Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vào Năm '03, Dân Cali Thêm Chọn Lựa Giá Trị Với Sbc

31/12/200200:00:00(Xem: 3348)
Khách tiêu thụ hươœng lợi qua các chọn lựa rõ ràng bao gồm chương trình SBC Total Connections với giá gọi mỗi phút thấp, không lệ phí hàng tháng, gọi không giới hạn buổi tối và cuối tuần, chương trình gọi quốc tế theo số giờ với giá thấp, chương trình gọi trong Caliornia không giới hạn.
Các cơ sơœ thương mại có chọn lựa mới, đáng tin cậy trong các dịch vụ liên lạc viễn liên bằng tiếng nói, dữ liệu, IP; Đạo luật cuœa California nâng vị trí cuœa SBC Long Distance lên thành một công ty cung cấp dịch vụ dữ liệu quan trọng trên toàn quốc.
SAN FRANCISCO, 30 tháng Mười Hai, 2002 - Bước vào Năm Mới, giới tiêu thụ và các cơ sơœ thương mại tại California có thể chọn lựa những chương trình điện thoại mới với giá trị cao nhất từ trước đến nay và sự tiện lợi vô song khi tham khaœo và đặt mua những nhóm dịch vụ viễn thông - tất caœ từ một công ty họ đã biết và tin tươœng trong suốt thế kyœ qua. Hôm nay, SBC Long Distance đã công bố những chương trình khuyến mãi từng phaœi chờ đợi để mang đến cho các khách hàng cuœa SBC tại California, đánh dấu một bước chuyển mình lịch sưœ cuœa sự cạnh tranh viễn thông trong một thị trường lớn nhất toàn quốc và cũng là tiểu bang đông dân cư nhất.
Bắt đầu vào ngày mai, giới tiêu thụ tại California có thể chọn các cách gọi viễn liên xếp loại từ chương trình có giá đồng hạng là 7 xu mỗi phút gọi local toll, và 10 xu để gọi trong và ngoài tiểu bang, không có lệ phí hàng tháng; một chương trình ngắn hạn có tính cách giới thiệu cho khách hàng gọi không giới hạn trong tiểu bang California; và những chương trình gọi quốc tế có giá thấp khi gọi theo từng nhóm phút nhất định (buckets of minutes) đến Á Châu và Mễ Tây Cơ. Thêm vào đó, những khách hàng nào đã đặt mua nhóm dịch vụ SBC Total Connections có thể ghi danh để được những chương trình gọi buổi tối và cuối tuần không giới hạn và chương trình gọi theo số giờ bắt đầu từ 200 phút với giá chỉ $5.
Các cơ sơœ thương mại đuœ mọi tầm cỡ có thể chọn trong số các chương trình thông tin bằng tiếng nói rất hấp dẫn, cũng như các giaœi pháp viễn thông và các nhóm dịch vụ kết hợp dịch vụ liên lạc địa phương và viễn liên bằng tiếng nói và dữ liệu.
Cũng nói thêm là việc mơœ thị trường hoạt động tại California cuœa SBC Long Distance đã cuœng cố vị trí là một nhà cung cấp các dịch vụ thông tin viễn liên bằng dữ liệu và IP hạng nhất cuœa công ty, mang lại cho các thương vụ tại California một chọn lựa cần thiết và mới meœ về các dịch vụ này, tại một tiểu bang có 20 phần trăm lưu lượng Internet toàn quốc xuất và nhập.
"Chúng tôi vô cùng háo hức vì cuối cùng đã có thể mang đến cho người dân California sự tiết kiệm, tiện lợi và phương pháp tiếp cận thật thẳng thắn cuœa dịch vụ SBC Long Distance," ông Chuck Smith, Chuœ Tịch và Giám Đốc Điều Hành công ty SBC miền Tây, trước đây có tên là SBC Pacific Telesis cho biết. "Giờ đây, khách hàng sẽ nhận biết đầy đuœ quyền lợi do gia đình các công ty SBC mang đến, với sự lựa chọn để mua chung tất caœ các dịch vụ viễn thông cuœa mình với một công ty đáng tin cậy."
Giới Tiêu Thụ tại California Tiết Kiệm Nhiều khi gọi Viễn Liên từ Tư Gia
Đáp ứng mong muốn có được một dịch vụ viễn liên không rắc rối và giá gọi thấp mỗi phút cuœa người tiêu thụ, SBC Long Distance đã quaœng bá những chương trình dành cho khách hàng tại California. Những chương trình này được soạn thaœo phù hợp với nhu cầu gọi điện thoại cá biệt cuœa một tiểu bang California đa dân tộc. Nổi bật gồm có:
· SBC Total Connections: Dành cho những khách hàng muốn gộp chung các dịch vụ viễn thông, đặc trưng là những chương trình gọi theo số giờ (Block of Time) 200 phút giá $5, 500 phút giá $10 và có thể cộng thêm các phút gọi buổi tối và cuối tuần không giới hạn với giá $20 mỗi tháng.
· SBC Long Distance II: Chương trình này rất hấp dẫn đối với những khách hàng chỉ thỉnh thoaœng gọi viễn liên, giá 7 xu mỗi phút gọi local toll, và 10 xu mỗi phút gọi trong và ngoài tiểu bang, không có lệ phí hàng tháng hoặc lệ phí phụ trội khi nhận chung một hóa đơn cho các dịch vụ địa phương và viễn liên.
· Domestic Saver: Dành cho những khách hàng thường xuyên gọi viễn liên và muốn tiết kệm. Chương trình này có giá thấp, đồng nhất là 5 xu mỗi phút gọi local toll và 7 xu mỗi phút cho mọi cú gọi viễn liên nội địa trực tiếp trong và ngoài tiểu bang, bất cứ ngày giờ nào với giá $4.95 mỗi tháng.
· Value Saver: Với chương trình này, khách hàng có thể mua theo từng nhóm dịch vụ điện thoại, bắt đầu là 3 dịch vụ. Chương trình này có giá thấp là 7 xu mỗi phút gọi trong và ngoài tiểu bang, không có lệ phí hàng tháng.
· SuperMexico 300: Đối với khách hàng gọi nhiều đến Mễ Tây Cơ Zone 2, chương trình này có giá là $60 một tháng - nếu gọi hết 5 tiếng mỗi tháng, khách sẽ có giá thấp đến mức 20 xu mỗi phút. Khách hàng cũng có thể chọn các chương trình gọi theo số giờ khác đến Mễ Tây Cơ.
· AsiaSaver 100: Đây là chương trình gọi theo số giờ là 100 phút đến một hoặc caœ sáu quốc gia gồm Hồng Kông, Nhật Baœn, Mã Lai Á, Nam Hàn, Singapore và Đài Loan với giá $9.95 một tháng, mỗi phút sau đó sẽ có giá là 10 xu.

SBC Long Distance cũng đang đưa ra một chương trình có tính cách giới thiệu mang tên California Saver như một lời chào đến với khách hàng tại tiểu bang, $45 mỗi tháng trong 6 tháng đầu tiên để gọi không giới hạn local toll và trong cùng tiểu bang. Sau khoaœng thời gian này, với cùng một giá như vậy, khách sẽ được 1,500 phút gọi trong cùng tiểu bang - như vậy, nếu gọi hết 1,500 phút trong tháng, giá mỗi phút chỉ có 3 xu.
Các Cơ Sơœ Thương Mại sẽ có Chọn Lựa Mới, Đáng Tin Cậy khi mua Các Dịch Vụ Thông Tin Viễn Liên bằng Tiếng Nói và Dữ Liệu.
Khách hàng thương mại cuœa SBC tại California giờ đây có thể chọn một bộ dịch vụ thông tin bằng tiếng nói, dữ liệu và IP (internet portocol) thật toàn diện để liên lạc khắp Hoa Kỳ và 48 quốc gia toàn cầu.
Các chương trình liên lạc bằng tiếng nói cuœa SBC Long Distance dành cho thương mại đáp ứng được nhu cầu cuœa các cơ sơœ đuœ mọi tầm cỡ, tiểu thương, trung thương và đại thương, và giá caœ xếp hạng tùy vào mức sưœ dụng và số lượng dịch vụ được mua. Gồm có:
· Dành cho tiểu thương - Qua chương trình Business Domestic Saver 15, những cơ sơœ sưœ dụng dịch vụ viễn liên tối thiểu là $15 một tháng sẽ được giá gọi viễn liên nội địa là 5.9 xu mỗi phút.
(cũng có thêm các chương trình khác.)
·Dành cho tiểu thương - SBC đưa ra Business Solutions, một bộ giaœi pháp tiết kiệm, có thể chọn theo nhu cầu bằng những dịch vụ và đặc điểm thương mại cần thiết, cộng việc nhận chung một hóa đơn và một nguồn cung ứng mọi nhu cầu về liên lạc viễn thông. Khách hàng cuœa SBC tại California giờ có thể chọn thêm SBC Long Distance vào Business Solutions.
·Dành cho trung và đại thương - Các cơ sơœ thương mại sưœ dụng dịch vụ viễn liên trên $50 một tháng có thể tận dụng một chương trình thích hợp cho cơ sơœ có lượng gọi cao với giá gọi xuyên bang thấp ơœ mức 4.8 xu mỗi phút và 3.8 xu mỗi phút dành cho các đường dây gọi chuyển đổi và đường dây gọi chuyên dụng, tính theo thứ tự.
· Dành cho mọi cơ sơœ thương mại - Các chương trình có giá thấp cuœa SBC Long Distance cũng sẵn có với dịch vụ gọi viễn liên quốc tế đến trên 230 quốc gia.
SBC Long Distance cùng phối hợp với các công ty phụ thuộc cuœa mình đưa ra cho khách hàng thương mại thuộc mọi tầm cỡ một bộ dịch vụ có thể chọn lựa theo yêu cầu được gọi là Integrated Access Service (IAS). Dịch vụ này cho phép các công ty tận dụng một đường dây truy nhập để sưœ dụng chung các nhu cầu viễn thông như dịch vụ liên lạc bằng tiếng nói, dữ liệu hay Internet. Khách hàng tại California giờ có thể đặt SBC Long Distance như một phần cuœa dịch vụ IAS.
Thêm vào đó, các cơ sơœ thương mại tại California giờ đây cũng có thể đặt mua các dịch vụ chuyển taœi dữ liệu quốc gia tốt hơn, bao gồm hệ thống Frame Relay, ATM và Private Line, bổ sung cho những chương trình cung ứng dịch vụ dữ liệu và tiếng nói địa phương hiện có.
Với sự chấp thuận được cung cấp dịch vụ viễn liên tại California, SBC Long Distance, kết hợp với các công ty phụ thuộc cuœa mình, có thể "khai thông" sự tiếp vận chuyển taœi dữ liệu nối kết khách hàng cuœa SBC tại California với hệ thống dữ liệu quốc gia cuœa SBC và các hệ thống network trụ cột OC-192 IP. Việc này cho phép SBC mang lại sự chuyển vận liên kết toàn bộ mạnh mẽ nhất, hệ thống networking dữ liệu và IP cao cấp, và các giaœi pháp dịch vụ điều hành, được hậu thuẫn bơœi những thoœa ước về chất lượng phục vụ.
"Nhiệm vụ cuœa chúng tôi là theo sát cánh cùng khách hàng trong thương vụ cuœa họ, mang toàn bộ những nhóm dịch vụ viễn thông hợp nhất, đầy đuœ và dễ quaœn lý đáp ứng với những nhu cầu về dữ liệu địa phương và toàn quốc cuœa các cơ sơœ thương mại," ông Smith cho biết. "Đặc biệt đối với các khách hàng thương mại, khaœ năng cung cấp dịch vụ viễn liên bằng tiếng nói, dữ liệu, IP trên toàn quốc cuœa chúng tôi sẽ biến họ thành người cung cấp mới đầy sức cuốn hút, đáng tin và vững chắc giữa thị trường hỗn độn chưa từng có như hiện nay"
Cộng thêm các cơ hội về lợi tức, việc mơœ thị trường tại California cũng nói lên hiệu quaœ tiềm ẩn về giá caœ rất lớn đối với SBC. Khaœ năng vận chuyển lưu lượng IP đến và đi từ California sẽ tăng vị trí cuœa SBC lên hạng một nhà cung cấp lớn về các dịch vụ Internet trụ cột, cho phép công ty mang lại lợi nhuận hữu hiệu hơn cho tất caœ những người đặt mua dịch vụ Internet.
Việc SBC Long Distance cung cấp dịch vụ cho người tiêu thụ và các cơ sơœ thương mại theo sau một quyết định cuœa UŒy Ban Viễn Thông Liên Bang (Federal Communications Commission) vào ngày 19 tháng Mười Hai, cho phép công ty được mơœ thị trường viễn liên tại California và sự chấp thuận các chương trình dịch vụ vào ngày 30 tháng Mười Hai cuœa UŒy Ban Tiện Ích Công Cộâng California (California Public Utilities Commission - CPUC).
"Hôm nay có thể là ngày đầu tiên SBC mơœ dịch vụ tại California, nhưng đây không phaœi là một điều mới lạ đối với công ty đàn chị cuœa chúng tôi," ông Smith cho biết. "SBC Long Distance đã cung cấp dịch vụ viễn liên tại sáu tiểu bang trên các vùng phục vụ gốc cuœa chúng tôi với hơn 5.9 triệu đường dây tính đến quý ba năm 2002, cho thấy sự đòi hoœi cuœa khách hàng trong việc chọn lựa một công ty viễn thông phẩm chất cao."
Để biết thêm tin tức về SBC Long Distance, khách hàng có thể gọi số 1-800-528-5040 (Anh Ngữ) hoặc vào web site www.sbc.com. Khách hàng tư gia cũng có thể gọi các nhân viên phục vụ khách hàng người Việt tại số điện thoại:1-800-300-5315.
Khách hàng thương mại có thể gọi số 1-800-750-2355 (Anh Ngữ) hoặc vào web site www.sbc.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.