Hôm nay,  

Chùa Bát Nhã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2567- DL. 2023

07/09/202310:54:00(Xem: 1252)

(1)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1908
Lễ chào cờ
 
Santa Ana (Thanh Huy) – Chiều Thứ Tư ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chùa Bát Nhã tọa lạc tại số 4717 W. First St, Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ,  đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2567, DL. 2023. (Như thông lệ hằng năm, chùa vẫn tổ chức đúng ngày Rằm Tháng Bảy.)
   
Mở đầu buổi lễ, ban nghi lễ đạo tràng Bát Nhã  cùng các em gia đình Phật tử đã làm lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài.
   
Tham dự buổi lễ hơn một trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và hằng trăm đồng hương, Phật tử, một số các cơ quan truyền thông và anh chị em nghệ sĩ thân hữu.

(2)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1920
HT. Nguyên Siêu đọc diễn văn khai mạc
    
Điều hợp chương trình buổi lễ do Đại Đức Thích Đức Trí. Mở đầu buổi lễ phần nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán. Sau đó  Đại Đức Thích Đức Trí thông qua chương trình và tuyên bố lý do buổi lễ. Tiếp theo là phần giới thiệu chư tôn đức chứng minh và tham dự, trong đó Đại Đức đã cung kính giới thiệu HT. Thích Nguyên Trí Trưởng ban tổ chức (vì lý do sức khỏe HT. không có mặt tại lễ đài), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Hải Ngoại, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương San Diego, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiên Thiết, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ  Tổ Đình Huệ Quang, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK;  Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt, Viện Chủ chùa Đại Nhật Như Lai; Hòa Thượng Quảng Mẫn, Hòa Thượng Thông Luận, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Trụ Trì Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Mỹ Phụng Sự Xã Hội, Chùa Bảo Quang;  Ni Trưởng Tu Viện Đại Bi, Giáo Sư Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, cùng quý chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.

(3)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃIMG_1927
Giáo Sư Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê giới thiệu quan khách
    
Sau đó Đại Đức Thích Đức Trí mời Giáo Sư Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK lên giới thiệu thành phần quan khách tham dự, trong số quan khách có: Đại diện Dân Biểu Tạ Đức Trí,  cô Diedre Thu Hà Nguyễn, cựu Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ứng cử Thị Trưởng Garden Grove trong kỳ bầu cử 2024, cựu Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley Ông Michael Võ, ông cũng là ứng cử viên chức Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam trong kỳ bầu cử 2024 và phu nhân, một số quý vị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, quý vị đại diện Tổng Hội Cư Sĩ, quý vị nhân sĩ Phật giáo và các cơ quan truyền thông. Sau khi giới thiệu Ông mời cô Diedre Thu Hà Nguyễn và  ông Michael Võ lên phát biểu, trong lời phát biểu cô Thu Hà Nguyễn cho biết cô là đệ tử của Thầy Nguyên Trí từ khi cô còn rất nhỏ; Phật tử Michael Võ cho biết ông cố của ông là một vị Hòa Thượng. Cả hai dân cử có lời kính chúc Chư Tăng Ni và đồng hương Phật tử một mùa Lễ Vu Lan được nhiều phước báu và thân tâm luôn an lạc.
   
Tiếp theo, các em Thiếu Nhi Gia Đình Phật Tử Bát Nhã với vũ điệu Dâng Hoa Cúng Dường chư Phật.
   
Sau đó Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu lên đọc Diễn văn khai mạc, mở đầu diễn văn HT. kính xin chư Đại Tăng cùng đồng hương Phật tử hãy dành một phút lắng lòng nhất tâm hộ niệm cầu an cho Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bát Nhã bệnh tật tiêu trừ, thân tâm an lạc.

(4)VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1938
Lễ bông Hồng cài áo
    

Tiếp theo trong diễn văn HT. nói: “Mùa Vu lan đã về, tất cả các tự viện đều trang trọng tổ chức chương trình  Đại Lễ Vu Lan kỷ niệm tinh thần hiếu thảo các hàng con cháu đối với hai đấng sinh thành, mà duyên khởi nầy bắt nguồn từ tự thân của Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên cứu Mẹ nơi chốn khổ đau làm loài ngạ quỷ. Đại lễ Vu Lan nầy cho đến hôm nay đã trở thành một nền văn hóa nhân bản, hiếu thảo. Một triết lý sống thật người, thể hiện qua tấm lòng hiếu thảo tuyệt vời của con đối với mẹ cha. Trong kinh Nuôi Dưỡng Mẹ Đức Thế Tôn đã dạy: “Người nào theo thường Pháp, Nuôi Dưỡng Mẹ và Cha, Chính do công hạnh nầy, Đối với Cha và Mẹ, Nhờ vậy bậc Hiền Thánh, trong đời nầy tán than, Sau khi chết được sinh, Hưởng an lạc Chư Thiên”.
   
Ấy là công đức nuôi dưỡng Mẹ Cha, mà ngày hôm nay công đức nuôi dưỡng Mẹ Cha nầy đã xây dựng và tạo thành một dòng chảy hiếu thảo từ thuở ban sơ cho đến hôm nay trên quê hương Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam quan niệm và cho rằng hiếu thảo là cái đạo thờ cúng ông bà tổ tiên cha mẹ: “Nét Hiếu đứng đầu trăm việc tốt, Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, Hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa thành, Hiếu cảm đến người thì mọi vật đều tới.”

(5)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1947
Ni Sư Huệ Chiếu, trụ Trí Chùa Bát Nhã có lời cảm tạ
    
Hôm nay chùa Bát Nhã, HT. Viện Chủ cùng tứ chúng đệ tử Phật lập bàn hương án, sắm sửa trầm hương, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong khu rừng già, trong căn nhà trống, dưới gốc cây, tất cả đều tham thiền nhập định, và hiện tiền chư Tôn Đức Tăng, Ni trong đạo tràng chùa Bát Nhã đều gia tâm chú nguyện, nhứt cú nhật kệ một cách chân thành, nhờ vậy, mà chư hương linh phụng thờ sau hậu tổ chùa Bát Nhã được thừa hưởng Phật lực, pháp lực hiền thánh tăng lực mà qua sự gia trì của đàn tràng cầu siêu bạt độ trong tuần vừa qua…
   
Hiếu thảo là một khả tính cao đẹp của con người nói chung mà nói riêng là những người con của Mẹ, những người con của Cha, của họ hàng làng nước. Hiếu thảo là đức tính được thể hiện qua lòng kính trọng có tự ngàn xưa trong mỗi gia đình, họ hàng thân tộc. Những ai là người con hiếu thảo sẽ được xã hội con người luôn tôn thờ quý kính. Vậy xin nhắn nhủ rằng, tất cả chúng ta là người con Phật, là người Việt Nam hãy đề cao và phát huy tinh thần hiếu thảo cao đẹp nầy để xứng đáng là những người con của Mẹ Việt Nam, giống nòi Phật Việt.”
   
Tiếp theo các em Gia Đình Phật Tử làm lễ cài Hoa Hồng đến chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự, trong lúc nầy Ca Sĩ Thúy An và Hồ Quốc Việt hát bản “Bông Hồng Cài Áo”.

Sau đó Đạo Hữu Khánh Nguyên đại diện đạo tràng Bát Nhã lên có lời cảm niệm về Mẹ.

Sau lời cảm niệm về mẹ, Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên lên ban Đạo Từ, trong lời đạo từ HT. đã nhắc nhở mọi người hãy noi gương Đức Mục Kiền Liên, làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo đối với cha mẹ, tổ tiên ông bà, một công dân đối với tổ quốc…
   
Tiếp đến Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng lên lễ đài cử hành nghi thức lễ Vu Lan, sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan và hồi hướng nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho Hòa Thượng Viện Chủ bệnh tật tiêu trừ thân tâm thường an lạc để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp.

(6)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1955
Quang cảnh Lễ Vu Lan
 
Tiếp đến Ni Sư Huệ Chiếu Trụ Trì Chùa Bát Nhã thay mặt ban tổ chức lên có lời cảm tạ, Ni Sư cảm tạ chư tôn thiền đức Tăng, Ni đã dành thì giờ quý báu quang lâm chùa Bát Nhã để chứng minh và tham dự đại lễ Vu Lan, cám ơn quý quan khách, đồng hương và các cơ quan truyền thông đến tham dự đông đủ, cuối lời cảm tạ Ni Sư nói: “Trong buổi lễ, dù Ban Tổ Chức đã cố gắng hết sức tuy nhiên không tránh khỏi sơ sót, kính mong chư tôn đức và đồng hương Phật tử hoan hỷ bỏ qua cho.”

Kết thúc buổi lễ ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai, mời đồng hưng phật tử dùng bữa chay do ban trai soạn chùa Bát Nhã khoản đãi Để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Mừng Đại Lễ Vu Lan.
   
Được biết nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu chùa Bát Nhã bắt đầu vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 8 với khóa tu Hướng Vọng Vu Lan, Đàn Tràng Từ Bi Thủy Sám Pháp và Lễ Chung Thất: Phật tử pháp danh Nguyên Lượng. Thứ Sáu ngày 25.8 có đại lễ Trai Đàn Chẩn Tế. Thứ Bảy ngày 26.8 thủy táng tro cốt, Cúng Ngọ cầu siêu chư hương linh, Đăng Đàn Chẩn Tế và Thứ Tư ngày 30.8.2023 có lễ truyền Tam quy ngũ Giới, Ca nhạc cúng dường Vu Lan.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đối với nhiều người Việt tị nạn sinh sống tại hải ngoại, giữ gìn và quảng bá nền văn hóa nghệ thuật của cộng đồng người Việt tị nạn là một sứ mạng tinh thần quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ này không hề dễ, bởi vì các hoạt động văn học nghệ thuật của người Việt hải ngoại thường không sinh lợi, chưa kể công sức tiền của bỏ vào xiết kể. Những người làm văn hóa cần phải có tâm, có sự kiên trì, cả sự gan lì để thực hiện sứ mệnh của mình. Duy trì được những sự kiện văn hóa tại hải ngoại kéo dài đến 20 năm có thể được xem là một thành tích đáng kể. Và năm nay, Đại Hội Liên Hoan Phim Ảnh Việt Nam Quốc Tế “Viet Film Fest” bước vào mốc 20 năm, đánh dấu một đoạn đường dài phục vụ cộng đồng. Ngoài việc hỗ trợ và quảng bá những tác phẩm của các đạo diễn gốc Việt trên thế giới, Viet Film Fest quảng bá phim mang đề tài về con người hoặc văn hóa Việt Nam do những đạo diễn không phải gốc Việt thực hiện.
Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tọa lạc tại địa chỉ 9842 Bolsa Ave #205, Thành phố Westminster, CA 92683 do Hậu Duệ Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân làm Giám Đốc đã tổ chức Tết Trung Thu cho các em Thiếu Nhi trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 16-17 tháng 9 năm 2023.
Trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 16 & 17/09/2023, Đài Truyền Hình SBTN đã tổ chức vòng chung kết của của cuộc thi hát dành cho người cao niên “Tiếng Hạc Vàng” lần thứ nhì. Cuộc thi thu hút được sự hưởng ứng và khen ngợi của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới
Một loạt các biến thể mới của Omicron đang khiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng và số trường hợp bị bệnh nặng cũng nhiều hơn. Trong tuần cuối cùng của tháng 8, đã có hơn 650 người chết vì COVID-19, tăng 10% so với tuần trước đó, và có 17,000 trường hợp mới phải vào bệnh viện.
Dưới ánh trăng rằm tỏa nhẹ, một huyền thoại về sự chuyển đổi được mở ra - một câu chuyện không chỉ về truyền thống và đoàn viên, mà còn về việc đón nhận một khởi đầu mới. Các gia đình quây quần dưới ánh trăng dịu dàng để hít thở không chỉ hương vị của bánh Trung Thu và trà. Năm nay, Tết Trung Thu ngầm hứa hẹn cuộc sống khỏe mạnh hơn và tương lai tươi sáng hơn, khi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt kết tạo thêm sự kỳ diệu vào mùa lễ hội.
Vào thứ Năm, ngày 7 tháng 9, 2023, Đại Diện Lou Correa (CA-46) sẽ cùng các nhân viên từ Đại Học Santa Ana (SAC) thông báo khoản tài trợ liên bang trị giá 2 triệu đô la để giúp SAC phát triển lộ trình giáo dục nghề nghiệp cho những người lớn có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ theo học.
Hôm nay, First 5 California đã công bố chính thức khởi động chiến dịch Stronger Starts của mình tại một sự kiện kỷ niệm được tổ chức ở Sở Thú Sacramento. Phu nhân Thống Đốc California Jennifer Siebel Newsom, Tổng Y Sĩ California Diana E. Ramos, và tuyển thủ NBA của Sacramento Kings Domantas Sabonis đã cùng với Giám Đốc Điều Hành First 5 California Jackie Thu-Huong Wong thảo luận về những tác động của stress độc hại đối với sự phát triển và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất lâu dài của trẻ em.
Tiếp xúc với cơ quan truyền thông, Nghệ Sĩ Quốc Thái Giám Đốc Golden Market Place (Trung tâm mua sắm và ăn uống) tọa lạc tại 9772 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844 và ông Richard C.S. Jung một người đã tổ chức thành công 39 lần Hội Chợ đồng Trưởng Ban Tổ Chức Hội Chợ Việt-Hàn 2023.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ tổ chức Đại Hội Bán Nhiệm Kỳ trong hai ngày 16 & 17 tháng 9 năm 2023.
Vào chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023, Tổ Đình Minh Đăng Quang tọa lạc tại 3010W.Harvard ST, Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Hải Ngoại, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan PL. 2567-DL. 2023 Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự khoảng một trăm chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, một số quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử.
CTA BACK TO SCHOOL BANNER
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.