Hôm nay,  
Việt Báo Online

Lệ Chống Luật: Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5

04/05/201800:00:00(Xem: 1002)
Lệ Chống Luật: Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5
LE MINH HAI_2018-Screen Shot
Lê Minh Hải


Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.

(Robert Mullins International) Theo những trao đổi thông tin trên trang nhà, Sở di trú USCIS cho biết những thay đổi hành chính đối với chương trình đầu tư EB-5 là mối ưu tiên hàng đầu trong Tài Khóa 2018. Những chỉ dấu hiện nay cho thấy hầu như những điều lệ đã đề nghị từ hơn một năm nay sẽ được kết thúc rất sớm. Sau đây là ba việc cải tổ quan trọng về chương trình EB-5, được bao gồm trong đề nghị "Hiện Đại Hóa Chương Trình Đầu Tư Di Dân EB-5".

(1) Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu Gia Tăng. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn mỹ kim lên 1 triệu 350 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư trong một Vùng Vấn Đề Việc Làm Đáng Quan Tâm (gọi tắt là vùng TEA, tức những vùng tỷ lệ thất nghiệp cao), hoặc từ 1 triệu mỹ kim tăng 1 triệu 800 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư ở những vùng không nằm trong vùng TEA.

Có tin cho biết số tiền đầu tư sau cùng sẽ nhẹ nhàng hơn số tiền được đề nghị.

(2) Cải Tổ Những Vùng TEA: Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị hủy bỏ thẩm quyền chỉ định những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao của địa phương và của tiểu bang và tránh việc "gian lận" định danh những vùng TEA bằng cách chỉ nhìn vào những vùng theo bản điều tra dân số thực tế hoặc những vùng theo điều tra dân số ở ngay bên cạnh những nơi chỉ có những công ty kinh doanh mới họat động.

Ý kiến của chúng tôi: Đề nghị này có thể thay đổi vốn đầu tư EB-5 vì các nhà đầu tư thích trả tiền ít hơn cho những lợi ích về di trú, và vấn đề cải tổ  của Sở di trú sẽ giới hạn việc xác định những vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao.

(3) Giữ Lại Ngày Ưu Tiên. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị cho phép người nộp đơn di dân EB-5 được dùng ngày ưu tiên của một đơn di dân EB-5 khác đã được chấp thuận trước đó nếu người nộp đơn đó đủ điều kiện.

Ý kiến của chúng tôi: Điều này giúp cho những người có thể không hợp lệ xin chiếu khán (visa) EB-5 vì những tình huống nằm ngòai sự kiểm sóat của họ (chẳng hạn như một trung tâm vùng bị chấm dứt   họat động hoặc làm ăn bết bát hoặc kế họach đầu tư thất bại). Tuy nhiên, điều này không thể bao vệ quyền lợi của con cái đi theo vì chúng có thể "quá tuổi" vì thời gian chờ đợi quá lâu. Các đương đơn người Trung quốc và người Việt Nam có thể bị quá tuổi nên quan tâm đến việc tự làm đương đơn chính xin đầu tư.

Việc Lùi Ngày Cứu Xét  Đơn EB-5 Của Việt Nam Trở Thành Hiện Thực: 5 Điều Cần Biết

Việc lùi ngày cứu xét những đơn đầu tư từ Việt Nam đang xảy ra theo Lịch Thông Báo Chiếu Khán Tháng Năm 2018, và hiện nay chỉ có những đương đơn Việt Nam xin chiếu khán EB-5 nộp đơn trước ngày 22/07/2014 mới hợp lệ để nhận chiếu khán đầu tư EB-5. Sau đây là năm điều liên quan đến diễn biến mới đây.

1/ Cập Nhật Thông Báo Chiếu Khán. Thông báo Lịch Chiếu khán Tháng Năm 2018 cho thấy:

"Việc các đương đơn tiếp tục tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến lọai chiếu khán xin việc làm theo ưu tiên thứ năm (diện EB-5) từ Việt Nam đã đạt đến con số chiếu khán dành cho mỗi quốc gia là 700 chiếu khán trong suốt tháng Tư. Chính vì thế, điều cần thiết phải làm là dùng ngày tác động sau cùng cho diện này trong tháng Năm để kiểm sóat số chiếu khán còn lại trong tài khóa này. Điều trông chờ là diện chiếu khán làm việc theo ưu tiên thứ năm từ Việt Nam sẽ vẫn còn là đối tượng cho việc sử dụng ngày tác động sau cùng trong một thời gian nào đó".

Thống kê cho thấy những đơn xin chiếu khán việc làm theo ưu tiên thứ năm (EB-5) của Trung quốc và Việt Nam tại Trung Tâm Vùng Thứ Năm (L5 và R5) và những nơi Không Là Trung Tâm Vùng Thứ Năm (C5 và T5) đều có chung một ngày đáo hạn là 01 tháng Tám năm 2014 và sẽ không thay đổi cho đến tháng Chín 2018. Đến tháng Chín 2018, ngày đáo hạn có thể tăng đến ngày 8 tháng Tám năm 2014, và trong tháng 10 năm 2018, Trung quốc sẽ được tăng vài ngày là 15 tháng Tám 2014.

2. Việc Phân Phối Chiếu Khán Mới trong Tháng Mười 2018: Kể từ ngày 1 tháng Tám năm 2018, bắt đầu Tài Khóa 2019, việc phân phối chiếu khán đầu tư EB-5 mới sẽ được phân chia. Câu hỏi quan trọng là Ngày Tác Động Sau Cùng sẽ là ngày nào? Đối với Việt Nam, sẽ không có đơn đầu tư nào đáo hạn trong Tài Khóa 2019. Trong tháng Mười năm nay, ngày đáo hạn cho Việt Nam sẽ là ngày 1 tháng Giêng 2016. Nhưng đến tháng năm 2019, Việt Nam sẽ có cùng ngày đáo hạn với Trung quốc.

3. Việc Nộp Đơn Đầu Tư Của Những Nước Còn Lại Trên Thế Giới Ảnh Hưởng Thời Gian Chờ Đợi Của Việt Nam Ra Sao? Khi hai quốc gia có cùng Ngày Tác Động Sau Cùng trong cùng một lọai chiếu khán, luật Hoa Kỳ đòi hỏi bất cứ số chiếu khán nào không dùng đến được phân phối theo thứ tự của ngày ưu tiên, bất kể là quốc gia nào. Vì số người đầu tư diện EB-5 ở Trung quốc nhiều hơn cả những người nộp đơn đầu tư I-526 từ Việt Nam, nếu càng có thêm đơn đầu tư từ những nước khác thì sẽ làm giảm số chiếu khán dành cho người đầu tư Trung quốc, và dĩ nhiên cũng làm cho thời gian chờ đợi của người đầu tư ở Việt Nam dài hơn. Tuy nhiên, số chiếu khán không dùng đến có thể cho các nhà đầu tư Trung quốc vì họ có ngày ưu tiên sớm hơn những nước khác.

4. Có Nên Nộp Đơn Đầu Tư I-526 Không? Với những điều lệ mới của Sở di trú sẽ được ban hành sớm, những đương đơn từ Việt Nam được khuyến khích mạnh mẽ là nên nộp đơn bây giờ để giữ an tòan thời gian chờ đợi. Ngược lại, họ sẽ trả số tiền đầu tư tối thiểu lên hơn 1 triệu mỹ kim và kể cả phải chờ đợi ngày đáo hạn lâu hơn.

5. Nước Nào Kế Tiếp? Câu hỏi lớn tiếp theo là nước nào sẽ đứng kế tiếp, có phải là Ấn Độ, Nam Hàn và Ba Tây? Tất cả đều là các ứng viên có tầm cỡ để lập một Ngày Tác Động Sau Cùng sau khi số lượng 700 chiếu khán đã được dùng mỗi năm (khỏang 250 gia đình).

Trong tháng Chín 2019, ngày đáo hạn của Trung quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Ba Tây, Nam Hàn và Đài Loan sẽ là ngày 15 tháng Mười năm 2014.

Số đương đơn chính (không kể các thành viên gia đình đi theo) ở các nước sau đây theo tỷ lệ như sau:

Việt Nam: 36%

Nam Hàn: 35.6%

Trung quốc: 34.9%

Đài Loan: 34.4%

Ba Tây: 30.4%

Ấn Độ: 27.6%

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Liệu sẽ có những thay đổi từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 không?

- Đáp: Điều này tùy vào Sở di trú có thay đổi hay không. Một vài Thượng nghị sĩ khuyến cáo Sở di trú không nên có những thay đổi trong lúc này cho chương trình đầu tư để giữ nguyên sự cạnh tranh.

- Hỏi: Các nhà đầu tư kỳ vọng điều gì sau ngày đáo hạn 30 tháng 9 năm 2018?

- Đáp: Sẽ không có bất cứ sự gia hạn ngắn nào hết, thay vào đó, chương trình đầu tư sẽ được gia hạn từ 5 năm trở lên, cộng với việc tăng tiền đầu tư và đánh giá những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) và hy vọng sẽ tăng số chiếu khán đầu tư lên 30.000 hoặc 40.000 chiếu khán mỗi năm.

- Hỏi: Những người con có thể sẽ quá-tuổi có nên nộp đơn đầu tư I-526 riêng cho mình càng sớm càng tốt hay chờ cho đến khi đơn đầu tư của cha mẹ được Sở di trú duyệt xét rồi mới nộp đơn?

- Đáp: Chờ đợi không mang lại lợi ích nào hết cho người con. Điều này có nghĩa là người con sẽ phải bỏ tiền đầu tư tối thiểu cao hơn và nhiều luật lệ mới sẽ thay đổi trong tương lai. Nếu người con trên 19 tuổi sau khi được trừ tuổi theo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA), một đơn đầu tư mới nên nộp cho người con này để bảo đảm việc đóng tiền đầu tư thấp và vẫn có thể giữ được ngày ưu tiên theo đơn của cha mẹ.

- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho các nhà đầu tư có đơn được nộp sau ngày 22 tháng Bảy năm 2014 và được chấp thuận trước tháng Năm 2018 và đang chờ ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)?

- Đáp: Rất tiếc, họ phải chờ đơn của họ đáo hạn giống như những đơn theo thứ tự ưu tiên khác. Nhưng không giống như những hạng mục đơn di trú theo thứ tự ưu tiên bình thường, ngày đáo hạn của diện đầu tư có thể nhảy lên một năm hoặc nhiều hơn sau tháng 10 sắp tới.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

Lê Minh Hải

20/11/2019(Xem: 278)
Thứ Bảy ngày 16/11/2019 tại Toà Thị Chính, thành phố Asolo, một buổi lễ kỷ niệm 40 năm người Việt tỵ nạn tại Ý được diễn ra do hội đoàn (Pro Loco) và chính quyền địạ phương tổ chức, cùng với sự hợp tác của hội Đông Sơn - Cộng Đồng Người Việt tại Ý.
20/11/2019(Xem: 246)
Westminster (CA) - Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật PSCVN sẽ tổ chức triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật học viên vừa mãn khóa năm 2019 trong 2 ngày cuối tuần tuần này, Thứ Bẩy và Chủ Nhật ngày 23 và 24 tháng 11, 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt 14771 đường Moran, Westminster, California.
20/11/2019(Xem: 349)
Việc đàn hặc tại Hoa Kỳ cũng như trong các nước dân chủ là tiến trình dân chủ bảo vệ quyền của người dân trong việc quản trị đất nước. Quyền này được ghi trong hiến pháp Hoa kỳ và được tôn trọng do sự hiện diện của hai đảng tạo sự quân bình quyền lực mà không đưa đến độc tài, độc quyền.
20/11/2019(Xem: 760)
Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở “mặt trận” tấn công vào nền văn hóa miền Nam, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều bị nghiêm cấm và bị hủy diệt.
20/11/2019(Xem: 827)
Hình ảnh cảnh sát Hong Kong tràn vào đại học đàn áp đánh đập sinh viên Hong Kong ngày 19-11-2019 lan truyền khắp thế giới gây xúc động nhiều người. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vừa viết xong ca khúc mới nhất Cám Ơn Hong Kong, đàn hát, quay video bằng Iphone và đưa lên Youtube.
20/11/2019(Xem: 2205)
California là vùng đất của giấc mơ vàng đã trở thành cơn ác mộng nhà cửa tồi tệ nhất của nước Mỹ. Những trận cháy rừng gần đây chỉ nâng cao giá nhà đối với một tiểu bang có vẻ không thể xây cất đủ nhà mới.
20/11/2019(Xem: 159)
RIO DE JANEIRO - Dữ liệu mới do “National Institute for Space Research – INPE” cung cấp cho hay mức độ phá rừng nhiệt đới tại Brazil là rộng lớn nhất từ 2008, có ảnh hưởng từ chính quyền phái hữu của TT Bolsonaro.
20/11/2019(Xem: 266)
STOCKHOLM - Giới chức công tố Thụy Điển loan báo hôm 19/11: ngưng điều tra tố cáo nhà sáng lập WikiLeaks tấn công tình dục.
20/11/2019(Xem: 364)
IDLIB - Lính Nga được trực thăng vận thả xuốngđể chiếm căn cứ không quân Kobani mà không cần nổ 1 phát súng.
20/11/2019(Xem: 144)
KABUL - 2 con tin phương tây là giáo sư dạy trường American University Kabul bị bắt cóc từ Tháng 2016 đã được Taleban trả tự do vào ngày 19/11.
20/11/2019(Xem: 221)
SYDNEY - Cư dân Sydney thức dậy sáng Thứ Ba 19/11 thấy khói của cháy rừng đã tràn đến. Họ được khuyến cáo nên ở trong nhà để tránh có hại cho sức khỏe.
20/11/2019(Xem: 210)
SEOUL - Chính quyền Trump yêu cầu Nam Hàn tăng phần đóng góp chi phí duy trì lực lượng Hoa Kỳ quân số trên 28,000 đồn trú tại phía nam khu phi chiến.
20/11/2019(Xem: 314)
HONG KONG - Viên chức cảnh sát Hong Kong tuyên bố trong ngày 19/11: sinh viên biểu tình bị vây trong khuôn viên trường bách khoa chỉ còn lại 1 chọn lựa là chịu bắt.
20/11/2019(Xem: 199)
MANILA - Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ công du Philippies tuần này, đã hội đàm với đối tác, là bộ trưởng quốc phòng Delfin Lo-renzana.
20/11/2019(Xem: 698)
WASHINGTON - Cuộc điện đàm giữa TT Trump và ĐS Sondland (làm việc bên cạnh Liên Âu) kéo dài chỉ 2 phút, nhưng không bao giờ quên được với ông David Holmes, là cố vấn chính trị sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev.
Tin công nghệ
Môi trường không trọng lực ngoài vũ trụ có thể gây ra những tác động kỳ lạ và đáng sợ lên cơ thể con người. Một trong số đó là hiện tượng máu chảy ngược.
Ngôi nhà nơi Adolf Hitler sinh ra ở Braunau được biến thành đồn cảnh sát để ngăn nó trở thành điểm đến cho những người ủng hộ phát xít.
Khoảng giữa tháng 11/2019, trong buổi hội thảo Universe Developer, GitHub đã công bố chương trình lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu của mình cho thế hệ tương lai.
So sánh với bàn phím butterfly được trang bị từ đời MacBook Pro 2016, thiết kế bàn phím scissors (gần giống hệt thiết kế cũ) trên MacBook Pro 16 inch vừa ra mắt không đẹp mắt bằng.
Khoảng giữa tháng 11/2019, trong lúc thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới, những người nông dân lại gặp rắc rối với việc thanh toán các hóa đơn.
Quan chức Mỹ, Hàn Quốc đối thoại chia sẻ gánh nặng quân sự sau khi Washington yêu cầu Seoul chi gần 5 tỷ USD cho việc triển khai lính Mỹ.
WHO (World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới) thông báo đã bắt đầu 1 kế hoạch về việc sản xuất insulin đại trà để hạ giá thành của loại thuốc tối quan trọng cho những người bị căn bệnh tiểu đường.
Ông Shinzo Abe có thể sẽ trở thành vị Thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản, nhưng ông cũng có thể chứng kiến nền kinh tế đất nước rơi vào một cuộc suy thoái mà chiến lược chấn hưng tăng trưởng Abenomics của ông khó lòng xoay chuyển được tình thế.
Khoảng giữa tháng 11/2019, ngoại trưởng Mỹ thông báo các lệnh miễn trừng phạt với nhà máy hạt nhân Fordow ở phía nam thủ đô Tehran, Iran sẽ chấm dứt từ ngày 15/12/2019.
Đồ in 3D thường là các mô hình cỡ nhỏ, để phục vụ mục đích nghiên cứu cấu trúc kiến trúc hay để trưng bày và làm đồ chơi, chúng thường mỏng manh dễ vỡ
Ông Putin yêu cầu điều tra và kết án các quan chức tham nhũng khiến dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Vostochny thất thoát 172 triệu USD.
Theo các nhà nghiên cứu, Greenland được xem là nơi có trữ lượng nước ngọt lớn thứ 2 thế giới.
Công cụ tìm kiếm phổ biến của Google, Google Seach là xương sống trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Khoảng giữa tháng 11/2019, giám đốc thương mại của Airbus - Christian Scherer tại triển lãm Dubai Air Show khẳng định "không bên nào có lợi từ sự cố của 737 MAX."
Khoảng giữa tháng 11/2019, tổng thống Philippines chấm dứt nhiều dự án hạ tầng bị coi là không khả thi, gồm cả hệ thống đường sắt và xe buýt do Trung Quốc đầu tư.