Hôm nay,  

Chống Tham Nhũng Chỉ LàHô Khẩu Hiệu Mị Dân

19/11/201300:00:00(Xem: 6229)
Bản chất con người luôn hiện hữu cùng lúc tốt với xấu, thiện với ác, thiên thần với ác quỷ... và tính tham là một đơn vị trong khối tham vọng thuộc tính xấu, ác gây khổ đau cho đời sống con người nào là tham quyền, tham lợi, tham danh, tham dục, tham thích đủ thứ... Do đó, các triết gia, các nhà tư tưởng, các giáo chủ các tôn giáo, các lãnh đạo các tổ chức chính trị của tổ chức xã hội loài người đã suy ngẫm, sáng tạo định hình chuẩn mực luân lý đạo đức, giáo dục con người sống hướng thiện nhằm kiềm hãm, giảm thiểu tội lỗi do tính xấu ác, ma quỷ tiềm ẩn lấn át tính thiện trong mỗi con người trỗi dậy ra tay chém giết, hút máu đồng bào, đồng loại.

Phải công nhận, dù có nhiều bộ óc vĩ đại của nhân loại góp phần sáng tạo tư tưởng làm đẹp cuộc đời giúp cho đời sống làm người thêm ý nghĩa, xứng đáng là một con người khác với chim muông, thú dữ. Thế nhưng, tất cả những cố gắng từ tài năng đến trí tuệ siêu việt của loài sinh vật thượng đẳng, chính xác hơn là của loài người đã không tiêu diệt được bản chất xấu ác, ma mị mà chỉ có thể ngăn chận, giảm thiểu những mặt tồi dở, độc ác đáng kinh tởm lan tràn, phát tác như dịch bệnh trong đời sống xã hội loài người và không ít người, cũng có thể hầu hết mọi người đều biết, tham nhũng là một trong nhiều mặt xấu xa, nhớp nhúa vừa là nguyên nhân, vừa là nguồn gốc phát sinh tội lỗi mà con người cần ngăn chận, đẩy lùi.

Có thể nói trong thế giới văn minh hiện đại, nhất là ở các nước dân chủ tiên tiến tệ nạn tham nhũng đã được ngăn chận, đẩy lùi dù chưa hoàn toàn triệt để nhưng tạm chấp nhận được và nó không còn là mối lo thường trực phải hô hào, hô khẩu hiệu như trong nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “tham nhũng là quốc nạn; tham nhũng là giặc nội xâm” đến nỗi đảng lãnh đạo phải trình diễn, vận dụng sức mạnh chính trị vào cuộc, đưa cả người đứng đầu hành pháp làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng với lực lượng trên hai mươi quan chức cấp cao được tuyển chọn từ số cháu ngoan ưu tú của bác Hồ, sống học tập làm theo gương...nhưng đại bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn suy thoái đạo đức lối sống, vẫn cứ tung hoành, vẫn cứ tham nhũng năm sau nhiều hơn năm trước, thách thức cả quyền lực đảng và nhà nước, khiến đảng phải vờ vịt lên tiếng báo động.

Thế thì, tại sao tham nhũng không thể ngăn chận, đẩy lùi được trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mặc dù đảng, nhà nước cộng sản đưa ra nhiều biện pháp chống rất ồn ào với những ngôn từ rất máu trên các loa, đài lên án gay gắt đại nạn tham nhũng, nâng tham nhũng lên tầm cao quốc nạn nhưng tham nhũng vẫn sống mạnh sống hùng, sống nào biết trên đầu có ai?

Có lẽ, người dân Việt Nam đều biết tham nhũng không thể ngăn chận, đẩy lùi do rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính không hiệu quả trước tiên phải kể đến là do đảng cộng sản cướp quyền lãnh đạo, rồi chỉ đạo băng đảng tham nhũng “cha”giữ độc quyền giám sát, phòng chống tham nhũng “con”nên đảng cộng sản càng hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng càng hoành hành hung tợn, bẩn thỉu hơn. Mặt khác là đảng cộng sản không thực tâm ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng, nếu không nói là đảng cộng sản cố tình lẫn có ý đồ nuôi dưỡng, phát triển tham nhũng, làm lơ cho đảng viên sai phạm nhằm khống chế, trói tay thành phần không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, suy đồi đạo đức phục vụ, bảo vệ chế độ thối nát của đảng cầm quyền cộng sản!

Để củng cố cho lập luận đã dẫn, như chúng ta thấy mọi biện pháp đã và đang được hô hào phòng chống tham nhũng mà đảng cộng sản “cưỡng chế” cán bộ, đảng viên học tập “quán triệt” chỉ có giá trị hô khẩu hiệu nhằm lừa bịp nhân dân chứ không chuyên chở tư duy mang hơi hám trí tuệ trong công tác ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng. Điển hình cho việc phòng chống giả dối, lừa mị nhân dân và xác suất cố tình nuôi dưỡng tham nhũng là lời phát ngôn của trưởng ban phòng chống tham nhũng bảo rằng: “...Ủy ban phòng chống tham nhũng không thể độc lập, đứng ngoài bộ máy nhà nước, đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng... phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng...”

Qua phát ngôn của trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, một lần nữa chứng minh, xác quyết rằng đảng cộng sản không thật tâm chống tham nhũng bởi lịch sử phòng chống tham nhũng, ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng của lịch sử cổ, trung, cận và hiện đại từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á chưa có chương nào, giòng nào chỉ ra lực lượng bài trừ tham nhũng không thể hoạt động độc lập, không được đứng ngoài bộ máy nhà nước, đứng ngoài sự lãnh đạo của đảng, lại ngăn chận, đẩy lùi được tham nhũng, nhất là đảng hô hào chống tham nhũng lại chính là đảng cướp, đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội!

Nói các ông chủ trương độc quyền lãnh đạo đảng cộng sản và những tên soạn ra, mớm lời cho thủ Dũng đọc, nói đừng buồn. Những tư duy, nhận thức “độc quyền chống tham nhũng” ngay cả những công việc độc quyền liên quan đến hệ thống điều hành quản trị, cai trị quốc gia được đảng lãnh đạo cho là sáng suốt tài tình, là chiếc đủa thần vạn năng có khả năng giải quyết mọi bế tắc trong thời đại này thì quả thật trí tuệ “đỉnh cao”của đảng chắc chắn có vấn đề? Thú thật, độc quyền đã đạt kết quả nhất định với sự hổ trợ của chiếc loa mắc ở góc phố hè đường, trên thân cây nơi thôn làng xa xôi hẻo lánh thời xa xưa, thuở con trâu đi trước lưỡi cày, thuở kỹ thuật thông tin còn hạn chế, lạc hậu “chỉ có cái loa là vui thôi” như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã xuất thần tuôn ra trong cuộc đời làm tù nhân của ông, quá xưa thật xưa rồi!

Phải nói thời kỹ thuật số, cái loa tuyên truyền của đảng lãnh đạo đã lạc hậu so với phần lớn còn lại của nhân loại văn minh. Thời nay cái loa chỉ tác dụng với cán bộ, đảng viên ngu dốt, vô đạo của đảng cộng sản Việt Nam: thứ nhất thành phần đảng viên ngu dốt, lười biếng không thích đọc chữ, thậm chí “thấy chữ là nhức đầu” nên tin tưởng tuyên truyền dối trá là sáng suốt, hết lòng làm theo độc quyền đảng lãnh đạo thiếu suy nghĩ, rất máy móc; thứ hai thành phần đảng viên không ngu dốt nhận biết được tuyên truyền dối trá của đảng nhưng vô cảm, vô đạo đức gỉa vờ ngu ngơ vào hùa theo để gặt hái lợi ích, hút máu nhân dân phá tan hoang đất nước do độc quyền lãnh đạo ngu dốt của đảng cộng sản Việt Nam.

Cả hai thành phần cán bộ, đảng viên cộng sản ngu dốt lẫn không ngu dốt, vô đạo đức ít đến vô đạo đức nhiều đã cùng “hợp đồng tác chiến” vô hiệu hóa mọi giải pháp ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng cũng như góp phần hình thành chính sách phòng chống tham nhũng giả hiệu của độc quyền lãnh đạo đảng cộng sản như chúng ta đã chứng kiến trong thực tế chống tham nhũng.Thiết nghĩ để củng cố thêm cho lập luận, nhận định chính sách phòng chống tham nhũng của đảng cộng sản hiện tồn là không thật tâm, là giả hiệu không cách nào hay hơn là tìm hiểu xem các nước dân chủ ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng như thế nào?

Ở các nước dân chủ thật sự quyền con người được bảo đảm không thể phủ nhận trong thực tế và người dân qua kinh nghiệm trong thực tiễn đời sống đều công nhận, đều thấy được đảng đối lập đã đóng góp nhiều hơn đảng cầm quyền trong việc ngăn chận tội ác phát triển cũng như gíúp quốc gia phát triển đúng hướng. Ở đó, người dân cảm nhận được là mình có góp phần cho dân cho nước và thật sự được tự do thể hiện quyền làm chủ đất nước của mình. Có thể thấy, qua thời gian dài mọi công dân được quyền thể hiện quyền làm chủ, các đảng phái đối lập và đảng cầm quyền cạnh tranh lành mạnh bình đẳng trên chính trường, dân chủ đa đảng tiên tiến, đã định được khung pháp lý lẫn mô hình lý tưởng có khả năng ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng rất hữu hiệu, khá hoàn hảo khiến quan tham dậy lòng tham cũng khó, nhũng nhiểu dân cũng không hề dễ và các chính trị gia muốn làm bậy, làm càn phải dè chừng, không thể tự tung tự tác như các quan chức, cán bộ, đảng viên do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Theo chiều hướng đó, qua quan sát một vài cách trong chuỗi giải pháp ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng ở các nước văn minh dân chủ đa đảng cho chúng ta thấy, giải pháp chống tham nhũng không có gì cao siêu, bí hiểm rất bình thường, nó đơn giản chỉ là cơ chế độc lập giám sát “bọn xấu, bọn sâu dân mọt nước”qua tai mắt toàn dân, qua cơ quan truyền thông và các đảng đối lập, làm thành gọng kềm sắc bén cắt đứt mọi chiếc vòi dơ bẩn hút máu nhân dân. Bên cạnh các giải pháp phòng chống là sự phối hợp đồng bộ các hệ thống tổ chức cai trị quốc gia, bên trong nó có hệ thống luật pháp khoa học, minh bạch, bình đẳng không có vùng cấm, ưu đãi cho bất cứ ai, kể cả tổng thống hay thủ tướng, được thực thi nghiêm chỉnh trong thực tế đời sống và giải pháp quyết định cho việc đẩy lùi tham nhũng độc đáo, thông minh, đó là hệ thống thuế khóa, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho mọi người từ người dân, quan chức đến người đứng đầu nhà nước.

Luật thuế thu nhập cá nhân rất chi tiết giúp nhà nước kiểm soát giòng tiền có được của quan chức từ đâu đến, từ lãi ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hoặc từ thương vụ làm ăn nào đó, có minh bạch trong sáng hay do lạm dụng quyền hạn chức vụ, tham nhũng mà có? Cũng từ thuế thu nhập cá nhân giúp các cơ quan hữu trách kiểm soát được tài sản của quan chức như tiền gởi ngân hàng, sở hữu chứng khóan, sở hữu bất động sản hoặc nguồn vốn hùn hạp trong các công ty...Có thể nói luật thuế cùng với nhiều hệ thống chằng chịt trong tổ chức cai trị khoa học của các nước dân chủ đa đảng góp phần không nhỏ trong việc ngăn chận, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng.

Chính độc tài đảng trị cộng sản cũng nhìn thấy nếu kiểm soát được thu nhập, kiểm soát được tài sản của quan chức sẽ xây dựng được chiến lược phòng chống và từng bước ngăn chận đẩy lùi được tham nhũng nên đảng đã mở loa đài kêu gọi các quan chức “công khai thu nhập, kê khai tài sản” đến phát kinh! Thế nhưng nhiều năm qua rồi, dù họp hành ra “quyết định, nghị quyết” này nọ, đảng cộng sản đã bất lực không thực hiện được việc buộc quan chức, đảng viên công khai thu nhập, kê khai tài sản cá nhân. Nguyên nhân chính là do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo và bởi quan chức cộng sản từ lớn tới bé tay nào cũng nhúng chàm tham nhũng thì ai bảo ai được? Điều đó, xác định rằng phòng chống tham nhũng của độc tài đảng trị là vô hiệu, chỉ là hô khẩu hiệu, là phòng chống giả hiệu chứ đảng cộng sản không thực tâm chống tham nhũng!

Một lần nữa như làm phép thử, nếu đảng cộng sản thực tâm phòng chống tham nhũng có một số việc cần họ phải làm ngay:

Thứ nhất là phải vất bỏ tuyên bố có nội dung phòng chống vớ vẩn dưới tầm trí tuệ “hề không thể hề hơn”của trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng:“...Ủy ban phòng chống tham nhũng không thể độc lập, đứng ngoài bộ máy nhà nước, đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng... phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng...”

Thứ hai là định thời hạn xóa trắng tội tham nhũng mà các quan chức, đảng viên đã phạm phải để mở đường cho chiến lược phòng chống tham nhũng hiệu quả. Thí dụ kèm theo một số điều kiện, sẽ không truy cứu trách nhiệm liên đới hay tội tham nhũng cho các quan chức trước ngày 00/00/201... và sẽ xử nặng hơn quan chức nào phạm tội tham nhũng kể từ sau ngày 00/00/201... chẳng hạn. Giải pháp này tuy không công bằng lắm nhưng ít ra tháo gỡ xoá trắng những vướng mắc thật sự bế tắc để làm lại từ đầu vì gần như hầu hết quan chức cộng sản ít nhiều đều có phạm tội tham nhũng khiến cho đảng cộng sản không thực tâm phòng chống tham nhũng, thậm chí hô hào phòng chống giả hiệu.

Thứ ba là luật pháp phải được thực thi nghiêm chỉnh trong thực tế đời sống và phải tách rời độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản ra khỏi công tác phòng chống tham nhũng cũng như phải mở rộng ra cho người dân, cho giới truyền thông, cho các đoàn thể xã hội, kể cả các đảng phái đối lập cùng tham gia phòng chống tham nhũng như các nước dân chủ đa đảng đã thực hiện trong công tác ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng đã thành công nhất định, tạm chấp nhận được.

Lạm bàn về tham nhũng, góp vài ý kiến thô thiển chưa đi sâu vào nội dung chi tiết phòng chống tham nhũng của tập đoàn tham nhũng cộng sản, dù biết rằng nói cũng bằng thừa như con chim ngứa cổ hót chơi. Tuy thế, nếu đảng cộng sản có “hứng thú”đem vào thực tế phòng chống cũng không thể một sớm một chiều là có thể ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng được mà cần phải có thời gian, cần phải có những điều chỉnh kỹ thuật linh hoạt lẫn nhạy bén nhất định của những bộ óc vượt tầm, với quyết tâm, thật tâm cao độ mới có thể đạt được hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, bằng không phòng chống tham nhũng theo cách đảng cộng sản đã và đang hô hào chỉ là hô khẩu hiệu...là chiêu bài mị dân!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việc tòa án New York sẽ công bố mức án của Donald Trump vào ngày 11 tháng 7 năm 2024 và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 là hai diễn biến nội chính trọng đại của nước Mỹ, nhưng cũng sẽ là thách thức mới dành cho các nước khắp thế giới. Nhiều nước đang quan tâm, theo dõi và chuẩn bị tìm cách đối phó, trong đó có cả châu Âu.
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) có nhiều chứng bệnh nan y vì chúng là máu thịt của cán bộ, đảng viên. Chúng tồn tại và sinh sôi nẩy nở thường xuyên từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống. Đứng đầu trong số này là chứng “chủ nghĩa cá nhân” đã đẻ ra tham nhũng, tiêu cực và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Định Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh – vào năm 1981 – Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn (rất độc đáo và thú vị) của một vị tướng lãnh trong của lực lượng công an
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.