Hôm nay,  
Việt Báo Online

Kính Mừng Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần thứ 99 (25/11/Kỷ Mùi - 25/11/Mậu Tuất) – (1919 – 2018)

29/12/201800:00:00(Xem: 453)
Kính Mừng Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần thứ 99 (25/11/Kỷ Mùi - 25/11/Mậu Tuất) – (1919 – 2018)
PG Hoa Hao 1

Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo nơi Đức Thầy đản sanh tại làng Hòa Hảo nay là huyện Phú Tân, An Giang.

PG Hoa Hao 2

Ngôi chánh điện chùa An Hòa Tự, tức chùa Thầy tại làng Hòa Hảo, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang,Việt Nam.

 
Nguyễn Châu Lang

 
BTS PGHH Nam California tổ chức Ngày Lễ Đản Sanh thứ 99 của Đức Thầy tại Hội quán PGHH vào 10 giờ sáng Chủ Nhật  30-12-2018.

Gần một thế kỷ trôi qua, theo thông lệ hằng năm, cứ mỗi độ Đông tàn tiết trời trở nên se lạnh, hầu hết tín đồ gần xa khắp mọi miền đất nước và đồng đạo hải ngoại đó đây rất hân hoan náo nức, như có sức vô hình thôi thúc tâm hồn ngưỡng vọng dâng cao, hướng về vùng Thánh Địa linh thiêng, hưởng ứng Đại Lễ Kính Mừng Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ. Năm nay kỳ Đại Lễ lần thứ 99, một dấu móc thời gian rất đặc trưng về con số “Càn Khôn dĩ định”. Khiến gợi nhớ trong chúng ta những câu Sấm Kinh của Đức Thầy:

 
“Cửu cửu y nhiên

Tình riêng tham báu

Đổ máu tuông rơi

Khùng mới nói chơi

Chư bang hàng phục”
 

Lời Truyền Sấm nêu trên đã tiên báo một chu kỳ “Châu nhi phục thỉ” sắp đến gần, do Thiên Đình hoạch định đã an bài theo lý Tam ngươn, là một điềm lành cho đất nước Việt Nam trên đường thăng tiến cường thịnh và Đạo pháp sớm được hanh thông rực rỡ.

Trước đây 99 năm, khi đã quán thông đại sự nhân duyên, thấu đạt máy cơ huyền. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chọn vùng “Địa linh nhân kiệt” trên hữu ngạn dòng Bảo giang nối liền hai dòng đại lưu sông Tiền và sông Hậu, làm nơi Đản Sanh và Ngài cũng chọn nơi linh địa nầy (Tổ Đình) để Khai Cơ Lập Giáo. Mở ra một kỷ nguyên chấn hưng Phật giáo nhiệm mầu, cứu vớt hằng triệu sanh linh đang lâm cơn đồ thán trong cảnh nước mất nhà tan, sớm được khôi phục tinh thần dân tộc quật cường và lần bước trên con đường giải thoát khỏi đọa trầm luân. Đồng thời hòa nhập tích cực vào sự vận hành “Đời đạo liên quan rạng chói ngời” theo mục tiêu lý tưởng “Khắp thế giới liên dây Hòa Hảo”.

Ngược dòng sử Đạo vẻ vang bằng tâm thái “Suy kim nghiệm cổ” tất chúng ta sẽ chiêm nghiệm rõ ra ý nghĩa nhiệm mầu từ sự kiện Đản Sanh, có liên quan chặt chẽ với công cuộc hoằng khai Đại Đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đối với sứ mạng cứu đời trong thời Mạt Pháp. Tạo thành một chuỗi chuyển hóa thần kỳ chấn hưng Phật Pháp liên tục gần 200 năm, Ngài đã thừa vưng sắc lịnh Phật Trời trải qua 5 lần tái kiếp từ Đức Phật Thầy cho đến kiếp chót là Đức Huỳnh Giáo Chủ, hầu hoàn thành 5 sứ mạng thiêng liêng, tạo nên một công nghiệp vẻ vang chưa từng có trong lịch sử Phật giáo. Những thành tựu thắng diệu phi thường ấy, xuất phát từ đức độ từ bi rộng lớn của Phật Trời và các đấng Thần, Tiên đã vì đại nguyện tận độ quần sanh trong cơn khuẩn bách!Thật đại phước hữu phần cho chúng sanh đời Mạt hạ.

Sự kiện hy hữu trên Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:

“Xưa nay không có mấy khi

Dương trần có Phật vậy thì xuống đây”

 
   ***

   
“Thừa vưng sắc lịnh vủa Trời,

Cùng ông Phật Tổ cứu đời khuyên dân”
 

Trần gian có Phật giáng lâm là một ân huệ hiếm có trong đời,là một thông điệp quan trọng, nhằm tiên báo cho nhân loại hằng loạt những sự kiện quan trọng:

- Nước Việt Nam rất hữu phần hữu duyên gặp được cơ tiến hóa.

- Kẻ thiện căn có cơ duyên thoát phàm, nhờ công cuộc chấn hưng Phật pháp chân truyền.

- Cả địa cầu gặp cơ may được tiếp cận một cuộc chuyển đổi nhiệm mầu từ tục hóa ra Tiên: Đổi mới từ tâm thức, tướng mạo con người, mới cả từ Thiên văn, địa vực và sum la vạn loại…nhất nhất đều trở thành cảnh giới Thần Tiên tại thế rất tú kỳ thanh lịch dám sánh  cõi Non Bồng!

“Bồng Lai cũng dám đến so cân” (Thanh Sĩ).

Cảm thụ sâu sắc máy cơ huyền về sứ mạng thiêng liêng của Đức Thầy, ông Thanh Sĩ đã cảm tác mấy vầng thơ sau:

 

“Đức Thầy chịu sắc Lôi Âm

Xuống trần len lõi kiếm tầm cứu dân

Bốn quyển Giảng đủ Phật Thần

Cùng là Tiên Thánh lâm trần dạy khuyên

Hợp Tiên thì học theo Tiên

Hợp cùng chư Phật gieo duyên Phật đài

Hợp Thần theo việc thẳng ngay

Hợp cùng Đức Thánh giữ ngay đạo Người

Tùy duyên mà nhủ hết lời

Nghe không tùy ý con Trời tự do”
 

Tìm hiểu về “nhân duyên đại sự” lần chuyển kiếp cuối cùng nầy của Đức Huỳnh Giáo Chủ, mang nặng một trọng trách tối cao là hệ thống hóa tinh lý chân truyền qui nguyên Tam Giáo và hiệp nhứt Ngũ chi ( Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật ) nhằm tận độ cả thảy mọi căn cơ trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam vốn đã sâu duyên cùng Phật Pháp.

Phần Tuyên Ngôn trợ thế trong bài Sứ mạng của Đức Thầy có đoạn:

“Nên phương pháp của Ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo qui căn, gây gốc thiện duyên cùng Thầy Tổ, dưới dùng huyền diệu của Tiên gia độ bịnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của Chư Vị với Trăm Quan”.

Bằng phương tiện ứng cơ hóa chúng thích hợp thời kỳ, với Pháp môn Học Phật Tu Nhân, được rút gọn từ tinh lý Tam Giáo, tùy duyên khế hợp hài hòa với nền Phong hóa Văn hiến ngàn đời của giống dân Hồng Lạc “Ngọc diệp kim chi”. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dùng Thánh trí siêu phàm lược tả thành một bộ Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ rất mầu nhiệm bằng ngôn ngữ rất thuần Việt rất khế ký, hợp cơ…có sức cảm hóa rất diệu năng và phổ cập đi vào lòng đại chúng một cách thần tốc. Với tính ưu việt thần kỳ ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã trở thành vị Giáo Chủ đầu tiên chấn hưng nền Phật giáo bằng tư tưởng Việt hóa, đưa nền Đạo PGHH trở thành Phật Giáo Việt Nam chính thức có xuất xứ từ cội nguồn dân tộc.

Mang tinh thần Phật giáo Thuần Việt, nguồn Kinh Pháp PGHH thích hợp với mọi tầng lớp nhân sinh thượng, trung, hạ và khi ứng dụng hành xử rất thuận lợi trên mọi lãnh vực đạo đời, đủ sức góp phần kiến tạo một xã hội hưng thịnh thái bình và có thể hòa nhập linh hoạt với mọi sự khác biệt về chính trị, văn hóa, phong tục tập quán… cũng như thực trạng của đất nước trong mọi thời kỳ dù loạn hay trị! Bởi nguồn giáo pháp Bình Hòa của PGHH luôn nhắm đến mục tiêu: “Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc”.

Để đạt được các mục đích cao cả trên cho đạo đời vẹn vẻ và thế giới đại đồng hữu hảo. Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên dạy: “Các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình”. Lời dạy trên có thể hiểu tóm lược bổn phận tín đồ gồm có 2 phần căn bản là: Tu thân và hành xử tứ Ân.

“Tu thân thiện tín hãy chuyên cần,

Lục tự Di Đà giữ tứ Ân.”

 Tương ứng như một hành trình tự giác, giác tha làm phương châm để đi tìm Chân Tánh và khi tín đồ tin tấn chí thành, tất sẽ được ThầyTổ ủng hộ.Về điều nầy trong đoạn cuối bài“Lời Khuyên Bổn Đạo” ĐứcThầy căn dặn:“Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Hãy rán sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ”.

Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần 99 năm nay, với quãng thời gian dài nhứt của một đời người. Khiến chúng ta không khỏi nôn nao chờ đợi ngày Đức Thầy trở gót càng thiết tha hơn, với một tấm lòng sắt son thiết thạch mãi mãi đinh ninh chắc chắn có ngày “ Thầy tớ trùng phùng”! Xét về sự hữu hình tuy Đức Thầy vắng mặt đã ngót 71 năm, nhưng khi tìm hiểu kỹ trong Kệ Giảng chúng ta đủ tin rằng: Đức Thầy bao giờ cũng hiện diện quanh ta trong cảnh giới vô hình và thường xuyên vân du khắp nẽo đường trần để thừa hành phận sự thiêng liêng. Sự kiện nầy Đức Thầy cho biết:

 
“Tuy là hữu ảnh vô hình

Chớ dân lòng tưởng sân Trình đáo lai”

Hoặc:

“Hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược

Ta phần hồn dạo khắp thế gian

Vào xác trần nước mắt chứa chan

Khắp lê thứ nghe lời thì ít”

 

Chúng ta từng cảm nhận được rằng Đức Thầy lâm phàm lần nầy là lần chót, mà hiện giờ sứ mạng hãy chưa hoàn tất, thì sự vắng mặt chỉ là tạm thời chờ Thiên lịnh. Do vậy sự thương lo cứu độ chúng sanh của Đức Thầy luôn mãi canh cánh bên lòng trước những cảnh tình bi thiết:

“Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo

Như vịt con dìu dắt nhờ gà”

Vậy chúng ta cần làm thế nào để vừa đền đáp ơn Thầy được phần nào trong muôn một cho:“Thỏa dạ Thầy nơi chốn mây rồng” mà nghĩa tớ cũng được tròn vuông bổn phận?

Theo thiển nghĩ, thì tình cảnh “Thầy lạc tớ” ví như vịt con không nơi nương tựa, chỉ còn cách tùy thuận vào cảnh đời tạm bợ, vào thế lực trần gian … để giữ Đạo chờ Thầy. Nay đã hơn 70 năm đã khá trưởng thành trong kinh nghiệm đầy gian truân khổ ải, chúng ta cần nên suy gẫm để cùng bàn luận thể nào, hầu tạo nên một sự thống nhứt hài hòa thực hành sát theo Tôn chỉ cho đúng chân truyền và phù hợp với “Thiên cơ đạo lý”.

Vẫn biết lâu nay chúng ta đã thấm nhuần Kinh Giảng và tin tấn hành Đạo. Tuy nhiên do thời cuộc đổi thay, hoàn cảnh trắc trở mọi điều, khó tạo thành một thể thống nhứt hài hòa, trái lại còn bị phân hóa rã rời. Thế nên khó tránh việc xa rời Tôn Chỉ Hành Đạo. Đây chính là vấn nạn mà cả cộng đồng cần quan tâm lo liệu nhiều hơn!

Đức Thầy thường nhắc nhở:

“Chừng nào bổn đạo rõ thông

Thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi”

 
Hoặc:         “Tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo”

Hay: “Làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta ?”
 

Đại ý những lời dạy trên có nghĩa là: Đức Thầy rất mong tín đồ thông hiểu Thiên cơ đạo lý thật tinh tường và đinh ninh nhớ mãi trong lòng, rồi đem ra thực hành tu tập chín chắn sẽ đắc đạo, khi ấy chắc chắn sẽ gặp được Đức Thầy.

Để thực hiện tốt lời dạy của Đức Thầy, thiết nghĩ chúng ta nên thường xem lại quyển “Tôn Chỉ Hành Đạo” và cùng thảo luận đóng góp ý kiến cá nhân đi đến thống nhất hành đạo theo “qui tắc đã định” hầu giữ tròn “danh giá của Đạo Phật”. Về điều quan trọng nầy đã được Đức Thầy cảnh giác và nhắc nhở trong “Lời nói đầu” quyển kinh thứ 6.

“Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành động một vài điều không hợp với tinh thần đạo đức, trái với chủ nghĩa từ bi bác ái và sự cao thượng của giáo pháp nhà Phật. Thế nên điều ấy làm cho quyển sách nhỏ nầy ra đời. Vậy từ nay trở đi tôi ước mong rằng với vài điều sơ lược kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo sẽ dùng trí tuệ mình, suy gẫm gìn giữ ăn ở theo qui tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh giá của đạo Phật ?

Thưa quí đồng đạo !

Đức Huỳnh Giáo Chủ vì lòng đại bi rộng lớn, đã hạ phàm đản sanh gánh khổ và cứu độ quần sanh lần cuối ở buổi Hạ ngươn này, cũng vì đại sự nhân duyên như Đức Thích Ca và các Đức Phật quá khứ đã làm, khi cơ duyên đã hội đủ. Thế nên trong Sấm, Kinh, Kệ, Giảng…Đức Thầy đã lần lược khai thị tri kiến Phật là trước hết như: Sấm Giảng. (Quyển 1) Ngài tiết lộ cơ huyền, đi dạo lục châu đánh thức nhân sanh tin tưởng Phật Trời và làm lành lánh dữ... (Q2) Kệ Dân Của Người Khùng, gồm nhiều câu kệ bày tỏ nỗi thương cảm dân sanh cùng khổ và chỉ cho cách tu hành thoát khổ… (Q3) Sám Giảng, Ngài phân rành việc đúng sai tà chánh bài trừ mê tín dị đoan và dạy cách sửa trau (ăn năn và sám hối)… (Q4) Giác Mê Tâm Kệ, Ngài dạy phương pháp dùng tâm chơn để khai tâm giác mà phá trừ tâm mê và nâng dần trình độ tu tập của tín đồ rốt ráo hơn lên như : Diệt Lục căn, ngăn Lục trần, Bát Nhẫn, Bát Chánh, Tứ Diệu Đề…khuếch trương pháp Thiền thật tướng vô vi. (Q5) Khuyến Thiện, Ngài dạy về Thiền Tịnh song tu, nhưng chủ yếu là hoằng dương pháp mônTịnh Độ. Năm phẩm Kinh trên Đức Thầy đã khai thị tri kiến Phật có cả ngũ thừa Phật giáo, nhằm giúp tín đồ mở rộng kiến thức, phân biệt chánh tà, tội phước…nhằm từng bước cho tín đồ tỏ ngộ tri kiến chánh pháp vô vi. Từ đấy chuẩn bị tốt cho việc ứng dụng các tri kiến đã cảm thụ ấy vào việc thực hành rốt ráo trong quyển kinh Tôn Chỉ Hành Đạo, hầu tiến tới Ngộ nhập tri kiến Phật, tức sẽ tìm thấy được Chân Tánh của mình (đắc đạo).

Quyển Tôn Chỉ Hành Đạo (Q6) là phẩm Kinh sau cùng, đặt nặng phần thực hành rất quan trọng, ví như khuôn vàng thước ngọc làm chuẩn mực, qui tắc đã định làm phương châm tu tập hằng ngày cho tín đồ, để từng bước đạt đến các quả phẩm cao quí, đủ điều kiện đến được 2 cảnh giới Tịnh độ: Hội Long Hoa hay Tây Phương Cực Lạc.

Nay nhân kỷ niệm Kính Mừng Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 99 là một dấu móc đặc biệt, gần tròn một thế kỷ đấng cứu thế giáng phàm và đã hơn 71 năm ngày Chơn Sư vắng mặt. Thiết nghĩ một quãng thời gian trông chờ dài dằng dặc như thế, đủ để thôi thúc chúng ta nỗ lực hơn nữa trong thực hành ngày càng bám chặt theo Tôn Chỉ Hành Đạo, để sớm đạt công thành quả mãn, hầu lập nên kỳ tích xứng đáng kính dâng lên Đức Chơn Sư ngày trở gót, thì không còn niềm hân hoan hỷ hạ nào hơn.

Nhân mùa Đại Lễ thiêng liêng, xin chân thành kính chúc quí đồng đạo gần xa luôn được vui khỏe, may mắn hạnh phúc và tin tấn hành trì gia tăng Huệ Phước, luôn giữ chặt lòng ngay chánh thật thà và thương yêu lẫn nhau theo tinh thần Hòa Hảo đại đồng. Nguyện cầu Ơn Trên Thầy Tổ cùng Chư Vị Thần Tiên ban bố phước lành cho Đoàn thể PGHH cho Đất nước và cả thảy chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 
TP SADEC ngày  22/ 11/ Mậu Tuất ( 2018 )

 Kính bút

 Nguyễn Châu Lang

HỘI QUÁN PHẬT GIÁO HOÀ HẢO, 2114W. Mc Fadden Ave, Santa Ana Ca, 92604, ĐT: 714-557-7563

19/01/2019(Xem: 57)
18/01/2019(Xem: 308)
Westminster (Bình Sa)- - Bắc Đẩu Võ Ý cho biết buổi ra mắt “Tuyển Tập Võ Ý” được tổ chức vào lúc từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng Giêng năm 2019 tại Golden Sea Restaurant, 9802 W. Katella Ave, Anaheim, CA 92804 (714) 643-9890.
18/01/2019(Xem: 182)
17/01/2019(Xem: 838)
WESTMINSTER (VB) – Không khí tại tòa soạn Nhật Báo Việt Báo vào chiều Thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019, nhộn nhịp hẳn lên khi đón nhận những số báo xuân Việt Báo năm Kỷ Hợi 2019 đầu tiên đưa từ nhà in về tòa soạn.
17/01/2019(Xem: 330)
Westminster (Bình Sa) - - Vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 13 tháng 1 năm 2019, tại nhà hàng Parasel Seafood Restaurant 15583 Brookhurst, Thành Phố Westminster, Tổng Hội Biệt Động Quân - Hội Biệt Động Quân (BĐQ) Nam California đã tổ chức Dạ tiệc, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
17/01/2019(Xem: 208)
16/01/2019(Xem: 477)
WESTMINSTER (VB) – Một chương trình hội thảo dự trù cuối tuần này về chủ đề quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước CSVN, và về chủ đề trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi an táng hơn 17,000 tử sĩ
16/01/2019(Xem: 575)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westmisnter Blvd, Westminster, CA 92683, trưa thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng, 2019, một số thân hữu trong mạng lưới Blogger ở Little Saigon như các anh Trương Ngãi Vinh, Uyên Vũ, Phương Nam, Hành Nhân đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
16/01/2019(Xem: 294)
Seattle/WA.- Sáng Chủ Nhật 13/1/2019 chùa Cổ Lâm Seattle đã tổ chức Lễ Vía Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo.
16/01/2019(Xem: 168)
15/01/2019(Xem: 529)
Westminster (Bình Sa) -- Vào tối thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace #3, Westminster, Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền tại Việt Nam đã tổ chức thành công “Đêm Nhân Quyền, Thắp Sáng Ngọn Lửa Đấu Tranh Tại Quốc Nội” với sự tham dự hơn 700 đồng hương. Đặc biệt có Đức Giám Mục Michael Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum đến từ Việt Nam.
15/01/2019(Xem: 394)
WESTMINSTER (VB) -- Hai nghị viên Hội đồng Thành phố Westminster -- ông Sergio Contreras và tân nghị viên Tài Đỗ -- hôm Thứ Hai 14/1/2019 đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo để chúc Tết cộng đồng và chia sẻ tin vui.
15/01/2019(Xem: 225)
14/01/2019(Xem: 331)
HUNTINGTON BEACH, Calif.-- Một buổi Tiệc trà Gây quỹ Xây dựng Hội trường Trung Tâm Giác Ngộ - Thiền Viện Phổ Môn đã thực hiện hoàn mãn hôm Thứ Bảy 5/1/2019 tại Sangha Center, 7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92648.
14/01/2019(Xem: 283)
Tin công nghệ
Trong những năm qua, không thiếu các vụ rò rỉ dữ liệu lớn. Tuy nhiên, vụ rò rỉ mới có thể gây bất ngờ bởi quy mô của nó. Được đặt tên là "Collection #1", đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất tính theo quy mô với 772,904,991 email và 21,222,975 mật mã đã bị chia sẻ công khai trên Internet
Khoảng giữa tháng 01/2019, Netflix bất ngờ tăng giá các gói streaming của hãng từ 13-18% so với chi phí hiện hành. Đây là mức tăng giá cao nhất từ trước tới nay, từ khi Netflix ra mắt vào năm 2007 và được áp dụng tại Mỹ. Hiện chưa biết Netflix có áp dụng tăng giá tại thị trường khác hay không.
Người dân Trung Quốc hiện đã có thể biết được ai đang vô công rồi nghề hoặc có vấn đề với tài chính ở quanh họ. "Deadbeat Map", một ứng dụng mini của WeChat, sẽ cho biết vị trí của những "lão lại", từ ngữ được nhà chức trách sử dụng để chỉ những cá nhân không thể trả nợ và bị đưa vào danh sách nợ xấu. Khi mở WeChat, người dùng có thể thấy những cá nhân mang nợ xấu nếu họ ở trong phạm vi 500 mét. Chương trình đang được thử nghiệm tại Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc.
Tính đến tháng 01/2019, ở Mỹ, các bệnh viện cùng phối hợp và liên kết với nhau để chung tay thành lập một công ty sản xuất thuốc không lợi nhuận có tên Civica Rx. Được biết, Civica Rx được công bố vào đầu năm 2018, và từ đó đã có rất nhiều các bệnh viện trên toàn nước Mỹ hứng thú với dự án. Hiện đã có hơn 250 bệnh viện đồng ý tham gia, mục tiêu của tổ chức là làm giảm giá và làm giảm cả sự khan hiếm của các thuốc generic đang có trên thị trường.
Tính đến tháng 01/2019, cuộc chiến bằng sáng chiến giữa Apple và VirnetX đã dần đi đến hồi kết sau khi Apple kháng kiện bất thành, phải chịu khoảng phạt lên đến 440 triệu USD. Trong năm 2018, Apple được lệnh phải bồi thường vì đã vi phạm các giấy phép về kết nối LTE an toàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng iOS, bao gồm cả FaceTime.
Vì Trái Đất quay quanh trục của nó, nên các ngôi sao trông có vẻ như đang quay xung quanh một đài quan sát trên Đảo Tenerife của quần đảo Canary. Tất nhiên, các vòng cung đồng tâm đầy màu sắc được vẽ ra bởi các ngôi sao, thực ra tập trung ở Cực Bắc của Trái Đất
Microsoft ra mắt phiên bản Windows Phone cuối cùng vào năm 2017, đó là phiên bản Windows 10 Mobile 1709. Dù hệ điều hành Windows Phone đã không còn thu hút được sự quan tâm của các nhà phát triển, nhưng Microsoft vẫn đảm bảo rằng người dùng nhận được những bản cập nhật bảo mật và vá lỗi kịp thời.
ES File Explorer là một trong những ứng dụng quản lý tập tin được nhiều người sử dụng nhất trên Android với hơn 100,000,000 lượt tải về . Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 01/2019, một số nguồn tin cho biết, ES File Explorer đang có một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, khiến cho các dữ liệu trong máy của người dùng có thể bị người khác lấy đi nếu cả hai đang dùng chung một kết nối mạng Internet.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Ford và Volkswagen chính thức công bố thỏa thuận hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực xe bán tải và xe thương mại bằng việc thành lập một liên minh mới.
Sau khi CES 2019 khép lại, MWC 2019 sẽ là sự kiện được chờ đợi tiếp theo. Sự kiện diễn ra tháng 02/2019 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Xiaomi đã xác nhận có mặt, còn Sony cũng bắt đầu gửi giấy mời cho báo chí. Một công ty lớn khác cũng sẽ xuất hiện là LG, và theo một số nguồn tin từ Hàn Quốc, nhà sản xuất sẽ giới thiệu smartphone màn hình gập.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Cơ quan chức năng Na Uy chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với dịch vụ stream nhạc chất lượng cao TIDAL vì đã giả mạo số liệu lượt nghe của 2 album Lemonade của Beyoncé và The Life of Pablo của Kanye West. Theo trang tin Dagens Næringsliv của Na Uy, có thể một số cá nhân làm việc ở TIDAL đã sử dụng 1.3 triệu tài khoản để tăng lương truy cập 2 album nói trên lên khoảng vài trăm triệu lượt nghe.
Để kiếm nguồn ngoại tệ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sử dụng những hacker cũng như những thủ đoạn để ăn cắp tiền từ các ngân hàng cũng như các tổ chức trên toàn thế giới. Nạn nhân mới nhất của họ là Redbanc, ngân hàng có nhiệm vụ kiểm soát và hoạt động hệ thống máy rút tiền ATM tại Chile. Tất cả câu chuyện đến từ sự bất cẩn của một nhân viên duy nhất của Redbanc.
Nhiều người dùng thường hay sự dụng thử (trial) phần mềm hay dịch vụ nào đó mà quên hủy thuê bao, đến khi hết hạn mà không sử dụng tiếp vẫn bị tính phí qua thẻ. MasterCard muốn ngăn chặn điều này và đã đặt ra quy định mới cho các bên bán hàng rằng người dùng phải đồng ý thì mới được tính phí tiếp
Khoảng giữa tháng 01/2019, sau nhiều đồn đoán, BMW Series 7 phiên bản nâng cấp facelift đã chính thức được ra mắt. Thay đổi dễ dàng nhận thấy nhất về ngoại hình chính là phần lưới tản nhiệt đã to và hầm hố hơn, kèm theo đó là hệ thống đèn pha với họa tiết LED quen thuộc nhưng được làm mỏng hơn.
Ai sẽ là khách hàng toàn lớn nhất của hãng hàng không United Airline? Câu trả lời chính là Apple, công ty đặt mua 50 ghế thương gia mỗi ngày để bay từ San Francisco tới Thượng Hải.