Hôm nay,  

Thư Ngày 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh

04/12/200400:00:00(Xem: 4936)
(Điện Thư - Số 32 Tháng 12 năm 2004 của Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam)

Ngày 15 tháng 11 năm 2004
Kính gửi:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ Chính trị, Ban bí thư
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ quân sự Trung ương
Uỷ ban kiểm tra Khóa 9
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Khóa 7 và Khóa 8
Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Thưa các đồng chí,
Sở dĩ tôi phải viết thư này, gửi đến các đồng chí, yêu cầu, chất vấn, kiến nghị với các đồng chí, không phải chỉ vì khi truyền đạt tới các đầu mối trong toàn quân, những người thay mặt Đảng ủy quân sự Trung ương đã có một việc làm vô nguyên tắc, xúc phạm đến danh dự của tôi. Điều quan trọng hơn nhiều là vì trách nhiệm của một đảng viên mong muốn Đảng ta luôn luôn vững mạnh trong sạch, tôi thấy trong bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trước Hội nghị Đảng ủy quân sự Trung ương mở rộng thông qua, đã có những nhận định không đúng, đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng, mượn danh nghĩa "bảo vệ Đảng, Quân đội, chế độ XHCN" để xuyên tạc, vu khống trắng trợn, hòng dọn đường cho bước tiếp theo là lừa dối Đảng, quần chúng để hãm hại, thanh trừng nội bộ, chia rẽ Đảng, phá hoại sức mạnh tinh thần, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết của toàn dân, toàn Đảng, của các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, trí thức nhân sĩ yêu nước và các thế hệ trẻ.
Ngày 24-8-2004, Đảng ủy quân sự Trung ương đã họp mở rộng. Trong cuộc họp này, đã nghe bản báo cáo về "Âm mưu, ý đồ của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Việt Nam - Đông Dương từ nay đến Đại hội 10 (do Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng chuẩn bị).
Trong bản báo cáo đó đã nhấn mạnh "hiện nay trong Đảng có tình hình chống phá Quân đội và tập trung mũi nhọn, trước hết là trực tiếp chống phá Tổng cục 2 ngày càng quyết liệt hơn, bôi nhọ Tổng cục 2, gây mâu thuẫn trong Tổng cục 2, "đánh sập" Tổng cục 2 , làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt".
Khi truyền đạt bản báo cáo này, đồng chí Phạm Văn Trà nhấn mạnh thêm: Tổng cục 2 là người bảo vệ quân đội trung thành nhất, đánh Tổng cục 2 là đánh quân đội, đánh vào chế độ. Kinh nghiệm như ở Liên Xô, chỉ một nhóm người nhưng họ đã làm tan rã chế độ Xô Viết vì bước 1 họ đánh trước vào KGB (cơ quan tình báo LX) để dọn đường rồi sau đó đánh sập chế độ Xô Viết...
Báo cáo của Bộ quốc phòng tại Hội nghị Đảng ủy quân sự trung ương mở rộng có nêu tên tôi (Nam Khánh). Và khi trình bày miệng, người trình bày nói rằng ông Nam Khánh gây rối, ông Nam Khánh cơ hội chính trị. Ở một vài tỉnh, truyền đạt ý kiến của Đảng ủy quân sự trung ương rằng ông Nam Khánh có liên hệ với các phần tử chống đối ở nước ngoài. Đặc biệt là cuộc họp cán bộ từ Thượng tá, Đại tá trở lên ở cơ quan Tổng cục Chính trị, đồng chí Bùi Văn Huấn (út Lê), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã nói với cán bộ cao cấp của Tổng cục Chính trị là phải xem xét tư cách đảng viên của ông Nam Khánh, "Với những hành động như vậy, ông Nam Khánh có xứng đáng với cấp hàm và chính sách được Nhà nước và Quân đội trao tặng hay không ""
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng được Hội nghị Đảng ủy quân sự Trung ương mở rộng thông qua lại nói rằng "hoạt động chống phá của chúng mang tính chất tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, bước đi rõ ràng, đẩy uy tín của một số lão thành cách mạng lên cao, sau đó sử dụng chính họ để "đánh vào nội bộ Quân đội".
Bản báo cáo đã nêu ra: hiện nay chúng điều chỉnh phương thức "kích động cựu chiến binh, lão thành cách mạng, tăng cường viết bài để lôi kéo các lực lượng cựu chiến binh, lão thành cách mạng... Xây dựng cho được "ngọn cờ" ngay trong nội bộ Đảng và Nhà nước là những người có nhiều công lao, có uy tín cao, có quan điểm dân chủ, đồng thời phải xây dựng "phong trào dân chủ ở cơ sở"...
Khi tóm tắt, bản báo cáo nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội 10 chúng ta phải giữ vững ổn định nội bộ, đặc biệt là trong quá trình Đại hội phải giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là tuyệt đối không để các thế lực bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình...) chi phối hoặc ngầm tác động.

Thưa các đồng chí,
Một: Hiện nay nội dung Báo cáo chính trị và các báo cáo khác tại Đại hội 10 chưa chuẩn bị xong và Ban Chấp hành Trung ương chưa thông qua lần thứ nhất. Ban chấp hành Trung ương cũng chưa có chỉ thị chung về Đại hội 10.
Tại sao Đảng ủy Quân sự TW và Bộ Quốc phòng lại đưa ra một bản báo cáo về âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đại hội 10, có thể nói rất giật gân như vậy " Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch, qua tất cả các kỳ Đại hội, kể từ khi Bác Hồ sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, triệu tập hội nghị hợp nhất năm 1930, từ Đại hội 1 cho đến nay đều không ngừng chống phá Đảng ta và nhân dân ta rất quyết liệt.
Nhưng đề cập đến một vấn đề hệ trọng bao gồm cả Quốc phòng và an ninh, liên quan đến một sự kiện trọng đại 5 năm mới có một lần, liên quan đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè xa gần, liên quan đến hệ thống cơ quan Công an và các ngành là việc của Ban Chấp hành TW, phải thông qua Ban Chấp hành TW mới được phép phổ biến và phải phổ biến chung cho cả hệ thống chính trị.
Ở Quân khu khi phổ biến Báo cáo của Bộ Quốc phòng chỉ triệu tập Chỉ huy trưởng, các Cục, các Sư đoàn... và Chủ tịch Hội cựu chiến binh các tỉnh, làm rất vội vã và không báo cáo với toàn thể Đảng ủy Quân Khu. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh và Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh, như tôi biết, khi về địa phương một số nơi không báo cáo cho Bí thư tỉnh uỷ đang kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự quân sự tỉnh.
Hai: Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị có nhận định hiện nay là Mỹ và các thế lực thù địch đánh phá Quân đội, tập trung mũi nhọn, đánh phá trực tiếp vào Tổng cục 2, đánh sập Tổng cục 2 không "
Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị có nhận định: "bài học Liên Xô cho thấy rằng, với một nhóm nhỏ của các phần tử cấp tiến phản động và xét lại trong Đảng cộng sản Liên Xô, rất nhỏ, có thể đếm chỉ vài chục người, nhưng mà chúng đã xóa được Liên Xô... vì ở Liên Xô chúng tập trung bước 1 đánh vào KGB hay không "
Ba: Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã nhắc tới mấy lần các lão thành cách mạng và cựu chiến binh là những đối tượng mà các thế lực thù địch lôi cuốn. Nước ta có mấy triệu cựu chiến binh, có mấy vạn lão thành cách mạng. Họ là những người đã chiến đấu và hi sinh cả một cuộc đời từ tuổi thanh xuân vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng hoàn toàn Tổ Quốc. Hội nghị các điển hình tiên tiến các người cao tuổi chứng tỏ rằng: cho đến nay dù tuổi già sức yếu nhưng những lão thành cách mạng và người cao tuổi đều trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và nhân dân. Cựu chiến binh là lực lượng chính trị - xã hội, một đoàn thể mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bản báo cáo của Bộ quốc phòng nêu trên đã cố tình xuyên tạc, vu khống những lực lượng cách mạng và yêu nước rộng lớn và đáng kính trọng ấy.
Bốn: Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trình bày trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự TW mở rộng đã nêu: Hoạt động chống phá của chúng mang tính chất tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, bước đi rõ ràng (đẩy uy tín của một số lão thành cách mạng lên cao, sau đó sử dụng chính họ để đánh vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội).
Như vậy bản báo cáo của Bộ Quốc phòng ám chỉ ai " Đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Chu Huy Mân hay đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, đồng chí Mai Chí, đồng chí Lê Phước Thọ, đồng chí Mười Hương, đồng chí Hoàng Tùng, đồng chí Nguyễn Văn Trân, đồng chí Nguyễn Quyết, đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Hai Xô, đồng chí Bùi Thiện Ngộ, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Đôn, đồng chí Lê Ngọc Hiền, đồng chí Đàm Ngụy, đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Hoàng Minh Thảo, đồng chí Đồng Văn Cống, đồng chí Hoàng Cầm, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên, đồng chí Phùng Thế Tài hay là ai " Bản báo cáo nói rằng: các thế lực thù địch đẩy uy tín của các lão thành cách mạng lên cao, rồi sử dụng chính họ "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội. Nghĩa là thế nào "
Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. Vừa qua kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải nêu cao tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ trong đó có vai trò của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954. Đảng, Nhà nước, báo chí của ta đề cao chứ thế lực thù địch nào đề cao " Xuất bản các tập sách về các lão thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội là do chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự thực hiện của các cơ quan xuất bản của chúng ta dưới sự quản lý của Bộ Thông tin Văn hóa nước CHXHCNVN chứ do các thế lực thù địch nào làm " Bản báo cáo của Bộ quốc phòng muốn nói các thế lực thù địch đứng đằng sau và xúi dục các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản này hay sao "
Bản báo cáo lại nêu: "Sau đó, sử dụng chính họ để "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội". Chứng cứ nào để Bộ Quốc phòng nói rằng: sau đó, các thế lực thù địch sử dụng chính họ để "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội "
"Thế lực thù địch đề cao rồi sử dụng" các đồng chí Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Hai Xô, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Tâm, Mai Chí Thọ, Lê Phước Thọ, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Quyết, Hoàng Tùng, Trần Quyết, Trần Văn Quang, Nguyễn Đôn, Đồng Văn Cống, Đàm Ngụy, Đỗ Quang Thắng, Lê Khả Phiêu, Võ Trần Chí, Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Ngọc Hiền, Đặng Vũ Hiệp, Phạm Thanh Ngân, Kxo Ní, Y Blốc... đánh vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội hay sao "
Những sự góp ý kiến của lão thành cách mạng, của cựu chiến binh về tình hình Quân đội, là xuất phát từ tâm huyết, động cơ chân thành xây dựng Đảng, xây dựng chế độ XHCN, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, góp sức làm cho nhân dân được sống hạnh phúc, yên bình.
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã nói một cách vu vơ mà thực chất là đã vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ lão thành cách mạng, cựu chiến binh đã bị địch lợi dụng.
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng lại nêu một thủ đoạn của thế lực thù địch trong nước là "lợi dụng kích động một số lão thành cách mạng gửi cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước".
Cán bộ lão thành cách mạng dễ dàng để cho địch lợi dụng, kích động như vậy hay sao " Hễ có thư góp ý chân thành với Đảng là do các thế lực thù địch lợi dụng, kích động hay sao "
Bản báo cáo của Bộ quốc phòng lại nêu: "giữ vững ổn định nội bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động gây chia rẽ nội bộ, đặc biệt là trong quá trình Đại hội 10, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là không để các thế lực bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình...) chi phối hoặc ngầm tác động.
Chúng ta phải kiên quyết và dứt khoát chống lại âm mưu phá hoại Tổ quốc, Đảng, chế độ, quân đội của các thế lực thù địch. Chúng ta phải củng cố và tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng trên cơ sở nhất trí sâu sắc đường lối quan điểm cách mạng của Đảng, phát huy những ưu điểm có được và kiên quyết khắc phục các khuyết điểm (và cả sai lầm nếu có) đang tồn tại, phải thật sự tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) Khóa 8, phải thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phải đảm bảo mỗi kỳ Đại hội Đảng là một sinh hoạt chính trị rộng lớn và có chiều sâu trong lòng dân, lòng người, lòng đảng viên ở tất cả các cấp, phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, giải quyết sòng phẳng các vấn đề tồn đọng trong Đảng, phải thật sự lắng nghe ý kiến các lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, đông đảo các nhà khoa học trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nhân sĩ và các tầng lớp nhân dân, làm cho qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng cùng với dân tộc lại trưởng thành và vững mạnh thêm 1 bước. Đại hội 10 kế thừa truyền thống tốt đẹp của các Đại hội Đảng trước đây sẽ là một Đại hội yêu nước và cách mạng, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, Đại hội của dân, do dân, vì dân, Đại hội của toàn Đảng vì sự nghiệp của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội.
Nhưng bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trong lúc cũng nói đến nguyên tắc tập trung dân chủ, không để cho các thế lực thù địch kích động chia rẽ nội bộ, thì lại nói đến một cách mơ hồ rằng: đặc biệt là tuyệt đối không để cho các thế lực thù địch bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình...) chi phối hoặc ngầm tác động... Như vậy Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã gộp cả địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình... vào một cục, đó là các thế lực bên ngoài có đúng không "
Ban Chấp hành TW và Bộ Chính trị có nhận định như vậy không " có gộp tất cả địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn những người không am hiểu tình hình... vào một cục không " Những người không am hiểu tình hình... (chấm chấm; chấm chấm có nghĩa là còn có nhiều loại khác nữa) là những ai " Muốn ám chỉ ai " Tại sao lại gộp những người không am hiểu tình hình vào với địch, cấp tiến, xét lại làm một " Tại sao những kẻ viết báo cáo là Tổng cục 2 được Bộ Quốc phòng thông qua lại cho rằng những người không am hiểu tình hình vào với địch, cấp tiến, xét lại làm một " Tại sao những kẻ viết báo cáo là Tổng cục 2 được Bộ quốc phòng thông qua lại cho rằng những người không am hiểu tình hình sẽ chi phối hoặc tác động ngầm "
Đảng ta chủ trương tự phê bình và phê bình nghiêm túc với động cơ trong sáng xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bọn phát xít, đế quốc, các thế lực thù địch thì nói rằng: "kẻ nào chỉ trích ta thì kẻ đó là phản động". Chúng ta phải phân biệt rạch ròi hai quan điểm ấy.
Dân chủ không phải là chung chung. Có dân chủ tư sản, dân chủ kiểu Mỹ phục vụ lợi ích một nhóm tư bản độc quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước CHXHCN của chúng ta đi theo tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh. Mọi quyền hành thuộc về dân, mọi lực lượng đều từ nhân dân, mọi việc làm đều phải phục vụ lợi ích nhân dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra... Nhân dân giám sát chính quyền các cấp. Toàn Đảng giám sát Trung ương. Ban Chấp hành TW giám sát Bộ Chính trị. Phải xây dựng phong trào dân chủ ở cơ sở thật tốt. Chúng ta kiên quyết thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Dân chủ là một tư tưởng chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ 9 đã thông qua. Không được phép đả kích vào phong trào dân chủ ở cơ sở, phong trào xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.


Tóm lại, trong Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trước Hội nghị Đảng ủy quân sự mở rộng và được Hội nghị Đảng ủy Quân sự mở rộng thông qua, phổ biến cho cán bộ cấp cao toàn quân và các Hội cựu chiến binh là một tài liệu chứa đựng nhiều sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong khi Bản báo cáo nêu ra âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đông Dương - Việt Nam từ nay đến Đại hội 10, thì lại có dụng ý vu khống, xuyên tạc và ám chỉ sâu độc 1 vấn đề khác, một số người khác mà tập trung vào lão thành cách mạng, cựu chiến binh, các đồng chí có cống hiến, có uy tín cao trong nhân dân, trong quân đội, trong Đảng.


Thưa các đồng chí,
Tôi thấy cần thiết nói thêm về việc Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu ra vấn đề "chống Tổng cục 2"
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã nói đến 7 lần cụm từ "chống Tổng cục 2" khi nêu việc "chống phá, tập trung mũi nhọn, đánh sập Tổng cục 2".
Thủ đoạn này không phải là mới mẻ. Thời kỳ có nhiều ý kiến trong Trung ương và trong cán bộ cao cấp về các sai lầm nghiêm trọng của những người lãnh đạo hiện nay của Tổng cục 2, thì Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 đã có báo cáo lên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta là đang có tình hình "chống Tổng cục 2". Lúc ấy, trước và sau đó, cũng từ Tổng cục 2 đưa ra tin Bộ Công an đánh Tổng cục 2, người này người kia đánh Tổng cục 2, chia rẽ Tổng cục 2, "đánh sập" Tổng cục 2.
Trước hết, cần nói rằng: các đồng chí lão thành cách mạng và tướng lĩnh Quân đội qua mấy thời kỳ kháng chiến đều đánh giá đúng sự đóng góp và truyền thống của Cục 2 (trước đây) và Tổng cục 2 sau này. Phát hiện, tố giác các sai lầm mắc phải là tố giác sai lầm của một số người lãnh đạo giai đoạn gần đây của Tổng cục 2 (Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, Cù Xuân Tề, Hùng, viện trưởng Viện 70...)
Vin vào truyền thống trước đây và đồng nhất những sai lầm của 1 số người lãnh đạo Tổng cục 2 giai đoạn hiện nay với toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng cục 2 là một thủ đoạn xấu, có dụng ý che dấu sai lầm của 1 số người lãnh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2.
Đồng chí Phạm Văn Trà và một số đồng chí khác nói rằng: "đánh Tổng cục 2" là đánh Quân đội, đánh vào chế độ, có nghĩa là đồng nhất sai lầm của 1 số lãnh đạo hiện nay của Tổng cục 2 với Quân đội, với chế độ XHCN, là có dụng ý xấu, là một thủ đoạn bao che tội lỗi, sai lầm của một số lãnh đạo Tổng cục 2, Tổng cục 2 là Tổng cục 2. Toàn thể Quân đội, Đảng và chế độ XHCN là toàn thể Quân đội, Đảng, chế độ XHCN. Đó là hai chủ thể không được phép nhầm lẫn. Vạch sai lầm của Trần Mai Hạnh không phải đánh đài TNVN. Vạch sai lầm của Bùi Quốc Huy không phải đánh Bộ Công an. Vạch sai lầm của con trai đồng chí Mai Văn Dâu không phải là đánh Bộ Thương mại.
Nhập cục lại để vu khống và bao che tội phạm là một thủ đoạn bất lương.
Vạch ra sai lầm của một số người lãnh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2, thậm chí yêu cầu khai trừ ra khỏi Đảng, tước quân tịch, truy tố trước tòa án quân sự Vũ Chính, Nguyễn Chí Vinh, không đồng ý mức kỷ luật cảnh cáo Vũ Chính và để lọt tội Nguyễn Chí Vinh, là để đảm bảo củng cố và phát huy truyền thống từ trước của Cục 2, chứ không phải là bôi nhọ Tổng cục 2.
Trước kia, do yêu cầu của chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, công tác tình báo chiến lược cần tập trung vào một đầu mối. Tình hình ngày nay đã khác. Các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội đề nghị phải củng cố cơ quan an ninh chiến lược quốc gia thật mạnh, còn Tổng cục 2 thì đưa về Bộ Tổng Tham mưu để làm công tác tình báo quốc phòng là một đề nghị đúng đắn, xuất phát từ thực tiễn tình hình sau chiến tranh.
Đề nghị Tổng cục 2 không được "nắm tình hình nội bộ Đảng", không được trùm lên cả Bộ Công an ... hoàn toàn không phải như lời vu khống là nhằm "đánh sập Tổng cục 2" làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt". Không được phép lấy những luận điệu xuyên tạc từ cửa miệng các thế lực thù địch để vu khống lão thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội chúng ta.
Còn làm cho Đảng "mờ mắt", "ù tai" thì trong vụ Xiêm Riệp ai làm " Dựng lên, ghép lại, vo tròn những việc làm nơi này một ít, nơi kia một ít, từ 1 người cung cấp lại bày chuyện là do từ nhiều nguồn, nhân danh "bảo vệ tình hữu nghị giữa hai dân tộc" để phá hoại tình hữu nghị đó, ai làm " Chính là Tư Văn, Vũ Chính, Mạc Lâm... của Cục 12.
Vụ Sáu Sứ là một vụ án được dàn dựng, tổ chức công phu do Cục 2 chỉ đạo mà trực tiếp là Tư Văn, Vũ Chính và 1 số người dưới quyền, vừa tổ chức Sáu Sứ đi ghi âm 16 cuốn băng, vừa làm báo cáo lên Bộ Chính trị, tạo dựng lên tài liệu giả, chứng cứ giả, gọt tỉa, thêm bớt, đánh lừa dư luận xã hội, đánh lừa Bộ Chính trị, những người lãnh đạo cao nhất để hãm hại đồng chí, thanh trừng nội bộ mà thực chất là vu khống đồng chí Võ Nguyên Giáp. Ai làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt" " Chính là Vũ Chính và số người cùng phe cánh Tư Văn (chết rồi) đã làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt".
Vụ "khủng bố đồng chí Võ Thị Thắng", vu khống đồng chí Nguyễn Văn Thắng, vu khống lý lịch đồng chí Võ Viết Thanh, vu khống đồng chí Tư Sang, Tư Rốp, Nguyễn Khánh Toàn, Võ Nguyên Giáp, Bùi Thiện Ngộ, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, tôi (Nam Khánh), Thượng tướng Nguyễn Chơn, Trung tướng Nguyễn Huy Chương, Phạm Gia Khiêm, Vũ Quốc Hùng v.v... làm việc hoặc liên quan đến CIA, ai đưa ra " "Cảnh báo Mai Chí Thọ" đảo chính ai đưa ra " Không thể chỉ có Vinh, Chấp, Nguyên, Đặng Diệu Hà (công ty xuất nhập văn hóa phẩm Thành phố Hồ Chí Minh) mà phải có người trực tiếp chỉ đạo đứng đằng sau, đó là Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh.
Vụ vu khống đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Vũ Quốc Hùng nhận tiền hối lộ, ai cung cấp tài liệu "
Rồi vụ bịa đặt ra 1 cơ sở đặc tình giả là T4 để vu khống, chia rẽ nội bộ trong thời gian dài, ai làm ra " Những người trực tiếp thừa hành vụ T4 có Đỗ Ngọc Chấp là Cục Phó Cục 11, có Nguyễn Thái Nguyên là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nếu không có chỉ đạo của Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh sao dám tùy tiện làm "
Việc cài cắm hàng ngàn người vào nội bộ, cơ quan Đảng, Nhà nước, kinh tế văn hóa ... ai làm " Một số lãnh đạo Tổng cục 2 giai đoạn hiện nay đã làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt", nhằm hãm hại cán bộ, thanh trừng, chia rẽ, phá hoại Đảng và hệ thống chính trị nước ta. Chính những người lãnh đạo hiện nay của Tổng cục 2 đã hạ thấp uy tín của Tổng cục 2 vốn có truyền thống tốt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chính những người lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2 (Vũ Chính, Nguyễn Chí Vinh) đã tạo ra những sai lầm để cho kẻ địch lợi dụng phá hoại Đảng, Tổ quốc, chế độ ta và chia rẽ Tổng cục 2.

Thủ đoạn hiện nay mà Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã sử dụng cũng là một thủ đoạn cũ. Họ định ghép các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, những người có uy tín cao ... vào một cục, vào một phía địch.
Họ muốn đẩy tất cả những ý kiến chân thành của lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội và cán bộ, nhân dân có tâm huyết với Đảng, Tổ quốc và chế độ là do địch xúi dục, kích động. Họ đã cố tình gây ra sự lẫn lộn thù, bạn, mà sự lẫn lộn ấy từ các vụ H122, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức trước đây và vụ Xiêm Riệp, vụ Sáu Sứ, vụ T4 và các vụ trước thềm Đại hội 9 đã dẫn đến sai lầm, gây hậu quả lâu dài và nghiêm trọng.
Sai lầm của những người lãnh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2 là sai lầm chính trị nghiêm trọng có hệ thống. Tôi yêu cầu phải báo cáo hết các vấn đề của các người lãnh đạo Cục 12, Cục 2 và Tổng cục 2 trong giai đoạn từ vụ Xiêm Riệp, Sáu Sứ đến nay để Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Không một ai, dù chức vụ gì, được phép bao che sai lầm của những người lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2. Không được vin cớ "ổn định chính trị" để không tích cực làm rõ sự thật. Kiên quyết trừng trị những kẻ vu khống chính trị, phá hoại n ội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội, chỉ làm cho sự ổn định chính trị thực được củng cố vững chắc, và từng bước đánh bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Thưa các đồng chí,
Tôi thấy cũng cần nói đôi điều về các lời đồng chí Phạm Văn Trà, đồng chí Huấn, một đôi đồng chí khác đã nói về tôi (Nam Khánh).
Đồng chí Phan Diễn, đồng chí Truyền, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TW đã gặp tôi và tôi khẳng định: Tôi hành động đúng Điều lệ Đảng (chương đảng viên), hành động đúng nguyên tắc là gửi thư lên Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Uỷ ban kiểm tra TW; cơ quan chức năng theo tổ chức. Động cơ, việc làm của tôi là để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là lành mạnh và tâm huyết. Tôi không gửi cho địch. Không có gì diễn ra ở nước ta mà địch không lợi dụng. Không được viện cớ địch lợi dụng để bỏ qua việc xét nghiêm túc các lời tố giác chân thành và đúng đắn của tôi. Tài liệu lọt ra ngoài, là do trách nhiệm của các người nhận.
Tôi xin thẳng thắn và chân thành với các đồng chí: cấp bậc Thượng tướng do Bộ Chính trị quyết định và Chủ tịch nước ký, tư cách đảng viên của tôi là do chi bộ, Đảng ủy Phường nghiên cứu đề đạt lên đến cấp có thẩm quyền chuẩn y, đồng chí Phạm Văn Trà và đồng chí Huấn lấy tư cách gì, được ai ủy nhiệm, căn cứ theo quyết định nào của Trung ương mà dám nói lên những điều đó "
Như tôi đã trao đổi với đồng chí Truyền, Phó Chủ nhiệm UB kiểm tra TW, các đồng chí muốn thi hành kỷ luật tôi thì phải:
Mời hết đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Chu Huy Mân và các đồng chí đã có ý kiến đóng góp về vụ án chính trị nghiêm trọng T4 v.v... lên Ban Chấp hành TW và Ban chấp hành TW ra một quyết định: cán bộ, đảng viên (bao gồm cả Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị) từ khóa 9 (tháng 4 năm 2001) không được phép gửi thư, kiến nghị, yêu cầu chất vấn lên TW, Bộ Chính trị.
Ban Chấp hành TW Khóa 9 công bố xóa bỏ điều 3 chương Đảng viên trong Điều lệ do Đại hội Đảng lần thứ 9 thông qua.
Và tôi đề nghị thêm một điều nữa: Trung ương chỉ thị cho Bộ Văn hóa và Thông tin, Ban Tư tưởng Văn hóa xóa bỏ hết các khẩu hiệu hiện đang viết đầy ngoài đường phố: "toàn dân tham gia tố giác tội phạm...".
Suốt đời tôi, từ khi tham gia cách mạng, vào Quân đội cho đến nay là góp phần chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng Quân đội và Chủ nghĩa xã hội ...
Không được phép ghép tôi (Nam Khánh) với Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng ... và bọn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Kẻ nào cố tình nói tôi là "phần tử cấp tiến", liên hệ với bọn phản động bên ngoài vv... là phạm pháp. Tôi có quyền yêu cầu pháp luật CHXHCNVN trừng trị theo Luật hình sự.

Tôi yêu cầu:
Các đồng chí Bộ Quốc phòng, Đảng ủy quân sự TW, Tư lệnh và Bí thư Đảng ủy Quân khu, Bí thư (hoặc Phó bí thư) các Đảng ủy Quân binh chủng, các Tổng cục, Bộ Tổng Tham mưu, Học viện, Viện quân y, đã phổ biến những điều về tôi thì đồng thời phải gửi bức thư này đến tập thể những người đã được nghe phổ biến.
Đề nghị lưu ý rằng: cơ chế nhận xét đảng viên có quy định: cấp ủy, thủ trưởng nhận xét về đồng chí nào thì cần có sự có mặt của đồng chí ấy.
Đề nghị Bộ Chính trị sao thư gửi Ban Chấp hành TW ngày 17/6/2004 và bức thư này của tôi cùng với Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương mở rộng ngày 24/8/2004 đúng theo bản gốc đã báo cáo trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri rồi tổng hợp báo cáo với toàn thể Quốc hội. Trong Đảng cần làm như vậy. Trước mỗi kỳ họp TW, Uỷ viên TW phải tiếp xúc với đảng viên, lắng nghe ý kiến, tổng hợp các vấn đề mà đảng viên kiến nghị, yêu cầu, chất vấn lên Ban Chấp hành TW.
Có ý kiến khác nhau trong cán bộ, đảng viên thì cứ phản ảnh hết, để TW nghe. Ví dụ trong các vấn đề tôi nêu ra, đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đỗ Mười, 1 số đồng chí khác có ý kiến gì ngược lại thì cứ nêu. Nêu cụ thể cả tên người, sự việc, không nêu chung chung như là một số đông, một số ít, có người, có ý kiến vv... Trong Đảng phải sòng phẳng và bình đẳng về chính trị.
Là Bí thư Quân ủy TW, đồng chí Nông Đức Mạnh phải chịu trách nhiệm về sự thông qua tại Hội nghị Quân ủy TW mở rộng đối với Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng ngày 24/8/2004.Yêu cầu đồng chí Nông Đức Mạnh, theo đúng điều 3, chương đảng viên trả lời cho tôi biết các ý kiến chất vấn, yêu cầu, kiến nghị của tôi.
Tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW phải nghe và thông qua Nghị quyết của Hội nghị Đảng ủy quân sự TW mở rộng ngày 24/8/2004 về Báo cáo của Bộ Quốc phòng. Nếu đúng thì các đồng chí có quyền công bố là đúng và chịu trách nhiệm về quyết định ấy trước toàn Đảng. Nếu sai điểm nào thì phải sửa điểm ấy và phải phổ biến lại cho cán bộ cao cấp trong toàn quân và các Hội CCB. Nếu thấy cần phải chờ một Nghị quyết chung của Ban Chấp hành TW về Đại hội 10 thì mới xác định các vấn đề chung về "âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đông Dương - Việt Nam và Đại hội 10" thì phải hủy bỏ bản báo cáo của Bộ Quốc phòng hoặc sửa chữa sau khi Trung ương có ý kiến tập thể. Mọi vấn đề phải để Ban Chấp hành TW thảo luận dân chủ, sòng phẳng và quyết định.
Nếu các đồng chí không gửi thư này của tôi đến Ban Chấp hành TW Đảng, đến các đầu mối trong toàn quân, thì theo như Điều lệ Đảng, tôi sẽ trực tiếp gửi (bao gồm một số lão thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội). Danh sách lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội mà tôi gửi bức thư này tôi sẽ gửi lên Bộ Chính trị và Ban Bí thư biết.
Vừa qua có dư luận rằng thư từ kiến nghị, chất vấn gửi lên Bộ Chính trị và Trung ương, đồng chí Phạm Văn Trà đều đưa sang báo cho đồng chí Lê Đức Anh và cho Tổng cục 2 biết. Nếu dư luận đó có thật thì tôi thấy rằng việc làm đó là vô nguyên tắc, tôi yêu cầu phải chấm dứt.
Cũng còn một số điểm tôi chưa trình bày được hết và có một số vấn đề không tiện nói ở đây. Nhưng tôi xin tạm dừng ở đây. Mong các đồng chí đọc và trả lời cho tôi theo đúng Điều lệ Đảng, càng sớm càng tốt, tốt nhất là bằng giấy.

Xin chúc sức khỏe và cảm ơn.
Trân trọng,
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.