp của Dân nhằm xây dựng Đảng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo để từ đó mà vun đắp, giữ gìn lòng tin của Dân đối với Đảng. Hiện nay, tình trạng Đảng xa Dân là một thực tế đáng buồn, không ít những đảng viên biến thành "quan cách mạng" như Bác Hồ đã cảnh báo từ ngày chính quyền cách mạng còn trong trứng nước. Thậm chí một số trong các vị "quan cách mạng" ấy trở thành "quan cai trị" Dân.”
“Có hiện tượng đáng buồn, đáng phẫn nộ đó là do sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ những đảng viên có chức, có quyền - cái mà người ta gọi là sự tha hóa của quyền lực, sự tha hóa của người cầm quyền. Có những chuyện đó là vì trong sinh hoạt và trong tổ chức của Đảng, chỉ tập trung mà thiếu dân chủ..... Vì thiếu dân chủ nên cũng thiếu tập trung. Hiện tượng "trên bảo dưới không nghe" là một dẫn chứng.”
“Nhưng trầm trọng và đáng ngại hơn là sự tập trung quan liêu. Càng tập trung theo kiểu quan liêu thì dễ dẫn đến độc quyền, độc đoán, không cách xa nhau bao nhiêu với độc tài và chuyên quyền của một số cá nhân đứng trên Đảng.”

AI CHO QUYỀN LÃNH ĐẠO "

Như vậy có phải chính đảng CSVN là thủ phạm của Tham nhũng,của chia rẽ, của tình trạng vô chính phủ, vô kỷ luật mà những cán bộ, đảng viên của cái Chính quyền này đã gây ra để hành hạ, bóc lột nhân dân "
Nó có còn tư cách gì để lãnh đạo nhân dân " Cho nên câu nói của Tô Huy Rứa cho rằng “ Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện chân chính nhất cho lợi ích và nguyện vọng của nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống, quyền tự do, dân chủ và hạnh phúc…” là lập luận thủ lợi và không có đạo đức của người Cộng sản.
Và do đó, cái đảng này cũng chẳng xứng đáng được coi là “Đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”, như lời nói của Nguyễn Phú Trọng.
Càng phi lý hơn khi Nhị Lê lại tự biên, tự chế, tự nhận với câu nói : “ Vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là cái quyền đơn thuần do Hiến pháp ban cho, mà là do yêu cầu của lịch sử đất nước quy định và là yêu cầu của nhân dân.”

Chẳng có người dân nào đã yêu cầu đảng CSVN lãnh đạo dất nước. Chỉ có một mình đảng này tự chế ra Hiến pháp để giành quyền lãnh đạo cho mình mà thôi.
Như vậy là sự thật của 60 năm có mặt trên đất nước Việt Nam của đảng Cộng sản đã được phơi bầy ra ánh sang bằng tất cả những tính hư, tật xấu của những con người chỉ mong được lãnh đạo để hưởng lợi. Và vì vậy, nói như Nhà Dân chủ trẻ Phương Nam thì ngày nay chẳng còn ai sợ hãi công an nữa, và những người bạn của những người bị Nhà nước trù dập vì dám đấu tranh cho dân chủ và tự do không còn tìm cách lánh xa để khỏi bị vạ lây như trước đây.
Ngược lại, một dấu hiệu nhập cuộc cùng với các nạn nhân đã hé lộ vì mọi người đã tìm được sự đồng thuận để hướng tới tương lai.
Vấn đề là làm sao để cuộc tập hợp dân tộc trong – ngoài Việt Nam được sớm thành hình là vấn đề tôi xin gửi đến Qúy vị, những người mà tôi tin rất có khả năng để thực hiện việc này. -/-

Phạm Trần (11-5-05, Ngày Nhân quyền Việt Nam)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.