Hôm nay,  
Việt Báo Online

Lệ Chống Luật: Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5

04/05/201800:00:00(Xem: 559)
Lệ Chống Luật: Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5
LE MINH HAI_2018-Screen Shot
Lê Minh Hải


Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.

(Robert Mullins International) Theo những trao đổi thông tin trên trang nhà, Sở di trú USCIS cho biết những thay đổi hành chính đối với chương trình đầu tư EB-5 là mối ưu tiên hàng đầu trong Tài Khóa 2018. Những chỉ dấu hiện nay cho thấy hầu như những điều lệ đã đề nghị từ hơn một năm nay sẽ được kết thúc rất sớm. Sau đây là ba việc cải tổ quan trọng về chương trình EB-5, được bao gồm trong đề nghị "Hiện Đại Hóa Chương Trình Đầu Tư Di Dân EB-5".

(1) Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu Gia Tăng. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn mỹ kim lên 1 triệu 350 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư trong một Vùng Vấn Đề Việc Làm Đáng Quan Tâm (gọi tắt là vùng TEA, tức những vùng tỷ lệ thất nghiệp cao), hoặc từ 1 triệu mỹ kim tăng 1 triệu 800 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư ở những vùng không nằm trong vùng TEA.

Có tin cho biết số tiền đầu tư sau cùng sẽ nhẹ nhàng hơn số tiền được đề nghị.

(2) Cải Tổ Những Vùng TEA: Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị hủy bỏ thẩm quyền chỉ định những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao của địa phương và của tiểu bang và tránh việc "gian lận" định danh những vùng TEA bằng cách chỉ nhìn vào những vùng theo bản điều tra dân số thực tế hoặc những vùng theo điều tra dân số ở ngay bên cạnh những nơi chỉ có những công ty kinh doanh mới họat động.

Ý kiến của chúng tôi: Đề nghị này có thể thay đổi vốn đầu tư EB-5 vì các nhà đầu tư thích trả tiền ít hơn cho những lợi ích về di trú, và vấn đề cải tổ  của Sở di trú sẽ giới hạn việc xác định những vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao.

(3) Giữ Lại Ngày Ưu Tiên. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị cho phép người nộp đơn di dân EB-5 được dùng ngày ưu tiên của một đơn di dân EB-5 khác đã được chấp thuận trước đó nếu người nộp đơn đó đủ điều kiện.

Ý kiến của chúng tôi: Điều này giúp cho những người có thể không hợp lệ xin chiếu khán (visa) EB-5 vì những tình huống nằm ngòai sự kiểm sóat của họ (chẳng hạn như một trung tâm vùng bị chấm dứt   họat động hoặc làm ăn bết bát hoặc kế họach đầu tư thất bại). Tuy nhiên, điều này không thể bao vệ quyền lợi của con cái đi theo vì chúng có thể "quá tuổi" vì thời gian chờ đợi quá lâu. Các đương đơn người Trung quốc và người Việt Nam có thể bị quá tuổi nên quan tâm đến việc tự làm đương đơn chính xin đầu tư.

Việc Lùi Ngày Cứu Xét  Đơn EB-5 Của Việt Nam Trở Thành Hiện Thực: 5 Điều Cần Biết

Việc lùi ngày cứu xét những đơn đầu tư từ Việt Nam đang xảy ra theo Lịch Thông Báo Chiếu Khán Tháng Năm 2018, và hiện nay chỉ có những đương đơn Việt Nam xin chiếu khán EB-5 nộp đơn trước ngày 22/07/2014 mới hợp lệ để nhận chiếu khán đầu tư EB-5. Sau đây là năm điều liên quan đến diễn biến mới đây.

1/ Cập Nhật Thông Báo Chiếu Khán. Thông báo Lịch Chiếu khán Tháng Năm 2018 cho thấy:

"Việc các đương đơn tiếp tục tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến lọai chiếu khán xin việc làm theo ưu tiên thứ năm (diện EB-5) từ Việt Nam đã đạt đến con số chiếu khán dành cho mỗi quốc gia là 700 chiếu khán trong suốt tháng Tư. Chính vì thế, điều cần thiết phải làm là dùng ngày tác động sau cùng cho diện này trong tháng Năm để kiểm sóat số chiếu khán còn lại trong tài khóa này. Điều trông chờ là diện chiếu khán làm việc theo ưu tiên thứ năm từ Việt Nam sẽ vẫn còn là đối tượng cho việc sử dụng ngày tác động sau cùng trong một thời gian nào đó".

Thống kê cho thấy những đơn xin chiếu khán việc làm theo ưu tiên thứ năm (EB-5) của Trung quốc và Việt Nam tại Trung Tâm Vùng Thứ Năm (L5 và R5) và những nơi Không Là Trung Tâm Vùng Thứ Năm (C5 và T5) đều có chung một ngày đáo hạn là 01 tháng Tám năm 2014 và sẽ không thay đổi cho đến tháng Chín 2018. Đến tháng Chín 2018, ngày đáo hạn có thể tăng đến ngày 8 tháng Tám năm 2014, và trong tháng 10 năm 2018, Trung quốc sẽ được tăng vài ngày là 15 tháng Tám 2014.

2. Việc Phân Phối Chiếu Khán Mới trong Tháng Mười 2018: Kể từ ngày 1 tháng Tám năm 2018, bắt đầu Tài Khóa 2019, việc phân phối chiếu khán đầu tư EB-5 mới sẽ được phân chia. Câu hỏi quan trọng là Ngày Tác Động Sau Cùng sẽ là ngày nào? Đối với Việt Nam, sẽ không có đơn đầu tư nào đáo hạn trong Tài Khóa 2019. Trong tháng Mười năm nay, ngày đáo hạn cho Việt Nam sẽ là ngày 1 tháng Giêng 2016. Nhưng đến tháng năm 2019, Việt Nam sẽ có cùng ngày đáo hạn với Trung quốc.

3. Việc Nộp Đơn Đầu Tư Của Những Nước Còn Lại Trên Thế Giới Ảnh Hưởng Thời Gian Chờ Đợi Của Việt Nam Ra Sao? Khi hai quốc gia có cùng Ngày Tác Động Sau Cùng trong cùng một lọai chiếu khán, luật Hoa Kỳ đòi hỏi bất cứ số chiếu khán nào không dùng đến được phân phối theo thứ tự của ngày ưu tiên, bất kể là quốc gia nào. Vì số người đầu tư diện EB-5 ở Trung quốc nhiều hơn cả những người nộp đơn đầu tư I-526 từ Việt Nam, nếu càng có thêm đơn đầu tư từ những nước khác thì sẽ làm giảm số chiếu khán dành cho người đầu tư Trung quốc, và dĩ nhiên cũng làm cho thời gian chờ đợi của người đầu tư ở Việt Nam dài hơn. Tuy nhiên, số chiếu khán không dùng đến có thể cho các nhà đầu tư Trung quốc vì họ có ngày ưu tiên sớm hơn những nước khác.

4. Có Nên Nộp Đơn Đầu Tư I-526 Không? Với những điều lệ mới của Sở di trú sẽ được ban hành sớm, những đương đơn từ Việt Nam được khuyến khích mạnh mẽ là nên nộp đơn bây giờ để giữ an tòan thời gian chờ đợi. Ngược lại, họ sẽ trả số tiền đầu tư tối thiểu lên hơn 1 triệu mỹ kim và kể cả phải chờ đợi ngày đáo hạn lâu hơn.

5. Nước Nào Kế Tiếp? Câu hỏi lớn tiếp theo là nước nào sẽ đứng kế tiếp, có phải là Ấn Độ, Nam Hàn và Ba Tây? Tất cả đều là các ứng viên có tầm cỡ để lập một Ngày Tác Động Sau Cùng sau khi số lượng 700 chiếu khán đã được dùng mỗi năm (khỏang 250 gia đình).

Trong tháng Chín 2019, ngày đáo hạn của Trung quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Ba Tây, Nam Hàn và Đài Loan sẽ là ngày 15 tháng Mười năm 2014.

Số đương đơn chính (không kể các thành viên gia đình đi theo) ở các nước sau đây theo tỷ lệ như sau:

Việt Nam: 36%

Nam Hàn: 35.6%

Trung quốc: 34.9%

Đài Loan: 34.4%

Ba Tây: 30.4%

Ấn Độ: 27.6%

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Liệu sẽ có những thay đổi từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 không?

- Đáp: Điều này tùy vào Sở di trú có thay đổi hay không. Một vài Thượng nghị sĩ khuyến cáo Sở di trú không nên có những thay đổi trong lúc này cho chương trình đầu tư để giữ nguyên sự cạnh tranh.

- Hỏi: Các nhà đầu tư kỳ vọng điều gì sau ngày đáo hạn 30 tháng 9 năm 2018?

- Đáp: Sẽ không có bất cứ sự gia hạn ngắn nào hết, thay vào đó, chương trình đầu tư sẽ được gia hạn từ 5 năm trở lên, cộng với việc tăng tiền đầu tư và đánh giá những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) và hy vọng sẽ tăng số chiếu khán đầu tư lên 30.000 hoặc 40.000 chiếu khán mỗi năm.

- Hỏi: Những người con có thể sẽ quá-tuổi có nên nộp đơn đầu tư I-526 riêng cho mình càng sớm càng tốt hay chờ cho đến khi đơn đầu tư của cha mẹ được Sở di trú duyệt xét rồi mới nộp đơn?

- Đáp: Chờ đợi không mang lại lợi ích nào hết cho người con. Điều này có nghĩa là người con sẽ phải bỏ tiền đầu tư tối thiểu cao hơn và nhiều luật lệ mới sẽ thay đổi trong tương lai. Nếu người con trên 19 tuổi sau khi được trừ tuổi theo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA), một đơn đầu tư mới nên nộp cho người con này để bảo đảm việc đóng tiền đầu tư thấp và vẫn có thể giữ được ngày ưu tiên theo đơn của cha mẹ.

- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho các nhà đầu tư có đơn được nộp sau ngày 22 tháng Bảy năm 2014 và được chấp thuận trước tháng Năm 2018 và đang chờ ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)?

- Đáp: Rất tiếc, họ phải chờ đơn của họ đáo hạn giống như những đơn theo thứ tự ưu tiên khác. Nhưng không giống như những hạng mục đơn di trú theo thứ tự ưu tiên bình thường, ngày đáo hạn của diện đầu tư có thể nhảy lên một năm hoặc nhiều hơn sau tháng 10 sắp tới.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

Lê Minh Hải

20/10/2018(Xem: 290)
Trong hình là các búp bê Nhật Bản tại một cửa tiệm ở Tokyo, Nhật Bản. Người chụp hình là nhà báo Phan Tấn Hải trong chuyến đi Nhật Bản do ATNT Tours & Travel (https://www.atnttour.com/) thực hiện với hướng dẫn của Giám đốc Trần Nguyên Thắng, người du học Nhật từ 1970, giỏi tiếng Nhật, biết rất nhiều ngõ hẻm kỳ lạ nhất của Nhật Bản.
20/10/2018(Xem: 557)
Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) mới đây ước tính 90% ngư trường trên thế giới đang bị đánh bắt quá mức và Trung Cộng là "thủ phạm" chính. TC tung ra 2.600 "siêu tàu" đánh cá đang càn quét đến cạn kiệt nguồn cung hải sản trên thế giới.
20/10/2018(Xem: 138)
ROME - Nhà lãnh đạo Công Giáo thế giới báo hiệu sẽ tông du Bắc Hàn theo lời mời của lãnh tụ Kim Jong-un.
20/10/2018(Xem: 231)
WASHINGTON - TT Trump nhận rằng nhà báo mất tích chắc là đã chết và báo trước các hậu quả nghiêm trọng nếu chế độ Riyadh là thủ phạm.
20/10/2018(Xem: 308)
MOSCOW - Nguyên thủ Nga quy trách vụ nổ súng tại trường huấn nghệ của bán đảo Crimea là hậu quả của toàn cầu hóa.
20/10/2018(Xem: 112)
KUALA LUMPUR - Cựu phó Thủ Tướng Malaysia đã bị bắt để điều tra các nghi vấn về lạm quyền, rửa tiền liên quan với 7 triệu RM – ông Ahmad Zahid Hamidi ra tòa ngày Thứ Sáu 19-10 với 35 tội danh, đã bị bắt hôm Thứ Năm khi tới trụ sở của cơ quan chống tham nhũng (MACC) theo yêu cầu của giấy triệu tập để thẩm vấn.
20/10/2018(Xem: 254)
SINGAPORE - Bộ trưởng quốc phòng Takeshi Iwaya cho biết ông đã thông báo người đồng nhiệm Trung Cộng: hành động đơn phương tại Biển Đông là không thể chấp nhận.
20/10/2018(Xem: 148)
BEIJING - Trong lúc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ tiếp diễn, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Hoa Lục bị sút giảm.
20/10/2018(Xem: 120)
ISTANBUL - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về nghi án thủ tiêu nhà báo Khashoggi.
20/10/2018(Xem: 126)
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine.
20/10/2018(Xem: 238)
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
20/10/2018(Xem: 169)
Westminster (Bình Sa)- - Tại tòa soạn Việt Báo vào lúc 9 giờ sáng Thư Sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, trong dịp nầy hai ông cho biết, gần đây nhiều cư dân cư ngụ trong các khu Mobile Home đã gởi thơ than phiền về những rắc rối xảy ra trong các khu Mobile Home, nhất là những thư từ, văn bản mà chủ nhân đã gởi ra, phần đông cư dân không hiểu, đôi khi phải ký những văn bản mà không nắm vững vấn đề.
20/10/2018(Xem: 162)
Westminster (Bình Sa)- - Tại bãi đậu xe trong khu thương mại số 9842, Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Hội Dân Chủ Việt Mỹ Quận Cam (VADC-Vietnamese American Democratic Club) đã tổ chức buổi đại nhạc hội “Hát Cho Nhân Quyền.” Đại nhạc hội diễn ra với sự tham dự rất đông đồng hương.
20/10/2018(Xem: 548)
Ông Hegel, một triết gia người Đức vào thế kỷ 18 đã để lại một câu nói nổi tiếng cho nhân loại về cái giá mà chúng ta phải trả cho sự Tự Do:
Tin công nghệ
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
Android Pie hay Android 9.0 là một bản cập nhật lớn của hệ điều hành Android. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng mới như giao diện Material mới, cải thiện thời lượng pin... Khoảng giữa tháng 10/2018, Sony đã công bố lịch trình cập nhật lên phiên bản Android mới cho các thiết Xperia của hãng.
Được chụp lúc gần nửa đêm ở địa phương, bức tranh toàn cảnh đêm mùa thu này nối tiếp mái vòm của dải Ngân Hà băng qua đường chân trời phía bắc từ High Fens, Công viên Tự nhiên Eifel (Eifel Nature Park) ở biên giới Bỉ và Đức.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc có kế hoạch táo bạo xây dựng một Mặt trăng nhân tạo sáng gấp 8 lần Mặt trăng thật.
Khoảng giữa tháng 10/2018, sàn đấu giá trực tuyến eBay đã đệ đơn kiện chống lại Amazon với cáo buộc cho rằng sàn thương mại điện tử đang lôi kéo bất hợp pháp những người bán hàng có giá trị cao bằng cách xâm nhập vào hệ thống nhắn tin nội bộ của eBay.
Khoảng giữa tháng 10/2018, IBM, hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ, đã chính thức ra mắt mạng lưới theo dõi thực phẩm dựa trên blockchain, Food Trust, sau 18 tháng thử nghiệm.
Các tin vịt, tin định hướng sai là vấn đề khiến Facebook bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khoảng giữa tháng 10/2018, gần đến kì bầu cử giữa kì sắp tới, Facebook quyết định lập hẳn một phòng "war room" để theo dõi, giám sát và xử lý nhanh các loại tin giả, tin sai. Trong căn phòng chứa được khoảng 24 người tại trụ sở chính của hãng tại Menlo Park, Facebook cho gắn 17 màn hình, mỗi cái sẽ theo dõi một luồng thông tin khác nhau.
Mọi người thường sử dụng kính sát tròng như một phương pháp thay thế các gọng kính cồng kềnh hoặc sử dụng chúng trong nhu cầu làm đẹp là chính. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại đại học Đông Nam và đại học Dược Trung Quốc tại Nam Ninh đã phát triển một hệ kính sát tròng không chỉ có khả năng phóng thích thuốc qua đường mắt, mà còn có thể thông báo tình trạng phóng thích đã hết thuốc hay chưa
Những màn hình máy tính với viền siêu mỏng đã trở thành xu hướng của các nhà sản xuất phần cứng máy tính vài năm trở lại đây. Khoảng giữa tháng 10/2018, AOC giới thiệu series màn hình mới mang tên V2, với ba phiên bản với kích thước màn hình 22, 24 và 27 inch
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021. Hồi tháng 04/2018, trang Bloomberg cũng dự đoán đến năm 2020, mọi người sẽ bắt đầu thấy những chiếc MacBook sử dụng vi xử lí dựa trên nhân ARM của Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, từ đó khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
Trong năm 2018, những công ty công nghệ lớn như Facebook và Google đã phải đối mặt với hàng loạt scandal rò rỉ dữ liệu của người dùng hay sử dụng sử liệu để nhắm mục tiêu vào quảng cáo.
Vào ngày 10 tháng 10, một kính viễn vọng mới phản chiếu ánh sáng khi mặt trời lặn. Trong ảnh chụp nhanh từ Đài quan sát Roque del Los Muchachos, với đường chân trời tối màu ở phía trên và sắc màu hoàng hôn ở bên dưới, mặt gương phân đoạn của kính đảo ngược hình ảnh bầu trời đang vào đêm tuyệt đẹp trên Đảo Canary của La Palma. Các mảnh gương bao phủ đường kính 23 mét và được đặt trong cấu trúc mở của Kính viễn vọng Large Scale Telescope 1, được tạo ra là thành phần đầu tiên của Kính viễn vọng Cherenkov (CTA - Cherenkov Telescope Array).
Khoảng giữa tháng 10/2018, thẩm phán Alison Nathan của tòa án Quận phía Nam New York, đã chính thức phê duyệt đơn thỏa thuận giữa CEO Tesla Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC về việc dàn xếp giữa 2 bên.