Hôm nay,  
Việt Báo Online

VC và Dân Túy: Lê-nin, Hồ Chí Minh Là Thứ Siêu Dân Túy

05/01/201900:00:00(Xem: 716)
VC và Dân Túy: Lê-nin, Hồ Chí Minh Là Thứ Siêu Dân Túy
Nguyễn Thị Cỏ May

 

Trong những năm gần đây, một phong trào chánh trị mới xuất hiện, rõ nét hơn hết, theo dư luận báo chí Mỹ và Pháp, là hiện tượng Ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Huê kỳ. Ở Âu châu, phong trào tương tợ xuất hiện ở  Ý, Áo, Hòa lan, Hongrie, Ba lan, cả Pháp và ở Anh có Brexit với kết quả của trưng cầu dân ý, Á châu có Ấn độ, Phi luật tân,…. Hiện tượng này được các nhà nghiên cứu khoa chánh trị học gọi là «Dân túy».

Nhìn chung những nước có phong trào dân túy, về cơ bản, đều là những nước dân chủ tự do. Dân túy bổng xuất hiện rầm rộ vì sự suy thoái của Dân chủ tự do, đời sống xã hội ngày thêm khó  khăn do ảnh hưởng tòan cầu hóa làm cho những nhà tư bản giàu thêm, phần lớn dân chúng lại nghèo hơn. Riêng lớp trung lưu là nạn nhơn bị ảnh hưởng toàn cầu hóa tấn công mãnh liệt nhứt và chỉ trong thời gian gần đây thôi.

Nhưng dân túy có thể xuất hiện  ở Việt nam được không mà Võ văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chánh trị, Bí Thư trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã vội cho đây là một xu hướng đáng quan ngại nên ông vội cảnh báo đảng cộng sản của ông «Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt nam»?

Hay ông vừa phát hiện Việt nam chính là một chế độ dân túy hơn ở đâu hết?

Đảng cộng sản ở Việt nam lo sợ Dân túy

Báo Sài Gòn Giải Phóng khi đăng bài viết của Võ văn Thưởng cũng không dấu đươc sự lo sợ “Liệu Dân túy có xuất hiện ở Vìệt nam khi mà trên thế giới nguy cơ của nó hiện hữu và xu hướng mở rộng? Để phòng ngừa chủ nghĩa dân túy ở Việt nam, điều quan trọng nhứt là nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhơn dân về những tác hại của chủ nghĩa dân túy, phải hạn chế tối đa «đất sống» của chủ nghĩa dân túy» (SGGP, 15/5/2018)

Nhưng Dân túy là gì mà Võ văn Thưởng, trùm công an tư tưởng, lại lo sợ như vậy?

Theo học giả người Mỹ, Gìáo sư Francis Fukuyama, từ ngữ «Dân túy» khi dùng thường được ghép chung với «Dân tộc» và trở thành «Chủ nghĩa Dân tộc dân túy» (Le national-populisme). Chữ «túy» có nghĩa là «chuyên nhứt, thuần túy, chỉ cho điều đó, chỉ vì điều đó mà thôi». Chủ nghĩa «Dân tộc dân túy» là lý thuyết chánh trị dạy người làm chánh trị hay chánh phủ chỉ lo phục vụ cho dân, cho nước mình mà thôi (Chữ «túy» ở đây không có nghĩa là «say hay mê say»). Chế độ Dân chủ Tự do giữ được ổn định và hòa bình cho thế giới từ sau Thế chiến tuy vẫn thường xuyên bị khối cộng sản liên-xô và Đông Âu đe dọa, thì nay lại bị phong trào dân túy khuynh đảo khá mạnh.

Nhiều người lo sợ vì thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà nó đã bùng lên từ Âu châu qua Á châu. Sức hấp dẫn của nó mãnh liệt do những nhà chánh trị dân túy đề cao những chánh sách xã hội như trợ giá hàng hóa, tăng lương, tăng hưu bổng, trợ cấp dài hạn người nghèo và thất nghiệp, tất cả «cho nhơn dân và vì nhơn dân».

Dân túy cũng dễ thu hút quần chúng vì định nghĩa của Dân túy lấy nhơn dân làm căn bản nhưng «nhơn dân» của Dân túy không phải là tòan bộ nhơn dân của một Quốc gia mà chỉ là từng lớp nào đó mà thôi. Như Thủ tướng Hung (Hongrie), ông Viktor Orban, định nghĩa dân tộc chỉ nhìn nhận sắc tộc Hung, không kể công dân Hung gốc ngoại quốc. Trái lại, người Hung (Hongrois) sanh sống ở ngoại quốc vẫn được nhìn nhận là người Hung. Thủ tướng Ấn độ, ông Narendra Modi, lại định nghĩa dân tộc Ấn Độ dựa trên Ấn giáo. Ba-lan cũng định nghĩa dân tộc dựa trên căn bản những giá trị Công giáo. Từ đó phong trào dân túy ở Âu châu đã có cơ hội kích thích sự trổi dậy tinh thần phân biệt chủng tộc vì màu da, vì văn hóa và vì quyền lợi «Âu châu da trắng».

Ở Pháp, chánh phủ chủ trương «thế tục» vì muốn thóat ra khỏi nỗi ám ảnh quá khứ bị đè nặng bởi giai cấp tăng lữ và gần đây, ban hành chánh sách «hội nhập» đón nhận người nhập cư, đã làm xuất hiện «Mặt trận dân tộc» (Front national) chủ trương «Nước Pháp của người Pháp» bị tố cáo là «dân túy» và còn bị ghép vào với phong trào Đức quốc xã (Nazi) bài ngoại.

Sau cùng Dân túy đặt nặng vấn đề «đề cao người lãnh đạo». Một thái độ sùng bái cá nhơn. Người dân túy có được chọn làm lãnh đạo là do được giao phó sứ mạng nắm giữ quyền lực, chớ không phụ thuộc một hệ thống chánh trị chọn lựa và đưa lên nên họ chỉ có quan hệ trực tiếp với nhơn dân và họ mới là đại diện thật sự của nhơn dân, có khả năng và nhiệm vụ giải quyết những đòi hỏi, những nguyện vọng của nhơn dân. Người dân túy chống lại lớp ưu tú đầy quyền hành và giàu có nhưng lại sống xa rời quần chúng, và họ giữ vai trị người lãnh đạo gắn liền trực tiếp với quần chúng của họ.

Nhưng ngày nay, khi nói tới dân túy, người ta lại hiểu đó là một phong  trào chánh trị chủ trương thứ dân chủ mỵ dân. Tiếng dân túy vì vậy bị mang ý nghĩa xấu.

 

Một chút về nguồn gốc Dân túy

Từ ngữ «Dân tộc dân túy» được chánh thức đưa vào môn chánh trị học trong những năm 1970 bởi nhà xã hội học người Á-căn-đình (argentina) Gino Germani để chỉ những chế độ chánh trị «dân tộc và dân túy» ở Nam Mỹ của những năm 1930-1950. Sau đó, «dân tộc dân túy» được phổ biến rộng rãi bởi nhà chánh trị học và sử gia về tư tưởng chánh trị người Pháp, ông Pierre-André Taguieff, để mô tả hình thức dân túy của «Mặt trận Dân tộc» ở Pháp (Le Front National, của Le Pen, năm 2017, tranh cử tổng thống pháp, vào chung kết), và của phong trào poujadisme (do ông Pierre Poujade ở miền Tây-Nam Pháp sáng lập, chống chánh trị nghị viện và Hiệp ước Rome, bảo vệ giới buôn bán nhỏ và thủ công nghiệp). Đến năm 2010, phong trào dân túy bùng lên mạnh và tràn lan khắp thế giới. Người ta nói tới nhiều với sự quan tâm từ lúc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Huê kỳ và ông Narendra Modi lên cầm quyền ở Ấn độ. Dân túy nói ở đây bị hiểu là phong trào chánh trị cực hữu. Còn những đảng phái tả và cực tả ở Pháp và Âu châu có làm chánh trị mỵ dân, như đảng cộng sản, đảng xã hội chủ nghĩa, … lại không bị công kích vì cứ «tả» thì được cho là «cấp tiến». Phải chăng do phản ứng tâm lý từ mặc cảm trước cách mạng  và tiếp theo, từ thời thực dân?

Phong trào dân túy chủ trương bảo vệ quyền lợi của nhơn dân chống lại giới «ưu tú» xưa nay cứ thay phiên nhau cầm quyền, ngày càng xa rời quần chúng.

Trên thực tế, danh từ «Chủ nghĩa dân túy» (Le populisme) bằng tiếng  Pháp xuất hiện năm 1912 từ tiếng «populiste» khi được dùng để chỉ thành viên của một đảng theo kiểu đảng xã hội chủ nghĩa (socialiste). Thật ra cả hai tiếng «populisme» (chủ nghĩa dân túy) và «populiste» (người dân túy) đều dùng để chỉ những phong trào chánh trị xuất hiện vào thế kỷ XIX. Ở Nga, từ năm 1860, có một phong trào xã hội chủ nghĩa muốn khôi phục lại một cộng đồng nông dân đã mai một và ở Huê kỳ, những năm 1890, có phong trào dân túy nông thôn và giới tiểu tư sản nổi lên muốn thể hiện vai trò của dân chúng xây dựng chế độ dân chủ Huê kỳ.

Từ những năm 1980, phong trào và đảng dân túy đạt được nhiều thành quả tranh cử ở các nước dân chủ ở Bắc Mỹ như Canada và ở Bắc Âu như Ý, Hòa lan và những nước scandinaves.

Tóm lại, những phong trào dân túy đang hoạt động ngày nay có thể được xếp làm 2 nhóm. Ở Nam Mỹ và Miền nam Âu châu, phong trào dân túy có xu hướng tả khuynh, trái lại ở Bắc Âu, họ lại chỉ dựa vào lực lượng quần chúng nghèo, lao động và ngã theo phe hữu, chống lại những phong trào di dân.

 

VC có phải là dân túy không?

Người cộng sản đầu tiên lớn tiếng chống dân túy là Lénine. Chủ nghĩa dân túy đã xuất hiện từ rất sớm trong phong trào cộng sản và công nhơn quốc tế giữa thế kỷ XIX ở Pháp (Thiếu tá, Ts Hà Sơn Thái, Học Viện Chánh trị, Bộ Quốc phịng, Hà nội). Nguồn gốc xã hội của «chủ nghĩa xã hội dân túy» là phong trào quần chúng nông dân tranh đấu đòi ruộng đất, đòi hủy bỏ mọi hình thức bốc lột của địa chủ. Thực chất của chủ nghĩa dân túy là một sự phối hợp tư tưởng dân chủ nông nghiệp với những ước mơ về chủ nghĩa xã hội, một hình thức của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản cũng cùng lúc xuất hiện ở Nga. Phản ứng của Lénine là phải đập tang ngay phong trào dân túy. Ông điểm mặt dân túy là kẻ thù công khai của phong trào cách mạng Nga và phải đấu tranh không khoang nhượng với chủ nghĩa dân túy để bảo vệ sự trong sáng của cách mạng theo chủ nghĩa mác-xít bởi vì chủ nghĩa dân túy đang cản trở việc truyền bá mác-xít vào giới công nhơn Nga. Về mặt lý luận, chủ nghĩa xã hội dân túy phủ nhận giai cấp đấu tranh, đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản, đề cao giải pháp kinh tế để cải thiện đời sống xã hội mà không thấy lợi ích lâu dài, phủ nhận cách mạng bạo lực, đề cao tranh đấu hợp pháp, hòa bình, bảo vệ tự do theo kiểu tiểu tư sản, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ …

Báo «Đcs/vn» (22/05/2018) cho rằng việc trước đây Lénine đã vạch trần nguồn gốc, bản chất và đập tan chủ nghĩa dân túy ở Nga có ý nghĩa nhiều mặt đối với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy ở Việt nam hiện nay. Võ văn Thưởng vẫn tin khó    tránh «chủ nghĩa dân túy sẽ phải có mặt ở Việt nam» bởi nó đang hiện hữu trên thế giới và có xu hướng mở rộng.

Nhưng Võ văn Thưởng và cả đảng cộng sản ở Hà nội đừng quá mơ hồ ca tụng Lénine là người sớm đập tan chủ nghĩa dân túy bởi Lénine, chính hắn, mới là tay tổ dân túy. Năm 1917, cái gọi là cách mạng Tháng 10, thật sự chỉ là một thứ mánh khóe của Lénine quỉ quyệt. Alexandre Kerensky nắm được chánh quyền, lập chanh phủ vì Nga hồng chấp nhận thối vị, nhưng lại phạm sai lầm đã tách quân đội khỏi chánh phủ, do bị ám ảnh bỡi trường hợp Napoléon của lịch sử pháp. Nhưng khi giựt mình thấy rơi vào thế yếu nên ông vội ngã theo Bơn-sơ-vic. Lénine nắm ngay cơ hội, đoạt chánh quyền từ tay Alexandre Kerensky, liền tuyên bố «Đòan kết tòan dân, lập chế độ dân chủ tự do, thực thi mọi quyền căn bản, … » để tạo thế quần chúng ủng hộ, tránh bị chống đối bất lợi lúc thế lực hãy còn yếu. Như vậy chánh phủ mà Lê-nin vừa thành lập là của nhơn dân, chớ không phải của riêng của đảng phái, phe nhóm nào khác?

Khi biết chắc mình đã lấy được trọn chánh quyền, Lénine rất hả hê: «Không ngờ làm cách mạng cướp được chánh quyền lại dễ đến như vậy!».

Nhưng muốn giữ chánh quyền thì phải làm ngay cách mạng bạo lực, tiêu diệt sạch các thành phần không phải «ta», phản động, thiết lập chế độ chuyên chính vô sản. Năm 1945, Hồ Chí Minh học được bài học này và lập lại với Cụ Trần Trọng Kim. Ngày 2/9/45, tại Hà nội, Hồ Chí Minh cũng đăng đàng và dõng dạc tuyên bố:

«Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Và ngày nay, trên các giấy tờ, trên tường, …khắp nơi, đều treo khẩu hiệu như nhắc lại cho dân chúng đừng vội quên tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh: «Không có gì quí hơn độc lập tự do».

Trước đó, năm 1941, để đoàn kết các đảng phái chống thực dân Pháp nhưng thực chất là ngấm ngầm tìm cách từng bước loại bớt kẻ thù là những tổ chức không cộng sản, ông tổ chức Mặt Trận Việt Minh, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Năm 1944, ông cho tổ chức Đảng Dân chủ Việt nam để gom các nhà tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trí thức yêu nước và tiến bộ. Đảng Dân chủ tham gia vào Mặt Trận Việt minh. Năm 1946, ông cho tổ chức thêm đảng Liên Việt để tập hợp lại vừa các đảng phái, vừa cá nhơn, và đảng Xã hội để đoàn kết trí thức yêu nước và dân chủ, cũng gia nhập Mặt Trận Việt minh. Tới năm 1955, tình hình thuận lợi cho Hồ Chí Minh đã về Hà nội, ông cho tổ chức Mặt Trận Tổ quốc để đồn kết tồn dân, tức mọi thành phần tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, địa phương, …Sau cùng, năm 1960, Hồ Chí Minh còn tổ chức thêm Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam.

Nhìn lại lời mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập 2/9, khẩu hiệu kinh điển «Không có gì quí hơn độc lập tự do» và các đảng phái do ông thành lập tiếp theo đảng cộng sản thì ai cũng thấy Hồ Chí Minh đúng là một tay dân túy đầu xỏ, đệ tử chơn truyền của Lénine. Nếu Dân túy được hiểu theo nghĩa xấu, tức Dân túy là bịp bợm, mỵ dân, đểu giả với dân, thì Lénine, Hồ Chí Minh là những người Dân túy thuộc loại siêu việt. Cái di sản của Hồ chí Minh tạo dựng được nhờ học hỏi ở Lénine, Staline, Mao Trạch Đông, ngày nay để lại thì không gì khác hơn là một thứ «chế độ dân túy thuần nhứt».

Hơn nữa, cứ nhìn lại đảng cộng sản và tất cả các tổ chức chung quanh đảng cộng sản thì thấy tất cả đều là của nhân dân. Chánh quyền của nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhơn dân, báo chí cũng của nhân dân,…Cả khi bắt người dân thì đảng cộng sản cũng nhơn danh «nhơn dân».Và Hồ Chí Minh được đảng cộng sản thờ như thần thánh. Còn đảng cộng sản không do ai chọn, bầu, ủy quyền để cai trị đất nước Việt nam, mà do sứ mạng lịch sử! Thử hỏi còn ai vì nhân dân và bịp bợm cả thế giới giỏi hơn Hồ Chí Minh mà chế độ cộng sản ở Hà nội không phải là dân túy, theo nghĩa đểu của từ ngữ?

Vậy tưởng Võ Văn Thưởng nay không cần cảnh báo đối với Việt Nam để “phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện dân túy ở nước ta hiện nay” mặc dầu sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy có thể trở thành hiện tượng chính trị quyết định trong thập kỷ tới, không chỉ ở Mỹ hay châu Âu mà ở khắp các nền dân chủ phát triển. Nhắc lại lần nữa cho Võ văn Thưởng yên lòng «Cộng sản và riêng Cộng sản Hà nội chính là thứ siêu dân túy» rồi. Không ai có thể dân túy hơn cộng sản. Và hơn Ban Tuyên giáo TW được!

Mặt khác, nếu Võ văn Thưởng phủ nhận chế độ cộng sản ngày nay ở Hà nội không phải là dân túy, mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản thật sự có vai trò lịch sử nắm quyền và giữ chánh quyền cai trị đất nước, thì vẫn có thể yên tâm rằng Việt nam sẽ không bao giờ trở thành dân túy được bởi Việt nam xã hội chủ nghĩa ngày nay được cơ quan Economist Intelligence Unit (EIU) xếp vào nhóm chế độ chuyên chế cùng với Tàu cộng. Theo chỉ số Dân chủ năm 2012, Việt nam đứng thứ 144 trên tổng số 167 quốc gia. Mà phong trào dân túy chỉ xuất hiện ở những nước dân chủ tự do mà thôi!

 

Nguyễn thị Cỏ May

19/01/2019(Xem: 80)
Kính tặng tất cả Quả Phụ Hoàng Sa – ngày 19-01-1974 -... Thấy vài chiến hạm cặp dọc cầu tàu, tự dưng tiếng hát ngân lên âm thầm trong lòng nàng: “Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly… Thấy bóng người về hay chăng?
18/01/2019(Xem: 725)
đầy rẫy các xì-căng-đan, từ đời sống cá nhân bê bối cho đến các sinh hoạt thương mại thiếu minh bạch. Ông Trump đã từng lập ra “viện đại học” sau bị đóng cửa và phải đền 25 triệu đô-la cho những học sinh viên bị lừa, đã từng khai phá sản bốn lần và quỵt nhiều chủ nợ, cũng như tạo ra quỹ từ thiện dưới tên mình để thu hút tiền của những người nhẹ dạ
18/01/2019(Xem: 304)
Hiện nay đang có cuộc bàn cãi về việc đổ bộ lên Hỏa Tinh, lập căn cứ thường trực tại Mặt Trăng, trong lớp phi hành gia mới nhất được tuyển có người Mỹ Gốc Á. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có phi thuyền người máy thành công đổ bộ và hoạt động trên Hỏa Tinh.
18/01/2019(Xem: 207)
Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink không dự hội thảo tại Nam Cali ngày 20/1/2019 được vì chính phủ đóng cửa. Do vậy, hội thảo do Ban Vận Động Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cùng đại diện Vietnamese American Foundation sẽ dời sang ngày khác.
18/01/2019(Xem: 815)
Nhiều người về hưu ở Đức chỉ nhận được một khoản tiền hưu rất nhỏ mà họ khó có thể sống ở Đức được. Mặt khác, ở nước ngoài rẻ hơn, lương hưu có thể đủ cho chất lượng cuộc sống tốt hơn
18/01/2019(Xem: 272)
Khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng euro đã làm cho sự hoài nghi vốn có của người Anh về hoạt động của Liên Âu ngày càng tăng. Chính giới lo rằng vai trò của các quốc gia thành viên sẽ mất đi và nền kinh tế Anh sẽ chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng
18/01/2019(Xem: 520)
Giữa VNCH Và Trung Cộng Tưởng Nhớ Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà Và Các Chiến Sĩ Hải Quân VNCH Đã Hi Sinh - Sóng nước mênh mông còn ghi dấu vết, người chiến sĩ Hải Quân, trận tử chiến năm xưa. Hoàng Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, vang vang lời thề
18/01/2019(Xem: 516)
Quốc hội biểu quyết “chín-chín-phầm trăm” hơn nhất trí,/Ngàn đại biểu dùng chung một miếng khẩu trang! /Mỗi buổi sớm mai../ Mặt trời mọc nơi phương Đông vô hồi vĩnh cửu/ Rọi xuống muôn đời ô nhục/ Loang thấm dần từ vết máu Hoàng-Trường Sa..
18/01/2019(Xem: 301)
Năm bảy tư, hải chiến Hoàng Sa(*) Việt Nam, Quân đội Quốc gia/ Giữ gìn biển đảo, xông pha hào hùng/ Trang sử Việt, nấu nung khí tiết / Gương Tiền nhân oanh liệt can trường/ Hoàng Sa, quyết chẳng nhịn nhường?! Giao tranh ác liệt, trùng dương mịt mù!
17/01/2019(Xem: 305)
sẽ bảo trợ tất cả 18 vị Tăng, Ni, cư sĩ người Việt tu học tại Dharamsala và Nepal. Đặc biệt năm nay cũng là năm đầu tiên Zangpo Project bảo trợ học bổng bán phần cho hai cư sĩ trẻ tuổi bắt đầu theo học
17/01/2019(Xem: 884)
Với Quận Cam là nơi có đông người Việt sinh sống nhất tại hải ngoại, những luật di dân từ địa phương đến liên bang sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến Cộng đồng Việt Nam.
17/01/2019(Xem: 1033)
chìa khóa chính là Hoa Kỳ chứ không phải Gia Nã Đại. Từ xưa tới nay, do là nước nhỏ, kinh tế yếu lại nằm sát một siêu cường khổng lồ, Gia Nã Đại nhũn nhặn giữ vai trò đàn em, bảo sao nghe vậy. Nếu Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh bắt giam Bà Mạnh Vãn Chu thì mọi chuyện từ từ rồi êm.
17/01/2019(Xem: 719)
Sau 44 năm vắng bóng trên diễn đàn Hướng Đạo toàn cầu, Tổ chức Hướng đạo ở Việt Nam có tên là “Pathfinder Scouts Vietnam” (PSVN), tạm dịch là “Người Dẫn Đường”, đã chính thức được tái gia nhập là thành viên thứ 170 của Phong trào Hướng đạo Thế giới
17/01/2019(Xem: 487)
Chuông nhà thờ không đổ thì không ai biết xóm đạo bị nạn. Mong rằng vài trăm vài ngàn tiếng nói từ Việt Nam cất lên để Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu biết người dân Việt Nam muốn gì
17/01/2019(Xem: 1081)
Câu chuyện vượt biên giới của Marcella tuy nó không có cái kết thê thảm như câu chuyện của cô gái Việt Nam tôi gặp trong trại tỵ nạn Songkhla nhưng những hãi hùng, những khốn nạn, những đớn đau không thể thiếu. Sau này nó tâm sự với tôi rằng, cái tính mạng của mẹ nó chính là sự thúc đẩy để nó tìm con đường sống bằng mọi giá
Tin công nghệ
Trong những năm qua, không thiếu các vụ rò rỉ dữ liệu lớn. Tuy nhiên, vụ rò rỉ mới có thể gây bất ngờ bởi quy mô của nó. Được đặt tên là "Collection #1", đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất tính theo quy mô với 772,904,991 email và 21,222,975 mật mã đã bị chia sẻ công khai trên Internet.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Netflix bất ngờ tăng giá các gói streaming của hãng từ 13-18% so với chi phí hiện hành. Đây là mức tăng giá cao nhất từ trước tới nay, từ khi Netflix ra mắt vào năm 2007 và được áp dụng tại Mỹ. Hiện chưa biết Netflix có áp dụng tăng giá tại thị trường khác hay không.
Người dân Trung Quốc hiện đã có thể biết được ai đang vô công rồi nghề hoặc có vấn đề với tài chính ở quanh họ. "Deadbeat Map", một ứng dụng mini của WeChat, sẽ cho biết vị trí của những "lão lại", từ ngữ được nhà chức trách sử dụng để chỉ những cá nhân không thể trả nợ và bị đưa vào danh sách nợ xấu. Khi mở WeChat, người dùng có thể thấy những cá nhân mang nợ xấu nếu họ ở trong phạm vi 500 mét. Chương trình đang được thử nghiệm tại Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc.
Tính đến tháng 01/2019, ở Mỹ, các bệnh viện cùng phối hợp và liên kết với nhau để chung tay thành lập một công ty sản xuất thuốc không lợi nhuận có tên Civica Rx. Được biết, Civica Rx được công bố vào đầu năm 2018, và từ đó đã có rất nhiều các bệnh viện trên toàn nước Mỹ hứng thú với dự án. Hiện đã có hơn 250 bệnh viện đồng ý tham gia, mục tiêu của tổ chức là làm giảm giá và làm giảm cả sự khan hiếm của các thuốc generic đang có trên thị trường.
Tính đến tháng 01/2019, cuộc chiến bằng sáng chiến giữa Apple và VirnetX đã dần đi đến hồi kết sau khi Apple kháng kiện bất thành, phải chịu khoảng phạt lên đến 440 triệu USD. Trong năm 2018, Apple được lệnh phải bồi thường vì đã vi phạm các giấy phép về kết nối LTE an toàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng iOS, bao gồm cả FaceTime.
Vì Trái Đất quay quanh trục của nó, nên các ngôi sao trông có vẻ như đang quay xung quanh một đài quan sát trên Đảo Tenerife của quần đảo Canary. Tất nhiên, các vòng cung đồng tâm đầy màu sắc được vẽ ra bởi các ngôi sao, thực ra tập trung ở Cực Bắc của Trái Đất
Microsoft ra mắt phiên bản Windows Phone cuối cùng vào năm 2017, đó là phiên bản Windows 10 Mobile 1709. Dù hệ điều hành Windows Phone đã không còn thu hút được sự quan tâm của các nhà phát triển, nhưng Microsoft vẫn đảm bảo rằng người dùng nhận được những bản cập nhật bảo mật và vá lỗi kịp thời.
ES File Explorer là một trong những ứng dụng quản lý tập tin được nhiều người sử dụng nhất trên Android với hơn 100,000,000 lượt tải về . Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 01/2019, một số nguồn tin cho biết, ES File Explorer đang có một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, khiến cho các dữ liệu trong máy của người dùng có thể bị người khác lấy đi nếu cả hai đang dùng chung một kết nối mạng Internet.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Ford và Volkswagen chính thức công bố thỏa thuận hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực xe bán tải và xe thương mại bằng việc thành lập một liên minh mới.
Sau khi CES 2019 khép lại, MWC 2019 sẽ là sự kiện được chờ đợi tiếp theo. Sự kiện diễn ra tháng 02/2019 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Xiaomi đã xác nhận có mặt, còn Sony cũng bắt đầu gửi giấy mời cho báo chí. Một công ty lớn khác cũng sẽ xuất hiện là LG, và theo một số nguồn tin từ Hàn Quốc, nhà sản xuất sẽ giới thiệu smartphone màn hình gập.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Cơ quan chức năng Na Uy chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với dịch vụ stream nhạc chất lượng cao TIDAL vì đã giả mạo số liệu lượt nghe của 2 album Lemonade của Beyoncé và The Life of Pablo của Kanye West. Theo trang tin Dagens Næringsliv của Na Uy, có thể một số cá nhân làm việc ở TIDAL đã sử dụng 1.3 triệu tài khoản để tăng lương truy cập 2 album nói trên lên khoảng vài trăm triệu lượt nghe.
Để kiếm nguồn ngoại tệ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sử dụng những hacker cũng như những thủ đoạn để ăn cắp tiền từ các ngân hàng cũng như các tổ chức trên toàn thế giới. Nạn nhân mới nhất của họ là Redbanc, ngân hàng có nhiệm vụ kiểm soát và hoạt động hệ thống máy rút tiền ATM tại Chile. Tất cả câu chuyện đến từ sự bất cẩn của một nhân viên duy nhất của Redbanc.
Nhiều người dùng thường hay sự dụng thử (trial) phần mềm hay dịch vụ nào đó mà quên hủy thuê bao, đến khi hết hạn mà không sử dụng tiếp vẫn bị tính phí qua thẻ. MasterCard muốn ngăn chặn điều này và đã đặt ra quy định mới cho các bên bán hàng rằng người dùng phải đồng ý thì mới được tính phí tiếp
Khoảng giữa tháng 01/2019, sau nhiều đồn đoán, BMW Series 7 phiên bản nâng cấp facelift đã chính thức được ra mắt. Thay đổi dễ dàng nhận thấy nhất về ngoại hình chính là phần lưới tản nhiệt đã to và hầm hố hơn, kèm theo đó là hệ thống đèn pha với họa tiết LED quen thuộc nhưng được làm mỏng hơn.
Ai sẽ là khách hàng toàn lớn nhất của hãng hàng không United Airline? Câu trả lời chính là Apple, công ty đặt mua 50 ghế thương gia mỗi ngày để bay từ San Francisco tới Thượng Hải.