Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bảo Hiểm Covered California Dấy Lên Các Câu Hỏi Mới Về Dự Luật Tiên Khởi Bảo Hiểm Y Tế Tháng Mười Một Có Khiếm Khuyết

27/06/201400:00:00(Xem: 1681)

Bảo Hiểm Covered California Dấy Lên Các Câu Hỏi Mới Về Dự Luật Tiên Khởi Bảo Hiểm Y Tế Tháng Mười Một Có Khiếm Khuyết, Các Câu Hỏi Thu Hút Sự Chú Ý Đến Những Lo Ngại của Các Giáo Sư và Chuyên Gia Chính Sách rằng Dự Luật Tiên Khởi Này Sẽ Gây Chậm Trễ Kéo Dài và Các Hệ Quả Không Mong Muốn đối với Covered California

Sacramento – Bảo Hiểm Covered California đã công bố một báo cáo chứa một loạt các câu hỏi nghiêm túc về tác động sẽ có của dự luật bảo hiểm y tế khiếm khuyết trong lá phiếu Tháng Mười Một lên khả năng cung cấp bảo hiểm giá rẻ cho hàng triệu cư dân California.

Các câu hỏi này nêu bật lên những lo ngại mà các giáo sư, chuyên gia chính sách, và những người ủng hộ Covered California đã bày tỏ từ đầu năm nay, trong số đó có cả Bác Sĩ Tiến Sĩ Jon Kingsdale, chuyên gia hàng đầu về giao dịch bảo hiểm của cả nước và nhà sáng lập của cơ sở giao dịch phúc lợi y tế đầu tiên của quốc gia tại Massachusetts. Báo cáo của Dr. Kingsdale cho thấy rằng dự luật sẽ gây ra các mâu thuẫn bộ máy quan liêu, sự lúng túng của người tiêu thụ, sự chậm trễ kéo dài và các rào cản đối với chăm sóc y tế, phần lớn do Dự Luật Tiên Khởi này cho phép các nhóm và cá nhân bên ngoài đệ trình các chất vấn pháp lý dài dòng phản đối các kế hoạch Covered California.

“Các mâu thuẫn và chậm trễ trong bộ máy quan liêu do dự luật này nếu không phá hủy, cũng sẽ gây hại cho phương pháp hữu hiệu của Bảo Hiểm Covered California giúp cung cấp các tùy chọn bảo hiểm y tế xuất sắc, giá rẻ đến cho những người tiêu thụ và tiểu thương nghiệp," phát biểu của Micah Weinberg, Ph.D., Cố Vấn Chính Sách Cấp Cao cho Hội Đồng Bay Area và Ủy Viên của Nhóm Cố Vấn Covered California SHOP.

Dự luật tiên khởi này đã được soạn thảo và đệ trình năm 2011 trước khi Bảo Hiểm Covered California được hoàn tất, trao cho Ủy Viên Bảo Hiểm dân cử quyền lực để bác bỏ các thay đổi về giá biểu bảo hiểm, co-pay, deductible và các phúc lợi đối cho những cá nhân và nhóm nhỏ – cũng là những cư dân California được bảo hiểm bởi Covered California. Nó cũng tạo ra một "quy trình người can thiệp" tốn kém, mà theo đó các đối tượng bên ngoài có thể phản đối các gói phúc lợi và giá biểu do trung tâm giao dịch chăm sóc y tế của tiểu bang đề ra.

Chỉ riêng lượng các câu hỏi do Bảo Hiểm Covered California đề ra đã là nguyên nhân gây lo lắng, từ

những câu hỏi về điều hành căn bản nhất đến các vấn đề pháp lý phức tạp. Sau đây là một số câu hỏi:

- Quá trình duyệt xét tiến hành như thế nào dưới hai chế độ kiểm soát?

- Điều gì xảy ra cho việc đệ trình giá biểu trong lúc nó đang được duyệt xét hành chánh? Duyệt xét tư pháp là gì?

- Đạo Luật Giá Biểu Bảo Hiểm có thay đổi tiến độ CDI sẽ thực hiện giám sát giá biểu so sánh với tiến độ duyệt xét giá biểu hiện tại hay không?

- Nếu sự phê chuẩn giá biểu của CDI dẫn đến một sự thay đổi về giá biểu, phúc lợi hoặc có tác động đến yếu tố khác của việc điều hành các kế hoạch (Thí dụ: mạng lưới, khả năng thanh khoản), các thay đổi đó đòi hỏi việc duyệt xét DMHC đến mức nào để cấp phép nếu kế hoạch đó chịu sự giám sát của cơ quan quản lý?

- Những hành động nào người can thiệp được cho phép thực hiện nếu CDI quyết định không tổ chức buổi điều giải, và những hành động này sẽ có hiệu quả gì đến tiến độ phê chuẩn các đơn xin thay đổi biểu giá không dẫn đến một buổi điều giải?

- Thời gian và các quy trình duyệt xét giá biểu không có buổi điều giải phải được làm sáng tỏ đến mức nào theo các quy định mà sẽ được ban hành sau khi Đạo Luật Giá Biểu Bảo Hiểm được thông qua hoặc sau cuộc tranh tụng để phân tích cách hiểu Đạo Luật?

- Các buổi điều giải duyệt xét việc nộp kế hoạch y tế có thể tiến hành theo một khung thời gian ngắn hơn khung thời gian hiện đang được dùng cho các điều giải Dự Luật 103 trong bảo hiểm tài sản và thương vong hay không?

- Tại (những) thời điểm nào trong quy trình điều giải hoặc duyệt xét mà Covered California và kế hoạch y tế sẽ biết được rằng giá biểu đề xuất cho năm kế tiếp sẽ không được phê chuẩn cho năm kế hoạch kế tiếp đang chờ duyệt xét? Nếu giá biểu không được phê chuẩn cho điều giải, tại thời điểm nào thì sẽ có quyết định rằng giá biểu của năm vừa qua cần được áp dụng cho hoạt động ghi danh công khai và toàn bộ giai đoạn ghi danh đặc biệt của năm kế tiếp?


- Thời gian và các quy trình duyệt xét giá biểu có một buổi điều giải phải được làm sáng tỏ đến mức nào theo các quy định mà sẽ được ban hành sau khi Đạo Luật Giá Biểu Bảo Hiểm được thông qua hoặc sau cuộc tranh tụng để phân tích cách hiểu Đạo Luật?

Các chuyên gia chăm sóc y tế khác đã cân nhắc đến tác động có hại của dự luật tiên khởi đến giao dịch chăm sóc y tế của tiểu bang.

"Ta sẽ cần phải giải quyết một số vấn đề thật sự khó khăn về điều hành nếu dự luật này được thông qua," Levitt nói. "Tiềm ẩn sự rối loạn nếu có xung độ lợi ích." – Larry Levitt, Phó Chủ Tịch Cao Cấp tại Tổ Chức bất vụ lợi Kaiser Family Foundation (Tờ Los Angeles Times, 5/8/14)

"Điều công bằng và quan trọng là bàn luận về dự luật tiên khởi cụ thể này -- và không chỉ về việc quản lý các bảo phí trên lý thuyết -- và để nghiên cứu kỹ hơn cách dự luật này có thể gây ảnh hưởng đến Covered California và việc thi hành ACA tại tiểu bang này. Báo cáo Wakely nêu lên các câu hỏi giúp cung cấp thông tin cho cuộc thảo luận đó." - Deborah Kelch, cố vấn chính sách y tế (Tờ Sacramento Business Journal, 5/9/14)

"Dự luật tiên khởi được đề xuất này tiềm tàng khả năng gây hại cho người tiêu thụ bằng cách cộng thêm chi phí của quy trình, thêm sự phức tạp và không chắc chắn của quy trình, và bằng việc sẵn sàng chấp nhận những người can thiệp hầu như chắc chắc, theo quan điểm của tôi, có những lợi ích và sự khích lệ trái ngược với lợi ích tốt đẹp nhất của người tiêu thụ. Một số có thể là những đối tượng chống đối ACA quyết liệt mà có thể dùng các quy trình này để trì hoãn việc phê chuẩn và làm gián đoạn quy trình duyệt xét và ghi danh công khai hằng năm." – Alain Enthoven, Ph.D., Giáo Sư Danh Dự tại Đại Học Stanford Trung Tâm Chính Sách Y Tế/Trung Tâm Chăm Sóc Ban Đầu và Nghiên Cứu Kết Cục.

"Chúng tôi sẽ thẩm định sát sao dự luật tiên khởi được đưa vào lá phiếu này, nhưng báo cáo hôm nay dấy lên một số lo lắng lớn về tác động tiêu cực mà dự luật tiên khởi này sẽ gây ra cho Covered California. Với nỗ lực lớn của nhiều người và nhiều tổ chức để thực thi thành công Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Túi Tiền tại California, dự luật tiên khởi này nếu thành công sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng Bảo Hiểm Covered California và khả năng mua được bảo hiểm y tế của mọi người. Với việc số lượng đơn ghi danh vào các kế hoạch Bảo Hiểm Covered California vượt xa sự kỳ vọng, chúng ta cần phải củng cố những nỗ lực của chúng ta để tăng khả năng tiếp cận chăm sóc y tế tốt, giá rẻ và không đảo ngược những thành tựu chúng ta đã đạt được." – Dân Biểu Tiểu Bang Dr. Richard Pan (D-Sacramento), MD, MPH. Chủ tịch, Hội Đồng Hạ Viện về Y Tế.

"Covered California là một phần lớn của lý do tại sao tiểu bang chúng ta đã dẫn đầu trong việc thực thi Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Túi Tiền, ghi danh nhiều người vào bảo hiểm y tế giá rẻ hơn bất cứ tiểu bang nào khác trong cả nước. Chúng ta trong Cơ Quan Lập Pháp đã quyết định một cách có ý thức lập Covered California làm một đại diện mua bảo hiểm chủ động và tôi cảm thấy không an tâm vì nguy cơ dự luật tiên khởi này sẽ gây hại đến quyền lực và quyền mặc cả của chương trình. Báo cáo này, được một chuyên gia về chính sách y tế rất đáng tin cậy thực hiện, dấy lên các lo ngại lớn rằng dự luật được đưa vào lá phiếu này có thể khiến những thành tựu chúng ta đã có gặp rủi ro và gây hại cho các cư dân California có lợi tức thấp mà chúng ta đang cố gắng giúp đỡ. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ phân tích cẩn thận dự luật này và phạm vi mà nó có thể gây hại đến các tiến triển chúng ta đã đạt được trong việc mở rộng sự tiếp cận đến bảo hiểm giá rẻ cho hàng triệu cư dân California.”

– Thượng Nghị Sĩ Dr. Ed Hernandez (D-West Covina), O.D., Chủ Tịch, Hội Đồng Y tế Thượng Viện

Muốn biết thêm chi tiết về dự luật tiên khởi này, vui lòng đến: www.stophighercosts.org.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhìn những tấm hình của đồng bào lênh đênh trên nước, không ai không khỏi xúc động, đồng bào của mình sao khổ quá! Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cùng những người thiện nguyện đi cứu trợ. Đức Cha mặc áo phao, nếu ghe lật xuống nước thì người sẽ nổi lên mặt nước nhờ chiếc áo phao này.
Chương trình SAC Promise mở rộng, được tài trợ bởi Văn phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Cộng đồng California, áp dụng cho học sinh tốt nghiệp trung học Mùa xuân năm 2021 hoặc bất kỳ học sinh năm nhất nào, bất kể họ đã theo học trường trung học nào.
Vào ngày tồi tệ nhất vì cháy do nấu ăn của năm, nhận thức và phòng chống là việc quan trọng cần thiết để tránh các hiểm họa xảy ra khi nấu trên bếp, trong lò nướng và nấu bằng điện.
Mùa Giáng Sinh sắp về, nhà nhà đều sửa soạn nhà cửa cho thật đẹp để đón mùa Giáng Sinh, nhưng cũng có một số người nhức đầu, vì có người mướn nhà không trả tiền cho chủ nhà, chủ nhà không tiền trả tiền cho nhà băng, nhà có thể bị nhà băng tịch thu nếu 3 tháng không trả tiền nhà, nhà băng sẽ gửi giấy đến đòi nợ, rồi sẽ bán đấu giá.
Tịnh Xá Giác An tọa lạc tại số 12811 Dale Street, Garden Grove CA 92841 do Đại Đức Thích Giác Châu Trụ Trì vào tối 22 tháng 11 năm 2020 đã bị kẻ xấu dùng sơn đen đến xịt vào tượng Đức Phật Di Lặc và tượng Đức Quan Thế Âm.
Tại Mile Square Park vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 Tổ Chức Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Biden (Vienamese Americans for Biden - VAfB) cùng với các nhóm FB chống Trump Ao Sen và Sự Thật Lề Đường đã tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng của Biden, chương trình có phần trình diễn văn nghệ.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại chánh điện Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ số 1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701, Tổng Vụ Pháp Chế HĐĐH/ GHPGVNTN/HK do Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Lần Thứ Bảy Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính.
Trong suốt mấy tháng vừa qua, con em chúng ta đã miệt mài tập hát, tập đọc để tham dự cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II. Đến nay, vòng Sơ Kết đã chấm dứt, Ban Tổ Chức rất cảm kích trước sự nhiệt tình của quý phụ huynh và sự hăng hái của các thí sinh. Nhờ vào lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, Ban Tổ Chức đã chuẩn bị được rất nhiều phần thưởng cho các thí sinh.
Cuộc thi Ước Mơ Việt xin trân trọng thông báo lịch sinh hoạt tử nay đến cuối năm 2020. Ngày 20/11/20: Công bố kết quả của kỳ thi Sơ Kết và tài liệu học tập/ thể lệ cuộc thi Chung Kết Ngày 26/11/20: Bắt đầu phát hình các thí sinh của giải HIẾU HỌC Chủ Nhật, 13/12/20, thi Chung Kết qua hình thức trực tuyến.
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, mặc dù trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan, nhưng để tỏ lòng biết ơn những người đã gắn bó với hội, nhất là những vị mạnh thường quân đã đóng góp công sức để hội có điều kiện duy trì những sinh hoạt trong mấy chục năm qua, Hội Cao Niên Á Mỹ do bà Từ Dung sáng lập và điều hành hơn 30 năm qua, đã tổ chức Lễ Tạ Ơn vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Trụ Sở Hội ở địa chỉ 220 Hospital Circle Westminster, CA 92683.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.