Hôm nay,  
Việt Báo Online

Việt Nam: Chạy Như Ma Đuổi

31/03/200600:00:00(Xem: 4897)
Việt Nam: Chạy Như Ma Đuổi
- Hữu Nguyên: “Nếu vẫn chưa ngã ngũ, chưa đủ thực tiễn cũng như lý luận để giải quyết, tại sao chúng ta không hỏi ý dân"”

Hoa Thịnh Đốn.- Nếu chỉ đọc theo cách viết của bản tin thông báo về kết qủa của Hội nghị 14 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa IX thì mọi chuyện đã an bài cho ngày khai mạc Đại hội khoá X sẽ diễn ra từ 18 đến 25-4 (2006).

Nhưng cách hành văn và những diễn biến quanh Hội nghị lại không giải tỏa được nghi ngờ đã có nhiều chuyện lấn cấn xẩy ra trong Hội nghị này.

Thứ nhất, không khí chộp giật, thái độ cả vú lấp miệng em của phe bảo thủ, giáo điều, cực đoan áp đảo hầu như đã đè nặng lên các Ủy viên đến nỗi Trung ương chỉ họp có 4, thay vì 5 ngày như đã dự trù từ hôm khai mạc 20-3.

Thứ hai, một Hội nghị mà Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đã nói là “Có nhiệm vụ rất quan trọng: cho ý kiến lần cuối về các dự thảo văn kiện trình Đại hội X và tiếp tục chuẩn bị phương án nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khóa X ...” mà lại không cần thời gian để thảo luận những ý kiến đóng góp chí tình và ngay thẳng của nhiều tầng lớp nhân dân đã dành cho Dự thảo Báo cáo Chính trị thì nó “rất quan trọng” ở chỗ nào"

Trước đó cũng đã có ý kiến của cựu đảng viên Vũ Minh Trực, con cố Thượng tướng Vũ Lập nguyên Ủy viên Trung ương khoá 4, 5, 6 đã lên tiếng bảo đảng không phải đi đâu mà vội, hãy nghiêm chỉnh bàn luận đề rút ra bài học Mác-Lênin xem Chù nghĩa này có còn thích hợp với hoàn cảnh đất nước bây giờ hay không.

Ông nói: “Đây là vấn đề đường lối, làm cho đất nước phát triển hay tụt hậu! Nên ta không sợ thiếu thời gian để tranh luận! Nếu chưa đủ thời gian chuẩn bị ta có thể lùi Đại hội lại nhằm tìm ra con đường “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”!

Nhưng có thật tất cả mọi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương họp lần 14 đã lờ đi ý kiến nghiêm chỉnh này hay chỉ do một nhóm “bá quyền” trong đảng thao túng gạt phăng đi"

Thứ ba, hà cớ gì mà Hội nghị 14 khoá IX phải đùn đẩy những ý kiến đóng góp sang cho “Đại hội X và sau đó” để “Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục tiếp thu, làm rõ”" Tại sao không làm rõ trước khi tổ chức Đại hội X"

Thời gian ngắn ngủi 7 ngày của Đại hội X sẽ làm được gì, nếu không chỉ biết “nhất trí” và “thống nhất” với Báo cáo Chính trị và “chấp thuận” danh sách Ban chấp hành Trung ương khoá X đã được một thiểu số “nắm quyền sinh sát” trong đảng quyết định rồi, kể cả thành phần lãnh đạo đảng, nhà nước và quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm tới (2006-2010)"

Những vấn đế quan trọng mà Thông báo bế mạc Hội nghị 14 đã nêu lên như: “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chăm lo nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới” đến bao giờ mới được “làm rõ”"

Có điều ngược đời là chính Nguyễn Hữu Từ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương đã nói với VNNET hôm 3-3-06 rằng: ‘Hầu hết những ý kiến đóng góp cho Đại hội X của Đảng lần này đều cùng chung một điểm: đóng góp có trọng tâm, ý kiến có chất lượng và đặc biệt là rất tâm huyết. "Ngay cả những ý kiến trái chiều, phê phán cũng đều thể hiện rất rõ tâm huyết của người viết trên tinh thần xây dựng" thì tại sao Hội nghị 14 lại phải sửng cồ gay gắt, hay đã bị “những ý kiến trái chiều”chạm nọc"

Tin Trung ương viết về thài độ này: “Trung ương kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ những ý kiến sai trái, chống đối, thù địch. Mọi mưu toan lợi dụng việc góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng hòng xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hòng ép chúng ta thay đổi đường lối, thay đổi con đường đi lên CNXH đã, đang và nhất định sẽ thất bại thảm hại!.”

AI LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC"

Nhưng có phải những ý kiến khuyên đảng khi đã nói “dân chủ” thì nhân dân, không phải đảng, là chủ đất nước" Chủ nhân thì phải là người quyết định guồng máy thay mặt họ đề diều hành việc nước chứ quyền này không thuộc về đảng như đã viết bừa trong Điều 4 Hiến pháp đế tiếm quyền là bôi nhọ đảng"

Và khi đảng tự nhận cán bộ, đảng viên của mình là “đầy tớ của nhân dân” thì không thề nào lại làm “ông chủ” như từ trước đến bây giờ. Đảng cũng khoe “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền” thì luật pháp phải phân minh trong định chế phân quyền rõ rệt Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.

Quốc hội là cơ quan đại diện dân làm ra luật . Nhà nước thi hành luật và Tòa án xét xử những kẻ vi phạm luật chứ không thể nào lại cứ làm theo kiều “dân chủ gỉa tạo” là đảng cử dân bầu, quốc hội cũng dưới quyền đảng và Tư pháp nhà nước không bằng lệnh đảng hay pháp lệnh, nghị quyết, nghị định lung tung, có khi ngồi lên cả Hiến pháp như bây giờ là những ý kiến có thuận lòng người, hợp lòng dân không"

Hãng tin VNNET còn để lộ về thái độ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” giữa Đảng và nhân viên tiếp nhận ý kiến: “Để giải toả những băn khoăn của độc giả lẫn thông qua các thành viên trong Đoàn về việc, Đảng có thực lòng ghi nhận, trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp của độc giả hay không, hay đó chỉ là việc làm mang tính hình thức", ông Nguyễn Hữu Từ quả quyết: Chúng tôi coi đây là việc làm nghiêm túc và đã lập ra một quy trình cụ thể, rõ ràng trong việc tiếp nhận, phân loại, tổng hợp các ý kiến của người dân gửi tới Đại hội Đảng X…”

“…Trao đổi với Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Duy Nghiệp, chúng tôi được biết: Mỗi ngày ông Nghiệp xử lý trung bình trên dưới 100 ý kiến.

"So với Đại hội trước, các ý kiến gửi tới Đại hội này có giá trị hơn và tất cả đều rất tâm huyết, có nhiều ý kiến rất đúng và sâu, có tính xây dựng rất cao. Phần lớn các ý kiến đều tập trung vào 5 vấn đề chính, đó là xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển XHCN, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và thứ năm là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam và HĐND. Mong muốn chung là Đại hội X dành nhiều thời gian và tập trung bước đi của đất nước mình trong thời kỳ mới, đặc biệt là thời kỳ hội nhập phát triển”, ông Nghiệp cho biết.

Ngoài việc mất bình tĩnh khi phải đối diện với “những ý kiến trái chiếu”, nhóm “bá quyền” còn bác cả đề nghị của ông Thái Duy, thành viên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ của đảng) yêu cầu Trung ương công bố danh sách những ứng viên vào Ban Chấp hành Trung ương X để dân bàn bạc, góp ý lựa chọn với đảng.

Chẳng nhẽ ý kiến thật dân chủ để thi hành khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của Tác giả Thái Duy và yếu cầu đảng xem lại Chủ nghĩa Mác-Lênin của ông Vũ Minh Trực cũng thuộc loại “Những ý kiến sai trái, chống đối, thù địch” và nằm trong “Mưu toan lợi dụng việc góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng hòng xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hòng ép chúng ta thay đổi đường lối, thay đổi con đường đi lên CNXH đã, đang và nhất định sẽ thất bại thảm hại!.”"

Không biết những phần tử “bá quyền” trong đảng CSVN có “giận qúa mất khôn” (nhất niệm sân tâm khởi) hay đã “hết khôn dồn đến dại” (bách vạn chướng ngôn khai) mà văng ra những lời nói “phản dân chủ” đến thế"

Nhưng cũng trong mục Thời Luận của Báo Đại Đoàn Kết của MTTQVN ngày 24-3 (06), đúng ngày Trung ương kết thúc Hội nghị 14, ông Hữu Nguyên phát biểu: “Mới đây, cũng trên mục Thời Luận của Đại Đoàn Kết, nhà báo Thái Duy đã đề nghị Đảng công bố công khai trên báo chí danh sách những người ứng cử vào BCH Trung ương sẽ bầu tại Đại hội X để toàn dân được biết. Đây cũng là một hình thức trưng cầu dân ý đối với một công tác quan trọng vào bậc nhất - công tác cán bộ - của một đảng luôn khẳng định lập trường "của dân, do dân và vì dân". Nếu dân không được thông tin, không được biết cụ thể về các ứng cử viên để "bàn và kiểm tra" thì làm sao Đảng có đủ cơ sở để đánh giá mức tín nhiệm của nhân dân đối với những cán bộ này.”

Phê bình về thái độ “dân chủ nửa vời” của đảng khi mời dân đóng góp ý kiến cho Dự thảo Bác cáo Chính trị, Tác giả Hữu Nguyên viết tiếp: “Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội X vừa qua đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngòai nước. Trong đó có nhiều ý kiến rất khác biệt, nhiều cuộc tranh luận quanh những vấn đề liên quan tới định hướng và tương lai của đất nước đã diễn ra sôi động và hiện vẫn chưa có hồi kết. Nếu vẫn chưa ngã ngũ, chưa đủ thực tiễn cũng như lý luận để giải quyết, tại sao chúng ta không hỏi ý dân" Không ai phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân bằng chính nhân dân. Đây là ưu thế tuyệt đối của dân chủ trực tiếp so với dân chủ đại diện. Điều đó sẽ góp phần thực hiện định hướng chung của Đảng và Nhà nước: Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhân dân, phát huy trí tuệ của nhân dân và hợp lòng dân. Phần lớn các cuộc trưng cầu dân ý đều phát huy được tinh thần cao quý nhất của nền dân chủ, đó là sự phản ánh tập trung và bảo đảm nhất cho ý chí nguyện vọng của nhân dân; nó đang và sẽ xảy ra ở nhiều nước, nhiều khu vực, ngày càng rõ nét hơn trong đời sống chính trị thế giới.”

Như thế thì cái đảng CSVN bây giờ là đảng của ai" Nếu nó từng khoe khoang là “Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…” như viết trong Điều 4 Hiến pháp thì nó phải biết phục vụ cho quyền lợi của nhân dân.

Đàng này chẳng những nó đã tiếm quyền để cai trị mà còn gạt nhân dân ra khỏi “miếng đỉnh chung” để ăn một mình cho nên những điều viết trong Điều 2 và Điều 3 Hiến pháp cũng đã thành vô nghĩa:

“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.” (Điều 2)

Hay như hứa hão rằng: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.” (Điều 3)

Thái độ hấp tấp của Hội nghị 14 và sự có mặt bất ngờ ngay vào buổi khai mạc, 20-3 của phái đoàn Giả Khánh Lâm, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Tầu , Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa có sự trùng hợp nào chăng"

Chẳng nhẽ Tàu đã không biết lịch sự khi biết trước chủ nhân đang bận túi bụi lo việc nhà mà vẫn gửi Giả Khánh Lâm sang Hà Nội đúng vào ngày bận rộn nhất của Hội nghị"

Nhưng Giả Khánh Lâm, người chỉ được xếp ngang hàng với Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tồ quốc mà lại được đón tiếp trọng thể bởi không những Nông Đức Mạnh mà đã gặp cả Trần Đức Lương, Chủ tịch Nước, Phan Văn Khải, Thủ tướng trước khi thăm xã giao Phạm Thế Duyệt rồi vào Sài Gòn gặp Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Lễ giáo Đông phương giữa kẻ thù phương Bắc của cuộc chiến biên giới năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình gọi là “Dạy cho Việt Nam một bài học” và đảng CSVN ở thời điểm 27 năm sau có gì mới không mà sao nó đổi màu mau thế"

Hay là muốn cho trong ấm ngoài êm thì đảng CSVN cũng phải liệu cơm gắp mắm" -/-

Phạm Trần (03/06)

16/09/2019(Xem: 112)
Vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy 7 tháng 9, 2019, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức cuộc biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến hát tại M3 Live Event Center Restaurant & Banquet Hall (góc ngã tư Harbor – Chapman, Anaheim).
16/09/2019(Xem: 110)
Chi phí y tế, lạm phát, tiền để dành nghi hưu là những yếu tố cần xem xét khi bạn đến tuổi nghỉ hưu.
16/09/2019(Xem: 130)
Một gia đình trong một chuyến đi cắm trại 4 ngày ở California đã bị mắc kẹt trên đỉnh một thác nước.
16/09/2019(Xem: 77)
Washington Examiner vào đầu tháng 9 đưa một tin đầy tình người: Một cậu bé 6 tuổi ở South Carolina đã quyết định dùng toàn số tiền dành giụm của mình cho chuyến đi Disney World để mua thức ăn cho các nạn nhân bão Dorian
16/09/2019(Xem: 90)
Theo một bản tin của CBS News vào giữa tháng 9, trong khi Hiệp Hội Súng Quốc Gia (NRA) đang mất dần những thành viên của mình vì những tranh cãi nội bộ, thì Hiệp Hội Súng Quốc Gia Của Những Người Mỹ Gốc Phi (NAAGA) lại lớn mạnh!
16/09/2019(Xem: 116)
Một bác sĩ đã đưa lời cảnh báo trên The Hill vào đầu tháng 9: một trận dịch bệnh hủi sẽ đến với những người vô gia cư tại Hoa Kỳ. Đây có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.
16/09/2019(Xem: 114)
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng người lớn Mỹ còn lâu mới có thể đạt được những chỉ tiêu kiểm soát bệnh tiểu đường mà họ đã đặt ra từ 2005.
16/09/2019(Xem: 71)
Càng gần đến ngày Tết Trung thu, các khu phố ở trung tâm quận 5 Sài Gòn càng tấp nập nhộn nhịp với các gian hàng bán lồng đèn Trung thu và đồ chơi cho các em thiếu nhi.
16/09/2019(Xem: 80)
Nằm cạnh Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa, ngay khu trung tâm thành phố Nha Trang là một con phố đi bộ dài khoảng 200 m
16/09/2019(Xem: 87)
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Parasel Seafood Restaurant vào lúc 12 giờ trưa Thứ 7 ngày 7 tháng 9 năm 2019 một buổi tiệc kết thúc chương trình hội ngộ đã diễn ra với sự tham dự hàng trăm các niên trưởng, các chiến hữu và gia đình, thân hữu, một số các cơ quan truyền thông
16/09/2019(Xem: 65)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
16/09/2019(Xem: 80)
Từ chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cho tới các sóng gió Biển Đông… bàn tay chính phủ Bắc Kinh hung hiểm phóng phi tiêu ra tứ phía…
16/09/2019(Xem: 87)
Những nhà khoa học vừa đạt được một bước đột phá trong một nghiên cứu mới, khi đảo ngược được đồng hồ sinh học của những người tham gia thử nghiệm với mức trung bình 2.5 năm.
16/09/2019(Xem: 98)
Chúng ta đều biết một số điều chung về những thói quen có hại cho sức khỏe, thí dụ như thuốc lá, rượu chè, ăn nhiều thịt mỡ ...
16/09/2019(Xem: 111)
Một nghiên cứu mới tin rằng việc thường xuyên tập thể dục có thể giúp ích cho cấu trúc não, tăng trí nhớ, tăng khả năng suy nghĩ chính xác và nhanh chóng.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 09/2019, Google cho biết đang thay đổi thuật toán tìm kiếm của hãng một lần nữa. Theo thông báo, thuật toán tìm kiếm mới sẽ nhấn mạnh hơn vào "các tin báo cáo gốc" khi chúng sẽ được xếp hạng cao hơn trong các kết quả tìm kiếm. Để chuẩn, công ty đã phân phát các chỉ dẫn cho bộ khung thuật toán đến hơn 10,000 reviewer con người, để nhận được phản hồi về kết quả xếp hạng thật sự.
Khoảng giữa tháng 09/2019, sau lệnh cấm tạm thời không cho phép Kasptersky Lab cung cấp phần mềm và giải pháp bảo mật cho các cơ quan chính phủ Mỹ, một lệnh cấm chính thức đã được đưa ra.
Khoảng giữa tháng 09/2019, xe hơi điện E của Honda đã chính thức được giới thiệu, và phiên bản sản xuất của nó vẫn lưu giữ được gần như toàn bộ những đặc điểm lẫn tính năng của bản concept ban đầu. Honda cũng đã tiết lộ giá bán và thông số của chiếc xe hơi điện dành cho đô thị.
Khoảng giữa tháng 09/2019, sau vài năm tranh chấp với thuế vụ nước Pháp, Google đã phải thỏa thuận dàn xếp để chấm dứt cuộc điều tra gian lận thuế. Tổng cộng, Google phải trả 1.059 tỷ USD, trong đó, 510 triệu USD tiền thuế mà Google đã trốn trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2018, và 549 triệu USD tiền phạt cho chính phủ Pháp.
Khoảng giữa tháng 09/2019, tuyên bố mới về thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima của bộ trưởng môi trường Nhật Bản đang khiến những ngư dân và các tổ chức về môi trường phẫn nộ
Để xử lý cả một đoạn văn, ta sẽ phải gõ lại tất cả, thậm chí là copy – paste từng ký tự từ chỗ này sang chỗ khác. Đây cũng chính là hạn chế mà các nhà sinh học phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. Với những công cụ chỉnh sửa gen hiện đại nhất, kể cả CRISPR, từ trước tới nay họ cũng chỉ mới thao tác được với từng gen hoặc đoạn gen rất ngắn nội trong từng tế bào.
Khoảng giữa tháng 09/2019, BIOLIFE4D, một công ty công nghệ sinh học tại Chicago, Mỹ đã tuyên bố “in 3D” thành công một quả tim người bằng tế bào cơ tim của người cung cấp, và “mực in” sinh học làm từ hợp chất ngoại bào, giúp quả tim nhân tạo có tính chất giống “hàng thật” nhất
Nổi tiếng trong các lễ hội, câu chuyện và bài hát về trăng tròn được biết đến nhiều nhất là Harvest Moon (Trăng Trung Thu, hay Trăng Mùa Gặt
Khoảng giữa tháng 09/2019, một công ty công nghệ trụ sở tại California tố cáo, phó giáo sư Bo Mao tại đại học Hạ Môn đã liên lạc với họ về một bo mạch điện tử do công ty phát triển, nói là dùng để nghiên cứu riêng nhưng kỳ thực là lấy về cho Huawei nghiên cứu.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Apple đã giành lại vị thế công ty "nghìn tỷ USD" lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018. Cột mốc vốn hóa 1,000 tỷ USD được tái lập chỉ một ngày sau khi công ty ra mắt loạt điện thoại iPhone thế hệ mới.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Facebook đã đăng một bài viết trên Newsroom, mô tả tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu địa điểm (location) trên thiết bị mà người dùng sử dụng để truy cập mạng xã hội. Facebook cũng lo ngại những thay đổi về quyền riêng tư khi người dùng cập nhật phiên bản iOS và Android mới sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận dữ liệu.
Alibaba của Trung Quốc thường được so sánh với Amazon của Mỹ. Dù cả 2 công ty không thực sự cạnh tranh với nhau, nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng trong hoạt động kinh doanh của họ: Cả hai đều điều hành các trang web thương mại điện tử và có các dịch vụ phát trực tuyến.
Khoảng giữa tháng 09/2019, trong một nghiên cứu mới được được công bố trên Tạp chí Y học New England, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã cấy tế bào máu được chỉnh sửa gen vào một người vừa bị ung thư vừa nhiễm HIV. Các tế bào đã tồn tại một cách an toàn trong cơ thể bệnh nhân suốt 1.5 năm.
Tại sao nó lại có tên là Tinh Vân Trái Tim?
Khi con người lên vũ trụ, chúng ta sẽ cần một không gian để sinh sống. Đã có nhiều ý tưởng về việc xây dựng các ngôi nhà in 3D ngoài vũ trụ nhưng thực tế, việc in 3D các vật liệu và xây dựng bằng công nghệ in 3D không hề đơn giản, nếu không muốn nói là tốn kém.