Pghh Phục Hoạt: Dành Thánh Địa, Giữ Tổ Đình

26/12/199900:00:00(Xem: 6031)
“Lấy danh dự rửa sạch uất ức, phất cao đạo kỳ, đòi tự do tu hành...”
Thánh Địa Hòa Hảo (VNN) - Một văn kiện có tên là Tuyên Cáo Phục Hoạt vừa được Phòng Thông Tin Quốc Tế Phật Giáo Hòa Hảo gửi tới hãng thông tấn VNN, nội dung kêu gọi tín đồ ”...phải giành lại Thánh Địa, bảo vệ Tổ Đình, và giành lại tài sản của Giáo Hội PGHH; Đã tới lúc phải phất cao Đạo kỳ, hoằng dương Sấm Giảng và kinh kệ PGHH; Đã tới lúc phải giành lại quyền tự do tu hành và công khai truyền bá đạo pháp...”
Bản văn ký ngày 18.11, được cho biết là đã gửi ra hải ngoại bằng email và fax cuối tháng 11, nhưng tới ngày 24.12 mới nhận được qua thư tay, và Phòng Thông Tin Quốc Tế PGHH đã chuyển nhờ hãng thông tấn VNN loan báo. Sự trễ nãi được suy đoán như nhà nước đã xiết chặt các mạng lưới thông tin.
Sau đây là nguyên văn bản Tuyên Cáo Phục Hoạt:
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo
Hội Đồng Trị Sự Trung Ương
Thành Phần: Các thành phần lão thành từ thời cụ Hội Trưởng Lương Trọng Tường - cộng với các thành phần hậu duệ và các thành phần tich cực thuộc các khuynh hướng trong đoàn thể PGHH.
Trụ Sở Lưu Động: Thánh Địa Hòa Hảo và các căn cứ an toàn Quốc Nội Việt Nam.
Nguồn gốc xuất phát tin: HĐTSTƯ/GH PGHH tại Quốc Nội
Nguồn gốc phổ biến tin: Phòng Thông Tin Quốc Tế PGHH tại Hải Ngoại
Tuyên Cáo Phục Hoạt
Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) năm 1939, thành lập Dân Xã Đảng (DXĐ) năm 1946, tạo môi trường cho tín đồ hành đạo Tứ Ân. Đức Huỳnh Giáo Chủ nói: “Ta chịu khổ - khổ cho bá tánh”. PGHH và DXĐ của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bị đàn áp và khủng bố liên tục - Từ thực dân Pháp đến các chánh quyền quốc gia, đến biến cố Đốc Vàng ngày 16-4-1947 do cộng sản chủ mưu, rồi đến chánh quyền CSVN hiện nay.
Giáo hội chúng ta đang ở vào một giai đoạn cực kỳ phức tạp: Chánh quyền CSVN, kể từ 30-4-1975, sau một thời gian dài 24 năm không thành công trong việc sử dụng bạo lực dã man đàn áp, khủng bố các tín đồ thuần thành và phá hủy nền móng của Đạo, sau cùng, đã cho thành lập Ban Đại Diện của GH PGHH với các thành viên được chỉ định bởi chính họ. Đây là một hành động can thiệp trắng trợn và thô bạo của chánh quyền vào nội bộ của một tổ chức tôn giáo, nhằm khuynh đảo tư tưởng và kiểm soát toàn bộ hoạt động của tín đồ. Đi xa hơn nữa, chánh quyền CSVN đã từng bước thực hiện các thủ đoạn thâm độc nhằm xóa dần các di tích và sinh hoạt truyền thống của PGHH như: cắt xén Sấm Giảng; xóa tên làng Hòa Hảo; thay đổi danh xưng Tổ Đình, Thánh Địa; cấm treo Đạo kỳ của PGHH; hủy bỏ các ngày lễ Tưởng niệm và Tri ân Đức Thầy như ngày Đức Thầy thọ nạn v.v...
Thật không một ai có thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có loại người tự xưng là lãnh đạo đất nước mà chủ trương hủy hoại thánh thần, khinh miệt Phật Trời, qua các hành động triệt để giải tán GH PGHH, triệt để cấm đoán tín đồ PGHH, triệt để đóng cửa và tịch thu tất cả cơ sở thờ phượng của PGHH. Những sách lược phá hoại gian trá và nham hiểm đó, cũng như các hành động đàn áp công khai của chánh quyền CSVN từ năm 1975 tới thời gian gần đây, nhằm nhắm đến mục tiêu tối hậu là tiêu diệt PGHH, xóa hết các ấn tích của Đạo, hủy diệt vĩ nghiệp của Đức Thầy. Thật không một ai trong toàn bộ đại khối đệ tử của Đức Thầy là không cảm thấy phẫn nộ vì đạo pháp bị lăng nhục, tín ngưỡng bị chà đạp và quyền sống bị thách đố như hiện nay. Cũng không một ai là đệ tử chân chính của Đức Thầy thấy là có thể kéo dài sự chịu đựng uất hận đó lâu hơn nữa. Đại lễ Kỷ niệm 60 năm Đức Thầy khai sáng đạo pháp vừa qua, với sự hiện diện của hơn một triệu tín đồ PGHH kéo về như thác lũ để tham dự, đã chứng thực ý thức quật khởi của tín đồ PGHH. Toàn thể bảy triệu đồng đạo như một, không ai không nhận thấy rằng:
- Đã tới lúc phải quyết liệt hành động chấm dứt nỗi nhục bị áp bức suốt 24 năm qua.
- Đã tới lúc phải lấy danh dự rửa sạch uất ức và chứng tỏ bổn phận báo đáp Tứ Ân.
- Đã tới lúc phải làm sáng tỏ lịch sử và trách nhiệm trước lịch sử về trường hợp ám hại Đức Thầy của chúng ta ở kinh Đốc Vàng, Đồng Tháp.
- Đã tới lúc phải giành lại Thánh Địa, bảo vệ Tổ Đình, và giành lại tài sản của Giáo Hội PGHH.
- Đã tới lúc phải phất cao Đạo kỳ, hoằng dương Sấm Giảng và kinh kệ PGHH.
- Đã tới lúc phải giành lại quyền tự do tu hành và công khai truyền bá đạo pháp của từng đồng đạo trong chúng ta như mọi công dân văn minh tiến bộ khác trong cộng đồng nhân loại.
- Đã tới lúc phải giành lại quyền hoạt động chính thống của Giáo Hội PGHH, ngang hàng và sóng đôi cùng các Giáo Hội chính thống của các tôn giáo khác tại VN.
- Đã tới lúc phải chận đứng nguy cơ diệt đạo.
Đứng trước nguy cơ đó, những ai thương Thầy thương Tổ thì phải nhớ đến và thực hiện lời Thầy dạy: “Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên. Phận môn đệ phải lo vun quén”. Thể theo nguyện vọng của đại khối tín đồ trước vận mệnh suy vi của Đạo và Đoàn thể trong tình huống nguy cấp hiện nay, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GH PGHH, trong một buổi họp bí mật và khẩn cấp ngày 15-16-17 tháng 9 năm 1999 tại Thánh Địa Hòa Hảo, đã quyết định tái hoạt động nhằm bảo vệ, truyền bá Chân Ý của Đức Thầy và Sử tích thiêng liêng của Đạo, một việc mà Ban Đại Diện do chánh quyền CSVN dựng lên không hội đủ tư cách và tầm vóc để thực hiện.

Trước năm 1975, HĐTSTƯ/GH PGHH là cơ cấu lãnh đạo chính thức, có quá trình lịch sử, có truyền thống sinh hoạt, đã dẫn dắt, bảo trợ đồng đạo một cách hữu hiệu và chơn chánh trong đời sống tu hành cũng như trong đời sống thế tục. Trên thực tế, trong tổng số đồng đạo có cơ duyên phục vụ trong Lập pháp, Hành pháp và Quân đội cao cấp thì hơn 90% đã hoặc có liên hệ hoặc thuộc ảnh hưởng HĐTSTƯ, và do HĐTSTƯ bảo trợ. Dưới sự lãnh đạo của cụ Hội trưởng Lương Trọng Tường cho đến ngày 30-4-1975, HĐTSTƯ đã tạo được những thành tựu quan trọng trên lãnh vực xây dựng trụ sở trung ương, các trụ sở tỉnh, thành lập Viện Đại Học Hòa Hảo, Tổng Vụ Văn Hóa-Giáo Dục-Thanh Niên, qua chủ trương liên minh cứu nước trong thời gian nguy ngập như thành lập tại miền Tây các sư đoàn Bảo An Dân Quân không lãnh lương do chánh phủ võ trang, phụ trách bảo vệ diện địa... giúp đỡ cho đồng bào được an ninh. Nói cách khác, HĐTSTƯ đã tạo được cho GH PGHH một chỗ đứng xứng đáng trên bình diện quốc gia, quốc tế, bên cạnh các tôn giáo và đoàn thể ở Việt Nam. Hình ảnh cũ với hàng loạt thành quả rực rỡ đó đã tạo ra những ấn tượng và niềm tin mới rằng HĐTSTƯ có khả năng thực hiện bổn phận cứu Đạo trong lúc nguy cấp này.
Đại hội đặc biệt, bí mật và khẩn cấp nói trên tại Thánh Địa đã đưa ra những quyết định lịch sử quan trọng xoáy quanh vấn đề tái hoạt động của HĐTSTƯ và vấn đề thành lập Phòng Thông Tin Quốc Tế, kèm theo một số chi tiết bổ túc để thi hành trên thực tế:
HĐTSTƯ tái hoạt động với thành phần lãnh đạo được lựa chọn trên tiêu chuẩn “chấp nhận hy sinh cho Đạo và cho Thầy Tổ”. Thành phần HĐTSTƯ gồm các cấp lãnh đạo cao niên cùng thời với cụ Hội trưởng Lương Trọng Tường còn sót lại; các cấp lãnh đạo hậu duệ từ các gia đình đạo gốc nòng cốt; có sự trẻ trung, hăng say, có tâm đạo và trí đạo, có tinh thần quả cảm và quyết liệt thuộc đầy đủ các khuynh hướng trong Đoàn Thể. Khẩu hiệu của HĐTSTƯ là: “Chống Cộng Cứu Nước- Giữ Đạo Chờ Thầy”, “Tử vì nước còn ghi linh miếu- Thác vì đời thanh sử danh bia”; “Chết vì đạo là Thánh tử đạo”. Thánh tử đạo sẽ được Giáo Hội và Đoàn Thể bốn mùa hương khói phụng thờ. Gia đình Thánh tử đạo sẽ được Giáo Hội và Đoàn Thể bảo bọc trọn đời.
HDTSTƯ có trụ sở bí mật và lưu động để bảo đảm an toàn cho lãnh đạo và thành công cho nhiệm vụ. HĐTSTƯ tuyên bố hy sinh đến giọt máu cuối cùng trong cuộc thánh chiến này với đảng CSVN để đòi hỏi tự do tín ngưỡng thực sự, bình đẳng tôn giáo và tự do ngôn luận. HĐTSTƯ hoạt động hoàn toàn bí mật, áp dụng tất cả và bất cứ biện pháp nào phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức của PGHH, phù hợp với lẽ phải và với lương tâm để đạt được mục tiêu “Vì Thầy, Vì Đạo, Vì Nước, Vì Dân”.
HĐTSTƯ quyết định thành lập cơ quan truyền thông chánh thức, với tên gọi là Phòng Thông Tin Quốc Tế của PGHH (PTTQT/PGHH). Cơ quan truyền thông này của GH PGHH cũng hoạt động trên căn bản bí mật và lưu động, có nhiệm vụ bố trí nhân sự, phổ biến chủ trương đường lối, sách lược, chương trình hoạt động và các biến chuyển do GH PGHH thực hiện để thông tri tới đồng đạo, đồng bào trong và ngoài nước, dư luận quốc tế và chính giới trên thế giới được rõ. PTTQT/PGHH của HĐTSTƯ sẽ vận động hậu thuẫn của dư luận và chính giới quốc tế, phổ biến thành quả vận động đó cũng như tình hình từ hải ngoại dội ngược về trong nước.
HĐTSTƯ tự ấn định nhiệm vụ để thực hiện. Nhiệm vụ cấp thời là lãnh đạo nỗ lực đấu tranh tạo tối đa áp lực để đòi chánh quyền CSVN phải giải tỏa các trói buộc như: Cấm PGHH treo cờ Đạo; cấm PGHH sử dụng danh xưng Tổ Đình, Thánh Địa; cấm PGHH sử dụng toàn bộ thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ; cấm PGHH tổ chức tưởng niệm ngày Đức Thầy thọ nạn.... HĐTSTƯ hạ quyết tâm chống đối tới cùng sự áp đặt của chánh quyền CSVN bắt buộc PGHH phải dùng danh xưng Phủ Thờ thay cho Tổ Đình. HĐTSTƯ quyết chống đối tới cùng sự áp đặt của chánh quyền CSVN bắt buộc PGHH phải dùng danh xưng huyện Phú Mỹ thay cho Thánh Địa Hòa Hảo. HĐTSTƯ quyết chống đối tới cùng sự áp đặt của chánh quyền CSVN bắt buộc PGHH phải dùng Sấm Giảng đã bị họ cắt xén thay cho quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ. HĐTSTƯ quyết chống đối tới cùng sự áp đặt của chánh quyền CSVN bắt buộc PGHH không được treo Đạo Kỳ, không được xướng ngâm Sấm Giảng thơ văn như truyền thống và không được kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn v.v.... Để đạt được thắng lợi, HĐTSTƯ cần có sức mạnh tinh thần, tức là tấm lòng của đồng đạo đối với Thầy Tổ, đồng thời, cũng cần có sức mạnh tổ chức và sức mạnh kỹ thuật đấu tranh, do đó, nhiệm vụ trước mắt là gấp rút ngụy trang thành lập bí mật hệ thống Ban Trị Sự ấp, xã, quận, tỉnh khắp nơi. Nhứt là thực hiện một số hành động quyết liệt cụ thể để chứng minh sự quyết tâm và khả năng của PGHH. HĐTSTƯ sẽ quan tâm nối kết với các tôn giáo bạn như Cao Đài, Công Giáo, Tin Lành và Phật Giáo để gia tăng tiềm năng vận dụng sức mạnh của đồng bào ở trong và ngoài nước, kể cả sự vận động quốc tế hậu thuẫn và yểm trợ cho các đòi hỏi chánh đáng của dân tộc ta. Ưu tiên cao nhứt của HĐTSTƯ là xây dựng thống nhứt lãnh đạo trong PGHH nói chung, đặc biệt xây dựng thống nhứt lãnh đạo giữa những bộ phận dấn thân nhứt và tích cực nhứt để gia tăng tối đa mức độ hữu hiệu của nỗ lực động viên đại khối bảy triệu tín đồ...
*
“Từ bi đâu vướng chút hiềm xưa”. Đức Thầy đã chủ trương như vậy, nên đại đa số tín đồ PGHH không nuôi hận thù. Nhưng, HĐTSTƯ/GH PGHH yêu cầu chánh quyền CSVN phải tôn trọng ý nguyện của người dân Việt Nam nói chung và của tín đồ PGHH nói riêng. Mọi manh tâm của chánh quyền CSVN nhằm chia rẽ khối tín đồ PGHH để dễ dàng kiểm soát chỉ đem lại sự căm phẫn của bảy triệu nông dân hiền lành, mộc mạc; và đem lại sự thui chột tiềm năng của dân tộc. HĐTSTƯ cũng chơn thành kêu gọi toàn thể tín đồ PGHH hãy đồng tâm nhứt trí xây dựng khối PGHH thật chặt chẽ, hoạt động thật hữu hiệu, hành động thật quyết liệt để làm rạng danh Thầy Tổ.
Trong niềm tin vô biên vào sự đổi thay sáng lạn của tiền đồ Tổ Quốc, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo nhứt tâm cầu nguyện:
Đạo pháp sẽ trường tồn! Dân tộc Việt Nam sẽ bất diệt!
Mong ơn trên Thầy Tổ phù hộ chúng ta.
Thánh Địa Hòa Hảo, ngày 18 tháng 11 năm 1999
TM Hội Đồng Trị Sự Trung Ương
(Ký tên và đóng dấu)
Hội Trưởng: Huỳnh Lương Đống
Chánh Thơ Ký: Trần Hồ Hải
Kiểm Soát: Dương Nguyên Trung

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.