Hôm nay,  

Tại sao chưa đoàn kết được?

14/03/202309:08:00(Xem: 2554)
Chính luận

vn court

Diễn văn chính trị quan trọng đầu tiên trong cương vị Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng đã nói về “đại đoàn kết toàn dân tộc”. Nhưng tại sao, sau 20 năm thi hành Nghị quyết về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003) mà chia rẽ vẫn còn?

Ông Thưởng không nói ra, nhưng tại phiên họp duyệt xét kết quả ngày 9/3/ (2023) tại Hà Nội của Ban Chỉ đạo Trung ương, một số người cho rằng mặc dù đã đạt được một số kết quả, nhưng “có lúc, có nơi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khai thác hiệu quả. Một số chủ chương, chính sách được ban hành nhưng triển khai không tốt.” (VTC News, ngày 09/03/2023).

 

Lên tiếng tại phiên họp, ông Thưởng nói: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung cốt lõi, là tư tưởng mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vấn đề càng làm, càng nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn thì càng minh chứng sự đúng đắn và càng được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn.”

 

Ai mà không biết như thế. Báo chí đảng đã viết nhiều bài tự khen đảng vì biết đoàn kết toàn dân mà đã đạt được từ chiến thắng này đến chiến công công khác trong 93 năm có mặt trên đất nước (1930-2023). Chỉ có điều đảng không dám thừa nhận là càng sống lâu, đảng càng “chia rẽ dân tộc” và “gây ra đổ vỡ, tụt hậu” cho đất nước.

Có lẽ tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cảm thấy điều này nên ông mới nói trong diễn văn rằng: “Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; trong đó, xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự là trung tâm, hạt nhân của đoàn kết. Cùng với đó, trong xây dựng Nhà nước pháp quyền thì bộ máy Nhà nước phải trong sạch, vững mạnh.”


Ông Thưởng nói thế không sai, nhưng công tác “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, được làm mạnh hơn từ khóa đảng XI, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền năm 2011 mà đến bây giờ (2023) đã 12 năm mà “tham nhũng tiêu cực” vẫn còn “nghiêm trọng và phức tạp” thì ắt phải có lý do.

Một là đảng bất lực, hai là “tham nhũng, tiêu cực” đã được cán bộ, đảng viên chọn làm lẽ sống để tồn tại. Vì vậy,theo tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam, 09-03-2023) thì ông Thưởng chỉ đạo: “Mỗi cán bộ phải gần dân, sát cơ sở, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận một cách minh bạch, công bằng với các điều kiện phát triển. Đây chính là yếu tố vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21.”

 

Nhưng “có dân chủ” tại Nhà nước “xã hội chủ nghĩa” Việt Nam không? Tất nhiên là không. Nếu có thì dân đã có tiếng nói và hành động trong công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng” và “chống tham nhũng, tiêu cực” từ lâu rồi.

Vì vậy mà một Nghị quyết mới về “đoàn kết toàn dân tộc”, thay cho Nghị quyết  23-NQ/TW ngày 12/3/2003 đã được soạn thảo và đã 5 lần chỉnh sửa, bổ sung, nhưng chưa biết đến bao giờ mới được ban hành.


Cũng nên biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói loạn cào cào rằng: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đồng thời, ông cũng xác định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam” (trích bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (ngày 16-05-2021).THỰC TẾ NGƯỢC LẠI

 

Ông Trọng “nói vậy mà không phải vậy”. Trước hết “Đi lên chủ nghĩa xã hội” chưa hề bao giờ là “là khát vọng của nhân dân ta” như ông đã vơ vào. Chưa bao giờ nhà nước dám tổ chức trưng cầu ý dân về thể chế chính trị ở Việt Nam mà đó là quyết định đơn phương áp đặt lên đầu dân của đảng.

Hành động này cũng giống như việc đảng tự cho mình quyền lãnh đạo đất nước để ghi vào Điều 4 Hiến pháp năm 2013, theo đó: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Vì những quyết định tự tung tự hứng này mà tình trạng chia rẽ, mất đoàn kết giữa dân và đảng dã mở rộng khiến cho “một số không nhỏ” đảng viên đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đảng cũng nhìn nhận đã có những chỉ trích công khai Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bên cạnh “phân hóa trong đảng”, còn có chia rẽ trong dân, giữa đảng và Thanh niên, giữa đảng và Trí thức nên điều tuyên truyền cho rằng các quyết sách của đảng đã được “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt” như ông Nguyễn Phú Trọng khoe là không đúng.

VẪN NHƯ CŨ

Chẳng những “không đúng” mà còn “không trúng”, vì nếu được như những lời ông Trọng thì cần gì phải có Nghị quyết mới để thực hiện “đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”?

Nên biết trong Nghị quyết năm 2003 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đảng đã nhìn nhận những điều đang xẩy ra trong xã hội năm 2023, như:

1. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước những thách thức mới.

2. Lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận nhân dân chưa vững chắc… Sự suy thoái về lối sống và đạo đức, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền làm xói mòn tình làng, nghĩa xóm.


3. Hệ thống chính trị ở cơ sở còn yếu kém về nhiều mặt. Ở một số nơi, cấp uỷ đảng còn mất đoàn kết; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, thậm chí thoái hoá, hư hỏng; một số cấp uỷ, cán bộ, đảng viên còn hẹp hòi, định kiến với những người ngoài Đảng, người làm kinh tế tư nhân, chức sắc tôn giáo... làm giảm sút vai trò hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết của tổ chức đảng.

4. Một số chủ trương, chính sách của Nhà nước chưa thể hiện đầy đủ quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc; việc thực hiện còn nhiều thiếu sót.

5. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi còn hình thức và nặng về hành chính, không sát dân.

Điều ngạc nhiên là cả hai ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều biết rõ tại sao chưa có đoàn kết trong toàn dân nhưng không hành động gì. Ngược lại cả hai đều hô hào tăng cường quyền cai trị độc tài về mọi phương diện cho đảng.

Cả hai đều chống đa nguyên đa đảng, cấm lập hội dù Hiến pháp cho phép và không cho tư nhân ra báo.

Đó là những lý do tại sao chưa có đoàn kết ở Việt Nam, nói chi đến khả năng “hòa hợp, hòa giải” với người Việt Nam ở nước ngoài.

– Phạm Trần

(03/023)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
Người Việt rất hay buồn. Họ buồn đủ chuyện, đủ thứ, đủ cách, đủ kiểu, đủ loại và buồn dài dài: buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện nước non, buồn chuyện tình duyên, buồn trong kỷ niệm, buồn tình đời, buồn nhân tình thế thái, buồn thế sự đảo điên, buồn tàn thu, buồn tàn canh gió lạnh … Đó là chưa kể những nỗi buồn buồn lãng xẹt: buồn trông con nhện giăng tơ, buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông nội cỏ rầu rầu, buồn trông con nước mới sa …
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.