Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ht Thiện Hạnh: Sẵn Sàng Hy Sinh Vì Tự Do Tôn Giáo

06/01/200100:00:00(Xem: 3424)
Khui âm mưu phá hoại Liên Tôn của CSVN, kể rằng quý Thầy bên Giáo Hội Nhà Nước cũng khổ tâm, kêu gọi đồng bào bất bạo động đòi nhân quyền…

(Lời giới thiệu - VNN) Vào cuối tháng 12 năm 2000 vừa qua, một bản Tuyên Bố Chung về chính sách tôn giáo của CSVN mang các chữ ký của cụ Lê Quang Liêm, Lm Nguyễn Văn Lý, Lm Chân Tín, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, cùng lên tiếng về những đàn áp của CSVN đối với các tôn giáo như là Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, và Công Giáo cũng như các tôn giáo khác. Bản Tuyên Bố Chung đã được phổ biến rộng rãi ở hải ngoại cũng như ở trong nước. Qua đó, các vị lãnh đạo tinh thần đã yêu cầu đảng CSVN phải trả lại quyền tự do tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng thật sự cho các tôn giáo tại Việt Nam và đặc biệt là phải hoàn trả lại tất cả tài sản đã bị đảng CSVN chiếm đoạt. Bản Tuyên Bố Chung này đã gây ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong cộng đồng thế giới, khiến cho đảng CSVN lo sợ. Mới đây, đảng CSVN đã cho giả mạo một lá thư mang chữ ký của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh với mục đích gây chia rẽ giữa các tôn giáo. Để làm sáng tỏ vấn đề, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi đã liên lạc với Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Trưởng Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, để xin Ngài lên tiếng minh xác một số vấn đề có liên quan đến Bản Tuyên Bố Chung qua đường dây điện thoại viễn liên từ Hoa Kỳ. VNN xin cám ơn đài Tiếng Nước Tôi đã cho phép sử dụng bài phỏng vấn này,

- Tiếng Nước Tôi (TNT): Thưa Hòa Thượng, chúng con ở hải ngoại nhận được bản Tuyên Bố Chung, trong đó có chữ ký của Hòa Thượng, của cha Nguyễn Văn Lý ở Huế, của cụ Lê Quang Liêm và của cha Chân Tín ở Sài Gòn. Sau đó chúng con cũng nhận được nguồn tin cho rằng tên của Hòa Thượng đã bị cha Lý lợi dụng. Nhân đây, trên làn sóng của hệ thống phát thanh Tiếng Nước Tôi, phát thanh trên các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, con xin Hòa Thượng lên tiếng để minh xác về điều này.

- HT Thích Thiện Hạnh: Ngày 28, chúng tôi có cùng với cha Lý có ký một bản Tuyên Bố Chung về Tự Do Tín Ngưỡng tại Việt Nam. Chúng tôi cũng có nói chuyện với Cha Lý. Cha Lý có đến tôi, nhờ chúng tôi ký chung trong Bản Tuyên Bố đó. Và chúng tôi có thấy Cha Lý, Cha Chân Tín, cụ Lê Quang Liêm. Chúng tôi có ký bản đó với các vị đó. Các vị kia thì họ ký đồng tác giả. Chúng tôi thì không ký là đồng tác giả, nhưng chúng tôi có ghi một câu: "Vấn đề Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam thì điều đó chúng tôi đã nói nhiều lần bằng văn bản. Nhưng mà chính quyền vẫn không có thiện chí. Nay có các vị tôn giáo bạn cũng nói những điều như chúng tôi đã nói. Cho nên chúng tôi rất hoan hỷ để ký cùng với các vị đó", không có chi để khiếu nại hết. Chúng tôi sẵn sàng đòi cho được tự do tín ngưỡng. Nhưng mà sau đó, chúng tôi cũng có thấy được cái bản đưa cho tôi. Cái bản đó nói rằng Cha Lý lợi dụng tôi. Điều đó quá sai. Sau đó chúng tôi có một bản xác định ngay trên cái bản mà họ giả chữ ký của tôi đó. Chúng tôi xác định 3 điều: Điều thứ nhất, là tôi không hề chấp bút một bản văn nào có nội dung gây chia rẽ các tôn giáo như bản văn này. Điều thứ hai là tôi không hề có bất cứ một hộp thư bằng email nào cả. Và điều thứ ba là tôi có ý là đây là âm mưu thâm độc nhằm chia rẽ tôn giáo để độc quyền chính trị. Huế, ngày mồng 2 tháng Một, 2001. Rồi tôi ký Bhikkhu Thích Thiện Hạnh. Tôi cũng có đưa bản này lên mạng rồi. Chúng tôi thấy rằng họ có cái âm mưu là nói tôi không có làm chuyện đó, cũng như nói Cha Lý lợi dụng. Điều đó rất tội nghiệp cho Cha Lý. Bởi vì Cha Lý không thể lợi dụng như vậy được. Bởi vì tôi là một người uy tín lớn ở đây. Mà tôi cũng là người tu hành, cho nên tôi chân thật lắm. Tôi thấy rằng các tôn giáo Việt Nam, nhất là Phật Giáo đã bị cấm đoán rất nhiều và chúng tôi đã nói lên tiếng nói của chúng tôi với chính quyền để cho tôn giáo, nhất là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do sinh hoạt. Chúng tôi nói rất nhiều lần với nhiều văn bản. Nhưng mà rồi các trong chính quyền cộng sản thì họ không có chịu thiện chí và cứ cương quyết chèn ép tôn giáo nhất Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đối với nhà nước, chúng tôi có nói với họ bằng văn bản để cho họ giải quyết tại địa phương. Địa phương không giải quyết thì chúng tôi trình lên trung ương. Trung ương thì họ cũng chẳng giải quyết gì. Họ coi tôn giáo không có điều kiện gì cả để sinh hoạt. Thành thử chúng tôi rất lấy làm buồn.... Vì rằng chúng tôi nói một mình nhà nước không chịu nghe, không chịu có thiện chí sửa đổi cho tôn giáo có chỗ thở.... Bây giờ có các tôn giáo bạn đồng tình như chúng tôi. Có nghĩa là họ cũng thấy tôn giáo của họ cũng bị đàn áp. Như vậy chúng tôi đồng tình với các vị đó, chúng tôi ký. Khi chúng tôi ký, chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn này, khó khăn kia thì chúng tôi cũng chấp nhận thôi. Những lần trước đây thì chúng tôi cũng đã có văn kiện rồi. Chúng tôi gặp những ông lớn chúng tôi cũng có trình bày nhưng rồi không thể hiện thiện chí đối với các tôn giáo cả. Thành thử chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẵn sàng chúng tôi ký đó thôi. Mà tôi ký thì tôi đã suy nghĩ rồi. Chẳng lẽ tôi ký mà tôi lại phản đối lại chữ ký của tôi, thì người mô mà làm những việc như vậy. Tôi rất bực. Tôi nghĩ rằng, về phía Phật tử, họ không thể có bực bội chi tôi ký chung với Cha Lý thì họ có thể viết thư để nói với tôi: "Thượng Tọa, Ôn không nên làm như vậy". Họ không thể giả chữ ký tôi như vậy được. Bởi vậy tôi nói đây là âm mưu rất thâm độc. Bởi vì thứ nhất là tôi không có một cái email nào cả. Nhưng mà họ giả ra cái email của tôi để cho họ lường gạt bên kia, rồi bên kia Phật tử họ gửi về email của tôi. Nhưng mà tôi không có email. Email đó họ tự đặt ra, người nào đó tự đặt ra để cho họ kiểm soát... cái việc làm. Chúng tôi không làm chính trị. Chúng tôi chỉ đòi hỏi tôn giáo được sinh hoạt. Bởi vì chúng tôi thấy hạnh phúc của người dân không phải cơm no áo ấm, mà hạnh phúc của người dân phải là của tâm linh của họ nữa. Chúng tôi thấy rằng họ không có tự do không có hạnh phúc chi cả. Bởi vì nhiều hạnh phúc cơm no áo ấm đôi khi người ta thấy không cần thiết. Nhưng mà người cần thiết, nhất là các nhà tôn giáo họ cần thiết về vấn đề tâm linh. Chúng tôi chỉ đòi hỏi làm thế nào để có tự do tôn giáo mà thôi chứ thật sự ra chúng tôi không có ý đồ chính trị nào hết cả. Nhưng mà đối với những người có mưu đồ chính trị thì họ lợi dụng tất cả mọi thủ đoạn. Nhất là làm chia rẽ các tôn giáo Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng họ có âm mưu rất thâm độc. Họ kéo lại những năm 63. Bởi vì năm 63, chúng tôi ra đấu tranh chống chế độ độc tài. Bên Công Giáo thì họ cũng hết sức, cũng gần gũi với chúng tôi, cùng cộng tác với chúng tôi để lật đổ cái chế độ mà họ không tôn trọng về bình đẳng tôn giáo. Giờ đây cũng vậy. Chúng tôi cũng bị đàn áp. Tôn giáo chúng tôi bị đàn áp. Tôn giáo của họ cũng bị đàn áp. Họ đến, họ yêu cầu chúng tôi tham gia thì hợp tình quá rồi. Bởi vì có người cùng với mình như vậy. Chẳng lẽ tôi ký rồi tôi trở lại rồi phủ nhận chữ ký của tôi à! Rồi nói Cha Lý lợi dụng à! Cái điều mà người trí thức đâu có thể làm vậy được! Chẳng qua là chúng tôi thấy rằng Phật tử thì họ không bao giờ làm vậy. Cho dù các tôn giáo bạn không muốn chúng tôi đứng gần nhau đi nữa thì họ cũng không làm như vậy. Đó là những người có mưu đồ chính trị nhằm chia rẽ tôi và Cha Lý, nhằm chia rẽ Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo để họ độc quyền thống trị đó mà thôi. Tôi nghĩ như vậy. Chúng tôi thấy rằng cái đó là âm mưu hế sức thâm độc, mà các vị bên đó nên cẩn thận không nên để đánh lừa như vậy. Phật tử cũng vậy. Các vị bên đó, Phật tử trong nước, Phật tử hải ngoại hay là các vị trong các tôn giáo khác cũng nên cẩn thận, đứng để mắc cái mưu của người ta. Do đó, chúng tôi thấy rằng, tôn giáo hãy để cho người thở chứ. để cho người ta sống với chứ mần răng mà cứ chèn ép qua... ngay cả bước qua thế kỷ 21 rồi...

- TNT: Xin Hòa Thượng cho biết sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện giờ ở Huế ra sao"

- HT Thích Thiện Hạnh: Ở Huế như quý vị đã biết, tôi cũng đã nói. Họ vẫn "cày chùa" mà... "Cày chùa" để làm cơ quan làm ăn mà. Họ vẫn lấy đất đai. Trung tâm Văn Hóa Liễu Quán chẳng hạn thì đó là văn hóa Phật Giáo. Việt Nam mà bỏ cái văn hóa Phật Giáo ra rồi chì chẳng còn chi là văn hóa Việt Nam cả. Trung tâm Văn Hóa Liễu Quán của Phật Giáo mà họ mượn cho đến chừ đòi mãi không trả. Cách đây mấy bữa, ở các vùng quê họ chèn ép Phật tử, dọa nạt đủ thứ, nào là lấy đất lấy đai của Phật Tử,... họ buồn họ khóc, họ kêu nài. Nhưng mà tiếng nói của họ không có vào đâu cả. Cho nên chúng tôi là những tu sĩ, có bổn phận bảo vệ cho tôn giáo chúng tôi mà thôi. Thật sự ra chúng tôi không có làm chi cả. Ở Việt Nam, các tôn giáo đã quá khổ đau. Chúng tôi thấy đau đớn cho các tôn giáo bạn, ngay cả chúng tôi, ngay cả hòa thượng Huyền Quang, hòa thượng Quảng Độ. Thầy Huyền Quang năm nay 84-85 tuổi rồi. Bây giờ vẫn còn bị giam giữ như vậy thì ngày mai kia, giả dụ như hòa thượng có trở trời hơi gió mà mất đi ở một cái nơi nhà tù như vậy thì... chúng tôi không đồng tình lắm. Chúng tôi đã đưa đề nghị nhưng mà họ vẫn không giải quyết. Do đó chúng tôi lấy làm buồn rằng họ có độc tài về chính trị thì cái đó cũng tùy họ thôi. Nhưng mà độc tài chính trị mà tàn ác với các tôn giáo thì chúng tôi không đồng tình. Cho nên các vị hòa thượng ở bên Giáo Hội Nhà Nước thì họ cũng khổ tâm ghê lắm, bây giờ đây không biết làm sao thế thôi chứ các vị là người tu hành lớn tuổi, đấu tranh nữa mà tuổi lớn nên họ không muốn. Họ hết sức khổ tâm. Do đó, một ngày nào đó, làm sao đó để cho các vị này lớn tuổi của chúng tôi thoát ra khỏi sự thống trị đảng cộng sản Việt Nam.

- TNT: Cảm ơn hòa thượng đã có những lời giải bày rất rõ ràng. Nhân đây, chúng con xin Hòa thượng có vài lời nhắn nhủ với thính giả, nhất là các Phật tử ở hải ngoại.

- HT Thích Thiện Hạnh: Chúng tôi, bản thân xưa nay không bao giờ giảng chính trị. Phật Giáo làm chính trị thì chúng tôi cũng không đồng tình. Phật giáo không làm chính trị. Phật Giáo chỉ đòi hỏi tự do tín ngưỡng.... Tôi nghĩ no cơm ấm áo chưa chắc là hạnh phúc cho người dân, mà hạnh phúc của người dân là phải có tín ngưỡng. Những người được tín ngưỡng thì có hạnh phúc. Như vậy no cơm ấm áo và phải có hạnh phúc của tâm linh thì mới đầy đủ hạnh phúc cả. Nhưng mà nếu no cơm ấm áo mà bị chèn ép đời sống tâm linh thì, họ không dám nói đó thôi, chứ họ không đồng tình. Nhưng mà vì họ cai trị bằng súng bằng đạn, bằng nhà tù. Thành thử Phật tử cũng như các Ôn, các Thầy của chúng tôi họ không bao giờ sợ cái này. Còn chúng tôi thì chúng tôi đã lớn tuổi rồi, nếu chết cho đạo thì chúng tôi sẵn sàng thôi. Bởi vì chúng tôi hy sinh cho đạo rồi. Còn lại mấy tuổi đời nữa, chúng tôi vẫn có thể sẵn sàng để hy sinh cho đạo chớ không can chi hết.... Tất cả các Phật tử trong cũng như ngoài nước cũng như các tín đồ các tôn giáo bạn hãy cương quyết bằng tất cả mọi cách để làm thế nào đó để đòi hỏi cho được sự tự do tín ngưỡng thật sự. Tôi nhắc lại tín ngưỡng thực sự bởi vì ở Việt Nam cũng có cái loại tín ngưỡng mà họ bắt buộc phải làm theo họ. Thì như vậy chưa phải là thật sự. Cho nên tôi đòi hỏi cho được tự do thật sự. Các Sư cô các Thầy không làm được cái gì cả, và họ có cho mới làm, không cho thì thôi. Chẳng hạn như ở Thừa Thiên. Như các vị thấy, ngày Phật Đản là ngày thiêng liêng nhất của Phật Giáo Việt Nam, nhưng mà làm xe hoa ra rồi họ không cho chạy. Bắt đậu tại chùa chỗ ở chùa Từ Đàm. Một lần khác làm thuyền hoa để chạy dưới sông thì họ cũng không cho chạy. Phật tử đóng góp như vậy để họ vui mừng ngày Phật Đản, ngày thiêng liêng của vị Giáo Chủ của người ta, mà các vị ở trong Giáo Hội được "nhà nước bảo trợ" thì họ cũng chịu thôi. Bởi vì nói không được. Họ đưa ra những điều kiện chi đó thì các vị lớn tuổi cải chính thôi chứ họ không có tiếng nói, không dám nói. Chúng ta nên làm sao đó để đứng gần với nhau, đứng gần với nhau không phải để lật đổ hay làm cái chi cả. Đứng gần với nhau để yêu cầu, đề buộc chính quyền Việt Nam cần phải để cho các tôn giáo được tự do sinh hoạt để cho người dân đủ no cơm ấm áo nhưng mà cũng thoải mái về vấn đề tâm linh của họ. Đó là điều chúng tôi muốn nhắc nhở như vậy. Chúng tôi làm thì khổ tâm chúng tôi đó. Nhưng mà có cởi mở cho các tôn giáo nói chung, cho Phật giáo nói riêng thì đó là cái điều mà chúng tôi vẫn sẵn sàng chịu đựng để Phật Giáo được tự do sinh hoạt và nhất là chúng tôi mong muốn rằng tất cả các vị đều hướng về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là giáo hội có thể nói là truyền thống nhất và làm thế nào đó để cho nhà nước CSVN để cho giáo hội đó được thật sự sinh hoạt. Chúng tôi hy vọng rằng thế nào đó, ngày nào đó thì tất cả các tôn giáo nói chung, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng, rồi sẽ được sinh hoạt.... Đã gia nhập vào Liên Hiệp Quốc rồi thì phải chấp nhận tất cả những cái gì đã có trong Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi nhất.

Thật ra, đối với chính quyền thì chúng tôi không có tham vọng nào để làm chính trị hết cả. Nhưng mà chúng tôi có tham vọng là làm thế nào đó để cho các tôn giáo được tự do sinh hoạt như trước năm 75. Chúng tôi năm nay cũng đã 70 tuổi rồi. Chúng tôi sẵn sàng có thể chết cho đạo thì cũng được thôi. Đừng nghe xuyên tạc. Quý vị phải có trí tuệ để nhận định cho rõ ràng cục diện. Ở bên đó thì nói sao cũng được cả. Nhưng ở bên nhà thì thấy rõ nhất. Ở bên đó đôi khi không thấy rõ, nghe nhiều dư luận cho nên hoang mang thắc mắc Chúng tôi có bấy nhiêu lời nhắn nhủ. Tất cả mọi người, trong đó có cả Phật tử, các vị thượng tọa của tôi bên đó nữa, cũng như đồng bào Phật tử, các tín đồ các tôn giáo khác được dồi dào sức khỏe, nỗ lực trong tinh thần bất bạo động để làm thế nào đó đòi hỏi cho Việt Nam có được tự do tín ngưỡng thật sự trong thế kỷ 21.

- TNT: Nhân dịp năm hết Tết đến, xin hòa thượng gửi lời chúc Tết cho thính giả của đài TNT.

- HT Thích Thiện Hạnh: Năm hết Tết sắp đến, tôi xin thay mặt cho tất cả các vị chư Tăng ở trong Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế cầu chúc đài phát thanh cũng như các đồng bào Phật tử, cũng như các vị tín đồ các tôn giáo khác, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, các vị tu sĩ của tất cả các tôn giáo một năm mới dồi dào sức khỏe. Nhất là, gia tâm cầu nguyện để cho Việt Nam có được một sự tự do tín ngưỡng để chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh hơn trong thế kỷ thứ 21. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Việt Báo trân trọng cảm ơn VNN đã cho phép đăng tải nơi đây.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.