Hôm nay,  

Tự Do Tôn Giáo Có Giới Hạn Không? (Phần I)

19/01/202211:16:00(Xem: 1912)

religious right


Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo/niềm tin được ghi nhận bởi Điều 18 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền UDHR, sau đó được tái khẳng định và cụ thể hóa bởi Điều 18 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, ICCPR (*1)


Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo /niềm tin có nhiều khía cạnh và nó đan xen với các quyền con người khác.


Trong Bình luận chung CCPR số 22, thông qua tại Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Nhân quyền, vào ngày 30.07.1993 (CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.4, General Comments 22), Ủy ban đã diễn giải rõ ràng và chi tiết Điều 18 ICCPR để hướng dẫn những quốc gia thành viên đã ký, phê chuẩn và gia nhập ICCPR, giúp họ hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ phải tôn trọng, bảo vệ và phát huy.


Điều khoản 18 ICCPR và diễn giải của Ủy ban Nhân quyền LHQ 


18.1. Mọi người đều phải có quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo/niềm tin. Quyền này phải bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc niềm tin do mình lựa chọn, và tự do bày tỏ tôn giáo hoặc niềm tin, một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc kín đáo, dưới các hình thức như trong việc thờ phụng, thực hiện lễ nghi, thực hành và truyền giảng. 


Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo (bao gồm cả quyền tự do có niềm tin) trong Điều 18.1 có nghĩa theo cả chiều rộng và chiều sâu; nó bao gồm quyền tự do suy nghĩ về mọi vấn đề, niềm tin cá nhân, và sự gắn bó với tôn giáo hoặc niềm tin, cho dù được thể hiện với tư cách cá nhân hay cùng với những người khác trong cộng đồng. 

Ủy ban lưu ý các Quốc gia thành viên là tự do tư tưởng và tự do lương tâm được bảo vệ bình đẳng với tự do tôn giáo và niềm tin. 


Đặc điểm cơ bản của quyền tự do này còn thể hiện ở chỗ không thể bị suy chuyển, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp cộng đồng (như đã nêu trong điều 4.2 của Công ước) (*2)


18.2. Không ai có thể bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc niềm tin do họ chọn lựa. 


Điều 18 bảo vệ các niềm tin hữu thần, phi hữu thần và vô thần, cũng như quyền không theo bất kỳ tôn giáo hoặc niềm tin nào. Thuật ngữ “niềm tin” và “tôn giáo” được hiểu theo nghĩa rộng. Điều 18 không chỉ áp dụng giới hạn với các tôn giáo truyền thống hoặc các tôn giáo và niềm tin có hệ thống tổ chức hoặc có tính cách tương tự như các tôn giáo truyền thống. Do đó, Ủy ban lưu tâm đến mọi xu hướng phân biệt đối xử chống lại bất kỳ tôn giáo hoặc niềm tin nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả trường hợp tôn giáo/niềm tin này mới được thành hình hoặc là các nhóm tôn giáo thiểu số (mà có thể) là đối tượng của sự thù nghịch trong cộng đồng của tôn giáo chiếm đa số.

Ủy ban xét rằng quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo/niềm tin, nhất thiết đòi hỏi có quyền tự do lựa chọn tôn giáo/niềm tin, bao gồm quyền thay đổi tôn giáo/niềm tin hiện tại của mình bằng một tôn giáo/niềm tin khác kể cả bằng các quan điểm vô thần, cũng như quyền duy trì tôn giáo/niềm tin của mình. 


Điều 18.2 cấm các hành vi cưỡng ép có thể làm tổn hại đến quyền có hoặc theo một tôn giáo/ niềm tin, bao gồm các hình thức đe dọa, sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp trừng phạt hình sự, để buộc các tín đồ hoặc những người có niềm tin, phải tiếp tục tuân theo giáo đoàn hay niềm tin cũ, hoặc buộc họ từ bỏ tôn giáo/niềm tin cũ, hoặc phải thay đổi tôn giáo/niềm tin.


Các chính sách hoặc biện pháp có cùng mục đích hoặc hiệu lực, chẳng hạn như những chính sách hạn chế quyền tiếp cận giáo dục, chăm sóc y tế, có việc làm, hoặc các quyền được đảm bảo bởi Điều 25 (*3) và các quy định khác của Công ước ICCPR, đều vi phạm Điều 18.2.

Tất cả những người có các niềm tin có tính chất phi tôn giáo cũng đều được hưởng sự bảo vệ tương tự.


Điều 18 phân biệt tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo/ niềm tin với tự do biểu hiện tôn giáo hoặc niềm tin. Nó không cho phép bất kỳ giới hạn nào đối với quyền tự do tư tưởng và lương tâm hoặc quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo/ niềm tin một người đã lựa chọn. 


Các quyền tự do này được bảo vệ vô điều kiện, cũng như quyền của mọi người được đưa ra ý kiến mà không bị can thiệp trong điều 19.1 (*4). Theo các điều 18.2 và 17 (*5), không ai có thể bị bắt buộc phải tiết lộ suy nghĩ của mình hay tiết lộ tôn giáo hoặc niềm tin mình có.


Phần II  18.3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc niềm tin chỉ có thể bị áp đặt các giới hạn bởi được quy định bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an toàn, trật tự, sức khoẻ hoặc đức lý công cộng, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác.
 
8.4. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng quyền tự do của các bậc cha mẹ, và của những người giám hộ hợp pháp nếu có, trong việc giáo dục về tôn giáo và đạo đức cho con cái họ theo ý nguyện của riêng họ.


___________________________________________________________________

(*1)  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-dan-su-va-chinh-tri-270274.aspx


(*2) Điều 4 ICCPR
a. Trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc gia và đã được chính thức công bố, các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước này, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp của tình hình, với điều kiện những biện pháp này không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó xuất phát từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội.

b. Điều này không được áp dụng để hạn chế các quyền quy định trong điều 6, 7, 8 (các khoản 1 và 2), 11, 15, 16 và 18.


(*3) Điều 25 ICCPR

Mọi công dân, không có bất kỳ sự phân biệt nào như đã nêu ở điều 2 và không có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lý nào, đều có quyền và cơ hội để:    


a) Tham gia điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện do họ tự do lựa chọn;


b) Bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín, nhằm đảm bảo cho cử tri được tự do bày tỏ ý nguyện của mình;


c) Được tiếp cận với các dịch vụ công cộng ở đất nước mình trên cơ sở bình đẳng.


(*4) Điều 19.


1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.


2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.


3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:


a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,


b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội


(*5) Điều 17.


1. Không ai bị can thiệp một cách tuỳ tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự và uy tín.


2. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại những can thiệp hoặc xâm phạm như vậy.


Thục-Quyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
HOA KỲ – Theo tờ Smithsonianmag loan tin hôm thứ Ba (28/5), các khoa học gia đã thử nghiệm thành công thiết bị y tế có tên là Arc-Ex, có thể giúp cải thiện từng bước chức năng của cánh tay và bàn tay ở bệnh nhân bị liệt tứ chi. Thiết bị này hoạt động bằng cách kích thích các dây thần kinh tủy sống của bệnh nhân bằng các xung điện (electric pulses).
WASHINGTON – Hôm thứ Ba (28/5), Ngũ Giác Đài cho biết cầu tàu do quân đội Hoa Kỳ xây dựng trên bờ biển Gaza đã bị hư hại một phần và sẽ bị dỡ bỏ tạm thời. Điều này sẽ gây khó khăn cho nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine, theo Reuters.
Hôm nay, ngày 27 tháng 5, là ngày sinh nhật 46 tuổi trong tù của Phạm Đoan Trang, sinh nhật thứ ba sau song sắt. Theo báo cáo mới nhất của PEN America, cô nằm trong số 19 nhà văn hiện đang bị bỏ tù ở Việt Nam vì viết lách. Chúng tôi kêu gọi mọi người trên toàn thế giới ủng hộ Phạm Đoan Trang bằng cách tham gia chiến dịch #WritetoTrang (#ViếtgửiTrang) để viết thư và gửi bưu thiếp cho cô ấy. Những lời nói đoàn kết của bạn có sức mạnh thể hiện sự ủng hộ toàn cầu cho sự nghiệp của cô ấy. Những tin nhắn của bạn cũng sẽ mang lại sự động viên rất cần thiết và cho Đoan Trang đồng thời cho thấy rằng thế giới vẫn chưa quên Cô. Viết thư cho Cô cũng có thể gây áp lực lên chính quyền Việt Nam để dẫn đến việc trả tự do cho Cô. Xin vui lòng gửi thư của bạn đến: Phạm Đoan Trang, Nhà tù An Phước, xã An Thái, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Phiên tòa xét xử Donald Trump vụ giả giấy tờ chi tiền bịt miệng nữ nhơn tiếp tục vào hôm nay, Thứ Ba và đó là một ngày quan trọng đối với tất cả những người liên quan: các cuộc tranh luận kết thúc bắt đầu. Các cuộc tranh luận kết thúc dự kiến ​​​​sẽ mất cả ngày và có thể kéo dài đến Thứ Tư
Joe Biden và Donald Trump đã đánh dấu ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong nhằm tôn vinh những người đã hy sinh trong chiến tranh của nước Mỹ bằng những thông điệp khác nhau đến chói tai, báo trước hứa hẹn chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới như một cuộc cạnh tranh giữa hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau. Trong một buổi lễ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Biden đã bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã ngã xuống như những anh hùng đã hy sinh thân mình để phục vụ nền dân chủ và lý tưởng Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trump, trên trang Truth Social của mình, đã thực hiện một chiến lược hoàn toàn khác - gửi lời chúc ngày lễ tới những người mà ông coi là “cặn bã loài người” và cáo buộc họ đang cố gắng phá hủy đất nước.
Các chuyên gia trình bày việc thu thập dữ liệu đầy đủ, cụ thể hơn sẽ giúp sử dụng các nguồn lực liên bang nhiều hơn cho các cộng đồng sắc tộc hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sức khỏe.
Tin từ Trần Quí Thoại, con trai Nhà văn Trần Hoài Thư báo cho biết Ba của Thoại đã mất lúc 6 giờ 35 sáng nay [giờ miền Đông Hoa Kỳ], Thứ Hai 27.05.2024 tại bệnh viện JFK, New Jersey, đúng một tháng sau ngày Chị Ngọc Yến mất [27.04.2024]. Đây là một tin buồn và cũng là một mất mát lớn lao cho nền Văn học Việt Nam. Xin phân ưu cùng BS Trần Quí Thoại và Hai Anh Trần Quí Phiệt, Trần Quí Trâm trước tin ra đi của Ba và người em Trần Hoài Thư.
Nhà văn, nhà thơ Trần Hoài Thư (1942-2024) ra đi. Trần Hoài Thư tên thật Trần Quí Sách, sinh năm 1942 tại Đà Lạt. Ông qua đời vào ngày 27/5/2024 tại New Jersey, hưởng thọ 82 tuổi. Theo học Quốc Học Huế, đại học Sài Gòn. Từ năm 1964-1966 là giáo sư trường trung học Trần Cao Vân tỉnh Quảng Tín. Năm 1967, nhập ngũ khóa 24 SQTB Thủ Đức. Phục vụ tại đại đội 405 Thám kích sư đoàn 22 bộ binh trong 4 năm. Sau đó về làm phóng viên chiến trường ở vùng IV trong 2 năm. Ông đã từng bị thương 3 lần.
MEXICO CITY – Hôm Chủ Nhật (26/5), các nhà khí tượng học cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt ở hàng chục bang của Mexico sắp kết thúc, nhường chỗ cho những trận mưa lớn, mưa đá, và có thể có cả gió lốc, theo Reuters.
PARIS/SYDNEY – Hôm thứ Hai (27/5), Điện Elysée cho biết sẽ có thêm 7 đơn vị cảnh sát cơ động được điều đến New Caledonia để tiếp viện, và tình trạng khẩn cấp tại khu vực này sẽ kết thúc vào sáng thứ Ba, giờ địa phương, theo Reuters.
Đây là một tuyển tập đặc biệt của Tạp chí Ngôn Ngữ, chủ đề về Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc, ấn hành tháng 5 năm 2024. Nhan đề sách còn là “Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc: Bằng Hữu & Văn Chương.” Sách dày 716 trang, bao gồm tiểu sử, thơ và văn xuôi của vị bác sĩ nổi tiếng, khi làm thơ ký tên là Đỗ Nghê và khi viết văn xuôi ký tên thật là Đỗ Hồng Ngọc. Và phần cuối là tác phẩm của hơn 60 nhà văn, nhà phê bình, họa sĩ và nhạc sĩ viết về, vẽ chân dung, phổ thơ Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc. Tất cả các thơ, văn, bài viết trong tuyển tập đều xuất sắc.
Trump đã bị liên tục la ó trong suốt bài phát biểu hôm thứ Bảy, đặc biệt khi Trump yêu cầu những người tham dự “đề cử tôi hoặc ít nhất là bỏ phiếu cho tôi”. Trump bị la ó ngay khi bước lên sân khấu, và một số người ủng hộ Trump trong phòng đã cố gắng át đi những tiếng la ó bằng cách hô những khẩu hiệu “Chúng tôi muốn Trump”.
Chính phủ Canada tuyên bố đã ra lệnh giải thể hai công ty công nghệ vì "lo ngại về an ninh quốc gia". Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Francois-Philippe Champagne tuyên bố: “Do kết quả của quá trình xem xét an ninh quốc gia gồm nhiều bước của Chính phủ Canada, bao gồm sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng tình báo và an ninh quốc gia Canada
Ngay sau khi Putin tiến hành cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine cách nay hơn hai năm, chính giới quốc tế và các chuyên gia nghiên cứu về Đông Âu và Nga đã phân tích biến cố này theo nhiều quan điểm khác nhau. Nhiều cuộc tranh luận xoay quanh các chủ điểm như Nga chiếm Ukraine để đe đoạ khối NATO, gây chiến với châu Âu và làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba. Tất cả mọi lý giải đều mang ít nhiều thuyết phục.
Nhân ngày tưởng niệm chiến sĩ tại Hoa Kỳ, ghi lại câu chuyện về trận tái chiếm Cổ Thành Quảng trị tôi phải gửi tặng nhiều người. Nhà báo Trùng Dương, tài tử Kiều Chinh và đại tá Ngô văn Định, Đại úy Phan Nhật Nam. Những người còn sống. Đại tá Phạm Văn Chung và chuẩn tướng Trần quốc Lịch những người đã ra đi. Các anh Định, Chung và Lịch cùng khóa võ bị với chúng tôi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.