Hôm nay,  

Lm Chân Tín Tố Csvn Dí Súng Bắt Dân Bỏ Đạo Tin Lành

27/04/200200:00:00(Xem: 3701)
SAIGON (VB) - Linh Mục Chân Tín đã công khai lên án nhà nước CSVN đàn áp, hù doạ và cưỡng bách người dân tộc Mông (Hmong) từ bỏ Đạo Tin Lành. Bản văn kết án này ký tên LM Chân Tín, và mang nhan đề "Người Dân Tộc Mông Bị Ép Bỏ Đạo Chúa," toàn văn như sau.

*
Người Dân Tộc Mông Bị Ép Bỏ Đạo Chúa

LM Chân Tín

Cả chục năm nay, Đảng CSVN làm áp lực bằng nhiều cách để dân tộc Mông bỏ đạo Tin Lành và ngăn chặn sự phát triển của tôn giáo ấy trong các dân tộc ít người tại thượng du miền Bắc VN. Như vào tháng 12 -1992 trong hội nghị đại biểu tiêu biểu dân tộc Mông, ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lai Châu đã thúc giục các đại biểu đưa ra nhiều cam kết trong đó có một cam kết liên quan đến tôn giáo: 'Giáo dục động viên bà con dân tộc dòng họ tin tưởng vững vàng không giao động trước mọi sự cám dỗ, mọi luận điệu tuyên truyền lừa bịp 'Vàng chứ' (đạo Chúa), hoặc bất cứ loại tư tưởng nào khác, trái với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông, trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần cùng các dân tộc anh em tăng cường đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống (lời cam kết Lai Châu ngày 5/12/1992)

Đặc biệt trong năm 2001 sức ép người Mông bỏ đạo càng ác liệt. Tại bản Huỗi Chỗm tỉnh Lai Châu, Đảng CS ra một nội qui trong đó, điều 5 đề cập đến 'Vàng Chứ': không được hoạt động mê tín theo 'Vàng Chứ', theo đạo. Mỗi gia đình phải lập lại bàn thờ theo phong tục của người Mông. Ai đến bản tuyên truyền mê tín, tôn giáo phải bắt giữ giao cho xã. Gia đình nào làm nơi tụ tập tuyên truyền tôn giáo phải được lập biên bản xử lý. Không được dùng băng cát-sét nghe đài nước ngoài, dùng sách Kinh Thánh tuyên truyền hoạt động Tôn giáo (thông báo của trưởng bản Huỗi Chỗm 1/10/2001)

Đảng CS gọi đạo Chúa là mê tín, còn những mê tín của người Mông lại được yêu cầu lặp lại bàn thờ theo phong tục cũ của người Mông. Đây là chính sách ngu dân, lặp lại các mê tín để ngăn chặn người Mông đạt đến ánh sáng của Chúa Kitô.

Những người Mông ở Lai Châu đã phản ứng mạnh mẽ về chính sách đàn áp tôn giáo của Đảng, như một lá đơn mà nhân dân đề nghị các gia đình người Mông viết cho Nhà nước :

'Tôi... xin viết đơn này kèm theo bản cam kết và nội quy của bản Huỗi Chỗm với bức thư giả dối của cán bộ công an Lai Châu, với tài liệu tuyên truyền của ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Lai Châu, kèm theo đơn của tôi gửi Thủ tướng Chính phủ Trung ương Hà Nội và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trung ương Hà Nội và các ban ngành của Thủ tướng Chính phủ để cùng tôi nghiên cứu với tài liệu giả dối của số cán bộ công an tỉnh Lai Châu này xem, với lí do chúng tôi tin đạo là tin theo đạo Tin lành VN đã gần chục năm nay rồi, riêng năm nay số cán bộ này tìm đủ cách bắt ép chúng tôi làm lại bàn thờ.

(...) Còn tuyên truyền vua 'Vàng chứ' tốt xấu bảo là người tin đạo biết bay, không làm cũng có ăn, việc này do cán bộ trên tỉnh Lai Châu tuyên truyền và họ còn tuyên truyền là số nhân dân tin đạo không có ăn, không có mặc, là họ hoàn toàn tuyên truyền nói láo với chúng tôi, số cán bộ này bắt ép chúng tôi kí tên vào bản cam kết của họ,chúng tôi khoan không kí là họ lấy súng đạn dọa bắn, là họ bắt ai không ký treo tay treo cố kéo lên để đánh đến khi nhận kí, rồi họ mới thôi, họ bắt buộc vậy, tay kí nhưng lòng chúng tôi vẫn không kí, còn tay có kí một trăm tờ giấy cũng được, nhưng trong lòng một tờ giấy cũng không nhận kí. Số bàn thờ họ bắt buộc chúng tôi dùng lại, chúng tôi xem không có tác dụng. Hiện nay chúng tôi đã đốt, vứt đi hết. Chúng tôi không cúng, không làm bàn thờ, còn ông bà cha mẹ thì chúng tôi vẫn có nhớ như thường, không phải như cán bộ tuyên truyền trên tài liệu, dù có tin đạo hoặc không tin là quyền tự do tín ngưỡng của các công dân chúng tôi. Số cán bộ công an trên tỉnh Lai Châu không phải đe dọa một mình tôi, họ đến đe dọa các huyện của tỉnh Lai Châu, tuyên truyền lung tung sang các bản, các xã, các huyện... Chúng tôi tin theo tổng hội Hội Thánh Tin lành VN Hà Nội chứ không phải chúng tôi học đạo ở nước Mỹ về tuyên truyền đâu, cán bộ trên tỉnh Lai Châu này đánh giá Tổng hội Hội Thánh Tin Lành VN là mì xào! Thực tế hiện nay, chúng tôi tin theo đạo bỏ các điều xấu như là rượu chè linh đình, cờ bạc trộm cắp, tham nhũng và ma chay cúng bái mà họ còn tuyên truyền rằng người tin đạo chết chôn để bổ đầu mồ mả là sai hoàn toàn, còn người tin đạo chết là chúng tôi chôn cất rất chu đáo cẩn thận, số cán bộ trên tỉnh Lai Châu không nghiên cứu luật pháp cẩn thận mà tuyên truyền lung tung như đứa con còn hơi sữa mẹ.

Vậy bây giờ tôi xin viết đơn này...Ngày 10/12/2001.'

Sau đây xin trích dẫn ít đoạn của 'Bản cam kết' mà công an nặn ra để bắt dân kí như đơn của dân vừa tố cáo ở trên:

'Tôi tên là... chủ hộ cùng với... nhân khẩu trong hộ, trong thời gian qua đã nhẹ dạ cả tin đi theo tổ chức 'Vàng Chứ' (đạo Tin Lành) trái với chủ trương và đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước CHXHCN VN.

Nay tôi và mọi người trong gia đình đã được đoàn công tác của công an huyện... và cán bộ chính quyền xã... xuống tận bản cùng sinh hoạt với gia đình chúng tôi. Trong một thời gian các đồng chí cán bộ đã tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đã giải thích giúp tôi và mọi người trong gia đình nhận thức rõ những việc làm của chúng tôi trong thời gian qua đã nhẹ dạ cả tin nghe đài địch tuyên truyền, bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo gây hoang mang dao động trong nhân dân, nhen nhúm tham gia thành lập các tổ chức bất hợp pháp (không được chính quyền địa phương cho phép).

Tôi và mọi người trong gia đình đã mắc mưu bọn phần tử xấu lôi kéo tham gia vào hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan (đạo Tin Lành), lợi dụng tự do tín ngưỡng vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vậy tôi và gia đình tôi mong các cấp chính quyền rộng lượng xét cứu khoan hồng để gia đình chúng tôi làm tròn nghĩa vụ của người công dân và chúng tôi làm cam kết với chính quyền và đoàn công tác (...), không nghe, không tin không theo, không làm, không tuyên truyền những luận điệu xấu của đạo Tin Lành, sai với chủ trương chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước(...). Trước khi ăn cơm không cầu Chúa, không tụ tập cầu nguyện, khi có người chết không mang và cắm Thánh Giá vào mộ người chết... (Chủ hộ kí tên 30/9/2001)'

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu mới đây đưa ra một tài liệu tuyên truyền không đề ngày tháng với tựa đề: 'Không nghe, không tin, không theo, không chấp nhận những luận điệu tuyên truyền lợi dụng tôn giáo'. Trong tài liệu này, ban tuyên giáo đề cập đến âm mưu diễn biến hòa bình: 'Ngày nay, bọn đế quốc và phản động tay sai đang ra sức phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH của cả nước, của tỉnh ta, sự phá hoại của chúng bây giờ không phải bằng quân lính, vũ khí như xưa, mà bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi thâm độc và xảo quyệt'. Đó là âm mưu diễn biến hòa bình. Trong âm mưu diễn biến hoà bình có vấn đề tôn giáo : 'Chúng dụ dỗ, mê hoặc, mua chuộc, lôi kéo tập hợp những người nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác đi theo chúng để chống lại dân tộc quê hương tổ quốc, phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH của nhân dân ta....Với tỉnh Lai Châu chúng ta mấy năm qua và hiện nay, kẻ địch đang tiến hành thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chia rẽ lôi kéo đồng bào đi vào con đường sai trái.... Tất cả những gì bọn lợi dụng tôn giáo tuyên truyền lâu nay đều là những điều nhảm nhí, giả dối, lừa bịp, phản động, phản khoa học, phản truyền thống bản chất đạo lý dân tộc, phản khoa học.' .Sau đó họ đưa ra những ví dụ hoàn toàn bịa đặt như không làm cũng có ăn, đau ốm khỏi uống thuốc cũng lành bệnh, không theo Chúa thì trời sẽ sập trái đất nổ tung, người không theo Chúa sẽ chết hết vv.... Họ đề nghị nhân dân 'tích cực tuyên truyền giúp đỡ đồng bào hiểu rõ âm mưu thâm độc lợi dụng tôn giáo phá hoại CM để đồng bào cảnh giác không bị mắc lừa kẻ xấu... Giáo dục thuyết phục người lầm lạc, phát hiện, cô lập, xử lí nghiêm minh những kẻ cố tình vi phạm, ngăn chặn, loại trừ việc lợi dụng tôn giáo, bảo ban họ bỏ cái sai cái xấu trở về với cái tốt cái đúng của gia đình làng bản quê hương. Đồng bào hãy thực hiện đúng 3 không : Không nghe, không tin, không theo những kẻ lợi dụng tôn giáo và những luận điệu của chúng.'

Tại tỉnh Lào Cai, ban chỉ đạo 184 của huyện ủy Bảo Thắng, ngày 25/5/2001 có đưa ra một báo cáo sơ kết bước triển khai 03-BCĐ và nhiệm vụ từ ngày đó đến hết quí 1/2002. Đó là kế hoạch hướng dẫn về : 'Chủ trương đối với việc truyền đạo Tin lành trái phép ở tỉnh Lào Cai'. Để thực hiện tốt công tác 'vận động đồng bào bị lợi dụng vào truyền đạo Tin lành trái phép' trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động thuyết phục 'giáo dục nhân dân biết rõ âm mưu diễn biến hòa bình và lợi dụng tôn giáo của địch', củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. 'Không để đạo trái phép phát triển từ dân tộc Mông sang các dân tộc khác, từng bước thu hẹp số thôn bản, số hộ, số người theo đạo trái phép...'. còn những người theo đạo trái phép thì từng bước giáo dục, để đồng bào tự giác từ bỏ đạo, ngăn chặn không để phát triển và lan truyền sang địa bàn khác, dân tộc khác, phân loại để cô lập những người đứng đầu, giáo dục để từ bỏ việc truyền đạo trái phép, kiên quyết xử lí những hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo.

Ở các xã và thị trấn tổ chức cho nhân dân 16 thôn có số lượng lớn người theo đạo nghiên cứu học tập nghị định 26/CP về tôn giáo, nghị định 51/CP về quản lí hộ tịch, hộ khẩu, biết về âm mưu diễn biến hòa bình và lợi dụng tôn giáo của địch...

Kết quả đạt được qua bước triển khai quán triệt: 'Nhận thức của cán bộ được nâng lên một bước...hoạt động đạo không còn công khai như trước, số lượng tụ tập ít, thời gian cầu nguyện ngắn hơn. Số đối tượng cầm đầu không dám ngang nhiên như trước mà chỉ lén lút hoạt động. Số hộ bỏ đạo có chiều hướng tăng. Đến nay đã có 32 hộ, 183 nhân khẩu tự nguyện bỏ đạo..., xã Bản Phiệt đã xoá hết hộ theo đạo... Tóm lại trong 5 tháng thực hiện bước triển khai diện rộng đối với hoạt động đạo Tin Lành trái phép ở Bảo Thắng bước đầu đã đạt được một số kết quả đó là : tình hình đạo trái phép không phát triển thêm trong đồng bào Hmông, không lây lan sang các dân tộc khác.'

Đảng cũng đề ra những nhiệm vụ tiếp theo cho hết năm 2001: 'mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu ngăn chận không để đạo trái phép (Tin Lành) phát triển thêm.' Tập trung nhiệm vụ chủ yếu là không để lây lan từ dân tộc Hmông sang dân tộc khác trong huyện. Từng bước khoanh lại, thu hẹp địa bàn và giảm số hộ theo đạo trái phép... Tăng thêm biên chế cán bộ làm công tác tôn giáo... MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên mình bỏ đạo và không theo đạo trái phép bằng nhiều hình thức thiết thực... Đối với những người cầm đầu, người trực tiếp truyền đạo, dạy hát thánh ca, bản thân họ cố tình không bỏ đạo thì phân loại có hình thức quản lý và giáo dục phù hợp. Trước mắt kiên quyết không để họ lôi kéo tụ tập đông người để truyền đạo, cần xử lý nghiêm kịp thời những người cố tình vi phạm... Đối với người còn lừng chừng (chưa có niềm tin sâu sắc) phải kiên trì vận động thuyết phục họ từng bước bỏ đạo... Đồng thời với việc giải quyết và ngăn chặn có hiệu quả đạo Tin Lành trái phép, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo khác như: Thiên Chúa, Đạo Phật ở các địa bàn trọng điểm... nắm chắc tình hình các thôn bản vùng cao để không có đạo trái phép xâm nhập vào vùng đồng bào Dao.

Qua những vụ việc xảy ra ở hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, chúng ta thấy rõ rằng Đảng và Nhà nước đã đàn áp đạo Tin Lành ở miền Bắc đối với các dân tộc ít người, cách riêng dân tộc Hmông. Họ làm đủ cách để ép người Hmông bỏ đạo Tin Lành, cấm họ tụ tập để cầu nguyện, để nghe đọc sách Thánh, để hát Thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Họ ngăn chặn không cho giảng đạo Tin Lành, bắt bớ người truyền đạo Chúa. Họ dựng nên một guồng máy để đàn áp người theo đạo Tin Lành... Đây là một vi phạm trắng trợn tự do tôn giáo. Đây là một cuộc bắt đạo có hệ thống. Chúng tôi cật lực lên án cuộc bắt đạo đó và yêu cầu Đảng và nhà nước để cho mọi người được tự do tôn giáo, đặc biệt là đồng bào miền núi ở Bắc Việt cũng như ở cao nguyên miền Trung.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.