Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

GSV Andrew Đỗ Đến Hoa Thịnh Đốn Xin Trợ Giúp Gia Cư, Hạ Tầng Cơ Sở Và Tranh Đấu Cho Nhân Quyền

07/12/201514:03:00(Xem: 3521)

GSV ANDREW ĐỖ ĐẾN HOA THỊNH ĐỐN XIN TRỢ GIÚP GIA CƯ, HẠ TẦNG CƠ SỞ VÀ TRANH ĐẤU CHO NHÂN QUYỀN.
(Santa Ana) – Trong một cuộc công du ba ngày tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11, 2015. Giám Sát Viên Andrew Đỗ cùng các phụ tá của ông đã tham dự liên tiếp 17 cuộc họp với các cơ quan chính quyền Liên Bang như Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao, Bộ Phát Triển Gia Cư (HUD), Cục Công Binh và Văn Phòng Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) và các nhà Lập Pháp Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ như văn Phòng Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện; TNS Bob Corker, văn phòng Chủ Tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện; TNS John McCain, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, các dân biểu Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Ed Royce, Chủ Tịch Tiểu Bang Á Châu và Thái Bình Dương Sự Vụ Matt Salmon, dân Biểu Mimi Walters, dân biểu Dana Rohrabacher, dân biểu Alan Lowenthal, dân biểu Ken Calvert, Dân biểu Loretta Sanchez và đặc biệt với Đại Sứ Scot Alan Marciel, Quyền Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Đông Á, Thái Bình Dương Sự Vụ. 

 

blank
GSV Andrew Đỗ và phái đoàn quận Cam đến làm việc tại Washington, DC.

blank
GSV Andrew Đỗ Thảo luận về ngân khoản trợ cấp gia cư với bà Lourdes Castro Ramierez, Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Gia Cư (HUD)

blank
GSV Andrew Đỗ trình bày với Dân Biểu Matt Salmon, Chủ Tịch Ủy Ban Đông Á Thái Bình Dương Sự Vụ về vần đề nhân quyền và thực trạng Biển Đông.

blank
GSV Andrew Đỗ tiếp xúc với Dân Biểu Mimi Walters về vần đề trợ cấp gia cư, nhân quyền tại VN và hạ tầng cơ sở tại quận Cam

blank
GSV Andrew Đỗ là khách danh dự của Dân Biểu Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Ed Royce trong buổi ăn sáng hội luận về chính sách di dân và chống khủng bố.

blank
GSV Andrew Đỗ thảo luận với dân biểu Alan Lowenthal về tình trạng các  cựu thương phế binh VNCH tại Việt Nam.

blank
GSV Andrew Đỗ thảo luận các phương án nhằm trợ giúp các cựu thương phế binh VNCH tại Việt Nam với các cố vấn của Tòa Bạch Ốc.

blank
GSV Andrew Đỗ tiếp xúc với Đại Sứ Scot Alan Marciel, Quyền Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Á Đông Thái Bình Dương Sự Vụ về tình trạng Cựu TPB/VNCH hiện nay và vấn đề nhân quyền tại VN cùng vấn đề Biển Đông và sông Cữu Long.

blank
GSV Andrew Đỗ thảo luận với Cục Công Binh, Khu Vực Nam Thái Bình Dương về các dự án đề phòng chống lũ lụt tại quận Cam , tập trung vào địa hạt 1.

blank
GSV Andrew Đỗ thảo luận với các cố vấn của TNS Dianne Freinstein về ngân sách trợ cấp gia cư của quận Cam.

blank
GSV Andrew Đỗ được sự đồng thuận nhiệt tình trong các đề nghị của ông từ Dân Biểu Dana Rohrabacher.

Trong chuyến đi đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn làm việc, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã đặt trọng tâm vào những vấn đề sau đây:
 

  1. TRỢ CẤP GIA CƯ:
Liên quan đến vấn đề gia cư, trong cuộc họp tại Bộ Gia Cư, GSV Andrew Đỗ đã thảo luận với bà Lourdes Castro Ramierez, Phụ Tá Tổng Trưởng Đặc Trách Phát Triển Gia Cư về tình trạng trợ cấp gia cư hiện nay tại quận Cam. GSV Andrew Đỗ nhấn mạnh: “ … Từ trước tới nay Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn thường lầm tưởng quận Cam là một trong những quận hạt trù phú trên toàn quốc. Trong thực tế quận Cam có những thành phố được coi là nơi tập trung đa số người dân thuộc thành phần lợi tức thấp, cao niên… đặc biệt là tại địa hạt 1, có nhiều thành phố bao gồm các cư dân thiểu số cần được chính quyền liên bang chú trọng và trợ giúp vấn đề gia cư. Quận Cam được phân phối hơn 65,000 đơn vị trợ cấp gia cư (vouchers) từ nhiều năm nay, nhưng hiện tại vẫn còn 500 vouchers được quốc hội chuẫn chi nhưng những năm trước đây khi ngân sách quốc gia  bị cắt giảm các vouchers này không được tháo khoán, do đó năm nay ngân sách liên bang đã có một ngân khoản 65 tỷ Mỹ Kim cho những chi phí không liên hệ đến lãnh vực quốc phòng, do đó tôi muốn đích thân tham khảo với Tòa Bạch Ốc, Bộ Gia Cư và các đại  diện ngành lập pháp Lưỡng Viện tại California lưu ý và tranh đấu để bồi hoàn ngân khoản nói trên cho quận Cam, khi quyết định ngân sách liên bang.”
 
  1. CẢI THIỆN HẠ TẦNG CƠ SỞ.
Về phương diện nâng cấp hạ tầng cơ sở quận Cam, đặc biệt tại địa hạt 1, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã có cơ hội thảo luận với Cục Công Binh Liên Bang, và văn phòng Ngân Sách Chính Phủ, cũng như các dân cử liên bang về hai dự án phòng chống lũ lụt có tên là Hành Lang chống lũ Westminster – East Garden Grove và đặc biệt là dự án cải thiện sông Santa Ana River để chống lũ cần được quốc hội ưu tiên để hoàn tất một phần tư công trình sau cùng của dự án. Nếu dự án này hoàn thiện sẽ tiết kiệm được ngân sách gia đình cho cư dân quận Cam không phải đóng bảo hiểm chống lũ lụt, đặc biệt là tại địa hạt 1, nơi ông cai quản.

 
  1. NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM.
Trong lãnh vực tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, Giám Sát Viên và các phụ tá của ông đã tiếp xúc với các chuyên viên Tòa Bạch Ốc , Bộ Ngoại Giao và các dân cử lưỡng viện tại quốc hội để yêu cầu chính phủ liên bang và quốc hội Hoa Kỳ can thiệp:
  • Với chính quyền CSVN trả tự do cho hai nhạc sĩ nhân quyền Việt Khang và Trần Vũ An Bình. GSV Andrew Đỗ đặc biệt lưu ý với đại sứ Marciel, Quyền Phụ Tá Ngoại Trưởng  là chính quyền Cộng Sản Việt Nam không thể cùng lúc lợi dụng hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong chính sách nâng đỡ ngoại giao hiện nay và vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng, giam giử những nhà ái quốc bất bạo động như hai nhạc sĩ nói trên một cách trái phép bất kể đến quốc tế công pháp.
  • Về Thỏa Hiệp TPP Việt Nam vừa ký kết với chính phủ Hoa Kỳ, GSV Andrew Đỗ yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ chỉ phê chuẩn thỏa hiệp này một khi nhà cầm quyền CSVN tôn trọng những quyền căn bản của người dân Việt Nam và tuân thủ những cam kết của họ trong việc thực thi các thỏa thuận liên quan đến việc cho phép công nhân thành lập các nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ những quyền lợi căn bản của chính cá nhân những người này và gia đình.
  • Đặc biệt vào ngày thứ Năm 19 tháng 11, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã được Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Ed Royce mời tham dự buổi ăn sáng của ông với giới doanh nhân , ngân hàng và đầu tư Hoa Kỳ để ông Chủ Tịch Ủy Ban trình bày quan điểm chính sách di dân của quốc hội Hoa Kỳ và chống khũng bố.
  • Giám Sát Viên Andrew Đỗ trong tất cả các cuộc gặp gỡ liên quan đến chính sách di dân ông đã yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao và quốc hội Hoa Kỳ quan tâm cứu xét đến việc cho phép gần 800 cựu Thương Phế Binh VNCH được nhập cư Hoa Kỳ trong chương trình di dân nhân đạo. Đây là những người đã từng cống hiến một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho toàn thể khu vực Đông Nam Á thoát khỏi hiểm họa Cộng Sản. Hiện nay trong những ngày cuối đời, họ vẫn còn bị ngược đãi một cách bất công dưới chế độ Cộng Sản hiện hành. Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã thảo luận sâu rộng và chi tiết với dân biểu Chủ Tịch Ed Royce, Phụ Tá Đặc Biệt Blai Rotert của ông Ed Royce, các dân biểu Matt Salmon, Mimi Walters, Loretta Sanchez, Dana Rohrabacher, Alan Lowenthal, Ken Calvert, bà Elizabeth O’Bagy, Cố Vấn Ngoại Giao của TNS John McCain, Bà Carolyn Marie Leddy, Cố Vấn Cao Cấp của TNS Bob Corker, và đặc biệt với cố vấn Tòa Bạch Ốc Karim Farishta, Đại Sứ Alan marciel và Trưởng Văn Phòng Đặc Trách Việt Nam của Bộ Ngoại Giao bà Jillian Bonnardeaux về những phương cách nhằm cứu xét việc chấp thuận cho nhập cảnh các cựu Thương Phế Binh VNCH kể trên. Là một luật sư và một chuyên viên luật pháp nhiều kinh nghiệm, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã thảo luận và trình bày những phương thức hoặc bằng một Tu Chính Án trong dự luật di dân sắp được quốc hội Hoa Kỳ thảo luận vào năm tới đây hay các sắc lệnh Hành Pháp khả dĩ Bộ Ngoại Giao có thể đề nghị một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhấn mạnh tính cách phức tạp và sự tế nhị về tâm lý của vấn đề này đối với các nhà lập pháp và ông hy vọng rằng với sự kiên trì thúc đẩy của chính cá nhân ông sẽ trở thành một vấn đề ưu tiên cho các nhà lập pháp mà ông đã tiếp xúc , kết quả sẽ có nhiều cơ hội thành công.
 
  1. TRANH CHẤP LÃNH HẢI, Và CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG.

Cũng trong các cuộc gặp gỡ này, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã lưu ý đại diện các Cơ Quan Liên Bang và các nhà lập pháp về tình trạng sôi động tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa và những vi phạm lãnh hải của nhiều quốc gia tại Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Cộng , đặc biệt về việc nước này đã xây dựng các đập nước trên thượng nguồn của sông Cữu Long tạo nên những khó khăn cho đời sống của hàng triệu dân cư của các quốc gia lân bang tại hạ nguồn của con sông này trong đó có Việt Nam chưa kể đến việc làm băng hoại môi trường và môi sinh của một khu vực lớn tại Đông Nam Á và Hoa Kỳ cần phải có những hành động cụ thể để ngăn chận những vi phạm quốc tế này của Trung Quốc.
Giám Sát Viên Andrew Đỗ và phái đoàn đã trở về lại quận Cam vào chiều thứ Sáu cùng ngày.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ quản trị địa hạt 1 quận Cam bao gồm các thành phố Garden Grove, Fountain Valley, Midway City, Santa Ana và Westminster. Là thế hệ di dân đầu tiên người Mỹ gốc Việt đầy hảnh diện , Luật Sư Andrew Đỗ đã phục vụ với tư cách phó biện lý quận Cam, cựu nghị viên thành phố Garden Grove và thẩm phán chỉ định quận Cam.
 
 

.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhìn những tấm hình của đồng bào lênh đênh trên nước, không ai không khỏi xúc động, đồng bào của mình sao khổ quá! Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cùng những người thiện nguyện đi cứu trợ. Đức Cha mặc áo phao, nếu ghe lật xuống nước thì người sẽ nổi lên mặt nước nhờ chiếc áo phao này.
Chương trình SAC Promise mở rộng, được tài trợ bởi Văn phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Cộng đồng California, áp dụng cho học sinh tốt nghiệp trung học Mùa xuân năm 2021 hoặc bất kỳ học sinh năm nhất nào, bất kể họ đã theo học trường trung học nào.
Vào ngày tồi tệ nhất vì cháy do nấu ăn của năm, nhận thức và phòng chống là việc quan trọng cần thiết để tránh các hiểm họa xảy ra khi nấu trên bếp, trong lò nướng và nấu bằng điện.
Mùa Giáng Sinh sắp về, nhà nhà đều sửa soạn nhà cửa cho thật đẹp để đón mùa Giáng Sinh, nhưng cũng có một số người nhức đầu, vì có người mướn nhà không trả tiền cho chủ nhà, chủ nhà không tiền trả tiền cho nhà băng, nhà có thể bị nhà băng tịch thu nếu 3 tháng không trả tiền nhà, nhà băng sẽ gửi giấy đến đòi nợ, rồi sẽ bán đấu giá.
Tịnh Xá Giác An tọa lạc tại số 12811 Dale Street, Garden Grove CA 92841 do Đại Đức Thích Giác Châu Trụ Trì vào tối 22 tháng 11 năm 2020 đã bị kẻ xấu dùng sơn đen đến xịt vào tượng Đức Phật Di Lặc và tượng Đức Quan Thế Âm.
Tại Mile Square Park vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 Tổ Chức Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Biden (Vienamese Americans for Biden - VAfB) cùng với các nhóm FB chống Trump Ao Sen và Sự Thật Lề Đường đã tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng của Biden, chương trình có phần trình diễn văn nghệ.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại chánh điện Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ số 1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701, Tổng Vụ Pháp Chế HĐĐH/ GHPGVNTN/HK do Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Lần Thứ Bảy Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính.
Trong suốt mấy tháng vừa qua, con em chúng ta đã miệt mài tập hát, tập đọc để tham dự cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II. Đến nay, vòng Sơ Kết đã chấm dứt, Ban Tổ Chức rất cảm kích trước sự nhiệt tình của quý phụ huynh và sự hăng hái của các thí sinh. Nhờ vào lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, Ban Tổ Chức đã chuẩn bị được rất nhiều phần thưởng cho các thí sinh.
Cuộc thi Ước Mơ Việt xin trân trọng thông báo lịch sinh hoạt tử nay đến cuối năm 2020. Ngày 20/11/20: Công bố kết quả của kỳ thi Sơ Kết và tài liệu học tập/ thể lệ cuộc thi Chung Kết Ngày 26/11/20: Bắt đầu phát hình các thí sinh của giải HIẾU HỌC Chủ Nhật, 13/12/20, thi Chung Kết qua hình thức trực tuyến.
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, mặc dù trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan, nhưng để tỏ lòng biết ơn những người đã gắn bó với hội, nhất là những vị mạnh thường quân đã đóng góp công sức để hội có điều kiện duy trì những sinh hoạt trong mấy chục năm qua, Hội Cao Niên Á Mỹ do bà Từ Dung sáng lập và điều hành hơn 30 năm qua, đã tổ chức Lễ Tạ Ơn vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Trụ Sở Hội ở địa chỉ 220 Hospital Circle Westminster, CA 92683.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.