Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ht Thích Quảng Độ Được Đề Nghị Làm Ứng Viên Giải Nobel Hòa Bình 2000

12/12/199900:00:00(Xem: 5023)
Paris (VNN) — Văn phòng Liên Minh Việt Nam Tự Do, có trụ sở tại Paris, vừa phổ biến bản Thông cáo báo chí liên quan đến việc Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo/Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, được đề nghị làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2000. Sau đây là nội dung:
Liên Minh Việt Nam Tự Do
Thông Cáo Báo Chí
Hòa Thượng Thích Quảng Độ được nhiều chính giới, học giả, trí thức trên thế giới đề nghị làm ứng viên giải Nobel Hòa bình năm 2000
Ngày 10 tháng 12 năm 1999, 29 dân biểu quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức gởi cho Ủy Ban Tuyển Chọn Giải Nobel Hòa Bình tại Na Uy lá thư đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2000.
Lá thư do 29 dân biểu Hoa Kỳ ký tên có đoạn viết rằng : “Giải Nobel Hòa Bình được lập ra nhằm xiển dương “nền hòa bình và tình yêu thương nhau của nhân loại”. Cũng như những người đã từng được giải trước đây, từ nhiều năm qua, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã theo con đường đấu tranh ôn hòa để đối lại với mọi đàn áp. Để tuyên dương sự can đ ảm, sự quyết tâm, và sự hy sinh của ngài, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, xin được đề nghị Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên cho Giải Nobel Hòa Bình”.
Việc đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên Nobel Hòa Bình năm 2000 là một cuộc vận động quy mô toàn thế giới đã được khởi sự từ hơn 3 tháng qua, với sự hợp tác của nhiều tổ chức và tôn giáo của cộng đồng người Việt. Từ tháng 9/1999, Liên Minh Việt Nam Tự Do đã tiếp xúc với bà dân biểu Loretta Sanchez nhằm vận động bà đứng ra kêu gọi một số chính giới Hoa Kỳ đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bà Loretta Sanchez hoan hỉ nhận lời và đã vận động Nhóm Diễn Đàn Việt Nam tại Quốc Hội Mỹ đề xướng việc này. Kết quả là đã có 29 dân biểu đ ồng ký tên vào lá thư đề cử. Nhóm Diễn Đàn Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Dialogue on Vietnam) được thành lập năm 1998, đồng chủ tịch là các dân biểu Loretta Sanchez, Zoe Lofgren và Tom Davis.
Nhóm này được thành lập để tạo một diễn đàn thảo luận giữa chính quyền, các vị dân cử Hoa Kỳ cùng với Cộng Đồng Việt - Mỹ, trao đổi những tin tức liên quan đến tình trạng nhân quyền, xã hội, chính trị tại Việt Nam. Nhóm này đã từng phát động Chiến Dịch Bảo Trợ Tiếng Nói Lương Tâm vào mùa hè năm 1998.
Tại Âu Châu, vào tháng 10/1999, ông Nguyễn Ngọc Đức, Tổng Thư Ký Liên Minh Việt Nam Tự Do đã thỉnh ý Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu, về việc mở cuộc vận động đề cử ứng viên Nobel Hòa Bình cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng Thích Minh Tâm rất hoan nghinh đề nghị này và hoàn toàn đồng ý hợp tác trong việc vận động. Kết quả sơ khởi là Thượng Nghị Sĩ Michel Pelchat, chủ tịch Ủy Ban Người Pháp Cho Dân Chủ tại Việt Nam, đã quyết định vận đ ộng một số nhân vật trong chính giới Pháp và Quốc Hội Âu Châu cùng đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên Nobel Hòa Bình.
Tại Úc Châu, Giáo Sư Peter VLAHOS, phân khoa Luật của đại học MONASH UNIVERSITY - Victoria đã chính thức gởi thư cho Ủy Ban Tuyển Chọn Giải Nobel Hòa Bình đ ể đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vì theo quy đ ịnh của Viện Nobel, ngoài giới dân cử từ cấp quốc gia trở lên, giới trí thức đại học và những người từng được giải Nobel đều có quyền đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình.
Trong những ngày tới, Liên Minh Việt Nam Tự Do tiếp tục cùng với nhiều tổ chức và đoàn thể bạn cố gắng vận động để có nhiều người, nhiều giới ở khắp các lục địa đồng thanh đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2000.
Paris ngày 10 tháng 12 năm 1999 Liên Minh Việt Nam Tự Do

***
Đính kèm nguyên bản bằng tiếng Anh và bản dịch lá thư của 29 dân biểu Hoa Kỳ.
December 10, 1999
The Honorable Nobel Peace Prize Selection Committee Norwegian Nobel Institute Drammensveien 19 N-0255 Oslo, Norway
To the Honorable Chair:
The Nobel Peace Prize, more than any other national or international symbol, upholds the virtues of peace, promotes social justice, and honors those brave enough to risk life, limb, and liberty in their pursuit. The Venerable Thich Quang Do is such a person. Like the Reverend Desmond Tutu of South Africa, and His Holiness the Dalai Llama of Tibet, the Venerable Thich Quang Do has exemplified the best of the human spirit in his quest for one of the most basic of human rights, freedom of worship.
In his native Vietnam, the Venerable Thich Quang Do has been imprisoned, placed under house arrest, exiled, and jailed again simply for advocating fundamental human rights. For decades the Venerable Thich Quang Do, the se cretary-general of the banned Unified Buđhist Church of Vietnam, has protested government infringements upon religious practice and interference with the church. The Dalai Llama described his efforts as “the legitimate expressions of the fundamental right to freedom of religion.” A repeated prisoner of conscience, the Venerable Thich Quang Do has called for compassion and tolerance in the face of authoritarian repression.
“Human civilization,” the Venerable Thich Quang Do has declared, “would not allow a government of any ideology or political system to intentionally exempt itself from universal values and erect an iron curtain to keep a s ection of humankind in the shadow of history behind the vague concept of the fabricated excuse of 'internal affairs.'” As it has recognized struggles in Burma, Guatemala, and South Africa, the international community must also acknowledge this campaign for human rights and dignities in Vietnam.
Ultimately, the Venerable Thich Quang Do is confident that freedom will prevail in his country as it has elsewhere: in his words, “evil does not last; history has never ceased to demonstrate this truth.” As the world stan ds on the verge of a new millennium, we also once again bear witness to old conflicts, none more sacred or more fundamental than the struggle over the freedom of belief. The Nobel Prize is given “For the peace and brother hood of men.” For decades the Venerable Thich Quang Do has followed the path of peaceful protest in the face of repression, like many other past recipients of this honor. In recognition of his courage, his convictions, a nd his sacrifices, we, the undersigned, respectfully submit the name of the Venerable Thich Quang Do as a nominee for the Nobel Peace Prize.
Thank you for your consideration.
Very truly yours,
1. Loretta Sanchez 2. Zoe Lofgren 3. Tom Davis 4. Dana Rohrabacher 5. Lloyd Doggett 6. Christopher Smith 7. Neil Abercrombie 8. Merrill Cook 9. Mike Forbes 10. James Traficant 11. Tom Campbell 12. Edward R. Royce 13. Brian P. Bilbray 14. Vic Snyder 15. Nydia M. Velazquez 16. Rod Blagojevich 17. David D. Phelps 18. Mike Forbes 19. Silvestre Reyes 20. Solomon Ortiz 21. Ruben Hinojosa 22. Gary Ackerman 23. Joseph Crowley 24. Dennis Moore 25. Brad Sherman 26. Charles A. Gonzalez 27. John Lewis 28. Steny Hoyer 29. Dennis Kucinich


(Bản dịch Việt ngữ)
Ngày 10 tháng 12 năm 1999
Kính gửi: Ủy Ban Tuyển Chọn Giải Nobel Hòa Bình Viện Nobel Na Uy Drammensveien 19 N-0255 Oslo, Na Uy

Kính thưa ngài Chủ Tịch Ủy Ban:
Hơn bất cứ một biểu tượng nào khác trên thế giới, Giải Nobel Hòa Bình xiển dương những giá trị của hòa bình, đề cao công bằng xã hội, và tuyên dương những người đã can đảm dám hy sinh tính mạng, sự an nguy và tự do của chính bản thân để theo đuổi những giá trị đó. Hòa Thượng Thích Quảng Độ quả là một người như vậy. Cũng như đức Hồng Y Desmond Tutu của Nam Phi, và đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là biểu hiện của nhân bản trong sứ mạng tranh đấu cho quyền tự do tín ngưững, một trong những quyền căn bản nhất của con người.
Tại quê hương Việt Nam của Ngài, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị cầm tù, quản thúc, lưu đày, và giam cầm chỉ vì Ngài đã vận động cho những quyền căn bản nhất của con người. Trong nhiều thập niên qua, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư Ký của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội bị cấm hoạt động, đã phản đối nhà nước về những hành động ngăn cản sinh hoạt tôn giáo, cũng như xen lấn vào hoạt động của giáo hội. Đức Đạt Lai Lạt Ma đ ã gọi những nỗ lực của Hòa Thượng Thích Quảng Đ ộ là “sự biểu hiện hợp lý nhất quyền căn bản đ ược tự do tín ngưỡng.” Là một tù nhân lương tâm, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã gióng lên tiếng kêu gọi sự từ bi và bao dung trước những đán áp của cường quyền.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã tuyên bố “Văn minh con người sẽ không chấp nhận một chính quyền, với bất cứ chủ thuyết hay chính thể nào, cố tình tự đặt nó ra khỏi sự chi
phối của những giá trị phổ quát, và dựng lên một bức màn sắt để giam hãm một phần nhân loại trong bóng tối của lịch sử, núp sau lý do ngụy biện là 'vấn đề của riêng nộ i bộ.'” Như những nỗ lực đã được ghi nhận tại Miến Điện, Guatemala, và Nam Phi, cộng đồng quốc tế cũng phải thừa nhận công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và nhân phẩm t ại Việt Nam.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ rất tự tin rằng cuối cùng thì sự tự do cũng sẽ ngự trị trên quê hương của Ngài như mọi nơi khác. Ngài nói rằng, “sự tàn ác sẽ không tồn tại, li .ch sử đã luôn chứng minh sự thật này.” Trước thềm thiên niên kỷ mới, tất cả chúng ta vẫn chứng kiến những mâu thuẫn từ xa xưa, không có gì thiêng liêng và căn bản hơn la À nỗ lực tranh đấu cho quyền được có đức tin.
Giải Nobel Hòa Bình được lập ra nhằm xiển dương “nền hòa bình và tình yêu thương nhau của nhân loại”. Cũng như những người đã từng được giải trước đây, từ nhiều năm qua , Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã theo con đường đấu tranh ôn hòa để đối lại với mọi đàn áp. Để tuyên dương sự can đảm, sự quyết tâm, và sự hy sinh của ngài, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, xin được đề nghị Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên cho Giải Nobel Hòa Bình.
Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Trân trọng,
1. Loretta Sanchez; 2. Zoe Lofgren; 3. Tom Davis; 4. Dana Rohrabacher; 5. Lloyd Doggett; 6. Christopher Smith; 7. Neil Abercrombie; 8. Merrill Cook; 9. Mike Forbes; 10. James Traficant; 11. Tom Campbell; 12. Edward R. Royce; 13. Brian P. Bilbray; 14. Vic Snyder; 15. Nydia M. Velazquez; 16. Rod Blagojevich; 17. David D. Phelps; 18. Mike Forbes; 19. Silvestre Reyes; 20. Solomon Ortiz; 21. Ruben Hinojosa; 22. Gary Ackerman; 23. Joseph Crowley; 24. Dennis Moore; 25. Brad Sherman; 26. Charles A. Gonzalez; 27. John Lewis; 28. Steny Hoyer; 29. Dennis Kucinich.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Các chiến đấu cơ của Đài Loan hôm Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2020 tranh giành với một đội máy bay quân sự của TQ làm náo loạn đảo quốc, tạo thêm căng thẳng khi một viên chức cao cấp Hoa Kỳ bắt đầu chuyến thăm tại Đài Bắc, theo bản tin của báo The Telegraph của Anh cho biết hôm 18 tháng 9 năm 2020.
China phản ứng chuyến thăm gây tranh cãi của một quan chức ngoại giao cấp cao Hoa Kỳ tới Đài Loan bằng cách tổ chức một cuộc thao diễn quân sự (Militaermanoever / Military maneuvers). Điều này đã được thông báo bởi một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng tại Bắc Kinh vào thứ Sáu.
Không chỉ các nước trong vùng Biển Đông và Hoa Kỳ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển chiến lược này, mà giờ đây cả Anh, Pháp, Đức cũng làm tương tự, cho thấy tuyên bố chủ quyền của TQ trên Biển Đông đang gặp phải sự chống đối mãnh liệt từ cộng đồng quốc tế, theo bản tin Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Năm, 17 tháng 9 năm 2020.
Sau nhiều tuần biểu tình ở Belarus (Weißrussland), Liên minh châu Âu rõ ràng đã thắt chặt quan điểm chống lại nguyên thủ quốc gia Alexander Lukashenko. Đại diện đối ngoại của EU Josep Borrell tại Nghị viện châu Âu ở Brussels cho biết, người đàn ông 66 tuổi này sẽ không được công nhận là tổng thống hợp pháp của đất nước.
Berlin (AFP) - Gần ba tuần sau khi nhập viện Berlin Charité, chính trị gia đối lập người Nga bị đầu độc Alexej Navalny vẫn đang trong thời gian chữa trị. Người đàn ông 44 tuổi này hiện đã "hoàn toàn khỏi thở bằng máy", phòng khám của trường đại học thông báo hôm thứ Hai. Ông ấy “ngày càng được vận động” và có thể “tạm rời giường bệnh”.
Nếu Shinzo Abe là người sinh ra để làm Thủ Tướng Nhật Bản, thì con đường để trở thành ngôi sao chính trị đối với người có khả năng kế nhiệm ông ấy là hầu như khó được bảo đảm, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Hai, 14 tháng 9 năm 2020.
Các nỗ lực bởi tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để đè bẹp các cuộc biểu tình chống lại ông đã thất bại hôm Chủ Nhật, 13 tháng 9 năm 2020 khi hơn 100,000 người đã xuống đường ngay tại nơi ông ở tại thủ đô Minsk, với các cuộc biểu tình khác khắp nước, theo bản tin của The Guardian cho biết hôm Chủ Nhật.
Các báo cáo về một cái chết do Coronavirus ở Anh xác nhận những nghi ngờ rằng virus đã lây lan sớm hơn nhiều so với giả định trước đây.
Người dân Palestine tại Gaza đã đốt các bức ảnh của các nhà lãnh đạo Do Thái, Mỹ, Bahrain, và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hôm Thứ Bảy, 12 tháng 9 năm 2020 trong cuộc biểu tình chống lại sự chuyển hướng quan hệ bình thường với Do Thái của 2 quốc gia vùng Vịnh, theo bản tin của Al Jazeera cho biết hôm Thứ Bảy.
Các tin tặc có liên quan chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran đang cố rình mò người dân và các nhóm có liên hệ với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, theo công ty Microsoft cho biết qua bản tin của Đài BBC tiếng Anh tường trình hôm Thứ Năm, 10 tháng 9 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.