Hôm nay,  

The Power of Buddhist Mudras -- Sức Mạnh Của Thủ Ấn Phật Giáo

21/08/202000:18:00(Xem: 3257)

 

The Power of Buddhist Mudras

Sức Mạnh Của Thủ Ấn Phật Giáo
 

Những thủ ấn của  Đức Phật nhẹ nhàng, như chính trong đời sống đơn giản hàng ngày của ngài, nhưng mang lại một năng lượng thần diệu cho bản thân và cả cho sự tiến bộ trong tu tập.
 

The Buddha's mudras are simple, as was his humble daily life, but they produce a magical energy and help us progress in practice.


 

 

Sức Mạnh Của Thủ Ấn Phật Giáo

The Power of Buddhist Mudras (English Version attached)

Nguyễn Thúy Loan

 
Thủ Ấn Phật Giáo là những dấu hiệu thiêng liêng, được sử dụng bằng tay để diễn tả trạng thái của tâm, trong khi thiền định hoặc trong nghi lễ Phật giáo.

Thủ Ấn giúp ta tăng cường năng lượng, huấn luyện tâm và chữa bệnh trong khi tu tập.

Video này diễn tả 10 Thủ Ấn quan trọng giúp hồi sinh dòng năng lượng trong thân thể, cải thiện sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần.
 
1.   
Abhaya: Fearless (Vô Úy Thủ Ấn)

 blank

Vô Úy Thủ Ấn, giúp ta xóa bỏ nỗi sợ hãi khỏi tâm trí. Thủ Ấn này tạo ra một cảm giác không sợ hãi và cảm giác được bảo vệ.

Thủ Ấn này được trình bày bằng cách đưa tay phải ngang vai, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Tay trái đặt trong lòng, nhẹ nhàng thoải mái, lòng bàn tay hướng lên trên.

Khi làm thủ ấn này trong khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy có sức mạnh trong tâm và tinh thần phấn chấn trong niềm tự tin.
 
 2.    Bhumisparasa: Touch the Earth (Xúc Địa Thủ Ấn)

Thủ Ấn này được trình bày bằng cách, bàn tay phải hướng xuống đất, lòng bàn tay hướng vào trong để cảm nhận sự kiên cố. Tay trái đặt trong lòng, nhẹ nhàng thoải mái, lòng bàn tay hướng lên trên.

Sử dụng thủ ấn này trong lúc Thiền 30 phút. Tâm sẽ thấy nhẹ nhàng, những ham muốn được lạo bỏ nhẹ nhàng.
 blank
 
3.   
Dhyana: Meditation (Thiền Định Thủ Ấn)

Thủ Ấn này được trình bày bằng cách: Đặt tay phải lên trên tay trái trong lòng, hai lòng bàn đều hướng lên, hai ngón cái chạm nhẹ.

Thủ Ấn Thiền tập cho mình 3 điều: Tập trung vào giữ gìn giới luật, hổ trợ thiền định và nâng cao tâm linh.

  
4. Varada: Charity - (Thí Nguyện Thủ Ấn)

 

blank

Thủ Ấn này giúp ta loại bỏ sự tức giận, tham lam trong tâm trí.

Thủ Ấn này được trình bày bằng cách: đặt tay phải gần đầu gối, ngón tay thả lỏng hướng xuống, và lòng bàn tay hướng về phía trước. Tay trái làm bất kỳ thủ ấn nào chẳng hạn như Vô Úy hay Thiền Định.

Tập Thủ Ấn này sẽ mở lòng từ bi và yêu thương, giúp loại bỏ những tham lam, giận dữ và sở hữu.
 
 
5.   
 Karana: Banishing and Expelling Negativity (Lìa Xa Ác Nghiệp Thủ Ấn)
 

blank

Thủ ấn này giúp tư tưởng nhạy bén. Và cũng loại bỏ các nhảm nhí khỏi tâm trí.

Thủ Ấn này được trình bày bằng cách: Đặt tay phải cao ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía trước. Ngón giữa và ngón đeo nhẫn chạm vào ngón cái; ngón trỏ và ngón út thẳng. Đặt tay trái vào lòng, bàn tay thả lỏng và hướng lên trên.

Lìa Xa Ác Nghiệp Thủ Ấn là cách để loại trừ sự lo lắng, căng thẳng, trầm cảm và giúp chúng ta vượt qua những nỗi buồn bã.

   
 
6.   
Vajrapradama:  Confidence in Self – (Trí Quyền Ấn)

blank

Trí Quyền Ấn  là biểu tượng của sự tự tin

Thủ Ấn này được trình bày bằng cách tay trái nắm xung quanh ngón trỏ phải. Đầu ngón trỏ phải chạm vào đầu ngón trỏ trái.

Sự kết hợp giữa tay phải và tay trái tượng trưng cho sự hài hòa của các yếu tố đất, nước, gió, lửa và kim loại với ý thức.

  

 
7.   
Vitarka: Teaching Transmission (Giáo Hóa Thủ Ấn)

 

blank

 

Thủ Ấn này tượng trưng cho sự truyền bá giáo lý của Đức Phật.

 

Tư thế của thủ ấn này là cong ngón trỏ phải để chạm ngón cái, giữ cho các ngón khác thẳng, lòng bàn tay hướng ra ngoài như thể đang đón lấy năng lượng bên ngoài của thế giới.

Đặt tay trái vào lòng, bàn tay thả lỏng và hướng lên trên.

Ấn này cảm nhận năng lượng giữa ngón cái và ngón trỏ, năng lượng đó giúp ta mở mang, phát triển trí tuệ.

  

8. Dharmacakra: Wheel of Dharma (Chuyển Pháp Luân Thủ Ấn)

 

blank

 
Ý nghĩa của Thủ Ấn khi Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên tại Vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài thành đạo.

Tư thế của thủ ấn này là:  Ở phía trước ngực, hai tay đều cong ngón trỏ để chạm ngón cái, giữ cho các ngón khác thẳng đứng, hướng lòng bàn tay trái vào trong và hướng lòng bàn tay phải ra ngoài.

 

Ấn này thúc đẩy tâm linh, cân bằng năng lượng và cảm xúc.

  

9. Mandala Offering (Thủ Ấn Cúng Dường Mandala)

blank

 

Thủ Ấn này giúp tâm trí giảm bớt những dính mắc.

 

Đối lưng hai ngón tay đeo nhẫn. Ngón tay cái bên phải chạm sang ngón út bên trái và ngón tay cái bên trái chạm sang ngón út bên phải.  Móc ngón trỏ bên tay phải qua ngón giữa bên tay trái và móc ngón trỏ bên tay trái qua ngón giữa bên tay phải.

 

Ấn cúng dường này cúng đến toàn bộ vũ trụ vì lợi ích của tất cả chúng sinh.

 

10. Namaskara: Thủ Ấn Chào và Kính Trọng

 blank

 
Ấn này tượng trưng cho sự mộ đạo, cầu nguyện và kính trọng.

Nối hai lòng bàn tay lại với nhau sát ngực, các ngón tay hướng lên trên.

Cử chỉ này gợi lên một lời chào từ người khác, với sự kính trọng và tôn vinh tối thượng.

Phật giáo có nhiều nhánh, tuy nhiên thủ ấn của Đức Phật từ những hình tượng của ngài vẫn được mọi nhánh tôn thờ trong tu tập. Những thủ ấn của  Đức Phật nhẹ nhàng, như chính trong đời sống đơn giản hàng ngày của ngài, nhưng mang lại một năng lượng thần diệu cho bản thân và cả cho sự tiến bộ trong tu tập.

   

The Power of Buddhist Mudras

Mudras are sacred hand gestures used to evoke a state of mind during Buddhist meditation or rituals.

Use the Buddhist Mudras to boost energy, to train the mind, and to heal the body

10 important mudras:

  1. Abhaya: Fearless (Vô Úy Thủ Ấn)

The Abhaya Mudra is the way to remove fear from your mind. This mudra creates a feeling of fearlessness and protection.

To perform this mudra, raise the right hand to shoulder height, palm facing outward. The left hand rests on the lap, palm upward.

With your hand in this position, you feel power and fearlessness in your mind within moments of doing it.
 
2. Bhumisparasa:
Touch the Earth (Xúc Địa Thủ Ấn)

With the right hand, position the fingertips “touching the earth,” palm facing inward, to feel stability.

Meditate with this gesture for 30 minutes to calm the mind.
 
 3. Dhyana:
Meditation (Thiền Định Thủ Ấn)

With the right hand on top of the left hand, face both palms up with thumbs lightly touching.

3 key reasons for using the Dhyana Mudra: to focus on the Good Law, to assist in meditation, and to heighten spirituality.
 
 
4. Varada:
Charity - (Thí Nguyện Thủ Ấn)

This Mudra removes anger from the mind.

Place your right hand in your lap, palm relaxed and facing upwards, fingers pointing outward. Rest the left hand in your lap, palm relaxed and facing upward.

The Varada Mudra opens the mind to compassion and love.

It repels greed, anger, and possessiveness.
 
 
5. Karana:
Banishing and Expelling Negativity (Lìa Xa Ác Nghiệp Thủ Ấn)

We can turn negatives into positives with the Karana Mudra.  

It also removes impurities from the mind.

 

Place the right hand at chest level, palm facing forward. Bend the middle and ring finger to meet the thumb; index and pinky raised upward.

 

Rest the left hand in your lap, palm relaxed and facing upward.

The Karana Mudra stops anxiety, stress, and depression and helps us overcome negativity.

 
 
6. Vajrapradama:
  Confidence in Self – (Trí Quyền Ấn)

The Vajra Mudra is the Buddhist gesture for self-confidence.

Make a left fist around the right index finger. Touch the tip of the right index finger to the tip of the left index finger.

Combining the right and left hands in a mudra symbolizes a harmony of the worldly elements (earth, water, fire, air, and metal) with the consciousness.

Kết hợp tay phải và tay trái tượng trưng cho sự hài hòa của các yếu tố đất, nước, lửa, không khí và kim loại với ý thức.

 
 
7. Vitarka:
Teaching Transmission (Giáo Hóa Thủ Ấn)

 

This mudra symbolizes the spread of Buddha’s teachings.

Bend the right index finger to meet the thumb, keeping the other fingers upright. Face the palm outward as though welcoming the world’s outside energy. Rest the left hand in your lap, palm relaxed and facing upward.

Feel the energy between your thumb and index finger.

This energy opens the mind to intellectual conversation.
 
8. Dharmacakra:
Wheel of Dharma (Chuyển Pháp Luân Thủ Ấn)

This mudra symbolizes when Buddha preached his first sermon in the Deer Park, following his Enlightenment.

 

On each hand, bend the index finger to meet the thumb, keeping the other fingers upright. In front of your heart space, face the left palm inward, and face the right palm outward.

This mudra promotes spirituality and balances energy and emotion.

 

  
9. Mandala Offering (Thủ Ấn Cúng Dường Mandala)

 

The Mandala Offering Mudra helps reduce a clingy mind.

Thủ Ấn này giúp tâm trí giảm bớt những dính mắc.

 

Place your two ring fingers back to back. Touch your right thumb to the left pinky and vice versa. Lastly, hook your right tip index finger over your left tip middle finger and vice versa.

 

This gesture symbolizes offering of the entire universe for the benefit of all sentient beings.

 

10. Namaskara:  Greeting and Adoration (Thủ Ấn Chào và Kính Trọng )

This mudra symbolizes devotion, prayer, and admiration.

For this mudra, join palms together in front of your heart space with thumbs close to your chest, fingers pointing upward.

This gesture evokes a greeting from another, with the utmost respect and adoration.

Conclusion

Buddhism has many branches, but Buddha's mudras taken from his images are still used by all branches.

The Buddha's mudras are simple, as was his humble daily life, but they produce a magical energy and help us progress in practice.

 

---------------------------

Sources:

https://www.thedailymeditation.com/important-buddhist-mudras

The_Handbook_of_Tibetan_Buddhist_Symbols/-3804Ud9-4IC?hl=en&gbpv=1&dq=Buddhist+mudra&pg=PA224&printsec=frontcover

web.stanford.edu/class/history11sc/pdfs/mudras.pdf

http://phatgiaonguyenthuy.com/article/nghien-cuu-phat-hoc/y-nghia-thu-an-phat-buddha-mudr.html

https://blog.buddhagroove.com/buddhist-mudras-hand-gestures-of-the-buddha/

https://tnp.org/mudras-meaning-of-sacred-hand-gestures/

Pinterest

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Fox News đã bị các công ty máy bầu phiếu kiện vì các lời tuyên bố bĩa đặt của Trump, và Fox News đã thương lượng bồi thường cho công ty máy bầu Dominion Voting Systems tới 787 triệu USD vào tháng 4/2023 để khỏi ra tòa. Các đồng minh của Trump đã ra tín hiệu rằng Trump có thể không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm nay nếu thua Tổng thống Biden.
Boeing và Airbus dính phụ tùng titanium dỏm. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã bắt đầu một cuộc điều tra để xác định mức độ và các tác động an toàn tiềm ẩn, cả trước mắt và lâu dài, đối với các máy bay Boeing và Airbus được sản xuất bằng các bộ phận titan (titanium components) được bán với tài liệu giả mạo, theo tờ New York Times đưa tin vào thứ Sáu.
Nhiều phụ nữ không nhận ra rằng những ly rượu, ly bia mà họ thường uống cùng bạn bè, hoặc để thư giãn trong “giờ nhậu của mẹ” (wine mom moment, một số bà mẹ thích nhâm nhi vài ly rượu hoặc lon bia để thư giãn sau khi bận rộn chăm sóc con cái và gia đình) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tuy điều này có vẻ không vui, nhưng lại là sự thật: Rượu, bia thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.
Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết vào thứ Năm rằng chính phủ Biden đang "tạo ra việc làm ở tốc độ rất nhanh" nhưng thị trường lao động đang trở nên "ít nóng hơn một chút," di chuyển về hướng bình thường hóa và giống điều kiện cuối cùng trước đại dịch coronavirus.
Các khoản nợ y tế đã làm rất nhiều người Mỹ bị mất cơ hội mua nhà, mua xe... vì điểm tín dụng xuống thấp, và bây giờ Tổng Thống Biden muốn cho người đang nợ y tế cơ hội tăng tín dụng. Chính quyền Biden hôm thứ Ba đã công bố các quy định mới nhằm ngăn chặn việc nợ y tế ảnh hưởng đến việc liệu ai đó có đủ điều kiện để thuê một căn hộ, mua xe hơi
Cảnh sát Trung Quốc hôm thứ Ba đã bắt một người đàn ông 55 tuổi vì nghi đâm 4 giảng viên đại học người Mỹ từ Đại học Cornell College của Iowa, những người đang giảng dạy tại một trường đại học ở Cát Lâm (Jilin) trong một chương trình hợp tác quốc tế. Viện trưởng Đại học Cornell Jonathan Brand xác nhận rằng các giảng viên đã bị tấn công khi đang ở công viên cùng với một giảng viên của Đại học Beihua University.
Australia: Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Bắc Sydney đã bị phá hoại rạng sáng Thứ Hai. Cảnh sát New South Wales được gọi đến tòa nhà trên phố Miller Street khoảng 3 giờ sáng thứ Hai sau khi một người không rõ danh tính dùng búa đập vỡ 9 cửa sổ. Cảnh sát cho biết graffiti cũng được sơn xịt lên cửa.
Nhà nước Hà Nội lên tiếng lần nữa: lần trước là để Thầy Minh Tuệ ngồi gốc cây sơn vôi trắng trả lời phỏng vấn của truyền hình VTV, lần này để Thầy ngồi nơi bãi cỏ xanh để chính phủ thanh minh thanh nga rằng Thầy Minh Tuệ vẫn bình an. Tuy nhiên...
Đức ra chỉ thị toàn dân về kế hoạch chiến tranh với Nga, với các chi tiết hướng dẫn từ dịch vụ quốc gia đến thu gom rác. Lộ trình cuộc sống trong Thế chiến thứ 3 thậm chí sẽ khiến dự báo thời tiết bị thay đổi khi Đức củng cố biên giới phía đông với NATO. Một tài liệu dài 67 trang được soạn lại từ quá trình chuẩn bị cho thời kỳ Chiến tranh Lạnh ở Berlin đưa ra khuôn khổ cho một cuộc chiến cho thế giới mới.
Israel đã chi hàng triệu USD cho một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật và vẫn đang diễn ra nhắm vào công chúng và các nhà lập pháp Mỹ nhằm nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến ở Gaza. Được ủy quyền bởi Bộ Ngoại giao Israel, chiến dịch trị giá 2 triệu USD được cho là có sự tham gia của công ty tiếp thị chính trị Stoic của Tel Aviv và hàng chục công ty khởi nghiệp công nghệ, được giao nhiệm vụ truyền bá thông điệp ủng hộ Israel.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.