Hôm nay,  
Việt Báo Online

Kỷ Niệm 53 Năm Thành Lập Đảng Tân Đại Việt Ra Mắt Tân Ban Lãnh Đạo Nhiệm Kỳ 2017-2021

16/11/201700:00:00(Xem: 2186)
Kỷ Niệm 53 Năm Thành Lập Đảng Tân Đại Việt Ra Mắt Tân Ban Lãnh Đạo Nhiệm Kỳ 2017-2021

Hình ảnh trong Lễ Kỷ Niệm 53 năm thành lập Đảng Tân Đại Việt và ra mắt Tân Ban Lãnh Đạo Đảng.
 

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd., vào lúc 1 giờ 30 ngày 12 tháng 11 năm 2017, Đảng Tân Đại Việt đã long trọng làm lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Đảng và ra mắt Tân Ban Lãnh Đạo Nhiệm Kỳ 2017-2021.

Tham dự buổi lễ ngoài qúy vị lãnh đạo và các thành viên trong đảng coòn nhận thấy có qúy vị đại diện tinh thần các tôn giáo, qúy vị dân cử,  đại diện dân cử, qúy vị đại diện các đảng phái chính trị, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình Ông Hoàng Đình Khuê và Cô Như An.

Mở đầu ông Hoàng Đình Khuê, thay mặt ban tổ chức chào mừng và cảm ơn qúy quan khách cùng toàn thể qúy vị tham dự, tiếp theo ông điều hợp phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, sau đó ông mời qúy vị lãnh đạo Đảng lên trước bàn thờ có chân dung Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy để niệm hương tưởng nhớ đến Đảng Trưởng Trương Tử Anh và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.

Sau đó Bác Sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị tham dự ngày thành lập Đảng Tân Đại Việt, đánh dấu một quãng đường đầu tranh cùng toàn dân hơn nửa thế kỷ trong giòng lịch sử dân tộc, với tâm quyết xây dựng một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ pháp trị độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông trình bày về: Bối cảnh chính trị Miền Nam lúc Đảng Tân Đại Việt ra đời, Ý nghĩa ngày thành lập Đảng Tân Đại Việt và các đóng góp xây dựng Dân Chủ Pháp trị cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong phần trình bày khá chi tiết để cuối cùng ông cho biết: “Đại Hội Toàn Thế Giới Đảng Tân Đại Việt Kỳ VIII năm nay diễn ra trong hoàn cảnh Việt Nam đang trải qua thời kỳ hỗn độn và rối loạn hơn bao giờ hết với nền kinh tế bất cập, trên bờ phá sản, trong một bối cảnh chính trị bất ổn chưa từng thấy từ nội trị đến ngoại giao, giữa lúc thế giới đang trải nghiệm những an ninh bất ổn, phức tạp; trước hiện tình đất nước ở thế chông chênh, nhân dân phải đối phó với kẻ nội thù cộng sản Hà Nội, bên ngoài là bọn ngoại xâm Trung Cộng.

Đảng Tân Đại Việt mở đại hội toàn thế giới năm nay tại Nam California nhằm đánh giá qúa trình đấu tranh dân chủ hóa, đánh dấu “53 năm nhìn lại” để rồi cùng toàn dân trong và ngoài nước cùng với các phong trào dân chủ đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa, trước tình thế nguy cơ đất nước đang đứng trước hiểm họa bành trướng Đại Hán gần kề trên lộ trình thực hiện giấc mộng hóa của Tập Cận Bình vừa tuyên bố khai mở kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc…..”

Tiếp theo đồng chí lão thành Hoài Sơn  lên phát biểu về “Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn trong việc giải thể chế độ cộng sản.” Cụ gần 100 tuổi nhưng rất sáng suốc trình bày chi tiết về những hoạt động của Đảng Tân Đại Việt mà trong đó cụ là người gắn liền ngay từ buốc đầu.

Sau đó phần ra mắt Tân Ban Lãnh Đạo Đảng nhiệm kỳ 2017-2021 gồm có các ông: Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng, ông Phan Đức Duy, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, ông Hoàng Đình Khuê, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch, ông Dương Tấn Hải, Tổng Thư Ký.

Ban Giám Sát gồm có: Cựu Dân Biểu Trần Minh Nhựt, ông Quốc Phùng và ông Trần Nguyên Phúc.

Trong dịp nầy Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện TNS Janet Nguyễn lên chúc mừng và trao bằng tưởng lệ cho tân ban lãnh đạo.

Tiếp theo lời cảm ơn của tân Chủ Tịch  TS. Lê Minh Nguyên. Trong lời phát biểu ông nói: “Ông rất vinh dự được sự tín nhiệm của đại hội nhưng đây là một trách nhiệm lớn lao trong công cuộc đấu tranh thành công để giải thể chế độ cộng sản và tiếp tục công tác Đảng còn dang dỡ, ông cảm ơn Đồng Chí Mã Xái trong 8 năm qua, cảm ơn tất cả các đồng chí trong đảng Tân Đại Việt, cảm ơn các đồng chí trước năm 1975 trong hàng ngủ sinh viên như các anh: Hoàng Đình Tạo, Phan Huy Nho, Châu Ngọc An, Vũ Quốc Trường... trong phong trào Thanh Niên Cấp Tiến có Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, và Nguyễn Ngọc Huy.

Ông cũng nhấn mạnh đến Nghị Quyết 36 của Đảng cộng sản Việt Nam đã xâm nhập vào hàng ngủ Người Việt quốc gia làm lũng đoạn hàng ngủ, gây chia rẻ cộng đồng... Kết luận ông nói: “Giọt nước không làm nên cơn mưa rào, nhưng cơn mưa rào nào cũng nhờ vào các giọt nước.”

Sau đó phần giải lao, dùng thức ăn nhẹ do ban tổ chức mời trước khi trở lại phần hội luận chính trị.

Sau phần giải lao, Ban tổ chúc mời một số vị lên bàn chủ tọa, trong đó có: Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Bùi Thị Anh Thư, Phạm Đức Duy, Nguyễn Kim Bình và Huỳnh Kim Đạo.

Mở đầu chương trình hội luận TS. Lê Minh Nguyên trình bày đề tài “Ba Mũi Giáp Công trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.”

Cô Bùi Anh Thư trình bày đề tài “Tổ chức mà không tổ chức dưới chế độ độc tài đảng trị của đảng cộng sản Việt Nam.”

Tiếp theo ông Hoàng Đình Khuê, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch trình bày Tham Luận với Đề tài “Thăng Tiến Dân Chủ Trong Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn”

Ông cho biết: “Một đảng chính trị muốn phát triển vững mạnh phải có một chủ thuyết đúng đắn làm nền tảng. Chủ thuyết đó là hệ tư tưởng, là chất keo của Đảng, đó chính là ngọn đuốc soi đường cho đường lối đấu tranh chiến lược của Đảng.

Đảng TĐV và ĐVQDĐ rất may mắn có được một chủ thuyết là CN/DTST do ông Trương Tử Anh đảng trưởng ĐVQDĐ phác thảo ra năm 1938 và sau này được GS Nguyễn Ngọc Huy khai triển vào năm 1964.

Đã 79 năm qua, CN/DTST phát triển vượt không gian và thời gian, gây ảnh hưởng rộng lớn trong dân chủ hóa Việt Nam và phát huy chủ nghĩa dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới.

Vậy ta hãy xét CN/DTST ưu việt như thế nào?

Đây là một đề tài nghiên cứu rất công phu chi tiết khá dài để rồi ông kết luận:

“Trong Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn GS Nguyễn Ngọc Huy đã nghiên cứu các lý thuyết và chủ nghĩa trên thế giới, từ lý thuyết Thần quyền, lý thuyết Dân chủ, lý thuyết xã hội Duy vật đến chủ nghĩa phát xít của Ý, chủ nghĩa Siêu tộc của Đức và chủ nghĩa Tam Dân của Trung quốc đều không còn thích hợp, nếu đúng ở nước này thì không đúng ở nước khác, thích hợp trong thời gian này nhưng lại lỗi thời trong thời điểm khác.

Nhưng Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn đến nay vẫn còn giá trị, vượt thời gian và không gian rất thích hợp cho sự phát triển dân chủ hóa đất nước.”

Cuối cùng Ban tổ chức cảm ơn tất cả mọi người, trước khi chia tay còn hẹn nhau một ngày đại hội lớn tại Sài Gòn Việt Nam.

 

26/06/2019(Xem: 80)
26/06/2019(Xem: 105)
nhóm Cây Trúc Vàng (Golden Bamboo) đồng hành khoan thai đi bộ chung quanh chùa để yểm trợ cho ngày kỷ niệm chùa tròn 25 năm
26/06/2019(Xem: 96)
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã giới thiệu Dự luật SB696
26/06/2019(Xem: 113)
Ông Võ Thành Nhân cùng một số thân hữu và thiện nguyện viên đã tổ chức một buổi gây quỹ cho Phòng Đọc Sáchh (PĐS) Cô Giang
26/06/2019(Xem: 326)
Nghi can được nêu danh tánh qua các nguồn tin của cảnh sát và hàng xóm là ông Chi Dinh Ta, 66 tuổi.
26/06/2019(Xem: 195)
Căn nhà 10742 Capital Ave #8C1 được phát hiện ra dùng để trồng cần sa.
26/06/2019(Xem: 190)
một người đàn ông gốc Việt 92 tuổi đã bị tông và giết chết bởi xe lửa Amtrak tại miền bắc New York.
25/06/2019(Xem: 218)
Saigon - Tòa Vietnam tuyên án công dân Hoa Kỳ 55 tuổi Michael Nguyễn Minh Phương 12 năm về tội âm mưu lật đổ chính quyền.
25/06/2019(Xem: 146)
Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội Trường Việt Báo vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019, Hội Đồng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày 18-5 (âm lịch) Năm thứ 80, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
25/06/2019(Xem: 125)
HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 24 tháng 6, 2019) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã đưa ra lời phát biểu như sau về việc công dân Hoa Kỳ, Michael Phương Minh Nguyễn bị tuyên án 12 năm tù giam tại Việt Nam:
25/06/2019(Xem: 200)
24/06/2019(Xem: 295)
23/06/2019(Xem: 348)
Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6, 2019 Thiền Viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia St., Thành Phố Garden Grove, CA 9284, do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền làm Viện Chủ, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2563-2019.
23/06/2019(Xem: 321)
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 06/2019, công ty chuyển phát nhanh của Mỹ, FedEx, đã nộp đơn kiện chính phủ Mỹ. Theo đơn kiện, FedEx tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp vô tình vận chuyển các sản phẩm vi phạm lệnh cấm xuất khẩu của chính quyền ông Trump đối với một số công ty Trung Quốc, bao gồm cả Huawei.
Khoảng cuối tháng 06/2019, một công ty bảo hiểm và tổ hợp căn hộ tại New Jersey hiện đang nộp đơn kiện Apple vì một vụ hỏa hoạn có liên quan đến iPad.
Khoảng giữa tháng 06/2019, nguồn tin từ trang ETNews của Hàn Quốc cho biết, Apple đang đàm phán với Samsung để mua thêm màn hình OLED phục vụ cho kế hoạch ra mắt MacBook OLED và iPad OLED.
Khoảng cuối tháng 06/2019, sở cảnh sát bang California đã đưa robot vào danh sách "đội quân" tuần tra công viên. Các robot tuần tra có hình bầu dục như quả trứng, tầm nhìn hoạt động HD có thể quét một góc nhìn lên tới 360 độ. Robot cảnh sát đã được giới thiệu trước Hội đồng Công viên Thành phố Huntington trong tháng 06/2019.
Khoảng cuối tháng 06/2019, việc có cho các em học sinh sử dụng smartphone hay không vẫn còn đang khiến các nhà giáo dục trên toàn thế giới đắn đo. Đa số đều đồng ý với nhau rằng, smartphone là thứ khiến các em xao nhãng học tập. Riêng Nhật Bản đang nghĩ khác, họ cho rằng chính những chiếc smartphone có thể giúp ích trong việc ngăn chặn những tổn thất về người khi những trận động đất xảy đến.
Kỳ 2: Những Mất Mát Không Thể Vãn Hồi
Khoảng cuối tháng 06/2019, theo trang Reuters, Futurewei Technologies, một bộ phận nghiên cứu phát triển công nghệ của Huawei tại Mỹ đã tuyên bố tách ra khỏi tập đoàn để hoạt động độc lập.
Tháng 06/2019, sau 4 năm sử dụng chiếc kính HoloLens trong hoạt động kinh doanh, Airbus đã công bố hợp tác với Microsoft để bán các chương trình được thiết kế riêng cho HoloLens cho các công ty khác trong ngành công nghiệp hàng không và phòng thủ.
Có vẻ như chính phủ Mỹ đang rất nghiêm túc với việc ngăn cản những nhà mạng viễn thông lớn tránh xa những thiết bị cơ sở hạ tầng mạng viễn thồng 5G được sản xuất tại Trung Quốc, không chỉ riêng Huawei.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang GeekWire, Microsoft có một danh sách các dịch vụ online mà hãng cấm nhân viên mình sử dụng để đảm bảo bí mật kinh doanh không bị đối thủ biết được, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc cho môi trường làm việc hiện đại như Slack, Google Docs, Amazon Web Services...
Kỳ 1: Ngày Âm Nhạc Hóa Tàn Tro
Khoảng cuối tháng 06/2019, hàng loạt công ty lớn của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor, Kia Motors và LG Electronics đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc khiến họ dễ chịu tổn thương từ sự cạnh tranh dâng cao tại địa phương, căng thẳng địa chính trị cũng như nhiều yếu tố kinh tế khác. Các yếu tố thường tác động nặng nề nhất đến những công ty lớn.
Khoảng cuối tháng 06/2019, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận máy tính của Phòng thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) bị hack năm 2018.
Tháng 06/2019, Huawei nộp đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ - động thái mới nhất trong trận chiến giữa Huawei và chính phủ Donald Trump. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông Huawei có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gián điệp và dĩ nhiên Huawei một mực bác bỏ cáo buộc.
Khoảng giữa tháng 06/2019, các nhà lập pháp thành phố San Francisco đã bỏ phiếu đồng thuận việc cấm toàn bộ việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử ở thành phố. Đây được coi là 1 đòn giáng vào công ty Juul Labs, công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn ở Mỹ có trụ sở chính ở thành phố San Francisco.