Hôm nay,  
Việt Báo Online
banner-orange-nba-728x90-kb banner-orange-nba-728x90 banner-orange-728x90-kb banner-orange-728x90

Chẳng Tu Như Diễn Viên Sân Khấu

23/12/201708:40:00(Xem: 1140)
Chẳng Tu Như Diễn Viên Sân Khấu
Chẳng Tu Như Diễn Viên Sân Khấu

                                                 Đào Văn Bình
  
Bạn ơi,
Tôi không sinh ra từ cung vàng điện ngọc, gia đình quyền quý mà giống như bà già mộc mạc quê mùa, căn cơ đần độn. Nghe lời Chư Tổ hoặc học lóm được Kinh rồi tâm nguyện mà tu, vui mừng như bé thơ được mẹ cho đồ chơi, được bà cho bánh kẹo.
Tôi chủ trương “Kính trọng Kinh, hiểu Kinh rồi tu theo Kinh”,  không bao giờ có ý nghĩ sửa kinh, bàn luận bậy bạ về Kinh, coi thường chư Tổ.
Dù tôi có bằng Tiến Sĩ Phật Học đi nữa, dù cả triệu người theo và ngưỡng mộ, dù truyền hình phỏng vấn, dù phát hành trăm băng đĩa… thì công nghiệp của tôi cũng chưa sánh bằng ai.
Tôi chưa dám chặt tay cầu pháp, chưa đứng chờ ngoài mưa tuyết để xin thầy nhận làm đệ tử. Tôi chưa giã từ cung vàng điện ngọc như Vua Trần Nhân Tông, chưa bỏ cả ngôi vị sang quý của bao trạng nguyên, tể tướng, tiến sĩ triều đình để mang áo đà, sống đời dưa muối.
Tôi chưa băng rừng lội suối, sa mạc, hành trình vạn ngàn cây số, lẫm lũi hướng về Tây để xin Phật xót thương, cho Kinh đem về cứu độ, với lời nguyền không thỉnh được Kinh thì sẽ chết ở đây…
 Kinh về rồi vâng chiếu chỉ dịch Kinh.
Dịch Kinh bằng cả tấm lòng.
Bằng tài văn chương lỗi lạc.
Cả ngàn đời sau đọc tụng
Và sản sinh ra bao nhiêu Hiền Thánh.
Thế mà đời nay có kẻ hậu học đòi sửa kinh vì nói rằng Chư Tổ dịch sai bản gốc.
Trong kinh Đức Phật dạy rằng, nếu đã chứng quả Phật thì ba đời chư Phật hiện tại, quá khứ, vị lai đều nói một lời, không có gì sai khác.
Nếu thật sự đã xuyên suốt thì kinh tạng Pali, Hán Tự, Việt Ngữ, Pháp Ngữ, Anh Ngữ…văn tự có khác, nhưng nghĩa kinh chỉ Một. Ngoài ra Chư Tổ còn dạy rằng, “Y nghĩa bất y ngữ”.  Bẻ ra từng chữ thì xa rời ý Kinh.
Đừng chẻ sợi tóc ra làm tư rồi dùng “cái tâm phân biệt” bàn chỗ “vô sai biệt, chỗ không thể nghĩ bàn”. Đó là hành động ngông cuồng và ngã mạn. Bàn về Bát Nhã dù ngàn năm vẫn là phàm phu. Tu theo Bát Nhã thì có ngày thành Phật.
Yếu chỉ của Thiền Tông không chỉ là ăn chay, tụng Kinh, hiểu Kinh rồi nói năng thật giỏi. Mà là hiển lộ sự chứng đắc trên chính thân mạng, hành động, lời nói, ý nghĩ, cuộc sống của mình.
Cho nên trong Thiền không có chuyện thuyết pháp giỏi mà được truyền y bát mà chứng ngộ mới được truyền y bát. Cho nên Ngũ Tổ mới trao truyền mạng sống của Thiền cho Lục Tổ dù tài nói pháp hay hiểu biết của ngài lúc bấy giờ kém xa Ngài Thần Tú.
Trong thực tế, thuyết pháp có cả triệu người nghe nhưng có khi chỉ là pháp sư hay ông thầy giảng đạo chứ chưa phải là đạo sư chứng qủa.
Bạn ơi,
Rõ ràng như ban ngày, nhà bình luận khác với người tu. Nhà biên khảo, bình giải kinh điển giống như nhà bình luận võ thuật nhưng không lên đài tỉ thí. Còn võ sĩ mới là kẻ lên đài.
Do đó,
Trong đường tu.
Ta không giống như nhà bình luận võ thuật.
Mà như võ sĩ lên đài.
Nếu không luyện tập,
Nếu không có Giới-Định-Huệ. (1)
Không có ngón nghề thật sự.
Đối thủ của ta sẽ hạ knock-out. (2)
Đối thủ ở đây là Tham-Sân-Si, Ngã-Mạn.
Đó là món võ vô cùng hiểm độc.
Triệu triệu người đã phải đầu hàng.
Vậy thì hãy diệt Tham-Sân-Si.
Đừng bàn luận trên trời dưới biển.
Dù bàn luận cả đời cũng chỉ là vô ích.
Bạn ơi,
Tôi cũng không tu như diễn viên sân khấu.
Diễn viên cười mà trong bụng không cười.
Diễn viên khóc mà trong lòng chẳng khóc.
Diễn viên nói thương nhưng trong lòng nào rung động.
Mà chỉ là đóng kịch.
Trên sân khấu toàn ông hoàng bà chúa, có khi là Phật.
Màn khép rồi thì lộ hết phàm phu.
Bạn ơi,
Khi dạy người ta chân thật,
Mình phải là người chân thật.
Khi dạy Phật tử về thanh tịnh,
Mình phải xa lìa sắc dục.
Khi dạy Phật tử bỏ Tham,
Thì mình đừng tìm cách kiếm tiền.
Khi dạy Phật tử về Thiền.
Thì chính mình phải coi thường danh vọng.
Bạn ơi,
Cũng đừng tu theo kiểu mấy nhà biên khảo.
Viết cho nhiều, toàn trích cú tầm chương.
Viết cho nhiều mà chẳng ngộ chữ Không.
Mà chư Tổ gọi đây là đãy sách.
Bạn ơi,
Tôi ngưỡng mộ lối tu sao thực tế.
Giữa chợ đời để “hằng thuận chúng sinh”. (3)
Thấy trẻ lạnh thì cho ngay áo ấm.
Thấy người già tặng mái ấm tình thương.
Thấy người khuyết tật, quý gì hơn,
Quà an ủi và những lời chia xẻ.
Thấy lội suối, học trò nguy hiểm quá.
Tặng chiếc cầu để nối nhịp tình thương.
Để làng quê đời sống sẽ vươn lên.
Cấp Cô Độc cũng chỉ làm như vậy.
Tôi đang viết mà trong lòng muốn khóc.
Sĩ tử nghèo tội lắm ai ơi!
Nhà ở xa tiền bạc đã thiếu rồi.
Tiền ăn ở, lấy đâu ra bù đắp?
Nhà chùa rộng biến ngay thành quán trọ.
Bữa cơm chay thôi cũng quý vô cùng.
Qua kỳ thi mà “Cá vượt vũ môn”.
Là trí tuệ, là tương lai giúp nước.
Nằm bệnh viện thiếu cơm ăn nước uống.
Lại lo buồn mạng sống sẽ sao đây?
Tới an ủi và mời nhau chén cháo.
Hạnh Bồ Tát cũng chỉ là thế đó.
Vừa tu hành vừa thực tế bạn ơi.
Và nhớ câu ca dao:
Dù xây chín đợt phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người
Này bạn hỡi,
Tôi chỉ tu theo lối tu mộc mạc.
Biến thế gian này thành đất Phật mà thôi.
Chẳng cần đi đâu và chẳng đến nơi nao.
Như Phật dạy, cũng chẳng mong chứng đắc.
Cõi Tịnh Độ là nơi an lành nhất. (4)
Chốn an vui, hạnh phúc của con người.
Dù ai bảo Tiểu Thừa tôi đành chịu.
Rồi hỏi tu sao chẳng biết ngồi Thiền?
Tôi hoan hỷ và cám ơn tất cả.
Đào Văn Bình
(California ngày 23/12/2017)
 
(1) Mới đây Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ dạy rằng, “Là người tu hành mà không có Giới-Định-Huệ thì dạy ai?”
(2) Đánh đối thủ gục ngã xuống sàn còn gọi là “hạ đo ván”.
(3) Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng, Hằng thuận lợi ích chúng sinh là cúng dường chư Phật
(4) Tịnh Độ là Tịnh Độ Tại Thế, ngay ở đây và bây giờ

24/03/2018(Xem: 348)
Năm 2002, Thượng viện Pháp làm một báo cáo, do Thượng Nghị sĩ Jean-Claude Carle đặc trách soạn thảo, về vấn đề du đãng phạm Pháp của tuổi trẻ vị thành niên. Mở đầu bản báo cáo, ông viết "Tôi không còn một niềm hi vọng nào nữa về tương lai đất nước của chúng ta nếu tuổi trẻ hôm nay nắm quyền lãnh đạo đất nước mai này bởi lớp trẻ này không ai có thể chịu nổi. Chúng không biết từ tốn, một cách đơn giản, thật là khủng khiếp. Thế giới chúng ta tới mức độ đáng lo ngại. Con cái không muốn nghe lời của cha mẹ chúng nữa”(Hésiode, Les travaux et les jours, VII siècle av. Jésus). Thượng viện lắng nghe và biểu đồng tình từ lâu tuổi trẻ không thể dạy bảo được. Nhưng câu trích dân từ «Les travaux et les jours» của Hésiode trên đây có đúng không? Nhiều người tỏ ra ngờ vực!
24/03/2018(Xem: 259)
Trong chương trình ca nhạc Tháng Ba tại Quận Cam, có một sự kiện tuy nhỏ nhưng lại gây chú ý, đó là chương trình giới thiệu dòng nhạc mới của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, do Sống Entertainment tổ chức vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 31 Tháng Ba, 2018, tại Hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St #103, Westminster, CA 92683.
23/03/2018(Xem: 736)
nếu chọp thượng đỉnh với Kim Jong-un thành công thì thế giới sẽ nhìn ông như một người hùng lập được kì tích giúp nhân loại tránh chiến tranh hạt nhân.
23/03/2018(Xem: 1890)
Tổng thống Donald Trump bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ như cọp xổng chuồng: hẹn gặp Kim Jong-un; áp thuế nhôm và thép 25%; sa thải Ngoại trưởng Tillerson thay vào nhân vật thân cận Mike Pompeo
23/03/2018(Xem: 1297)
Phần lớn những người tìm học và theo đuổi đều xem nhiếp ảnh như một thú vui tao nhã, công phu, có tính nghệ thuật, nhưng cực kỳ tốn kém
23/03/2018(Xem: 372)
Muốn có Dân chủ. Muốn thực hiện dân chủ phải huấn luyện, đào tạo cho toàn dân, cho cả dân tộc một văn hóa dân chủ. Dân chủ ngay tại gia đình
23/03/2018(Xem: 1069)
Mơ Ngọc Sĩ – một người Việt Nam có họ Mơ rất hiếm thấy, sinh trưởng tại tỉnh Đồng Tháp, là một thuyền nhân vượt biển và định cư tại Michigan, Hoa Kỳ năm 1981
23/03/2018(Xem: 473)
Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 6 năm lần thứ tư hôm 18/03/2018 được Việt Nam đón nhận như một tin mừng cho sự tồn tại lâu dài của chính mình. Tại sao?
22/03/2018(Xem: 606)
Đầu Tháng Tư tới đây chúng ta sẽ nghe về Lễ Phục Sinh trên đất nước Hoa-kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới sẽ kỷ niệm về Ngày Lễ này.
21/03/2018(Xem: 917)
đã đệ trình nhiều Dự Luật để bảo đảm các Binh Sĩ và Cựu Chiến Binh có được sự chăm sóc và giúp đỡ xứng đáng phải được hưởng vì họ đã hy sinh cho Tổ Quốc
21/03/2018(Xem: 2337)
Nếu bạn thích nấu món ăn trước, thì cái tủ đá (Gefrierschrank, freezer) có lẽ là người bạn thân nhất của bạn. Nhưng trong việc bảo quản thực phẩm, để có được chất dinh dưỡng của nó một cách tốt nhất, có những khác biệt rất lớn
21/03/2018(Xem: 1897)
công an cửa khẩu sân bay quốc tế TSN thông báo với tôi : hiện giờ ông không được phép xuất cảnh vì “là người thuộc diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh”
21/03/2018(Xem: 993)
Tôi đã đến Nepal theo một tour du lịch vào tháng 10 là tháng mà khách du lịch có thể chụp hình dãy Hy Mã Lạp sơn rõ nhất (tháng 11 và tháng 12)
21/03/2018(Xem: 1793)
hy vọng là thằng chả sẽ đưa cả nước Tầu xuống hố. Đây thực là chuyện đáng mừng. Không chỉ mừng cho hằng tỷ dân Trung Hoa mà còn cho dân Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Miên, Miến, Lào ... và cả dân Việt nữa
21/03/2018(Xem: 2092)
Khi vợ chồng anh đến Thái-Lan một thời gian ngắn anh khám phá ra cha mẹ Mỹ là cán bộ Cộng sản hoạt động kinh tài cho miền Bắc Việt-nam. Sau hiệp-định đình chiến năm 1954, cha mẹ Mỹ được đưa qua hoạt động miền Đông-Bắc Thái làm chủ một cơ xưởng sửa xe du lịch
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 03/2018, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Biotechnology, các bác sĩ Anh đã sử dụng tế bào gốc để chữa thành công 2 ca bệnh thoái hóa điểm vàng đầu tiên trên thế giới.
Khoảng cuối tháng 03/2018, trang Bloomberg đưa tin, Google đang phát triển một nền tảng blockchain của riêng hãng để hỗ trợ mảng kinh doanh điện toán đám mây. Đây hứa hẹn sẽ là một vũ khí mạnh mẽ giúp công ty cạnh tranh với AWS của Amazon và Azure của Microsoft.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Hublot ra mắt model đồng hồ chính thức cho World Cup 2018, có tên gọi là Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia
Khoảng cuối tháng 03/2018, Samsung giới thiệu vi xử lý Exynos 9610, model mới trong dòng Exynos 7 Series, chủ yếu hỗ trợ cho các smartphone thuộc phân khúc tầm trung như dòng Galaxy A của hãng.
Khoảng cuối tháng 03/2018, trang GSMArena cho biết, LG đã hoàn tất hồ sơ ghi danh nộp lên EU, và tất cả đều tập trung vào màn hình microLED. 3 nhãn hiệu mới mà công ty ghi danh bao gồm XµLED, SµLED, and XLµLED.
Khoảng cuối tháng 03/2018, chính quyền viễn thông Hàn Quốc đã quyết định xử phạt Facebook 369,705 USD vì hành vi giảm tốc độ kết nối Internet của người dùng trong giai đoạn năm 2016 - 2017.
Khoảng giữa tháng 03/2018, vụ tai nạn đáng tiếc xe tự lái của Uber đâm phải người đi đường gây tử vong là một cú sốc đối với ngành công nghiệp sản xuất xe tự lái – lĩnh vực đang được giới công nghệ trên toàn thế giới quan tâm theo đuổi. Toyota cũng đã tuyên bố tạm ngừng việc thử nghiệm những chiếc xe tự lái của hãng trên đường thực.
Khoảng cuối tháng 03/2018, các cổ đông của Tesla đã hoàn tất bỏ phiếu thông qua khoản thưởng lớn nhất trong lịch sử dành cho CEO Elon Musk . Ước tính tổng giá trị khoản thưởng sẽ lên tới 2.6 tỷ USD, quy đổi trên cổ phiếu của công ty và sẽ được trả thành nhiều lần trong 10 năm tiếp theo.
Với iPhone hoặc iPad, trợ lý ảo Siri của Apple sẽ đọc hết thông báo trên màn hình khoá từ các ứng dụng, kể cả khi người dùng đã tắt tính năng xem trước nội dung. Thậm chí Siri sẽ đọc lớn các thông báo từ các ứng dụng bên thứ 3.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Netflix ra mắt font chữ mới Netflix Sans của riêng hãng.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Google ra mắt ứng dụng AR mới, có tên là Just a Line, cho phép người dùng có thể vẽ lên không khí. Google cho biết ứng dụng Just a Line sẽ tạo ra một trải nghiệm chưa từng có, người dùng có thể tự do sáng tạo nghệ thuật ở bất cứ nơi nào.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Mark Zuckerberg cuối cùng cũng đã chính thức lên tiếng trước vụ scandal làm lộ dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng Facebook. Cùng với những chia sẻ về sự cố ngoài ý muốn liên quan đến công ty Cambridge Analytica, CEO Zuckerberg cũng đã hé lộ kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết triệt để vấn đề.
Khoảng cuối tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, Cơ quan Các dự án Nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) đã đầu tư vào nghiên cứu tinh thể thời gian Time Cyrstal.
Khoảng cuối tháng 03/2018, trang Financial Times đã đưa ra dữ liệu mới nhất về số lượng xe tự lái mà Apple được phép thử nghiệm tại California. Thông tin xuất hiện trong thời điểm cả thế giới đang xôn xao trước vụ tai nạn chết người do xe tự lái của Uber gây ra
Khoảng giữa tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, các ngân hàng lớn ở Thái Lan sẽ hợp tác để phát triển một nền tảng tài chính thương mại chia sẻ dựa trên công nghệ blockchain.