Hôm nay,  
Việt Báo Online

Sự Thất Bại Của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khoẻ Hoa Kỳ

30/03/201700:00:00(Xem: 3797)
Sự Thất Bại Của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khoẻ Hoa Kỳ

Obamacare vẫn là luật y tế của nước Hoa Kỳ. Sự thất bại của đề xuất của đảng Cộng Hòa, khi Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hoa Kỳ/AHCA bị rút khỏi bàn bầu Quốc hội, là một thắng lợi cho người Mỹ. 54% người Mỹ khi được khảo sát đã cho biết họ muốn giữ Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Cả Phải Chăng hơn. Được cứu giúp là 14 triệu người có thể sẽ trở thành người không có bảo hiểm một lần nữa trong năm tới, 24 triệu người trong thập kỷ tiếp theo. Được cứu giúp là 2 triệu người Mỹ gốc Á, trong đó có 200,000 người Việt Nam, có thể sẽ mất bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Được cứu giúp là 400,000 người miền nam California, trong đó có 80,000 người Việt Nam, có thể sẽ bị mất bảo hiểm y tế. Được cứu giúp là 45,000 người có thể sẽ chết trên toàn quốc vì không có bảo hiểm y tế. Đây là những con số mà chúng ta phải ghi nhớ.

Được cứu giúp là những trẻ em có thể sẽ không được tiêm chủng phòng ngừa bệnh. Được cứu giúp là những phụ nữ có thể sẽ mất đi sự chăm sóc dưỡng thai trước khi sinh và phòng ngừa bệnh. Được cứu giúp là những người tàn tật và người mắc bệnh tâm thần, những người này có thể sẽ mất đi sự chăm sóc cho các nhu cầu đặc biệt của họ. Được cứu giúp là những người cao tuổi có thể sẽ thấy chi phí chăm sóc sức khoẻ của họ bị tăng lên nếu không gấp bốn thì cũng gấp ba lần. Được cứu giúp là những người dân nghèo dù có việc làm nhưng không còn đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế cho gia đình họ. Được cứu giúp là thành phần đa số những người có thể sẽ thấy phí bảo hiểm của họ bị tăng ít nhất 15%. Đây là những khuôn mặt mà chúng ta phải ghi nhớ.

Một khi đã biết đến các con số và hình dung ra những khuôn mặt được cứu giúp này, người Mỹ đã lên tiếng. Họ đã nói họ sẽ không thể chấp nhận một việc làm vô lương tâm. Chúng ta phải tử tế hơn thế này. Chúng ta không thể bắt những đứa trẻ, những người già và những người nghèo của đất nước này phải vác gánh nặng để trả giá cho việc giảm thêm nhiều thuế cho những người giàu. Và một khi người Mỹ đã lên tiếng--bằng cách liên lạc các đại diên Quốc Hội của họ, gõ cửa văn phòng của những người này, lên tiếng tại các buổi họp cộng đồng, viết và phổ biến các ý kiến của họ--các viên chức được người dân bầu lên rõ ràng đã lắng nghe. Truyền thống dân chủ đã được cứu vãn và hồi sinh trong một thời điểm cấp bách nhất.

Sự thất bại của đề xuất của đảng Cộng Hòa là một chiến thắng nhưng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Chắc chắn, sẽ có những nỗ lực để lén lút đưa ra các đạo luật khác để có thể loại trừ từ từ quyền được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng ở đất nước này. Thay vì đưa ra một đạo luật chính, giống như AHCA, sẽ dễ bị tấn công, thì sẽ có những nỗ lực nhằm che giấu sự hủy bỏ và cắt giảm ngân sách y tế bằng cách bổ sung các đạo luật khác, dù bề mặt của những đạo luật này có vẻ như, không liên quan và không có hại đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Chiến thuật du kích chiến này rất khó chống đỡ. Nó đòi hỏi chúng ta phải được thông tin đầy đủ và kiên trì tham gia tranh đấu. Nó đòi hỏi chúng ta phải luôn cảnh giác và lên tiếng báo động khi cần. Nó đòi hỏi chúng ta hãy sống như những người "công dân tích cực" chứ không phải là những người "công dân thụ động" theo lời của bà Stephanie Murphy, người Dân Biểu Hạ Viện gốc Việt Nam đầu tiên trong Hạ viện Hoa Kỳ.

Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải đi bỏ phiếu. Cô Kathy Trần, một người mẹ có bốn con, bé trẻ nhất chỉ mới 7 tuần, sẽ ra ứng cử cho Đại Biểu Viện của tiểu bang Virginia, hạt 42, một hạt có khoảng 5% dân số Việt Nam và bao gồm Quận Fairfax. Cô ra ứng cử để bảo đảm rằng tiếng nói của những người làm việc được lắng nghe, công ăn việc làm, vấn đề chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, và quyền công dân là mối quan tâm hàng đầu cho các gia đình của người đang đi làm. Chúng ta cần lên tiếng và ủng hộ cô Kathy vì lòng dũng cảm và sự tận tâm của cô bằng cách đi bỏ phiếu cuộc sơ khởi vào ngày 13 tháng 6 và cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2017. Chúng ta hãy làm cho quá trình dân chủ được tốt lành trở lại.

Mai-Khanh Trần, MD, bác sĩ nhi khoa, người làm con, vợ và mẹ, nhà giáo dục, chủ doanh nghiệp, thành viên của PIVOT/Tổ chức Người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến, thành viên của VADC/Hội Người Mỹ gốc Việt Đảng Dân Chủ của Hạt Orange, CA

***

The Defeat of the American Health Care Act

Obamacare is still the law of the land. The defeat of the GOP proposal, as the AHCA is pulled off the table in Congress, is a victory for the American people. 54% of Americans surveyed prefer to keep the Affordable Care Act. Saved are the potential 14 millions in the next year who would become uninsured once again, 24 millions in the next decade. Saved are the 2 million Asians and the 200,000 Vietnamese who would lose their health care coverage nationwide. Saved are the 400,000 Southern Californians, of whom 80,000 are Vietnamese, who would see their health insurance disappear. Saved are the 45,000 people who would die nationally due to lack of insurance. These are the numbers we must remember.

Saved are the children who would lose their vaccinations. Saved are the women who would lose their pre-natal and preventative care. Saved are the disabled and the mentally ill who would lose care for their special needs. Saved are the elders who would see their health care costs tripled, if not quadrupled. Saved are the working poor who would no longer afford to buy health insurance for their families. Saved are the majority of people who would see their premiums rise by at least 15%. These are the faces we must remember.

Once the numbers are known and the faces visualized, the American people spoke. They said this is unconscionable and unacceptable. We are better than this. We cannot give the rich a big tax cut on the back of the children, the elders, and the poor in this country. And when the American people spoke—by calling their Congressmen, knocking on their doors, speaking up at town-halls, writing their pieces—the elected officials apparently listened. The democratic tradition is saved and revived just in the nick of time.

The defeat of the GOP proposal is a victory but the battle continues. No doubt, there will be attempts to sneak in legislations that would chip away at the right for affordable health care in this country. Instead of one law, like the AHCA, that is easy to attack, there will be attempts to hide defunding and cuts in forms of amendments on bills that, on the surface, appear to be unrelated and innocuous. This guerilla war-fare tactic is much harder to defend. It requires that we be informed and stay engaged. It requires that we be vigilant and speak up. It requires that we live like “active citizens” rather than “passive citizens,” in the words of Stephanie Murphy, the first Vietnamese Congresswoman in the US House of Representative.

It also requires that we vote. Kathy Tran, a mother of four, the youngest being only 7 weeks, is stepping up to the plate to run for the Virginia House of Delegates, 42nd district, a district that has about 5% Vietnamese population and covers Fairfax County. She is running to make sure that the voices of working people are heard, that jobs, health care, education, and civil rights are of utmost concerns to working families. We need to speak up and support Kathy for her courage and commitment by voting in the primary on June 13 and general election on November 7, 2017. Lets make the democratic process healthy again.

Mai-Khanh Tran, MD, a pediatrician, a daughter, wife and mother, an educator, a business-owner, a member of PIVOT, Progressive Vietnamese American Organization, a member of VADC, Vietnamese American Democratic Club of Orange County, CA.

18/08/2018(Xem: 1256)
Ngày 11 tháng 8/2018, Việt nam có 2 nhà ly khai lớn ra đi: Ông Bùi Tín và Ông Tô Hải. Chỉ trước sau 15 giờ. Cả hai đều hưởng thọ 91 tuổi. Sanh và chết cùng năm.
18/08/2018(Xem: 634)
Hôm nay gia đình anh Thức đến Trại giam số 6 Nghệ An thăm anh theo thường lệ, thì thấy anh Thức rất mệt và yếu do đã tuyệt thực 5 ngày, kể từ 14/8/2018
18/08/2018(Xem: 1436)
để cho chắc ăn, Trung Cộng phải chiếm cho được “3 đặc khu hành chánh - kinh tế” của Việt Nam. Đó là lý do mà Trung Cộng nhất quyết giành quyền làm chủ 3 đặc khu ven biển nầy để làm căn cứ hải quân
18/08/2018(Xem: 744)
Ngày nay ngồi tính số đời, VNCH lưu vong trải qua 43 năm. Chúng tôi dự trù trong 5 năm sắp tới sẽ hoàn tất bộ phim 20 tập qua các đề tài sau đây
18/08/2018(Xem: 994)
dịp nầy, Tập II "Sổ Tay Chính Tả Tiếng Việt" cũng được phát hành. Tính đến nay, sau tám (8) năm miệt mài, chúng ta đã có được TẬP I & TẬP II, hai tập cộng lại dày 1250 trang
18/08/2018(Xem: 887)
“Việt Nam có thể chịu hai rủi ro cùng một lúc: rủi ro về tín dụng và rủi ro về hối đoái...” Việt Nam cũng đang đứng trước áp lực đồng nội tệ mất giá trước đồng đô la Mỹ giống như tình trạng của Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang trải qua cuộc khủng hoảng tiền tệ lớn nhất trong nhiều năm qua, và mức độ tổn thương của Việt Nam bây giờ cao hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi năm 1997, một chuyên gia kinh tế từ Mỹ nhận định.
17/08/2018(Xem: 863)
Ký giả này viết một chiều không xứng đáng với truyền thống báo chí Hoa Kỳ. Vì vậy tờ báo chấp nhận và cho đăng những bài như vậy không xứng đáng là tờ báo uy tín và duy nhất của thành phố San Jose. Tôi nghĩ rằng SJMN đã có chiều hướng kỳ thị.
17/08/2018(Xem: 1387)
Cả Nước Bị Lừa - Từ Cướp Chính Quyền Đến Cướp Tài Sản? Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín Viết Gì Về Biến Cố 19 Tháng 8, 1945?
17/08/2018(Xem: 1115)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cảnh cáo rằng IMF sẽ không giúp trả nợ vay từ Trung Quốc. Đây là vấn đề phải đặt ra khi viễn tượng của nhiều nước lệ thuộc vào nguồn tiền từ Trung Quốc nhưng đã hay sắp vỡ nợ
17/08/2018(Xem: 411)
Tối Thứ Bảy 1 tháng 9, 2018 tại hí viện Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminster CA 92683, gần Tượng Đài Việt Mỹ; sẽ có buổi diễn của giàn nhạc giao hưởng
17/08/2018(Xem: 310)
nhân ngày lễ khai giảng khoá huấn luyện và tu học cho các thầy cô dạy tiếng Việt được tổ chức ở Little Saigon, Nam Cali, một đêm thắp nến đã diễn ra đầy hào khí và vô cùng xúc động
17/08/2018(Xem: 414)
Hiến Pháp 1992 và cách sử dụng bất chánh - Nhà cầm quyền Việt Nam đang tạo ra Cuộc Cách Mang Bất tuân Dân Sự ngày nay - ý thức hệ CS quốc tế đã đưa dân tộc Việt tới vòng tự huỷ, mù quáng, suy nhược, mất gốc, diệt chủng trước Hán hoạ
17/08/2018(Xem: 429)
ngày 12 tháng 8 năm 2018, tại CLB Mây Bốn Phương, 730, S. 2nd St, San Jose Văn Thơ Lạc Việt và VietNam Film Club đã long trọng trình chiếu bộ phim tài liệu Giáo Sư Lê Văn Khoa: Một Đời Cho Nghệ Thuật
17/08/2018(Xem: 795)
Đã xuất hiện những khác biệt nghiêm trọng giữa người đứng đầu đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Bộ Ngoại giao Việt Nam về thái độ và hành động của Trung Cộng ở Biển Đông.
16/08/2018(Xem: 493)
Đảng Việt Tân cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN về bản án phi nhân và phi pháp đối với nhà hoạt động Lê Đình Lượng. Đặc biệt là sự bỉ ổi của tòa án Nghệ An đã cô lập và không cho hai nhân chứng
Tin công nghệ
Hồi tháng 05/2018, Google đã công bố Google One - dịch vụ lưu trữ trực tuyến Google Drive đổi tên - với các gói thanh toán rẻ hơn và được tự động kích hoạt đối với người dùng Google Drive nhưng chưa mở cửa cho phép ghi danh rộng rãi.
Khoảng giữa tháng 08/2018, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ cấm hàng nghìn xe BMW chạy trên đường phố sau một loạt các tai nạn cháy nổ.
Khoảng giữa tháng 08/2018, một số nguồn tin cho biết, Ủy ban Công bằng Thương mại Nhật Bản đang xem xét trường hợp cáo buộc Apple gây cản trở sự phát triển của cổng thông tin trò chơi trực tuyến Game Plus của Yahoo Nhật Bản. Đây là cổng thông tin đang cạnh tranh với App Store của Apple bằng cách cho phép người dùng chơi trò chơi mà không cần tải xuống bất kỳ ứng dụng nào.
Khoảng giữa tháng 08/2018, ARM đang chính thức tuyên chiến với Intel. Hãng đã tuyên bố lộ trình phát triển chip sắp tới, hứa hẹn có thể lật đổ CPU Core i5 từ đối thủ. ARM nổi tiếng nhất với các CPU di động, tuy nhiên công ty cũng không che giấu tham vọng trở thành một thế lực trên thị trường vi xử lí dành cho các thiết bị kích thước lớn (laptop, PC).
Khoảng giữa tháng 08/2018, vụ tấn công vào Cosmos - một trong các ngân hàng lâu đời nhất tại Ấn Độ - diễn ra khoảng vài ngày, bắt đầu từ 11/08/2018, chỉ 1 ngày sau khi FBI cảnh báo tội phạm mạng đang lên kế hoạch tấn công vào các máy rút tiền. Theo trang Independent, thủ phạm thực hiện cuộc tấn công bằng cách cấy mã độc vào hệ thống thanh toán thẻ ghi nợ của ngân hàng, cho phép chúng tự xác nhận giao dịch. Sau đó, thẻ giả được dùng để rút tiền tại 14,800 cây ATM ở 28 quốc gia.
Khoảng giữa tháng 08/2018. trong quá trình điều tra một loạt các vụ trộm cướp ở Portland, Mỹ, FBI đã yêu cầu Google cung cấp dữ liệu định vị người dùng nhưng hãng đã từ chối
Khoảng giữa tháng 08/2018, trang The New York Times đưa tin, có khoảng 1,400 nhân viên Google đã ký tên vào một lá thư nội bộ, nhằm phản đối những nỗ lực của công ty đưa nền tảng tìm kiếm trở lại Trung Quốc. Hiện các nhà lãnh đạo của Google vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.
Một trong những cách các nhà phát triển hệ điều hành cố gắng bảo vệ các bí mật trong máy tính là nhắc nhở người dùng, ngay trên bàn phím. Bằng cách cho người dùng lựa chọn giữa “Cho phép” và “Từ chối” khi một chương trình nào đó muốn truy cập vào các dữ liệu hoặc chức năng nhạy cảm, hệ điều hành có thể tạo ra một chốt chặn để ngăn các malware trong khi vẫn cho phép các ứng dụng hợp lệ đi qua.
Galaxy S7 Active và Galaxy S6 Active được công bố tương ứng vào tháng 06/2015 và 2016. Galaxy S5 Active chính thức ra mắt vào tháng 05/2014. Tháng 08/2017, Galaxy S8 Active đã được phát hành tại Bắc Mỹ thông qua nhà mạng AT&T. Với Galaxy Note9 được lên kế hoạch phát hành toàn cầu vào cuối tháng 08/2018, có vẻ như Galaxy S9 Active vẫn chưa được Samsung đưa vào lộ trình trong năm 2018
Khoảng giữa tháng 08/2018, lần đầu tiên, các nhà khoa học quay lại cảnh một tế bào chết và đo được tốc độ sụp đổ của nó. Các tín hiệu kích hoạt quá trình tự tử apoptosis xuyên qua tế bào trong một đợt sóng với tốc độ 3 micromet (0.003 mm) mỗi phút.
Khoảng giữa tháng 08/2018, theo báo cáo từ TrendForce, công ty nghiên cứu thị trường tới từ Đài Loan, cho biết nhiều khả năng Apple sẽ ra mắt một mẫu MacBook Air mới vào cuối Q3/2018, có thể sẽ vào tháng 9 hoặc tháng 10, bên cạnh một loạt dòng sản phẩm được nâng cấp bao gồm cả 3 mẫu iPhone 2018.
Samsung là một trong các nhà sản xuất smartphone rất tích cực đầu tư phát triển công nghệ mạng 5G. Khoảng giữa tháng 08/2018, Samsung đã chính thức ra mắt chip Exynos Modem 5100. Đây là chip modem 5G đầu tiên trên thế giới theo tiêu chuẩn 5G-NR mà tổ chức 3GPP vừa mới đưa ra cho mạng 5G độc lập.
Khoảng giữa tháng 08/2018, một nhóm từ IBM Corp đã sử dụng các kỹ thuật trí thông minh nhân tạo AI, được gọi là học máy để xây dựng các chương trình hack có khả năng vượt qua các biện pháp phòng thủ hàng đầu
Khoảng giữa tháng 08/2018, theo một kết quả một nghiên cứu mới, tiếp xúc với không khí ô nhiễm, cấu trúc tim sẽ thay đổi tương tự như những gì có thể tìm thấy ở những người bị suy tim giai đoạn đầu. Từ lâu, đã có nhiều bằng chứng cho thấy không khí ô nhiễm có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp, đột quỵ cũng như bệnh động mạch vành.
HMD Global, nhà sản xuất được cấp phép sử dụng thương hiệu của Nokia trên toàn cầu từng cho biết, toàn bộ sản phẩm của hãng sẽ được cập nhật hệ điều hành Android P. Và có vẻ như HMD Global đã giữ đúng lời hứa của mình