Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Biết Nguyên Nhân Mới Tìm Ra Giải Pháp Cho Hòa Bình

01/02/201500:53:00(Xem: 2521)

Biết Nguyên Nhân Mới Tìm Ra Giải Pháp Cho Hòa Bình

Le Nguyen

Lịch sử phát triển xã hội loài người là lịch sử của những cuộc đấu tranh liên tục, không ngừng nghỉ để tồn tại và phát triển. Những cuộc đấu tranh của loài người phát sinh do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan và đỉnh điểm của đấu tranh là chiến tranh. Đa phần chiến tranh phát sinh trong tiến trình phát triển xã hội loài người là do mâu thuẩn tư tưởng, văn hóa, xã hội... quyền lực, quyền lợi của cá nhân, phe nhóm không thể hòa giải, dẫn đến chiến tranh cục bộ trong khuôn khổ quốc gia lẫn vượt ra ngoài biên giới quốc gia tác động lên đời sống bình an, ngay lành của toàn thể nhân loại.

Chiến tranh xảy ra trong cộng đồng nhân loại vượt ngoài tầm kiểm soát, lan tràn ra ngoài biên giới lãnh thổ quốc gia đến từ rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính yếu dẫn đến chiến tranh là do tham vọng lãnh thổ, phân biệt chủng tộc, mâu thuẫn tôn giáo, xung đột chủ nghĩa...của những đầu óc bệnh hoạn điên cuồng lẫn mù quáng và ngu muội.

-Về tham vọng lãnh thổ xảy ra vào các thời điểm loài người còn sống hoang dã dẫn đến xung đột quyền lực, quyền lợi tạo ra chiến tranh. Nó diễn ra lúc loài người chưa có luật pháp quốc tế cho đến lúc loài người có luật pháp quy định chung cho cộng đồng nhân loại cùng tuân thủ để giảm thiểu chiến tranh. Ngày nay tham vọng lãnh thổ... vẫn còn tồn tại trong tư duy của các lãnh đạo, đảng cầm quyền, vua chúa các nước độc tài quân chủ, quân phiệt và cộng sản.

-Về phân biệt chủng tộc phát sinh từ tham vọng quyền lực của các cá nhân, giòng tộc tự cho dân tộc mình là sắc dân thượng đẳng được đấng siêu hình chọn lãnh đạo, khai phóng các dân tộc man di khác và các sắc dân man di kém thông minh có bổn phận, nhiệm vụ như tôi tớ phục dịch các sắc dân thượng đẳng, giai cấp quý tộc cầm quyền là nguyên nhân gây ra chiến tranh, lúc loài người chưa có luật pháp chống kỳ thị, phân biệt chủng tộc.

-Về xung đột tôn giáo tự bản chất tôn giáo là làm lành tránh dữ, tu nhân tích đức không phải là nguồn gốc gây chiến tranh nhưng tôn giáo đã bị một số lãnh đạo lợi dụng phục vụ cho ý đồ tham vọng cá nhân, họ diễn giảng mọi niền tin, tín ngưỡng, thờ phượng khác với tôn giáo mình là tà đạo, là phải được hay bị cải tạo, loại trừ nên đã có nhiều tín đồ mù quáng lao vào các cuộc thánh chiến đẫm máu, chém giết các tín đồ có niềm tin khác.

-Về mâu thuẫn chủ nghĩa, giống như tôn giáo tự thân chủ nghĩa không tạo nên xung đột mâu thuẫn mà xung đột mâu thuẫn phát sinh từ những cá nhân, phe nhóm có ý đồ xấu lợi dụng những kẻ tham lam mù quáng, thiếu hiểu biết phục vụ cho tham vọng cá nhân lẫn tham vọng chính trị của băng đảng tự xưng là đảng cách mạng tiên phong “hừng hực khí thế” giải phóng con người, cải tạo xã hội!

Ngày nay với xu thế sống chung hòa bình theo chiều hướng phát triển của thế giới văn minh, lãnh đạo các nước dân chủ tiên phong không những đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện cơ chế nhà nước dân chủ mà họ còn cùng nhau ngồi xuống thảo luận luật pháp, thành lập những cơ cấu tổ chức quốc tế nhằm giảm thiểu lẫn ngăn chận những mầm móng chiến tranh do mâu thuẫn, xung đột lãnh thổ, chủng tộc, tôn giáo, chủ nghĩa gây ra.

Trong lúc thế giới dân chủ văn minh hợp nhau tìm kiếm hình mẫu cho loài người đi lên, sống chung trong hoà bình, thịnh vượng thì các nhà nước ma quỷ, các phần tử xấu lợi dụng sự ngu dốt, kiềm hãm, kiềm tỏa một phần nhân loại chìm sâu trong vũng lầy lạc hậu và cưỡng bức họ làm công cụ chống con người, đi ngược lại trào lưu tiến hóa của cộng đồng nhân loại. Cụ thể như nhà nước Nga, Tàu, Isis... và CSVN đang thực hiện hiện nay.

Những bộ phận, tổ chức nhà nước chống nhân loại đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại là điều rất không may và dân tộc Việt Nam lại nằm trong số không may đó bởi Việt Nam có đảng, chế độ nằm trong bộ phận phản động chống nhân loại, đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại. CSVN đã kiềm hãm Việt Nam trong vòng nghèo đói, lạc hậu, chậm tiến không lối thoát. Ngày nay đời sống, mức sống, tiêu chuẩn sống của người dân Việt Nam ngày càng tệ hại hơn so với các nước trên thế giới và ngay cả với các nước trong khu vực đã từng xếp sau Việt Nam nhưng loa dài của đảng vẫn ngày đêm ca ngợi hành vi phản động của đảng CSVN lãnh đạo nhà nước, xã hội rằng thì là...đi từ thắng lợi này đến thành lợi khác?

Thời nay đa phần nhân loại đã đươc sống trong ánh sáng văn minh, nhân bản của cộng đồng nhân loại nhưng lãnh đạo đảng, chế độ CSVN vẫn như những kẻ bại não, tiếp tục thực hiện những chính sách, chủ trương, đường lối sai lầm lần này đến lần khác và chưa thể hiện tín hiệu có điểm dừng.

Tạm thời không bàn đến sai lầm cốt lõi của hệ thống tổ chức nhà nước, tức là thể chế chính trị đuợc gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa - một chế độ cai trị phản động đã bị loài người loại trừ ra khỏi đời sống chính trị chính thống của cộng đồng nhân loại. Một trong những sai lầm nghiêm trọng gây xung đột mâu thuẩn phát sinh chiến tranh, bạo động cách mạng của đảng, chế độ CSVN là chính sách phân biệt đối xử mà các nước dân chủ văn minh đã thể hiện ý chí chung trừng phạt mọi hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử qua các điều luật quy định trong luật pháp quốc gia đã từ lâu rồi.

Nhân loại ngày nay cùng hướng đến nếp sống tiến bộ, văn minh để làm nhẹ bớt mâu thuẩn, xung đột lãnh thổ, chủng tộc, tôn giáo, chủ nghĩa... nhằm hình thành chuẩn mực giá trị nhân bản chung cho nhân loại và tạo môi trường thịnh vượng sống chung hoà bình trong cộng đồng quốc gia lẫn cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, trong lúc thế giới văn minh hướng đến những giá tri chung cho nền hòa bình thế giới thì trong tư duy cộng sản Tàu Cộng, cựu Nga Cộng vẫn còn nuôi dưỡng tham vọng lãnh thổ và phân biệt đối xử với những ai khác tư tưởng, chính kiến với chế độ.

Đến ngày nay CSVN, chư hầu của Nga - Tàu vẫn còn áp dụng những chính sách, những hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử với các mặt đời sống của con người sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Cụ thể như CSVN áp dụng chính sách kỳ thị, phân biệt đối xử với những thành phần chúng tự tiện cho là kẻ thù của giai cấp vô sản ở miền bắc Việt Nam trước năm 1975 và dân quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa sống ở miền nam đều là ngụy. Tất cả những ai bị ghép vào thành phần kẻ thù giai cấp hay là ngụy đều bị phân biệt đối xử như công dân “hạng hai” bị xét lý lịch đến ba đời và nếu bị cho là có lý lịch xấu thì khó có cơ hội vươn lên trên con đường học vấn lẫn trongnhững công việc dù giỏi chuyên môn liên quan đến nhà nước CSVN cũng không được tuyển dụng, sử dụng!

Chính sách phân biệt đối xử không chỉ co cụm trong bộ phận người dân với đảng, nhà nước mà nó còn hiện hữu trong nội bộ đảng CSVN. Rõ nhất là các lãnh đạo cao cấp của cộng sản ngoài những ưu đãi quyền lực quyền lợi được bưng bít, che giấu dưới nhãn mác “bí mật quốc gia” không ai được chạm đến và lãnh đạo cao cấp cộng sản còn được hưởng chế độ đãi ngộ y tế rất không công bằng.

Sự thật không thể phủ nhận là các chính sách bất công dù có tồn tại trong một số nước dân chủ tiến bộ nhưng bất công không nghiêm trọng như trong các chế độ độc tài, nhất là bất công về phương y tế trong chế độ độc tài CSVN. Điển hình là các lãnh đạo cấp cao CSVN có bệnh viện tiện nghi thượng hạng, có hẳn một ban bảo vệ sức khỏe riêng, với đội ngũ bác sĩ, chuyên viên y khoa có tay nghề thuộc tốp hàng đầu của quốc gia và chế độ ưu đãi, phân biệt đối xử giảm dần xuống lãnh đạo cấp trung, cấp thấp, cán bô đảng viên thường đến người dân, rồi đến các công dân hạng hai thì chính sách y tế nằm ở hạng chót bét.

Chính sách chế độ ưu đãi, phân biệt đối xử của đảng cộng sản còn lan qua nhiều lãnh vực, nhiều mặt như đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo.... Nhìn vào hiện thực đời sống trong chế độ CSVN ai cũng thấy, bất cứ tín ngưỡng, tôn giáo nào không chịu ngoan ngoãn nằm dưới sự chỉ đạo, không muốn đảng, nhà nước xen vào công việc điều hành nội bộ tôn giáo đều bị đảng, nhà nước CSVN can thiệp thô bạo qua rất nhiều hình thức công khai lẫn thủ đoạn đen tối như tổ chức “đồng đạo” gây sự ẩu đả để “cơ quan chức năng” có cớ bắt giữ hay công an, mật vụ giả dạng côn đồ ngăn cản, đánh đập tín đồ tham dự các ngày lễ quan trọng của tôn giáo hoặc các tổ chức tôn giáo lên tiếng bênh vực, bảo vệ công lý cho người dân thấp cổ bé miệng đều bị bịa đặt, vu khống, gán ghép vào một tội danh vớ vẩn nào đó để tống tù, bịt miệng.

Cụ thể khi các lãnh đạo tôn giáo, các công dân ưu tú...của quốc gia đứng lên tranh đấu bảo vệ quyền làm người, cất lên tiếng nói công chính, bảo vệ quyền của người dân thấp cổ bé miệng bị bọn cường hào ác bá thời côn an trị núp dưới bóng đảng, chế độ ức hiếp, bóc lột...Những con người công chính này sớm muộn gì cũng bị đưa vào tầm ngắm bịa đặt cho là dính dáng vào chính trị nhạy cảm và bị theo dõi canh giữ gây khó dễ, cản trở việc đi lại, bị côn đồ hành hung trước mắt những kẻ mặc sắc phục “thi hành công vụ” hưởng lương từ tiền thuế của dân để giữ gìn an ninh, an toàn trật tự xã hội nhưng trố mắt ngó không làm gì cả, đối với thành phần côn đồ hành hung những người đấu tranh bảo vệ sự thật công lý và công bằng.

Điều đáng quý ở các vị lãnh đạo tinh thần của một số tôn giáo là không lùi bước trước bạo lực và sự dữ của những con người cộng sản không tim, không còn tính người. Điều đáng quý hơn nữa là các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã để khác biệt niềm tin ở phía sau để tìm đến nhau, liên kết tạo thành sức mạnh, cùng nhau đấu tranh cho quyền làm người, cùng chia sẻ nền tảng giá trị chung của cộng đồng nhân loại thời đương đại.

Sự liên kết của các tôn giáo dưới danh xưng Hội Đồng Liên Tôn Viêt Nam nối kết với các tổ chức tôn giáo quốc tế không chỉ có giá trị nhất định trong công cuộc đấu tranh cho xã hội công bằng, cho đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn trong hiện tại mà nó còn thể hiện trí tuệ của những bộ óc có tầm nhìn xa cho việc xây dựng, phát triển một nước Việt Nam tương lai không cộng sản.

Nếu ai có đọc lịch sử thánh chiến hoặc tìm hiểu biến động làm sụp đổ nền đệ nhất cộng hòa, không khó để nhận ra trong chính thể dân chủ, Hội Đồng Liên Tôn sẽ là diễn đàn lý tưởng cho đối thoại, hóa giải những mâu thuẫn, xung đột tín ngưỡng, tránh được vết xe đổ và ngăn chận những tham vọng vĩ cuồng của cá nhân, phe nhóm lợi dụng phục vụ cho ý đồ xấu, cho tham vọng quyền lực, quyền lợi chính trị của họ.

Sụ liên kết, sinh hoạt chia sẻ những bất cập, những giá trị nền tảng về con người, về xã hội giúp cho các tôn giáo cảm thông, hiểu biết lẫn nhau nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh xung đột, mâu thuẫn trong xây dựng, phát triển đất nước theo chiều hướng hòa bình thịnh vượng như các nước dân chủ văn minh giàu mạnh đã được ông tổng thống Obama, lãnh đạo hiệp chủng quốc Hoa Kỳ chia sẻ quan điểm chính trị, xã hội, văn hóa...trong thông điệp đầu năm đầy bao dung, nhân bản như sau:

“... tôi đã nhìn thấy ở nó một mô hình thu nhỏ của đất nước mà đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa hay những người không theo đảng phái sống chung với nhau, với những người tốt đến từ mọi chủng tộc và tôn giáo, chia sẻ cùng nhau những giá trị nền tảng nhất định...”

Trích đoạn thông điệp đầu năm kết thúc bài viết để chúng ta thấy tư tưởng nền tảng chủ đạo của chính thể dân chủ tiên tiến, giàu mạnh thời hiện đại dù đã có nhiều chính sách phù hợp hiệu quả đối phó với ngòi nổ chủng tộc, tôn giáo, chính kiến đảng phái...nhưng các lãnh đạo của các nước dân chủ vẫn không chủ quan lơ là, mất cảnh giác với nguyên nhân mâu thuẫn, xung đột gây bất ổn xã hội, bùng nổ chiến tranh ngoài tầm kiểm soát của loài người, bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ quốc gia.

 

 


.
,

Ý kiến bạn đọc
01/02/201517:02:49
Khách
Nhung thieu sources
01/02/201517:01:42
Khách
Cach nhien doc dao. Kudos!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d'Aulne nơi ông đang dạy, ở Thành phố Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Tây-Bắc cách Paris chừng 40km Paris.
Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.
Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều
Tại Hoa Kỳ, tháng 10 được chọn là tháng nâng cao hiểu biết về ung thư vú. Theo thông tin từ trang web của Hiệp Hội Ung Thư Vú Quốc Gia (National Breast Cancer Foundation), trung bình cứ 2 phút thì có một phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư vú tại đất nước có hệ thống y tế đứng đầu thế giới này. Theo trang web của Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation), ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ người Việt nhưng lại có rất ít thông tin về những gì người mắc bệnh đã từng trải qua. Đây một tổ chức vô vụ lợi có văn phòng tại miền Nam Cali được thành lập từ năm 2002 với sứ mệnh ủng hộ và tranh đấu cho quyền lợi của bệnh nhân ung thư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.