Hôm nay,  
Việt Báo Online
banner-orange-nba-728x90-kb banner-orange-nba-728x90 banner-orange-728x90-kb banner-orange-728x90

Chú Giải Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký 11 12

30/10/201600:01:00(Xem: 1832)
Chú Giải Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký 11 12
Chú Giải:
Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký
 
Nguyễn Văn Sâm
  

(Chuyện 11, 12)
  

Quyển Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký là quyển sách bán chạy nhứt của nhà văn nầy. In tới lui nhiều lần, năm 1914 đã in tới ngàn thứ chín. Những lần in không đề tái bản lần thứ mấy và in bao nhiêu thì phải nói là cơ man.

Tại sao quyển truyện mỏng nầy lại có sức hấp dẫn như vậy? chính là nhờ ông Trương khi viết đã đưa ra hai mục tiêu và đã làm gần như trọn vẹn

1. Giáo dục về luân lý. Người đọc cẩnthận sẽ thấy những bài học tốt cho cách ở đời, cách xử thế, ứng xử trong trạng huống cần thiết, đề phòng kẻ xấu, chớ cả tin..

2. Dùng tiếng Annam (Việt Nam) ròng. Trong toàn quyển chuyện không sự kiện làm văn chương, mặc dầu điều nầy không hẵn là xấu, mà chỉ có sự sử dụng tiếng Việt thường nhựt, với những từ ngữ của người bình dân. Người đọc đón nhận cũng vì lẽ đó.

Ngoài ra vì tác giả khéo léo cho thấy sinh hoạt của dân chúng có thể nói là cuối thế kỷ 19 nên đây là nguồn tư liệu dồi dào về những chi tiết của cuộc sống dân ta mà gần như ngày nay không thể thấy (ăn ong, ăn bánh lớ, cái chày mổ, cái đường câu ống, sư làm đám, hầm bắt cọp, bắt chồn, tục mai dong, tục ở rể…).

Sách viết hơn trăm năm trước, bằng chữ của dân miền cực Nam nên chắc chắn là khó hiểu với phần đông người đọc hiện giờ. Sự chú giải những từ nầy là cần thiết nên quyển sách Chú Giải Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký có lý do để ra đời.  Cũng là để cho người dùng không bị sách in sai dẫn vào những kiến thức sai lạc về mặt ngôn ngữ xưa.

Victorville, CA, tháng 11, 2016

 

11. Kén rể hay trớ trinh[1] láo xược

blank

    
   
Ông kia giàu có, có một đứa con gái xinh tốt lịch sự[2]. Nhiều nơi gắm ghé[3] muốn đi nói[4], mà ông cha thì ý muốn kén một chàng rể cho lanh lợi, nói láo, trớ trinh. Có một anh nọ, tốt trai mà nghèo, ở xa nghe đồn ông ấy kén rể hay nói láo, mà cũng đã có nhiều nơi tới làm rể, láo xược thôi cũng đã hết sách hết vở[5], mà cưới không được con ông ấy[6]. Vậy nó mới tới làm rể, mà ăn ở cứ mực thiệt mà làm[7]. Như vậy cũng đã lâu. Ngày kia anh ta mới tính đã tới nước[8] nói láo, thì ra thưa với cha vợ, xin về chịu tang cha, ít ngày sẽ trở lại.

     Cách chừng được vài ba tháng, nó mới trở về, tay cầm đường câu ống[9], vai quảy một con cá lớn, đã tươi mà lại ngon thịt, vô nhà. Cha vợ mừng hỏi? Cá ở đâu mầy vác mầy đi vậy? Nó mới nói: Thưa với cha, cá của tôi câu, có cái đường câu[10] của cha tôi thuở trước làm nghề để lại, tôi đem theo, để có lỡ bữa[11] câu ăn nó cũng đỡ; (tr. 18) tôi mới câu được ngoài vàm[12], còn tươi, đem cho cha nấu canh ăn một bữa.

     Bữa kia ông cha vợ biểu sắm ghe đi câu chơi. Nó đem câu đồ[13] đi. Tới khúc sông có đá hàn[14], nó thả câu xuống mắc trong đá, kéo hò lơ hò dịch[15] không lên. Nó nói: Cha chả! Con cá thật đà nên lớn! Thôi, tôi lên trên quán uống nước, rồi thì tôi sẽ xuống mà lội lặn, mà bắt nó mới được. Giả đò đi uống nước, mới lấy mỡ, hành, tiêu ớt, ướp nướng một miếng khô, bọc trong lưng[16] mà xuống. Một hồi giập bã trầu[17], nó trồi lên, tay cầm miếng khô miệng nhai nguổm nguảm[18]. Cha nó hỏi: Khô ở đâu mà ăn làm vậy? Thì nó nói: Vua Thập điện dưới ngài quải cho ông bà[19], nên ngài nói với tôi, ngài mượn con cá, để làm dọn đãi. Đang có dọn dẹp ầm ạp[20] dưới đấy, ngài mời tôi ở lại ăn, mà tôi kiếu về[21] sợ cha trông; nên ngài biểu đưa một miếng khô cho tôi cầm về ăn mà uống rượu; người nghe nói có cha đi nữa, thì người dặn biểu mời cha xuống chơi.

     Ông cha nghe lời xuống, nó liệu chừng còn đặng một sải nữa mà tới đó, thì nó dùn dây[22] lại va đầu ông ta vào đá xẻ ra[23], chảy máu; rồi trồi lên. Nó thấy vậy, nó kêu trời van đất, sao vua Thập điện ở bất nhơn làm vậy? Rồi, nó lấy muối ớt, nó xát vô[24] cho. Rát rao[25] lắm, mới nói ra: Thật mầy đã khéo nói láo! Gặp đặng thằng rể như ý, về gả con cho nó liền[26]. (tr. 19)

 

12. Bụng làm dạ chịu

 

    Có một anh bất tài chẳng biết làm gì mà ăn, mới đi học làm thầy bói[27]. Bói nhiều quẻ cũng khá ứng[28]; nên thiên hạ tin đua nhau đem tiền đến xin bói. Làm vậy ăn tiền cũng đã khá, lại càng ra dạn dĩ càng đánh phách[29] khua miệng rân[30].

    Bữa kia trong đền vua, có mất con rùa vàng[31], kiếm thôi đã cùng khắp, mà không ra.

     Người ta mới tâu có anh thầy bói kia có danh, xin cho rước va tới, mà dạy gieo quẻ bói thử, họa may có được chăng. Vậy vua giáng chỉ dạy sắm võng dá[32], quân gia dù lọng cho đi rước cho được anh ta đem về.

     Thấy quân gia rần rộ tới nhà, trong bụng đà có lo có sợ, không biết lành dữ dường nào. Chẳng ngờ, nghe nói vua đòi đến bói, mà kiếm con rùa vàng của vua mất đi, trong lòng đã bấn bíu[33], lo đái ra cây[34], sợ e bói chẳng nhằm, mà có khi bay đầu đi[35]. Mà phải vưng phải đi, đánh liều mặc may mặc rủi,. Bịt khăn bận áo[36], bước lên võng ra đi, nằm những thở ra thở vô không biết liệu phương nào[37], mới than rằng: Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van.

     Chẳng ngờ may đâu hai thằng khiêng võng, một đứa tên là Bụng một đứa tên là Dạ, là hai (tr. 20) đứa đã đồng tình ăn cắp con rùa của vua. Nghe thầy nói làm vậy, thì ngờ là thầy thông thiên đạt địa[38] đã biết mình rồi: sợ thầy tới nói tên mình ra, vua chém đi, cho nên để võng xuống, lại lạy thầy xin thương xót đến mình, vì đã dại sinh lòng tham, mới ăn cắp con rùa ấy, mà dấu trên máng xối. Xin thầy làm phước, đừng có nói tên ra, mà chúng tôi phải chết tội nghiệp.

     Anh thầy[39] nghe nói mới hở hơi[40] được, đem bụng mừng, thì mới nói: Thôi, tao làm phước, tao không có nói đâu, mà hòng sợ[41]. Tới nơi anh ta bói xong, kiếm được, rồi vua trọng thưởng, lại phong cho chức sắc về vinh vang.

     Mà vốn thiệt là việc may đâu mà nên mà thôi[42]. Chẳng phải là tại va có tài nghề chi đâu! Ở đời có nhiều người nhờ vận may mà nên mà thôi, chớ chẳng phải tài tình chi[43].

 [1] Trớ trinh: Nói qua nói lại, lật lọng, HTC, Trớ trinh: Nhiều lời nói, dối trá, láo xược.

[2] Lịch sự: Đẹp, có nhan sắc. Chữ nầy nay đã biến nghĩa thành ra là người biết cách giao tế.

[3] Gắm ghé: Muốn đi hỏi cưới.

[4] Đi nói: Đi hỏi cưới con gài nhà ai.

[5] Hết sách hết vở: Hay quá. Hay còn hơn sách.

[6] Vậy thì ngày trước chuyện làm rể bị xù, bị lật độ, nói theo ngày nay là bị bẻ chỉa không cho cưới cũng là khá bộn bàng!

[7] Cứ mực thiệt mà làm: Sống, hành động thiệt thà, chơn chất.

[8] Tới nước: Tới lúc, tới cở, tới hoàn cảnh… chữ nước nghĩa nầy còn thấy ở từ hết nước, thua nước, nước tiên, nước hậu…

[9] Đường câu ống: HTC, Câu ống: Câu có ống nối cũng là cách câu dầm. HTC giải thích hà tiện lời quá, tôi chưa thấy cái câu ống nên đọc lời giải thích nầy cũng chưa hình dung được câu ống ra làm sao. Trên google có nhiều người nói nhiều về câu ống nhưng có thể là cách câu ống nầy mới chớ không phải cái đường câu ống mà Trương Vĩnh Ký nói chăng?

[10] Cái đường câu: Theo nghĩa của đoạn nầy thì đây là cái cần câu. HTC: Đàng câu: Sợi dây câu. Điều nầy cho ta suy ra ngày xưa có lúc người ta câu không dùng cần câu mà chỉ thả xuống nước sợi dây câu thôi, như trẻ nhỏ nhà quê thường dùng.

[11] Lỡ bữa: HTC, Đương ăn nửa bửa; không nhằm bữa ăn, quá bữa ăn. Anh tới lỡ bữa, không biết làm sao. Ở đây có nghĩa là lúc thiếu thức ăn.

[12] Vàm: Chỗ cửa sông, như Vàm Cỏ, vàm Tượng, vàm Tuần.

[13] Câu đồ: Có lẽ là đồ câu in sai?

[14] Đá hàn: Đá ngầm dưới long song, lòng rạch.

[15] Hò lơ hò dịch (kéo câu/lưới): Kéo hết sức, kéo mệt thở le lưỡi. Hò lơ là tiếng hò cuối câu để làm khiến cho bớt mệt khi nhiều người làm công việc nặng nhọc.

[16] Bọc trong lưng: Giấu trong lưng quần.

[17] Giập bã trầu: Thời gian ngắn chừng ăn xong một miếng trầu.

[18] Nhai nguồm nguàm: Nhai miệng đầy thiếu điều rớt thức ăn ra ngoài. HTC, Nhai ngỏm ngoãm: Nhai lớn miệng, miệng cham bam.

[19] Quải cho ông bà: Cúng cơm cho vong linh ông bà hưởng. Đám giỗ ông bà.

[20] Ầm ạp: HTC không có từ nầy mà chỉ có từ ầm ầm ai cũng đã biết nghĩa.

[21] Kiếu về: Xin phép về sớm trogn đám tiệc, đám hội… Lời nói lịch sự.

[22] Dùn dây: Thả lỏng, thả thêm cho dây dùn lại. CD: Dây dùn khó đứt bạn lang khó tìm.

[23] Xẻ (đầu ) ra: Tét đầu. Thương tích hở miệng.

[24] Xát vô: Trét vô.

[25] Rát rao: Rát, xót xa, rát quá.

[26] Thú thiệt là tôi không thích cái chuyện nầy, ghét nữa là khác. Ai đời ông già có con gái cưng mà quyết gả cho thằng nào láo thiên láo địa,vậy thì nói láo lên ngôi sao? Hay là Trương Vĩnh Ký có tài tiên tri cho cả trăm năm sau?

[27] Ngay từ câu đầu Trương Vĩnh Ký đã cho thấy ông chê bai nghề nầy. Bói ra ma!

[28] Ứng (bói): Bói trúng.

[29] Đánh phách: Làm phách.

[30] Khua miệng rân: Ba hoa về tài của mình.

[31] Có mất con rùa vàng: Cách nói kiểu dư chữ nay không được dùng nhiều nữa.

[32] Võng dá: Nguyên bổn viết như thế, tự điển viết võng giá, tức võng lọng, những thứ dùng mời rước quan chức hay người đáng kính trọng. Như xe limousine ngày nay! Nói láo đời nào cũng vậy, ăn trên ngồi trước thiên hạ.

[33] Bấn bíu: Lo lắng quá nhiều. Bấn xúc xích.

[34] Lo đái ra cây: Lo quá sức.

[35] Bay đầu: Bị xử trảm. Xưa làm việc với vua, ngán cái chuyện nầy do thất bại hay không vừa ý vua

[36] Bịt khăn bận áo: Sửa soạn áo quần tề chỉnh. Nhờ Trươgn Vĩnh Ký dùng chữ bịt khăn ta nay hình dung được phần nào lối ăn mặc ngày xưa: Khăn bị trên đầu khi ra đường. Nó là hình thức đầu tiên của khăn đóng sau nầy.

[37] Liệu phương nào: Tính cách nào, nghĩ cách gì đó để giải quyết vấn đề.

[38] Thông thiên đạt địa: Biết chuyện trên trời dưới đất. biết nhiều điều người khác không biết.

[39] Anh thầy: Dùng từ kiểu nầy cũng là dụng ý của tác giả, như chữ va ở dưới, coi thường tên thầy bói.

[40] Hở hơi: Thở ra khoan khoái, hết lo rầu.

[41] Mà hòng sợ: Đừng lo sợ.

[42] Mới hở hơi: Mới thở được, mới hết lo lắng.

[43] Lới bình luận thường có cuối truyện của ông Trương..
.

17/03/2018(Xem: 150)
Có bao giờ người gặp nạn lại cảm thấy mình là hiệp sĩ? Tôi xúc động về cái cách gọi tên sự việc của Ls Phạm Công Út. Đất nước tôi hiện có rất nhiều những người đã chọn sống và hành động như thế. Tôi yêu đất nước mình vì tôi yêu những con người “hiệp sĩ” của đất nước tôi.
17/03/2018(Xem: 486)
hình ảnh anh thương gia mặc đồ vest tay xách chiếc cập đầy tiền nhưng trên vai có mang khẩu súng, TQ vừa muốn khai thác thị trường và tài nguyên thế giới vừa biến các nước cận biên thành chư hầu
17/03/2018(Xem: 338)
Việt Nam cần biết Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng Hoà Liên Bang Đức Heiko Maas là ai.... Tùy theo mức quan trọng, một lúc nào đó, Bộ trưởng Maas sẽ mở hồ sơ "Việt Nam" với những vấn đề phức tạp nhưng không hoàn toàn mới lạ với ông
17/03/2018(Xem: 210)
Thời gian : 11:00 am - 3:00 pm , March 18-2018 Địa điểm : Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd. Westminster.CA 92683
17/03/2018(Xem: 1151)
ngày 10 tháng 3/2018, ở xa quê nhà nửa vòng trái đất chs NQ ở Houston, cùng quý Thầy Trần Phiên, Nguyễn Phi Long, Đào Đức Thiện, ăn Tết Mậu Tuất ở tư gia của chs NQ K9 Lâm Sĩ Đắt
17/03/2018(Xem: 1016)
không ai ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Donald Trump dồn hết nghị lưc và hy vọng vào cuộc đàm phán với bắc Triêu Tiên. Chắc chắn cuộc đàm phán giữa Mỹ và BTT sẽ đi đến kết quả mọi bên cùng thắng
17/03/2018(Xem: 1091)
Nay định viết một đề tài khác, nhưng nhận thấy chuyện các bà ở Pháp hãy còn sôi nổi lắm nên trở lại, dĩ nhiên, nội dung khác với những chuyện mới về phụ nữ khá hấp dẫn.
16/03/2018(Xem: 756)
Gia đình Hải Quân và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ hai Cựu Dân biểu Trần văn Sơn, bút hiệu Trần Bình Nam, pháp danh Tâm Đạt vào trưa ngày 11 Tháng 3, 2018 tại Chùa Bồ Đề ở Philadelphia, PA.
16/03/2018(Xem: 453)
đón mừng một mùa Xuân mới Hội Đồng hương Quảng trị đã tưng bừng tổ chức tiệc mừng Xuân vào trưa ngày 4 Tháng 3, 2018 tại Nhà hàng Harvest Moon, Falls Church,VA.
16/03/2018(Xem: 1732)
Sau chuyến du lịch Nepal, trên máy bay về Hoa Kỳ, chúng tôi bảo nhau, “Nếu có kiếp sau, Trời cho làm người, xin đừng cho chúng tôi làm người phụ nữ Nepal”
16/03/2018(Xem: 471)
Xin trả lời bằng câu hỏi: Quý thân hữu, người Việt tha thiết với tương lai vận mệnh quốc gia, quý vị có chắc rằng một chế độ dân chủ sẽ là một chế độ đưa quốc gia Việt Nam thoát cảnh nghèo đói tăm tối không?
16/03/2018(Xem: 403)
Muốn biết đảng và nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam khiếp nhược trước đồng tiền và áp lực quân sự của Trung Cộng như thế nào thì chỉ cần so sánh thái độ và việc làm của họ trong hai biến cố: Tổ chức ăn mừng 50 năm tấn công Mậu Thân 1968 ở miền Nam Việt Nam, nhưng lại không dám hé răng lên án Trung Cộng đã thảm sát 64 lính Công binh Hải quân ở Gạc Ma, Trường Sa năm 1988.
15/03/2018(Xem: 739)
Vào lúc 2:00PM Thứ Bảy 10/3/2018 tại phòng họp Issac Newton Center của Quận Hạt Santa Clara County, số 70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110 Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi Lễ Ra Mắt Ban Vận Động
15/03/2018(Xem: 1890)
Được đi du lịch là niềm vui, là điều thích thú cho nhiều người. Người Việt đã thuộc lòng câu ca dao “Đi cho biết đó biết đây / Ở nhà với mẹ (vợ) biết ngày nào khôn”.
15/03/2018(Xem: 1050)
yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh quân sự riêng của Việt Nam. Nếu sức mạnh đó đủ sức răn đe thì Trung Quốc sẽ không dám tấn công hoặc chiếm thêm đảo của Việt Nam - một cuộc chiến lập tức gây khủng hoảng toàn cầu và vô cùng bất lợi cho Bắc Kinh
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 03/2018, Microsoft đã vá các lỗ hổng Meltdown và Spectre. Dù cho biết sẽ có thêm nhiều bản vá khác được phát hành trong thời gian tới, công ty cũng đang cố gắng để đảm bảo không ai có thể lợi dụng lỗ hổng để nhắm vào người dùng.
Tính đến tháng 03/2018, theo dữ liệu thị trường bởi công ty Counterpoint Research, phân khúc phát triển nhanh nhất trên thị trường smartphone toàn cầu không thuộc về các điện thoại Android giá rẻ như Google kỳ vọng. Mà thay vào đó, các điện thoại chất lượng cao hàng tân trang (refurbished) với thương hiệu iPhone của Apple đang dẫn trước Android một khoảng cách khá xa.
Khoảng giữa tháng 03/2018, hãng sản xuất máy bay Airbus đã ra lệnh cho nhân viên trên toàn cầu ngừng sử dụng Microsoft Office sau nhiều năm gắn bó. Thay vào đó, Airbus sẽ sử dụng bộ công cụ G Suite của Google cho việc xử lý công việc và giao tiếp trong nội bộ.
Trong nhiều năm, YouTube đã là thiên đường của những đoạn video nhảm nhí, công kích, và tất cả các thể loại tin tức sai sự thật. Để giải quyết tình trạng, YouTube sẽ hiển thị các liên kết đến các bài viết trên Wikipedia khi người dùng xem các video có vấn đề.
Khoảng giữa tháng 03/2018, trang Commercial Times của Trung Quốc đã trích dẫn thông tin cho rằng Apple đã yêu cầu đối tác Wistron của hãng tạm ngừng lắp ráp iPhone, vì nghi ngờ đơn vị đã dùng linh kiện không rõ nguồn gốc.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Volkswagen, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, sẽ trang bị cho 16 nhà máy để sản xuất xe điện cho đến cuối năm 2022, thay vì sản xuất xe điện tại 3 nhà máy như những kế hoạch trước đây. Volkswagen dự kiến sẽ lắp ráp khoảng 3 triệu chiếc xe mỗi năm, từ 2018 đến năm 2025. Hãng cũng ký kết được những thoả thuận với các nhà cung cấp pin như Samsung SDI, LG Chem và Contemporary Amperex Technology.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Trung tâm Quốc gia về Thay thế, Tinh lọc và Giảm thiểu Thú vật trong Nghiên cứu (NC3Rs) của Anh đã trao giải thưởng quốc tế năm 2017, cho một nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Oxford. Công trình được vinh danh là công trình về nghiên cứu sử dụng mô phỏng máy tính, thay thế cho động vật sống trong các thử nghiệm khoa học.
Tính đến tháng 03/201, NBC News, cũng giống như các đài phát sóng tin tức khác, đang gặp phải một vấn đề với đối tượng khách hàng đang ngày càng già đi. Theo dữ liệu của Nielsen, tuổi trung bình của đài "NBC Nightly News" là 64 tuổi
Khoảng giữa tháng 03/2018, Intel cho biết đang chuẩn bị ra mắt các biện pháp bảo vệ phần cứng khỏi lỗi bảo mật Spectre, được phát hiện trong năm 2017. Trong khi lỗ hổng Meltdown vẫn sẽ được tiếp tục đề cập trong các bản nâng cấp phần mềm, CEO Brian Krzanich cho biết công ty đã tái thiết kế lại các phần của bộ vi xử lý để đem đến những mức bảo vệ mới thông qua việc phân vùng, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các biến thể của Spectre. Vi xử lý Xeon thế hệ tiếp theo của Intel và vi xử lý Intel Core thế hệ 8 sẽ bao gồm phân vùng mới, và sẽ được xuất xưởng vào nửa cuối của năm 2018.
Khoảng giữa tháng 03/2018, David Kleidermacher, trưởng bộ phận bảo mật của Android cho rằng Android hiện đã an toàn ngang ngửa với các đối thủ, dù không nêu tên nhưng rõ ràng đang muốn nhắc tới iOS của Apple. Dù thừa nhận Android là nền tảng mở và khó kiểm soát về bảo mật và có khả năng bị tấn công cao hơn, nhưng David Kleidermacher cho biết đội ngũ Google đã rất cố gắng để tìm lỗ hổng và đưa ra bản vá kịp thời.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Apple chính thức công bố lịch trình sự kiện WWDC 2018. Theo đó, sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 04/06/2018, đến ngày 08/06/2018. Các nhà phát triển phần mềm đã được phép ghi danh để nhận vé mời tham gia sự kiện.
Khoảng giữa tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, Spotify đang thử nghiệm tính năng điều khiển việc chơi nhạc bằng giọng nói. Hiện đã có một nhóm nhỏ người dùng ở Mỹ đã bắt đầu được trải nghiệm chức năng mới.
Khoảng giữa tháng 03/2018, tại MWC 2018, Sony đã chính thức ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới Xperia XZ2 và XZ2 Compact.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Microsoft hiện đang chuẩn bị những bước cuối cùng để hoàn thiện Windows 10 Redstone 4, có tên gọi Springs Creators Update và ra mắt người dùng Windows vào tháng 04/2018. Tuy nhiên, hãng cũng đã đưa ra thông báo khai tử phiên bản Windows 10 version 1607 (Anniversay Update) – phiên bản Windows 10 được đánh giá là ổn định nhất hiện tại.