Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Viện Việt-Học Kêu Gọi Hỗ Trợ Tài-Chánh Để Duy Trì Sinh-Hoạt

16/04/202015:53:00(Xem: 1640)


 

Little Saigon, ngày 16 tháng Tư năm 2020

 

Kính thưa:

  Quí bậc Trưởng-thượng, Quí Thân-hào Nhân-sĩ,

  Quí Giáo-sư, Học-giả, nhà Nghiên-cứu,

  Quí Văn-nhân, Thi-sĩ, Nghệ-sĩ, Chuyên-gia, Chuyên-viên,

  Quí Đồng-hương, Quí bậc Mẹ Cha học-sinh và các bạn trẻ,

  Quí Anh Chị Em và Thân-hưũ Viện Việt-Học,

 

Viện Việt-Học được hình thành từ năm 2000, nhằm mục-đích:

 

        Tạo sự cảm-thông và góp phần duy trì mối liên-hệ mật-thiết giữa người Việt thuộc các thế-hệ;

        Tìm hiểu và phân tích các khía cạnh cuả văn-hóa, văn-học, lịch-sử, địa-dư, và nhiều khía cạnh nhân-văn khác trong

         văn-hóa Việt-Nam;

        Bồi dưỡng và phát huy những nét đẹp, đáng trân-trọng gìn giữ trong nếp sống tinh-thần cuả người Việt-Nam;

        Làm môi-trường gởi gấm cuả các thế-hệ cha anh, cho nhiều thế-hệ trẻ tiếp nối học hỏi, thao tác, kế thừa văn-hóa

        Việt-Nam nơi xứ người.

 

Đã nhiều năm qua, nhiều thế-hệ và thành-phần đồng-hương, cao-niên cũng như tuổi trẻ đã hưởng ứng các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học như:

 

§  Chương-trình Xứ-Sở và Con Người

§  Các khóa Việt-học về sử-địa, ngữ-học, văn-minh, văn-hoá Việt-Nam

§  Chương-trình Đường vào Đại-học

§  Các lớp Việt-ngữ

§  Câu lạc-bộ văn-nghệ 

§  Câu lạc-bộ nhiếp-ảnh 

§  Các lớp võ-thuật

§  Lớp đào tạo thông-dịch-viên hưũ-thệ

§  Các lớp chữ Nôm

§  Lớp chữ Nho

§  Diễn-đàn Việt-Học với những chương-trình thuyết-trình, hội-luận về các đề-tài liên-quan đến văn-hóa, lịch-sử, giáo-dục,

   địa-dư, cuộc sống…

§  Các Hội-nghị về:  Tiếng Việt và phương-pháp giảng dạy, sự hình-thành cuả cộng-đồng người Việt ở một số địa-phương,

   văn-học Việt-Nam thời toàn-cầu, phong-trào Duy-Tân…

§  Xuất bản, phát hành, giới thiệu các tác-phẩm về ngữ-học Việt-Nam, sử-học, Tự-Điển Chữ Nôm Trích Dẫn, DVD Nam

   Phong Tạp Chí, các tác-phẩm văn-học, tiểu-luận về giáo-dục, sách giáo-khoa, v.v…

§  Phát động phong-trào thực hiện phong bao mừng tuổi (bao "lì xì") với hoa-văn Việt và chữ Việt cho cộng-đồng và con em

   gốc Việt ở hải-ngoại.

§  Bảo trợ trực-tiếp và gián-tiếp một số sinh-hoạt văn-hoá cuả các đoàn-thể, cá-nhân, văn-nghệ-sĩ, và tuổi trẻ trong các sinh-

   hoạt văn-hoá và giáo-dục.

 

Bên cạnh các nội-dung và lãnh-vực nêu trên, Viện Việt-Học đã và đang:

§  Thu thập và lưu trữ một số lượng sách cũ (xuất bản trước 1975), quan-trọng cho việc nghiên-cứu về văn-hóa, lịch-sử, văn-

   chương, văn-học Việt-Nam mà nhiều ngàn quyển trong số này đã được làm biên-mục theo tiêu-chuẩn thư-viện học.

§  Thực hiện và chăm sóc một website nghiên-cứu và một website lưu-trữ một số tài-liệu văn-hóa và văn-học quan-trọng đã

   được số hóa, như các bộ sưu-tập báo Ngày Nay, Phong Hóa, các tác-phẩm văn-học cuả Tự Lực Văn Đoàn, v.v...

 

Trong 20 năm qua, Viện Việt-Học đã ra sức duy trì và cố gắng giữ đúng hướng đi do Viện chủ trương.  Theo thời-gian, khi mà các thế-hệ cha anh đang dần trôi qua, Viện đối diện các thử-thách để vừa duy trì đối-tượng phục-vụ cuả buổi đầu, cùng lúc mời gọi sự hợp-tác cuả các thế-hệ tiếp nối, ngõ hầu hoàn thành vai-trò gạch-nối giữa các thế-hệ.  Sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học dần-dà chú trọng các lãnh-vực:

 

▪  Thu-thập tài-liệu (qua Thư-Viện Viện Việt-Học).

▪  Mời gọi học-giả, học-giới đóng góp bài vở nghiên-cứu về nhiều lãnh-vực cuả Việt-học qua Tập-San Việt-Học

   Online (viethocjournal.com).

▪  Duy trì các lớp Việt-ngữ để giảng dạy tiếng Việt theo âm-vị-học và cùng lúc hướng dẫn các cháu trên nền-tảng các

   giá-trị tốt đẹp trong văn-hoá Việt.

▪  Duy trì các sinh-hoạt nhân-văn khác để góp phần bồi dưỡng nếp sống tinh-thần lành mạnh cho nhiều thế-hệ trong

   cộng-đồng.

 

Các sinh-hoạt dù đổi thay theo hoàn-cảnh và thời-gian, mục-đích và chủ-trương cuả Viện Việt-Học không thay đổi, và đối-tượng phục-vụ cuả Viện Việt-Học luôn được mở rộng.

 

Viện sẽ không thể tiếp-tục thực hiện các ước-vọng trên nếu không có sự bảo-bọc cuả quí Giáo-sư, quí đồng-hương còn có chút lòng với văn-hóa cổ-truyền cuả Dân-tộc, và đối với tương-lai cuả tuổi trẻ Việt-Nam, sao cho các em có thể vừa Về nguồn, vừa Hội nhập, trong sự đãi-lọc đầy Sáng-tạo và Hướng-thượng, trong cái tinh-thần tự-lực tự-cường để giúp mình, giúp người, và trong cái tâm-tình uống nước nhớ nguồn cuả nếp sống tinh-thần Việt-Nam.

 

Trước tình-hình cuả đại-dịch toàn-cầu, chúng ta đang trải qua thử-thách to lớn cho sự an-toàn sức khỏe, không những cho riêng cộng-đồng địa-phương mà còn cho cộng-đồng nhân-loại, đặc-biệt là sự quan-hoài đến số phận bấp-bênh cuả những đồng-bào nơi quê nhà đang thiếu-thốn mọi thứ để sinh tồn qua đại-nạn này. Dẫu vậy, sự hiện-hưũ cuả một giá-trị tinh-thần cũng là một thử-thách vô-hình, để chúng ta, giữa mọi thứ phải lo toan, cũng duy trì được một dấu ấn căn-cước cho bước chân cuả cộng-đồng hải-ngoại. Tiềm-ẩn đâu đó trong các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học là sức mạnh tinh-thần cuả người Việt-Nam tha-hương nhưng vẫn tha-thiết với tương-lai lâu dài cuả dân-tộc.  Sự sống còn cuả các cơ-quan văn-hóa bất-vụ-lợi, dù ở thời thịnh-vượng hay suy-trầm, đều nói lên sức mạnh tinh-thần và quan-điểm về văn-hóa và giáo-dục cuả chính những cá-thể và tập-thể nuôi dưỡng chúng.

 

Hiện nay, Viện Việt-Học đang gặp rất nhiều khó khăn về tài-chánh để duy-trì cơ-sở, nơi lưu giữ tài-liệu, sách vở, tập trung và khai triển mọi sinh-hoạt cuả Viện - những sinh-hoạt vốn là một phần các nhu-cầu và ước mơ Việt-học cuả nhiều thế-hệ.  Trước đây, mỗi tháng Viện thanh toán các chi-phí về phòng ốc, điện-thoại, internet, văn-phòng-phẩm và nhu-cầu duy trì các sinh-hoạt cùng với các lớp học Việt-ngữ là $5000, trong khi các mức thu về, không vào đâu so với mức chi.  Nhưng đáng tiếc, trong tình-hình hiện nay, việc thu-nhập khiêm-tốn trên cũng bị đình chỉ trong thời-gian này, trong khi chi-phí phòng ốc hằng tháng vẫn là một vấn-đề nan-giải của Viện.

 

Thật khó khăn cho Viện Việt-Học khi phải viết Tâm-Thư này. Viện xin làm con tính, nếu quí đồng-hương mở lòng bảo trợ mỗi tháng từ $10, $20 USD…, thì nhu-cầu tối-thiểu cho Viện sẽ không khó để đạt đến. Nếu được nhiều vị hảo-tâm mở lòng, thì niềm mơ-ước về sự tồn-tại cuả Viện Việt-Học tại Little Saigon sẽ thành hiện-thực.

 

Một cách cụ-thể, Viện kính mời quí-vị điền vào Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học ở trang tiếp theo.

 

Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững-chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn trong giai-đoạn bức-bách này. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta hôm nay, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ được bình-an và sớm vượt qua cơn đại-nạn toàn-cầu.

 

Trân-trọng,

 

Viện Việt-Học

 

 

 

 

        Thư Mời Ghi Danh Bảo Trợ Viện Việt-Học

 

Kính gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hưũ,

Tiếp theo Tâm-Thư Kêu Gọi Bảo Trợ Viện Việt-Học, Viện kính gởi đến quí-vị Phiếu ghi-danh bảo trợ Viện Việt-Học và thiết-tha mời gọi quí-vị tích-cực tham gia, tiếp sức để Viện có đủ phương-tiện trang trải chi-phí căn-bản, và duy trì được cơ-sở sinh-hoạt cuả Viện sau 20 năm hoạt động.

Chi-phí căn-bản hằng tháng cần duy trì cho Viện Việt-Học, từ $5,000 nay được tiết giảm còn $2,500.

Viện kính mời các quí-vị Ân-nhân, mạnh-thường-quân, các nhà hảo-tâm điền vào Phiếu ghi-danh bảo trợ dưới đây và gởi về địa-chỉ "baotroviethoc@viethoc.com" hoặc về trụ-sở cuả Viện.

 

Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học

1.

Họ, Tên Ân-nhân hoặc người đại-diện: ____________________________________________________

(  ) Cá-nhân     (  ) Tên đoàn thể/nhóm:  

 ____________________________________________________
 

2.

Địa-chỉ:

 

      

3.

Email:

4.

Điện-thoại:

5.

Số tiền bảo-trợ:  $__________

6.

Thời-gian bảo-trợ:

a.

Một lần (  )   

b.

Hằng tháng (  )

c.

Hằng năm   (  )

d.

Bắt đầu từ tháng: _____________, 2020

7.

Cho mượn (Chỉ nhận lại số tiền cho Viện mượn. Lãi-xuất 0%).

a.

Số tiền cho mượn:  $__________

b.

Thời-hạn cho mượn:

Trong vòng _____ năm.
(Viện có bản cam-kết để gởi riêng đến Ân-nhân).

8.

Phương-tiện tốt nhất để liên lạc:  

Email (  )   Điện-thoại (  )   Bưu-tín (  )

Phương-thức bảo trợ:  (  ) Ngân-phiếu số: #_________   

                                    (  ) Gởi qua Zelle ngày __ tháng __, 2020

Tên người gởi Zelle (chính-xác trong trương-mục): _________________________________________________  

9.

Phần dành riêng cho VVH: 

 

 

1.      Mọi bảo-trợ bằng ngân-phiếu xin đề "Viện Việt-Học"  gởi kèm với Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. 222

Westminster, CA 92683

 

Trong phần "Memo" cuả ngân-phiếu, xin quí-vị điền vào nội-dung cuả một trong các ghi-chú sau:

__ Bảo-trợ một lần

__ Bảo-trợ hằng tháng

__ Bảo-trợ hằng năm

__ Ngân-khoản cho Viện mượn

 

Quí-vị cũng có thể gởi ngân-phiếu qua bưu-điện và email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

2.      Mọi bảo-trợ bằng Zelle xin gởi đến địa-chỉ email baotroviethoc@viethoc.comlà địa-chỉ nhận và gởi tiền trong

         trương-mục cuả Viện Việt-Học ở Bank of America.

 

Trên màn hình để gởi Zelle, nơi hàng chữ “Add Message (Optional)”, xin ghi thêm số Điện-thoại và Họ Tên Ân-nhân đúng như đã điền trong Phiếu Bảo-Trợ.  

 

Ân-nhân bảo trợ qua Zelle vẫn cần gởi email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

3.      Mọi thắc-mắc về việc bảo-trợ Viện Vìệt-Học xin quí ân-nhân liên lạc:

Điện-thoại: (714) 775-2050


Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn cuả hôm nay. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta nơi đây, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ sớm an-bình vượt qua đại-dịch Vũ-Hán.

 

Trân-trọng,

Viện Việt-Học

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khi tịnh tâm chiêm quán Mạn Đà La mới thấy đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo độc đáo mà còn là một phương thức tu tập Giới, Định, và Tuệ viên mãn, bởi vì người chiêm ngưỡng Mạn Đà La nếu không ở trong trạng trái an tịnh của thân tâm (giới và định) và nếu không nhìn tỉ mỉ (tuệ) thì không thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần của nó. Khi nhìn sâu vào từng đường nét, màu sắc và cách phối trí toàn diện của Mạn Đà La, chúng ta sẽ thấy được sự hiện hữu vi tế và vi diệu của từng hạt cát rất nhỏ nằm chỉnh tề trong ngôi vị bất khả chuyển dịch của chúng để phô diễn sự bao dung vô hạn của lòng từ bi và sự rực sáng phân minh của trí tuệ siêu việt của Đức Phật và chư vị Đại Bồ Tát.
Vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã đệ trình và thông qua trước Thượng viện Quốc Hội SCR 3 công nhận và vinh danh Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Với việc gỡ bỏ mọi hạn chế xã hội về COVID-19 ở Quận Los Angeles ngày hôm qua – và với ngày Lễ Độc Lập và những ngày nghỉ hè cận kề, CORE (Community Organized Relief Effort) nêu lên tầm quan trọng chưa từng có của việc tiêm chủng ngừa để bảo vệ bản thân và người khác trước khi cư dân “Angelenos” có thể cùng bạn bè và người thân đón lễ một cách an toàn. Cho đến hôm nay, chỉ 47% người lớn ở quận Los Angeles đã chích ngừa đầy đủ, và việc chích ngừa tiếp tục duy trì ở mức thấp kém đối với các cộng đồng da màu.
Chị Minh Đức Hoài Trinh mới mất đây mà đã 4 năm, nhưng gia đình và bằng hữu vẫn nhớ đến chị, làm lễ tưởng niệm chị. Buổi tưởng niệm được tổ chức ở nhà hàng Diamond Seafood, thành phố Westminster sau dịch cúm vô cùng cảm động. Ba thế hệ tham gia buổi lễ tưởng niệm, đồng thời cũng nhân ngày của Cha.
Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841, điện thoại (714) 636-7725. do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm viện chủ đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần Thứ 12 cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Liên là sư phụ của Hòa Thượng Viện Chủ, nhân dịp nầy chùa cũng đã tổ chức lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Đại Tổ Sư.
Tuần trước, Dự Luật Hạ Viện AB 22, mà Dân Biểu Janet Nguyễn là đồng tác giả, đã thông qua Hạ Viện Tiểu Bang. Dự luật này cho phép tất cả trẻ em 4 tuổi ở California được học chương trình dự bị mẫu giáo (TK Education).
Đây là loạt bài Hướng Dẫn Medicare bảo trợ bởi Clever Care Health Plan, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ bảo hiểm Medicare Advantage phù hợp với văn hóa Đông kết hợp Tây Y. Đối với những người sắp bước sang tuổi 65, quý vị sẽ cần có nhiều quyết định quan trọng về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách chi trả cho bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
Viêm gan B là tình trạng viêm nhiễm gây ra bởi virus Viêm gan B làm tổn hại gan. Một số bệnh nhân nhiễm virus không thể chống lại tình trạng nhiễm trùng, và bị nhiễm bệnh suốt đời. Những bệnh nhân này bị Viêm gan B mạn tính, và có thể tiến triển thành các bệnh nghiêm trọng về gan qua thời gian, bao gồm cả xơ gan và ung thư gan.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.