Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lệ Chống Luật: Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5

04/05/201800:00:00(Xem: 1240)
LE MINH HAI_2018-Screen Shot
Lê Minh Hải


Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.

(Robert Mullins International) Theo những trao đổi thông tin trên trang nhà, Sở di trú USCIS cho biết những thay đổi hành chính đối với chương trình đầu tư EB-5 là mối ưu tiên hàng đầu trong Tài Khóa 2018. Những chỉ dấu hiện nay cho thấy hầu như những điều lệ đã đề nghị từ hơn một năm nay sẽ được kết thúc rất sớm. Sau đây là ba việc cải tổ quan trọng về chương trình EB-5, được bao gồm trong đề nghị "Hiện Đại Hóa Chương Trình Đầu Tư Di Dân EB-5".

(1) Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu Gia Tăng. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn mỹ kim lên 1 triệu 350 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư trong một Vùng Vấn Đề Việc Làm Đáng Quan Tâm (gọi tắt là vùng TEA, tức những vùng tỷ lệ thất nghiệp cao), hoặc từ 1 triệu mỹ kim tăng 1 triệu 800 ngàn mỹ kim nếu muốn đầu tư ở những vùng không nằm trong vùng TEA.

Có tin cho biết số tiền đầu tư sau cùng sẽ nhẹ nhàng hơn số tiền được đề nghị.

(2) Cải Tổ Những Vùng TEA: Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị hủy bỏ thẩm quyền chỉ định những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao của địa phương và của tiểu bang và tránh việc "gian lận" định danh những vùng TEA bằng cách chỉ nhìn vào những vùng theo bản điều tra dân số thực tế hoặc những vùng theo điều tra dân số ở ngay bên cạnh những nơi chỉ có những công ty kinh doanh mới họat động.

Ý kiến của chúng tôi: Đề nghị này có thể thay đổi vốn đầu tư EB-5 vì các nhà đầu tư thích trả tiền ít hơn cho những lợi ích về di trú, và vấn đề cải tổ  của Sở di trú sẽ giới hạn việc xác định những vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao.

(3) Giữ Lại Ngày Ưu Tiên. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị cho phép người nộp đơn di dân EB-5 được dùng ngày ưu tiên của một đơn di dân EB-5 khác đã được chấp thuận trước đó nếu người nộp đơn đó đủ điều kiện.

Ý kiến của chúng tôi: Điều này giúp cho những người có thể không hợp lệ xin chiếu khán (visa) EB-5 vì những tình huống nằm ngòai sự kiểm sóat của họ (chẳng hạn như một trung tâm vùng bị chấm dứt   họat động hoặc làm ăn bết bát hoặc kế họach đầu tư thất bại). Tuy nhiên, điều này không thể bao vệ quyền lợi của con cái đi theo vì chúng có thể "quá tuổi" vì thời gian chờ đợi quá lâu. Các đương đơn người Trung quốc và người Việt Nam có thể bị quá tuổi nên quan tâm đến việc tự làm đương đơn chính xin đầu tư.

Việc Lùi Ngày Cứu Xét  Đơn EB-5 Của Việt Nam Trở Thành Hiện Thực: 5 Điều Cần Biết

Việc lùi ngày cứu xét những đơn đầu tư từ Việt Nam đang xảy ra theo Lịch Thông Báo Chiếu Khán Tháng Năm 2018, và hiện nay chỉ có những đương đơn Việt Nam xin chiếu khán EB-5 nộp đơn trước ngày 22/07/2014 mới hợp lệ để nhận chiếu khán đầu tư EB-5. Sau đây là năm điều liên quan đến diễn biến mới đây.

1/ Cập Nhật Thông Báo Chiếu Khán. Thông báo Lịch Chiếu khán Tháng Năm 2018 cho thấy:

"Việc các đương đơn tiếp tục tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến lọai chiếu khán xin việc làm theo ưu tiên thứ năm (diện EB-5) từ Việt Nam đã đạt đến con số chiếu khán dành cho mỗi quốc gia là 700 chiếu khán trong suốt tháng Tư. Chính vì thế, điều cần thiết phải làm là dùng ngày tác động sau cùng cho diện này trong tháng Năm để kiểm sóat số chiếu khán còn lại trong tài khóa này. Điều trông chờ là diện chiếu khán làm việc theo ưu tiên thứ năm từ Việt Nam sẽ vẫn còn là đối tượng cho việc sử dụng ngày tác động sau cùng trong một thời gian nào đó".

Thống kê cho thấy những đơn xin chiếu khán việc làm theo ưu tiên thứ năm (EB-5) của Trung quốc và Việt Nam tại Trung Tâm Vùng Thứ Năm (L5 và R5) và những nơi Không Là Trung Tâm Vùng Thứ Năm (C5 và T5) đều có chung một ngày đáo hạn là 01 tháng Tám năm 2014 và sẽ không thay đổi cho đến tháng Chín 2018. Đến tháng Chín 2018, ngày đáo hạn có thể tăng đến ngày 8 tháng Tám năm 2014, và trong tháng 10 năm 2018, Trung quốc sẽ được tăng vài ngày là 15 tháng Tám 2014.

2. Việc Phân Phối Chiếu Khán Mới trong Tháng Mười 2018: Kể từ ngày 1 tháng Tám năm 2018, bắt đầu Tài Khóa 2019, việc phân phối chiếu khán đầu tư EB-5 mới sẽ được phân chia. Câu hỏi quan trọng là Ngày Tác Động Sau Cùng sẽ là ngày nào? Đối với Việt Nam, sẽ không có đơn đầu tư nào đáo hạn trong Tài Khóa 2019. Trong tháng Mười năm nay, ngày đáo hạn cho Việt Nam sẽ là ngày 1 tháng Giêng 2016. Nhưng đến tháng năm 2019, Việt Nam sẽ có cùng ngày đáo hạn với Trung quốc.

3. Việc Nộp Đơn Đầu Tư Của Những Nước Còn Lại Trên Thế Giới Ảnh Hưởng Thời Gian Chờ Đợi Của Việt Nam Ra Sao? Khi hai quốc gia có cùng Ngày Tác Động Sau Cùng trong cùng một lọai chiếu khán, luật Hoa Kỳ đòi hỏi bất cứ số chiếu khán nào không dùng đến được phân phối theo thứ tự của ngày ưu tiên, bất kể là quốc gia nào. Vì số người đầu tư diện EB-5 ở Trung quốc nhiều hơn cả những người nộp đơn đầu tư I-526 từ Việt Nam, nếu càng có thêm đơn đầu tư từ những nước khác thì sẽ làm giảm số chiếu khán dành cho người đầu tư Trung quốc, và dĩ nhiên cũng làm cho thời gian chờ đợi của người đầu tư ở Việt Nam dài hơn. Tuy nhiên, số chiếu khán không dùng đến có thể cho các nhà đầu tư Trung quốc vì họ có ngày ưu tiên sớm hơn những nước khác.

4. Có Nên Nộp Đơn Đầu Tư I-526 Không? Với những điều lệ mới của Sở di trú sẽ được ban hành sớm, những đương đơn từ Việt Nam được khuyến khích mạnh mẽ là nên nộp đơn bây giờ để giữ an tòan thời gian chờ đợi. Ngược lại, họ sẽ trả số tiền đầu tư tối thiểu lên hơn 1 triệu mỹ kim và kể cả phải chờ đợi ngày đáo hạn lâu hơn.

5. Nước Nào Kế Tiếp? Câu hỏi lớn tiếp theo là nước nào sẽ đứng kế tiếp, có phải là Ấn Độ, Nam Hàn và Ba Tây? Tất cả đều là các ứng viên có tầm cỡ để lập một Ngày Tác Động Sau Cùng sau khi số lượng 700 chiếu khán đã được dùng mỗi năm (khỏang 250 gia đình).

Trong tháng Chín 2019, ngày đáo hạn của Trung quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Ba Tây, Nam Hàn và Đài Loan sẽ là ngày 15 tháng Mười năm 2014.

Số đương đơn chính (không kể các thành viên gia đình đi theo) ở các nước sau đây theo tỷ lệ như sau:

Việt Nam: 36%

Nam Hàn: 35.6%

Trung quốc: 34.9%

Đài Loan: 34.4%

Ba Tây: 30.4%

Ấn Độ: 27.6%

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Liệu sẽ có những thay đổi từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 không?

- Đáp: Điều này tùy vào Sở di trú có thay đổi hay không. Một vài Thượng nghị sĩ khuyến cáo Sở di trú không nên có những thay đổi trong lúc này cho chương trình đầu tư để giữ nguyên sự cạnh tranh.

- Hỏi: Các nhà đầu tư kỳ vọng điều gì sau ngày đáo hạn 30 tháng 9 năm 2018?

- Đáp: Sẽ không có bất cứ sự gia hạn ngắn nào hết, thay vào đó, chương trình đầu tư sẽ được gia hạn từ 5 năm trở lên, cộng với việc tăng tiền đầu tư và đánh giá những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) và hy vọng sẽ tăng số chiếu khán đầu tư lên 30.000 hoặc 40.000 chiếu khán mỗi năm.

- Hỏi: Những người con có thể sẽ quá-tuổi có nên nộp đơn đầu tư I-526 riêng cho mình càng sớm càng tốt hay chờ cho đến khi đơn đầu tư của cha mẹ được Sở di trú duyệt xét rồi mới nộp đơn?

- Đáp: Chờ đợi không mang lại lợi ích nào hết cho người con. Điều này có nghĩa là người con sẽ phải bỏ tiền đầu tư tối thiểu cao hơn và nhiều luật lệ mới sẽ thay đổi trong tương lai. Nếu người con trên 19 tuổi sau khi được trừ tuổi theo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA), một đơn đầu tư mới nên nộp cho người con này để bảo đảm việc đóng tiền đầu tư thấp và vẫn có thể giữ được ngày ưu tiên theo đơn của cha mẹ.

- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho các nhà đầu tư có đơn được nộp sau ngày 22 tháng Bảy năm 2014 và được chấp thuận trước tháng Năm 2018 và đang chờ ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)?

- Đáp: Rất tiếc, họ phải chờ đơn của họ đáo hạn giống như những đơn theo thứ tự ưu tiên khác. Nhưng không giống như những hạng mục đơn di trú theo thứ tự ưu tiên bình thường, ngày đáo hạn của diện đầu tư có thể nhảy lên một năm hoặc nhiều hơn sau tháng 10 sắp tới.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

Lê Minh Hải

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.