Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ Về Chiến Dịch Đàn Áp Đạo Cao Đai Tòa Thánh Tây Ninh Của Nhà Nước Csvn

21/06/200100:00:00(Xem: 3917)
Kính thưa quý vị,

Việt nam có Tự Do Tôn giáo hay không"
1/- Nhà nước và các vị lãnh đạo tôn giáo được Nhà nước công nhận (quốc doanh) trả lời: CÓ.
2/- Nhưng, những chức sắc, tín đồ trung kiên (chính thống) trả lời: KHÔNG.

Tại sao vậy"
1/- Nếu hiểu tự do tôn giáo là đi cúng, đọc kinh, thì công an không bắt giam ai, xây cất nơi thờ tự phải xin phép thì nhà nước góp ý trước khi cho phép, chớ không hề ngăn cấm.
2/- Nếu hiểu tự do tôn giáo là Chức sắc hành đạo đúng chơn truyền thì hoàn toàn không.

Khi đặt vấn đề tự do tôn giáo có vẽ mơ hồ mà phải nói thẳng chính sách tiêu diệt tôn giáo của Nhà Nước CSVN như thế nào" Thì đã có nhiều văn kiện như Nghị Định số 69/HĐBT, ngày 21-3-1991 của Hội Đồng Bộ trưởng quy định về các hoạt động tôn giáo. Nghị Định nầy được sửa đổi bởi Nghị Định 26/1999/NĐ-CP ngày 19-04-1999 Về các hoạt động tôn giáo. Cơ quan ban hành: Chính phủ

Riêng về Đạïo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đảng CSVN áp dụng chính sách diệt Đạo qua hai giai đoạn: 1975-1996; và 1996 đến nay.

I.- Giai đoạn 1975-1996

Đặt Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dưới sự kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh, tài sản đạo bị tịch thu, hoạt động tôn giáo phải xin phép, Chức sắc bị giam cầm .v.v… Sau đây là bằng chứng điển hình:

Ngày 20-9-1978:
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh gây áp lực buộc Chức sắc cao cấp học tập và chấp nhận cái [Bản án hoạt động phản cách mạng trong giới cầm đầu giáo phái Cao Đài Tây Ninh]. Bản án nầy do MTTQ tỉnh Tây Ninh tự biên, kết tội chức sắc cao cấp của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, là tay sai đế quốc.
Họ (MTTQ/Tây Ninh) cho rằng "cơ bút" của Đạo Cao Đài là thuật chiêu hồn mê tín thần quyền ru ngủ nông dân yêu nước đi vào con đường thủ tiêu cách mạng. Ý đồ thâm độc nầy do thực dân Pháp đưa ra để tập hợp một số tên quan lại, địa chủ phong kiến như Đốc phủ sứ Ngô văn Chiêu, quý Ngài Lê văn Trung, Cao Hoài Sang, Cao Quỳnh Cư, Phạm công Tắc, Trương Hữu Đức để làm tay sai cho thực dân Pháp .

Ngày 12-2-1979:
Sau khi dùng Bản Án nêu trên làm áp lực, học tập, họ (MTTQ/Tây Ninh) áp đặt cho Tín đồ lập Kiến Nghị buộc Hội Thánh ban hành Thông Tri:
a)- Sửa đổi đường lối hành đạo.
b)- Không sử dụng cơ bút và nghiêm cấm Chức sắc, Chức việc và toàn đạo tự ý sử dụng cơ bút.
c)- Điều chỉnh các cơ cấu tổ chức hành đạo. Lập Hội Đồng Chưởng Quản.
Thử hỏi:
1/- Nếu không có đàn áp, ai lại kiến nghị 3 điểm nghịch lý ghi trên"
2/- Cách hành văn trong Thông Tri hoàn toàn khác hẳn từ trước, chứng tỏ tác giả Thông Tri không phải là người Đạo, mà chính là cán bộ Cộng sản tự biên sẵn, đề ngày 12-2-1979.
3/- Dù cán bộ Cộng sản biên soạn, nhưng chưa đúng chính sách diệt đạo của Đảng nên ngày 14-2-1979, Mặt Trận Tổ quốc tỉnh, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và Đại Diện Đạo họp lại (có Biên Bản) để thêm ý và chỉnh sửa từ ngữ. Đây là hành vi đàn áp Đạo.

Ngày 01-3-1979:
Sau khi hình thành cơ chế mới lệ thuộc Nhà nước là Hội Đồng Chưởng Quản. Đạo sự đầu tiên của Hội Đồng này là ban hành Đạo Lịnh 01/HT-ĐL ngày 01-3-1979, giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh Trị Đạo, từ trung ương đến địa phương

Ngày 4-6-1980:
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh tự động khám xét 42 cơ sở hành Đạo mà họ (UBND) cho là phạm pháp. Họ tựï quyết định xử lý các cơ sở, và tài sản đạo, vì theo họ, đã vi phạm pháp luật hiện hành, trái với chính sách Tôn giáo của Nhà nước.

Ngày 7-6-1980:
Hội Đồng Chưởng Quản tuân hành Quyết Định số 124/QĐ/UB, ủy nhiệm cho 4 Ban để họp với chính quyền bàn giao cơ sở nào cho Nhà nước quản lý, cơ sở nào sử dụng về mặt tín ngưõng.

Ngày 1-7-1980:
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyết định thu hồi và quản lý các cơ sở của Đạo. Để thực hiện gọi là "chính sách nhân đạo của Đảng và Chính phủ", UBND tỉnh để lại cho Đạo sử dụng 7 cơ sở được ghi trong Quyết Định.

* Kể từ khi toàn Đạo (Chức sắc, Chức việc, Tín đồ) học tập và bị ép buộc chấp nhận theo chiều hướng Nhà nuớc (kể từ ngày 20-9-1978 đến 1-7-1980) cơ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hoàn toàn lệ thuộc sự chỉ đạo của Đảng CSVN xuyên qua Tỉnh ủy. Mặt trận Tổ quốc tỉnh (mặt chìm) và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh (mặt nổi).


***

II.- Giai đoạn 1996 đến nay

Với hai văn kiện Thông Tri và Đạo Lịnh có tính nội bộ, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chưa hoàn toàn lệ thuộc Nhà nước một cách trọn vẹn đúng pháp lý hiến định. Để cho chính sách "Diệt Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh" kết thúc, Nhà Nuớc đồng hóa Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và mỗi chi phái Cao Đài thành một tôn giáo (có Hiến Chương riêng) như nhà nước tuyên bố "Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo" . Chủ trương vo thần của Đảng CSVN là "Tôn giáo còn thì Đảng mất". Vậy nuốn cho đảng trường tồn thì tôn giáo phải bị trừ diệt tận gốc rể, biến tôn giáo thành hội đoàn cúng bái, đức tin thành phong tục; biến chùa, nhà thờ, thánh thất thành cơ sở văn hóa, nói đúng hơn là thắng cảnh du lịch, là mục tiêu kinh tài. đăc biệt la gia tăng ngoại tệ.

Ngày 27-5-1996:
Tỉnh ủy Tây Ninh, được sự chỉ đạo trực tiếp của trung ương, Bí Thư Ban Thường vụ tỉnh ủy Nguyễn văn Rốp ban hành Kế hoạch số: 01-KH/TU.
Kế hoạch nầy, tỉnh ủy Tây Ninh tiết lộ và làm nổi bật những bằøng chứng tiệu diệt Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Họ không thể chối cải, bởi các điểm ghi trên Kế hoạch:
- Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương (trang 1, dòng 15).
- Việc của đạo phải do tự thân đạo giải quyết, có sự lãnh đạo, hướng dẫn giúp dỡ cũa ta (trang 5, dòng 22, 23, 24).
- Tiến hành từng bước khẩn trương, chặt chẽ, dựa vào quần chúng và bằng phong trào quần chúng để thực hiện tốt chủ trương, chính sách trong quá trình triển khai. CSVN làm bất cứ việc gì cũng hô hào làm theo nguyện vọng của nhân dân. Từ nguyên tắc trá ngụy dân chủ đó, Tỉnh ủy Tây Ninh tiến đến bước 2 nhằm đạt yêu cầu:
- Xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là một chi phái.
Sở dĩ, CSVN phải đưa yêu cầu nầy lên hàng đầu vì vào đầu thập niên 1930, cùng sự xuất hiện của Đảng CSVN, với nhiều cám dỗ phàm tục của thực dân Pháp, một số chức sắc đạo Cao Đài tách rời Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh lập thành chi phái, nhưng vẫn xưng là Đạo Cao Đài và sử dụng tiêu đề ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Với chủ trương diệt đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tận gốc rể, CSVN cố tình lừa gạt nhân dân hậu tấùn quên hết sự thật về lịch sử Đạo Cao Đài. Nguy hại hơn, họ (tỉnh ủy Tây Ninh) buộc những người soạn thảo Hiến Chương phải xác định tôn giáo Cao Đài, Tòa Thánh đặt tại Tây Ninh là một chi phái, để nâng cấp các chi phái Cao Đài thành một tôn giáo. Hơn thế nữa, trong thời kỳ 9 năm (1945-1954) gọi là đánh đuổi thực dân Pháp, và 15 năm (1960-1975) gọi là chống Mỹ cứu nước, nhiều chi phái Cao Đài hiệp tác với CSVN rất đắc lực, điển hình là Cụ Cao Triều Phát thuộc Cao Đài Hậu Giang (Minh Chơn Đạo), thành lập Cao Đài Cứu Quốc, thống trị tất cả tín đồ mang danh Cao Đài. Mục đích diệt Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh manh nha từ đó.

- Không sử dụng cơ bút:
Đây thủ đoạn diệt đạo tinh vi và nham hiểm. Vấn đề "không sử dụng cơ bút" chỉ là yêu cầu lập lại trong Bản Án Cao Đài và Thông Tri để tiêu diệt Đạo cho đúng cái gọi là pháp lý của họ.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh có hai phần cơ bút:
a)- Cơ bút lập giáo: Đã được Đức Thượng Đế cho ngưng, sau khi Đạo Cao Đài có Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.
b)- Cơ bút điều hành đạo sự: Nguyên vì Ngài Ngô văn Chiêu từ chối phẩm vị Giáo Tông; khiến Đức Thượng Đế phải phong cử Đức Lý Đại Tiên kiêm nhiệm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Vì Đại Tiên vốn vô hình nên Hội Thánh phải hành đạo với Giáo Tông vô hình, qua cơ bút do Chức sắc Hiệp Thiên Đài đảm trách theo chơn truyền của Đạo. Nay CSVN yêu cầu trong Kế hoạïch "Không xử dụng cơ bút" tức là ngăn chận phương thức hành đạo theo chơn truyền của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, biến đạo Cao Đài thành hội đoàn, hư giết người bằng cách cho uống thuốc phá hủy não bộ.

- Bộ máy giáo hội 2 cấp:
Hành Chánh Đạo của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trước 75, phân chia hệ thống làm 5 cấp [1] Trung ương, [2] Trấn Đạo [3] Châu đạo [4] Tộc Đạo [5] Hương đạo; tương ứng tổ chức của quyền đời, để việc liên giao với chính quyền đời được phù hợp, tiện lợi, vì tôn giáo bao giờ cũng hòa hiệp với chính quyền trong việc hành đạo. Nhưng sau 75, Nhà nước CSVN nhìn vào tổ chức chăt chẽ nầy, họ (CSVN) gán tội Hành Chánh Đạo của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là: "quốc gia trong một quốc gia" nên khi "giải phóng" xong, MTTQ Tây Ninh lập Hội Đồng Chưởng Quản ban hành Đạo Lịnh số: 01/HT-ĐL ngày 1-3-1979, điều 1 là giải tán Hành Chánh Đạo từ trung ương đến địa phương (xem lại Đạo Lịnh, điều 1).
Hiến Chương 1997, Chương III, điều 11 qui định: "Giáo Hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh cơ cấu tổ chức hai cấp:
1. Cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh, là Hội Thánh.
2. Cấp cơ sở tại các Thánh Thất, Tịnh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu là các Họ Đạo.
Với tổ chức hai cấp, CSVN gọi là gọn nhe, nhưng giả tâmï để lừa gạt nhơn sanh, bưng bít mọi mưu đồ đen tối ngoài chơn truyền qui định, chỉ có Hội Đồng Chưởng Quản (trung ương) và Ban Cai Quản (địa phương) thông đồng am hiểu mà thôi.

Ngày 29-5-1996:
Tỉnh ủy Tây Ninh, Nguyễn văn Rớp ký ban hành Quyết Định số: 42-QĐ/TU ngày 29-5-1996 thành lập Ban Chỉ Đạo gồm 11 đảng viên CS nồng cốt tại Tây Ninh, như Phó Chủ Tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tôn Giáo tỉnh, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó Ban Dân vận, Phó Giám Đốc công an tỉnh .v.v…
Căn cứ vào việc tỉnh ủy lập Ban Chỉ Đạo nầy, mọi người thấy rõ bản chất tàn độc và chủ mưu diệt Đạo có áp lực hổ trợ:
Trong mục 2 của bước 2: Thực hiện cụ thể:
- Ban chỉ Đạo cụ thể là công an và Ban Tôn giáo của Chính quyền tham mưu (tức lãnh đạo, hướng dẫn, giúp đỡ) với Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự Hội Đồng Chưởng Quản mới (nhiệm kỳ 5).
Bản chất tàn ác của CSVN đã phơi bày:


- Ban chỉ đạo triển khai học tập (Kế hoạïch) trong quần chúng qua các đoàn thể và Mặt trậïn để hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với Cao Đài Tây Ninh, chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn xấu. Nếu có trường hợp quá khích phải đưa ra quần chúng trấn áp, công khai hóa. Xin quý vị hình dung cảnh trấn áp của công an thì kinh khiếp dường nào"

Phần tổ chức thực hiện:
- Ban chỉ đạo tiếp tục những việc làm của Tổ 18 và tham mưu cho Thường vụ tỉnh ủy phối hợp với các Tỉnh bạn dưới sự chỉ đạo của Trung uơng để thực hiện kế hoạch nầy.
Chưa hết. Thành viên Ban chỉ đạo có quyền sử dụng cán bộ dưới quyền mình để giúp việc. Khi cần thiết, Ban chỉ đạo đề nghị Thường vụ tỉnh ủy huy động thêm cán bộ các ngành khác…. Giữ mối liên hệ thường xuyên Ban Dân vận trung ương, Ban Tôn giáo của Chính phủ và các tỉnh bạn, hằng tuần có báo cáo cho thường vụ tỉnh ủy, Ban Dân vận trung ương, Ban Tôn giáo của Chính phủ, Tổ phái viên 1 (mật mã số nữa) và thông báo đến các Tỉnh bạn về diễn biến tình hình chung và tiến độ thực hiện.
Qua Kế hoạch thực hiện, chúng ta thấy cuộc tấn công của CSVN đối với Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thật gay gắt. Họ (CSVN) chuẩn bị thật kỹ kưỡng và đề phòng mọi bất trắc. Diễn tiến thật nhịp nhàng giữa Tây Ninh và trung ương. Nhưng tỉnh ủy vẫn còn e ngại không thành công như kế hoạch, nên: Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ban Dân vận trung ương, Ban Tôn giáo của chính phủ, Bộ Nội vụ cử cán bộ về giúp đỡ Tây Ninh, có văn bản chỉ đạo chung để thống nhứt với các tỉnh, thành bạn.

Thực hiện Hiến Chương 1997
Hội Đồng Chưởng Quản biết việc thực hiện Hiến chương với ba yêu cầu trên: [1] Xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là chi phái - [2] Không sử dụng cơ bút - [3] Bộ máy giáo hội 2 cấp là thất nhơn tâm và sai phạm chơn truyền của Đạo. Cho nên Hội Đồng Chưởng Quản tổ chức Đại Hội Đại Biểu thông qua Hiến Chương rất vội vàng, cố làm thế nào cho ra hình thức để Vũ gia Tham căn cứ vào Hiến Chương ban hành Quyết Định xóa danh Hội Thánh chính thống, biến Đạo Trời thành hội đoàn cúng bái phàm tục.
Thủ đoạn của CSVN gọi là lãnh đạo, hướng dẫn thật tinh vi. Nếu quý vị đọc qua Hiến Chương sẽ không thấy điều nào xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là chi phái và không sử dụng cơ bút, nhưng không thể qua mắt nhơn sanh:

- Xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là một chi phái:
Điều 1 (Hiến Chương 1997): Danh hiệu ĐẠI ĐẠO TAM KÝ PHỔ ĐỘ, gọi tắt là ĐẠO CAO ĐÀI TÂY NINH. Trong khi điều 1 (Hiến Chương 1965) ghi: Danh hiệu là ĐẠI ĐẠO TAM KÝ PHỔ ĐỘ, gọi tắt là (ĐẠO CAO ĐÀI)
Rõ ràng hơn nữa, Hiến Chương 1997, bỏ hẳn điều 27 của Hiến chương 1965: "Hiến chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và ký tên". Trước 1975, chính phủ chỉ ban Sắc Lệnh 003/65 ngày 12-7-1965, công nhận Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Hội Thánh đặït địa điểm Trung Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi. Nay Nhà nước CSVN lại Quyết Định mỗi chi phái Đạo Cao Đài đều có Hiến Chương riêng và được Ban Tôn Giáo của Chính phủ ban Quyết Định công nhận tư cách pháp nhân cho mỗi giáo hội, là cố tình diệt Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bằøng cách đồng hóa Tòa Thánh Tây Ninh và các chi phái, mh8àm chuẩn bị cho việc các chi phai đạo Cao Đài "gắn bó với cách mạng" thống trị toàn bộ Đạo Cao Đài như Cao Triều Phát đã làm trong thời kỳ chống Pháp.

- Không sử dụng cơ bút
Dù được MTTQ Tây Ninh hướng dẫn khéo léo đến đâu, với các tín đồ am tường giáo lý sẽ nhận ra ngay khi đọc qua điều 12, phần Hiệp Thiên Đài nơi Hiến Chương 1997: "Hiệp Thiên Đài là cơ quan bảo thủ giáo pháp chơn truyền của Đạo. Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần của Đạo", trong khi điều 8 Hiến Chương 1965 của Đạo ban hành, Hiệp Thiên Đài được xác định rõ ràng: "Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập Pháp của Đạo, là nơi để thông công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiên Liêng bằng cơ bút do Chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan …".

* Đặc biệt, Hiến Chương 1997 được kèm thêm Điều lệ cầu phong, cầu thăng theo Luật công cử; để Nhà Nước thực thi chính sách diệt Đạo, nên:
1/-Tất cả hồ sơ xin cầu phong, cầu thăng đều phải được chính quyền xác nhận theo qui định của pháp luật Nhà Nước.
2/-Đối với đạo hữu cầu phong Lễ sanh: Điều Lệ cầu phong, cầu thăng theo luật công cử qui định, có câu: "Hạnh kiểm tốt siêng năng, trung thành với Đạo, với Tổ quốc". Với điều khoản nầy nên đã có Đạo Hữu sử dụng huân chương kháng chiến làm công nghiệp cầu phong!. Đối với Chức sắc cầu thăng: "Tinh thần phục vụ Đạo, phục vụ nhân dân". Vì vậy có Chức sắc lấy công nghiệp bằng sựï tham gia và chức vụ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
3/- Từ ngày Khai Đạo 1926, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chưa bao giờ áp dụng luật công cử, vì theo chơn truyền cấp số Chức sắc: 1 Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp, 3 Đầu Sư, 36 Phối Sư, 72 Giáo Sư, 3,000 Giáo Hữu, cấp số nầy chưa đủ số hiện diện mà áp dụng luật công cử là phạm luật Đạo. Trước 1975, việc cầu phong Chức việc vào hàng phẩm Lễ sanh đều do Đức Lý Giáo Tông (vô hình) Hội Thánh Hiệp Thiên Đài phải phò loan (cầu cơ) cho Đức Lý Giáo Tông (vô hình) giáng cơ chấm phái và quyết định chức phẩm. Nay việc chấm phái chỉ cầu nguyện, quay số, giống như trò đời may rủi, tức là sai lạc chơn truyền 100%.

Ngày 5-2-1997:
Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tây Ninh) và Điều Lệ cầu phong, cầu thăng theo Luật công cử biên soạn xong, Hội Đồng Chưởng Quản cử 30 người gọi là "Ban Tổ chức chuẩn bị Đại Hội Đại Biểu Cao Đài Tây Ninh" được Ban Tôn Giáo của Chính phủ chấp thuận. Ban Tổ chức Đại Hội này đi khắp nơi vận động chọn bầu mỗi đơn vị hai Đại biểu (1 nam và 1 nữ) đại diện cho giáo phận mình về tham dự Đại Hội Đại Biểu tại Tòa Thánh Tây Ninh. Danh sách các Đại Biểu nầy phải được Nhà nước tại chỗ chấp thuận.

Ngày 5-4-1997.
Đại Hội Đại Biểu được diễn ra tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 5-4-1997 với 737 vị Đại Biểu trên toàn quốc về tham dự. Tuyệt đối không được phát biểu. Hiến Chương 1997 thông qua, được trình lên Ban Tôn Giáo Trung ương và ngày 9-5-1997 ông Vũ Gia Tham ký Quyết Định số 10/QĐ/TGCP, chấp thuận cho Cao Đài Tây Ninh hoạt động trong khuôn khổ luật pháp nhà nước. Đây là pháp lý của CSVN để đánh lừa dư luận quốc tế.

Ngày 3-6-1997:
Ban tổ chức buổi lễ nhận tư cách pháp nhân của Đạo Cao Đài Tây Ninh, (chi phái mới) được diễn ra ngày 3-6-1997. Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (chính thống) về hính thức hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho tà ma dấy loạn.

Hậu quả của Hiến Chương:
1/- Thực hiện trọn vẹn kế hoạch triệt hạ Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Bí Thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn văn Rớp thăng cấp Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ của Nhà Nước CSVN.
2/- Hiến Chương 1997 nguy hại hơn Đạo Lịnh 01/HT-ĐL về việc trù dập Hội Thánh. Theo Đạo Lịnh, Chưởng Quản và Phó Chưởng Quản là hai chức sắc cao cấp của hai Đài. Nay điều 17, 18 Hiến chương 1997 qui định (mục C) Hội Trưởng cùng ba Phó Hội Trưởng của Hội Đồng Chưởng Quản là thành viên của Hội Đồng Chưởng Quản do hội nghị toàn thể của Hội Đồng Chưởng Quản bầu lên. Đây là cửa ngỏ để cán bộ CSVN chen vào thao túng. (vì thành viên là Giáo hữu, nhưng khi dược bầu làm Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng thì nắm quyền hành tối cao như Giáo chủ)

Ngày 23-11-1999:
Dù bị đồng đạo phản đối dữ dội, nhưng dược nhà nước hậu thuẩn, Hội Đồng Chưởng Quản tiếp tục hành động biến thể chơn truyền do Đức Chí Tôn giáng cơ chỉ dạy từ năm 1926. Ngày 23-11-1999 (nhằm 16 tháng 10 năm Kỷ Mão). Hội Đồng Chưởng Quản thực hiện cuộc cầu phong, cầu thăng theo luật công cử do đại diện Ban Tôn Giáo Chánh Phủ Trung ương, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Tây Ninh, Đại diện Ban Dân Vận huyện Hòa Thành và một số cán bộ đảng viên có quyền, có chức tại Tây Ninh chứng kiến. (Nhà Nước CSVN kềm kẹp tôn giáo hơn một công ty ngoại quốc).

KẾT LUẬN:
1/- Đạo Cao Đài Tây Ninh (quốc doanh) tại Việt nam có phát triển về mặt hình thức: cơ sở được trùng tu, ngày lễ vía đông đảo tín đồ tham dự, Nhà nước có thêm ngoại tệ từ tín đồ ở nước ngoài về dâng cúng tạo tác và hành hương
2/- Chơn truyền Đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế giáng cơ dạy bảo từ năm 1926 lần lần biến dạng, điển hình là Chức sắc Hiệp Thiên Đài không được phép cầu cơ. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền không được tái bản.

ĐỀ NGHỊ:
1/- Cuộc tranh đấu cho Tự do Tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thiếu sự hỗ trợ tận tình của các giới chức quốc tế thẩm quyền, như Quốc Hội Hoa Kỳ và Hội Aân Xá quốc T6é.v.v…. Điển hình, hiện nay đồng đạo chúng tôi bị công an Tây Ninh bắt buộc trình diện mỗi ngày, nhưng không cơ quan quốc tế nào hay biết để bảo vệ, can thiệp. chúng tôi đề nghịï: Quốc Hội Hoa kỳ nên thiết lập đường dây diện thoại riêng biệt, dành cho thân nhân tại Việt Nam, khi bị Nhà Nước CSVN gây khó khăn, bắt giam .v.v… thông báo để Quốc Hội Hoa Kỳ kịp thời bảo vệ, can thiệp.
2/- Từ truớc đến nay, trước Diễn Đàn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Đại sứ CSVN luôn phủ nhận các nguồn tin từ phía phi chánh phủ, hoặc tư nhân ở hải ngoại. Từ đó, chúng tôi suy nghĩ, những cuộc điều trần như thế nầy rất cần, nhưng chưa đủ, vì không thiết thực. Do đó chúng tôi đề nghị: Quốc Hội Hoa Kỳ trình xin Tổng Thống Bush ban lịnh cho Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mời những vị lãnh đạo tôn giáïo được nhà nước công nhận, trình bày đạo sự với sự chất vấn của thành phần chính thống trước sự chứng kiến của nhân viên Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, đặc trách về tự do tôn giáo. Làm như vậy, vừa đỡ tốn kém chi phí di chuyển mà sự thật về tôn giáo được phơi bày từ hai phía. Dữ kiện nầy mới trung thực và Nhà nước CSVN không còn chối cải quanh co như từ trước đến nay.

Kính chào quý vị,

NGUYỄN VĂN CHÁNH
9 Phoenix St - Inala - 4077 - QLD. Australia
Tel & Fax: 0011 (617) 3278 7691 -
E-mail: phungsudaidao@uq.net.au
Web: http://www.uq.net.au/~zzchnguy

T.B: Tài liệu nầy đã được Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Hội Đồng Liên Tôn Bắc California chuyển ngữ (Anh văn) nộp cho Quốc Hội Hoa Ky nhân chuyến hội thảo ngày 16-5-2001.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.