Hôm nay,  
Việt Báo Online

Vn: Đất Sét Đâu Nhiều Thế? Dân Muốn Đi Lên, Đảng Lại Kéo Xuống!

03/03/200600:00:00(Xem: 4764)
Vn: Đất Sét Đâu Nhiều Thế? Dân Muốn Đi Lên, Đảng Lại Kéo Xuống!
- Hoa Thịnh Đốn.- Cuộc tranh luận “Nước ta đi đường nào” trước Đại hội đảng X đang diễn ra gay gắt ở Việt Nam giữa hai thành phần: Kiên định Cộng sản và Bỏ Cộng sản.

Nguyễn Đức Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đã lộ ra tình trạng chia rẽ mà ông ta gọi là “thiếu thống nhất” trong nội bộ đảng CSVN về vấn đế này trong bài góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị gửi cho Bộ Chính trị từ tháng Giêng năm nay (2006).

Tuy nhiên bài viết này chỉ được phổ biến trên báo Nhân Dân của Trung ương Đảng ngày 23-2-2006, 20 ngày sau khi Báo cáo Chính trị được phổ biến “để lấy ý kiến nhân dân”.

Cuộc gọi là “lấy ý kiến nhân dân” kéo dài chừng 30 ngày, bắt đầu từ 3/2/2006 trước kỳ Hội nghị Trung ương 14 của khóa IX có nhiệm vụ tổng kết những thay đổi, nếu có, trước khi báo cáo cho Đại hội đảng kỳ X sắp diễn ra.

Nhưng Nguyễn Đức Bình không phải là ai xa lạ, dù đã nghỉ hưu, vì Bình khi còn nắm chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, là Tác giả của chủ trương nửa vời “Đổi mới nhưng không đổi màu” và “Hội nhập mà không hòa tan”, kim chỉ nam hành động hiện nay của đảng CSVN. Hai khẩu hiệu đường lối này được phổ biến rộng rãi từ khóa VIII,thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư.

Vì vậy những gì Bình nói dưới đây, trước hết, tuy chỉ lập lại quan điểm bảo thủ, giáo điều, lỗi thời và đông đặc của mình, nhưng chủ ý nhằm phản bác ý kiến đòi đảng từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, từ bỏ độc quyền lãnh đạo và thực thi dân chủ, tôn trọng tự do của người dân.

Bình chống cả việc Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân; không tán thành đề nghị kết nạp tư bản tư nhân vào đảng; và chống chính trị “đa nguyên”.

Bình viết: “Liên quan vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, dự thảo mới vẫn tránh nói kinh tế tư bản tư nhân mà đưa lẫn vào trong một biến báo mới: "Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô". Điều đó có nghĩa là gì" Có nghĩa là có thể làm giàu hết cỡ, làm tư bản tư nhân hết cỡ, có thể bóc lột hết cỡ mà (với những điều kiện nhất định") có thể được làm đảng viên, như vậy có trái sờ sờ với "lẽ tự nhiên" như Bác Hồ nói không"”

Theo Bình thì Hồ Chí Minh cho rằng: "Đảng phải thật trong sạch, mạnh mẽ. Vì vậy đảng viên cũng phải thật trong sạch, mạnh mẽ tức là phải đúng những tiêu chuẩn sau đây: Không bóc lột người. Đảng chống chế độ "người bóc lột người". Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên".

Nói cách khác, Bình nghĩ rằng đảng viên mà được làm kinh tế tư nhân thì “đương nhiên” trở thành “kẻ bóc lột” người khác, vì vậy, là phản lại bản chất của một đảng viên Cộng sản, phản bội lại tiêu chuẩn của “Bác” Hồ!

“Ta đang ở thời kỳ quá độ”, Bình viết tiếp, “vậy trong thành phần xã hội của đảng viên cũng có sự quá độ. Nói thế khác gì quan điểm cho rằng kinh tế nhiều thành phần thì chính trị tất yếu phải đa đảng và tư tưởng trong Đảng tất yếu cũng phải đa nguyên. Cũng không đúng ý kiến cho rằng thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ Đảng đã từng kết nạp cả một số địa chủ, tư sản thì tại sao bây giờ lại không thể kết nạp một số tư bản tư nhân, rằng cách mạng có giai đoạn, nguyên tắc cũng thay đổi theo giai đoạn!”

Việc làm của Bình đã đáp lại sự trông đợi của thành phần bảo thủ cực đoan trong đảng muốn sống chết đến cùng với chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin để duy trì quyến lực độc tôn cho đảng như đã viết trong Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Nội dung bài viết của Bình còn phản chiếu mớ suy nghĩ cứng nhắc, lạc hậu nhưng thao túng của Đỗ Mười, Cựu Tổng Bí thư khóa VII đối với đường lối chính trị của đảng CSVN trong tương lai.

Mười viết hồi tháng 11/05: “Chúng ta tin rằng, Đảng ta tiếp tục xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhất định lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam… Vấn đề bao trùm và cốt tử quyết định thắng lợi là xây dựng Đảng thật tốt, thật đúng đắn. Chúng ta bảo đảm không bao giờ chệch hướng trong xây dựng Đảng. Chúng ta xây dựng Đảng cho xứng đáng là Đảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Đảng của Hồ Chí Minh. Chúng ta trung thành và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh…” (Báo Nhân Dân, 4-11-2005)

Trong khi Bình viết: “Trên chính trường Việt Nam, Đảng ta có thế mạnh tuyệt đối từ bề dày lịch sử và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng dẫn dắt dân tộc ta làm nên bao chiến công kỳ tích đổi đời suốt quá trình hơn hai phần ba thế kỷ. Đảng ta mạnh vì đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trước đây, hiện nay và cả trong tương lai không gì thay thế được. Bởi ở nước ta không có đất cho một đường lối chính trị nào khác tốt hơn khả dĩ được nhân dân chấp nhận ngoài đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khách quan lịch sử mà nói, một đường lối khác, chẳng hạn đường lối xã hội dân chủ ai đó đang mơ tưởng, dù có tô vẽ ngụy trang thế nào đi nữa thì rốt cuộc vẫn không thể gì khác là một đường lối đưa dân tộc ta đi con đường tư bản hoang dã tồi tệ nhất, cuối cùng không tránh khỏi trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc, phản động, thực dân mới kiểu mới.”

Khi Bình nói “Đảng ta mạnh vì đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trước đây, hiện nay và cả trong tương lai không gì thay thế được” là chủ quan, bốc đồng ngạo mạn.

Có người Cộng sản nào ở Nga sô mà không nghĩ như thế trước khi chế độ ở đó sụp đổ năm 1992" Bài học Liên bang Xô viết và các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã đồng loạt với Chủ nghĩa Cộng sản cuối Thế kỷ 20 đã chứng minh chế độ chính trị nào, dù có ngoan cường đến đâu cũng sẽ qua đi, chỉ có nhân dân tồn tại mà thôi.

Nhưng nếu đảng cầm quyền chỉ biết dùng bạo lực đề duy trì quyền lực không do dân ban cho, như đảng CSVN đã và đang làm, thì chính quyền này không phải của dân. Nó chỉ là kẻ cai tù mà thôi.

Và khi Bình quả quyết “Ở nước ta không có đất cho một đường lối chính trị nào khác tốt hơn khả dĩ được nhân dân chấp nhận” là nói khống, nói bạt mạng không cần suy nghĩ. Bởi vì đã có bao giờ đảng CSVN dám tổ chức hỏi ý kiến dân xem họ có chấp nhận “đường lối chính trị” của đảng Cộng sản hay không mà Bình dám nói nó đã “được nhân dân chấp nhận”"

Họ “chấp nhận” nó bằng cách nào" Từ 60 năm qua, người dân Việt Nam ở miền Bắc trước 1975 và trong Nam từ 1975, đã bị đảng bịt mắt dẫn đi theo đường lối không do mình lựa chọn nên đất nước mới đói nghèo, lạc hậu như ngày nay. Chế độ hiện nay chỉ là của riêng 3 triệu đảng viên mà thôi. Nó không đại diện cho 80 triệu dân nên dân cũng chẳng có bổn phận phải quan tâm đến sự sống hay chết của nó.

Cách biệt giàu-nghèo giữa những kẻ có chức có quyền và người dân là một bằng chứng của sự xa cách giữa dân và đảng trong chế độ hiện nay. Vì vậy khi Bình nói về “Đảng ta” thì chỉ nên hiểu là Bình đang nói chuyện với 2 triệu 999 ngàn 999 đảng viên khác mà thôi. 80 triệu dân còn lại không cần biết đến chuyện “thiếu thống nhất” trong nội bộ đảng. Đó là chuyện của riêng những người được chia phần của chiếc bánh do mồ hôi nước mắt nhân dân làm ra.

Tình hình này cũng chỉ là hậu qủa của các cuộc tranh chức, tranh quyền và tranh ăn trong nội bộ đảng mà thôi.

CÂN LÊN MÀ XEM

Nhưng Thầy sao thì Trò cũng vậy. Chuyện khủng hoảng nội bộ đang gây tranh cãi ở Việt Nam là hậu qủa việc làm của “những cái đầu đất sét”, học trò và đàn em trung kiên của Đỗ Mười và Nguyễn Đức Bình, mai phục trong Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tư tường Văn hoá Trung ương và tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tay chân thân tín của Nguyễn Đức Bình là “chủ qủan” nhóm cán bộ soạn thảo Báo cáo Chính trị chỉ nhằm mục đích duy trì chủ nghĩa Mác-Lênin và bảo vệ cho bằng được quyền cai trị độc quyền cho đảng CSVN.

Việc làm này không chỉ gây ngạc nhiên cho nhiều đảng viên mà còn gây bất bình trong dư luận vì chủ nghĩa Mác-Lênin, đã và đang gây tang thương, đổ vỡ cho dân tộc trong 75 năm đảng có mặt trên đất nước, vẫn còn được một nhóm người có quyền,vì quyền lợi riêng tư và phe phái, tiếp tục áp đặt nó lên đầu lên cổ nhân dân.

Vì vậy Báo cáo Chính trị mới có đoạn viết: “Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn để đi tới thắng lợi. Đổi mới không phải là xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng...”

Họ còn giương cổ lên: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra.”

Nội dung này không có một ý niệm khai phóng, bật xuất nào mới có thể làm phấn chấn lòng người mà chỉ nhằm tuyên truyền cho khẩu hiệu đã nghe mãi nhàm tai: “Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên Bình cũng nhìn nhận nội bộ đảng đang có nhiều vấn đế nổi cộm gây tranh luận chưa tìm ra được lối thoát: “ Trong khi khẳng định những chỗ mạnh cơ bản của Đảng ta, chúng ta vẫn không quên những mặt còn yếu trong đó có mặt tiềm ẩn nguy cơ không thể xem thường. Tôi cho rằng sự thiếu nhất trí trong Đảng là một trong số mặt yếu đó. Tình trạng thiếu nhất trí từng được nhiều văn kiện Đảng trước đây nói đến và ngay trong các dự thảo lần đầu báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới cũng như các Văn kiện khác chuẩn bị cho Đại hội X cũng nêu lên hàng loạt những vấn đề còn có quan điểm khác nhau. Tuy vậy, thiếu nhất trí thực chất là ở chỗ nào, quan điểm khác nhau ra sao, căn nguyên của sự thiếu nhất trí ở đâu, thì chưa bao giờ được đặt ra phân tích mổ xẻ đến nơi. Nay đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đại hội X nhìn thẳng vào sự thật này vì đã đến lúc không thể nào tránh né.”

Theo Bình thì những câu hỏi sau đây nên được thẳng thắn tranh luận “trên tinh thần đồng chí”:

- Sau thảm họa sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu, chúng ta có nên tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa nữa hay không" Có thể có con đường nào khác phù hợp hơn" Hoặc: hãy thôi nói chủ nghĩa xã hội, thôi nói chủ nghĩa Mác - Lênin, mà cứ làm sao cho "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" là được rồi"

- Bản chất Đảng có gì thay đổi" Có nên giữ như lâu nay: "Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc" hay nên thay bằng công thức mới: "Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động, của dân tộc".

- Về đảng viên có nên cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, cho phép kết nạp cả những nhà tư bản tư nhân vào Đảng hay không"

Say khi “mớm cơm” cho đảng như thế, Bình viết: “Rất tiếc mấy tháng vừa rồi tại Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến tỉnh, thành phố, đến đại hội Đảng các cơ quan Trung ương, các vấn đề rất ít được đặt ra để thảo luận, tranh luận. Tôi cho đó là một hạn chế lớn không đáng có.”

Nói như thế thì có khác nào Bình là người từ trên mây vừa rơi xuống giữa Hà Nội" Làm gì có chuyện trong các cuộc thảo luận tại các Đại hội đảng địa phương và của các ngành, đơn vị Trung ương và của Quân đội, Công an mà có được những đóng góp “xa xỉ phẩm” và “nhạy cảm” để mở cửa nhà tù cho kẻ phát biểu như thế"

Nhưng đáng nói hơn là Bình lại làm ra vẻ như không biết, không nghe thấy những ý kiến đóng góp rất chí tình của nhiều người trong và ngoài đảng, trong đó có vô số điều tâm huyết của các lão thành cách mạng, đảng viên kỳ cựu và của trí thức trong nước đã gửi bài nói thằng với đảng về tất cả những điểm Bình nêu lên. Có ý kiến đòi đảng từ bỏ độc quyền cai trị, phải chấp nhân đa nguyên đa đảng, tuyển cử tự do để ai cũng có quyền tranh cử vào Quốc hội và các chức vụ lãnh đạo đất nước.

Đảng đã lờ đi. Báo chí trong nước không dám đăng lên những ý kiến “trái với ý đảng” trong cuộc được gọi là “lấy ý kiến nhân dân”.

Chẳng nhẽ, ngoài những phát biểu “gọi dạ bảo vâng” hay “trên sao tôi vậy” tại các kỳ đại hội địa phương và cơ sở, các ý kiến đóng góp khác không đáng để ý đến hay sao" Làm như vậy thì hóa ra việc “lấy ý kiến nhân dân” là trò hề à"

Sau khi nói oang oang như thế, tưởng đâu Nguyễn Đức Bình sẽ đưa ra sáng kiến hấp dẫn, táo bạo hơn, không ngờ Bình lại như con rùa rút đầu vào vỏ để phun ra ý kiến phản khoa học: “Ngoài việc sau này vẫn phải hướng dẫn thảo luận, tranh luận trong các tổ chức Đảng để quán triệt nghị quyết, tôi đề nghị Trung ương cho ra một tờ nội san, lưu hành có hạn chế trong Đảng, có thể đặt tên là "Tranh luận" để đăng những bài có quan điểm khác nhau mà không thể đăng công khai.

Để bảo đảm chặt chẽ, có thể quy định trong tôn chỉ mục đích nội san là tất cả bài vở đều không được chống lại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị và đường lối cơ bản của Đảng, mặc dù có thể cho phép có những phê phán riêng rẽ về những luận điểm cụ thể này hay khác, chủ trương cụ thể này hay khác, không phải là đường lối và nguyên lý cơ bản. Việc ra nội san Tranh luận đã đến lúc chín muồi vì những quan điểm khác nhau trong Đảng nay đã bộc lộ công khai hay nửa công khai bằng phát ngôn và phát tán tài liệu rất có hại vì nó làm phân tâm, phân tán tư tưởng nghiêm trọng trong Đảng và trong xã hội.” (Chú thích: Người viềt bài tự gạch dưới ít chữ để bạn đọc chú ý)

Viết lách như thế thì có gì cần bàn thêm không hay nên liệng ngay nó vào sọt rác" Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị và đường lối của đảng là cái quái gì mà phải “kỵ húy” đến thế " Nói năng như thế mà bảo là dân chủ à" Và tại sao lại “không thể đăng công khai” những ý kiến này" Sợ vạch áo cho người xem lưng hay sao"

Nhưng người Cộng sản Việt Nam tường “cái lưng” của đảng mình sạch lắm à"

Một đảng tự nhận là “cách mạng” như đảng CSVN mà lại sợ công khai thì có khác chi một tổ chức chỉ biết có “cách miệng”"

Bình còn cho mọi người biết: “Sau thảm họa sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, một số đồng chí đâm hoang mang, dao động, nhiều đồng chí suy giảm niềm tin lý tưởng, một số quay ngoắt quan điểm, cá biệt có đồng chí thậm chí tuyên bố "chia tay ý thức hệ", sám hối, trở cờ. Phải thấy suy giảm niềm tin XHCN là vấn đề lớn nhất phải giải quyết trong đời sống tư tưởng của Đảng hiện nay.”

“Một số cán bộ”, Bình viết tiếp, “ thậm chí trung cao cấp, xem ra có gì mặc cảm, ngượng ngùng khi phải nói đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin. Hình như họ sợ mang tiếng giáo điều, bảo thủ, không đổi mới, có lẽ theo họ đổi mới là phải từ bỏ CNXH, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin! Khi không thể không nói chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin, họ nói, nhưng thực ra trong bụng không tin. Có người, do trình độ nhận thức hạn chế đi đến cho rằng thôi khỏi nói chủ nghĩa hay lý tưởng trừu tượng, xa xôi, cứ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là được. Cũng có người không phải do trình độ thấp, thật ra họ dùng lập luận đó để lảng tránh vấn đề, để ngụy biện... Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X nhận định "Những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH vẫn chưa được khắc phục". Nên thêm "thậm chí còn có chiều hướng tăng thêm".

Thì ra vậy. Tình trạng chẳng còn ai tha thiết với mớ rác Mác-Lênin mà người d6an Nga đã tống khứ, chôn sâu nó xuống đất “đang có chiều hướng tăng thêm” ở Việt Nam.

Tại sao lại có tình trạng này thì thiết tường Bình và những đảng viên CSVN, đang nhất quyết “kiên định giữ vững Chủ nghĩa Mác-Lênin” cho bằng được, phải biết rõ hơn ai về sự tàn lụi và vô hiệu của nó trong thời đại ngày nay. Vậy mà lạ thay, Nguyễn Đức Bình và Lãnh đạo đảng CSVN lại cứ đào nó lên đem về thờ cúng, hô nhau vái ngày vái đêm một cái hồn ma vô chủ thì chỉ có những con người mắc bệnh tâm thần mới làm như vậy.

Chẳng nhẽ một đất nước đã có trên 4,000 năm văn hiến như Việt Nam mà quyền bính lại cứ phải thuộc về những con người đất sét hủ lậu đáng thương như thế"

Phạm Trần

(03-01)

22/09/2019(Xem: 202)
trích từ tuyển tập Mê Cung của nhà văn Đào Văn Bình. Mê Cung là một tuyển tập truyện ngắn hoàn toàn hư cấu nhưng mang tính tư tưởng và triết lý. Nói “hư cấu” nhưng đều dựa vào những sự kiện có thật trong cuộc sống
22/09/2019(Xem: 217)
Những dấu chỉ chế độ cộng sản Hà Nội đến hồi cáo chung, qua hình ảnh không một lãnh tụ cộng sản nào trước đại hội XII, không bêu xấu nhau và nay đến đại hội XIII, họ đào huyệt chôn sống đồng chí mình cho bất đắc kỳ tử về các tội danh tham nhũng, dâm ô... quả thật, trong khi đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản những người cộng sản tự chôn chính mình. Cộng sản Trung Quốc đang nuốt chửng Cộng sản Việt Nam!
22/09/2019(Xem: 130)
Phật Giáo như một con khổng tượng đang ngủ và khi nó thức giấc, sẽ đem lại hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại và chúng sinh Tam Giới. Nêu trên là thiển ý của một Phật tử tuy đã quy y Tam Bảo nhưng không hiểu biết nhiều về Phật Pháp. Dĩ nhiên có điều đúng và có điều sai. Hoặc có điều chưa thi hành được trong thời điểm này, nhưng trong tương lai có thể. Nếu có điều mạo phạm mong Chư Tôn Đức niệm tình tha thứ.
22/09/2019(Xem: 221)
Chủ đề của ĐHTC lần thứ 7 năm 2019 là “Tinh Thần CVA Qua Các Thời Đại” nhằm nói lên lòng yêu nước thiết tha, tinh thần bất khuất trước bạo lực, ý chí sắt đá chống ngoại xâm phương Bắc, cùng sự hy sinh vô bờ bến của bao thế hệ Bưởi-CVA từ ngoài Bắc vào trong Nam để bảo vệ quê hương Việt chống lại giặc cộng
21/09/2019(Xem: 866)
Tháng 9 năm 2019, là tháng Mỹ thách thức tối đa Trung Cộng ở Biển Đông bằng tàu chiến súng ống, hoả tiễn, hải quân sẵn sàng tác chiến. Còn TC thì tỏ ra tức giận, phản đối chiếu lệ, đánh võ mồm, chớ không dám có hành động quân sự ngăn chận, xung đột nào.
21/09/2019(Xem: 813)
không có một thái độ nào thuộc về tinh thần dân tộc có thể thay đổi sự thật là sự sụp đổ của Đảng hiện ra gần hơn bất cứ lúc nào kể từ khi thời đại Mao kết thúc
21/09/2019(Xem: 441)
Người Việt tiếp tục bỏ nước ra đi, đảng viên cộng sản muốn diễn biến hòa bình, dân thì nghèo, xã hội khủng hoảng, đất nước đối mặt với chiến tranh, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý chắc có tới 99,99% người Việt muốn thay đổi thể chế. Nhưng tại sao đến 99,99% muốn có tự do mà tình trạng chính trị tại Việt Nam vẫn như cũ.
21/09/2019(Xem: 613)
Chỉ cẫn giữ lại “700 KG ma túy bắt được tại Nghệ An” cũng dư sức cho người dân địa phương “xoá đói giảm nghèo” rồi. Thiệt là ơn Bác. Nếu không nhờ Người tìm đường qua nước bạn để nhận chỉ thị từ Mao Chủ Tịch, hồi giữa thế kỷ trước, nay làm sao có lối khiến cả tấn ma túy lọt vô được quê choa
21/09/2019(Xem: 730)
Trận Chiến của Đặng Tiểu Bình, hay Cuộc Chiến Tranh Tàu Việt 1979-1991 - Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu Quảng Châu ban hành một chỉ thị rất chi tiết yêu cầu các binh sĩ phải thật chú ý đến 5 vấn đề khi họ chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Việt Nam
21/09/2019(Xem: 1054)
Trở về thăm Dầu Giây Một phần đời bỏ lại Người xưa đâu chẳng thấy Mịt mù như bóng mây Mười lăm năm đi qua Anh về như khách lạ Ngỡ ngàng quanh phố xá Hiu hắt làn gió xa
21/09/2019(Xem: 560)
Những ai đă từng thao thức về tiền đồ tổ quốc, ở trong nước hay đang lưu vong ở hải ngoại, cũng phải đặt lại câu hỏi: Sau 33 năm Đổi Mới kể từ năm 1986 cho đến nay Viêt Nam về cơ chế lãnh đạo chính trị kinh tế đã làm nên được những gì?
21/09/2019(Xem: 949)
Bộ Nội An đã công bố quy tắc mới về Public Charge (công phí hay Gánh nặng xã hội). Quy tắc này sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày. Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT) chống lại chính sách này vì sẽ đe dọa sức khỏe, sự an toàn, kinh tế
21/09/2019(Xem: 175)
NEW YORKL - Biểu tình lớn hô hào nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu phát sinh khắp thế giới cùng ngày Thứ Sáu 20-9.
21/09/2019(Xem: 641)
HAVANA - Bệnh lạ ảnh hưởng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Auastralia làm việc tại thủ đô của đảo quốc Cuba có thể gây ra bởi tiếp xúc thuốc sát trùng.
21/09/2019(Xem: 606)
PARIS - Ngọai trưởng Pháp LeDrian xác nhận hôm 19/09: không có lý do xét lại quyết định năm 2015 từ chối yêu cầu tị nạn của Edward Snowden
Tin công nghệ
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Apple Music bị kiện vì việc sử dụng nhạc không bản quyền khi cũng có một vụ kiện tương tự vào tháng 05/2019.
Khoảng giữa tháng 09/2019, với thông báo mới, Facebook trở thành một trong các công ty lớn nhất thế giới ban hành lệnh cấm nhựa đối với nhân viên.
Vào một ngày cuối tuần tràn ngập ánh nắng ở Los Angeles, Netflix đã biến bến tàu Santa Monica - một trong những điểm du lịch sầm uất nhất của thành phố, trở thành một nơi có không gian 3 chiều. Bến tàu Santa Monica trở thành thị trấn Indiana vào những năm 1980, nơi bộ phim nổi tiếng "Stranger Things" (tựa tiếng Việt: Cậu bé mất tích) được thực hiện. Những công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi được trang trí để phù hợp với bối cảnh của bộ phim, cùng đu quay khổng lồ nhấp nhánh ánh đỏ bên bờ biển Thái Bình Dương. Đêm trước hôm đó, một bữa tiệc xa hoa đã được tổ chức.
Từ lâu, giới thạo tin đã tin rằng, Samsung sẽ thực hiện một cuộc cách mạng lớn trên Galaxy S11 ra mắt vào đầu năm 2020, sau những thay đổi chưa tích cực trên thế hệ Galaxy S10.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Michigan, Mỹ đã phát triển được tấm pin năng lượng Mặt Trời trong suốt như kính cửa sổ. Với khám phá mới, họ kỳ vọng pin năng lượng Mặt Trời sẽ không chỉ là những tấm panel tối màu lắp trên mái nhà, mà thay vào đó có thể trở thành cửa sổ từng ngôi nhà cho ánh sáng chiếu qua, hoặc lắp toàn bộ kính xung quanh những tòa nhà cao tầng, vừa đẹp vừa có thể tạo ra năng lượng sạch.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Bob Iger - Giám đốc điều hành của Disney, đồng thời cũng vừa từ chức khỏi Hội đồng quản trị của Apple sẽ ra mắt một cuốn sách vào cuối tháng. Iger đã chia sẻ một số trích đoạn quan trọng về Steve Jobs - đối tác, đồng nghiệp và là người bạn thân thiết của ông.
Tựa những sợi tơ trời – mảnh dẻ và tinh tế - những sợi khí sốc, phát sáng được phủ khắp trời phía Chòm sao Thiên Nga (Chòm Cygnus).
Khoảng giữa tháng 09/2019, có vẻ như Facebook vẫn chưa có ý định từ bỏ phát triển các thiết bị phần cứng, nhằm kết nối mọi người trên thế giới. Hãng đã tiếp tục ra mắt Portal TV, một thiết bị giúp biến chiếc TV thành công cụ chat video.
Lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến công ty, khi tư cách thành viên của họ trong nhiều nhóm lợi ích khác nhau liên tục bị đe dọa
Giá dầu hiện đã qua thời kỳ hoàng kim do sự bùng nổ của ngành khai thác dầu đá phiến, nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh còn Tổ Chức Các Nước Xuất Khẩu Dầu Mỏ (OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries) không đồng ý cắt giảm thêm sản lượng
Galaxy Fold là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung. Bên cạnh đó, nó cũng là thiết bị đầu tiên với thiết kế như vậy từ một thương hiệu lớn. Việc phát hành sản phẩm được lên kế hoạch cho tháng 04/2019 nhưng đã phải hoãn lại do một số lỗi kỹ thuật.
Hồi năm 2016, Ủy Ban Châu Âu EC yêu cầu Apple trả lại 13 tỷ Euro, tương đương 14.3 tỷ USD tiền thuế cho Ireland. EC cho rằng doanh nghiệp Mỹ nhận nhiều lợi ích thuế "bất hợp pháp" trong 20 năm. Cả chính phủ Ireland lẫn Apple đều phản đối yêu cầu được đưa ra.
Trong khi bay từ Munich đến Singapore hồi đầu tháng 09/2019, một hành khách đã chụp được hình ảnh của một cơn bão sét đang diễn ra và bắt gặp một điều bất ngờ: tia sét khổng lồ.
Biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những cơn bão, những đợt nắng nóng mà còn đang khiến tất cả mọi người ốm yếu hơn. Từ hen suyễn, dị ứng theo mùa, bệnh tim mạch, bệnh phổi cho đến cả nguy cơ chấn thương và rủi ro y tế đều được thúc đẩy bởi biến đối khí hậu.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, Apple sắp đầu tư một khoản tiền lớn vào Corning để đẩy mạnh quá trình phát triển kính cường lực cho iPhone