Hôm nay,  
Việt Báo Online

Viết về chuyện 2 ban đại diện cộng đồng. Đoàn kết và Chia rẽ.

07/12/201700:18:00(Xem: 2521)
Viết về chuyện 2 ban đại diện cộng đồng. Đoàn kết và Chia rẽ.

Giao Chỉ, San Jose

Viết về chuyện 2 ban đại diện cộng đồng. 
Đoàn kết và Chia rẽ. 

Vấn nạn của con người.

Lới nói đầu: Thân gửi quý độc giả và thân hữu. Các bạn xa gần sống trong các cộng đồng Việt lớn mạnh nhiều năm qua đều đã nghe nói hoặc có suy tư về đề tài đại diện cộng đồng. Phần lớn bên ngoài đều có những ý kiến xây dựng, nhưng không nhập cuộc. Quý vị đã tham dự bên trong cũng không có cơ hội nói hết chuyện nội bộ. Chúng tôi thiển nghĩ, mình biết chuyện đại diện cộng đồng, nên nhân dịp năm cùng tháng tận. bèn viết ra. Bây giờ không viết, bao giờ. Nếu mình không viết, ai viết. Không chê trách, không phê phán. Đơn thuần chỉ là tin tức và ý kiến. Nếu không đồng ý, xin miễn chấp. Tác giả không có điều gì phải tranh luận.

Bác sĩ Trần Công Luyện bao năm trăn trở về việc San Jose có hai ban đại diện cộng đồng. Hai ngày quốc hận và hai lễ chào cờ. Phải chăng thiếu sự đoàn kết. Ông thành lập một "Ủy ban hòa giải dân tộc". Sau nhiều ngày tháng khổ công thuyết phục cả hai bên, xin hai ông chủ tịch gốc Võ Bị Đà Lạt ngồi xuống hợp nhất. Tâm huyết xây dựng tình đoàn kết của các vị cao niên thất bại. Thêm một nghị hội cộng đồng vừa tổ chức để khai triển thêm giấc mơ đoàn kết cũng không đi đến đâu. Vốn có chút kinh nghiệm và tin tức về việc đoàn kết và thống nhất hội đoàn chúng tôi xin thưa chuyện như sau.
 

Thứ nhất:  Chuyện tình cảm:  
Xin quý vị yên tâm. Không phải tất cả mọi hoàn cảnh đều bắt buộc phải thu về một mối. Chúng ta không đoàn kết thành một tổ chức vì chúng ta quá đông đảo, quá mạnh, vì chúng ta có nhiều khuynh hướng khác biệt. Tại các cộng đồng Việt Nam nơi xa xôi hẻo lánh và ít người thường chỉ có một ban đại diện không chính thức. Họ sống với nhau hòa thuận. Nam Bắc CA là nơi đông đảo, có nhiều nhân tài và có nhiều nhân lực nên có nhiều quan niệm khác biệt. Vì vậy đã có hai và đôi khi 3 tổ chức đại diện. Ngay trong gia đình, khi con cái trưởng thành cũng phải chia năm xẻ bẩy. Không thể nào mãi mãi đoàn kết một nhà như chuyện ngày xưa: Tam đại đồng đường. Ba đời còn ở chung một nhà. Bây giờ không phải là lối sống lý tưởng. Hợp nhất cũng tốt mà không hợp nhất cũng OK. Nếu coi như cộng đồng Việt là một quốc gia nhỏ bé trong đại xã hội Hoa Kỳ mà chỉ có một ban đại diện như là một chính phủ duy nhất thì tưởng như độc tài độc đảng hay sao. Chúng ta nghe tin tức trên truyền thông Việt Ngữ đều biết rằng hiện đang có hai tổ chức đại diện cộng đồng Việt Nam tại toàn quốc Hoa Kỳ. Cả hai ông chủ tịch đều họ Đỗ. Bác Sĩ Đỗ Văn Hội và ông Đỗ Văn Phúc. Như vậy có nhiều đại diện không hẳn là tai nạn cho cộng đồng, miễn là tất cả đều cạnh tranh phục vụ và không tạo chiến tranh. Phương ngôn mới đã ghi rằng: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm thấy thừa hai cây.  Khi thừa 2 cây là đủ cho ban đại diện thứ hai, thứ ba.
 

Thứ hai: Chuyện pháp lý. 
Luật pháp Hoa Kỳ cho tự do lập hội. Lập hội thực ra không cần xin phép miễn là không hành động vi phạm luật pháp. Muốn xin phép để được chính danh, để được luật pháp bảo vệ quyền sinh hoạt và đặc biệt được miễn thuế lợi tức khi thu tiền niên liêm hay nhận tiền ủng hộ thì làm đơn xin tại tiểu bang và sở thuế liên bang. Hồ sơ căn bản lập cơ quan bất vụ lợi thường chỉ có các mẫu đơn giản dành cho tổ chức tôn giáo, xã hội hay văn hóa giáo dục. Không có mẫu đơn dành cho tổ chức chính trị. Hầu hết các ban đại diện cộng đồng lớn nhỏ đều nộp đơn theo mẫu hoạt động xã hội. Trong hồ sơ căn bản của tổ chức không ghi cho phép hoạt động chính trị và cũng không có chỗ nào ghi cấm hoạt động chính trị. Tất cả đều hiểu rằng hoạt động chính trị là chuyện cá nhân dù theo đảng Cộng Hòa, Dân Chủ Hoa Kỳ hay theo chính nghĩa cờ Vàng VNCH chống Cộng. Không có tổ chức nào được coi là mặc nhiên đại diện cho tất cả mọi người. Tùy theo tiểu bang, mỗi hội chỉ cần chủ tịch, thư ký và thủ quỹ. Thêm hai người để thành hội đồng quản trị. Ghi danh, điền mẫu đơn, khai địa chỉ, đóng lệ phí là xong. Mỗi năm báo cáo sinh hoạt, khai thuế lợi tức là hội lại tiếp tục. Nếu điều lệ tự làm ra cho phép các chức vụ không thay đổi, thời hạn chức vụ tùy nghi. Nội bộ tự thu xếp, bầu lại hay tái tín nhiệm tiếp tục, chính phủ không quan tâm. Nếu tổ chức chủ trương mở rộng có các hội viên mà làm ăn đứng đắn, tất cả các hội viên đều phải ghi danh, ký tên chấp nhận điều lệ, phải đóng lệ phí tối thiểu và phải tham dự sinh hoạt thường niên. Khi thi hành đầy đủ bổn phận mới là cử tri hợp lệ tham dự bầu cử. Ban lãnh đạo làm đúng hay sai, chỉ có các hội viên mới có quyền phê phán. Hội nào sinh hoạt theo hội đó. Muốn giải tán hay sáp nhập vào hội khác phải có sự chấp thuận của đại hội đồng các hội viên chính thức. Nếu là hội thu hẹp không có hội viên chính thức, có khai miễn thuế và báo cáo thường niên, sẽ tiếp tục hiện diện hợp pháp. Sinh hoạt có thể không có gì đáng kể hay tung ra những chương trình đội đá vá trời. Hoàn toàn là nội bộ. Đó là sơ lược về luật hội đoàn tại Mỹ                                                                                  

Vấn đề hai ban đại diện. 
San Jose cũng như nhiều nơi quần cư khác của người Việt đều đã có 2 tổ chức. Đã có lần San Jose có đến 3 ban đại diện cộng đồng. Mỗi tổ chức đều có một số người thân hữu tham dự vào các ngày lễ hội. Ngày tết, chào cờ đầu năm, tưởng niệm 30 tháng tư v,,v,, Gần như không hội nào có danh sách hội viên chính thức, có giấy gia nhập hội, đóng niêm liễm...Phần lớn chỉ có điện thoại hay địa chỉ liên lạc. Cả hai tổ chức hiện nay đều không phải đại diện chính thức cho toàn thể cộng đồng. Nhưng cả 2 đều hợp lệ với chính phủ. Mỗi bên chỉ có vài trăm thân hữu. Nếu bắt buộc phải ghi danh gia nhập tổ chức con số còn lại rất ít. Không thể so sánh với hơn 100 ngàn dân Việt tại đây. Vì vậy cả hai bên đều là đại diện không chính thức. Nên để các bên yên nghỉ tiếp tục làm những chuyện như họ vẫn thường làm. Sự hiện diện của 2 bên là thể hiện hình ảnh của tự do. Gián tiếp thi đua phục vụ cộng đồng. Hai bên chính là các thành phần giám sát lẫn nhau. Hai bên cùng phát huy sáng kiến và cùng tìm cách mở rộng vòng tay thân hữu để phát huy tổ chức.                     

Cộng đồng thống nhất.    
Nếu chúng ta mơ ước một cộng đồng thống nhất, phải chăng là muốn có một ban đại diện cộng đồng duy nhất như một chính phủ VNCH. Chính phủ thống nhất này sẽ tài trợ và chỉ huy các trường Việt Ngữ. Chỉ huy các cơ quan bất vụ lợi, các hội đoàn dân sự và quân đội. Chỉ huy các cơ quan truyền thông Việt Ngữ..Các tổ chức xã hội tư nhân...Sẽ nói chuyện với các giới chức dân cử Hoa Kỳ như một quốc gia đồng minh...Nghe qua tưởng chuyện lạ lùng nhưng sự thực tại San Jose hơn 20 năm trước các nhà tổ chức cộng đồng tiền phong đã vẽ ra con đường ảo vọng như thế. Nhân danh tìm đường chống Cộng, quý vị đã tìm cách đánh phá để chiếm đóng cơ quan IRCC ngõ hầu mở đường cho một ban đại diện cộng đồng thống nhất, lý tưởng và kiểu mẫu tại miền Bắc CA. Chuyện đánh phá đã xảy ra nhưng việc hoàn tất giấc mộng lớn ngày nay đã trở thành kỷ niệm đắng cay.                          

Đề nghị cho hiện tại: 
Xin hãy để cho cả hai bên yên nghỉ. Nếu chúng ta còn ngọn lửa đấu tranh. Muốn sinh hoạt xin chọn để tham dự vào một bên thích hợp. Coca Cola hay Pepsi Cola. Đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, đảng nào cũng xây dựng nước Mỹ. Không chọn được, hãy tìm đi theo tổ chức khác. Nếu còn đủ sức ta mở con đường mới mà làm việc. 
Nhân Quyền ở Việt Nam có cả trăm chuyện cần làm. Dân Sinh tại Hoa Kỳ có các ngàn nhu cầu. 
 

blankHình ảnh công sản vi phạm nhân quyền tại Việt Nam

blankvà sinh viên các trường tìm hiểu về cộng đồng Việt Nam tại VietMuseum 
 

Nhân Quyền ở Việt Nam có cả trăm chuyện cần làm. Dân Sinh tại Hoa Kỳ có các ngàn nhu cầu. Nếu cứ vất vả lo nghĩ vì ở đây có đến hai lễ chào cờ và hai ngày quốc hận, chúng tôi xin can.  Hiện nay, hai phe cộng đồng đều biết rõ khả năng và giới hạn của mình, hai ông chủ tịch chỉ đại diện cho những người ủng hộ mỗi bên để làm việc công ích hàng năm. Theo luật pháp Hoa Kỳ, chúng ta không trong hội đồng quản trị, không phải là hội viên, chỉ là người ngoài. Chúng ta đã bầy tỏ ý kiến, như vậy là quá đủ. Viết về đề tài này với lời tâm huyết qua vấn nạn của khắp mọi nơi, nếu quý vị không thông cảm, xin bỏ qua. Tác giả sẽ không có ý muốn tranh luận thêm. 
         

Trân Trọng. 
Giao chỉ, San Jose.

24/04/2018(Xem: 832)
Chiều hôm đó, chị tôi dặn dò tỉ mỉ trước khi Thanh Đào và tôi đi vượt biển.
24/04/2018(Xem: 1526)
Đến năm nay, năm 2018 gần như các nhân vật lịch sử liên quan đến cuộc chiến Quốc Cộng kể cả 2 miền Nam Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ cũng chẳng còn mấy người.
24/04/2018(Xem: 622)
Cách mạng tháng Tám đến, vì buộc mọi người “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa” nên mang theo chiến tranh, chết chóc trong 30 năm; chia cắt đất nước; chia cắt lòng người;
24/04/2018(Xem: 1202)
Tác giả Đinh Quang Anh Thái đưa cho tôi tập Ký (nhà xuất bản Người Việt Books) của anh vào những ngày cuối tháng Tư. Những mẫu chuyện anh ghi lại trong tập Ký không có chủ đề về biến cố Tháng Tư Đen. Nhưng nó làm cho tôi trăn trở thật nhiều về cái ngày lịch sử đó, và những hệ lụy mà nó để lại cho dân tộc Việt Nam mãi đến ngày hôm nay.
24/04/2018(Xem: 1358)
(Viết theo lòi kể của một bạn tù, nhân chứng sống của sự kiện xẩy ra ở Trại tù An Dưỡng) Khoảng cuối năm 1976, nhằm trong sách lược âm mưu trả thù thâm độc, giết người một cách khoa học có tính toán, vô nhân tính của CS trong các lao tù CS rải rác nơi khỉ ho gà gáy, trong rừng sâu nước độc trên khắp nước VN Điển hình tại Trại tù An Dưỡng, CS đã âm mưu thiết lập khoảng 11, 12 toán, kéo dây kẽm gai, mỗi toán 3 người để làm sao có thể giải tỏa hết hàng rào kẽm gai trong Trại tù An Dưỡng đúng theo kế họạch của Trại tù đề ra.
24/04/2018(Xem: 578)
Ngày 17 tháng 5 năm 2004, trưởng đoàn leo núi Craig Van Hoy, 46 tuổi và các đoàn viên, từ phía Nam, đã đặt chân lên nóc nhà thế giới: Đỉnh núi Everest, trên dãy Hi Mã Lạp Sơn.
24/04/2018(Xem: 369)
Tôi và hai mươi lăm người theo thầy đi hành hương Phật tích Ấn Độ. Từ thành phố Patna miền nam Ấn Độ, xe chạy quanh co dưới dảy núi Hy Mả Lạp Sơn đến biên giới Nepal. Xe chạy vào bải đậu đối diện với văn phòng biên cảnh Nepal. Làm xong thủ tục nhập cảnh, xe chở chúng tôi vượt biên vào nội địa Nepal.
24/04/2018(Xem: 262)
đầu từ Phi Trường SeaTac, tiểu bang Washington. Chúng tôi từ đây bay qua Phi trường Quốc Tế Incheong Nam Hàn, rồi đổi chuyến bay, tiếp tục bay đến phi trường quốc tế New Delhi, Ấn Độ lúc 12 giờ khuya giờ địa phương. Sau khi chờ mấy tiếng đồng hồ ở đây, chúng tôi đáp một chuyến bay nội địa, bay xuống thành phố Patna, miền nam.
23/04/2018(Xem: 1129)
Khi nhạc sĩ mù Nobuyuki Tsujii ngồi xuống, trình diễn ca khúc không lời để tưởng niệm nạn nhân sóng thần Tōhoku 2011, soạn cho đàn dương cầm ở Carnegie Hall tại New York, cả thính đường bất động
23/04/2018(Xem: 1276)
Hoa đào bắt đầu nở rộ vào ngày 7 Tháng Tư 2018. Vòng quanh bờ hồ Tidal Basin tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn có khoảng 3 ngàn cây hoa đào cùng nở tạo cảnh sắc thơ mộng bát ngát.
23/04/2018(Xem: 1703)
LTS. Một trong các trận đánh lớn vào những ngày tháng 4 của năm 1975 là Mặt Trận Long Khánh. Để tưởng niệm tháng 4 đen, xin ghi lại bài cuả quân sử gia VNCH Vương Hồng Anh về Mặt Trận Long Khánh. Bài như sau.
22/04/2018(Xem: 2278)
Nhiều chuyên viên quân sự Mỹ tiên liệu rằng đến khoảng năm 2021 hải quân Trung Quốc sẽ đủ mạnh để đẩy lùi hạm đội của Hoa Kỳ ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất nhằm khống chế biển Đông và phong tỏa Đài Loan
21/04/2018(Xem: 864)
Dự án này để tri ân những người lính hải quân Hoa Kỳ đã giúp đón tiếp lớp người tị nạn đầu tiên, được di tản khỏi Việt Nam vào cuối tháng 4/1975
21/04/2018(Xem: 1158)
Nhân quyền Việt Nam là một con số Không! Khi một nửa non sông – miền Bắc Việt Nam dưới sự cai trị của CS đã biến con người thành ngụy tín, vong thân! Và miền Nam bị Đồng Minh bỏ rơi, nhân quyền không còn nữa khi cả nước biến thành các trại tập trung
21/04/2018(Xem: 1249)
Tam Quốc Chí tân thời: Việt Nam và 70 năm triều đại Cộng sản... Tuần qua, Truyền hình Pháp chiếu lại một phim thời sự về sự chiếm đoạt Phi châu của người Tàu.
Tin công nghệ
TSMC là đối tác cung cấp vi xử lý chính của Apple trong một thời gian dài và đang tìm cách tăng lợi nhuận bằng việc đẩy mạnh quá trình phát triển chip 7nm. Với mục tiêu đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2018, chip Apple A12 sẽ đóng vai trò chủ chốt với TSMC.
Facebook được Mark Zuckerberg tạo ra từ ký túc xá đại học Harvard vào tháng 02/2004. Chỉ trong một thời gian ngắn, Facebook đã trở thành nơi tuyệt vời để bất kỳ ai cũng có thể kết nối các mối quan hệ, từ bạn học cũ hay người thân, cho tới mở rộng những mối quan hệ mới, và theo dõi những người họ ngưỡng mộ.
Khoảng cuối tháng 04/2018, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã công bố mức lợi nhuận ấn tượng 9.4 tỷ USD trong Q1/2018.
Tính đến tháng 04/2018, nhiều người vẫn chưa thể khẳng định chính xác liệu sử dụng Facebook có hoàn toàn miễn phí hay không. Lý do là vì khi truy cập vào mạng xã hội lớn nhất thế giới để kết nối với bạn bè và sử dụng hàng loạt dịch vụ miễn phí khác, người dùng đã chấp nhận đánh đổi thông tin cá nhân của mình.
Tính đến tháng 04/2018, Chrome OS hiện đã hỗ trợ chính thức các ứng dụng Android thông qua Google Play Store, và thậm chí còn hỗ trợ cả các ứng dụng Windows thông qua WINE cho Android trên Chrome OS. Trong tương lai, Chrome OS sẽ có thể chạy cả ứng dụng Linux, ứng dụng Terminal đã được phát hành trên kênh dev của Chrome OS.
Khoảng cuối tháng 04/2018, theo trang Mashable, có vẻ như vụ bê bối Cambridge Analytica sẽ chưa thể kết thúc, một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong vụ việc sẽ đến điều trần ở Washington, D.C.
Khoảng cuối tháng 04/2018, Apple tuyển dụng lãnh đạo mới cho mảng kinh doanh tại Hàn Quốc. Bản thân ở Hàn Quốc, Apple cũng đang gặp khó khăn về mặt pháp lý.
Khoảng cuối tháng 04/2018, một số nguồn tin cho biết, Amazon đang đặt cược khá lớn vào một thị trường mới, là Robot gia đình. Đây là một dự án bí mật và đầy tham vọng của hãng, có tên mã là Vesta, đặt theo tên nữ thần ấm áp, gia đình và mái ấm của La Mã.
Chẩn đoán ung thư sớm đủ để điều trị hiệu quả là một việc vô cùng khó khăn, nhưng một hệ thống cảnh báo sớm có thể sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình. Khoảng cuối tháng 04/2018, các nhà nghiên cứu với ETH Zurich đã phát triển một biện pháp cấy ghép sinh học, nó sẽ tự động tạo ra một nốt rùi nhân tạo khi phát hiện ra một loại ung thư nào đó.
Khoảng cuối tháng 04/2018, với đa số phiếu, Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận để thực thi quy định chặt chẽ hơn về tiền mã hóa.
Khoảng cuối tháng 04/2018, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra các nhà mạng của Mỹ và một nhóm thương mại công nghiệp để xem liệu họ có hợp tác với nhau khiến người dùng di động gặp khó khăn khi muốn chuyển đổi sang nhà mạng khác
Khoảng cuối tháng 04/2018, trước yêu cầu giải thích của Eugene Kaspersky, CEO Kaspersky Lab, người phát ngôn của Twitter tuyên bố rằng quảng cáo của Kaspersky Lab bị cấm do mô hình kinh doanh của công ty mâu thuẫn với những điều khoản quảng cáo của nền tảng Twitter.
Khoảng cuối tháng 04/2018, giới truyền thông Nhật Bản cho biết, ban quản trị Toshiba quyết định sẽ hủy thương vụ bán bộ phận chip nhớ nếu vẫn không có được sự đồng ý của Uỷ ban Chống độc quyền Trung Quốc trong tháng 05/2018.
Sự kiện Hội nghị các nhà phát triển của Apple WWDC 2018 sẽ diễn ra vào ngày 04/06/2018. Dự kiến, Apple sẽ giới thiệu các cải tiến phần mềm mới, và khả năng cao là sẽ giới thiệu iOS 12, hệ điều hành sẽ chạy trong tất cả các mẫu iPhone và iPad 2018 và cả một số dòng iOS cũ hơn
Khoảng cuối tháng 04/2018, Nokia đang có kế hoạch bán đi mảng kinh doanh các thiết bị chăm sóc sức khỏe của hãng. Một số nguồn tin cho biết Google đang tỏ ra khá quan tâm. Và Samsung cũng có thể nhảy vào và tranh giành mảng kinh doanh của Nokia.