HT Thông Hải Thuyết Pháp: Đường Vào Đạo, Theo Tổ Đạt Ma

17/12/201600:02:00(Xem: 3942)
Buổi thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Thông Hải với đề tài “Con Đường Vào Đạo Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma” hôm Chủ Nhật 11/12/2016, tại Trung Tâm Sangha đã làm sáng tỏ nhiều thắc mắc về Thiền Tông của đại chúng.

Hốt nhiên, cũng có một tình cờ hy hữu: Hòa Thượng Thông Hải không để ý tới, nhưng ban tổ chức là Hội Phật Học Đuốc Tuệ đã tiết lộ rằng, đúng ngày 11 tháng 12 cũng là ngày sinh nhật của Hòa Thượng Thích Thông Hải.

Trong dịp tình cờ bất ngờ như thế, bác Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả đã làm ngay một bài thơ để thay mặt đaị chúng mừng sinh nhật Hòa Thượng Thích Thông Hải.

Bài thơ có nhan đề “Vào Đạo” dài 19 câu, trong đó có những dòng cuối là:

... Thâu vào Tâm chính nơi mình
Chân tâm thanh tịnh Tuệ sinh tức thời
Bài ca vào Đaọ tuyệt vời
Duy Tuệ Thị Nghiệp sống đời Trí Bi
Xin mời khách lữ cùng đi...
Con đường mầu nhiệm vô vi, vô hình
Con đường chấm dứt tử sinh
Là Quán Tự Tại quang minh đất trời
Nam Mô Bát Nhã tuyệt vời
Hiện Ba La Mật rạng ngời Chân như

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

Sau buổi thuyết pháp, nhạc sĩ Tâm Nguyên Trí, MC Tịnh Tánh, bác Mật Nghiêm, bác Minh Trí đã hướng dẫn đại chúng cùng hát bài Happy Birthday để cúng dường Hòa Thường Thích Thông Hải.

blank
Bác Mật Nghiêm (trái) đọc thơ tặng HT Thích Thông Hải.

Buổi thuyết pháp nêu lên pháp Thiền do Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang tới Trung Hoa, và nhiều đời sau đã truyền vào Việt Nam, được Phật Hoàng Trần Nhân Tông chuyển vào dòng tâm thức Việt tộc để trở thành Thiền phái Trúc Lâm.

Thiền phái này ẩn chìm trong nhiều thế kỷ chiến tranh ở quê nhà, và may mắn được hồi phục nhờ công sức của Hòa Thượng Thích Thanh Từ -- thầy bổn sư của HT Thích Thông Hải.

HT Thích Thông Hải nói rằng Thiền Tông có cái hay là chuyên biến được phiền não, hễ tu là thấy rõ mỗi ngày mỗi giảm bớt tham sân si.

Hòa Thượng Thông Hải than phiền rằng Hòa thượng đã thăm nhiêu nơi, cả trong nước và hải ngoại, thấy rằng hiện nay có nhiều đạọ tràng không lo học giáo lý, nhiều người vào chùa để lo lợi nhuận, buôn bán.

Hòa thượng Thông Hải nói rằng học đạo phải hiểu yếu lý, Thiền Trúc Lâm có phương châm rằng, “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”... nghĩa là, phải tự xem xét ngay nơi mình là việc chính, chẳng thể nào ngoài tâm mà được...

Hòa Thượng nói, tính giác sẵn có, chỉ cần nhìn lại, thấy Phật tánh nơi tâm mình là xong. Pháp học là chỉ cách làm bánh, mua bột, mua đường... nhưng không thực hành sẽ hỏng.

Hòa thượng kể thời tu học từng đứng bếp, nấu bánh bông lan, cũng bột, cũng đường... nhưng không thành ra bánh, Hòa thượng mới chiên dòn hết, thành ra bánh gì đó chẳng biết tên.

Cũng hệt như người sinh viên học công thức hóa học, vật lý... nhưng không vào phòng thí nghiệm để tự tay cầm ống nghiệm, bào chế... sẽ không bao giờ nắm được cốt tủy bài học.

Đó là lý do, Thiền tập phải học, phải hành từng ngày từng giờ, và từng bước tự nhìn vào tâm mình theo lời dạy “Phản quan tự kỷ...”

Hòa Thượng nhắc tới Kinh Lăng Nghiêm rằng tính nghe sẵn có, không có gì xa cả, chỉ cần hiểu và hành trì... Kinh cũng như ngón tay chỉ trăng, không phải để tụng hay để mãi trên bàn thờ, mà cần thực tập lời kinh dạy.

Hòa Thượng cũng nói về Bát Nhã Tâm Kinh, phân tích rằng chớ có dính mắc vào Có, cũng chớ dính mắc vào Không, cứ nhìn mãi tâm mình để không bị dính mắc, và chỗ đó tự nghiệm ra, nói không được, vì hễ nói là kẹt vào chữ nghĩa chấp đủ thứ phía.

Hòa Thượng nói, đó là lý do khi Đức Phật đưa cành hoa lên, ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười, vì ngôn ngữ không có chỗ để chỉ thẳng vào chỗ tịch diệt các hành xứ của tâm... bởi vì, nói ra là kẹt vào hơn-thua, mê-ngộ, thương-ghét...

blank
Bác Minh Trí (trái) chúc mừng HT Thích Thông Hải.

Mà chỗ đó làm sao nói được vì, “thị chư pháp không tướng”... Hiểu đạo rồi, đi đâu, ngồi đâu, nói gì cũng là Phật pháp, không lìa cái thấy “thực tướng phi tướng”... lúc đó, nói cười, động tịnh đều là Phật pháp.

Hòa Thượng Thông Hải nói trong đaọ tràng hôm nay cũng có nhiêu vị Bồ Tát, hành trì tu học miên mật... điển hình đó là bác Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả...

Hòa thượng Thông Hải kể rằng càng tu càng thấy an lạc... ngaỳ xưa, Hòa thượng ưa mua đồ nghệ thuật về làm các viện bảo tàng nhỏ ở Hawaii và California... nhưng rồi tới khi tâm điạ bật sáng, thấy không còn tiếc gì nữa, giữ cũng được, mất cũng được... có những tượng Phật rất quý từ Thái Lan, Lào... để trong chùa, nhưng khi thấy Phật tử ưa thích, Hòa Thượng nói thích tượng nào cứ cầm về, một tượng thôi, lấy tượng nào cũng được...


Cô MC Tịnh Tánh cuối buổi thuyết pháp cũng nói với đại chúng rằng cô đã là một trong những người như thế, khi cô tới Tu viện An Lạc ở Ventura County, thấy tượng Phật lạ trên bàn của HT Thông Hải, thích quá, Hòa Tthượng biết ý, nói thế, cô MC Tịnh Tánh mới cầm một tượng Phật trên bàn của Thầy về nhà.

Cô nói, Hòa Thượng sưu tập rất nhiều tượng Phật lạ... đại chúng được Thầy từ bi bố thí, cũng nên tới xem các bảo tàng viện của Hòa Thượng để thích gì thì cầm về.

Hòa thượng cười và nói, nhưng mỗi người, chỉ cầm một món thôi...

Sau khi Hòa Thượng giải thích về Lăng Nghiêm và Bát Nhã, mới nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma...

Hòa Thượng cầm cuốn sách Thiếu Thất Lục Môn, bản dịch của Nguyễn Minh Tiến do chính dịch giả họ Nguyễn tặng bác Mật Nghiêm, nói rằng tác phẩm naỳ rất hy hữu, chính ngay như dịch giả Nguyễn Minh Tiến cũng đã làm được những công trình hy hữu.

Hòa thượng Thông Hải nói, nhờ gặp Hòa Thượng Thích Thanh Từ nhiều thập niên trước, nên bây giờ mới sống rất an lạc, nhờ hiểu đạo...

Hòa Thượng Thông Hải nói, tất cả các Kinh Đại Thừa đều nói một pháp thôi, đều chỉ vào bản tâm thôi, không khác. Kinh Pháp Hoa nói về Tri Kiến Phật, Kinh Lăng Nghiêm nói về Niết Bàn Diệu Tâm, các Thiền sư nói là Bản Lai Diện Mục...

Hòa thượng nói, quý vị nên giữ 5 giới, gạn lọc tâm mình, lìa vọng tưởng, y hệt như ngó vách núi để thấy không người, không ta... thê nhập vắng lặng tự nhiên, lúc đó không chấp vào giáo nghĩa nữa.

Hòa Thượng Thông Hải kể về một sô Phật tử còn chấp vào hủ tục, như trường hợp xảy ra trong việc tang ma ở Hawaii. Hòa Thượng nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chớ để luông qua một đời.

Tiếp theo, Hòa Thượng dạy về Nhị Chủng Nhập trong Thiếu Thất Lục Môn của Tổ Bồ Đề Đạt Ma: có hai lối vào đạo: Một là nương theo nghĩa lý mà vào đạo, hai là nương theo công hạnh mà vào đạo.

Thứ nhất là theo nghĩa lý mà vào đạo, đó là nhờ nơi kinh giáo mà hiểu rõ được tông chỉ, tin chắc rằng tất cả chúng sinh đều có cùng một tánh chân thật, thảy đều do vọng tưởng nương theo các duyên khởi lên che lấp, làm cho tánh chân thật ấy không thể hiển lộ.

blank
Từ trái: Bác Mật Nghiêm, HT Thích Thông Hải, anh Hưng (Viet Nalanda Foundation)

Thứ nhì là theo công hạnh mà vào đạo, đây kể ra có 4 hạnh: hạnh báo oan, hạnh tùy duyên, hạnh không mong cầu và hạnh xứng pháp.

Hòa Thượng giảng chi tiết về 4 hạnh nàỳ, nêu ra nhiều thí dụ điển hình. Để tu làm sao tới tận cùng là Hạnh xứng pháp, vì Tánh thật vốn thanh tịnh, lý ấy gọi là pháp. Tin hiểu được lý ấy thì hết thảy các tướng đều là không, chẳng còn nhiễm ô, chẳng còn đắm chấp, không có ta, không có người.

Hòa thượng Thông Hải dịp này nhắc lời mời Phật tử xem Buổi Chiếu Phim Truyện Cổ Tích Phật Giáo “Công Chúa Da-Du-Đà-La” vào ngày:

Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 12/2016

Gồm 3 xuất chiếu: 12:00 giờ trưa, 3:30 chiều, và 7:00 giờ tối (Vé mời, không bán, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức để lấy vé)

Tại Saigon Performing Arts Center, 16249 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708

Chiếu phim nhằm truyền bá Chánh Pháp thông qua ngành điện ảnh, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ Chư Tôn Đức Tăng Ni già yếu, bệnh tật, sống đời sống độc cư theo tin thần “Thường độc hành, thường độc bộ” đang tu tập ở những nơi thâm sơn, cùng cốc, ít người lai vãng tại Việt Nam,

Hòa Thượng Thông Hải cũng nói rằng Hòa Thưọợng rất vui vì trong đại chúng nghe pháp hôm nay có Cư sĩ Nguyên Giác, một nhà báo hết lòng hộ pháp.

Sau đây là sơ lược tiểu sử HT Thích Thông Hải.

Hòa thượng Thích Thông Hải sinh năm 1951 tại Bến Tre, Việt Nam. Xuất gia năm 11 tuổi với Hòa Thượng Thích Thanh Từ, viện trưởng Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Thọ Cụ Túc giới năm 1976.

Tốt nghiệp Cử nhân Tôn Giáo Tỷ Giảo năm 1989 và Cao học Public Health năm 1997 tại Hawaii University, Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp Cử nhân Acupuncture tại Oriental Medical University, Hawaii, Hoa Kỳ, năm 1993.

Thành lập bệnh viện dưỡng lão Paradise Nursing Home tại Honolulu, Hawaii, từ năm 1997 đến năm 2004.

Viện trưởng Thiền Viện Chân Không – Honolulu, Hawaii, Tu Viện An Lạc – Ventura, California, Thiền Viện Chân Không – Chatsworth, California.

Hiện là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của GHPGVNTN Hoa Kỳ.

Tác phẩm dịch thuật đã xuất bản: Thiền và Sự Thể Nghiệm Tâm Linh, Học Thuật và Tư Tưởng Thiền, Thiền Tại Phật Học Trung Quốc; Truyện tranh màu song ngữ Việt Anh dành cho thiếu nhi: Truyện Cổ Tích Phật Thích Ca, Truyện Cổ Tích Chàng Vô Não Angulimala.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'!
Trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) vào sáng Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày Mùng Một Tết Quý Mão, hàng ngàn đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành Tết do Thành Phố Westminster tổ chức với chủ đề “Xuân Hy Vọng”.
Nhờ ngày Tết rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần ở Hoa Kỳ, không khí đón Tết tưng bừng và rầm rộ diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hội quán… Trong khi một số cơ sở tôn giáo trang nghiêm làm nghi thức đón Tết, một số chùa tổ chức văn nghệ Xuân và trực tiếp truyền hình, và một số nơi đốt pháo rền vang trước sân chùa, sân nhà thờ, thánh thất, hội quán… Phóng viên Việt Báo đã đi viếng Tết nhiều chùa để ghi nhận bầu không khí Tết trang nghiêm đậm đà hồn dân tộc.
Bất cứ nơi nào trên trái đất này, lòng mộ đạo của con nguời vẫn đầy ắp trong tim dù mưa hay nắng, dù mùa Đông hay mùa Xuân. Mọi người sinh ra là đã có sự tín ngưỡng ở trong lòng, vì thế dù gặp khó khăn thế nào con người cũng vượt qua. Người nghèo hay người giàu cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, người nào có lòng tín ngưỡng và cầu nguyện một cách nhiệt thành sẽ được phù hộ, sẽ được ban phước lành.
Chùa Phật Tổ trân trọng thông báo mùng 1 Tết tức ngày 22 tháng 1 và rằm tháng giêng tức ngày 5 tháng 2 năm 2023 Quý Phật Tử có thể đậu xe tại Long Beach City College Pacific Coast Campus 1305 E Pacific Coast Highway, Long Beach 90806 ( lệ phí cho mỗi chiếc xe $2 trả cho college ) sẽ có xe đưa đón về Chùa Lễ Phật và dùng cơm chay. Kính chúc quý Phật tử gần xa năm Quý Mão thân tâm Thường An Lạc. A di dà Phật.
Mở lịch Việt Nam ra, thấy đề ngày tết Nguyên Đán sắp tới là ngày Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023. Thử xét lại xem có thật đúng như vậy không, ngộ nhỡ năm nay cũng rơi vào trường hợp Tết Việt Nam đến trước Tết Trung Hoa một ngày như đã có lần xảy ra trước đây. Biết đâu chừng năm nay mùng Một Tết Trung Hoa lại là Chủ Nhật January 22, nhưng Tết Việt Nam là thứ Bảy January 21? Quyển lịch đang dùng biết là nó được tính theo múi giờ Trung Hoa hay múi giờ Việt Nam? Xin mời nhìn vào cách các nhà soạn Âm lịch xác định ngày Tết tùy theo múi giờ địa phương. (Quy Ước: Dưới đây, các tháng Âm lịch viết bằng chữ, như tháng Hai, Ba, hay Giêng, Chạp. Các tháng Dương lịch viết bằng số, như tháng 2, 3, hay January, December).
Trên thế giới chỉ có dân tộc Việt Nam nói riêng và nói chung là dân Á Đông (Tầu, Nhật, v.v…) là yêu mến ngày Tết và trọng mùa xuân hơn cả. Mùa xuân là mùa đem lại sức sống mới cho vạn vật: cây cối đâm chồi nẩy nụ, rồi hoa đua nở, cầm thú vui tươi và người người như trẻ ra. Người ta sửa soạn đón xuân ăn Tết với niềm vui rộn rã tràn ngập tâm hồn. Và người Việt Nam ăn Tết lâu hơn mọi dân tộc khác.
Chúng ta đã cảm thấy hân hoan khi đón chào năm mới Quý Mão 2023 sắp đến. Mọi người chắc hẳn sẽ cùng bên nhau ăn uống. Hút thuốc và uống rượu là những điều thường được làm khi đoàn tụ với người thân và bằng hữu để đón Tết. Thế nhưng việc hút thuốc cùng nhau hay mời nhau điếu thuốc có thật sự cần thiết để đón mừng năm mới không? Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y Học Gia Đình và Sức Khoẻ Cộng Đồng tại Đại học California, San Diego (UCSD) cho biết: “Khói thuốc lá có hơn 7.000 loại hóa chất và khoảng 70 chất trong số đó được biết là gây ung thư. Hít phải khói thuốc lá do người khác hút có thể tác hại như là tự hút và cũng có thể gây hại cho thú cưng. Cách tốt nhất để ăn mừng là tránh những nơi hút thuốc, không mời mọc thuốc lá và bỏ hút thuốc."
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'! Trong một thời gian giới hạn vào ngày 29 Tháng Một, 2023, từ 8AM tới 8PM, mọi Hội Viên Sky River Rewards có thể kiếm được 88 Điểm Tier Credit khi chơi những máy kéo và bài bàn ưa chuộng của mình! Sau đó, chỉ cần quẹt thẻ của mình ở bất kỳ một kiosk khuyến mãi nào để nhận giải thưởng.
Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel hôm nay đã công bố lễ hội mừng Tết Nguyên Đán, bao gồm phần trang hoàng đậm chất truyền thống, biểu diễn múa lân để mang lại may mắn và tài lộc, nhiều đợt rút thăm thắng tiền mặt và các giải thưởng, cũng như những món ăn thịnh soạn tại Serrano Buffet. Lễ đón Tết Nguyên Đán tại Yaamava’ sẽ bắt đầu với phần trang hoàng lễ hội nhằm tôn vinh truyền thống thường niên của người Châu Á. Ý tưởng thiết kế năm nay được kiến tạo nhằm đưa khách tham quan vào một dòng chảy tương tác của các thiết kế phối hợp chặt chẽ mang lại sức sống và vận may của chú thỏ. Với chủ đề “Yaamava’s Great Fortune”, vô số chú thỏ đã được giao nhiệm vụ mang lại sức mạnh, tuổi thọ và may mắn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.