Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng Ra Sách “khi Đồng Minh Tháo Chạy”, Mở Lại “hồ Sơ 30 Năm”: Kissinger “đi Đêm” Với Bắc Kinh (v)

22/04/200500:00:00(Xem: 5609)

Kissinger “đi đêm” bầy trận cho Nixon, cả hai nhờ Chu Ân Lai thông báo cho Hà Nội: “Hẹn trước sẽ đơn phương rút hết quân Mỹ khỏi Việt Nam chỉ trong vòng 6 tháng...
(Trích sách mới của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng: “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”

Lập trường vững chắc của Hoa kỳ và VNC khởi thuy,û được Nixon tuyên bố lúc Hoà Đàm Paris chính thức bắt đầu. Ngày 14 tháng 5, 1969, Nixon lên TV giải thích:
"Chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài hoặc là việc rút lui khỏi Việt Nam một cách đơn phương, hoặc việc chấp nhận tại (Hoà Đàm) Paris bất cứ một giải pháp nào có tính cách như một thất bại ngụy trang…"
" Và đó là phác hoạ về một giải pháp mà chúng tôi muốn đàm phán ở Paris. Nguyên tắc căn bản của nó rất là đơn giản: triệt thối song phương bất cứ quân đội nào không phải là quân đội Miền Nam ra khỏi Miền Nam Việt Nam và dành quyền tự quyết cho nhân dân Miền Nam"
Rồi ông còn đưa ra một thời biểu để rút quân. Giai đoạn đầu là 12 tháng, tới giai đoạn cuối cùng thì "Quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh (Đại Hàn, Úc) sẽ đi tới kết thúc việc rút quân khi số quân đội Bắc Việt còn lại được rút đi và trở về Miền Bắc".
Lập trường là như vậy, và trước khi đi Bắc Kinh, Nixon còn hứa hẹn như trong thư trích dẫn trên đây: "Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thoả thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó có phương hại tới các quốc gia khác."
Thế nhưng trong những ngày viếng thăm Trung Quốc từ 21 tới 28 tháng 2, 1972, Nixon đã nói với Chu Ân Lai:
"Giả như tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt, và giả như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh cho chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thối khỏi Việt Nam trong vòng sáu tháng kể từ ngày đó".
Như vậy, Nixon đã tiết lộ rõ ràng là Mỹ muốn rút quân khỏi Việt Nam để đổi lấy việc thả tù binh và một cuộc ngưng bắn. Và chỉ có thế.
Theo các tài liệu thương thuyết mới được giải mật thì Kissinger cũng nói với ông Chu rằng Hoa Kỳ không còn đòi hỏi Bắc Việt phải rút quân cùng với Mỹ ra khỏi Miền Nam nữa.
Đi đêm sau lưng thì như vậy mà vừa từ Bắc Kinh trở về Washington, ông Nixon lại tiếp tục trấn an ông Thiệu :
White House
Ngày 5 tháng 3, 1972
Thân gửi Tổng Thống Thiệu,
"…Xin Ngài yên tâm rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn của hai dân tộc Việt và Mỹ sẽ không thành vô ích…"
"…Chúng tôi đã không thương lượng điều gì đàng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ; và đã không có sự đổi chác bí mật nào hết"
Trân trọng
(kt) Richard Nixon
Thế nhưng, tại mật đàm Paris, từng bước một, Hoa kỳ đã đi tới chỗ nhượng bộ hoàn toàn: chỉ có Mỹ phải rút hết quân, và rút trong 60 ngày. Bình luận về điểm này, ông Thiệu nói với ký giả của một tạp chí Đức Der Spiegel vào cuối năm 1979:
"Điều mà Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ hồi đó thực sự muốn là rút lui càng mau càng tốt và mang được tù binh của Mỹ về. Họ chỉ muốn phủi tay cho xong mọi chuyện rồi ù té chạy. Tuy nhiên, trong lúc phủi tay như thế, họ lại không muốn bị nhân dân Việt Nam và thế giới buộc tội là đã bỏ rơi chúng tôi. Đó là tình trạng khó xử của họ."
Vào thời điểm đó, Bắc Việt đã mang thêm được một số quân lớn vào Miền Nam (từ cuộc tấn công mùa Xuân năm 1972). Cho nên tới khi kết thúc đàm phán, sự có mặt của quân đội Bắc Việt tại Miền Nam đã rất là hùng hậu. Tướng Charles Timmes, tư lệnh đầu tiên của "Cơ quan Chỉ huy Viện trợ cho Việt Nam" (Military Assistance Command, Vietnam hay MACV), và là người theo rõi tình hình cả quân sự lẫn chính trị tại Miền Nam cho tới giờ phút chót, đã ước tính cán cân lực lượng hai bên vào lúc ký kết Hiệp Định Paris. Ông cho biết: số quân đội chủ lực của Bắc Việt tại Miền Nam đã lên tới 176,000, chưa kể các đơn vị phòng không. Số này được đồn trú như sau:
"- Quân Khu (QK) I: có 4 Sư đoàn: 304, 324-B, 2, 711; và khoảng 6 Trung đoàn biệt lập;
"- QK II: 3 Sư đoàn: F-10, 320, 3, và 3 Trung đoàn biệt lập;


"- QK II: 3 Sư đoàn: 5, 7, 9 và khoảng 6 Trung đoàn biệt lập;
"- QK IV: Sư đoàn 1, và 9 trung đoàn của lực lượng MTGPMN.
Đối diện với số này, quân số Việt Nam Cộng Hòa tuy rất đông, những 1 triệu 200 ngàn, nhưng số quân chiến đấu lại thực sự chỉ có khoảng 200,000, tức là 1/6 của tổng số. Còn lại chỉ là địa phương quân, nghĩa quân, truyền tin, công binh. Quân đội chiến đấu được rải ra như sau:
“- QK I: Sư đoàn Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, các sư đoàn 1, 2, 3, Lữ đoàn Thiết Giáp 1, và 6 Tiểu đoàn Biệt Động Quân;
“- QK II: các Sư đoàn 22, 23, Lữ đoàn Thiết Giáp 2, và 18 Tiểu đoàn Biệt Động Quân;
“- QK III: các Sư đoàn 5, 18, 25, Lữ đoàn Thiết Giáp 3, và 9 Tiểu đoàn Biệt Động Quân;
“- QK IV: các Sư đoàn 7, 9, 21, Lữ đoàn Thiết Giáp 4, và 12 Tiểu đoàn Biệt Động Quân.
Về số quân chủ lực thì coi như ngang nhau nhưng quân đội BV có hai cái lợïi: thứ nhất là đóng rãi rác khắp nơi như những đốm da beo, đòi hỏi quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng phải trải ra một biên giới gần 700 dậm (1.100 cây số) để tự vệ; thứ hai là họ có thể chủ động trong việc chọn địa điểm và thời điểm để tập trung tấn công.
Và như vậy, khả năng tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa là rất mong manh.
Phải có một Hiệp Định
Nhiều người đặt câu hỏi: nếu Mỹ quyết định rút quân thì cứ từ từ mà rút, tại sao lại cầân phải có một Hiệp Định. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, vì nếu Mỹ cứ công khai, đơn phương mà rút thì Miền Nam còn có cơ may hơn. Đó là vì hai điểm: thứ nhất, Mỹ không hợp thức hố, công nhận sự tiếp tục đóng quân của Bắc Việt tại Miền Nam; và như vậy nếu xung đột có tiếp diễn sau đó, Miền Nam cũng không bị lên án là "hiếu chiến". Thứ hai, nhân dân và Quốùc Hội Hoa Kỳ sẽ còn chút ít thiện cảm đối với dân quân Miền nam. Sau bao nhiêu cuộc chiến, khi kết thúc, Mỹ đã tiếp tục giúp các nước khác như ở Âu Châu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên để tái thiết. Như vậy, để đền bù lại cho việc Mỹ rút quân khỏi Miền Nam, Quốc Hội có thể vẫn còn tiếp tục viện trợ, tuy có thể chỉ là trong một thời gian nhất định như năm năm. Với khả năng này, Việt Nam Cộng Hòa có thể có những dữ kiện chắc chắn cho kế hoạch tái thiết cũng như quốc phòng, và đã không phải chờ đợi trong cái thế viện trợ bất ổn, nhỏ giọt như đã xảy ra (xem Chương 9).
Thế nhưng Mỹ muốn phải có một Hiệp Định vì hai lý do. Thứ nhất là để việc rút quân được danh chính ngôn thuận: Hiệp Định là do cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đều ký, chứng minh là cả hai bên đồng ý chứ không phải Mỹ tự ý rút đi. Như vậy mới có hoà bình trong danh dự, "không phải là phản bội đồng minh. Thứ hai, nếu không có một Hiệp Định thì làm sao mà mang được tù binh Mỹ về. Có lần TT Nixon đã cho nhảy dù vào tận trại giam ở Sơn Tây mà cũng hoàn toàn thất bại.
Tại sao không có một Hiệp Định Geneve thứ hai"
Câu hỏi thứ hai nhiều người đặt ra là tại sao, thay vì chấp nhận cho quân đội Bắc Việt ở lại, Mỹ không ký một Hiệp Định chia đôi Miền Nam như Hiệp định Genève hồi 1954" Ít nhất, Miền Nam còn có một biên giới rõ ràng, vẫn hơn là "giải pháp da beo." Gọi như vậy vì quân Bắc Việt đóng rải rắc khắp nơi, giống như những đốm khoang trên da beo. Nếu chia đôi một lần nữa, biên giới Miền Nam sẽ nhỏ hẹp hơn nhiều, một phần lớn đã có bờ biển bao bọc chung quanh nên vấn đề biên phòng sẽ dễ dàng hơn là giữ một biên giới dài gần 700 dậm, (1.100 cây số).
Trả lời câu này cũng dễ thôi. Có lần tôi hỏi một tướng lãnh Hoa Kỳ (nay đã về hưu) tại sao như vậy" Không cần suy nghĩ, ông ta trả lời ngay: "Ấy chết, Mỹ vào thì có bốn Quân Khu, chiến đấu 10 năm với trên nửa triệu quân, lúc ra đi lại chỉ còn có hai Quân Khu hay sao"" Chẳng lẽ giống như Pháp hồi 1954, sau khi bại trận ở Điện Biên Phủ" Ông cho rằng Mỹ sẽ mất mặt nếu phải đi tới giải pháp chia đôi lãnh thổ Miền Nam một lần nữa.
NGUYỄN TIẾN HƯNG
Số mai: “Điều đình trong gian dối” Trích sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” sắp phát hành)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.