Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Sử Việt: Vua Bảo Đại: Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

11/04/201700:01:00(Xem: 8352)
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần).
________________ 
 
VUA BẢO ĐẠI: NGUYỄN PHÚC VĨNH THỤY
(1913 - 1997)
 
      Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ là con trai của vua Khải Định và bà Từ cung Hoàng Thị Cúc. Theo tương truyền, vua Khải Định là người xa lánh đàn bà, nên Vĩnh Thuỵ có phải là con của vua Khải Định hay không còn là một nghi vấn?!.  
     Ngày 28-4-1922, Vĩnh Thuỵ được lập làm Đông cung Thái tử. Tháng 6 năm 1922, Vĩnh Thụy vào học trường Lycée Condorcet tại Paris. Vua Khải Định mất ngày 6-11-1925, Vĩnh Thụy về nước thọ tang phụ hoàng. Đến ngày 8-1-1926, Vĩnh Thụy được tôn lên ngôi, đế hiệu Bảo Đại. Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục học, học trường Khoa học Chính trị (École libre des sciences politiques). Sau 10 năm học ở nước Pháp, ngày 16-8-1932, vua Bảo Đại cùng đoàn tuỳ tùng xuống tàu Dartagnan về nước. Ngày 19-9-1932, vua Bảo Đại ra đạo dụ số 1 tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam triều. Vua Bảo Đại đã cải cách việc triều chính: Vua cho bỏ một số cổ lệ mà các Tiên vương đã đặt ra từ trước, như thần dân không phải quỳ lạy khi nhà vua đến, mỗi khi các quan Tây vào chầu không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua, các quan ta cũng không phải quỳ lạy... 
   
Vua-bao-dai
 
     Ngày 8-4-1932, vua Bảo Đại ban hành một đạo dụ cải tổ nội các, tự mình chấp chính, cho thay thế các vị Thượng thư lớn tuổi đã điều hành việc nước theo lối xưa (xem Nguyễn Hữu Bài tr. 588), và sắc phong cho 5 vị Thượng thư xuất thân từ giới tân học, có khả năng về chuyên môn: 
 - Ngô Đình Diệm giữ bộ Lại.
 - Phạm Quỳnh giữ bộ Giáo dục.
 - Thái Văn Toản giữ bộ Lễ nghi-Mỹ thuật.              
 - Bùi Đằng Đoàn giữ bộ Tư pháp. 
 - Hồ Đắc Khải giữ bộ Công.
 
     Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11-3-1945, Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, tuyên bố hủy bỏ hoà ước Patenôtre đã ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam.
Ngày 17-3-1945, vua Bảo Đại giải tán hội đồng Cơ Mật (lập từ thời vua Minh Mạng) và giao cho ông Trần Trọng Kim thành lập nội các mới (xem chính phủ Trần Trọng Kim tr. 636). Ngày 19-8-1945, Việt Minh hô hào biểu tình trước Nhà Hát Lớn tại Hà Nội, đưa đến việc cướp chính quyền. 
     Ngày 24-8-1945, vua Bảo Đại nhận một bức điện văn từ miền Bắc đánh vào với nội dung: “Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập, chủ tịch là Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà.” Ngày 25-8-1945, Vua đọc chiếu thoái vị trước cửa Ngọ Môn, có đoạn: “Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói: Thứ nhứt: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia. Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước... Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các tầng lớp xã hội, toàn thể hoàng gia, hãy đoàn kết để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, để củng cố nền độc lập quốc gia”.         
 
      Ngày 30-8-1945, đại diện Việt Minh: Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận nhận ấn kiếm của nhà vua tại cửa Ngọ Môn (Huế). Trong hồi ký "Con Rồng Việt Nam" Bảo Đại viết: “Trong bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho Trần Huy Liệu, mà chính ông ta có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong khi tôi hồi cung, đám đông tan rã, không một tiếng kêu!".      
Tháng 9 năm 1945, Việt Minh muốn lấy lòng dân, mời Bảo Đại nhận chức “Cố vấn tối cao Chính phủ Lâm thời Việt Nam”. Ngày 16-3-1946, ông nhẫn nhục tham gia phái đoàn Việt Minh sang viếng Trung Hoa, để thoát khỏi Việt Minh. Tại Côn Minh, ông đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có Đại tướng Marshall đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng thống Harry S. Truman. 
     Năm 1947, cựu mật thám Pháp ở Đông Dương là Cousseau gặp Bảo Đại tại Hồng Kông, ngỏ ý mời ông về nước nắm quyền, hình thành “Giải pháp Bảo Đại”. Có ý kiến cho rằng việc này để chống lại Việt Minh hoặc thuận theo xu hướng quốc tế trao trả độc lập cho các thuộc địa, đồng thời chống lại sự bành trướng chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Dương. 
 
     Ngày 24-4-1948, thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu tới Hồng Kông gặp Bảo Đại, xin thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam. Ngày 15-5-1948, Bảo Đại gửi thông điệp cho tướng Xuân, tán thành sự thành lập Chính phủ “để giải quyết vấn đề Việt Nam đối với Pháp và dư luận Quốc tế”. 
      Ngày 5-6-1948, Bảo Đại gặp Cao ủy Pháp là Bollaert tại vịnh Hạ Long trên chiến hạm Duguay Trouin, Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất Việt Nam. Ngày 8-3-1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Bảo Đại ký Hiệp ước Elysée thành lập chính quyền Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, danh xưng là “Quốc gia Việt Nam” đứng đầu là Bảo Đại. Bảo Đại yêu cầu Pháp trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam, Pháp đã đồng ý. Ngày 14-6-1949, Bảo Đại tuyên bố tạm cầm quyền cho đến khi tổ chức tổng tuyển cử, tạm giữ danh hiệu Hoàng đế để có một địa vị trên chính trường quốc tế hợp pháp. Ngày 3-8-1949, Hiệp ước Elysée giữa tổng thống Pháp Vincent Aurial và Bảo Đại, Pháp công nhận Việt Nam độc lập.  
 
     Ngày 1-7-1949, thành lập Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam, Bảo Đại làm Quốc trưởng, tướng Nguyễn Văn Xuân làm Tổng trưởng Quốc phòng. Ngày 21-1-1950, tướng Xuân từ chức, Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng. Ngày 27-4-1950, ủy nhiệm Thủ hiến Trần Văn Hữu thành lập chính phủ mới. Chính phủ Trần Văn Hữu tồn tại đến ngày 6-6-1952 thì cáo lui, Nguyễn Văn Tâm lên làm thủ tướng cùng các bộ trưởng học tốt nghiệp từ Pháp. Thời gian này, Quốc trưởng Bảo Đại sống và làm việc tại biệt điện ở Đà Lạt, có một trung đoàn Ngự lâm quân bảo vệ, có một đoàn xe riêng gọi là “công xa biệt điện”, và một đội máy bay riêng do các phi công người Pháp lái. Ngày 11-1-1954, Bửu Lộc thành lập Chính phủ mới trình diện Bảo Đại, nhưng đến ngày 16-6-1954, thì Bửu Lộc từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm về nước. Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ ngày 6-7-1954. Sau Hiệp định Genève 1954, quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương. Thủ tướng Diệm cải tổ chính phủ lần thứ nhất ngày 24-9-1954 và lần thứ hai ngày 10-5-1955.
 
     Ngày 23-10-1955, cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Việt Nam, truất phế Quốc trưởng Bảo Đại, chấm dứt chính thể Quốc gia Việt Nam; bầu Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng hoà. Ngày 26-10-1955, nền Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam ra đời. Từ đấy, cựu Quốc trưởng Bảo Đại đã mất cơ hội trở về nước, sống lưu vong ở Pháp, từ khi 42 tuổi (1913-1955) cho đến khi qua đời ngày 31-7-1997 tại Paris.
     Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam, thời gian trị vì là 143 năm (1802-1945), đã truyền được 13 đời vua. Nhà Nguyễn có thể được chia làm 2 giai đoạn: 
    - Giai đoạn Độc lập: kéo dài 60 năm (1802-1862), đã trải qua 4 đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. 
    - Giai đoạn lệ thuộc Pháp: Kéo dài 83 năm (1862-1945) kể từ hoà ước Nhâm Tuất đến khi vua Bảo Đại thoái vị.
 
 *- Thiết nghĩ: Vua Bảo Đại dù không là minh quân lỗi lạc nhưng có tư tưởng tân tiến, đã cải tổ nội các, sắc phong 5 vị xuất thân từ giới tân học làm Thượng thư. Tiếc thay, các vị Thượng thư tân học có khả năng chuyên môn, muốn cải tiến nước nhà nhưng mọi việc quốc gia đại sự Pháp luôn lèo lái?! Do đó, việc cải tiến nước nhà gặp muôn vàn khó khăn?!
     Kể từ 1946 đến 1949, tất cả các Đế quốc Tây phương như Anh. Pháp... đã lần lượt trả độc lập cho các nước bị trị: Anh trả độc lập cho Ấn Độ năm l947, Miến Điện 1948; Pháp trả độc lập cho Việt Nam với cựu hoàng Bảo Đại.... Thế nên, đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành chiến tranh, chỉ là lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, để thống trị đất nước, nhuộm đỏ toàn cầu của Cộng sản Quốc tế mà thôi?!
  
   Cảm niệm: Hoàng Đế Bảo Đại
  
Bảo Đại, băn khoăn cảnh núi sông!
Quê hương điêu đứng, gẫm tồn vong?!
Việt Minh, rình rập manh tâm cướp?!
Quân Pháp, thập thò toan tính công?!
Cương thổ gian nguy, nghiền ngẫm dạ?!
Giống nòi nghèo ngặt, ngậm ngùi lòng! 
Nhớ nhung triều chính, luôn trăn trở!
Thân phận lưu vong, khắc khoải trông!
  
Nguyễn Lộc Yên  


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cùng với số phận chung của Thế giới, nạn dịch Covid-19 đã phủ mây mù lên nền kinh tế của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021. Khoảng 80,000 Doanh nghiệp đóng cửa và hàng chục triệu công nhân mất việc làm. Việt Nam đã nhập siêu 2,7 Tỷ Dollars trong thời gian này, trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nghiêm trọng.
Mười một năm trời ròng rã, mỗi lần nghĩ tới anh là tôi nghĩ tới Nelson Mandela, chỉ ra được khỏi tù sau 27 năm, vì những người khác đã tranh đấu thành công để có một cuộc thay đổi toàn diện trong xã hội. Ngay sau khi ra tù, Mandela đã được bầu làm lãnh đạo một cuộc thương nghị với nhà cầm quyền cho vấn đề hòa giải dân tộc.
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này? Người viết xin vắn tắt ghi lại sau đây để người đọc tiện theo dõi và hiểu rõ hơn quan điểm của hai ông, đồng thời cũng xin ghi thêm một vai chi tiết liên quan tới ngày 19/8/1945 ít được mọi người biết tới hay chỉ biết mơ hồ, trong đó có chuyện tấm ảnh của Tướng Cọp Bay Chennault ký tặng Hồ Chí Minh, chuyện Việt Minh lấy đồ trong cung vua đem ra chợ bán, chuyện bốn tấn bạc người Nhật trả lại cho Chính Phủ Việt Nam, chuyện Việt Minh tịch thu của cải của nhà giầu...
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.