Hôm nay,  
Việt Báo Online

Đề nghị gởi thư Phản đối thành phố Mimasaka đặt tượng HCM

15/12/201708:29:00(Xem: 1647)
Đề nghị gởi thư Phản đối thành phố Mimasaka đặt tượng HCM

Thưa Anh/Chị,

Vào cuối tháng 11 vừa qua, Ban Thường Trực Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu (LM) nhận được tin Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Mimasaka ở Nhật Bản đã tiếp nhận một bức tượng HCM và khánh thành một khu "Không gian Việt Nam-HCM trong viện bảo tàng trong thành phố.

Chúng tôi đã gởi một bức Thư Ngỏ đến các tố chức cộng đồng và các hội đoàn người Việt với đề nghị cùng soạn thảo một bức thư gởi đến tỉnh trưởng thành phố Mimasaka để lên tiếng phản đối việc vinh danh HCM, hầu dân chúng ở Nhật Bản biết rõ bộ mặt thật của HCM và những tội ác của đảng CSVN đối với nhân dân Việt Nam, và đồng thời, chúng tôi cũng xin các tổ chức và hội đoàn phổ biến thư ngỏ này đến những tổ chức và hội đoàn thân hữu, để việc làm này được nhiều đoàn thể hưởng ứng, hầu tác động được mạnh mẽ trên dự luận quần chúng Nhật Bản.

Sau khi nhận được ý kiến của một số tổ chức và hội đoàn, chúng tôi soạn một mẫu thư bằng tiếng Anh (đính kèm) có thể dùng để gởi đến Ông Thị trưởng và Bà Chủ tịch Hội Đồng Thành phố Mimasaka. Anh/Chị có thể dùng mẫu thư này (hoặc soạn một bức thư tương tợ) để trực tiếp gởi đi Nhật. Nếu Anh/Chị muốn cùng ký tên với các tổ chức và hội đoàn khác vào một bức thư chung để Liên Mạng gởi đi thì chúng tôi xin Anh hồi âm cho biết: Tên của tổ chức bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có), tên h của Anh/Chị và điện chỉ (e-mail address) của Anh/Ch, để chúng tôi thêm vào bức thư theo thứ tự thư hồi âm. Ban Thường trực Liên Mạng sẽ phụ trách việc gởi bức thư chung sang Nhật qua bưu điện.

Công tác chống lại tuyên truyền của đảng CSVN sẽ làm sáng tỏ chánh nghĩa của công cuộc vận động cho một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ. Người Việt hải ngoại cần tạo một tiếng vang lớn trong việc này để ảnh hưởng đến dư luận quần chúng thế giới. Chúng tôi xin Anh/Chị kêu gọi thêm nhiều đồng hương hưởng ứng.

Thân kính,

TM Ban Thường trực Liên Mạng


.
MẪU THƯ GỬI

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ MIMASAKA

.

December 11, 2017

The Honorable Hagiwara Seiji,

Mayor of the City of MimasakaJapan

Mimasaka City Hall

Yubinbango 707-8501, Okayama Prefecture, Mimasaka Sakaemachi 38 address 2 

 

Re: Installation of the statue of Ho Chi Minh and Inauguration of the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of the City of Mimasaka.

Dear Sir,

We write to you on behalf of community organizations and associations of Refugees from Communist Vietnam presently living in JapanAustraliaBelgium, CanadaFranceGermanyHolland, NorwaySwitzerland and the United States.  We extend our best wishes for the enduring friendship between the people of Japan and Vietnam, and present our greetings to you and to the people of the City of Mimasaka.

 

We recently became aware of the City of Mimasaka’s plans to celebrate the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Vietnam. Information provided by the news media indicates that on November 21, 2017, the government of the City of Mimasaka accepted a statue of Ho Chi Minh presented by a member of the central committee of the Vietnamese Communist Party and has inaugurated a “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka.

 

We respectfully implore you to reconsider your recognition of Ho Chi Minh. 

We laud your endeavors to strengthen the bonds of friendship between the people of Japan and the people of Vietnam. We submit, however that there are other figures of Vietnamese descent who would be much more appropriate for recognition in the annals of Vietnamese history. To extol the fighting spirit and the accomplishments of Vietnamese historical figures in their struggles to regain and preserve our country’s independence,  there were many heroes who deserve the veneration of all the Vietnamese people, such as Tran Hung Dao, who defeated three successive Mongol invasions in the 13rd century, or Nguyen Trai who was instrumental in expelling the Ming occupying imperial forces during 15th century.

 

Ho Chi Minh, on the other hand, was a cadre of the Comintern, trained in the Soviet Union, who returned to Vietnam to form the Vietnamese Communist Party and put the Vietnamese people under the yoke of a Stalinist dictatorial regime. During the so called “Land Reform” in the 1950s in North Vietnam under the leadership of Ho Chi Minh, ten of thousands of people were put to death on the accusation of being “land owners”. In the 1960s and 1970s, Ho Chi Minh and the leaders of the Vietnamese Communist party initiated and conducted the invasion of the Republic of Vietnam (South Vietnam) during a 10-year long “Vietnam War” that ravaged our country and caused millions of casualties.

We know that the Japanese people do not condone the assassination of political opponents, the disregard of human rights, the maltreatment and imprisonment of political dissidents continuously perpetrated by the Vietnamese Communist regime for the past 70 years.  Ho Chi Minh is responsible for all these atrocities inflicted on the Vietnamese people, a terrible legacy that remains to this day. 

 

Therefore, in the name of millions of victims of Ho Chi Minh and the Vietnamese Communist party, we respectfully protest the honoring of Ho Chi Minh and ask the government of the City of Mimasaka to remove the statue of Ho Chi Minh and the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka. The visitors at  the Mimasaka museum certainly deserve a true and accurate rendition of the people of Vietnam’s history, rather than another piece of propaganda that only furthers the narrative of a dictatorial and corrupt Communist regime.

We wish you and the people of Mimasaka the best.

Sincerely,

Signatures:

[Name of organization, in English], [Name of Representative], [E-mail address of Representative]

 .

MẪU THƯ GỬI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MIMASAKA

.

December 11, 2017

The Honorable Suzuki Etsuko,

President of the City Council of the City of MimasakaJapan

Mimasaka City Hall

Yubinbango 707-8501, Okayama Prefecture, Mimasaka Sakaemachi 38 address 2 

 

Re: Installation of the statue of Ho Chi Minh and Inauguration of the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of the City of Mimasaka.

Dear Madam,

We write to you on behalf of community organizations and associations of Refugees from Communist Vietnam presently living in JapanAustraliaBelgium, CanadaFranceGermany, HollandNorwaySwitzerland and the United States. We extend our best wishes for the enduring friendship between the people of Japan and the people of Vietnam, and present our greetings to you and to the people of the City of Mimasaka.

 

We recently became aware of the City of Mimasaka’s plans to celebrate the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Vietnam. Information provided by the news media indicates that on November 21, 2017, the government of the City of Mimasaka accepted a statue of Ho Chi Minh presented by a member of the central committee of the Vietnamese Communist Party and has inaugurated a “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka.

 

We respectfully implore you to reconsider your recognition of Ho Chi Minh. 

We laud your endeavors to strengthen the bonds of friendship between the people of Japan and the people of Vietnam. We submit, however that there are other figures of Vietnamese descent who would be much more appropriate for recognition in the annals of Vietnamese history.  To extol the fighting spirit and the accomplishments of Vietnamese historical figures in their struggles to regain and preserve our country’s independence,  there were many heroes who deserve the veneration of all the Vietnamese people, such as Tran Hung Dao, who defeated three successive Mongol invasions in the 13rd century, or Nguyen Trai who was instrumental in expelling the Ming occupying imperial forces during 15th century.

 

Ho Chi Minh, on the other hand, was a cadre of the Comintern, trained in the Soviet Union, who returned to Vietnam to form the Vietnamese Communist Party and put the Vietnamese people under the yoke of a Stalinist dictatorial regime. During the so called “Land Reform” in the 1950s in North Vietnam under the leadership of Ho Chi Minh, ten of thousands of people were put to death on the accusation of being “land owners”. In the 1960s and 1970s, Ho Chi Minh and the leaders of the Vietnamese Communist party initiated and conducted the invasion of the Republic of Vietnam (South Vietnam) during a 10-year long “Vietnam War” that ravaged our country and caused millions of casualties.

We know that the Japanese people do not condone the assassination of political opponents, the disregard of human rights, the maltreatment and imprisonment of political dissidents continuously perpetrated by the Vietnamese Communist regime for the past 70 years.  Ho Chi Minh is responsible for all these atrocities inflicted on the Vietnamese people, a terrible legacy that remains to this day. 

 

Therefore, in the name of millions of victims of Ho Chi Minh and the Vietnamese Communist party, we respectfully protest the honoring of Ho Chi Minh and ask the government of the City of Mimasaka to remove the statue of Ho Chi Minh and the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka. The visitors at  the Mimasaka museum certainly deserve a true and accurate rendition of the people of Vietnam’s history, rather than another piece of propaganda that only furthers the narrative of a dictatorial and corrupt Communist regime.

We wish you and the people of Mimasaka the best.

Sincerely,

Signatures:

[Name of organization, in English], [Name of Representative], [E-mail address of Representative]

 

.

BẢN DỊCH ANH-VIỆT TỪNG ĐOẠN

.

December 11, 2017

The Honorable Hagiwara Seiji,

Mayor of the City of MimasakaJapan

Mimasaka City Hall

Yubinbango 707-8501, Okayama Prefecture, Mimasaka Sakaemachi 38 address 2 
 

Kính gởi Ô. HS,

Thị trưởng Thành phố Mimasaka, Nhật Bản

Toà Thị Sảnh Mimasaka

Yubinbango 707-8501, Okayama Prefecture, Mimasaka Sakaemachi 38 address 2 

.

Re: Installation of the statue of Ho Chi Minh and Inauguration of the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of the City of Mimasaka.
 

V/v Đặt bức tượng HCM và Khánh thành “Không gian Việt Nam-HCM trong bảo tàng viện thành phố Mimasaka.

.

Dear Sir,
 

Thưa Ông,

.

We write to you on behalf of community organizations and associations of Refugees from Communist Vietnam presently living in JapanAustraliaCanadaFranceGermanyNorwaySwitzerland and the United States.  We extend our best wishes for the enduring friendship between the people of Japan and Vietnam, and present our greetings to you and to the people of the City of Mimasaka.
 

Nhân danh một số tổ chức cộng đồng và hội đoàn người Việt tỵ nạn Cộng Sản hiện cư ngụ tại Nhật Bản, Úc, Canada, Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, chúng tôi xin kính chúc  tỉnh hữu nghị giữa Nhât Bản và Việt Nam luôn luôn bền vững và xin gởi lời chào mừng đến Ông Thị trưởng và nhân dân thành phố Mimasaka.

.

We recently became aware of the City of Mimasaka’s plans to celebrate the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Vietnam. Information provided by the news media indicates that on November 21, 2017, the government of the City of Mimasaka accepted a statue of Ho Chi Minh presented by a member of the central committee of the Vietnamese Communist Party and has inaugurated a “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka.
 

Chúng tôi vừa được biết thành phố Mimasaka đang chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm 45 năm bang giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Các hệ thống truyền thông cũng cho biết chánh quyền thành phố Mimasaka đã tiếp nhận một bức tượng Hồ Chí Minh do một cán bộ của Ủy ban trung ương đảng CSVN trao tặng và đã khánh thành khu “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh trong bảo tàng việc thành phố Mimasaka.

.

We respectfully implore you to reconsider your recognition of Ho Chi Minh. 

We laud your endeavors to strengthen the bonds of friendship between the people of Japan and the people of Vietnam. We submit, however that there are other figures of Vietnamese descent who would be much more appropriate for recognition in the annals of Vietnamese history. To extol the fighting spirit and the accomplishments of Vietnamese historical figures in their struggles to regain and preserve our country’s independence,  there were many heroes who deserve the veneration of all the Vietnamese people, such as Tran Hung Dao, who defeated three successive Mongol invasions in the 13rd century, or Nguyen Trai who was instrumental in expelling the Ming occupying imperial forces during 15th century.
 

Chúng tôi kính cẩn xin Ông xét lại việc vinh danh Hồ Chí Minh. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực nhằm siết chặt tình hữu nghị giữa người dân Nhật Bản và Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sữ Việt Nam có những nhân vật đáng được ghi nhận công đức. Để vinh danh những người có công trạng xây dựng và gìn giữ đất nước và dân tộc Việt Nam, chúng tôi thiển nghĩ quý giới chức của thành phố Mimasaka có thể chọn trong lịch sử nước Việt Nam một trong số nhiều vị đã được nhân dân Việt Nam tôn kính, như Trần Hưng Đạo (thế kỷ 13 đời nhà Trần) hay Nguyễn Trải (thế kỷ 14-15 đời nhà Lê),

.

Ho Chi Minh, on the other hand, was a cadre of the Comintern, trained in the Soviet Union, who returned to Vietnam to form the Vietnamese Communist Party and put the Vietnamese people under the yoke of a Stalinist dictatorial regime. During the so called “Land Reform” in the 1950s in North Vietnam under the leadership of Ho Chi Minh, ten of thousands of people were put to death on the accusation of being “land owners”. In the 1960s and 1970s, Ho Chi Minh and the leaders of the Vietnamese Communist party initiated and conducted the invasion of the Republic of Vietnam (South Vietnam) during a 10-year long “Vietnam War” that ravaged our country and caused millions of casualties.
 

Hồ Chí Minh là một cán bộ của Cộng Sản Quốc Tế được huấn luyện ở Nga Sô và được đưa về Việt Nam để thành lập đảng CSVN và tròng lên nhân dân Việt Nam cái ách thống tị độc tài theo kiểu Stalin. Trong cái gọi là “cải cách ruộng đất” trong thập niên 1950 tại miền Bắc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của HCM, hằng chục ngàn người đã bị xử tử vì bị kết án là “địa chủ”. Trong 2 thập niên 1960 và 70, HCM và các lãnh tụ CSVN đã khơi động và điều khiển cuộc chiến tranh Việt Nam trong 10 năm trời khiến cho đất nược Việt Nam bị tàn phà và hằng triệu người thương vong.

.

 

We know that the Japanese people do not condone the assassination of political opponents, the disregard of human rights, the maltreatment and imprisonment of political dissidents continuously perpetrated by the Vietnamese Communist regime for the past 70 years.  Ho Chi Minh is responsible for all these atrocities inflicted on the Vietnamese people, a terrible legacy that remains to this day. 
 

Chúng tôi tin rằng nhân dân Nhật Bản không thể đồng tình với những vụ ám sát đối phương, những việc chà đạp nhân quyền, đối xử tàn nhẫn và cầm tù những người bất đồng chánh kiến, những việc mà chế độ CSVN đã làm từ 70 năm nay. HCM là người chịu trách nhiệm về những điều tàn ác đối với nhân dân Việt Nam mà hậu quả còn tồn tại đến ngày nay.

.

Therefore, in the name of millions of victims of Ho Chi Minh and the Vietnamese Communist party, we respectfully protest the honoring of Ho Chi Minh and ask the government of the City of Mimasaka to remove the statue of Ho Chi Minh and the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka. The visitors at  the Mimasaka museum certainly deserve a true and accurate rendition of the people of Vietnam’s history, rather than another piece of propaganda that only furthers the narrative of a dictatorial and corrupt Communist regime.
 

Vì vậy, nhân danh hằng triệu nạn nhân của HCM và đảng CSVN, chúng tôi kính cẩn phản đối việc vinh danh HCM và xin yêu cầu chánh quyển thành  phố Mimasaka hủy bỏ bức tượng HCM và “Không gian Việt Nam-HCM” trong bảo tàng viện Mimasaka. Những khách đến viếng viện bảo tàng Mimasaka cần được biết rõ về lịch sữ của nhân dân Việt Nam, thay vì thấy những màng tuyên truyền cho một chế độ CS độc tài thối nát.

.

We wish you and the people of Mimasaka the best.
 

Chúng tôi xin kính chúc Ông Thị trưởng và nhân dân thành phố Mimasaka mọi điều tốt đẹp.

.

Sincerely,
 

Trân trọng,

.20/04/2018(Xem: 49)
Thứ Bảy 15-4- 2018, khoảng 550 quan khách gồm những đồng hương cư ngụ vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đến dự buổi tiệc gây quỹ “ Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam”
20/04/2018(Xem: 260)
Các công ty và dịch vụ kinh doanh Hoa Kỳ xuất cảng bộ phận cơ thể người chết cho các đại học hay những cơ quan nghiên cứu đã giàu sụ một cách hợp pháp
20/04/2018(Xem: 509)
Tổng giám đốc Mark Zuckerberg đã ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về việc các dữ liệu của người có tài khoản Facebook được bán cho một công ty bên Anh
20/04/2018(Xem: 756)
Bài viết của Thị Trưởng Tạ để giải thích lá phiếu của ông chấp thuận thành phố Westminster ghi danh chống lại luật SB54 của tiểu bang California không thuyết phục được tôi vì nó cố tình thiếu sót những chi tiết quan trọng và do đó không minh bạch.
20/04/2018(Xem: 270)
Nếu 4.5 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam (CSVN) chưa bị tâm thần tất cả thì số đông cán bộ tuyên truyền đã bị lá bùa “dân chủ xã hội chủ nghĩa” làm mê sảng hoảng loạn.
19/04/2018(Xem: 379)
Kịch kinh dị (suspence drama) không phải là kịch ma hay truyện ma (ghost story) mà là kịch diễn tả sự khủng khiếp của con người khi phải đối đầu với cái chết, chẳng hạn như sự cuồng loạn trong ngày tận thế.
19/04/2018(Xem: 210)
ủng hộ Dự Luật SB 895 đòi lập Chương Trình Giảng Dạy Mô Hình trong các trường học khắp tiểu bang về Cuộc Chiến VNCH bảo vệ Miền Nam VN, Thời Hậu Chiến, và những đau thương của người Tỵ Nạn VN
19/04/2018(Xem: 1862)
Prenup là chữ viết tắt của prenuptial agreement (hợp đồng tiền hôn nhân). Prenuptial agreement là một hợp đồng được viết ra giữa hai người trước khi kết hôn
19/04/2018(Xem: 687)
tăng đoàn Âu Mỹ do HT Thích Như Điển, Chùa Viên Giác, Đức quốc làm trưởng đoàn, thăm chùa Hương Sen giảng pháp, tụng kinh cầu nguyện xây chánh điện, khuyến khích ni chúng tu học
19/04/2018(Xem: 1718)
xô xát giữa chính quyền công an quận 3 và tín đồ Hồi Giáo (Islam) ở Việt Nam được đăng tải trên trang mạng Facebook vào Chủ Nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018 đã gây xôn xao
19/04/2018(Xem: 454)
Kính thưa quý vị, mỗi người đều có một hình ảnh, một kỷ niệm đẹp về quê hương của mình. Quê hương là một nơi có nước mát, trăng thanh bên hàng dừa xanh tươi. Một nơi có đàn gà, đàn vịt cùng dẫn con của nó đi tìm thức ăn xum vầy thỏa mãn. Một nơi êm đềm, bình an quây quần của gia đình bên ông bà cha mẹ. Một nơi nằm trên chiếc võng đong đưa nghe câu hát cầu hò ầu ơ của mẹ của bà.
18/04/2018(Xem: 1658)
CSVN đang chuyển giao quyền lực cho Trung Cộng... hành động đàn áp cực kỳ thô bạo và bần cùng hóa nhân dân đang chỉ ra rằng CSVN đang chuyển giao quyền lực cho toàn dân qua một cuộc Cách Mạng Dân Chủ
18/04/2018(Xem: 1106)
Đề tài lần này là Thank you America, giúp cho hải quân Mỹ xây tượng anh lính thủy cô đơn tại đảo Guam đứng trên bờ biển nhìn ra Thái bình Dương. Hình ảnh muộn màng của hải quân Hoa Kỳ cứu người ty nạn Việt Nam năm 1975
18/04/2018(Xem: 417)
Hãy để người dân trực tiếp bầu chọn những nhà quản trị đất nước, các bí thư CS hiện nay chỉ là những nhà tuyên truyền không phải là nhà quản trị của một chính quyền đô thị dân chủ văn minh
18/04/2018(Xem: 853)
Thứ Sáu 13 tháng 4, đánh dấu một tiến bộ vượt bực khi cả hai nhà lãnh đạo thành phố Santa Ana Miguel Pulido và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ cùng phát biểu một cảm tưởng chung về kết quả thành tựu trong việc giải quyết vấn nạn người vô gia cư
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 04/2018, hãng bán lẻ khổng lồ Walmart đưa ra kế hoạch lưu trữ dữ liệu thanh toán sử dụng công nghệ blockchain, Walmart đã nộp hồ sơ xin bằng sáng chế các ứng dụng.
Khoảng giữa tháng 04/2018, Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc sử dụng đạo luật 1977 International Emergency Economic Powers Act, tổng thống Donald Trump có thể thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia để ngăn cản sự đầu tư của Trung Quốc vào các công nghệ của Mỹ. Đây là một phần trong chuỗi hành động trừng phạt của Mỹ đối với sự xâm phạm bản quyền trí tuệ của Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 04/2018, theo một số nguồn tin, Qualcomm tiến hành sa thải khoảng 1,500 nhân viên. Qualcomm cho biết: “Là một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí như đã công bố vào tháng 01/2018, Qualcomm đang cắt giảm lực lượng lao động toàn thời gian và tạm thời của chúng tôi. Trước hết, chúng tôi đã đánh giá việc cắt giảm chi phí mà không liên quan đến lực lượng lao động, nhưng việc cắt giảm lực lượng lao động là cần thiết để hỗ trợ phát triển và thành công lâu dài, và điều này sẽ đem lại lợi ích cho các cổ đông của chúng tôi”
Khoảng giữa tháng 04/2018, Microsoft đã tiến hành tái cơ cấu, chia mảng Windows & Devices Group thành 2 gồm bộ phận phát triển trải nghiệm và thiết bị Experiences & Devices với người dẫn đầu là Rajesh Jha; và bộ phận đám mây và trí thông minh nhân tạo Cloud & AI do Scott Guthrie lãnh đạo. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu thực chất là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm bám sát thị trường di động theo tiết lộ của Joe Belfiore.
Khoảng giữa tháng 04/2018, IBM và Salon Media đang hợp tác thử nghiệm một sản phẩm Blockchain bằng chứng khái niệm của AdLedger, một hiệp hội phi lợi nhuận phát triển công nghệ sổ cái chia sẻ cho thị trường quảng cáo kỹ thuật số.
Khoảng giữa tháng 04/2018, dù rất nỗ lực phát triển các ứng dụng nhắn tin, trò chuyện và thực hiện video call cho hệ điều hành Android, nhưng Google chưa có một ứng dụng có thể mang lại trải nghiệm tuyệt vời như những gì iMessage mang lại cho những người dùng iPhone và iPad.
Khoảng giữa tháng 04/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát riêng tư mới đến 2 tỷ người dùng trên toàn cầu, nhằm tuân thủ quy định về Luật Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát (GDPR) của EU có hiệu lực vào ngày 25/05/2018
Khoảng giữa tháng 04/2018, Chevrolet và Shell cùng hợp tác giới thiệu một tính năng mới, cho phép người lái trực tiếp trả tiền đổ nhiên liệu từ màn hình cảm ứng trong xe. Đây là khởi đầu của General Motors hướng đến tương lai mà người dùng chỉ cần ngồi ở ghế lái và có thể trả tiền xăng, mua cà phê hay đặt bàn nhà hàng bằng các thao tác đơn giản. So với các phương thức khác vốn dùng điện thoại hay quẹt thẻ, người dùng sẽ chỉ cần thao tác ngay trên hệ thống thông tin giải trí của xe và một phần của trụ bơm.
Khoảng giữa tháng 04/2018, một số nguồn tin cho biết, Microsoft dự định sẽ phát hành Office 2019 vào cuối năm 2018, và sẽ thay đổi cách đóng gói OneNote với các ứng dụng khác.
Khoảng giữa tháng 04/2018, một số nguồn tin đã phát hiện ra một hồ sơ pháp lý tiếng Nga trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á Âu EEC, có liên quan đến nhiều mẫu iPhone chưa từng được biết đến mà Apple có thể sẽ ra mắt trong thời gian tới.
Khoảng giữa tháng 04/2018, sau 2 hệ thống đường ống thử nghiệm tốc độ cao tại Mỹ, Hyperloop Transportation Technology, công ty chịu trách nhiệm phát triển hệ thống vận tải hành khách siêu tốc, đang xây lắp hệ thống đường ống thứ 3 tại Pháp để thử nghiệm công nghệ vận tải hành khách với tốc độ lên tới 1300km/h.
Autopilot là một tính năng lái tự động trên xe điện của Tesla, nhưng cũng là tính năng mang lại nhiều phiền phức cho Elon Musk, vì nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, từ bị thương đến chết người, chủ quan lẫn khách quan liên quan đến Autopilot.
Khoảng giữa tháng 04/2018, sau khi xóa 18.5 triệu địa chỉ IP của Google và Amazon trên ứng dụng tin nhắn Telegram để bảo mật an ninh quốc gia, Nga tiếp tục tổng kiểm tra Facebook, đồng thời cảnh báo: “Nếu không tuân thủ yêu cầu, Facebook sẽ nhận được lệnh cấm tương tự”.
Khoảng giữa tháng 04/2018, Intel đã xác nhận kế hoạch đóng cửa New Devices Group, nhóm thiết kế và nghiên cứu thiết bị mới, và ngừng phát triển dự án kính thông minh Vaunt được tiết lộ hồi đầu năm 2018.
Khoảng giữa tháng 04/2018, Hãng môi giới bảo hiểm quốc tế Marsh hợp tác với IBM để phát triển một giải pháp blockchain thương mại, cho phép các doanh nghiệp xác nhận rằng nhà thầu họ sắp hợp tác có phạm vi hoạt động bảo hiểm đúng, cập nhật cần thiết để bắt đầu công việc