Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Wells Fargo Cấp 1 Triệu Đô La Để Hỗ Trợ Các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương

02/06/202113:41:00(Xem: 1726)

Wellsfargo


WASHINGTON D.C. – Ngày 27 tháng 5 năm 2021 – Wells Fargo trao 1 triệu đô la tài trợ để hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander hay AAPI) nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và sự gia tăng gần đây của các hành động thù ghét, phân biệt đối xử và bạo lực  nhằm vào người châu Á.  


Các khoản tài trợ của Wells Fargo sẽ được trao cho bốn tổ chức: Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce and Entrepreneurship (Phòng Thương mại & Doanh nhân người Mỹ gốc Á/Đảo Thái Bình Dương) (ACE Quốc gia), OCA - Asian Pacific American Advocates (OCA - Tổ chức những Người ủng hộ người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương hay OCA), US Pan Asian American Chamber of Commerce (Phòng Thương mại Mỹ Liên Á Châu Hoa Kỳ hay USPAACC), và Asian Americans Advancing Justice | AAJC (Hiệp hội Phát huy Công lý người Mỹ gốc Á hay AAJC). Khoản đầu tư này là một phần trong cam kết lâu dài của công ty đối với cộng đồng AAPI và nhân viên của chúng tôi, đồng thời để ghi nhận Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương. 


“Cam kết 1 triệu đô la được hình thành thông qua việc lắng nghe và học hỏi từ các đối tác cộng đồng và nhân viên của chúng tôi để hỗ trợ cho những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy các giải pháp cụ thể và có ý nghĩa mà sẽ tạo ra tác động tích cực trong các cộng đồng AAPI mà chúng tôi phục vụ”, Kleber Santos, người đứng đầu Phân khúc Đa dạng, Đại diện và Hòa nhập (Diverse Segments, Representation, and Inclusion) cho biết. “Trong bối cảnh có sự gia tăng đáng lo ngại của quan điểm và bạo lực nhằm vào người châu Á, Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương năm nay có thêm tầm quan trọng và ý nghĩa đối với chúng tôi với tư cách là một công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết với cộng đồng AAPI và sử dụng tiếng nói cũng như nguồn lực của mình ở cả cấp địa phương cũng như trên toàn quốc  để giúp thúc đẩy sự hòa nhập và sức khỏe về thể chất và tinh thần của các cá nhân trên tất cả các cộng đồng đa dạng của chúng  ta”.


Bốn tổ chức này sẽ sử dụng quỹ tài trợ của Wells Fargo, mỗi quỹ với số tiền khác nhau, để hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ AAPI theo một số cách:


  • National ACE– Số tiền tài trợ sẽ hỗ trợ một số nỗ lực của tổ chức được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ AAPI, bao gồm việc đào tạo cho các chủ doanh nghiệp nhỏ về cách ứng phó với những vụ việc do thù ghét và quấy rối nhằm vào người châu Á tại nơi làm việc. Chương trình này cũng sẽ bao gồm các cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn tác động của tâm lý chống người châu Á và giúp các nhà hoạch định chính sách cải thiện sự hỗ trợ dành cho các cộng đồng doanh nghiệp nhỏ AAPI. 


  • OCA - Asian Pacific American Advocates – OCA sẽ sử dụng sự hỗ trợ từ Wells Fargo để nâng cao vị thế cho các chi nhánh của OCA trên toàn quốc, đồng thời tăng cường việc lập chương trình tại địa phương và hoạt động tiếp cận trong các cộng đồng AAPI.  OCA sẽ mở rộng chương trình Người vận động Hành động (Advocates in Action), trong đó giải quyết các vụ việc thù ghét nhằm vào người châu Á thông qua một loạt hội thảo về nhận thức tình huống và hội thảo trên web về sự liên kết, chống phân biệt chủng tộc, lịch sử người Mỹ gốc Á và các chiến dịch truyền thông xã hội. 


  • USPAACC – USPAACC sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các phòng thương mại AAPI địa phương trên toàn quốc để hỗ trợ các nỗ lực của họ nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ do người châu Á làm chủ mà đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và khó khăn về kinh tế. Tổ chức này sẽ giúp AAPI và các doanh nghiệp của người thiểu số khác về giáo dục, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phát triển kinh doanh, dịch vụ giới thiệu và vận động. Các nỗ lực bao gồm việc thành lập Trung tâm Cơ hội Mua sắm (Procurement Opportunity Center hay POC) được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ AAPI mà đang gặp khó khăn trong việc tham gia và thành công trong việc ký kết hợp đồng liên bang.  


  • Asian Americans Advancing Justice | AAJC sẽ sử dụng quỹ tài trợ để hỗ trợ các nỗ lực giải quyết tình trạng thù ghét nhằm vào người châu Á, bao gồm nâng cao nhận thức về sự gia tăng phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử đối với người Mỹ gốc Á, những người bị đổ lỗi một cách sai trái về vi-rút corona. Những nỗ lực này bao gồm một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để chống lại nạn bạo lực và phân biệt đối xử liên quan đến vi-rút corona.  


Các quỹ được cung cấp cho những tổ chức này là bổ sung cho sự hỗ trợ liên tục của Wells Fargo dành cho cộng đồng AAPI, tập trung vào giáo dục tài chính, học bổng đại học, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ được cung cấp bằng ngôn ngữ của khách hàng cũng như hỗ trợ các tổ chức và cơ sở phi lợi nhuận tập trung vào người châu Á ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Kể từ năm 2016, Wells Fargo đã đóng góp hơn 140 triệu đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận, các chương trình giáo dục và trường học phục vụ cộng đồng châu Á. Ngoài ra, kể từ năm 2019, Wells Fargo đã chi tiêu hơn 2.6 tỷ đô la cho các nhà cung cấp được chứng nhận thuộc cộng đồng thiểu số, với hơn 820 triệu đô la là cho các nhà cung cấp Mỹ thuộc những doanh nghiệp sở hữu bởi người châu Á.

Thông Tin Về Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) là một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu có tài sản khoảng 1,9 nghìn tỷ đô la và tự hào phục vụ một phần ba số hộ gia đình Hoa Kỳ và hơn 10% tất cả các công ty thị trường tầm trung và doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, đầu tư và vay thế chấp, cũng như tài chính thương mại và tiêu dùng, thông qua bốn mảng hoạt động có báo cáo của chúng tôi: Ngân hàng Tiêu dùng và Cho vay, Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, và Quản lý Tài sản & Đầu tư. Wells Fargo được xếp hạng thứ 30 trong danh sách các công ty Mỹ lớn nhất năm 2020 của tạp chí Fortune. Trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, công ty tập trung ảnh hưởng xã hội của mình vào việc xây dựng một tương lai bền vững, hòa nhập cho tất cả mọi người bằng cách hỗ trợ khả năng chi trả nhà ở, tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ, sức khỏe tài chính và nền kinh tế phát thải khí carbon thấp. Tin tức, thông tin chuyên sâu và các quan điểm của Wells Fargo cũng có tại Wells Fargo Stories.


Có thể xem thêm thông tin tại www.wellsfargo.com | Twitter: @WellsFargo.


Cảnh báo về thông tin dự báo 

Thông cáo báo chí này có thông tin dự báo về hiệu suất tài chính và hoạt động kinh doanh trong tương lai của chúng tôi. Vì thông tin dự báo được dựa trên những kỳ vọng và giả định hiện tại của chúng tôi về tương lai nên hiển nhiên phải có rủi ro và khó đoán trước. Không nên quá dựa vào thông tin dự báo vì kết quả thực tế có thể khác đáng kể với kỳ vọng. Thông tin dự báo chỉ nói dựa trên tình hình ở thời điểm đưa ra thông tin, và chúng tôi không cam đoan sẽ cập nhật thông tin dự báo để phản ánh thay đổi hoặc sự kiện xảy ra sau ngày đó. Để biết thông tin về các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi, hãy tham khảo báo cáo của chúng tôi được trình lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (Securities and Exchange Commission), bao gồm thảo luận “Thông Tin Dự Báo” trong Báo Cáo Hàng Quý gần đây nhất của Wells Fargo trên mẫu 10-Q cũng như các báo cáo khác của Wells Fargo được trình lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, bao gồm thảo luận dưới phần "Các Yếu Tố Rủi Ro" trong Báo Cáo Thường Niên của chúng tôi theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, có trên trang web của họ tại địa chỉ www.sec.gov1. 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Jay Chen- ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- đã có buổi trả lời phỏng vấn với Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân về một số vấn đề mà cộng đồng gốc Việt quan tâm, trong khi kỳ bầu cử tháng 11 đã đến gần.
Tưởng Niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và nghe buổi thuyết trình đề tài : “Lối vào Pháp Tu Quán Âm” Đúng 10 giờ sáng, Chủ Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022
LA Times: Dân Biểu Steel Xúc Phạm Cựu Sĩ Quan Hải Quân Để Khai Thác Sự Ủng Hộ Của Dân Nhập Cư. ORANGE COUNTY, CA – Tờ báo Los Angeles Times đã đăng bài về những tở quảng cáo vận động tranh cử của Dân Biểu Michelle Steel, có những bức ảnh ghép về Sĩ Quan Hải Quân Hoa Kỳ Jay Chen, gọi ông ta không phải người Mỹ. Những tờ quảng cáo này được thiết kế để kích động các cộng đồng thiểu số, tìm cách đặt câu hỏi về lòng trung thành và di sản Đài Loan của một Thiếu Tá, trong một nỗ lực lố bịch nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi sự tham nhũng và hồ sơ bỏ phiếu tai hại của Steel.
Ông Minh Phạm- đã ngoài 80 tuổi- cho biết vẫn đang xem xét ứng cử viên nào sẽ giành được phiếu bầu của mình. Tìm xem những gì người này đã làm trong quá khứ, so sánh để tiên đoán những gì họ có thể làm trong tương lai. Sử dụng chủ nghĩa cộng sản như một cái móc câu. Đó không phải lúc nào cũng là giải pháp.
Phó Thị Trưởng Diedre Thu Hà Nguyễn Mời Dự Ngày Tư Vấn Pháp Lý Miễn Phí Oct 8 2022 từ 10:00 -14:00 tại Staton Central Park
Trên tuần báo Le Point, mục « Paris đây, Paris đó » của tuần này giới thiệu một ngôi chùa Thái Lan ở thành phố Moissy-Cramayel thuộc tỉnh Seine-et-Marne (77) ngoại ô Paris về phía Đông, tức còn nằm trong Ile de France...
hai cư dân vừa thi đậu trong tuần trước đã đến để cảm ơn văn phòng Jay Chen, cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm quí báu cho những người đang chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn thi quốc tịch.
Hằng năm, anh chị em nghệ sĩ tổ chức giỗ tổ Hát Bội ở miền Nam California. Năm nay, giỗ tổ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa, Chủ Nhật ngày 25/09/2022, tại thư viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave., Suites 214 & 215 Garden Grove, CA 92843. Các nghệ sĩ mặc áo dài màu sắc rực rỡ. Hát bội là một bộ môn nghệ thuật được đồng bào ở Việt Nam yêu chuộng trước năm 1975. Các diễn viên tập dượt rất công phu, vừa diễn vừa hát, tiếng hát nhịp nhàng với tiếng đàn, tiếng trống. Khán thính giả đầu bạc lẫn đầu xanh lắng nghe từng lời hát.
Thông tin này dựa vào bản báo cáo của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duyệt xét đơn xin chiếu khán nhập cư của Bộ Ngoại giao. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để tiếp tục các dịch vụ chiếu khán thông thường càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đại dịch tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng chiếu khán mà các đại sứ quán và lãnh sự quán có thể xét duyệt. Vào những thời điểm khác nhau, quá trình duyệt xét của lãnh sự bị chậm lại hoặc tạm dừng vì các lệnh đóng cửa tại địa phương và toàn quốc; việc hạn chế đi lại; các quy định về kiểm dịch của nước sở tại; và nỗ lực của các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
AARP đã công bố kết quả mới từ cuộc khảo sát hàng năm của mình có tên Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI) trên 50 tuổi bị phân biệt đối xử với tần suất “ít nhất là vài lần”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.