Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vn: Báo Cáo Chính Trị Vô Duyên, Lãng Nhách - Vẫn Cứ Kiên Định Giữ Cái Thiên Hạ Đã Nhổ Đi

04/02/200600:00:00(Xem: 4671)

- Hoa thịnh Đốn.- Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX sẽ trình tại Đại hội đảng X dự báo diễn ra trong vòng vài tháng tới là một văn bản vô duyên, lãng nhách. Từ đầu đến cuối chỉ nói lại những điều ai cũng biết cả rồi. Vẫn giáo điều, bảo thủ. Vẫn có tư duy của lớp người “ăn hang, ở lỗ”.

Điều đáng lưu ý nhất là nó đã phản bội sự trông đợi và hy vọng của nhiều tầng lớp nhân dân muốn đảng can đảm lột xác, từ bỏ độc tài, độc đảng để đưa đất nước thật sự tiến đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Toàn văn Báo cáo dài gần 36 trang không phản ảnh những góp ý chí tình xây dựng của nhiều tầng lớp cán bộ, đảng viên, cựu lão thành cách mạng và trí thức trong và ngoài nước. Nó chỉ xác định lại chủ trươg “đổi mới nhưng không đổi màu” hay “hòa hợp mà không hòa tan” lỗi thời, suy sụp não trạng nguy hiểm cho tiền đồ Tổ quốc và các thế hệ mai sau.

Nội dung còn phản ảnh một tinh thần vô trách nhiệm, bất cần, đã “được ăn thì bám chặt” của đội ngũ cầm quyền tham lam, bất chấp quyền lợi tối thượng của nhân dân, của đất nước.

Họ cũng đã giết chết mọi tiềm năng đóng góp của nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài vào việc xây dựng đất nước để đưa nhân dân thóat khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Những người sọan thảo Báo cáo, phần lớn thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương còn đang tâm dập tắt mọi hy vọng để nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc trong Thập kỷ tới. Thay vì gạt đi lực cản độc tài, phi dân chủ và chủ nghĩa phá sản Mác-Lênin là nguyên nhân làm cho Việt Nam không ngẩng mặt lên được thì họ lại khăn mũ bảo nhau sùng bái hơn bao giờ hết những thứ nước Nga và các nước ở Đông Âu đã nhổ ra, không muốn để trong bụng nữa.

Họ bảo đảng CSVN sẽ tiếp tục: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra.”

Họ khoe đạt được thành tựu của 20 năm Đổi mới là do : “Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản.”

“Từ thực tiễn đổi mới”, Báo cáo phô trương, “Đảng và Nhà nước ta càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý…Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn để đi tới thắng lợi. Đổi mới không phải là xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng.”

Những người soạn thảo báo cáo còn lập lại quan điểm tự phong, tự diễn : “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.”

Điều rõ ràng là họ đã lạm dụng danh từ “đại biểu” y như họ đã tự nhận trong Điều 4 Hiến pháp để tiếm đoạt quyền “dân tộc tự quyết” của nhân dân. Chưa bao giờ nhân dân Việt Nam đã bỏ phiếu đề cử đảng làm đại diện cho mình và luôn thể cai trị mình luôn!

(Điều 4 viết: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” )

Nếu đảng lương thiện và không sợ bị nhân dân ruồng bỏ thì thử tổ chức cuộc Trưng cầu Ý kiến xem nhân dân có còn muốn mình lãnh đạo nữa không "

Nhưng một khi đã tái khẳng định như thế thì cái đảng này, một lần nữa, lại chia rẽ dân tộc ra từng thành phần để “đại diện”. Họ đã gạt ra ngoài hai thành phần quan trọng trong xã hộ là Nông dân và Trí thức, trong khi nước ta có đến 80 phần trăm dân sống bằng nghề nông và hơn bao giờ hết, trong thời đại điện tử ngày nay, nhu cầu đóng góp của trí thức là việc tối cần thiết để canh tân Tổ quốc.

Nhưng tại sao đến năm 2006, sau 14 năm Liên Xô sụp đổ, mà đảng CSVN vẫn chưa nhìn thấy ánh hào quang của những thay đổi chính trị, kinh tế và xã hội ở Nga và tại các nước chư hầu Đông Âu trước đây" Nhân dân các nước này có ai xuống đường đòi lập lại chế độ Cộng sản không" Các ngày sinh nhật của Mác-Lênin có còn được Nhà nước nào nhớ đến không hay chỉ thấy diễn ra trong gượng gạo, thu hẹp ở Việt Nam"

Các cuộc cách mạng mà đảng Cộng sản Việt Nam gọi là “Cách mạng xanh” hay “Cách mạng đường phố” của nhân dân Nga năm 1991 đã thay đổi bộ mặt Thế giới. Nó đã xoá đi một giai đoạn dài 70 năm độc tài khủng khiếp của chính quyền Nga để cứu lấy những người còn sống sót trong các xã hội đổ nát, tiêu điều trong khối Liên bang Xô viết và tại các nước “Xã hội anh em” Đông Âu.

Ngày nay, sau 14 năm được hít thở Tự do, được quyền làm người có tự do và dân chủ, được cởi trói, không ai ở Nga còn muốn nhắc lại thời kỳ kinh hoàng đó nữa.

Vậy mà, đáng tiếc thay cho dân tộc Việt Nam, đội ngũ Lãnh đạo đảng CSVN lại tìm mọi cách bảo quản nắm tro tàn của hai cái xác Mác-Lênin để thờ phượng, kìm giữ dân tộc không cho tiến lên.

Còn gì trơ trẽn hơn khi Báo cáo chính trị sử dụng hai chữ “trí tuệ” để đội cho những cái đầu trống rỗng lãnh đạo. Báo cáo viết đảng CSVN sẽ tiếp tục: “Nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng; tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới.”

Nhưng đảng đã làm việc này trong suốt 20 năm được gọi là “đổi mới” mà tại sao vẫn chưa “sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của mình "

Có điều gì lấn cấn không mà, sau 4 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, đảng CSVN vẫn còn phải “lý luận” về “đường lối” và “chính sách” và : “Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.”

Tại sao lại lôi kéo “nhân dân’ vào sự “sống còn” của đảng" Nhân dân không phải là đoàn viên của đảng và đảng đâu phải là của nhân dân" Sự nhập nhằng này cũng thiếu lễ nghĩa và đạo lý như đảng đã đồng hoá hành động “chống đảng” của đối lập, của những Nhà bất đồng chính kiến trong nước và hải ngoại là “chống lại nhân dân và tổ quốc.”

Đồng hóa Tổ quốc với tội ác trong Cuộc Cải cách Ruộng Đất, trong vụ Nhân văn Giai Phẩm, Tết Mậu Thân ở Huế, Tệ nạn Tham nhũng-Lãng phí của mồ hôi nước mắt của nhân dân của cán bộ, đảng viên là hành động bôi nhọ Tổ quốc cần phải chấm dứt ngay(!)

Chẳng nhẽ khi Báo cáo nhìn nhận “Lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước và tiêu dùng xã hội còn nghiêm trọng… Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng. Tội phạm và một số tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng…” là do cán bộ đảng gây ra chứ nhân dân và tổ quốc có liên can gì " Không có chức, có quyền thì tham nhũng sao được"

Nhưng không phải chỉ trong Báo cáo Chính trị kỳ này mớí có những thói hư tật xấu như thế. Kể từ Đại hội VI năm 1986 cho đến năm 2006 là 20 năm rồi mà có kỳ họp Đảng hay Báo cáo hàng năm nào của Chính phủ mà không nói đến những khuyết điểm mở rộng, chồng chất và có thêm nhiều con sâu con mọt trong guồng máy cai trị của Chế độ"

Ngay đến công tác “Xây dựng, chỉnh đốn đảng” , thi hành từ trước khóa IX, cũng chẳng đi đến đâu. Ngoài tham nhũng, Báo cáo cho biết đội ngũ đảng viên còn mắc chứng “Suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thiếu trung thực… sách nhiễu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng..”

VẪN NGANG NHƯ CUA

Về Kinh tế thì đảng vẫn nhắc lại chuyện xưa như trái đất: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, một trong những động lực của nền kinh tế.”

Nhưng khi Nhà nước dành quyền “chủ đạo” thì có phải đó là nền kinh tế chỉ huy không. Kinh nghiệm “chỉ huy” ở miền Bắc từ 1954 đến 1975 và trong Nam từ 1975 đến 1985 đã đem lại nghèo nàn, đói khát cho nhân dân mà chưa “kinh hồn tởm vía” hay sao mà còn mê muội như vậy"

Tiến sỹ, Nhà Kinh tế Lê Đăng Doanh, Trợ lý Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư phát biểu: “Cải cách phải tiếp tục với những bước tiến cơ bản trong cải cách bộ máy nhà nước, chuyển từ một bộ máy cai trị, kiểm soát sang một bộ máy phục vụ dân, phục vụ doanh nghiệp, một bộ máy “của dân, do dân và vì dân” thật sự, như Abraham Lincoln đã nói. Phải làm rõ một cách cụ thể từng tiêu chí “của dân” là gì, “do dân” ở đâu và “vì dân” như thế nào, và cách làm duy nhất đúng là thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ của người dân, trong đó có quyền được tiếp cận thông tin, quyền được kiểm soát bộ máy nhà nước….” (Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2-2-06)

Hiện giờ, cái Nhà nước của đảng và đảng CSVN chưa “phục vụ dân”. Họ chỉ dùng giáo điều và trí tuệ lạc hậu đề bắt dân phải làm theo nên Tiến sỹ Doanh mới bảo: “Mặc dù có tăng trưởng cao nhưng nền kinh tế của nước ta vẫn chủ yếu là một nền kinh tế gia công, lắp ráp trong công nghiệp và xuất khẩu các sản phẩm thô với giá trị gia tăng thấp. Ví dụ chua chát điển hình là nước ta xuất than để nhập điện từ Trung Quốc là một trong vô số các trường hợp kém hiệu quả đó. Nếu chỉ dừng ở mức này thì nước ta sẽ tiếp tục ở trong loại hình kinh tế hàm lượng trí tuệ thấp và không thể vươn lên “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” được.”

Tuyệt nhiên trong Báo cáo Chính trị vừa công bố, đảng CSVN không đưa ra được một sáng kiến cụ thể nào để thay đổi tư duy “lệ thuộc” vào các nền kinh tế nước ngoài để tồn tại.

Báo cáo chỉ viết khơi khơi: “Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài nước đầu tư thực hiện một số dự án quan trọng về khai thác dầu khí, lọc dầu và hoá dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, hoá chất cơ bản, phân bón, vật liệu xây dựng, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài... Có chính sách hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô. Thu hút những chuyên gia giỏi, cao cấp của nước ngoài và trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài…Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát triển công nghiệp năng lượng đi đôi với công nghệ tiết kiệm năng lượng. Hoàn chỉnh một bước cơ bản mạng lưới giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước... Tăng nhanh năng lực và hiện đại hóa bưu chính - viễn thông.”

Hai Điều kiện căn bản để có thể làm được như vậy là: 1) Viêt Nam phải tôn trọng tự do kinh doanh, có chính sách đầu tư đúng đắn, luật lệ công bằng, biết làm ăn bình đẳng theo luật chơi với thế giới, sòng phẳng và ngay thẳng,. 2) Phải có vốn và phải biết trọng dụng người có tài, có chính sách “cầu hiền đãi sỹ”, tôn trọng trí thức.

Cả hai điều kiện này Việt Nam chưa có thì có đến Tết “Công gô” cũng chưa thực hiện được giấc mơ “nhẩy vọt” trong thời Kinh tế Thị trường ngày nay.

Trong lĩnh vực Quốc phòng, Dự thảo Báo cáo chỉ lập lại việc “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa - tư tưởng và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương…. góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thù địch, không để bị động, bất ngờ...”

“… Chủ động đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, cơ hội; giữ vững an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Quân đội và Công an làm nòng cốt; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ. Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.”

Như vậy xem ra sự tồn tại của đảng CSVN phải hoàn toàn trông cậy vào Bộ đội và Công an. Nhưng liệu đảng có chắc là hai lực lượng này chưa riệu rã như đội nghũ cán bộ, đảng viên không"

Báo Quân đội Nhân dân ngày 3/12/05 cho biết tại Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân, tổng kết Công tác Đảng, Công tác Chính trị năm 2005 của Tổng cục Chính trị đã có kết luận: “Hội nghị cũng nghiêm khắc chỉ ra những hạn chế thiếu sót, nhất là công tác tư tưởng ở cơ sở, có đơn vị cán bộ chưa thực sự bám sát thực tiễn, còn lúng túng, bị động trước những diễn biến phức tạp của tình hình; tính chiến đấu, sức thuyết phục còn hạn chế; Hiện tượng che giấu khuyết điểm, chạy theo thành tích, khen thưởng không đúng thực chất vẫn còn; Tình hình chấp hành kỷ luật có chuyển biến, nhưng chậm và chưa vững chắc…

Có nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót đáng chú ý là ở một số đơn vị, lãnh đạo-chỉ huy chưa có những chủ trương, biện pháp cụ thể để khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là công tác tư tưởng, quản lý, huấn luyện bộ đội, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy; Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, bộc lộ yếu kém cả về trách nhiệm, năng lực và tác phong, phương pháp công tác.”

Điều này cho thấy cả trong cán bộ, đảng viên và quân đội đều có vấn đề “tư tưởng”, có nếp sống “trung bình chủ nghĩa”, “vô kỷ luật” và “lung túng”.

Về Tôn giáo, bản Báo cáo vẫn cứ phô trương điều không có ở Việt Nam là “tốt trời, đẹp đạo” và nhắc lại quan điểm cố hữu chỉ nhìn nhận “Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ…”

Về công tác đối với Người Việt ở nước ngoài, Văn kiện cũng chỉ nói lại cái giọng cũ mèm không có gì khởi sắc mà còn làm nản lòng những Việt kiều sẵn sàng vì đất nước mà hy sinh phục vụ: “Đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước….Có chính sách để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước; thu hút, phát huy trí tuệ của trí thức Việt kiều.”

Khi bàn về Dân chủ thì những người soạn thảo vẫn lúng túng, không dám mở cửa nhìn ra thế giới bên ngoài. Họ vẫn co ro, sợ sệt, ra sức bảo vệ lấy thứ Dân chủ có chỉ huy, được phép chỉ đáng sổ toẹt của họ.

Họ bảo: “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng thông qua Nhà nước để lãnh đạo xã hội và quản lý đất nước; Nhà nước đại diện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức và thực hiện đường lối chính trị của Đảng cầm quyền…”

Tại sao đã gọi là “dân chủ” lại cứ phải để cho Đảng “lãnh đạo” và “quản lý” và Nhà nước phải “đại diện quyền làm chủ của nhân dân” thì nhân dân làm và được cái gì" Dân chủ kiểu gì mà kỳ cục, mặt trơ trán bóng như thế"

Thế còn đảng viên và cán bộ là những người phải như thế nào, theo yêu cầu của Báo cáo"

Văn kiện viết: “Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng… Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng…Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật trong Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên có quyền bàn bạc, tham gia quyết định công việc của Đảng; quyền được thông tin, tranh luận, nêu ý kiến riêng, bảo lưu ý kiến trong tổ chức; khi đã thành nghị quyết thì phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng…”

Tại sao gọi là “dân chủ” mà còn “tập trung” và chỉ “dân chủ trong đảng” mà thôi" Nhân dân là đa số lại không có dân chủ, dù là “tập trung” như đảng viên là tại sao"

Đến lượt cán bộ cũng không khá hơn. Đảng ấn định: “Cán bộ phải là người có đức, có tài, có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng; hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không dao động trước mọi biến cố phức tạp, có đủ năng lực thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân…”

Trong các điều kiện để được chọn làm cán bộ thì việc bắt họ phải “tuyệt đối trung thành với Đảng”, “có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” là hành động xúc phạm đến quyền lựa chọn của người dân không ngửi được.

Đảng là đảng. Đảng chỉ đại diện cho 2 triệu đảng viên, là thành phần thiểu số trong 82 triệu người dân mà người cán bộ, cũng từ nhân dân mà ra, lại buộc phải “trung thành” với đảng cầm quyền, phải làm theo chỉ thị của đảng thì mới có cơm ăn, áo mặc là độc tài, là vi phạm quyền làm người và chà đạp thô bạo lên quyền tự do của con người.

Ấy thế mà Dự thảo Báo cáo vẫn có thề ăn nói loạn cào cào: “Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu người như một, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện bằng được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", sánh vai cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước khẩn trương của thời đại.”

Để kết luận, tôi chỉ thắc mắc một điều: Tại sao một Văn kiện quan trọng như thế này mà chỉ nói lại những điều cũ, việc cũ vốn đã không ích nước lợi dân trong thực dụng 20 năm qua. Nó không có điểm khởi hành để bứt phá đi cho kịp thiên hạ. Nó tự kéo mình lại để tự mãn với “đống rác”tư duy và nhúm kỹ thuật lạc hậu đã phế thải của các nước có nền kinh tế cao hơn và dân trí sung mãn hơn.

Chẳng nhẽ đảng CSVN đã hết trí tuệ đến mức xuống cấp, tụt hậu như thế , hay là họ nghĩ nếu không giữ lại cái cũ thì sẽ mất cả “chỗ ngồi” nên cứ nhắm mắt mà làm, mặc cho vũ trụ xoay vần miễn ta no bụng là được "

Nhưng nếu đảng CSVN cứ tiếp tục lãnh đạo đất nước với Chủ trương, Đường lối như viết trong Báo cáo thì đảng CSVN phải mang tội với Tổ quốc,Tiền nhân và các Thế hệ người Việt mai sau. Bởi vì, chính sách này chỉ nhấn nước ta xuống sâu hơn trong đói nghèo lạc hậu. /-

Phạm Trần

(2/06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.