Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Trang Sử Việt: Quốc tổ Hùng Vương

07/04/201700:01:00(Xem: 4377)
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG (18 CHI: 47 ĐỜI VUA)
 (2879 TCN - 258 TCN)
 
Theo Hùng triều Ngọc phả, Quốc tổ của dân tộc Việt Nam là Hùng Vương, được gọi là thời Hồng Bàng, dựng nước Văn Lang (Việt Nam), đóng đô ở Phong Châu. Quốc tổ Hùng Vương đã gìn giữ và sửa sang đất nước, 18 chi Hùng Vương (một chi có nhiều đời vua, 18 chi có tất cả 47 đời vua), gồm có:
 
- Chi 1, đứng đầu: Kinh Dương Vương (huý Lộc Tục)
- Chi 2, đứng đầu: Hùng Hiền Vương (huý Sùng Lãm) 
- Chi 3, đứng đầu: Hùng Quốc Vương (huý Hùng Lân)
- Chi 3, đứng đầu: Hùng Hoa Vương (huý Hùng Bửu Lang)
- Chi 5, đứng đầu: Hùng Huy Vương (huý Bảo Lang)
- Chi 6, đứng đầu: Hùng Hồn Vương (huý Long Tiên Lang)
- Chi 7, đứng đầu: Hùng Chiêu Vương (huý Quốc Lang)
- Chi 8, đứng đầu: Hùng Vĩ Vương (huý Văn Lang)
- Chi 9, đứng đầu: Hùng Định Vương (huý Chân Nhân Lang)
- Chi 10, đứng đầu: Hùng Uy Vương (huý Hoàng Long Lang)
- Chi 11, đứng đầu: Hùng Trinh Vương (huý Hưng Đức Lan)
- Chi 12, đứng đầu: Hùng Vũ Vương (huý Đức Hiền Lang)
- Chi 13, đứng đầu: Hùng Việt Vương (huý Tuấn Lang)
- Chi 14, đứng đầu: Hùng Anh Vương (huý Viên Lang)
- Chi 15, đứng đầu: Hùng Triệu Vương (huý Chiêu Lang)  
- Chi 16, đứng đầu: Hùng Tạo Vương (huý Đức Quân Lang) 
- Chi 17, đứng đầu: Hùng Nghi Vương (huý Bảo Quang Lang)
- Chi 18, đứng đầu: Hùng Duệ Vương (huý Huệ Vương) 
 
  blank
Hùng Vương Miếu 
 
Hùng Vương miếu cổ kính ở trong quần thể Đền Hùng, nằm từ chân núi đến đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, cao 175 mét, nơi đây còn gọi là: Núi Đền, Nghĩa Cương, Núi Cả, Hy Sơn... thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, đền cách Hà Nội khoảng 100 km. Vào Đền Hùng phải leo lên 296 cấp, thì thấy tấm hoành ghi “Hùng Vương Miếu”. Nơi đền có bia đề “Cao Sơn Cảnh Hùng”, ở bàn thờ có bài vị: “Khai quốc hồng đồ, đột ngột cao sơn cổ Việt Hùng Thị, thập bát Thánh Vương vị” (Mười tám thời vua Thánh dựng nước Việt xưa, sự nghiệp như non cao vòi vọi). Trong đền có hai câu đối: 
  
Chữ Hán: Vấn lai dĩ sự tu vi sử
Tế dục dư đồ dục mệnh thi
 
Nghĩa là: Hỏi han chuyện cổ, mong làm sử 
               Ngắm nghía địa đồ, muốn nhả thơ
 
Chữ Nôm: Vật đổi sao dời, phúc tổ vẫn lưu nền cổ tích
                  Nước nguồn cây cội, đạo người nên nhớ mộ Hùng Vương.
  
Đền Hùng có: Đền Thượng, đền Trung, và đền Hạ. Gần đền Hạ có chùa và giếng Tiên.
Từ trước đến nay, chúng ta nghĩ: “Đời” vua Hùng là thời gian sinh sống của một vị vua Hùng, nên gọi 18 đời vua, mà thời gian trị vì kéo dài 2.622 năm (2879-258), thì không hợp lý, vì như thế trung bình một vị vua trị vì là 145 năm (2622/18). Gần đây, công trình nghiên cứu của một số học giả, đã tìm trong “Hùng Triều Ngọc Phả”, ông Nguyễn Như Đỗ sống vào thời nhà Lê đã ghi: “Thời đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm, gồm 47 đời vua”. Theo Hùng Triều Ngọc Phả, chữ Đời vua phải hiểu là thời hay chi (có nhiều đời vua). 
 
        Trong bài: “Văn hoá tâm linh-đất tổ Hùng Vương” của tác giả Hồng Tử Uyên ghi: “Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm các truyền thuyết thư tịch cổ, các ngọc phả ở các xã xung quanh vùng có đền thờ vua Hùng, như xã Huy Chương (Vĩnh Phú) hiện lưu giữ tại vụ Bảo Tồn Bảo Tàng Bộ Văn Hoá (số liệu HT.AE9), thì các tài liệu này không ghi chép là 18 đời vua Hùng, mà lại ghi là 18 chi, mỗi chi gồm nhiều đời vua, có cả năm và can chi lúc sanh và lúc lên ngôi. Các đời vua Hùng trong một chi, đều lấy hiệu của vua đầu chi ấy”. Ngoài ra, hiện nay ở Đình Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỉnh Vĩnh Phúc còn bài vị “Tam Vị Quốc Chúa”, thờ  3 vị vua Hùng cuối cùng, là thời vua Hùng thứ 18, thuộc chi Quý. Chi này chấm dứt năm 258 (TCN), vào khoảng thời nhà Đông Chu (Tàu). Từ đấy, đủ chứng minh rằng thời đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm, trải qua 18 chi gồm 47 đời vua.
 
Theo Hùng Triều Ngọc Phả, thì mỗi hiệu vua đầu được gọi là một “Chi”, rồi các vua kế tiếp trong chi ấy vẫn lấy cùng đế hiệu. Mỗi chi gồm nhiều đời vua và được sắp xếp theo thứ tự của 8 cung Bát quái gồm có: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài và thập (10) can gồm có: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Các “Chi” (thời) Hùng Vương gồm có 47 đời vua, theo thứ tự như sau: 
 
 1- Chi Càn: Kinh Dương Vương húy là Lộc Tục, sinh năm 2919 (TCN). Chi Càn trị vì là 86 năm (2879-2794 TCN), tài liệu không ghi chi Càn có mấy đời vua. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên ghi: “Kinh Dương Vương là vị vua đầu tiên của nước Đại Việt ta... lên ngôi năm 2879 (TCN)”. 
  
 2- Chi Khảm: Hùng Hiền Vương là Lạc Long Quân húy Sùng Lãm, sinh năm 2825 (TCN), lên ngôi 33 tuổi. Chi Khảm trị vì 269 năm (2793-2525 TCN). Thời này là huyền sử Rồng Tiên. Các vua đều gọi Hùng Hiền Vương. Chi Khảm tài liệu không ghi mấy đời vua. Ngang thời Hoàng Đế (2699-2333 TCN).
 
 3- Chi Cấn: Hùng Quốc Vương húy Hùng Lân. Chi Cấn trị vì 271 năm (2524-2253 TCN). Tài liệu không ghi chi Cấn có mấy đời vua trị vì, các vua trong chi này đều xưng đế hiệu Hùng Quốc Vương. Ngang thời Đế Thuấn (2258-2205 TCN).
 
 4- Chi Chấn: Hùng Hoa Vương huý Bửu Lang, lên ngôi năm 2253 (TCN). Chi Chấn trị vì 342 năm (2253-1912 TCN), tài liệu không ghi mấy vị vua. Ngang thời nhà Hạ (2205-1767 TCN).
 
 5- Chi Tốn: Hùng Huy Vương húy Bảo Lang, sinh năm 2030 (TCN) lên ngôi 59 tuổi. Chi Tốn trị vì 200 năm (1912-1713 TCN). Chi Tốn không ghi mấy đời vua đều gọi Hùng Huy Vương. 
 
 6- Chi Ly: Hùng Hồn Vương húy Long Tiên Lang, sinh năm 1740 (TCN), lên ngôi 29 tuổi. Chi Ly trị vì 81 năm (1712-1632 TCN) gồm 2 đời vua, cùng thời nhà Thương (1766-1122 TCN).
 
 7- Chi Khôn: Hùng Chiêu Vương húy Quốc Lang, sinh năm 1768, (TCN), lên ngôi 18 tuổi. Chi Khôn gồm 5 đời vua, trị vì 200 năm (1631-1432 TCN). Ngang thời nhà Thương.
 
 8- Chi Đoài: Hùng Vĩ Vương húy Văn Lang, sinh năm 1469 (TCN), lên ngôi 39 tuổi. Chi Đoài gồm 5 đời vua, thời gian trị vì là 100 năm, từ năm 1431-1332 (TCN). Ngang thời nhà Thương.
 
 9- Chi Giáp: Hùng Định Vương húy Chân Nhân Lang, sinh năm 1381 (TCN), lên ngôi khi 45 tuổi. Chi Giáp gồm 3 đời vua, trị vì 80 năm (1331-1251 TCN). Ngang thời nhà Thương.
 
 10- Chi Ất: Hùng Uy Vương húy Hoàng Long Lang, sinh năm 1294 (TCN), lên ngôi 37 tuổi. Chi Ất gồm 3 đời vua, trị vì 90 năm (1251-1161 TCN). Ngang thời nhà Thương.
 
 11- Chi Bính: Hùng Trinh Vương húy Hưng Đức Lang, sinh năm 1211 (TCN), lên ngôi 51 tuổi. Chi Bính có 4 đời vua, trị vì 107 năm (1161-1055 TCN). Ngang thời nhà Chu.
 
 12- Chi Đinh: Hùng Vũ Vương húy Đức Hiền Lang, sinh năm 1114 (TCN), lên ngôi 52 tuổi. Chi Đinh có 3 đời vua, trị vì 96 năm (1054-958 TCN). Ngang thời nhà Chu.
 
 13- Chi Mậu: Hùng Việt Vương húy Tuấn Lang, sinh năm 990 (TCN), lên ngôi 23 tuổi. Chi Mậu có 5 đời vua, trị vì 95 năm (958-863TCN). Ngang thời nhà Chu (1122-249 TCN). 
 
 14- Chi Kỷ: Hùng Anh Vương húy Viên Lang, sinh năm 903 (TCN), lên ngôi 42 tuổi. Chi Kỷ có 4 đời vua, thời gian trị vì là 84 năm (863-779 TCN). Ngang thời nhà Chu.
 
 15- Chi Canh: Hùng Triệu Vương húy Chiêu Lang, sinh năm 745 (TCN), lên ngôi 35 tuổi. Chi Canh gồm 3 đời vua, thời gian trị vì 92 năm (779-687 TCN). Ngang thời nhà Chu. 
 
 16- Chi Tân: Hùng Tạo Vương húy Đức Quân Lang, sinh năm 740 (TCN) lên ngôi lúc 53 tuổi. Chi Tân có 3 đời vua, trị vì được 92 năm (687-595 TCN). Ngang thời nhà Chu.
 
 17- Chi Nhâm: Hùng Nghi Vương húy Bảo Quang Lang, sinh năm 605 (TCN), lên ngôi 9 tuổi. Chi Nhâm không ghi mấy đời vua, đều xưng Hùng Nghi Vương, trị vì 258 năm (595-337 TCN).
   
 18- Chi Quý: Hùng Duệ Vương húy Huệ Vương, sinh năm 350 (TCN) lên ngôi 14 tuổi. Chi Quý có 3 đời vua, trị vì 79 năm (337-258 TCN). Ngang thời nhà Đông Chu (367-249 TCN).
  
Thời Hùng Vương có 18 Chi, thời gian trị vì kéo dài 2.622 năm, gồm có 47 đời vua. Tính trung bình một đời vua trị vì 55 hay 56 năm (2622/47), có đầy đủ tính thuyết phục.
  
Cảm kích “Quốc Tổ Hùng Vương”
  
QUỐC gia gầy dựng, thật gian nan!
TỔ phụ sửa sang, những bản làng
HÙNG cứ phương Nam gìn giữ nước
VƯƠNG triều rực rỡ giữa trần gian!  
 
Nguyễn Lộc Yên  


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi châu và sự tan rã của Thế giới Cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của đảng CSVN, sau hơn 35 năm đổi mới. Dưới lăng kính bảo vệ an ninh quốc gia, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do và nhân quyền v.v… đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng mầu” để lật đổ đảng CSVN...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Nhiều người nghĩ ngay đến con số 18 tỷ kiều hối USD chuyển về Việt Nam năm 2021. Đó thật ra không phải là điều nên mất thời gian bàn tính vì đó là một thực thể không thay đổi được. Những người gởi có những lý do riêng không ai lay chuyển được và người Việt trong nước đều muốn nhận những đồng tiền gởi về. Nhưng còn những món tiền khổng lồ khác từ những chương trình viện trợ đủ mọi kiểu cho dân VN từ những chính phủ Âu-Mỹ mà người dân không hay biết, những nguồn tài trợ đã từ lâu bị thất thoát, hoặc cả biến mất mà không ai đặt câu hỏi. Đây là một địa hạt cần soi giọi.
* Cựu Tổng Thống Trump tuyên bố tái tranh cử để tránh bị truy tố nhưng vô hiệu quả. * Trump sẽ bị truy tố trước hoặc sau mùa lễ 2022. * Việc đề cử ông Jack Smith làm cố vấn đặc biệt để giám sát cuộc điều tra hình sự cựu Tổng Thống Trump chỉ làm chậm trễ một vài tuần là cùng. Trường hợp này khác với việc đề cử Robert Muller. * Trump sẽ bị truy tố về vụ lưu trữ bất hợp pháp tài liệu mật quốc gia và vụ bạo loạn 6/1. * Truy tố ăn cắp tài liệu mật dễ dàng như truy tố buôn bán ma túy. Trường hợp bạo loạn 6/1 phức tạp hơn. * Phiên tòa sẽ kéo dài 12 – 24 tháng và kết thúc trước nhiệm kỳ của Tổng Thống Biden chấm dứt. * Việc truy tố Trump của cố vấn đặc biệt không ảnh hưởng đến việc tái tranh cử của cựu tổng thống ngoại trừ Tu Chánh Án 14 được mang ra xét xử.
✱ The Guardian, Uk: Donald Trump tuyên bố ứng cử chắc chắn sẽ không làm cho việc truy tố ông ta trở nên bất khả thi - chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lừa mọi người, và nó không làm thay đổi mức độ tội ác của ông ta đã phạm - nhiều khả năng khiến Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải vào tù. ✱ NY Post: Cựu Bộ Trưởng Tư pháp Bill Barr cho rằng chính phủ liên bang có đủ bằng chứng để buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump - ông ta đã thất bại với tư cách tổng thống trước đây, thời không nên tìm kiếm một nhiệm kỳ khác ✱ Yahoo News/Ms Evans: Donald Trump không thể cứu nước Mỹ - Ông ta thậm chí không thể tự cứu được mình - Ông ấy đã lợi dụng chúng tôi để giành được Tòa Bạch Ốc. ✱ Brookings Edu: Cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của ông ta đã phạm ở Georgia. Chúng tôi kết luận rằng Trump có nguy cơ cao sẽ bị truy tố hình sự ở Fulton County.
Họ sống thêm được bao lâu nữa thì chỉ có Trời mới biết. Và chắc ngay cả đến Trời cũng không thể trả lời câu hỏi (thượng dẫn) của nhà văn Thận Nhiên: Sao sau bao nhiêu xương máu đổ xuống nơi này mà người dân Q.B vẫn phải lặn hụp mò ốc (dưới ao) cứ như thể là họ vẫn còn đang sống trong cảnh tối tăm, giữa Đêm Trường Trung Cổ vậy?
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Vào ngày 15-11-2022 tại tư dinh Mar-a-Lago, Florida cựu Tổng thống bị thất sủng Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ngay ngày hôm sau Dân Biểu Hoa Kỳ Gerry Connolly (Dân Chủ, Virginia) cho biết rằng các Dân Biểu Dân Chủ sẽ đưa ra một nghị quyết trong tuần này để đảm bảo rằng Trump không bao giờ có thể giữ chức vụ tổng thống nữa bằng cách viện dẫn Tu Chính Án Thứ 14. Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định rằng những người tham gia những cuộc phản loạn (insurrection) bị cấm giữ các chức vụ liên bang và ông Connolly cam kết đảm bảo các hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 không bị lãng quên...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.