Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Sử Việt: Vua Bảo Đại: Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

11/04/201700:01:00(Xem: 7915)
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần).
________________ 
 
VUA BẢO ĐẠI: NGUYỄN PHÚC VĨNH THỤY
(1913 - 1997)
 
      Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ là con trai của vua Khải Định và bà Từ cung Hoàng Thị Cúc. Theo tương truyền, vua Khải Định là người xa lánh đàn bà, nên Vĩnh Thuỵ có phải là con của vua Khải Định hay không còn là một nghi vấn?!.  
     Ngày 28-4-1922, Vĩnh Thuỵ được lập làm Đông cung Thái tử. Tháng 6 năm 1922, Vĩnh Thụy vào học trường Lycée Condorcet tại Paris. Vua Khải Định mất ngày 6-11-1925, Vĩnh Thụy về nước thọ tang phụ hoàng. Đến ngày 8-1-1926, Vĩnh Thụy được tôn lên ngôi, đế hiệu Bảo Đại. Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục học, học trường Khoa học Chính trị (École libre des sciences politiques). Sau 10 năm học ở nước Pháp, ngày 16-8-1932, vua Bảo Đại cùng đoàn tuỳ tùng xuống tàu Dartagnan về nước. Ngày 19-9-1932, vua Bảo Đại ra đạo dụ số 1 tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam triều. Vua Bảo Đại đã cải cách việc triều chính: Vua cho bỏ một số cổ lệ mà các Tiên vương đã đặt ra từ trước, như thần dân không phải quỳ lạy khi nhà vua đến, mỗi khi các quan Tây vào chầu không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua, các quan ta cũng không phải quỳ lạy... 
   
Vua-bao-dai
 
     Ngày 8-4-1932, vua Bảo Đại ban hành một đạo dụ cải tổ nội các, tự mình chấp chính, cho thay thế các vị Thượng thư lớn tuổi đã điều hành việc nước theo lối xưa (xem Nguyễn Hữu Bài tr. 588), và sắc phong cho 5 vị Thượng thư xuất thân từ giới tân học, có khả năng về chuyên môn: 
 - Ngô Đình Diệm giữ bộ Lại.
 - Phạm Quỳnh giữ bộ Giáo dục.
 - Thái Văn Toản giữ bộ Lễ nghi-Mỹ thuật.              
 - Bùi Đằng Đoàn giữ bộ Tư pháp. 
 - Hồ Đắc Khải giữ bộ Công.
 
     Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11-3-1945, Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, tuyên bố hủy bỏ hoà ước Patenôtre đã ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam.
Ngày 17-3-1945, vua Bảo Đại giải tán hội đồng Cơ Mật (lập từ thời vua Minh Mạng) và giao cho ông Trần Trọng Kim thành lập nội các mới (xem chính phủ Trần Trọng Kim tr. 636). Ngày 19-8-1945, Việt Minh hô hào biểu tình trước Nhà Hát Lớn tại Hà Nội, đưa đến việc cướp chính quyền. 
     Ngày 24-8-1945, vua Bảo Đại nhận một bức điện văn từ miền Bắc đánh vào với nội dung: “Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập, chủ tịch là Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà.” Ngày 25-8-1945, Vua đọc chiếu thoái vị trước cửa Ngọ Môn, có đoạn: “Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói: Thứ nhứt: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia. Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước... Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các tầng lớp xã hội, toàn thể hoàng gia, hãy đoàn kết để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, để củng cố nền độc lập quốc gia”.         
 
      Ngày 30-8-1945, đại diện Việt Minh: Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận nhận ấn kiếm của nhà vua tại cửa Ngọ Môn (Huế). Trong hồi ký "Con Rồng Việt Nam" Bảo Đại viết: “Trong bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho Trần Huy Liệu, mà chính ông ta có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong khi tôi hồi cung, đám đông tan rã, không một tiếng kêu!".      
Tháng 9 năm 1945, Việt Minh muốn lấy lòng dân, mời Bảo Đại nhận chức “Cố vấn tối cao Chính phủ Lâm thời Việt Nam”. Ngày 16-3-1946, ông nhẫn nhục tham gia phái đoàn Việt Minh sang viếng Trung Hoa, để thoát khỏi Việt Minh. Tại Côn Minh, ông đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có Đại tướng Marshall đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng thống Harry S. Truman. 
     Năm 1947, cựu mật thám Pháp ở Đông Dương là Cousseau gặp Bảo Đại tại Hồng Kông, ngỏ ý mời ông về nước nắm quyền, hình thành “Giải pháp Bảo Đại”. Có ý kiến cho rằng việc này để chống lại Việt Minh hoặc thuận theo xu hướng quốc tế trao trả độc lập cho các thuộc địa, đồng thời chống lại sự bành trướng chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Dương. 
 
     Ngày 24-4-1948, thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu tới Hồng Kông gặp Bảo Đại, xin thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam. Ngày 15-5-1948, Bảo Đại gửi thông điệp cho tướng Xuân, tán thành sự thành lập Chính phủ “để giải quyết vấn đề Việt Nam đối với Pháp và dư luận Quốc tế”. 
      Ngày 5-6-1948, Bảo Đại gặp Cao ủy Pháp là Bollaert tại vịnh Hạ Long trên chiến hạm Duguay Trouin, Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất Việt Nam. Ngày 8-3-1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Bảo Đại ký Hiệp ước Elysée thành lập chính quyền Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, danh xưng là “Quốc gia Việt Nam” đứng đầu là Bảo Đại. Bảo Đại yêu cầu Pháp trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam, Pháp đã đồng ý. Ngày 14-6-1949, Bảo Đại tuyên bố tạm cầm quyền cho đến khi tổ chức tổng tuyển cử, tạm giữ danh hiệu Hoàng đế để có một địa vị trên chính trường quốc tế hợp pháp. Ngày 3-8-1949, Hiệp ước Elysée giữa tổng thống Pháp Vincent Aurial và Bảo Đại, Pháp công nhận Việt Nam độc lập.  
 
     Ngày 1-7-1949, thành lập Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam, Bảo Đại làm Quốc trưởng, tướng Nguyễn Văn Xuân làm Tổng trưởng Quốc phòng. Ngày 21-1-1950, tướng Xuân từ chức, Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng. Ngày 27-4-1950, ủy nhiệm Thủ hiến Trần Văn Hữu thành lập chính phủ mới. Chính phủ Trần Văn Hữu tồn tại đến ngày 6-6-1952 thì cáo lui, Nguyễn Văn Tâm lên làm thủ tướng cùng các bộ trưởng học tốt nghiệp từ Pháp. Thời gian này, Quốc trưởng Bảo Đại sống và làm việc tại biệt điện ở Đà Lạt, có một trung đoàn Ngự lâm quân bảo vệ, có một đoàn xe riêng gọi là “công xa biệt điện”, và một đội máy bay riêng do các phi công người Pháp lái. Ngày 11-1-1954, Bửu Lộc thành lập Chính phủ mới trình diện Bảo Đại, nhưng đến ngày 16-6-1954, thì Bửu Lộc từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm về nước. Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ ngày 6-7-1954. Sau Hiệp định Genève 1954, quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương. Thủ tướng Diệm cải tổ chính phủ lần thứ nhất ngày 24-9-1954 và lần thứ hai ngày 10-5-1955.
 
     Ngày 23-10-1955, cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Việt Nam, truất phế Quốc trưởng Bảo Đại, chấm dứt chính thể Quốc gia Việt Nam; bầu Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng hoà. Ngày 26-10-1955, nền Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam ra đời. Từ đấy, cựu Quốc trưởng Bảo Đại đã mất cơ hội trở về nước, sống lưu vong ở Pháp, từ khi 42 tuổi (1913-1955) cho đến khi qua đời ngày 31-7-1997 tại Paris.
     Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam, thời gian trị vì là 143 năm (1802-1945), đã truyền được 13 đời vua. Nhà Nguyễn có thể được chia làm 2 giai đoạn: 
    - Giai đoạn Độc lập: kéo dài 60 năm (1802-1862), đã trải qua 4 đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. 
    - Giai đoạn lệ thuộc Pháp: Kéo dài 83 năm (1862-1945) kể từ hoà ước Nhâm Tuất đến khi vua Bảo Đại thoái vị.
 
 *- Thiết nghĩ: Vua Bảo Đại dù không là minh quân lỗi lạc nhưng có tư tưởng tân tiến, đã cải tổ nội các, sắc phong 5 vị xuất thân từ giới tân học làm Thượng thư. Tiếc thay, các vị Thượng thư tân học có khả năng chuyên môn, muốn cải tiến nước nhà nhưng mọi việc quốc gia đại sự Pháp luôn lèo lái?! Do đó, việc cải tiến nước nhà gặp muôn vàn khó khăn?!
     Kể từ 1946 đến 1949, tất cả các Đế quốc Tây phương như Anh. Pháp... đã lần lượt trả độc lập cho các nước bị trị: Anh trả độc lập cho Ấn Độ năm l947, Miến Điện 1948; Pháp trả độc lập cho Việt Nam với cựu hoàng Bảo Đại.... Thế nên, đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành chiến tranh, chỉ là lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, để thống trị đất nước, nhuộm đỏ toàn cầu của Cộng sản Quốc tế mà thôi?!
  
   Cảm niệm: Hoàng Đế Bảo Đại
  
Bảo Đại, băn khoăn cảnh núi sông!
Quê hương điêu đứng, gẫm tồn vong?!
Việt Minh, rình rập manh tâm cướp?!
Quân Pháp, thập thò toan tính công?!
Cương thổ gian nguy, nghiền ngẫm dạ?!
Giống nòi nghèo ngặt, ngậm ngùi lòng! 
Nhớ nhung triều chính, luôn trăn trở!
Thân phận lưu vong, khắc khoải trông!
  
Nguyễn Lộc Yên  


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Các hãng thăm dò ỳ dân đã thống nhất kết luận hầu hết ý kiến cho rằng Tổng thống Trump không có khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng kỳ thị mầu da, dịch Covid 19 và tình trạng kinh tế suy sụp do nạn dịch gây ra. Đa số người được hỏi ý kiến cũng đồng ý, chính quyền Trump rất ít có khả năng làm cho tình hình sáng sủa hơn trước ngày bầu cử 3/11/2020. Nếu đúng như thế thì cán cân sẽ nghiêng về phía liên danh Joe Biden-Kamala Harris.
Tiến Sĩ Sanjay Gupta là bác sĩ giải phẫu thần kinh ở Grady Memorial Hospital (Atlanta, GA). Ông cũng là giáo sư ở Emory University School of Medicine, và là Chief Medical Correspondent của CNN. Nhân mùa tựu trường thời đại dịch, ông chia sẻ ý kiến, và tham khảo của ông với tư cách là một người cha về quyết định có cho con mình trở lại trường học hay không?
Người xưa thường nói «Chồng già vợ trẻ là tiên, Vợ già chồng trẻ là duyên 3 đơi» . Nhưng trong trường hợp cặp uyên ương Marc Lavoine và Line Papin, tưởng nên nói lại «Chồng già vợ trẻ là duyên 3 đời» mới hợp.
Chiều thứ Ba ngày 11 tháng 8, cựu Phó tổng thống Joe Biden đã chính thức thông báo nữ Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris của tiểu bang California đã được ông mời chọn làm ứng viên phó tổng thống, đứng chung vào liên danh trong cuộc tranh cử tổng thống 2020. Trong thư gởi đến cử tri ủng hộ, ông viết rằng, "Tôi đã quyết định rằng Kamala Harris là người tốt nhất để giúp tôi tranh cử cùng Donald Trump và Mike Pence, để rồi dẫn dắt quốc gia từ tháng Một năm 2021. Tôi cần một người tài trí, cứng rắn và sẳn sàng dẫn dắt quốc gia sát cánh cùng tôi. Kamala là mẫu người đó"
Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống 2020 và một số các chức vụ dân cử khác, nước Mỹ đang bị phân rẽ hơn bao giờ hết kể từ cuộc chiến Việt Nam lồng trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh.
Mà nào có riêng chi thân phận của 41 sinh linh lớn bé mang dòng máu Việt. Biển Hồ cạn nước, tình hữu nghị Việt/Miên cũng đang cạn dần theo. Rồi ra, trong số 750.000 kiều bào ở Cambodia thì ít nhất cũng phải có đến hơn nửa sẽ phải tìm đường trở về cố quốc. Chứ còn nơi nao để mà dung thân nữa?
Phe Biden sẽ dựa vào ngoại giao, thương thuyết và liên minh (alliance) thay vì đánh bài thấu cáy như Trump. Ngược lại cánh diều hâu cho rằng Mỹ thương thuyết bị gạt từ 30 năm nay trong lúc liên minh kiểu ASEAN đã bị Bắc Kinh bẻ gãy. Mỹ không dễ dàng trở lại TPP khi bị cả hai cánh tả Bernie Sander lẫn hữu chống đối. Phần Trump chẳng nhờ cậy nước nào mà lại dấu kín lá bài tủ nên không ai biết Mỹ sẽ giải quyết căng thẳng với Trung Quốc như thế nào, thế giới lo sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc trù phú tên gọi Thắng Man. Dù là một vương quốc giàu mạnh nhưng lòng người ở đây không thành thật, sống trên những giá trị giả dối, phù phiếm. Tại ngôi chợ bên ngoài hoàng thành có một người đàn ông sống bằng nghề bán mũ. Mũ của anh chàng này rất đẹp nhưng không hiểu sao hàng ế ẩm nên anh chàng toan tính bỏ nghề, tìm nghề khác sinh sống.
Theo dõi các cuộc tranh luận cộng đồng trên các trang mạng xã hội, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra một điều rằng: cộng đồng mạng của người Việt khá bạo lực. Một dạng bạo lực tâm lý, từ trong tâm tưởng và thể hiện qua những mẩu viết, lời bình trên Facebook hay dưới các bài báo. Đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội, như về chính trường Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn.
Hôm nay, 6 tháng 8 năm 2020, thế giới kỷ niệm lần thứ 75 ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố lớn của Nhật bản: Hiroshima và Nagasaki. Tưởng không cần phải nhắc lại những thiệt hại về người, của và tinh thần người dân Nhật Bản và những hệ quả tai hại khôn lường từ 75 năm qua. Điều cần nói đến là sự quên lãng của nhân lọai về một tai họa nhãn tiền, một tai họa đã xẩy ra cách đây 75 năm, nhưng cũng có thể xẩy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.