Hôm nay,  
Việt Báo Online

Trang Công Bố Thông Tin Của Kiểm Toán Tiểu Bang California Cho Ủy Ban Tái Phân Khu Công Dân 2020

25/03/201913:03:00(Xem: 647)
Trang Công Bố Thông Tin Của Kiểm Toán Tiểu Bang California Cho Ủy Ban Tái Phân Khu Công Dân 2020

 

TRANG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA KIỂM TOÁN TIỂU BANG CALIFORNIA CHO

ỦY BAN TÁI PHÂN KHU CÔNG DÂN 2020

ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov cung cấp thông tin thiết yếu quan trọng về cơ hội đăng ký vào Ủy ban 2020

 

 

Sacramento, Calif. (Ngày 25 tháng 3 năm 2019) – Hôm nay, Kiểm toán tiểu bang California đã giới thiệu trang web thông tin về Định hình tương lai của California, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov, cho công chúng, các tổ chức cộng đồng, cũng như những người có liên quan để cung cấp thông tin về quy trình đăng ký và lựa chọn vào Ủy ban tái phân khu công dân 2020.

 

Trang web mới cung cấp thông tin chung, thời hạn đăng ký và quy trình lựa chọn, các quy định, thông tin liên hệ và cho phép các bên quan tâm đăng ký nhận thông tin và cập nhật về quy trình. Có thể tải xuống Những câu hỏi thường gặp, Tờ thông tin thực tế và các tài liệu khác. Các tài liệu Những câu hỏi thường gặp và Tờ thông tin thực tế có sẵn phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.

 

Elaine M. Howle từ Kiểm toán tiểu bang California cho biết: “ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov là trang thông tin cung cấp bất kỳ và toàn bộ thông tin về việc đăng ký và lựa chọn cho Ủy ban tái phân khu công dân 2020”. “Tôi khuyến khích toàn thể người dân California truy cập trang web này thường xuyên vì chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thông tin và cập nhật. Chúng tôi biết là những đăng ký tiềm năng và các bên quan tâm có rất nhiều câu hỏi và đây là nơi họ nhanh chóng nhận được câu trả lời”.

 

Trang web cũng có một video và bản tóm tắt về Cuộc họp thị chính tái phân khu công dân 2020, được tổ chức ngày 1 tháng 3, trong đó Kiểm toán tiểu bang California và các tư vấn truyền thông đã chia sẻ thông tin tiếp cận ban đầu và phản hồi khi được hỏi đối với chiến dịch tiếp cận của Định hình tương lai của California cho Ủy ban 2020. Gần 100 đại diện có mặt trực tiếp và thông qua phương tiện ảo từ một loạt các tổ chức cộng đồng đa dạng đã tham gia cuộc họp này.

 

Vì thời gian đăng ký đang đến gần, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov sẽ được cập nhật thông tin mới thường xuyên. Sau khi bắt đầu thời gian đăng ký ban đầu vào ngày 10 tháng 6 năm 2019, các bên quan tâm có thể bắt đầu quy trình đăng ký trên trang web ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov.

 

Giới thiệu về Ủy ban tái phân khu công dân 2020

 

10 năm một lần, sau cuộc điều tra dân số của liên bang, California phải vẽ lại ranh giới các khu vực Quốc hội, Thượng viện, Hạ viện và Hội đồng thuế vụ cho phù hợp với dữ liệu dân số mới. Năm 2008, các cử tri của California đã thông qua Đạo luật thứ nhất của cử tri, cho phép thành lập một ủy ban độc lập gồm 14 thành viên, bao gồm 5 đảng viên Đảng dân chủ, 5 đảng viên Đảng cộng hòa và 4 người không theo đảng phái nào hoặc đăng ký đảng phái khác. Ủy ban chịu trách nhiệm vẽ lại ranh giới của mỗi khu vực. Thời gian mở đăng ký cho các thành viên của ủy ban mới bắt đầu vào ngày 10 tháng 6 năm 2019 và sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 8 năm 2019.

 

Văn phòng kiểm toán tiểu bang California là một cơ quan nhà nước độc lập với bên hành pháp và lập pháp. Mục đích của Văn phòng kiểm toán tiểu bang California là nhằm cải thiện chính quyền California thông qua đảm bảo hiệu quả hoạt động, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch mà công dân mong muốn. Để tìm hiểu thêm thông tin về Văn phòng kiểm toán tiểu bang California, vui lòng truy cập www.auditor.ca.gov.

 

###

 

CALIFORNIA STATE AUDITOR ANNOUNCES INFORMATION PAGE FOR

THE 2020 CITIZENS REDISTRICTING COMMISSION

ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov provides essential information about the opportunity to apply for the 2020 Commission

 

 

Sacramento, Calif. (March 20, 2019) – Today, the California State Auditor launched the Shape California’s Future informational webpage, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov, for the public, community organizations, and stakeholders to provide information about the application and selection process for the 2020 Citizens Redistricting Commission.

 

The new webpage houses general information, timelines for the application and selection process, regulations, contact information and allows interested parties to sign up for information and updates about the process. Top Questions, Fact Sheets and other documents are available to download. The Top Questions and Fact Sheet documents are available in English, Spanish, Chinese, Korean, Vietnamese and Tagalog.

 

“ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov is the place to go for any and all information about the application and selection of the 2020 Citizens Redistricting Commission,” said Elaine M. Howle, California State Auditor. “I encourage all Californians to visit this site regularly as we will continually be adding information and updates. We know prospective applicants and interested parties have lots of questions, and this is the place to get answers quickly.”

 

The webpage also includes a video and summary of the 2020 Citizens Redistricting Town Hall, held March 1, where the California State Auditor and outreach consultants shared initial outreach and solicited feedback for Shape California’s Future outreach campaign for the 2020 Commission. Nearly 100 in person and virtual representatives from a diverse group of community organizations participated.

 

As the application period approaches, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov will be regularly updated with new information. Once the initial application period begins on June 10, 2019, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov is the site where interested parties can begin the application process.

 

About the Citizens Redistricting Commission

 

Every 10 years, after the federal census, California must redraw the boundaries of its Congressional, State Senate, State Assembly and State Board of Equalization districts to reflect the new population data. In 2008, California voters passed the Voters First Act authorizing the creation of an independent commission comprised of 14 members, including five Democrats, five Republicans and four who are either Decline-to-State or registered with another party. The commission is responsible for drawing the lines of each district. The open application period for new commission members begins June 10, 2019 and will run through August 9, 2019.

 

The California State Auditor's Office is a state entity that is independent of the executive branch and legislative control. The purpose of the California State Auditor’s Office is to improve California government by assuring the performance, accountability, and transparency that its citizens deserve. For more information on the State Auditor’s Office, please visit www.auditor.ca.gov.

 

###
26/06/2019(Xem: 139)
Khác với hầu hết các định chế quốc tế được thành lập sau năm 1945, mà mục tiêu chính là giải quyết các vấn đề vãn hồi hoà bình và tái thiết hậu chiến, G20 là một diễn đàn được thành lập vào năm 1999, một cơ chế cho các cuộc họp cấp bộ trưởng.
26/06/2019(Xem: 263)
Sông Ba lai là một trong chín con sông của sông Cửu Long .Nay tại cửa sông Ba Lai thông ra biển , người ta đã xây dựng một hệ thống cống đập nên ghe thuyền không thể ra biển được .
26/06/2019(Xem: 229)
Tôi nhận được từ nhà văn Nguyễn Văn Sâm một cuốn sách mà ông vừa cho xuất bản. Nói rằng đây là một tác phẩm văn nghệ hay một cuốn biên khảo, một sách dịch đều đúng mà cũng đều không đúng.
26/06/2019(Xem: 236)
Tôi muốn sau này mình sẽ phục vụ cho một hệ thống trường của trẻ em Việt Nam mà chúng tôi gọi là “trường ba không”: không hộ khẩu- muốn học đâu thì học; không học phí- tức không phải nộp một xu nào (không như các trường tư phải nộp nhiều tiền lắm, mình phải chịu); thứ ba là không “bắt nạt”- tức không thi cử, không kiểm tra, không đánh số…
25/06/2019(Xem: 1081)
Đất nước bị chia cắt 54 quả thực là thảm họa, nhưng thống nhất 75 là còn khốn nạn hơn.
24/06/2019(Xem: 909)
Trong cuộc chiến tranh Quốc cộng, một bên là Thế giới Tự Do, một bên là chủ nghĩa CSø bạo tàn,khát máu luôn đấu tranh bằng bạo lực thà giết lầm hơn tha lầm
24/06/2019(Xem: 971)
Vào ngày 28 tháng 6, tôi sẽ tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 tại Osaka. Chương trình nghị sự của chúng tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề chủ yếu, mỗi một vấn đề của chương trình là quan trọng một cách đặc biệt đối với châu Á.
24/06/2019(Xem: 1517)
Ngả Ba Trung Lương là địa danh của mũi tàu chia hai phần đất : một là đường rẻ vào thành phố Mỹ Tho –Tỉnh Tiền Giang , đường kia là Quốc lộ 4 chạy suốt các tỉnh miền Tây đến tỉnh tận cùng đất nước là tỉnh Cà Mau .
24/06/2019(Xem: 1602)
Hình ảnh Cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại tòa án đã bị sửa đổi bởi các thành phần chống đối cộng đồng Việt Nam để bôi nhọ cộng đồng và ý nghĩa và thực tế của chế độ áp bức tại Việt Nam.
24/06/2019(Xem: 1371)
Lãnh đạo một đất nước là việc lớn, có thể đưa quốc gia đến hưng vong. Thế mà, hiện nay Chủ tịch nước Tàu là Tập Cận Bình lại lâm vào thế “Tứ bề thọ địch.” Nước Tàu phải đối đầu một lúc nhiều biến động trong nước và từ các nước bên ngoài đang nghi ngờ hay muốn tiêu diệt nước Tàu.
24/06/2019(Xem: 798)
Ước tính 2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn độ, vào chủ nhật 16/6/2019, và các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục được diễn ra cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã hoàn toàn thất bại.
24/06/2019(Xem: 500)
17 em sinh viên sắp hoặc đang theo học tại các đại học danh tiếng vùng Hoa-Thịnh-Đốn như George Mason University (GMU – Virginia), University of Maryland (UMD) & Montgomery Community College (MC) niên khóa 2019-2020 đã được tuyển chọn
23/06/2019(Xem: 799)
Ai cũng biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị cai trị hà khắc dưới triều đại Erdogan. Hầu hết các nhà đối lập đều bị tìm cách cô lập. Chính Erdogan đã tuyên bố, "ai" nắm giữ chức Đô trưởng Istanbul là có thể giành được chiến thắng
23/06/2019(Xem: 1415)
việc ướp xác HCM đã được Bộ chính trị đảng Lao Động đặt ra ngay khi HCM còn sống vào năm 1967. Khi đó HCM còn sáng suốt, làm bài thơ chúc Tết năm 1968... Chắc chắn HCM phải biết quyết định ướp xác của Bộ chính trị đảng Lao Động, nhưng HCM không tỏ một dấu hiệu nào ngăn cản.
22/06/2019(Xem: 637)
kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam triệt để tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân đã được qui định trong Hiến Pháp, trong đó có quyền tự do ngôn luận, biểu tình và hội họp đã bị các luật tố tụng dân sự và hình sự tùy tiện giải thích để ngăn chận, bắt bớ; chấm dứt việc trấn áp, bỏ tù hoặc giam lỏng những dân oan đòi đất, những người biểu tình vì bảo vệ môi trường và toàn vẹn lãnh thổ; tức khắc trả tự do những tù nhân lương tâm
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 06/2019, công ty chuyển phát nhanh của Mỹ, FedEx, đã nộp đơn kiện chính phủ Mỹ. Theo đơn kiện, FedEx tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp vô tình vận chuyển các sản phẩm vi phạm lệnh cấm xuất khẩu của chính quyền ông Trump đối với một số công ty Trung Quốc, bao gồm cả Huawei.
Khoảng cuối tháng 06/2019, một công ty bảo hiểm và tổ hợp căn hộ tại New Jersey hiện đang nộp đơn kiện Apple vì một vụ hỏa hoạn có liên quan đến iPad.
Khoảng giữa tháng 06/2019, nguồn tin từ trang ETNews của Hàn Quốc cho biết, Apple đang đàm phán với Samsung để mua thêm màn hình OLED phục vụ cho kế hoạch ra mắt MacBook OLED và iPad OLED.
Khoảng cuối tháng 06/2019, sở cảnh sát bang California đã đưa robot vào danh sách "đội quân" tuần tra công viên. Các robot tuần tra có hình bầu dục như quả trứng, tầm nhìn hoạt động HD có thể quét một góc nhìn lên tới 360 độ. Robot cảnh sát đã được giới thiệu trước Hội đồng Công viên Thành phố Huntington trong tháng 06/2019.
Khoảng cuối tháng 06/2019, việc có cho các em học sinh sử dụng smartphone hay không vẫn còn đang khiến các nhà giáo dục trên toàn thế giới đắn đo. Đa số đều đồng ý với nhau rằng, smartphone là thứ khiến các em xao nhãng học tập. Riêng Nhật Bản đang nghĩ khác, họ cho rằng chính những chiếc smartphone có thể giúp ích trong việc ngăn chặn những tổn thất về người khi những trận động đất xảy đến.
Kỳ 2: Những Mất Mát Không Thể Vãn Hồi
Khoảng cuối tháng 06/2019, theo trang Reuters, Futurewei Technologies, một bộ phận nghiên cứu phát triển công nghệ của Huawei tại Mỹ đã tuyên bố tách ra khỏi tập đoàn để hoạt động độc lập.
Tháng 06/2019, sau 4 năm sử dụng chiếc kính HoloLens trong hoạt động kinh doanh, Airbus đã công bố hợp tác với Microsoft để bán các chương trình được thiết kế riêng cho HoloLens cho các công ty khác trong ngành công nghiệp hàng không và phòng thủ.
Có vẻ như chính phủ Mỹ đang rất nghiêm túc với việc ngăn cản những nhà mạng viễn thông lớn tránh xa những thiết bị cơ sở hạ tầng mạng viễn thồng 5G được sản xuất tại Trung Quốc, không chỉ riêng Huawei.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang GeekWire, Microsoft có một danh sách các dịch vụ online mà hãng cấm nhân viên mình sử dụng để đảm bảo bí mật kinh doanh không bị đối thủ biết được, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc cho môi trường làm việc hiện đại như Slack, Google Docs, Amazon Web Services...
Kỳ 1: Ngày Âm Nhạc Hóa Tàn Tro
Khoảng cuối tháng 06/2019, hàng loạt công ty lớn của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor, Kia Motors và LG Electronics đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc khiến họ dễ chịu tổn thương từ sự cạnh tranh dâng cao tại địa phương, căng thẳng địa chính trị cũng như nhiều yếu tố kinh tế khác. Các yếu tố thường tác động nặng nề nhất đến những công ty lớn.
Khoảng cuối tháng 06/2019, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận máy tính của Phòng thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) bị hack năm 2018.
Tháng 06/2019, Huawei nộp đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ - động thái mới nhất trong trận chiến giữa Huawei và chính phủ Donald Trump. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông Huawei có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gián điệp và dĩ nhiên Huawei một mực bác bỏ cáo buộc.
Khoảng giữa tháng 06/2019, các nhà lập pháp thành phố San Francisco đã bỏ phiếu đồng thuận việc cấm toàn bộ việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử ở thành phố. Đây được coi là 1 đòn giáng vào công ty Juul Labs, công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn ở Mỹ có trụ sở chính ở thành phố San Francisco.