Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Trang Sử Việt: Vua Bảo Đại: Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

11/04/201700:01:00(Xem: 8765)
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần).
________________ 
 
VUA BẢO ĐẠI: NGUYỄN PHÚC VĨNH THỤY
(1913 - 1997)
 
      Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ là con trai của vua Khải Định và bà Từ cung Hoàng Thị Cúc. Theo tương truyền, vua Khải Định là người xa lánh đàn bà, nên Vĩnh Thuỵ có phải là con của vua Khải Định hay không còn là một nghi vấn?!.  
     Ngày 28-4-1922, Vĩnh Thuỵ được lập làm Đông cung Thái tử. Tháng 6 năm 1922, Vĩnh Thụy vào học trường Lycée Condorcet tại Paris. Vua Khải Định mất ngày 6-11-1925, Vĩnh Thụy về nước thọ tang phụ hoàng. Đến ngày 8-1-1926, Vĩnh Thụy được tôn lên ngôi, đế hiệu Bảo Đại. Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục học, học trường Khoa học Chính trị (École libre des sciences politiques). Sau 10 năm học ở nước Pháp, ngày 16-8-1932, vua Bảo Đại cùng đoàn tuỳ tùng xuống tàu Dartagnan về nước. Ngày 19-9-1932, vua Bảo Đại ra đạo dụ số 1 tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam triều. Vua Bảo Đại đã cải cách việc triều chính: Vua cho bỏ một số cổ lệ mà các Tiên vương đã đặt ra từ trước, như thần dân không phải quỳ lạy khi nhà vua đến, mỗi khi các quan Tây vào chầu không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua, các quan ta cũng không phải quỳ lạy... 
   
Vua-bao-dai
 
     Ngày 8-4-1932, vua Bảo Đại ban hành một đạo dụ cải tổ nội các, tự mình chấp chính, cho thay thế các vị Thượng thư lớn tuổi đã điều hành việc nước theo lối xưa (xem Nguyễn Hữu Bài tr. 588), và sắc phong cho 5 vị Thượng thư xuất thân từ giới tân học, có khả năng về chuyên môn: 
 - Ngô Đình Diệm giữ bộ Lại.
 - Phạm Quỳnh giữ bộ Giáo dục.
 - Thái Văn Toản giữ bộ Lễ nghi-Mỹ thuật.              
 - Bùi Đằng Đoàn giữ bộ Tư pháp. 
 - Hồ Đắc Khải giữ bộ Công.
 
     Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11-3-1945, Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, tuyên bố hủy bỏ hoà ước Patenôtre đã ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam.
Ngày 17-3-1945, vua Bảo Đại giải tán hội đồng Cơ Mật (lập từ thời vua Minh Mạng) và giao cho ông Trần Trọng Kim thành lập nội các mới (xem chính phủ Trần Trọng Kim tr. 636). Ngày 19-8-1945, Việt Minh hô hào biểu tình trước Nhà Hát Lớn tại Hà Nội, đưa đến việc cướp chính quyền. 
     Ngày 24-8-1945, vua Bảo Đại nhận một bức điện văn từ miền Bắc đánh vào với nội dung: “Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập, chủ tịch là Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà.” Ngày 25-8-1945, Vua đọc chiếu thoái vị trước cửa Ngọ Môn, có đoạn: “Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói: Thứ nhứt: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia. Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước... Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các tầng lớp xã hội, toàn thể hoàng gia, hãy đoàn kết để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, để củng cố nền độc lập quốc gia”.         
 
      Ngày 30-8-1945, đại diện Việt Minh: Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận nhận ấn kiếm của nhà vua tại cửa Ngọ Môn (Huế). Trong hồi ký "Con Rồng Việt Nam" Bảo Đại viết: “Trong bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho Trần Huy Liệu, mà chính ông ta có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong khi tôi hồi cung, đám đông tan rã, không một tiếng kêu!".      
Tháng 9 năm 1945, Việt Minh muốn lấy lòng dân, mời Bảo Đại nhận chức “Cố vấn tối cao Chính phủ Lâm thời Việt Nam”. Ngày 16-3-1946, ông nhẫn nhục tham gia phái đoàn Việt Minh sang viếng Trung Hoa, để thoát khỏi Việt Minh. Tại Côn Minh, ông đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có Đại tướng Marshall đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng thống Harry S. Truman. 
     Năm 1947, cựu mật thám Pháp ở Đông Dương là Cousseau gặp Bảo Đại tại Hồng Kông, ngỏ ý mời ông về nước nắm quyền, hình thành “Giải pháp Bảo Đại”. Có ý kiến cho rằng việc này để chống lại Việt Minh hoặc thuận theo xu hướng quốc tế trao trả độc lập cho các thuộc địa, đồng thời chống lại sự bành trướng chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Dương. 
 
     Ngày 24-4-1948, thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu tới Hồng Kông gặp Bảo Đại, xin thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam. Ngày 15-5-1948, Bảo Đại gửi thông điệp cho tướng Xuân, tán thành sự thành lập Chính phủ “để giải quyết vấn đề Việt Nam đối với Pháp và dư luận Quốc tế”. 
      Ngày 5-6-1948, Bảo Đại gặp Cao ủy Pháp là Bollaert tại vịnh Hạ Long trên chiến hạm Duguay Trouin, Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất Việt Nam. Ngày 8-3-1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Bảo Đại ký Hiệp ước Elysée thành lập chính quyền Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, danh xưng là “Quốc gia Việt Nam” đứng đầu là Bảo Đại. Bảo Đại yêu cầu Pháp trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam, Pháp đã đồng ý. Ngày 14-6-1949, Bảo Đại tuyên bố tạm cầm quyền cho đến khi tổ chức tổng tuyển cử, tạm giữ danh hiệu Hoàng đế để có một địa vị trên chính trường quốc tế hợp pháp. Ngày 3-8-1949, Hiệp ước Elysée giữa tổng thống Pháp Vincent Aurial và Bảo Đại, Pháp công nhận Việt Nam độc lập.  
 
     Ngày 1-7-1949, thành lập Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam, Bảo Đại làm Quốc trưởng, tướng Nguyễn Văn Xuân làm Tổng trưởng Quốc phòng. Ngày 21-1-1950, tướng Xuân từ chức, Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng. Ngày 27-4-1950, ủy nhiệm Thủ hiến Trần Văn Hữu thành lập chính phủ mới. Chính phủ Trần Văn Hữu tồn tại đến ngày 6-6-1952 thì cáo lui, Nguyễn Văn Tâm lên làm thủ tướng cùng các bộ trưởng học tốt nghiệp từ Pháp. Thời gian này, Quốc trưởng Bảo Đại sống và làm việc tại biệt điện ở Đà Lạt, có một trung đoàn Ngự lâm quân bảo vệ, có một đoàn xe riêng gọi là “công xa biệt điện”, và một đội máy bay riêng do các phi công người Pháp lái. Ngày 11-1-1954, Bửu Lộc thành lập Chính phủ mới trình diện Bảo Đại, nhưng đến ngày 16-6-1954, thì Bửu Lộc từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm về nước. Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ ngày 6-7-1954. Sau Hiệp định Genève 1954, quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương. Thủ tướng Diệm cải tổ chính phủ lần thứ nhất ngày 24-9-1954 và lần thứ hai ngày 10-5-1955.
 
     Ngày 23-10-1955, cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Việt Nam, truất phế Quốc trưởng Bảo Đại, chấm dứt chính thể Quốc gia Việt Nam; bầu Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng hoà. Ngày 26-10-1955, nền Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam ra đời. Từ đấy, cựu Quốc trưởng Bảo Đại đã mất cơ hội trở về nước, sống lưu vong ở Pháp, từ khi 42 tuổi (1913-1955) cho đến khi qua đời ngày 31-7-1997 tại Paris.
     Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam, thời gian trị vì là 143 năm (1802-1945), đã truyền được 13 đời vua. Nhà Nguyễn có thể được chia làm 2 giai đoạn: 
    - Giai đoạn Độc lập: kéo dài 60 năm (1802-1862), đã trải qua 4 đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. 
    - Giai đoạn lệ thuộc Pháp: Kéo dài 83 năm (1862-1945) kể từ hoà ước Nhâm Tuất đến khi vua Bảo Đại thoái vị.
 
 *- Thiết nghĩ: Vua Bảo Đại dù không là minh quân lỗi lạc nhưng có tư tưởng tân tiến, đã cải tổ nội các, sắc phong 5 vị xuất thân từ giới tân học làm Thượng thư. Tiếc thay, các vị Thượng thư tân học có khả năng chuyên môn, muốn cải tiến nước nhà nhưng mọi việc quốc gia đại sự Pháp luôn lèo lái?! Do đó, việc cải tiến nước nhà gặp muôn vàn khó khăn?!
     Kể từ 1946 đến 1949, tất cả các Đế quốc Tây phương như Anh. Pháp... đã lần lượt trả độc lập cho các nước bị trị: Anh trả độc lập cho Ấn Độ năm l947, Miến Điện 1948; Pháp trả độc lập cho Việt Nam với cựu hoàng Bảo Đại.... Thế nên, đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành chiến tranh, chỉ là lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, để thống trị đất nước, nhuộm đỏ toàn cầu của Cộng sản Quốc tế mà thôi?!
  
   Cảm niệm: Hoàng Đế Bảo Đại
  
Bảo Đại, băn khoăn cảnh núi sông!
Quê hương điêu đứng, gẫm tồn vong?!
Việt Minh, rình rập manh tâm cướp?!
Quân Pháp, thập thò toan tính công?!
Cương thổ gian nguy, nghiền ngẫm dạ?!
Giống nòi nghèo ngặt, ngậm ngùi lòng! 
Nhớ nhung triều chính, luôn trăn trở!
Thân phận lưu vong, khắc khoải trông!
  
Nguyễn Lộc Yên  


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đến hôm nay thứ sáu 2 tháng 12 giải túc cầu thế giới năm 2022 đã đi được nửa đoạn đường. Cũng như bất kỳ một cuộc tranh đua thể thao nào phải có kẻ thắng người thua. Kẻ thắng thì vui mừng hớn hở vì đã đem lại vinh quang cho xứ sở và dân tộc mình. Kẻ thua thì viện lý do nầy hay lý do khác vì mình đã bị xử ép để tránh sự chỉ trích của những người hâm mộ. Nhưng đó là những sự kiện thường tình lúc nào cũng xẩy ra.
Bài này sẽ phân tích về một số ý chỉ trong hai hội đầu trong Cư Trần Lạc Đạo Phú của Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm. Bài phú này có 10 phần, chữ xưa gọi là 10 hội, chỉ ra đường lối của Thiền Trúc Lâm.
Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia. Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn? Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người.
Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi châu và sự tan rã của Thế giới Cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của đảng CSVN, sau hơn 35 năm đổi mới. Dưới lăng kính bảo vệ an ninh quốc gia, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do và nhân quyền v.v… đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng mầu” để lật đổ đảng CSVN...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Nhiều người nghĩ ngay đến con số 18 tỷ kiều hối USD chuyển về Việt Nam năm 2021. Đó thật ra không phải là điều nên mất thời gian bàn tính vì đó là một thực thể không thay đổi được. Những người gởi có những lý do riêng không ai lay chuyển được và người Việt trong nước đều muốn nhận những đồng tiền gởi về. Nhưng còn những món tiền khổng lồ khác từ những chương trình viện trợ đủ mọi kiểu cho dân VN từ những chính phủ Âu-Mỹ mà người dân không hay biết, những nguồn tài trợ đã từ lâu bị thất thoát, hoặc cả biến mất mà không ai đặt câu hỏi. Đây là một địa hạt cần soi giọi.
* Cựu Tổng Thống Trump tuyên bố tái tranh cử để tránh bị truy tố nhưng vô hiệu quả. * Trump sẽ bị truy tố trước hoặc sau mùa lễ 2022. * Việc đề cử ông Jack Smith làm cố vấn đặc biệt để giám sát cuộc điều tra hình sự cựu Tổng Thống Trump chỉ làm chậm trễ một vài tuần là cùng. Trường hợp này khác với việc đề cử Robert Muller. * Trump sẽ bị truy tố về vụ lưu trữ bất hợp pháp tài liệu mật quốc gia và vụ bạo loạn 6/1. * Truy tố ăn cắp tài liệu mật dễ dàng như truy tố buôn bán ma túy. Trường hợp bạo loạn 6/1 phức tạp hơn. * Phiên tòa sẽ kéo dài 12 – 24 tháng và kết thúc trước nhiệm kỳ của Tổng Thống Biden chấm dứt. * Việc truy tố Trump của cố vấn đặc biệt không ảnh hưởng đến việc tái tranh cử của cựu tổng thống ngoại trừ Tu Chánh Án 14 được mang ra xét xử.
✱ The Guardian, Uk: Donald Trump tuyên bố ứng cử chắc chắn sẽ không làm cho việc truy tố ông ta trở nên bất khả thi - chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lừa mọi người, và nó không làm thay đổi mức độ tội ác của ông ta đã phạm - nhiều khả năng khiến Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải vào tù. ✱ NY Post: Cựu Bộ Trưởng Tư pháp Bill Barr cho rằng chính phủ liên bang có đủ bằng chứng để buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump - ông ta đã thất bại với tư cách tổng thống trước đây, thời không nên tìm kiếm một nhiệm kỳ khác ✱ Yahoo News/Ms Evans: Donald Trump không thể cứu nước Mỹ - Ông ta thậm chí không thể tự cứu được mình - Ông ấy đã lợi dụng chúng tôi để giành được Tòa Bạch Ốc. ✱ Brookings Edu: Cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của ông ta đã phạm ở Georgia. Chúng tôi kết luận rằng Trump có nguy cơ cao sẽ bị truy tố hình sự ở Fulton County.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.