Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giá trị của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc về Sức Khỏe Tinh Thần và Thể Chất

17/02/201600:01:00(Xem: 8064)

blank

.
Giá tr
ị của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc
về Sức Khỏe Tinh Thần và Thể Chất
.
 HH Kiều Hạnh
.

Gn đây chúng tôi có nghe ít nhiu nhn đnh v Th Dc Khí Công Hoàng Hc (TDKCHH) như TDKCHH nh nhàng quá, không đ nhanh đ đt năng lượng tha, hoc không đ mnh đ làm cho các bp tht trên cơ th thêm rn chc. Nhng nhn đnh này khi lên ch vì bn chưa hiu hết v TDKCHH.

Theo tài liu mà chúng tôi đc được trên mng “Dep.com” thì T Chc Y Tế Thế Gii (WHO) năm 1992 đã kết lun: “hình thc vn đng tt nht là đi b”. Và theo nghiên cu mi nht ca trường Đi hc Colorado va được công b thì đi b chm tt hơn là đi b nhanh.

Trường Đi hc Harvard cũng đã đ ngh các môn tp th dc tt bao gm: đi b, đi lùi, đi bước ngang, đi bng gót, bng ngón chân, bơi li, Yoga, Taichi, khí công, Kegel exercise v.v... H đã không nhc đến nhng môn tp “nhanh” và “mnh”.

Ti sao chúng ta, đc bit là các quí v đang bước vào tui hc, không nên tp nhng môn th dc “nhanh” và “mnh”? Lý do đơn gin là tp nh nhàng thì không đau, tp mnh d làm đau.
.

Khi vung tay chân quá mnh s làm hao tn năng lượng mt cách nhanh chóng, dn đến mt quân bình. Có nhng trường hp khi tp th dc, bn bt đu nhanh quá, chm dt đt ngt quá, cơ th bn không đáp ng kp thi, gây tn thương đến các cơ bp. Lâu ngày s làm bn b đau khp vai, tay, hoc chân. T hơn na, khi tp nhanh, mnh s làm bn th vi đ kp ly dưỡng khí, tim đp nhanh, áp huyết s tăng cao, d gây đt qu, có th gây nguy him đến tính mng.  

Tp nhanh, mnh làm cho cơ th bn mt mi, lăn ra ng vùi sau đó, có th giúp bn tm thi quên đi nhng căng thng, nhưng khó lòng mang đến cho bn nhng giây phút nh nhàng, thanh thn, tĩnh lng, giúp gim thiu nhng căng thng trong đi sng hàng ngày.

Các môn tp được đ ngh k trên, mi môn có nhng li ích riêng. Tuy nhiên, mi môn ch đáp ng được mt phn nào (không giúp toàn phn) cho sc khe ca con người v tinh thn, th cht và xã hi..
.

Ngoài ra chúng có nhiu gii hn, không phi ai cũng có th thc tp chúng được.

Vy thì có môn tp nào li có th TNG HP tt c nhng li ích v sc khe ca các môn th dc k trên, li không có mt gii hn nào v tui tác, sc kho và th cht  ca người tp?

Thưa, đó chính là môn Th Dc Khí Công Hoàng Hc.
.

Th Dc Khí Công Hoàng Hc có 4 nguyên tc căn bn mà nhng môn tp k trên đã không có. Đó chính là: “BM, VÒNG, VƯƠN, BUÔNG”. Chính 4 nguyên tc này, áp dng vào nhng thế tp, giúp cho bn đt được năng lượng dư tha, làm cho bp tht bn săn chc, giúp cho bn gim bt đau nhc, khe mnh hơn, không mang li nhng nguy him, gii hn k trên, mà còn giúp cho tinh thn ca bn được thanh thn, sng khoái, đim tĩnh, vui v và yêu đi hơn.

  1. Bm: mười ngón chân luôn bm xung đt khi tp Hoàng Hc. “Bm”, phi hp vi “vươn” s tiêu bt đi nhng m tha trên cơ th bn, đng thi to cho các bp tht thêm săn chc. Có nhiu bn còn khá tr, khi mi gia nhp Hoàng Hc thường hay b đau đu gi, chân nng, không co hoc nhc chân lên được. Khi bước đi, đu gi còn phát ra nhng tiếng “pop”. Sau mt thi gian tp “bm” theo li bs Phm-gia Cn hướng dn, nhng v này không còn thy đau na, đu gi không còn phát tiếng khi di chuyn. Đơn gin vì nhng thế bm giúp các bp tht chân tr nên rn chc hơn, các khp được c đng nh nhàng, mang li tính uyn chuyn đến khp và cơ bp, làm gim đau nhc. Tt hơn na là nhng v này bây gi li mang giy cao gót mt cách vô cùng thoi mái.

  2. “Vòng”: Nhng thế vòng c tay và các ngón tay. Các thế vòng này giúp gim nhc mi các ngón tay, c tay, vai và khuu tay. Thc tế có nhiu người, vì công vic làm hàng ngày phi dùng máy vi tính nhiu, b chng đau nhc c tay và tê các ngón tay. Ch sau mt thi gian ngn tp nhng thế vòng, chng đau nhc này đã không còn na.


blank

Săn chc bp tht khi Vòng

blank

Săn chc bp tht khi Vòng

  1. “Vươn”: Vươn thng tay ra, vươn lên, vươn xung, vươn ra trước và ra sau, vươn đến các đu ngón tay giúp bn giãn gân, giãn ct. Phi hp c 3 thế “Bm”, “Vòng”, “Vươn” khi tp Hoàng Hc giúp bn chuyn đng C CƠ

TH: t các ngón tay, c, khuu tay, đến vai, lưng, đu gi, chân, làm rnchc nhng bp tht, khp được chuyn đng nh nhàng, giúp cho nhng đau nhc trên cơ th dn tan biến.


blank

  1. “Buông”: Buông lng c người, t tinh thn đến th cht, buông lng vai. Thế này giúp bn buông x, thanh thn trong tĩnh lng.

.
Nào, bây gi
bn có th cùng tôi tp th 20 ln thế vòng đ xem bn có thy nóng người dn lên không, đ bn thy rng TDKCHH có đt năng lượng ca các bn, làm cho bn mi, nhưng không mt, và tinh thn bn cm thy sng khoái sau khi tp.

4 nguyên tc “Bm, Vòng, Vươn, Buông” đã được BS Phm-Gia Cn ghép vào thành bài tp căn bn 7 thế gin d, bài 18 thế phc tp hơn, và bài 64 thế. Tt c được thc tp mt cách tht t nhiên, khoan thai và liên tc, to nên nhng bài tp nhp nhàng, hu hiu và đp mt.


Chúng ta đã va nói qua 4 nguyên tc căn bn ca Hoàng Hc. Bây gi ta bước qua phn hơi th và giá tr v sc khe tinh thn ca Hoàng Hc.

4 thế: “Bm, Vòng, Vươn, Buông” k trên, phi hp vi “Ý, Tâm”/ “Thân Pháp”/ và Hơi th” (Tam Hp) to nên nét ĐP đc đáo ca Hoàng Hc.

.

Tam Hp

Bác sĩ Phm-gia Cn, Chưởng Môn TDKCHH luôn nhc nh chúng tôi hãy th mt cách tht t nhiên, hơi th ri s phi hp điu hòa vi nhng đng tác tp, theo hướng t nhiên ca nó. Trong các quá trình vòng, hoc khi giang 2 tay ra, lng ngc ta m rng ra, hơi th ca ta t nhiên đi vào. Khi bm chân và vươn thng đến 10 đu ngón tay, hơi th ta t nhiên nín li. Khi buông, hơi th ta s nh nhàng đi ra. Mi đng tác tp như thế, hơi th ra vào đu đn và sâu s giúp dưỡng khí di chuyn khp cơ th, đến các tng ph, qua nhng khúc quanh b tc, thông sut huyt mch, làm gim đau nhc, nuôi dưỡng cơ th, cho ta cm giác sng khoái.
.

Khi tp Hoàng Hc, ta tp trong khoan thai, nh nhàng. Đ “tâm ý” vào “thân pháp”: nghĩa là đưa ý vào nhng đng tác ta đang làm: khi đưa tay lên, ta biết ta đang đưa tay lên. Phi hp “tâm/ý & thân pháp & và hơi th: Khi hơi th vào, ta biết hơi th ta đang đi vào; khi hơi th ra, ta biết hơi th ta đang đi ra. Khi đ tâm ý vào hành đng, hành đng s có “thn”, có “thc”. Phi hp c 3: (tam hp), ta bng dưng hành đng chm li, khoan thai, nh nhàng. Nếu thc tp được như thế, bn s nghim rng, đây chính là nhng giây phút bn dành cho chính mình, trong tng giây tĩnh lng và tnh thc. Nhng giây phút này là ca riêng bn, không mt ai bước vào khong không gian, thi gian này ca bn c. Đó chính là nhng giây phút tuyt vi, hnh phúc nht. Kéo dài nhng giây phút đó nhiu ln trong ngày, bn nghim nhiên có mt ngày đy bình yên!
.

Tôi đã được mt s bn cùng tp HH chia s vi tôi rng h cm nhn được nhng cm giác khi h thc tp HH cũng tương t như nhng lúc h đang ngi thin: “vng lng, êm đm, trong sáng cùng nhng cm giác tinh tế xut hin trên thân th”. Tôi không ngc nhiên vi nhng chia s này và thu hiu rng s vic “biết” mình đang th trong khi thc hành thin, so sánh cùng vi s đưa “tâm ý” vào nhng đng tác khi tp Hoàng Hc đu giúp ta gn lc bt đi nhng suy nghĩ vn vơ, lôi thôi (tp nim), gi li cho ta nhng giây phút bình yên. Tho nào các bn tôi đã chia s, sau 20 phút tp HH, h cm thy đu óc thanh thn, tinh thn sng khoái, tâm tư phn chn, vui v, yêu đi, hnh phúc.    
.   

Tôi cũng không ngc nhiên khi có nhng bn chia s rng sau thi gian “chuyên cn” thc tp HH, h cm thy tính tình h thay đi: đim tĩnh hơn, không còn hay bp chp, lo s vn vơ, h cm thy hài lòng vi chính h hơn, thy yên bình hơn, và có gic ng an lành hơn.

Bác sĩ Phm-gia Cn, vi căn bn chân truyn ca môn võ Thiếu Lâm, ông hin là Chưởng Môn Vit Nam Thiếu Lâm Tht Sơn. T sư ca võ Thiếu Lâm là B Đ Đt Ma, cũng là sư t ca thin. Vì vy Chưởng Môn Pham-Gia Cn, không ít thì nhiu, (mc dù ông không công nhân, hoc ph nhn) cũng mang nh hưởng ca thin, và đang mang tính thin vào Hoàng Hc.
.

Là mt võ sư ca nhiu môn võ, Bác sĩ P.G. Cn đã thm nhun tinh thn võ đo: nhân, l, nghĩa, trí, tín. Bác sĩ Cn đã mang nhng tinh túy này cùng vi lòng thao thc chuyên tp: “qu dc, thanh tâm, tinh nghiên, chuyên luyn” vào nhng thế tp và tinh thn ca Hoàng Hc.

Là mt v bác sĩ đy lương tâm ngh nghip, đã tng là Ging sư ti Đi Hc UCLA, Hoa Kỳ: BS Cn đã dùng nhng kiến thc y hc ca mình, phi hp vi kinh nghim 50 năm luyn tp ca bn thân t các môn võ, ông đã sáng to ra môn tp tng hp và hoàn ho, gi là “Th Dc Khí Công Hoàng Hc”.
.

Bác sĩ Trn Xuân Dũng bên Úc khi biết v Hoàng Hc, đã nhn đnh TDKCHH là mt môn tp quí phái và hu hiu. Ông hy vng rng Hoàng Hc s được mang đến nhiu người, ai ai cũng cùng tp đ mi người cùng được hưởng nhng li ích này. Khi đi ging thuyết ti các chùa trong và ngoài Hoa Kỳ, các v thy đã đu tha nhn Bs P.G.Cn đã và đang thc hành hnh B Tát khi ông b c tâm huyết vào vic phát trin và qung bá TDKCHH. Võ Sư Lê Thin Ký – Denver cũng đã nói đến hnh “Vô Úy” thí khi nhc đến v Chưởng Môn Hoàng Hc.
.

Kết lun: Đ gi gìn sc khe, các bn c thong th tìm cho mình mt, hoc vài môn tp th dc nào thích hp vi mình đ thc tp. Tuy nhiên, vi nhng giá tr đc bit ca TDKCHH, tôi mong các bn hãy mang TDKCHH vào cuc sng ca các bn. C kiên nhn tp: qu dc, thanh tâm, tinh nghiên, chuyên luyn. Cho dù bn đã vào, hoc đang chp chng bước vào tui hc, hoc vn còn tr thơ, tôi tin chc là TDKCHH s giúp các bn có mt cuc sng quân bình hơn, khe mnh, vui v, yêu đi hơn. Và khi đã chiêm nghim được nhng li ích đó, hãy cùng chúng tôi mang món quà này, gii thiu Hoàng Hc đến nhng người chung quanh, cùng tp, cùng hưởng nhng giá tr v sc khe và tinh thn này. Đó cũng là 1 cách chúng ta thc hành hnh B Tát.
.

Mt môn sinh Hoàng Hc, anh Phm Thế Vinh, đã cm phc s kiên nhn ca v Chưởng Môn Hoàng Hc ca chúng tôi: gn c 10 năm nay, hàng ngày, mi sáng, ông ngi đi các môn sinh thân yêu ca ông đến lp. Ri hàng ngày, ông ging đi, ging li nhng thế tp; nói đi, nói li nhng điu ông biết. Thnh thong trong lp hc, ông li nhá ra mt vài “bí quyết” quan trng, hu mong chúng tôi có được nhiu hiu qu hơn trong vic luyn tp. Thế nhưng, chúng tôi cũng có người nghe, đ bng, đ d, chuyên cn hc tp. Cũng có v nghe ri đ đy, ham vui, ham chơi, chưa mun nm bt được nhng tinh túy ca Hoàng Hc. y thế mà ông vn kiên tâm, mi ln ging dy, li không ngn ngi, li nói đi, nói li nhng điu đã nói, đã dy, c hơn 9 năm nay.
.

Vì s cm phc đó, Hoàng Hc Phm Thế Vinh đã viết tng v Chưởng Môn ca chúng tôi bài thơ “T Nguyn” vào dp xuân 2016 này. Bài thơ chân cht, t do, mang tính t nhiên ca Hoàng Hc. Nghĩ sao, viết vy, Hoàng Hc Vinh đã ví v Chưởng Môn như ci Mai già, luôn khiêm nhường (n hin như sương), nhưng tm lòng và s phc v ca ông tht bao la và qung đi:
.

     T Nguyn

n hin như Sương, ci Mai già

Âm thm hé n, trong tĩnh mch

Nhng đóa hoa vàng, đón nng Xuân

Sc hương hương sc, lan theo gió

Lng l dâng đi, Hoàng Hc đây

          Mùa Xuân 2016 – Môn sinh HH Phm Thế Vinh..
.

Kính chúc quí v mt năm 2016 an lành, hnh phúc.

HH Kiu Hnh – PRO: (562) 242-5876Đa đim tp TDKC Hoàng Hc ti Orange County - Hoa Kỳ:  

 9032 Hazard Ave.
Westminster, CA  92683   
.                                                                                               
Hàng tu
ần có lớp:
Th tư, Th năm, Th by, Ch nht:
7:00 am – 8:00 am &
8:00 am – 9:00 am

.
.

Ý kiến bạn đọc
10/03/201623:15:47
Khách
Xin được chia sẽ qua kinh nghiệm của mình: ăn uống là yếu tố chiếm 70%, thể dục và nghỉ nghơi chỉ còn 30% cho sức khỏe cho mọi lứa tuổi.
Dù có tập môn siêu đẳng gì mà hút thuốc, rượi bia, thịt thà đầy miệng thì chỉ giúp được 30%.
Bản thân mình đã trắc nghiệm qua hơn 35 năm trường chay, bắt đầu chạy bộ tốc độ chậm hơn 15 năm qua (cộng vào ngủ nghỉ thõai mái như 1 thứ thiền của Lảo Tử) thì kết quả rất tốt. Ít khi mình bị đau ốm, chất đường và mỡ trong máu trong mực an tòan, không cần dược thảo như TV quảng cáo, và hay nhất là chưa gặp bác sỉ từ 10 năm qua (hy vọng chỉ gặp 1 hay 2 lần chót trong kiếp này).
Chúc mọi người được khỏe mạnh và mong sự chia sẽ này có phần náo ích lợi. Thân chào.
10/03/201620:15:32
Khách
Thưa ông Phạm Vô Tư, ông có thể đậu xe bên cạnh võ đường.
Kính mến
10/03/201620:13:39
Khách
Cám ơn các bác, anh chị em đã đóng góp ý kiến xây dựng.
Thưa chị Thi Nguyen, sẽ email cho chi những links để chị có thể thực tập ở nhà.
Thân mến
18/02/201617:02:19
Khách
Các vị cao niên muốn giữ được sức khỏe (bao nhiêu có thể), và tùy sức khỏe mình cho phép, cảm thấy tập được theo hướng dẫn thì tập. Còn kết qủa ra sao tùy theo có kiên nhẫn và tin tưởng để tập không thôi. Xin đừng chê bôi hết hơi và ngô ngố, ai đến tuổi trên 60 đều như thế cả các bạn già ạ . Hãy vui khỏe mà sống.
18/02/201616:36:44
Khách
Toi muon tap the duc khi cong hoang hac, nhung toi o ben Duc, ban co the cho toi ten sach de tap mon the duc nay va cho biet mua o dau. Dia chi Mail cua toi la: thithifu@t-online.de.
Thanh that cam on.
18/02/201605:52:56
Khách
Phương pháp tập nghe cũng hay quá, nhưng đia điểm tập quá nhỏ, không có chỗ đậu xe, thật bất tiện.
Phạm Vô Ttư
18/02/201601:07:24
Khách
Chẳng biết hiệu quả ra sao chứ tôi và nhiều người khác nhận thấy ông bs này khi đi diễn hành Tết vừa qua trông cứ như là hết hơi và vẻ mặt hơi ngô ngố !! Thiền để bị như thế thì ...
17/02/201621:58:33
Khách
Đọc xong bài này tôi có cảm tưởng những người tập môn khí công này là những kẻ thượng lưu trí thức vì nó "quí phái" và đầy danh vọng với những danh vị bác sĩ, võ sĩ. Thật là mâu thuẩn vì tác giả lại đề cập đến Phật pháp và thiền. Kẻ hạ cấp này hằng ngày phải thực hành môn "Lao động kiếm cơm" nên phải minh sát nhất động nhất quán nên cũng còn lây lất cho qua ngày.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Garth Brooks đã mở cuộc họp qua mạng để giải thích với người hâm mộ về lý do tại sao anh tham gia chương trình nhậm chức trước ngày trình diễn. Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden đã đích thân gọi mời anh. Garth bảo đây là lúc phục vụ quốc gia, nó không có nghĩa là một thái độ chính trị mà là một thái độ của đoàn kết, hàn gắn. Và Garth đã chọn quốc gia lên trên hết mọi chuyện. Sự nghiệp, uy tín, tiền bạc... của mình.
Quyền tự do hiến định là các quyền căn bản của người dân được hiến pháp quy định mà nhà nước pháp quyền có nhiệm vụ phải tôn trọng và bảo vệ. Hiện nay, tại hầu hết các quốc gia dân chủ phương Tây, các quyền này đều được quy định với nội dung giống nhau.
Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, từ trang Facebook của luật sư Jenny Đỗ, tôi tình cờ đọc được lời kêu gọi ủng hộ cho một người bị thương nặng sau khi bị đâm nhiều nhát trong lúc làm việc thiện nguyện tại nhà thờ Grace Baptist Church (San Jose, California). Người vừa gặp chuyện không may một ngày trước đó là Nguyên Phạm, người bạn trẻ với nụ cười hiền lành và ánh mắt sáng ngời.
Thông qua những thời đại đầy thử thách, nước Mỹ đẫ trở nên dày dạn trong ứng xử với mọi thử thách. Hôm nay chúng ta đón mừng thắng lợi, không phải thắng lợi của một ứng cử viên mà là thắng lợi của một Chính nghĩa- Chính nghĩa Dân chủ. Nguyện vọng của người dân đã được lắng nghe. Ý nguyện cua nguòi dân đã được quan tâm. Người Mỹ chúng ta hoc được bài học Dân chủ thật quí giá vào thời điểm này.
Có lẽ cũng không thể quên những đóng góp tích cực từ một số cơ quan truyền thông Việt ngữ, các ký giả chuyên hay không chuyên nghiệp, những dịch giả, các chuyên viên đủ ngành nghề trong cộng đồng gốc Việt, đặc biệt là một giới trẻ năng động và tài ba, cũng đã tham gia tích cực vào việc cung cấp thông tin nhanh chóng và xác thực, dù trong tư cách nghề nghiệp hay chỉ là công dân tự phát.
Sau khi Biển và Chim Bói Cá được dịch giả Tây Hà chuyển sang Pháp ngữ (La Mer et le Matin-Pêcheur) trong một cuộc phỏng vấn dành cho RFA, vào hôm 15 tháng 4 năm 2012, Bùi Ngọc Tấn đã có đôi lời tâm sự về tác phẩm của mình: “Tôi chỉ có thể tóm tắt lại như thế này, đây là sử thi, quyển tiểu thuyết sử thi thời sự tan rã. Tan rã trong hệ tư tưởng, tan rã trong quan hệ sản xuất, nghĩa là tan rã trong ý thức hệ, tan rã trong quan hệ giữa người với người.”
Rât ngỡ ngàng và xót xa khi tôi nghe tin Kiêm Thêm đã ra đi giữa mùa đại dịch. Mấy tuần trước, Thêm còn rủ tôi về nhà Thêm ở Monterey Hills uống bia và ngắm khu vườn nhỏ Thêm đã chí thú vun trồng trong những ngày sống cách ly ở nhà. Tuy từ nơi tôi ở, xuống nhà Kiêm Thêm chỉ cách khoảng 6 giờ lái xe trên đường cao tốc; nhưng con đường xa lộ bây giờ thành dài vô tận trong mùa dịch bệnh đang phải cách ly.
Người Việt ở nước ngoài đi biểu tình thì may mắn là không ai bị trọng thương hoặc tử thương gì sất. Tuy thế, những lời lẽ nẩy lửa – hay cay độc – mà họ dùng để mạt sát nhau (trong lúc tranh cãi để bênh vực quan điểm chính trị của mình) thì có thể làm cho tha nhân bị tổn thương cho đến khi nhắm mắt!
Ngày 6 tháng 1 năm 2021 một cuộc nổi dậy đã xảy ra tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn khi hàng trăm người bạo loạn tràn vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ khiến cho 5 người chết. Trong khi nhiều người tại Thủ Đô Washington, bề ngoài đi biểu tình chống lại điều mà họ thấy sai lầm rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp, sự có mặt của họ -- và các hành động của họ -- phản ảnh một loạt mục tiêu lớn hơn mà các dân quân người Mỹ đang hy vọng đạt được để có thêm hành động cực đoan hơn. Nhiều bài viết bởi các học giả chuyên về phong trào cực đoan bạo động, thượng đẳng da trắng và dân quân giải thích con đường đi xuống mà những người bạo loạn và nổi dậy này tìm cách chiếm lấy nước Mỹ. Báo The Conversation U.S. đã biên soạn các trích đoạn của 5 trong số những bài viết đó, tìm cách giải thích sự rạn nứt đã lan rộng trong xã hội Mỹ. “Những người theo QAnon, Proud Boys và các nhóm cực hữu và cực hữu và dân tộc da trắng kết nối lỏng lẻo khác tập họp tại Washington tưởng rằng họ đang sống trong ý tưởng rất ư kỳ quặc
Với bối cảnh này, Tổng thống Biden thừa nhận ông sẽ phải đối phó với một nước Mỹ phân hóa trầm trọng hơn bao giờ hết, cộng thêm với nạn dịch Thế kỷ và một nền Kinh tế suy thoái với 6.7% người Mỹ thất nghiệp. Con số này tương đương với khoảng 40 triệu người cần được trợ giúp khẩn cấp. Tổng thống Biden nói với nhân dân Mỹ rằng ông biết rất rõ phải làm gì trong cương vị Tổng thống để hàn gắn vết thương chia rẽ do các khuynh hướng bạo lực và cường quyền gây ra, nhanh chóng ngăn chặn dịch Covid 19 và phục hồi kinh tế.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.