Hôm nay,  
Việt Báo Online

Giá trị của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc về Sức Khỏe Tinh Thần và Thể Chất

17/02/201600:01:00(Xem: 7232)
Giá trị của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc về Sức Khỏe Tinh Thần và Thể Chất

blank

.
Giá tr
ị của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc
về Sức Khỏe Tinh Thần và Thể Chất
.
 HH Kiều Hạnh
.

Gn đây chúng tôi có nghe ít nhiu nhn đnh v Th Dc Khí Công Hoàng Hc (TDKCHH) như TDKCHH nh nhàng quá, không đ nhanh đ đt năng lượng tha, hoc không đ mnh đ làm cho các bp tht trên cơ th thêm rn chc. Nhng nhn đnh này khi lên ch vì bn chưa hiu hết v TDKCHH.

Theo tài liu mà chúng tôi đc được trên mng “Dep.com” thì T Chc Y Tế Thế Gii (WHO) năm 1992 đã kết lun: “hình thc vn đng tt nht là đi b”. Và theo nghiên cu mi nht ca trường Đi hc Colorado va được công b thì đi b chm tt hơn là đi b nhanh.

Trường Đi hc Harvard cũng đã đ ngh các môn tp th dc tt bao gm: đi b, đi lùi, đi bước ngang, đi bng gót, bng ngón chân, bơi li, Yoga, Taichi, khí công, Kegel exercise v.v... H đã không nhc đến nhng môn tp “nhanh” và “mnh”.

Ti sao chúng ta, đc bit là các quí v đang bước vào tui hc, không nên tp nhng môn th dc “nhanh” và “mnh”? Lý do đơn gin là tp nh nhàng thì không đau, tp mnh d làm đau.
.

Khi vung tay chân quá mnh s làm hao tn năng lượng mt cách nhanh chóng, dn đến mt quân bình. Có nhng trường hp khi tp th dc, bn bt đu nhanh quá, chm dt đt ngt quá, cơ th bn không đáp ng kp thi, gây tn thương đến các cơ bp. Lâu ngày s làm bn b đau khp vai, tay, hoc chân. T hơn na, khi tp nhanh, mnh s làm bn th vi đ kp ly dưỡng khí, tim đp nhanh, áp huyết s tăng cao, d gây đt qu, có th gây nguy him đến tính mng.  

Tp nhanh, mnh làm cho cơ th bn mt mi, lăn ra ng vùi sau đó, có th giúp bn tm thi quên đi nhng căng thng, nhưng khó lòng mang đến cho bn nhng giây phút nh nhàng, thanh thn, tĩnh lng, giúp gim thiu nhng căng thng trong đi sng hàng ngày.

Các môn tp được đ ngh k trên, mi môn có nhng li ích riêng. Tuy nhiên, mi môn ch đáp ng được mt phn nào (không giúp toàn phn) cho sc khe ca con người v tinh thn, th cht và xã hi..
.

Ngoài ra chúng có nhiu gii hn, không phi ai cũng có th thc tp chúng được.

Vy thì có môn tp nào li có th TNG HP tt c nhng li ích v sc khe ca các môn th dc k trên, li không có mt gii hn nào v tui tác, sc kho và th cht  ca người tp?

Thưa, đó chính là môn Th Dc Khí Công Hoàng Hc.
.

Th Dc Khí Công Hoàng Hc có 4 nguyên tc căn bn mà nhng môn tp k trên đã không có. Đó chính là: “BM, VÒNG, VƯƠN, BUÔNG”. Chính 4 nguyên tc này, áp dng vào nhng thế tp, giúp cho bn đt được năng lượng dư tha, làm cho bp tht bn săn chc, giúp cho bn gim bt đau nhc, khe mnh hơn, không mang li nhng nguy him, gii hn k trên, mà còn giúp cho tinh thn ca bn được thanh thn, sng khoái, đim tĩnh, vui v và yêu đi hơn.

  1. Bm: mười ngón chân luôn bm xung đt khi tp Hoàng Hc. “Bm”, phi hp vi “vươn” s tiêu bt đi nhng m tha trên cơ th bn, đng thi to cho các bp tht thêm săn chc. Có nhiu bn còn khá tr, khi mi gia nhp Hoàng Hc thường hay b đau đu gi, chân nng, không co hoc nhc chân lên được. Khi bước đi, đu gi còn phát ra nhng tiếng “pop”. Sau mt thi gian tp “bm” theo li bs Phm-gia Cn hướng dn, nhng v này không còn thy đau na, đu gi không còn phát tiếng khi di chuyn. Đơn gin vì nhng thế bm giúp các bp tht chân tr nên rn chc hơn, các khp được c đng nh nhàng, mang li tính uyn chuyn đến khp và cơ bp, làm gim đau nhc. Tt hơn na là nhng v này bây gi li mang giy cao gót mt cách vô cùng thoi mái.

  2. “Vòng”: Nhng thế vòng c tay và các ngón tay. Các thế vòng này giúp gim nhc mi các ngón tay, c tay, vai và khuu tay. Thc tế có nhiu người, vì công vic làm hàng ngày phi dùng máy vi tính nhiu, b chng đau nhc c tay và tê các ngón tay. Ch sau mt thi gian ngn tp nhng thế vòng, chng đau nhc này đã không còn na.


blank

Săn chc bp tht khi Vòng

blank

Săn chc bp tht khi Vòng

  1. “Vươn”: Vươn thng tay ra, vươn lên, vươn xung, vươn ra trước và ra sau, vươn đến các đu ngón tay giúp bn giãn gân, giãn ct. Phi hp c 3 thế “Bm”, “Vòng”, “Vươn” khi tp Hoàng Hc giúp bn chuyn đng C CƠ

TH: t các ngón tay, c, khuu tay, đến vai, lưng, đu gi, chân, làm rnchc nhng bp tht, khp được chuyn đng nh nhàng, giúp cho nhng đau nhc trên cơ th dn tan biến.


blank

  1. “Buông”: Buông lng c người, t tinh thn đến th cht, buông lng vai. Thế này giúp bn buông x, thanh thn trong tĩnh lng.

.
Nào, bây gi
bn có th cùng tôi tp th 20 ln thế vòng đ xem bn có thy nóng người dn lên không, đ bn thy rng TDKCHH có đt năng lượng ca các bn, làm cho bn mi, nhưng không mt, và tinh thn bn cm thy sng khoái sau khi tp.

4 nguyên tc “Bm, Vòng, Vươn, Buông” đã được BS Phm-Gia Cn ghép vào thành bài tp căn bn 7 thế gin d, bài 18 thế phc tp hơn, và bài 64 thế. Tt c được thc tp mt cách tht t nhiên, khoan thai và liên tc, to nên nhng bài tp nhp nhàng, hu hiu và đp mt.


Chúng ta đã va nói qua 4 nguyên tc căn bn ca Hoàng Hc. Bây gi ta bước qua phn hơi th và giá tr v sc khe tinh thn ca Hoàng Hc.

4 thế: “Bm, Vòng, Vươn, Buông” k trên, phi hp vi “Ý, Tâm”/ “Thân Pháp”/ và Hơi th” (Tam Hp) to nên nét ĐP đc đáo ca Hoàng Hc.

.

Tam Hp

Bác sĩ Phm-gia Cn, Chưởng Môn TDKCHH luôn nhc nh chúng tôi hãy th mt cách tht t nhiên, hơi th ri s phi hp điu hòa vi nhng đng tác tp, theo hướng t nhiên ca nó. Trong các quá trình vòng, hoc khi giang 2 tay ra, lng ngc ta m rng ra, hơi th ca ta t nhiên đi vào. Khi bm chân và vươn thng đến 10 đu ngón tay, hơi th ta t nhiên nín li. Khi buông, hơi th ta s nh nhàng đi ra. Mi đng tác tp như thế, hơi th ra vào đu đn và sâu s giúp dưỡng khí di chuyn khp cơ th, đến các tng ph, qua nhng khúc quanh b tc, thông sut huyt mch, làm gim đau nhc, nuôi dưỡng cơ th, cho ta cm giác sng khoái.
.

Khi tp Hoàng Hc, ta tp trong khoan thai, nh nhàng. Đ “tâm ý” vào “thân pháp”: nghĩa là đưa ý vào nhng đng tác ta đang làm: khi đưa tay lên, ta biết ta đang đưa tay lên. Phi hp “tâm/ý & thân pháp & và hơi th: Khi hơi th vào, ta biết hơi th ta đang đi vào; khi hơi th ra, ta biết hơi th ta đang đi ra. Khi đ tâm ý vào hành đng, hành đng s có “thn”, có “thc”. Phi hp c 3: (tam hp), ta bng dưng hành đng chm li, khoan thai, nh nhàng. Nếu thc tp được như thế, bn s nghim rng, đây chính là nhng giây phút bn dành cho chính mình, trong tng giây tĩnh lng và tnh thc. Nhng giây phút này là ca riêng bn, không mt ai bước vào khong không gian, thi gian này ca bn c. Đó chính là nhng giây phút tuyt vi, hnh phúc nht. Kéo dài nhng giây phút đó nhiu ln trong ngày, bn nghim nhiên có mt ngày đy bình yên!
.

Tôi đã được mt s bn cùng tp HH chia s vi tôi rng h cm nhn được nhng cm giác khi h thc tp HH cũng tương t như nhng lúc h đang ngi thin: “vng lng, êm đm, trong sáng cùng nhng cm giác tinh tế xut hin trên thân th”. Tôi không ngc nhiên vi nhng chia s này và thu hiu rng s vic “biết” mình đang th trong khi thc hành thin, so sánh cùng vi s đưa “tâm ý” vào nhng đng tác khi tp Hoàng Hc đu giúp ta gn lc bt đi nhng suy nghĩ vn vơ, lôi thôi (tp nim), gi li cho ta nhng giây phút bình yên. Tho nào các bn tôi đã chia s, sau 20 phút tp HH, h cm thy đu óc thanh thn, tinh thn sng khoái, tâm tư phn chn, vui v, yêu đi, hnh phúc.    
.   

Tôi cũng không ngc nhiên khi có nhng bn chia s rng sau thi gian “chuyên cn” thc tp HH, h cm thy tính tình h thay đi: đim tĩnh hơn, không còn hay bp chp, lo s vn vơ, h cm thy hài lòng vi chính h hơn, thy yên bình hơn, và có gic ng an lành hơn.

Bác sĩ Phm-gia Cn, vi căn bn chân truyn ca môn võ Thiếu Lâm, ông hin là Chưởng Môn Vit Nam Thiếu Lâm Tht Sơn. T sư ca võ Thiếu Lâm là B Đ Đt Ma, cũng là sư t ca thin. Vì vy Chưởng Môn Pham-Gia Cn, không ít thì nhiu, (mc dù ông không công nhân, hoc ph nhn) cũng mang nh hưởng ca thin, và đang mang tính thin vào Hoàng Hc.
.

Là mt võ sư ca nhiu môn võ, Bác sĩ P.G. Cn đã thm nhun tinh thn võ đo: nhân, l, nghĩa, trí, tín. Bác sĩ Cn đã mang nhng tinh túy này cùng vi lòng thao thc chuyên tp: “qu dc, thanh tâm, tinh nghiên, chuyên luyn” vào nhng thế tp và tinh thn ca Hoàng Hc.

Là mt v bác sĩ đy lương tâm ngh nghip, đã tng là Ging sư ti Đi Hc UCLA, Hoa Kỳ: BS Cn đã dùng nhng kiến thc y hc ca mình, phi hp vi kinh nghim 50 năm luyn tp ca bn thân t các môn võ, ông đã sáng to ra môn tp tng hp và hoàn ho, gi là “Th Dc Khí Công Hoàng Hc”.
.

Bác sĩ Trn Xuân Dũng bên Úc khi biết v Hoàng Hc, đã nhn đnh TDKCHH là mt môn tp quí phái và hu hiu. Ông hy vng rng Hoàng Hc s được mang đến nhiu người, ai ai cũng cùng tp đ mi người cùng được hưởng nhng li ích này. Khi đi ging thuyết ti các chùa trong và ngoài Hoa Kỳ, các v thy đã đu tha nhn Bs P.G.Cn đã và đang thc hành hnh B Tát khi ông b c tâm huyết vào vic phát trin và qung bá TDKCHH. Võ Sư Lê Thin Ký – Denver cũng đã nói đến hnh “Vô Úy” thí khi nhc đến v Chưởng Môn Hoàng Hc.
.

Kết lun: Đ gi gìn sc khe, các bn c thong th tìm cho mình mt, hoc vài môn tp th dc nào thích hp vi mình đ thc tp. Tuy nhiên, vi nhng giá tr đc bit ca TDKCHH, tôi mong các bn hãy mang TDKCHH vào cuc sng ca các bn. C kiên nhn tp: qu dc, thanh tâm, tinh nghiên, chuyên luyn. Cho dù bn đã vào, hoc đang chp chng bước vào tui hc, hoc vn còn tr thơ, tôi tin chc là TDKCHH s giúp các bn có mt cuc sng quân bình hơn, khe mnh, vui v, yêu đi hơn. Và khi đã chiêm nghim được nhng li ích đó, hãy cùng chúng tôi mang món quà này, gii thiu Hoàng Hc đến nhng người chung quanh, cùng tp, cùng hưởng nhng giá tr v sc khe và tinh thn này. Đó cũng là 1 cách chúng ta thc hành hnh B Tát.
.

Mt môn sinh Hoàng Hc, anh Phm Thế Vinh, đã cm phc s kiên nhn ca v Chưởng Môn Hoàng Hc ca chúng tôi: gn c 10 năm nay, hàng ngày, mi sáng, ông ngi đi các môn sinh thân yêu ca ông đến lp. Ri hàng ngày, ông ging đi, ging li nhng thế tp; nói đi, nói li nhng điu ông biết. Thnh thong trong lp hc, ông li nhá ra mt vài “bí quyết” quan trng, hu mong chúng tôi có được nhiu hiu qu hơn trong vic luyn tp. Thế nhưng, chúng tôi cũng có người nghe, đ bng, đ d, chuyên cn hc tp. Cũng có v nghe ri đ đy, ham vui, ham chơi, chưa mun nm bt được nhng tinh túy ca Hoàng Hc. y thế mà ông vn kiên tâm, mi ln ging dy, li không ngn ngi, li nói đi, nói li nhng điu đã nói, đã dy, c hơn 9 năm nay.
.

Vì s cm phc đó, Hoàng Hc Phm Thế Vinh đã viết tng v Chưởng Môn ca chúng tôi bài thơ “T Nguyn” vào dp xuân 2016 này. Bài thơ chân cht, t do, mang tính t nhiên ca Hoàng Hc. Nghĩ sao, viết vy, Hoàng Hc Vinh đã ví v Chưởng Môn như ci Mai già, luôn khiêm nhường (n hin như sương), nhưng tm lòng và s phc v ca ông tht bao la và qung đi:
.

     T Nguyn

n hin như Sương, ci Mai già

Âm thm hé n, trong tĩnh mch

Nhng đóa hoa vàng, đón nng Xuân

Sc hương hương sc, lan theo gió

Lng l dâng đi, Hoàng Hc đây

          Mùa Xuân 2016 – Môn sinh HH Phm Thế Vinh..
.

Kính chúc quí v mt năm 2016 an lành, hnh phúc.

HH Kiu Hnh – PRO: (562) 242-5876Đa đim tp TDKC Hoàng Hc ti Orange County - Hoa Kỳ:  

 9032 Hazard Ave.
Westminster, CA  92683   
.                                                                                               
Hàng tu
ần có lớp:
Th tư, Th năm, Th by, Ch nht:
7:00 am – 8:00 am &
8:00 am – 9:00 am

.
.

18/07/2019(Xem: 326)
Ông già chừng đã bước qua tuổi tám mươi nhưng dáng dấp còn sõi sàng, ngồi nhâm nhi tách nước trà như muốn thưởng thức từng ngụm nước nhỏ trong buổi sáng nhà hàng thưa thớt khách. Mắt ông xa vắng đưa hồn về chỗ dĩ vãng
18/07/2019(Xem: 331)
Cái điện thoại cầm tay thật tiện lợi là máy tự chụp ảnh vừa đẹp vừa gọn. Selfie xong thì bỏ lên Facebook để đợi phản hồi, đợi "Like". Một sự thật tâm lý, ai cũng thích được khen.
17/07/2019(Xem: 752)
Sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của kiếp người. Tuy thế, khi còn trẻ, tôi vẫn cứ tưởng rằng đó là chuyện của người nào khác (thôi) chớ không mắc mớ gì ráo tới mình. Tưởng vậy, tất nhiên, là Tưởng Tầm Bậy.
17/07/2019(Xem: 685)
Đám cưới tới ngày rước dâu , thuê xe đón dâu rồi nhưng vì cơn lũ chợt về , nhà trai đành phải xin phép đàng gái đón dâu về bằng 6 cổ xe trâu cho kịp giờ hoàng đạo .
17/07/2019(Xem: 721)
Từ rất sớm, khi mặt trời còn đang ngái ngủ sau rặng tre, lão nhà báo đã chèo chiếc thuyền con ra giữa hồ, hái những đóa sen chớm hé, khẽ khàng đặt lên lòng thuyền; được đâu chừng mươi bông, lão lại ngược mạn thuyền, chèo vào bờ.
17/07/2019(Xem: 1478)
Nhờ có sự giúp đỡ của Bắc Hàn và Trung Cộng, Iran quyết tâm thực hiện vũ khí hạt nhân để được tồn tại trong trận chiến với Do Thái. Cựu Giám đốc tình báo Mossad của Do Thái là
17/07/2019(Xem: 655)
Von der Leyen trở thành Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Kramp-Karrenbauer trở thành Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức, và Merkel có ngày sinh nhật của mình: một cái nhìn tổng quát về tin tức về đêm và một viễn cảnh trong ngày
17/07/2019(Xem: 346)
Trưa ngày 14 tháng 7, mặc dù trời nóng bức và nắng gắt của đầu mùa hạ, hội trường Shanga tại Huntington Beach vẫn đầy kín thính chúng về đây để nghe Thầy Thích Tánh Tuệ thuyết pháp đề tài “Phương Pháp Điều Phục và An Trú Tâm” do Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức.
17/07/2019(Xem: 631)
Con người sống trong xã hội, ai ai cũng đều có số phận riêng biệt mà Thượng Đế đã ban phước hạnh cho từng con người không ai có thể phủ nhận được điều đó.
16/07/2019(Xem: 1084)
Sau buổi Ra Mắt DVD "Hè Kỷ Niệm" tại quận Cam, California và tại Atlanta, Georgia, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) đã chọn Houston là nơi thứ ba để ra mắt DVD này.
16/07/2019(Xem: 319)
Trước tiên xin được có vài lời giới thiệu về nhạc sư được tôn làm bậc sư về sáo Pan Flute – xin được nói về loại sáo này ở phần sau – thường được biết qua tên Zamfir.
15/07/2019(Xem: 871)
Chỉ cần một phút thôi, Nén nhang lòng xin gởi, Chiếc nón sắt trên đồi, Tấm thẻ bài thả trôi Chỉ cần một phút thôi, Giọt nước mắt ngậm ngùi, Nước Việt buồn Mẹ ơi !, Quê hương con mất rồi
15/07/2019(Xem: 927)
Buổi sáng, Ty vừa thức dậy, đứng phía sau cửa sổ nhìn ra sân trước nhà, ông ngoại đang tỉa những lá cúc khô héo trong chậu cúc đầy nụ phơn-phớt vàng.
15/07/2019(Xem: 3701)
Báo chí và các hãng thông tấn trong nước đã ghi nhận môt diễn biến bất thường trong việc bố trí nhân sự cấp cao của chính phủ VN khi thấy Chủ Tich Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân tiếp đại sứ TQ, Hùng Ba hôm 4-7 chứ không phải Phó Chủ Tich nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
15/07/2019(Xem: 390)
Lễ kỳ yên tức là lễ cầu an, là lễ tế Thành hoàng lớn nhất của một ngôi đình ở Nam Bộ.
Tin công nghệ
Tháng 07/2019, Intel đã giới thiệu một sản phẩm mô phỏng hình thái thần kinh (neuromorphic), với tên mã "Pohoiki Beach," có khả năng xử lý dữ liệu giống như một bộ não sinh học bằng cách mô phỏng toàn bộ mạng tế bào thần kinh.
Việc rò rỉ thiết kế hay các tính năng mới là điều rất bình thường đối với ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là khi những chiếc smartphone mới sắp ra mắt. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, Apple vẫn nỗ lực không ngừng để ngăn chặn sự rò rỉ và cố gắng khiến người hâm mộ có thể bất ngờ khi một chiếc iPhone mới ra mắt.
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong buổi nói chuyên với các thành viên của Thượng viện, phó chủ tịch mảng chính sách công của Google thông báo hãng đã dừng phát triển dự án Dragonfly. Điều này đặt dấu chấm hết cho dự định quay trở lại Trung Quốc với công cụ tìm kiếm có các bước kiểm duyệt mặc định theo ý của chính phủ Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 07/2019, cảnh sát Brazil đã đột kích vào một xưởng sản xuất xe Ferrari và Lamborghini giả tại bang Santa Catarina.
Được phát hiện lần đầu tiên bởi Patently Apple, tài liệu bằng sáng chế mới được công bố cho thấy một cặp kính thực tế tăng cường (augmented reality ) với thiết kế khá chuẩn và có thể gập lại được.
Tháng 07/2019, kết quả kinh doanh Q2/2019 mà Samsung công bố gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người trong bối cảnh mọi ngành công nghiệp mà hãng đang kinh doanh đều sụt giảm nhu cầu. Truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra nguyên nhân tại sao doanh thu của Samsung trong quý lại ấn tượng như vậy
Những người đã và đang sử dụng bản beta của Android Q hẳn sẽ rất trông chờ. Chế độ tối toàn hệ thống của Google trông thực sự ấn tượng, cùng với các tùy chọn thay đổi giao diện mới được giấu kỹ trong phần thiết lập nhà phát triển cho thấy những nền móng báo hiệu cho khả năng tùy biến mạnh mẽ hơn nữa của Android trong tương lai. Một điểm đáng khen ngợi khác là khả năng quản lý quyền ứng dụng được cải tiến, bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của người dùng.
Cảm xúc của chúng ta có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ sự ngon miệng đến cách chúng ta cảm nhận thế giới - và thậm chí là dáng đi của chúng ta
Khoảng giữa tháng 07/2019, một số nguồn tin cho biết, bệnh viện y của Đại học kỹ thuật Dresden, Đức đang làm việc với hai công ty OHB Systems AG và Blue Horizon trong sự giám sát của Cơ quan vũ trụ Châu Âu để phát triển một giải pháp sử dụng công nghệ in 3D giúp xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cho các chuyến đi xa vào vũ trụ trong tương lai.
Khoảng giữa tháng 07/2019, trang Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu cấp giấy phép cho những công ty muốn giao dịch với Huawei trong khoảng 2 tuần tiếp theo. Tin tức theo sau thông báo của tổng thống Donald Trump về việc nới lỏng lệnh cấm mà Mỹ từng áp dụng hồi tháng 05/2019.
Dự kiến sẽ được giới thiệu vào ngày 07/08/2019, Samsung hiện đã bắt đầu sản xuất chiếc smartphone flagship tiếp theo của hãng là Galaxy Note10. Tuy nhiên, cuộc tranh chấp thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc dường như đã gây ra một số vấn đề cho quá trình sản xuất. Thậm chí, một nguồn tin khẳng định việc sản xuất Galaxy Note10 đang bị gián đoạn
Qualcomm từng giới thiệu Snapdragon 855 vào cuối năm 2018 và con chip đã có mặt trên rất nhiều mẫu smartphone cao cấp được ra mắt trong nửa đầu năm 2019, trong đó thiết bị đầu tiên là Galaxy S10 của Samsung
Khoảng giữa tháng 07/2019, một số nguồn tin cho biết, các tài xế có hành vi lái xe nguy hiểm sẽ là mục tiêu truy đuổi của drone quân sự do lực lượng cảnh sát London triển khai.
Dù vừa chịu một khoản phạt khổng lồ lên tới 5 tỷ USD bởi FTC, nhưng cổ phiếu của Facebook vẫn tiếp tục tăng. Theo trang The New York Times, chính phủ Mỹ đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch trừng phạt Facebook vì những bê bối về việc làm lộ thông tin của khách hàng, nhưng cuối cùng hãng vẫn tiếp tục hưởng lợi.
Chỉ xếp sau nước, bê tông là loại vật liệu được dùng nhiều nhất Trái Đất. Nhưng tiềm ẩm đằng sau những lợi ích của nó là những hiểm họa to lớn đối với hành tinh chúng ta, với sức khỏe con người và cả nền văn minh nhân loại.