Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Sử Việt: Nguyễn Văn Tường

05/07/201600:01:00(Xem: 4348)
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần).
________________ 
NGUYỄN VĂN TƯỜNG
 (1824 - 1886)
.
     Nguyễn Phước Tường, quê huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Vào năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), Nguyễn Phước Tường thi đỗ tú tài nhưng bị phát hiện phạm quốc tính (trùng tên), vì tên chữ lót “Phước” bị húy kỵ với triều Nguyễn, nên bị tội. Năm 1850, ông sửa tên lót thành “Văn”, là Nguyễn Văn Tường đi thi đậu Cử nhân. Được đề cử chức huấn đạo Mộ Đức. Năm 1853, bổ ông làm tri huyện Thành Hóa (tỉnh Quảng Trị). 
.
     Năm 1862, ông về kinh giữ chức biện lý Bộ Binh, rồi làm án sát Quảng Nam. Từ năm 1866 đến 1868, ông trở lại huyện Thành Hóa, với chức vụ bang biện (tham mưu), lo xây dựng căn cứ địa Thành Hóa (sau này là Tân Sở). 
.
     Ông nổi tiếng là người sắc sảo, cả quyết và mưu trí, nên từ năm 1868 đến 1873, cử ông giữ chức tán tương quân thứ, đến vùng rừng núi phía Bắc tiễu phỉ (dẹp giặc cướp ở núi rừng). Suốt 5 năm, ông là một quan văn cầm gươm xông pha trận mạc. Ông là một nhà ngoại giao, đã thương thuyết, phối hợp với quân Thanh để tiễu phỉ. Khi đấy, ông thu phục được Lưu Vĩnh Phúc (Cờ Đen), nhờ vậy thêm lực lượng chống Pháp và tiêu diệt được quân Cờ Vàng, Cờ Trắng.
      Năm 1874, ông giữ chức Thượng thư Bộ Hình kiêm Thương bạc đại thần tại kinh đô Huế, rồi bổ sung vào Viện cơ mật. Từ đấy, ông là một trọng thần tại triều đình. Ông quản lý Thương bạc viện (cơ quan ngoại giao và ngoại thương). Ông còn là người có công cải cách thuế ruộng đất. 
     .
Ngày 12-6 Quý Mùi (1884), Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết cùng đình thần lập vua Hàm Nghi lên ngôi. Hai vị phụ chính cùng nhóm chủ chiến Trần Xuân Soạn, Trương Văn Để âm thầm chống Pháp. Lúc đó, chính phủ Pháp cử De Courcy sang nước ta, muốn xâm lược toàn cõi Bắc Kỳ và chiếm kinh đô Huế.       
      Sau trận quật khởi năm 1885 tại kinh thành Huế, Nguyễn Văn Tường cho người rước vua Hàm Nghi và Tam cung (Hoàng thái hậu Từ Dũ, Trung phi Vũ thị, Học phi Nguyễn thị) ra khỏi kinh thành. Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn cố cầm cự sự tấn công của quân Pháp. Trần Xuân Soạn là vị tướng can trường, ông có nhiệm vụ rút quân cuối cùng.
.
     Có lẽ cần thực thi kế sách “đánh và đàm”, nên ông đã quay lại điều đình với Pháp (nên bị nghi hàng giặc). Ông đã nhờ giám mục Caspar, đưa ông gặp tướng De Courcy. De Courcy buộc ông ban bố một vài lệnh lạc “hòa hảo giữa hai nước Việt-Pháp”, rồi ra thời hạn cho ông: “Trong vòng 2 tháng phải tìm cách đưa vua Hàm Nghi về triều”. Ông phái Phạm Hữu Dụng cầm sớ ra Quảng Trị, tâu xin rước vua về. Tôn Thất Thuyết bảo Dụng: “Nguyễn Văn Tường cố gắng thương thuyết với Pháp 2 điều là Pháp không được tiếp tục bức hiếp và phía ta cũng nên đoàn kết với Pháp. Nếu được như thế, mới có thể rước vua Hàm Nghi về lại kinh đô”.Tôn Thất Thuyết không để Dụng gặp vua Hàm Nghi và cũng không cho vua biết. Đây có thể là sự phối hợp giữa 2 ông Tường và Thuyết thiếu chặt chẽ, do tình huống khó khăn, cũng có thể chỉ tính toán cho việc đối phó với Pháp mà thôi. Ngay sau đó, bằng sự liên lạc mật, họ lại nhất trí vẫn duy trì kế sách "kẻ ở người đi"?.          

.
      Trong 2 tháng đầu, Nguyễn Văn Tường bị Pháp quản thúc tại Sở Thương bạc, do một trung đội lính viễn chinh Pháp canh giữ, sĩ quan Schmitz chỉ huy. Tất cả mọi sắc dụ do Thái hậu Từ Dũ ký, được Miên Định (chú ruột vua Tự Đức, hiện giữ chức nhiếp chính giám quốc) bàn bạc, thông qua và Nguyễn Nhược Thị Bích (1830-1909, tác giả Hạnh Thục ca) chấp bút. Việc đưa vua Hàm Nghi về triều không thành. 
.
     Tuy bị quản thúc nghiêm ngặt, ông vẫn đấu tranh hết sức gay gắt với nhóm người "đón gió trở cờ". Trong khi đó, phong trào "Cần vương" nổi lên khắp cả nước. Mà ở các tỉnh tả kỳ (từ kinh đô Huế vào phía Nam), có thể do Nguyễn Văn Tường âm thầm chỉ đạo tổng quát. Còn Tôn Thất Thuyết thì đã ra mặt phụ trách các tỉnh hữu kỳ (từ kinh đô Huế ra phía Bắc).
  .
     Ngày 5-9-1885, Pháp ra lệnh bắt Nguyễn Văn Tường. De Courcy chỉ thị De Champeaux công khai cáo thị khắp nước. Quốc sử quán triều Nguyễn đã ghi:“Đô thống Đại Pháp là De Courcy bắt Thái phó, Cần Chánh điện đại học sĩ, lãnh Lại bộ thượng thư, kiêm sung Cơ mật viện đại thần, Kỳ Vĩ quận công là Nguyễn Văn Tường xuống tàu thủy chạy đi Gia Định”. Trong chuyến lưu đày những người chống Pháp, ngoài Nguyễn Văn Tường, còn có: Phạm Thận Duật, Tôn Thất Đính (cha của Tôn Thất Thuyết) đến đảo Tahiti. Trên đường đi, Phạm Thận Duật bị bệnh chết trên tàu, xác bỏ xuống biển. Ngày 30-7-1886, tại Tahiti là quần đảo thuộc địa của Pháp, Nguyễn Văn Tường mất, thi thể ông được quàn giữ, sau vài tháng Tôn Thất Đính đưa về Đại Nam, an táng ở Quảng Trị.
 .
     Nguyễn Văn Tường ngoài sự nghiệp chính trị, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, ông đã viết: Nam Kỳ tấu nghị; Bắc Kỳ tấu nghị; Thương bạc viện phúc; Văn thư thương thuyết nhà Thanh để viện binh tiễu phỉ. Thơ ca Nguyễn Văn Tường sáng tác giàu cảm xúc, đầy trách nhiệm trước vận nước; đa số thơ ông sáng tác, trong 5 năm tiễu phỉ ở rừng núi Bắc bộ.
.
 *- Thiết nghĩ: Có một số sách và tài liệu ghi rằng Nguyễn Văn Tường là kẻ đầu hàng giặc Pháp và là kẻ đầu độc vua Kiến Phúc, ông đã hãm hại vua khi tư tình với bà Học Phi. Nhưng sau khi chúng tôi tra cứu các tài liệu và so sánh tỉ mỉ, lại thấy rằng nói vậy không đúng, vì những kẻ chủ hòa và thực dân Pháp muốn tung tin thất thiệt để hạ uy tín những người chủ trương chống Pháp bấy giờ là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Vua Đồng Khánh, do De Courcys chỉ đạo, đã xử án nhóm chủ chiến ở triều đình Huế, từ ngày 5 tháng 7 đến 5 tháng 9 năm 1885. Bản án chung thẩm được công bố vào tháng 9-1885 (tháng 8 Ất Dậu): “Tôn nhân phủ và đình thần dâng sớ tâu bày tội trạng của Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, xin tước hết quan tước và tịch thu gia sản; tham tri Trương Văn Đễ đã quá cố và chưởng vệ Trần Xuân Soạn đều là bè đảng làm loạn, cũng tước cả quan chức. Các quan địa phương phải tìm bắt: Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn và chém ngay để tỏ rõ hiến pháp trong nước". Vua Đồng Khánh nghe theo. 
Từ đấy, chứng minh tội và công của Nguyễn Văn Tường đã rõ ràng, mong hậu thế xem xét đúng đắn về ông.
      .
Cảm niệm: Nguyễn Văn Tường
 .
Nguyễn Văn Tường, tổ quốc lo toan
Chống Pháp gian nan, giữ sắt son 
Tân Sở chiến khu, nung nấu nghĩa   
Vẫy vùng thế yếu, khó khăn tròn!
.
Nguyễn Lộc Yên  

.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Có anh bạn đồng hương và đồng nghiệp trẻ, sau khi tình cờ biết rằng tôi là dân thuộc bộ lạc Tà Ru (tù ra) bèn nhỏ nhẹ khen: Không thấy ai đi “cải tạo” về mà vẫn lành mạnh, bình thường như chú! Chưa chắc đó đã là lời chân thật, và dù thật thì e cũng chỉ là câu khen trật (lất) thôi! Nói tình ngay, tôi không được “bình thường” hay “lành mạnh” gì lắm. Tôi ít khi đề cập đến những năm tháng lao tù của mình, giản dị chỉ vì nó rất ngắn ngủi và vô cùng nhạt nhẽo.
Trước hết nói về thị trường địa ốc ở Trung Quốc hiện chiến 25-30% GDP – so với 9% GDP ở Mỹ năm 2006 tức là vào lúc cao điểm trước cuộc khủng hoảng địa ốc 2007-08. Nhà đất chiếm 80% tài sản của dân Tàu (so với 40% ở Mỹ). Người Hoa không có nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu như ở Hoa Kỳ nên để dành tiền mua nhà nhất là khi giá nhà tăng liên tục từ 30 năm nay (trừ những lúc giá cả khựng lại trong ngắn hạn như vào năm 2014.) Ngành địa ốc ở Trung Quốc nếu suy sụp trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến GDP, và trực tiếp tác động lên dân chúng vốn dựa vào giá nhà như khoảng đầu tư lớn nhất trong đời chuẩn bị cho cưới hỏi, hưu trí hay gia tài để lại con cháu. Cho nên Bắc Kinh vô cùng thận trọng quản lý khủng hoảng địa ốc để không nổ bùng trở thành bất mãn xã hội như trường ở Mỹ năm 2007 vốn dẫn đến Donald Trump và Bernie Sander năm 2016 và 2020. Khủng hoảng kinh tế nguy hiểm ở chỗ từ một đốm lửa nhỏ trong chớp mắt lây lan thành trận cháy rừng, lý do nơi tâm lý
Lời người dịch: Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Đài Loan gia nhập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã bác bỏ rõ ràng. Vào tuần trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hiện nay, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng các giảng viên Mỹ đang bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan.
Trước khi đội Việt Nam gặp đội Tàu China trong giải đấu chọn đội đại diện Châu Á dự World Cup Qatar 2022 ở bảng B ngày 7 tháng 10 năm 2021 thì báo chí quốc tế đưa ra nhiều nhận xét nhưng tổng quát là trình độ 2 đội coi như ngang ngửa nhau. Đội nào cũng có cơ hội thắng đội kia.Tuy vậy, cũng có vài ý kiến lo ngại rằng yếu tố chính trị sẽ xen vào chuyện thể thao- một trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự của quốc gia.
Sau 2 năm vật lộn với dịch Covid-19, tình hình kinh tế Việt Nam đang đứng trước viễn ảnh u tối nhất kể từ khi Đổi mới 35 năm trước đây (1986). Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam thì: “Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; khu vực dịch vụ giảm 9,28%.“
Ngược lại, những biến cố dồn dập đủ loại trong COVID-19 mở ra cuộc đấu tranh chính trị mới: đòi quyền được sống còn, có thuốc trị cho tất cả, đi lại an toàn, đó là một cái gì thiết thực trong đời sống hằng ngày và không còn chờ đợi được chính quyền ban phát ân huệ; nó khiến cho người dân có ý thức là trong các vấn đề nội chính, cải tổ chế độ là cần ưu tiên giải quyết. Người dân không còn muốn thấy vết nhơ của Đồng Tâm hay tiếp tục qùy lạy van xin, thì không còn cách nào khác hơn là phải có ý thức phản tỉnh để so sánh về các giá trị tự do cơ bản này và hành động trong gạn lọc. Tình hình chung trong việc chống dịch là bi quan và triển vọng phục hồi còn đấy bất trắc. Nhưng đó là một khởi đầu cho các nỗ lực kế tiếp. Trong lâu dài, dân chủ hoá là xu thế mà Việt Nam không thể tránh khỏi. Cải cách định chế chính trị và đào tạo cho con người để thích nghi không là một ý thức riêng cho những người quan tâm chính sự mà là của toàn dân muốn bảo vệ sức khoẻ, công ăn việc làm
Trong vài thập niên vừa qua, giải Nobel Hòa Bình và Văn Chương được xem là một tuyên ngôn của ủy ban giải Nobel về các vấn đề thời cuộc quan trọng trong (những) năm trước và năm 2021 này cũng không là ngoại lệ. Giải Nobel Văn Chương năm nay được trao cho nhà văn lưu vong gốc Tazania - một quốc gia Châu Phi, là Abdulrazak Gurnah "vì sự thẩm thấu kiên định và bác ái của ông đối với những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong vực sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa". Cũng vậy, giải Nobel Hoà Bình đã dành cho hai ký giả Maria Ressa của Phi Luật Tân và Dmitry Muratov của Nga "vì những nỗ lực bảo vệ sự tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và sự hòa bình lâu dài". Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy còn nói thêm rằng, "họ đại diện cho tất cả các ký giả đang tranh đấu cho lý tưởng này, trong một thế giới mà nền dân chủ và tự do báo chí đang đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi" và cho "nền báo chí tự do, độc lập
Sau đó, sau khi “phát khóc” và lau nước mắt/nước mũi xong, bác Hồ liền thỉnh ngay bác Lê về thờ nên mới có Suối Lê Nin (với Núi Các Mác) cùng hình ảnh – cũng như tượng đài – của cả hai ông trưng bầy khắp mọi nơi, để lập ra một tôn giáo mới, thay thế cho Phật/Chúa/Thánh Thần/Ông Bà/Tiên Tổ ... các thứ.
Sự nghiệp chính trị của đại đế Nã-Phá-Luân chẳng liên hệ gì nhiều đến Trung Quốc nên không biết tại sao ông nổi hứng tuyên bố một câu bất hủ mà giờ này có giá trị của một lời tiên tri “Hãy để Trung Hoa ngủ yên bởi vì khi tỉnh giấc nó sẽ làm rung chuyển thế giới.” Vào tháng 03/1978 có một sự kiện ít được biết đến nhưng bắt đầu lay thức gã khổng lồ Trung Quốc khi một hợp tác xã nông nghiệp ở Phúc Kiến xin phép được giữ lại phần sản xuất vượt chỉ tiêu để khuyến khích nông dân hăng hái làm việc. Đây là giai đoạn trước Đổi Mới nên viên thư ký đảng bộ của hợp tác xã bị phê bình kiểm điểm. Chỉ 8 tháng sau đó vào cuối năm 1978 Đặng Tiểu Bình tuyên bố cải tổ và mở cửa nền kinh tế. Đề nghị nói trên của hợp tác xã được mang ra thử nghiệm với kết quả sáng chói nên viên thư ký đảng được ban khen.
Sau 10 năm ra sức Xây dựng, chỉnh đốn hàng ngũ để bảo vệ đảng không tan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thừa nhận: ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.