Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bộ Y Tế Trả Lời Dân Biểu Văn Về Cal-optima, Dược Phòng Độc Lập

01/06/200500:00:00(Xem: 5083)
(Sacramento, CA)- Trong nỗ lực giúp giải quyết những tranh chấp giữa Cal OPTIMA và các Dược Phòng Độc Lập, Dân Biểu Trần Thái Văn đã nhiều lần tham dự những cuộc họp có mặt của cả đôi bên. Gần đây nhất, DB. Trần Thái Văn đã thảo luận với Sở Quản Lý Y Tế (Department of Managed Health Care) về Dự Luật AB 1175 (Tran-2005), ngõ hầu tìm một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống của nhiều cư dân người Mỹ gốc Việt.
Đính kèm là bản dịch Việt ngữ lá thư của Luật sư Sherrie Lowenstein, phối trí viên lập pháp thuộc Sở Quản Lý Y Tế. Nội dung lá thư có liên quan đến nội vụ mà văn phòng DB. Trần Thái Văn vừa nhận được.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc văn phòng địa phương, địa chỉ 1503 South Coast Drive, Suite 205, Costa Mesa, CA 92626. Điện Thoại: (714) 668-2100.
Dân Biểu Trần Thái Văn đại diện Địa hạ t 68, gồm các thành phố Costa Mesa,
Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Anaheim, Stanton Newport Beach.
Ngày 13 tháng 5 năm 2005
Ông Trần Thái Văn
Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang California
Tòa Nhà Quốc Hội Tiểu Bang, Sacramento, CA 95814
Về việc: Các Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp Cho Những Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế
Kính gửi Dân Biểu Trần Thái Văn:
Cám ơn ông đã họp với chúng tôi vài tuần trước để thảo luận về Dự Luật AB 1175 (Tran-2005) và phương cách để Sở Quản Lý Y Tế [Department of Managed Health Care] (gọi tắt là DMHC) có thể xử lý các tranh chấp giữa những cơ quan cung cấp dịch vụ y tế và các chương trình y tế.
Như chúng ta đã thảo luận trong buổi họp đó, Sở DMHC tin rằng việc giải quyết nhanh chóng, công bằng, và hữu hiệu những mối quan tâm của các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế là rất quan trọng, vì những mối quan tâm này đóng một phần quan trọng trong hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.
Luật lệ hiện hành quy định một số ràng buộc trong mối quan hệ giữa cơ quan cung cấp dịch vụ y tế và chương trình y tế bằng cách đặt ra một số giới hạn trong hợp đồng giữa hai cơ quan này, và bắt buộc phải thanh toán chi phí y tế trong khoản thời gian đã được định rõ.
Luật lệ hiện hành cũng bắt buộc rằng các bản hợp đồng giữa chương trình y tế với các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế phải chứa đựng những điều khoản về một cơ chế giải quyết các tranh chấp một cách nhanh chóng, công bằng, và hiệu quả chi phí, mà dựa vào đó các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế có thể được phép đệ trình các tranh chấp lên các chương trình y tế.
Theo các điều khoản này, chương trình y tế phải thông báo cho các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế khi ký hợp đồng với họ, hay khi có những thay đổi nào đối với các điều khoản đó, về các thủ tục xử lý và giải quyết tranh chấp. Các điều lệ của Đạo Luật AB 1455 quy định rằng cơ chế giải quyết tranh chấp cũng phải được đưa ra cho những cơ quan cung cấp dịch vụ y tế mà chưa ký hợp đồng.
Các điều khoản này cũng chỉ thị cho các cơ quan lo về việc thanh toán chi phí y tế được ủy quyền bởi chương trình y tế, như các nhóm y khoa và các Hiệp Hội Hành Nghề Bác Sĩ Độc Lập [Independent Practice Associations] (gọi tắt là IPAs), cũng phải thiết lập một cơ chế giải quyết các tranh chấp.
Ngoài việc quản lý và thi hành các sự bảo vệ hiện hành do luật pháp quy định, bà Cindy Ehnes, Giám Đốc Sở DMHC, cũng chú tâm vào việc có một cái nhìn mới đối với những vấn đề ảnh hưởng đến các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế - đặc biệt là các vấn đề có thể làm nản lòng các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế trong việc ký hợp đồng với các chương trình y tế.
Từ ngày bà Giám Đốc Ehnes được bổ nhiệm hồi tháng Ba năm 2004, Sở DHMC đã lập ra một cơ quan gọi là Đơn Vị Giải Quyết Khiếu Nại Cho Các Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế [Provider Complaint Unit] (gọi tắt là PCU) và cơ quan này đã đi vào hoạt động từ tháng Chín 2004.

Việc lập ra cơ quan PCU này đã tạo thêm phương tiện cho Sở DMHC để giúp cải thiện sự giám sát hiện hành việc tuân thủ luật lệ của ngành chăm sóc y tế có quản lý. Việc này cũng bắt buộc phải có sự kiểm tra việc tuân thủ luật lệ giữa những thông tin do các chương trình y tế, các cơ quan cung cấp dịch vụ được ủy quyền, và các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế báo cáo.
Tiêu điểm chính của cơ quan PCU là thẩm tra sự chính xác và đúng thời gian của việc thanh toán chi phí y tế. Sở DMHC cũng sẽ sử dụng cơ quan PCU trong việc giúp báo trước việc thiếu hụt tài chính của các Tổ Chức Có Độ Rủi Ro [Risk-Bearing Organization] (gọi tắt là RBO). Cơ quan riêng lẻ này, được đặt tại Trung Tâm Hỗ Trợ HMO [HMO Help Center], sẽ duyệt lại, phân tích, và thông báo thông tin về chiều hướng của các khiếu nại/tranh chấp khi các thông tin này được nộp lên qua hệ thống tự động hóa.
Hiện nay, cơ quan PCU đang duyệt lại từng trường hợp khiếu nại về việc có tuân thủ theo những tiêu chuẩn thanh toán chi phí y tế hay không. Từ ngày 30 tháng Sáu năm 2005 hệ thống duyệt xét này sẽ được hỗ trợ thêm nữa để có thể nhận thêm nhiều khiếu nại "tương tự" như vậy.
Thêm vào đó, cơ quan PCU cũng sẽ quan tâm giải quyết những vấn đề khiếu nại không liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế để bảo đảm rằng, việc thi hành hợp đồng giữa cơ quan cung cấp dịch vụ y tế và các chương trình y tế đi đôi với triển vọng của bản hợp đồng.
Đến ngay lúc này, cơ quan PCU đã:
* Lập ra một hệ thống đặt nền tảng trên hệ thống liên mạng và hệ thống này đã đi vào hoạt động được bốn tháng
* Nhận được 430 khiếu nại trực tuyến chính thức từ tháng Chín 2004
* Giúp những cơ quan cung cấp dịch vụ y tế lấy lại thêm được $121,187 tiền thanh toán chi phí y tế từ các chương trình y tế (đây là số tiền thêm vào khoản tiền từ cuộc dàn xếp với Health Net, mà cuộc dàn xếp sẽ dẫn đến thêm 6 đến 7 triệu đô-la tiền chi trả cho chi phí phòng cấp cứu).
Ngoài ra, Sở DMHC đã khởi xướng Chương Trình Mở Rộng Cửa Cho Các Cơ Quan Liên Hệ [Stakeholder Open House Initiative] nhằm gặp gỡ những cơ quan liên hệ để bàn về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Qua những buổi gặp gỡ này, Sở DMHC lập ra những nhóm làm việc để phát triển các kế hoạch hành động và tạo điều kiện cho các sáng kiến trong ngành nhằm giải quyết những vấn đề lập đi lập lại trong việc thanh toán chi phí y tế và những vấn đề trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.
Sau cùng, bà Giám Đốc đã triệu tập một nhóm làm việc bao gồm các Tổng Giám Đốc Điều Hành của những hiệp hội đại diện cho những nhóm liên hệ chính như Hiệp Hội Các Chương Trình Y Tế California [California Association of Health Plans], Hội Y Khoa California [California Medical Association], Hiệp Hội Các Bệnh Viện California [California Hospital Association], và Hiệp Hội của Các Tổ Chức Y Sĩ California [California Association of Physician Groups]. Mục tiêu của nhóm làm việc này là cùng hợp tác để tìm ra các giải pháp, nhằm giúp giải quyết tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến mô hình cung cấp dịch vụ y tế có quản lý.
Nhóm làm việc cũng bàn thảo xem có phương cách nào tốt hơn để đo lường các tiêu chuẩn thanh toán chi phí y tế, và làm cách nào để lập ra một ủy ban giải quyết tranh chấp độc lập, ít tốn phí để quyết định số tiền phải thanh toán thích hợp khi có các tranh chấp xảy ra. Nhóm làm việc này đang tiếp tục họp mặt đều đặn.
Như có thể nhìn thấy rõ qua những ví dụ kể trên, Sở DMHC luôn cam kết bảo vệ các tổ chức tham gia tại California, bằng cách làm việc với tất cả các bên liên hệ để tìm ra các giải pháp sáng tạo, nhằm tăng thêm mối quan hệ giữa các chương trình y tế và các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế, với mục đích bảo đảm rằng hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của California sẽ có sẵn sàng cho tất cả mọi người khi cần đến.
Trân trọng,
Sherrie Lowenstein
Phối Trí Viên Lập Pháp / Giám Sát Viên Pháp Luật Thâm Niên
(916) 322-5874
slowenstein@dmhc.ca.gov
Bản sao gửi cho: Jennifer Tannehill, Giám Đốc Lập Pháp

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ông Minh Phạm- đã ngoài 80 tuổi- cho biết vẫn đang xem xét ứng cử viên nào sẽ giành được phiếu bầu của mình. Tìm xem những gì người này đã làm trong quá khứ, so sánh để tiên đoán những gì họ có thể làm trong tương lai. Sử dụng chủ nghĩa cộng sản như một cái móc câu. Đó không phải lúc nào cũng là giải pháp.
Phó Thị Trưởng Diedre Thu Hà Nguyễn Mời Dự Ngày Tư Vấn Pháp Lý Miễn Phí Oct 8 2022 từ 10:00 -14:00 tại Staton Central Park
Trên tuần báo Le Point, mục « Paris đây, Paris đó » của tuần này giới thiệu một ngôi chùa Thái Lan ở thành phố Moissy-Cramayel thuộc tỉnh Seine-et-Marne (77) ngoại ô Paris về phía Đông, tức còn nằm trong Ile de France...
hai cư dân vừa thi đậu trong tuần trước đã đến để cảm ơn văn phòng Jay Chen, cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm quí báu cho những người đang chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn thi quốc tịch.
Hằng năm, anh chị em nghệ sĩ tổ chức giỗ tổ Hát Bội ở miền Nam California. Năm nay, giỗ tổ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa, Chủ Nhật ngày 25/09/2022, tại thư viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave., Suites 214 & 215 Garden Grove, CA 92843. Các nghệ sĩ mặc áo dài màu sắc rực rỡ. Hát bội là một bộ môn nghệ thuật được đồng bào ở Việt Nam yêu chuộng trước năm 1975. Các diễn viên tập dượt rất công phu, vừa diễn vừa hát, tiếng hát nhịp nhàng với tiếng đàn, tiếng trống. Khán thính giả đầu bạc lẫn đầu xanh lắng nghe từng lời hát.
Thông tin này dựa vào bản báo cáo của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duyệt xét đơn xin chiếu khán nhập cư của Bộ Ngoại giao. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để tiếp tục các dịch vụ chiếu khán thông thường càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đại dịch tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng chiếu khán mà các đại sứ quán và lãnh sự quán có thể xét duyệt. Vào những thời điểm khác nhau, quá trình duyệt xét của lãnh sự bị chậm lại hoặc tạm dừng vì các lệnh đóng cửa tại địa phương và toàn quốc; việc hạn chế đi lại; các quy định về kiểm dịch của nước sở tại; và nỗ lực của các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
AARP đã công bố kết quả mới từ cuộc khảo sát hàng năm của mình có tên Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI) trên 50 tuổi bị phân biệt đối xử với tần suất “ít nhất là vài lần”.
Tổ chức phi lợi nhuận Tiếp Cận Tiếng Việt (ViệtLA) hân hạnh tài trợ cuộc thi làm lồng đèn tại Lễ Hội Tết Trung Thu đầu tiên của Thành Phố Santa Ana. Lễ hội được tổ chức vào Thứ Bảy, 01 Tháng 10, 2022
Social Movement Festival (SMF) lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Tiềm năng Phong trào Xã hội: Bài học từ các biến động xã hội” sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 11, 2022 trên nền tảng Zoom.
Lời bài hát Tình Ca Tình Người là lời tự bạch chính xác nhất về nhạc sĩ Trúc Hồ. Đối với Trúc Hồ, Tình Yêu không thể tách rời Tình người. Và Tình Người mới là thứ tình yêu vĩnh cửu, đem lại một thế giới bình an mà mọi người đều mơ ước…
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.