Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Viện Việt-Học Kêu Gọi Hỗ Trợ Tài-Chánh Để Duy Trì Sinh-Hoạt

16/04/202015:53:00(Xem: 898)


 

Little Saigon, ngày 16 tháng Tư năm 2020

 

Kính thưa:

  Quí bậc Trưởng-thượng, Quí Thân-hào Nhân-sĩ,

  Quí Giáo-sư, Học-giả, nhà Nghiên-cứu,

  Quí Văn-nhân, Thi-sĩ, Nghệ-sĩ, Chuyên-gia, Chuyên-viên,

  Quí Đồng-hương, Quí bậc Mẹ Cha học-sinh và các bạn trẻ,

  Quí Anh Chị Em và Thân-hưũ Viện Việt-Học,

 

Viện Việt-Học được hình thành từ năm 2000, nhằm mục-đích:

 

        Tạo sự cảm-thông và góp phần duy trì mối liên-hệ mật-thiết giữa người Việt thuộc các thế-hệ;

        Tìm hiểu và phân tích các khía cạnh cuả văn-hóa, văn-học, lịch-sử, địa-dư, và nhiều khía cạnh nhân-văn khác trong

         văn-hóa Việt-Nam;

        Bồi dưỡng và phát huy những nét đẹp, đáng trân-trọng gìn giữ trong nếp sống tinh-thần cuả người Việt-Nam;

        Làm môi-trường gởi gấm cuả các thế-hệ cha anh, cho nhiều thế-hệ trẻ tiếp nối học hỏi, thao tác, kế thừa văn-hóa

        Việt-Nam nơi xứ người.

 

Đã nhiều năm qua, nhiều thế-hệ và thành-phần đồng-hương, cao-niên cũng như tuổi trẻ đã hưởng ứng các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học như:

 

§  Chương-trình Xứ-Sở và Con Người

§  Các khóa Việt-học về sử-địa, ngữ-học, văn-minh, văn-hoá Việt-Nam

§  Chương-trình Đường vào Đại-học

§  Các lớp Việt-ngữ

§  Câu lạc-bộ văn-nghệ 

§  Câu lạc-bộ nhiếp-ảnh 

§  Các lớp võ-thuật

§  Lớp đào tạo thông-dịch-viên hưũ-thệ

§  Các lớp chữ Nôm

§  Lớp chữ Nho

§  Diễn-đàn Việt-Học với những chương-trình thuyết-trình, hội-luận về các đề-tài liên-quan đến văn-hóa, lịch-sử, giáo-dục,

   địa-dư, cuộc sống…

§  Các Hội-nghị về:  Tiếng Việt và phương-pháp giảng dạy, sự hình-thành cuả cộng-đồng người Việt ở một số địa-phương,

   văn-học Việt-Nam thời toàn-cầu, phong-trào Duy-Tân…

§  Xuất bản, phát hành, giới thiệu các tác-phẩm về ngữ-học Việt-Nam, sử-học, Tự-Điển Chữ Nôm Trích Dẫn, DVD Nam

   Phong Tạp Chí, các tác-phẩm văn-học, tiểu-luận về giáo-dục, sách giáo-khoa, v.v…

§  Phát động phong-trào thực hiện phong bao mừng tuổi (bao "lì xì") với hoa-văn Việt và chữ Việt cho cộng-đồng và con em

   gốc Việt ở hải-ngoại.

§  Bảo trợ trực-tiếp và gián-tiếp một số sinh-hoạt văn-hoá cuả các đoàn-thể, cá-nhân, văn-nghệ-sĩ, và tuổi trẻ trong các sinh-

   hoạt văn-hoá và giáo-dục.

 

Bên cạnh các nội-dung và lãnh-vực nêu trên, Viện Việt-Học đã và đang:

§  Thu thập và lưu trữ một số lượng sách cũ (xuất bản trước 1975), quan-trọng cho việc nghiên-cứu về văn-hóa, lịch-sử, văn-

   chương, văn-học Việt-Nam mà nhiều ngàn quyển trong số này đã được làm biên-mục theo tiêu-chuẩn thư-viện học.

§  Thực hiện và chăm sóc một website nghiên-cứu và một website lưu-trữ một số tài-liệu văn-hóa và văn-học quan-trọng đã

   được số hóa, như các bộ sưu-tập báo Ngày Nay, Phong Hóa, các tác-phẩm văn-học cuả Tự Lực Văn Đoàn, v.v...

 

Trong 20 năm qua, Viện Việt-Học đã ra sức duy trì và cố gắng giữ đúng hướng đi do Viện chủ trương.  Theo thời-gian, khi mà các thế-hệ cha anh đang dần trôi qua, Viện đối diện các thử-thách để vừa duy trì đối-tượng phục-vụ cuả buổi đầu, cùng lúc mời gọi sự hợp-tác cuả các thế-hệ tiếp nối, ngõ hầu hoàn thành vai-trò gạch-nối giữa các thế-hệ.  Sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học dần-dà chú trọng các lãnh-vực:

 

▪  Thu-thập tài-liệu (qua Thư-Viện Viện Việt-Học).

▪  Mời gọi học-giả, học-giới đóng góp bài vở nghiên-cứu về nhiều lãnh-vực cuả Việt-học qua Tập-San Việt-Học

   Online (viethocjournal.com).

▪  Duy trì các lớp Việt-ngữ để giảng dạy tiếng Việt theo âm-vị-học và cùng lúc hướng dẫn các cháu trên nền-tảng các

   giá-trị tốt đẹp trong văn-hoá Việt.

▪  Duy trì các sinh-hoạt nhân-văn khác để góp phần bồi dưỡng nếp sống tinh-thần lành mạnh cho nhiều thế-hệ trong

   cộng-đồng.

 

Các sinh-hoạt dù đổi thay theo hoàn-cảnh và thời-gian, mục-đích và chủ-trương cuả Viện Việt-Học không thay đổi, và đối-tượng phục-vụ cuả Viện Việt-Học luôn được mở rộng.

 

Viện sẽ không thể tiếp-tục thực hiện các ước-vọng trên nếu không có sự bảo-bọc cuả quí Giáo-sư, quí đồng-hương còn có chút lòng với văn-hóa cổ-truyền cuả Dân-tộc, và đối với tương-lai cuả tuổi trẻ Việt-Nam, sao cho các em có thể vừa Về nguồn, vừa Hội nhập, trong sự đãi-lọc đầy Sáng-tạo và Hướng-thượng, trong cái tinh-thần tự-lực tự-cường để giúp mình, giúp người, và trong cái tâm-tình uống nước nhớ nguồn cuả nếp sống tinh-thần Việt-Nam.

 

Trước tình-hình cuả đại-dịch toàn-cầu, chúng ta đang trải qua thử-thách to lớn cho sự an-toàn sức khỏe, không những cho riêng cộng-đồng địa-phương mà còn cho cộng-đồng nhân-loại, đặc-biệt là sự quan-hoài đến số phận bấp-bênh cuả những đồng-bào nơi quê nhà đang thiếu-thốn mọi thứ để sinh tồn qua đại-nạn này. Dẫu vậy, sự hiện-hưũ cuả một giá-trị tinh-thần cũng là một thử-thách vô-hình, để chúng ta, giữa mọi thứ phải lo toan, cũng duy trì được một dấu ấn căn-cước cho bước chân cuả cộng-đồng hải-ngoại. Tiềm-ẩn đâu đó trong các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học là sức mạnh tinh-thần cuả người Việt-Nam tha-hương nhưng vẫn tha-thiết với tương-lai lâu dài cuả dân-tộc.  Sự sống còn cuả các cơ-quan văn-hóa bất-vụ-lợi, dù ở thời thịnh-vượng hay suy-trầm, đều nói lên sức mạnh tinh-thần và quan-điểm về văn-hóa và giáo-dục cuả chính những cá-thể và tập-thể nuôi dưỡng chúng.

 

Hiện nay, Viện Việt-Học đang gặp rất nhiều khó khăn về tài-chánh để duy-trì cơ-sở, nơi lưu giữ tài-liệu, sách vở, tập trung và khai triển mọi sinh-hoạt cuả Viện - những sinh-hoạt vốn là một phần các nhu-cầu và ước mơ Việt-học cuả nhiều thế-hệ.  Trước đây, mỗi tháng Viện thanh toán các chi-phí về phòng ốc, điện-thoại, internet, văn-phòng-phẩm và nhu-cầu duy trì các sinh-hoạt cùng với các lớp học Việt-ngữ là $5000, trong khi các mức thu về, không vào đâu so với mức chi.  Nhưng đáng tiếc, trong tình-hình hiện nay, việc thu-nhập khiêm-tốn trên cũng bị đình chỉ trong thời-gian này, trong khi chi-phí phòng ốc hằng tháng vẫn là một vấn-đề nan-giải của Viện.

 

Thật khó khăn cho Viện Việt-Học khi phải viết Tâm-Thư này. Viện xin làm con tính, nếu quí đồng-hương mở lòng bảo trợ mỗi tháng từ $10, $20 USD…, thì nhu-cầu tối-thiểu cho Viện sẽ không khó để đạt đến. Nếu được nhiều vị hảo-tâm mở lòng, thì niềm mơ-ước về sự tồn-tại cuả Viện Việt-Học tại Little Saigon sẽ thành hiện-thực.

 

Một cách cụ-thể, Viện kính mời quí-vị điền vào Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học ở trang tiếp theo.

 

Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững-chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn trong giai-đoạn bức-bách này. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta hôm nay, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ được bình-an và sớm vượt qua cơn đại-nạn toàn-cầu.

 

Trân-trọng,

 

Viện Việt-Học

 

 

 

 

        Thư Mời Ghi Danh Bảo Trợ Viện Việt-Học

 

Kính gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hưũ,

Tiếp theo Tâm-Thư Kêu Gọi Bảo Trợ Viện Việt-Học, Viện kính gởi đến quí-vị Phiếu ghi-danh bảo trợ Viện Việt-Học và thiết-tha mời gọi quí-vị tích-cực tham gia, tiếp sức để Viện có đủ phương-tiện trang trải chi-phí căn-bản, và duy trì được cơ-sở sinh-hoạt cuả Viện sau 20 năm hoạt động.

Chi-phí căn-bản hằng tháng cần duy trì cho Viện Việt-Học, từ $5,000 nay được tiết giảm còn $2,500.

Viện kính mời các quí-vị Ân-nhân, mạnh-thường-quân, các nhà hảo-tâm điền vào Phiếu ghi-danh bảo trợ dưới đây và gởi về địa-chỉ "baotroviethoc@viethoc.com" hoặc về trụ-sở cuả Viện.

 

Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học

1.

Họ, Tên Ân-nhân hoặc người đại-diện: ____________________________________________________

(  ) Cá-nhân     (  ) Tên đoàn thể/nhóm:  

 ____________________________________________________
 

2.

Địa-chỉ:

 

      

3.

Email:

4.

Điện-thoại:

5.

Số tiền bảo-trợ:  $__________

6.

Thời-gian bảo-trợ:

a.

Một lần (  )   

b.

Hằng tháng (  )

c.

Hằng năm   (  )

d.

Bắt đầu từ tháng: _____________, 2020

7.

Cho mượn (Chỉ nhận lại số tiền cho Viện mượn. Lãi-xuất 0%).

a.

Số tiền cho mượn:  $__________

b.

Thời-hạn cho mượn:

Trong vòng _____ năm.
(Viện có bản cam-kết để gởi riêng đến Ân-nhân).

8.

Phương-tiện tốt nhất để liên lạc:  

Email (  )   Điện-thoại (  )   Bưu-tín (  )

Phương-thức bảo trợ:  (  ) Ngân-phiếu số: #_________   

                                    (  ) Gởi qua Zelle ngày __ tháng __, 2020

Tên người gởi Zelle (chính-xác trong trương-mục): _________________________________________________  

9.

Phần dành riêng cho VVH: 

 

 

1.      Mọi bảo-trợ bằng ngân-phiếu xin đề "Viện Việt-Học"  gởi kèm với Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. 222

Westminster, CA 92683

 

Trong phần "Memo" cuả ngân-phiếu, xin quí-vị điền vào nội-dung cuả một trong các ghi-chú sau:

__ Bảo-trợ một lần

__ Bảo-trợ hằng tháng

__ Bảo-trợ hằng năm

__ Ngân-khoản cho Viện mượn

 

Quí-vị cũng có thể gởi ngân-phiếu qua bưu-điện và email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

2.      Mọi bảo-trợ bằng Zelle xin gởi đến địa-chỉ email baotroviethoc@viethoc.comlà địa-chỉ nhận và gởi tiền trong

         trương-mục cuả Viện Việt-Học ở Bank of America.

 

Trên màn hình để gởi Zelle, nơi hàng chữ “Add Message (Optional)”, xin ghi thêm số Điện-thoại và Họ Tên Ân-nhân đúng như đã điền trong Phiếu Bảo-Trợ.  

 

Ân-nhân bảo trợ qua Zelle vẫn cần gởi email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

3.      Mọi thắc-mắc về việc bảo-trợ Viện Vìệt-Học xin quí ân-nhân liên lạc:

Điện-thoại: (714) 775-2050


Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn cuả hôm nay. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta nơi đây, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ sớm an-bình vượt qua đại-dịch Vũ-Hán.

 

Trân-trọng,

Viện Việt-Học

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
7 Dân Biểu Liên Bang bao gồm Harley Rouda (CA-48), Cisneros (CA-39), Correa (CA-46), Levin (CA-49), Lowenthal (CA-47), Porter (CA-45), và Sánchez (CA-38), đã gởi một lá thư đến Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc quận hạt sử dụng ngân sách liên bang để phòng ngừa, làm xét nghiệm, theo dõi, chữa trị và giới hạn COVID-19
Nhiều người hỏi tôi: - Sao bà gan quá, làm phóng viên chiến trường chết sống bất cứ lúc nào? Bà không sợ sao ? Tôi thường trả lời: - Đâu có sợ, có máu điên trong người cho nên đâu có sợ, và bây giờ có người hỏi sao bà tình nguyện làm Chief Forum. Một ngày đẹp trời tôi được Cảnh Sát trưởng thành phố Garden Grove mời làm một trong Chief Forum của thành phố, mỗi một sắc tộc được mời một người, cố vấn Đại Tá Cảnh sát trưởng trong vấn đề an ninh của thành phố, cố vấn có nghĩa là mình cho ý kiến về vấn đề an ninh, ông Cảnh Sát trưởng có lắng nghe hay không còn tùy vấn đề Chief Forum này 15 người, buổi họp đầu tiên bàn về nhiều vấn đề, nhất là vấn đề an ninh, ăn cướp, ăn trộm, đánh nhau, ẩu đã, nhiều vấn đề về con người nhưng không có vấn đề nào vui, toàn là chuyện không ai thích nghe, nhưng cũng có người tình nguyện làm việc với Cảnh Sát, là thương gia mà tham gia vấn đề này thì quý đồng hương cũng biết có màu bất thường rồi ?
Tuân thủ theo những điều lệ cập nhật của tiểu bang, được ban hành bởi Bộ y tế California và Thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom, Quỹ cộng đồng Garden Grove (Garden Grove Community Foundation) quyết định huỷ bỏ những buổi nghe nhạc ngoài trời miễn phí năm nay, dự kiến diễn ra vào tháng Bảy và tháng Tám, 2020.
Thành Phố Westminster có vẻ đã sẵn sàng trong tuần này để giao công việc tổng quản trị thành phố cho Chu Thai, nhưng ngay trong cuộc họp đầu của hội đồng thành phố vào tối Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020, Luật Sư Thành Phố Dick Jones đã đề nghị hoãn lại, theo bản tin của Báo Orange County Register cho biết hôm 9 tháng 7. Các nhà hoạt động địa phương đã liên hệ với Tòa Thị Chánh bày tỏ quan ngại về sự báo động mà họ thấy trong lịch sử làm việc của Thai. Ghi nhận “sự tranh cãi khởi lên,” theo Jones cho biết, “Chúng tôi đã xác định rằng kiểm tra lý lịch đối với chức vụ tổng quản trị thành phố đã chưa được hoàn tất.”
Chuyên gia có bằng hành nghề kiểm tra hàng năm và ý thức là cách phòng tránh tốt nhất cho các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ở trong hồ bơi, bồn tắm nước nóng và spa.
Các tài xế thương mại có thể tiếp tục cung cấp các mặt hàng và nguyên liệu cần thiết trong đại dịch COVID-19 mà không cần phải lo lắng về bằng lái hoặc chứng nhận y tế hết hạn sau khi Ủy Ban Xe Cơ Giới California (California Department of Motor Vehicle) công bố thêm một loạt gia hạn mới. Theo hướng dẫn mới được cập nhật từ Văn Phòng An Toàn Xe Cơ Giới Liên Bang, DMV đã công bố gia hạn đến hết tháng chín cho tất cả các bằng lái thương mại, giấy phép học, giấy chứng nhận và giấy phép đã hết hạn trong vòng tháng ba đến tháng chín năm 2020. Một quyết định gia hạn trước đó sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng sáu.
Nhiều nhà chuyên môn đã tìm cách giúp người dân Mỹ chuẩn bị đời sống tinh thần vững vàng để vượt qua mùa đại dịch. Tiến Sĩ Giáo Dục Bạch Xuân Khỏe là một trong số này. Thực ra, Tiến Sĩ Khỏe không xa lạ đối với cộng đồng giáo dục California. Là một giáo viên trung học tại Sacramento, trước đây anh đã từng có những buổi huấn luyện cho các giáo viên thuộc các học khu California về chủ đề ứng dụng thực tập Chánh Niệm (Mindfulness) tại các trường học, giúp học sinh tăng cường khả năng học tập, và có sức khỏe tâm lý vững vàng hơn. Trong mùa dịch COVID-19, những buổi hướng dẫn của anh đã được thực hiện theo dạng trực tuyến trên mạng. Đại Học Stanford và The California Teachers Association (CTA) đã phối hợp tổ chức hai buổi webinar: vào ngày 21 tháng 04 có chủ đề “Mindfulness and Self-Care for Educators in the Time of Pandemic”, và ngày 5 tháng 5 có chủ đề “The Science of Mindfulness and Self-Care”. Hai diễn giả là Tiến Sĩ Bạch Xuân Phẻ và Jason Dilg- Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Be Mindfu
11 giờ sáng ngày 4 tháng 7/2020 trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster, được mệnh danh lả thủ phủ của người Việt Nam chống Cộng Sản, đồng bào báo chí truyền thông đã đợi sẵn đoàn xe Jeep của ông Phạm Công, chủ tịch Hội cựu quân nhân Việt Mỹ và đồng minh, kiêm chủ tịch hội Quân Xã Việt Mỹ từ từ tiến đến. Ký giả Thanh Phong của báo Viễn Đông, ký giả Thanh Huy của Việt Báo, đang đứng dưới bóng cây đợi đoàn xe Jeep tới, cả hai ông là sĩ quan QLVNCH đã ở tù nhiều năm dưới chế độ Cộng Sản, ngồi bút của các ông rất sắt bén.
Chương trình vay CalHome với khoản trả góp 30 năm, không yêu cầu thanh toán hàng tháng, không vượt quá $60,000, với 3% tiền lời tích lũy đơn giản hàng năm cho hết kỳ vay. Chương trình được đề xuất để thêm khoản tiền vay (ngoài số tiền người nộp đơn đã được ngân hàng chánh chấp thuận cho vay) và hỗ trợ những gia đình có thu nhập thấp hoặc rất thấp để đủ khả năng chi trả tiền nhà so với giá trị thực sự của một căn nhà theo định giá thị trường hiện nay.
Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Sergio Contreras Tiếp Tục Nhận Được Những Sự Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Hiệp Hội Y Tế Quận Cam Kết Hợp Với Liên Minh Yểm Trợ Cuộc Vận Động Vào Chức Vụ Giám Sát Quận Cam Sau nhiều tuần lễ gây tranh cãi, khởi đi từ việc các chuyên viên y tế của Quận Cam hủy bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang ở nơi công cộng dưới áp lực chính trị nặng nề từ Ban Giám Sát Quận Cam, sau đó là tình trạng gia tăng những trường hợp lây nhiễm và nhập viện vì COVID-19, hôm nay nghị viên hội đồng thành phố Westminster, ông Sergio Contreras đã được sự đề cử của Hiệp Hội Y Khoa Quận Cam (OCMA) trong việc vận động đưa ông vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.