Hôm nay,  
Việt Báo Online

Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng Ra Sách “khi Đồng Minh Tháo Chạy”, Mở Lại “hồ Sơ 30 Năm”: Kissinger “đi Đêm” Với Bắc Kinh (v)

22/04/200500:00:00(Xem: 4936)
Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng Ra Sách “khi Đồng Minh Tháo Chạy”, Mở Lại “hồ Sơ 30 Năm”: Kissinger “đi Đêm” Với Bắc Kinh (v)

Kissinger “đi đêm” bầy trận cho Nixon, cả hai nhờ Chu Ân Lai thông báo cho Hà Nội: “Hẹn trước sẽ đơn phương rút hết quân Mỹ khỏi Việt Nam chỉ trong vòng 6 tháng...
(Trích sách mới của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng: “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”

Lập trường vững chắc của Hoa kỳ và VNC khởi thuy,û được Nixon tuyên bố lúc Hoà Đàm Paris chính thức bắt đầu. Ngày 14 tháng 5, 1969, Nixon lên TV giải thích:
"Chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài hoặc là việc rút lui khỏi Việt Nam một cách đơn phương, hoặc việc chấp nhận tại (Hoà Đàm) Paris bất cứ một giải pháp nào có tính cách như một thất bại ngụy trang…"
" Và đó là phác hoạ về một giải pháp mà chúng tôi muốn đàm phán ở Paris. Nguyên tắc căn bản của nó rất là đơn giản: triệt thối song phương bất cứ quân đội nào không phải là quân đội Miền Nam ra khỏi Miền Nam Việt Nam và dành quyền tự quyết cho nhân dân Miền Nam"
Rồi ông còn đưa ra một thời biểu để rút quân. Giai đoạn đầu là 12 tháng, tới giai đoạn cuối cùng thì "Quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh (Đại Hàn, Úc) sẽ đi tới kết thúc việc rút quân khi số quân đội Bắc Việt còn lại được rút đi và trở về Miền Bắc".
Lập trường là như vậy, và trước khi đi Bắc Kinh, Nixon còn hứa hẹn như trong thư trích dẫn trên đây: "Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thoả thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó có phương hại tới các quốc gia khác."
Thế nhưng trong những ngày viếng thăm Trung Quốc từ 21 tới 28 tháng 2, 1972, Nixon đã nói với Chu Ân Lai:
"Giả như tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt, và giả như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh cho chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thối khỏi Việt Nam trong vòng sáu tháng kể từ ngày đó".
Như vậy, Nixon đã tiết lộ rõ ràng là Mỹ muốn rút quân khỏi Việt Nam để đổi lấy việc thả tù binh và một cuộc ngưng bắn. Và chỉ có thế.
Theo các tài liệu thương thuyết mới được giải mật thì Kissinger cũng nói với ông Chu rằng Hoa Kỳ không còn đòi hỏi Bắc Việt phải rút quân cùng với Mỹ ra khỏi Miền Nam nữa.
Đi đêm sau lưng thì như vậy mà vừa từ Bắc Kinh trở về Washington, ông Nixon lại tiếp tục trấn an ông Thiệu :
White House
Ngày 5 tháng 3, 1972
Thân gửi Tổng Thống Thiệu,
"…Xin Ngài yên tâm rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn của hai dân tộc Việt và Mỹ sẽ không thành vô ích…"
"…Chúng tôi đã không thương lượng điều gì đàng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ; và đã không có sự đổi chác bí mật nào hết"
Trân trọng
(kt) Richard Nixon
Thế nhưng, tại mật đàm Paris, từng bước một, Hoa kỳ đã đi tới chỗ nhượng bộ hoàn toàn: chỉ có Mỹ phải rút hết quân, và rút trong 60 ngày. Bình luận về điểm này, ông Thiệu nói với ký giả của một tạp chí Đức Der Spiegel vào cuối năm 1979:
"Điều mà Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ hồi đó thực sự muốn là rút lui càng mau càng tốt và mang được tù binh của Mỹ về. Họ chỉ muốn phủi tay cho xong mọi chuyện rồi ù té chạy. Tuy nhiên, trong lúc phủi tay như thế, họ lại không muốn bị nhân dân Việt Nam và thế giới buộc tội là đã bỏ rơi chúng tôi. Đó là tình trạng khó xử của họ."
Vào thời điểm đó, Bắc Việt đã mang thêm được một số quân lớn vào Miền Nam (từ cuộc tấn công mùa Xuân năm 1972). Cho nên tới khi kết thúc đàm phán, sự có mặt của quân đội Bắc Việt tại Miền Nam đã rất là hùng hậu. Tướng Charles Timmes, tư lệnh đầu tiên của "Cơ quan Chỉ huy Viện trợ cho Việt Nam" (Military Assistance Command, Vietnam hay MACV), và là người theo rõi tình hình cả quân sự lẫn chính trị tại Miền Nam cho tới giờ phút chót, đã ước tính cán cân lực lượng hai bên vào lúc ký kết Hiệp Định Paris. Ông cho biết: số quân đội chủ lực của Bắc Việt tại Miền Nam đã lên tới 176,000, chưa kể các đơn vị phòng không. Số này được đồn trú như sau:
"- Quân Khu (QK) I: có 4 Sư đoàn: 304, 324-B, 2, 711; và khoảng 6 Trung đoàn biệt lập;
"- QK II: 3 Sư đoàn: F-10, 320, 3, và 3 Trung đoàn biệt lập;
"- QK II: 3 Sư đoàn: 5, 7, 9 và khoảng 6 Trung đoàn biệt lập;
"- QK IV: Sư đoàn 1, và 9 trung đoàn của lực lượng MTGPMN.
Đối diện với số này, quân số Việt Nam Cộng Hòa tuy rất đông, những 1 triệu 200 ngàn, nhưng số quân chiến đấu lại thực sự chỉ có khoảng 200,000, tức là 1/6 của tổng số. Còn lại chỉ là địa phương quân, nghĩa quân, truyền tin, công binh. Quân đội chiến đấu được rải ra như sau:
“- QK I: Sư đoàn Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, các sư đoàn 1, 2, 3, Lữ đoàn Thiết Giáp 1, và 6 Tiểu đoàn Biệt Động Quân;
“- QK II: các Sư đoàn 22, 23, Lữ đoàn Thiết Giáp 2, và 18 Tiểu đoàn Biệt Động Quân;
“- QK III: các Sư đoàn 5, 18, 25, Lữ đoàn Thiết Giáp 3, và 9 Tiểu đoàn Biệt Động Quân;
“- QK IV: các Sư đoàn 7, 9, 21, Lữ đoàn Thiết Giáp 4, và 12 Tiểu đoàn Biệt Động Quân.
Về số quân chủ lực thì coi như ngang nhau nhưng quân đội BV có hai cái lợïi: thứ nhất là đóng rãi rác khắp nơi như những đốm da beo, đòi hỏi quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng phải trải ra một biên giới gần 700 dậm (1.100 cây số) để tự vệ; thứ hai là họ có thể chủ động trong việc chọn địa điểm và thời điểm để tập trung tấn công.
Và như vậy, khả năng tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa là rất mong manh.
Phải có một Hiệp Định
Nhiều người đặt câu hỏi: nếu Mỹ quyết định rút quân thì cứ từ từ mà rút, tại sao lại cầân phải có một Hiệp Định. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, vì nếu Mỹ cứ công khai, đơn phương mà rút thì Miền Nam còn có cơ may hơn. Đó là vì hai điểm: thứ nhất, Mỹ không hợp thức hố, công nhận sự tiếp tục đóng quân của Bắc Việt tại Miền Nam; và như vậy nếu xung đột có tiếp diễn sau đó, Miền Nam cũng không bị lên án là "hiếu chiến". Thứ hai, nhân dân và Quốùc Hội Hoa Kỳ sẽ còn chút ít thiện cảm đối với dân quân Miền nam. Sau bao nhiêu cuộc chiến, khi kết thúc, Mỹ đã tiếp tục giúp các nước khác như ở Âu Châu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên để tái thiết. Như vậy, để đền bù lại cho việc Mỹ rút quân khỏi Miền Nam, Quốc Hội có thể vẫn còn tiếp tục viện trợ, tuy có thể chỉ là trong một thời gian nhất định như năm năm. Với khả năng này, Việt Nam Cộng Hòa có thể có những dữ kiện chắc chắn cho kế hoạch tái thiết cũng như quốc phòng, và đã không phải chờ đợi trong cái thế viện trợ bất ổn, nhỏ giọt như đã xảy ra (xem Chương 9).
Thế nhưng Mỹ muốn phải có một Hiệp Định vì hai lý do. Thứ nhất là để việc rút quân được danh chính ngôn thuận: Hiệp Định là do cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đều ký, chứng minh là cả hai bên đồng ý chứ không phải Mỹ tự ý rút đi. Như vậy mới có hoà bình trong danh dự, "không phải là phản bội đồng minh. Thứ hai, nếu không có một Hiệp Định thì làm sao mà mang được tù binh Mỹ về. Có lần TT Nixon đã cho nhảy dù vào tận trại giam ở Sơn Tây mà cũng hoàn toàn thất bại.
Tại sao không có một Hiệp Định Geneve thứ hai"
Câu hỏi thứ hai nhiều người đặt ra là tại sao, thay vì chấp nhận cho quân đội Bắc Việt ở lại, Mỹ không ký một Hiệp Định chia đôi Miền Nam như Hiệp định Genève hồi 1954" Ít nhất, Miền Nam còn có một biên giới rõ ràng, vẫn hơn là "giải pháp da beo." Gọi như vậy vì quân Bắc Việt đóng rải rắc khắp nơi, giống như những đốm khoang trên da beo. Nếu chia đôi một lần nữa, biên giới Miền Nam sẽ nhỏ hẹp hơn nhiều, một phần lớn đã có bờ biển bao bọc chung quanh nên vấn đề biên phòng sẽ dễ dàng hơn là giữ một biên giới dài gần 700 dậm, (1.100 cây số).
Trả lời câu này cũng dễ thôi. Có lần tôi hỏi một tướng lãnh Hoa Kỳ (nay đã về hưu) tại sao như vậy" Không cần suy nghĩ, ông ta trả lời ngay: "Ấy chết, Mỹ vào thì có bốn Quân Khu, chiến đấu 10 năm với trên nửa triệu quân, lúc ra đi lại chỉ còn có hai Quân Khu hay sao"" Chẳng lẽ giống như Pháp hồi 1954, sau khi bại trận ở Điện Biên Phủ" Ông cho rằng Mỹ sẽ mất mặt nếu phải đi tới giải pháp chia đôi lãnh thổ Miền Nam một lần nữa.
NGUYỄN TIẾN HƯNG
Số mai: “Điều đình trong gian dối” Trích sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” sắp phát hành)

20/10/2018(Xem: 372)
Trong hình là các búp bê Nhật Bản tại một cửa tiệm ở Tokyo, Nhật Bản. Người chụp hình là nhà báo Phan Tấn Hải trong chuyến đi Nhật Bản do ATNT Tours & Travel (https://www.atnttour.com/) thực hiện với hướng dẫn của Giám đốc Trần Nguyên Thắng, người du học Nhật từ 1970, giỏi tiếng Nhật, biết rất nhiều ngõ hẻm kỳ lạ nhất của Nhật Bản.
20/10/2018(Xem: 737)
Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) mới đây ước tính 90% ngư trường trên thế giới đang bị đánh bắt quá mức và Trung Cộng là "thủ phạm" chính. TC tung ra 2.600 "siêu tàu" đánh cá đang càn quét đến cạn kiệt nguồn cung hải sản trên thế giới.
20/10/2018(Xem: 183)
ROME - Nhà lãnh đạo Công Giáo thế giới báo hiệu sẽ tông du Bắc Hàn theo lời mời của lãnh tụ Kim Jong-un.
20/10/2018(Xem: 272)
WASHINGTON - TT Trump nhận rằng nhà báo mất tích chắc là đã chết và báo trước các hậu quả nghiêm trọng nếu chế độ Riyadh là thủ phạm.
20/10/2018(Xem: 410)
MOSCOW - Nguyên thủ Nga quy trách vụ nổ súng tại trường huấn nghệ của bán đảo Crimea là hậu quả của toàn cầu hóa.
20/10/2018(Xem: 130)
KUALA LUMPUR - Cựu phó Thủ Tướng Malaysia đã bị bắt để điều tra các nghi vấn về lạm quyền, rửa tiền liên quan với 7 triệu RM – ông Ahmad Zahid Hamidi ra tòa ngày Thứ Sáu 19-10 với 35 tội danh, đã bị bắt hôm Thứ Năm khi tới trụ sở của cơ quan chống tham nhũng (MACC) theo yêu cầu của giấy triệu tập để thẩm vấn.
20/10/2018(Xem: 328)
SINGAPORE - Bộ trưởng quốc phòng Takeshi Iwaya cho biết ông đã thông báo người đồng nhiệm Trung Cộng: hành động đơn phương tại Biển Đông là không thể chấp nhận.
20/10/2018(Xem: 195)
BEIJING - Trong lúc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ tiếp diễn, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Hoa Lục bị sút giảm.
20/10/2018(Xem: 143)
ISTANBUL - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về nghi án thủ tiêu nhà báo Khashoggi.
20/10/2018(Xem: 153)
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine.
20/10/2018(Xem: 315)
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
20/10/2018(Xem: 214)
Westminster (Bình Sa)- - Tại tòa soạn Việt Báo vào lúc 9 giờ sáng Thư Sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, trong dịp nầy hai ông cho biết, gần đây nhiều cư dân cư ngụ trong các khu Mobile Home đã gởi thơ than phiền về những rắc rối xảy ra trong các khu Mobile Home, nhất là những thư từ, văn bản mà chủ nhân đã gởi ra, phần đông cư dân không hiểu, đôi khi phải ký những văn bản mà không nắm vững vấn đề.
20/10/2018(Xem: 191)
Westminster (Bình Sa)- - Tại bãi đậu xe trong khu thương mại số 9842, Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Hội Dân Chủ Việt Mỹ Quận Cam (VADC-Vietnamese American Democratic Club) đã tổ chức buổi đại nhạc hội “Hát Cho Nhân Quyền.” Đại nhạc hội diễn ra với sự tham dự rất đông đồng hương.
20/10/2018(Xem: 717)
Ông Hegel, một triết gia người Đức vào thế kỷ 18 đã để lại một câu nói nổi tiếng cho nhân loại về cái giá mà chúng ta phải trả cho sự Tự Do:
Tin công nghệ
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
Android Pie hay Android 9.0 là một bản cập nhật lớn của hệ điều hành Android. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng mới như giao diện Material mới, cải thiện thời lượng pin... Khoảng giữa tháng 10/2018, Sony đã công bố lịch trình cập nhật lên phiên bản Android mới cho các thiết Xperia của hãng.
Được chụp lúc gần nửa đêm ở địa phương, bức tranh toàn cảnh đêm mùa thu này nối tiếp mái vòm của dải Ngân Hà băng qua đường chân trời phía bắc từ High Fens, Công viên Tự nhiên Eifel (Eifel Nature Park) ở biên giới Bỉ và Đức.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc có kế hoạch táo bạo xây dựng một Mặt trăng nhân tạo sáng gấp 8 lần Mặt trăng thật.
Khoảng giữa tháng 10/2018, sàn đấu giá trực tuyến eBay đã đệ đơn kiện chống lại Amazon với cáo buộc cho rằng sàn thương mại điện tử đang lôi kéo bất hợp pháp những người bán hàng có giá trị cao bằng cách xâm nhập vào hệ thống nhắn tin nội bộ của eBay.
Khoảng giữa tháng 10/2018, IBM, hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ, đã chính thức ra mắt mạng lưới theo dõi thực phẩm dựa trên blockchain, Food Trust, sau 18 tháng thử nghiệm.
Các tin vịt, tin định hướng sai là vấn đề khiến Facebook bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khoảng giữa tháng 10/2018, gần đến kì bầu cử giữa kì sắp tới, Facebook quyết định lập hẳn một phòng "war room" để theo dõi, giám sát và xử lý nhanh các loại tin giả, tin sai. Trong căn phòng chứa được khoảng 24 người tại trụ sở chính của hãng tại Menlo Park, Facebook cho gắn 17 màn hình, mỗi cái sẽ theo dõi một luồng thông tin khác nhau.
Mọi người thường sử dụng kính sát tròng như một phương pháp thay thế các gọng kính cồng kềnh hoặc sử dụng chúng trong nhu cầu làm đẹp là chính. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại đại học Đông Nam và đại học Dược Trung Quốc tại Nam Ninh đã phát triển một hệ kính sát tròng không chỉ có khả năng phóng thích thuốc qua đường mắt, mà còn có thể thông báo tình trạng phóng thích đã hết thuốc hay chưa
Những màn hình máy tính với viền siêu mỏng đã trở thành xu hướng của các nhà sản xuất phần cứng máy tính vài năm trở lại đây. Khoảng giữa tháng 10/2018, AOC giới thiệu series màn hình mới mang tên V2, với ba phiên bản với kích thước màn hình 22, 24 và 27 inch
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021. Hồi tháng 04/2018, trang Bloomberg cũng dự đoán đến năm 2020, mọi người sẽ bắt đầu thấy những chiếc MacBook sử dụng vi xử lí dựa trên nhân ARM của Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, từ đó khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
Trong năm 2018, những công ty công nghệ lớn như Facebook và Google đã phải đối mặt với hàng loạt scandal rò rỉ dữ liệu của người dùng hay sử dụng sử liệu để nhắm mục tiêu vào quảng cáo.
Vào ngày 10 tháng 10, một kính viễn vọng mới phản chiếu ánh sáng khi mặt trời lặn. Trong ảnh chụp nhanh từ Đài quan sát Roque del Los Muchachos, với đường chân trời tối màu ở phía trên và sắc màu hoàng hôn ở bên dưới, mặt gương phân đoạn của kính đảo ngược hình ảnh bầu trời đang vào đêm tuyệt đẹp trên Đảo Canary của La Palma. Các mảnh gương bao phủ đường kính 23 mét và được đặt trong cấu trúc mở của Kính viễn vọng Large Scale Telescope 1, được tạo ra là thành phần đầu tiên của Kính viễn vọng Cherenkov (CTA - Cherenkov Telescope Array).
Khoảng giữa tháng 10/2018, thẩm phán Alison Nathan của tòa án Quận phía Nam New York, đã chính thức phê duyệt đơn thỏa thuận giữa CEO Tesla Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC về việc dàn xếp giữa 2 bên.