Hôm nay,  
Việt Báo Online

Lệ Chống Luật: Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5

04/05/201800:00:00(Xem: 249)
Lệ Chống Luật: Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5
LE MINH HAI_2018-Screen Shot
Lê Minh Hải


Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.

(Robert Mullins International) Theo những trao đổi thông tin trên trang nhà, Sở di trú USCIS cho biết những thay đổi hành chính đối với chương trình đầu tư EB-5 là mối ưu tiên hàng đầu trong Tài Khóa 2018. Những chỉ dấu hiện nay cho thấy hầu như những điều lệ đã đề nghị từ hơn một năm nay sẽ được kết thúc rất sớm. Sau đây là ba việc cải tổ quan trọng về chương trình EB-5, được bao gồm trong đề nghị "Hiện Đại Hóa Chương Trình Đầu Tư Di Dân EB-5".

(1) Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu Gia Tăng. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn mỹ kim lên 1 triệu 350 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư trong một Vùng Vấn Đề Việc Làm Đáng Quan Tâm (gọi tắt là vùng TEA, tức những vùng tỷ lệ thất nghiệp cao), hoặc từ 1 triệu mỹ kim tăng 1 triệu 800 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư ở những vùng không nằm trong vùng TEA.

Có tin cho biết số tiền đầu tư sau cùng sẽ nhẹ nhàng hơn số tiền được đề nghị.

(2) Cải Tổ Những Vùng TEA: Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị hủy bỏ thẩm quyền chỉ định những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao của địa phương và của tiểu bang và tránh việc "gian lận" định danh những vùng TEA bằng cách chỉ nhìn vào những vùng theo bản điều tra dân số thực tế hoặc những vùng theo điều tra dân số ở ngay bên cạnh những nơi chỉ có những công ty kinh doanh mới họat động.

Ý kiến của chúng tôi: Đề nghị này có thể thay đổi vốn đầu tư EB-5 vì các nhà đầu tư thích trả tiền ít hơn cho những lợi ích về di trú, và vấn đề cải tổ  của Sở di trú sẽ giới hạn việc xác định những vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao.

(3) Giữ Lại Ngày Ưu Tiên. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị cho phép người nộp đơn di dân EB-5 được dùng ngày ưu tiên của một đơn di dân EB-5 khác đã được chấp thuận trước đó nếu người nộp đơn đó đủ điều kiện.

Ý kiến của chúng tôi: Điều này giúp cho những người có thể không hợp lệ xin chiếu khán (visa) EB-5 vì những tình huống nằm ngòai sự kiểm sóat của họ (chẳng hạn như một trung tâm vùng bị chấm dứt   họat động hoặc làm ăn bết bát hoặc kế họach đầu tư thất bại). Tuy nhiên, điều này không thể bao vệ quyền lợi của con cái đi theo vì chúng có thể "quá tuổi" vì thời gian chờ đợi quá lâu. Các đương đơn người Trung quốc và người Việt Nam có thể bị quá tuổi nên quan tâm đến việc tự làm đương đơn chính xin đầu tư.

Việc Lùi Ngày Cứu Xét  Đơn EB-5 Của Việt Nam Trở Thành Hiện Thực: 5 Điều Cần Biết

Việc lùi ngày cứu xét những đơn đầu tư từ Việt Nam đang xảy ra theo Lịch Thông Báo Chiếu Khán Tháng Năm 2018, và hiện nay chỉ có những đương đơn Việt Nam xin chiếu khán EB-5 nộp đơn trước ngày 22/07/2014 mới hợp lệ để nhận chiếu khán đầu tư EB-5. Sau đây là năm điều liên quan đến diễn biến mới đây.

1/ Cập Nhật Thông Báo Chiếu Khán. Thông báo Lịch Chiếu khán Tháng Năm 2018 cho thấy:

"Việc các đương đơn tiếp tục tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến lọai chiếu khán xin việc làm theo ưu tiên thứ năm (diện EB-5) từ Việt Nam đã đạt đến con số chiếu khán dành cho mỗi quốc gia là 700 chiếu khán trong suốt tháng Tư. Chính vì thế, điều cần thiết phải làm là dùng ngày tác động sau cùng cho diện này trong tháng Năm để kiểm sóat số chiếu khán còn lại trong tài khóa này. Điều trông chờ là diện chiếu khán làm việc theo ưu tiên thứ năm từ Việt Nam sẽ vẫn còn là đối tượng cho việc sử dụng ngày tác động sau cùng trong một thời gian nào đó".

Thống kê cho thấy những đơn xin chiếu khán việc làm theo ưu tiên thứ năm (EB-5) của Trung quốc và Việt Nam tại Trung Tâm Vùng Thứ Năm (L5 và R5) và những nơi Không Là Trung Tâm Vùng Thứ Năm (C5 và T5) đều có chung một ngày đáo hạn là 01 tháng Tám năm 2014 và sẽ không thay đổi cho đến tháng Chín 2018. Đến tháng Chín 2018, ngày đáo hạn có thể tăng đến ngày 8 tháng Tám năm 2014, và trong tháng 10 năm 2018, Trung quốc sẽ được tăng vài ngày là 15 tháng Tám 2014.

2. Việc Phân Phối Chiếu Khán Mới trong Tháng Mười 2018: Kể từ ngày 1 tháng Tám năm 2018, bắt đầu Tài Khóa 2019, việc phân phối chiếu khán đầu tư EB-5 mới sẽ được phân chia. Câu hỏi quan trọng là Ngày Tác Động Sau Cùng sẽ là ngày nào? Đối với Việt Nam, sẽ không có đơn đầu tư nào đáo hạn trong Tài Khóa 2019. Trong tháng Mười năm nay, ngày đáo hạn cho Việt Nam sẽ là ngày 1 tháng Giêng 2016. Nhưng đến tháng năm 2019, Việt Nam sẽ có cùng ngày đáo hạn với Trung quốc.

3. Việc Nộp Đơn Đầu Tư Của Những Nước Còn Lại Trên Thế Giới Ảnh Hưởng Thời Gian Chờ Đợi Của Việt Nam Ra Sao? Khi hai quốc gia có cùng Ngày Tác Động Sau Cùng trong cùng một lọai chiếu khán, luật Hoa Kỳ đòi hỏi bất cứ số chiếu khán nào không dùng đến được phân phối theo thứ tự của ngày ưu tiên, bất kể là quốc gia nào. Vì số người đầu tư diện EB-5 ở Trung quốc nhiều hơn cả những người nộp đơn đầu tư I-526 từ Việt Nam, nếu càng có thêm đơn đầu tư từ những nước khác thì sẽ làm giảm số chiếu khán dành cho người đầu tư Trung quốc, và dĩ nhiên cũng làm cho thời gian chờ đợi của người đầu tư ở Việt Nam dài hơn. Tuy nhiên, số chiếu khán không dùng đến có thể cho các nhà đầu tư Trung quốc vì họ có ngày ưu tiên sớm hơn những nước khác.

4. Có Nên Nộp Đơn Đầu Tư I-526 Không? Với những điều lệ mới của Sở di trú sẽ được ban hành sớm, những đương đơn từ Việt Nam được khuyến khích mạnh mẽ là nên nộp đơn bây giờ để giữ an tòan thời gian chờ đợi. Ngược lại, họ sẽ trả số tiền đầu tư tối thiểu lên hơn 1 triệu mỹ kim và kể cả phải chờ đợi ngày đáo hạn lâu hơn.

5. Nước Nào Kế Tiếp? Câu hỏi lớn tiếp theo là nước nào sẽ đứng kế tiếp, có phải là Ấn Độ, Nam Hàn và Ba Tây? Tất cả đều là các ứng viên có tầm cỡ để lập một Ngày Tác Động Sau Cùng sau khi số lượng 700 chiếu khán đã được dùng mỗi năm (khỏang 250 gia đình).

Trong tháng Chín 2019, ngày đáo hạn của Trung quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Ba Tây, Nam Hàn và Đài Loan sẽ là ngày 15 tháng Mười năm 2014.

Số đương đơn chính (không kể các thành viên gia đình đi theo) ở các nước sau đây theo tỷ lệ như sau:

Việt Nam: 36%

Nam Hàn: 35.6%

Trung quốc: 34.9%

Đài Loan: 34.4%

Ba Tây: 30.4%

Ấn Độ: 27.6%

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Liệu sẽ có những thay đổi từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 không?

- Đáp: Điều này tùy vào Sở di trú có thay đổi hay không. Một vài Thượng nghị sĩ khuyến cáo Sở di trú không nên có những thay đổi trong lúc này cho chương trình đầu tư để giữ nguyên sự cạnh tranh.

- Hỏi: Các nhà đầu tư kỳ vọng điều gì sau ngày đáo hạn 30 tháng 9 năm 2018?

- Đáp: Sẽ không có bất cứ sự gia hạn ngắn nào hết, thay vào đó, chương trình đầu tư sẽ được gia hạn từ 5 năm trở lên, cộng với việc tăng tiền đầu tư và đánh giá những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) và hy vọng sẽ tăng số chiếu khán đầu tư lên 30.000 hoặc 40.000 chiếu khán mỗi năm.

- Hỏi: Những người con có thể sẽ quá-tuổi có nên nộp đơn đầu tư I-526 riêng cho mình càng sớm càng tốt hay chờ cho đến khi đơn đầu tư của cha mẹ được Sở di trú duyệt xét rồi mới nộp đơn?

- Đáp: Chờ đợi không mang lại lợi ích nào hết cho người con. Điều này có nghĩa là người con sẽ phải bỏ tiền đầu tư tối thiểu cao hơn và nhiều luật lệ mới sẽ thay đổi trong tương lai. Nếu người con trên 19 tuổi sau khi được trừ tuổi theo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA), một đơn đầu tư mới nên nộp cho người con này để bảo đảm việc đóng tiền đầu tư thấp và vẫn có thể giữ được ngày ưu tiên theo đơn của cha mẹ.

- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho các nhà đầu tư có đơn được nộp sau ngày 22 tháng Bảy năm 2014 và được chấp thuận trước tháng Năm 2018 và đang chờ ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)?

- Đáp: Rất tiếc, họ phải chờ đơn của họ đáo hạn giống như những đơn theo thứ tự ưu tiên khác. Nhưng không giống như những hạng mục đơn di trú theo thứ tự ưu tiên bình thường, ngày đáo hạn của diện đầu tư có thể nhảy lên một năm hoặc nhiều hơn sau tháng 10 sắp tới.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

Lê Minh Hải

20/05/2018(Xem: 1150)
Đạo văn là một hành vi trộm... Tuy nhiên, khi người ta trộm vịt, trộm gà... chỉ có thể bị công an bắt giam, đưa ra tòa khởi tôá, lãnh án tù...
20/05/2018(Xem: 308)
Các đồng minh NATO được Hoa Kỳ hô hào dùng 2% GDP cho quân phí từ triều Obama - trong ngân sách mới của Đức, quân phí bằng 1.3% GDP (năm ngoái bằng 1.2%).
20/05/2018(Xem: 847)
1 video trình chiếu trước cử tọa dự hội nghị về vũ khí quy ước “Convention on Certain Conventional Weapons – CCCW” do LHQ bảo trợ cho thấy phi cơ không người lái nhỏ bay tới bắn vào đầu 1 hình nộm, gây nổ đủ mạnh để giết người.
20/05/2018(Xem: 296)
Cựu đại tá quân báo Nga Sergei Skripal bị ám sát bằng hoá chất độc vừa xuất viện sau 5, 6 tuần chữa trị - 1 thông cáo của bệnh viện Salisbury xác nhận: ông Skripal đã hồi phục đủ để ra về.
20/05/2018(Xem: 169)
Nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ mở hội nghị thượng đỉnh Hồi Giáo thứ nhì trong năm để tỏ tình đoàn kết với người Palestine và lên án Israel về phản ứng bạo lực chống người biểu tình Palestine, gây thiệt mạng hàng chục người.
20/05/2018(Xem: 219)
Viên chức loan báo: quân đội Israel đã xây dựng “lưới chống phi đạn” để bảo vệ phi trường mới gần biên giới Jordan.
20/05/2018(Xem: 275)
Phẫn nộ với bạo động giết người, dân thành phố Surabaya tại Indonesia không chấp nhận chôn xác khủng bố trong vùng.
20/05/2018(Xem: 193)
Trong các nước bảo vệ nhân quyền hàng đầu là Đài Loan...
20/05/2018(Xem: 525)
Gần 430,000 công nhân tiểu bang Califonria đang làm việc tại một trong 10,378 công ty do sở hữu nước ngoaà trong khu vực, theo bản phúc trình từ World Trade Center Los Angeles.
20/05/2018(Xem: 707)
Bạch Ốc không ngừng nỗ lực kiểm soát các thẩm lậu thông tin từ nội các Trump - các viên chức phát giác 1 phụ tá bậc thấp lén thu hình các buổi họp với TT để gây ấn tượng với bạn bè.
20/05/2018(Xem: 235)
Ông Robert Wilkie là cựu thứ trưởng quốc phòng trước khi lãnh đạo Bộ cựu chiến binh 2 tháng từ khi TT Trump cách chức bộ trưởng David Shulkin – nay, ông Wilkie trở thành ứng viên bộ trưởng cựu chiến binh của TT Trump.
20/05/2018(Xem: 626)
Điều ai cũng đồng ý là sự dâng cao mực nước biển sẽ xảy ra tại miền Nam California, nhưng nhiều tới mức nào và khi nào thì vẫn còn là câu hỏi làm khó khăn cho các kế hoạch giảm bớt sự phát triển.
20/05/2018(Xem: 322)
Việc xây dựng nhà cửa tại Hoa Kỳ đã bị khựng lại trong tháng 4 và các giấy phép xin xây nhà đã sút giảm, cho thấy thị trường nhà cửa tiếp tục ngập nước giữa lúc thiếu hụt đất và lao động có khả năng.
20/05/2018(Xem: 351)
Trung Quốc ra độc chiêu hại Việt Nam: mượn dao giết người...
20/05/2018(Xem: 199)
Ngân Hàng Thế Giới (World Bank, viết tắt WB) lo sợ chính phủ CSVN sẽ dẫn nền kinh tế cả nước đi trật hướng...
Tin công nghệ
Thị trường thiết bị điện tử trong tương lai sẽ có nhãn hiệu Samsung QLED, nhưng sẽ không có LG QLED.
Sự phấn khích của các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, xoay quanh việc ra mắt các đồng tiền mã hóa mới với lời hứa hẹn chúng sẽ thay đổi thế giới, đang trở thành một miếng mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, có một đồng tiền mã hóa mới đang tiến hành ICO với kỳ vọng có thể thay đổi tình hình.
Google Maps là một công cụ tuyệt vời giúp khám phá các địa điểm xung quanh. Nhưng ứng dụng Google Maps thực ra còn hơn cả một bản đồ đơn thuần, với rất nhiều tính năng mạnh mẽ, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà rất có thể nhiều người dùng chưa nắm được hết một số mẹo thú vị và hữu ích
Khoảng giữa tháng 05/2018, một số tên tuổi lớn trong các quỹ đầu cơ đã đồng loạt mua cổ phiếu của Facebook và bán ra cổ phiếu của Apple
Khoảng giữa tháng 05/2018, nhiều nguồn tin đã tiết lộ về chiếc máy tính bảng Surface 2-in-1 trị giá 400 USD. Phiên bản cao cấp của dòng thiết bị Surface có giá khá cao đối với hầu hết người dùng. Sự thay đổi đột ngột của Microsoft theo hướng mới có thể tiếp sức cho sự phục hưng của tablet, được mở đầu bởi iPad thế hệ thứ 6. Máy tính bảng chạy Windows không có gì mới, thậm chí một số thiết bị còn rẻ hơn so với iPad. Nhưng có rất ít sản phẩm thành công, và Microsoft có thể sẽ mạo hiểm khi tung ra một chiếc Surface giá rẻ.
YouTube công bố sẽ đưa dịch vụ YouTube Music, dịch vụ stream nhạc và MV nhạc của hãng, chính thức đi vào hoạt động trong tháng 05/2018.
Tính đến tháng 05/2018, PayPal đang đặt cược rất lớn vào việc mở rộng mô hình kinh doanh với việc hỗ trợ thanh toán tại các cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp và vươn mình ra các thị trường bên ngoài nước Mỹ. Có vẻ như PayPal đang muốn vượt qua cả Square, Stripe và các dịch vụ thanh toán khác.
Khoảng giữa tháng 05/2018, Samsung đã gửi thư mời cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới, sẽ diễn ra vào ngày 21/05/2018 tại Mumbai, Ấn Độ
Khoảng giữa tháng 05/2018, một số nguồn tin cho biết, Thái Lan đã công bố luật đánh thuế đối với tiền mã hóa hay tài sản số nói chung, hiện đã có hiệu lực ở Thái Lan
Những người thường xuyên sử dụng YouTube sẽ từng lâm vào tình cảnh khi xem 1 video, và tình cờ nghe được một bản nhạc khá hấp dẫn. Nhưng người đăng tải đoạn video lại không nêu rõ tên bản nhạc. Nhưng tình cảnh khó chịu sẽ sớm không còn nữa!
Khoảng giữa tháng 05/2018, Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đã phê duyệt thiết bị y tế trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên.
Khoảng giữa tháng 05/2018, Canaan, nhà sản xuất thiết bị đào Bitcoin lớn thứ 2 thế giới, đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu lần đầu IPO trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.
Khoảng giữa tháng 05/2018, một số nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Ferd Grapperhaus cho biết nội các chính phủ Hà Lan đã quyết định ngừng sử dụng các phần mềm chống virus do công ty bảo mật Kaspersky Lab của Nga sản xuất, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia
Khoảng giữa tháng 05/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook sẽ sớm ra mắt 3 tính năng mới, nhằm giúp người dùng tạo ra và lưu trữ những kỷ niệm tốt hơn.
Khoảng giữa tháng 05/2018, hàng loạt các học giả trên thế giới đã ký kết một lá thư ngỏ, thúc giục Google ngừng làm việc với Bộ Quốc phòng Mỹ. Hiện Google đang phân tích các cảnh quay từ máy bay không người lái bằng cách sử dụng công nghệ AI cho dự án Maven.