Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghiên Cứu Cho Thấy Rằng Những Doanh Nghiệp Trong Ngành Bán Lẻ Cần Kỹ Thuật Thúc Đẩy Hiệu Năêng, Tăng Trưởng

27/11/200200:00:00(Xem: 3265)
LOS ANGELES, Ngày 26 tháng 11 - Theo một cuộc nghiên cứu mà kết quả được Merrill Lynch và CDTech (Community Development Technologies Center - Trung Tâm Kỹ Thuật Phát Triển Cộng Đồng) loan báo ngày hôm nay thì hơn một nửa những doanh nghiệp nhỏ do người thuộc các nhóm thiểu số làm chủ trong vùng Nam California hiện đang sử dụng những kỹ thuật mới nhất trong hoạt động của họ, nhưng rất nhiều cơ sở đang bỏ lỡ mất những cái lợi và hiệu quả mà kỹ thuật có thể mang lại.
Cuộc nghiên cứu, mang tên Hưởng Lợi Kỹ Thuật (Gaining the Tech Advantage), đã tìm thấy rằng rất nhiều chủ nhân những doanh nghiệp nhỏ né tránh kỹ thuật mới vì họ không quen thuộc với kỹ thuật, và trong một số trường hợp, ngại rằng kỹ thuật sẽ làm dịch vụ của họ bị mất bớt tính cá nhân. Cuộc nghiên cứu, do tổ chức Merrill Lynch Foundation tài trợ, dựa trên những cuộc phỏng vấn cặn kẽ hơn 1,000 chủ nhân những doanh nghiệp nhỏ thuộc các nhóm thiểu số trong vùng quận Los Angeles và quận Cam, một vùng được coi như dẫn đầu toàn quốc về con số những doanh nghiệp do người thuộc các nhóm thiểu số làm chủ.
Tiến sĩ Denise Fairchild, Chủ tịch CDTech đã nói: "Những doanh nghiệp nào sửû dụng kỹ thuật mới thì tăng trưởng nhanh chóng hơn và gia tăng số lượng nhân viên ở một mức độ nhanh hơn. Dù rằng nhiều chủ nhân các doanh nghiệp nghĩ rằng họ không cần sử dụng đến kỹ thuật, song thực tế thì chúng tôi thấy rằng kỹ thuật là một yếu tố cần yếu để bảo đảm rằng những doanh nghiệp này được phát đạt."
Bản báo cáo là một phần triển khai của Tập Biểu Đồ Doanh Nghiệp Các Nhóm Thiểu Số Vùng Nam California của Merrill Lynch (Merrill Lynch Southern California Minority Business Atlas) được hình thành vào tháng 11-2000 để cải tiến sự thông hiểu về những doanh nghiệp nhỏ do người thuộc các nhóm thiểu số làm chủ trong vùng Nam California. Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi CDTech, một cơ quan bất vụ lợi cố sức xây dựng những khu có khả năng tăng trưởng được bằng cách phát triển tài sản và kỹ năng trong những cộng đồng lợi tức thấp.
Đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên nhắm trọng tâm chuyên biệt vào chủ nhân những doanh nghiệp nhỏ thuộc các nhóm thiểu số. Nhằm mục đích thấu hiểu được những cộng đồng các doanh nghiệp thiểu số, mọi cuộc phỏng vấn đã được thực hiện bằng ngôn ngữ chính của mỗi chủ nhân doanh nghiệp. Cuộc nghiên cứu đã tìm thấy:
- 51% những doanh nghiệp do người thuộc các nhóm thiểu số làm chủ tại quận Los Angeles và quận Cam sử dụng những kỹ thuật mới nhất trong những hoạt động kinh doanh của họ, trong khi 38% sử dụng Internet.
- Sự thành công trong lãnh vực kinh doanh -tính về gia tăng lợi tức và số lượng nhân công- tăng trông thấy, nhờ vào việc sử dụng Internet và những kỹ thuật điện toán mới nhất trong những hoạt động hàng ngày.
- Những chủ nhân doanh nghiệp người Mỹ gốc Phi châu và Latino sử dụng kỹ thuật ở những mức độ phổ biến hơn là thị trường tiêu thụ tổng quát của những nhóm này. Những cơ sở được thăm dò do người Mỹ gốc Phi châu làm chủ sử dụng kỹ thuật ở những tỷ lệ cao hơn so với những nhóm khác được thăm dò.
- Những cơ sở bán lẻ ít sử dụng kỹ thuật nhất, nhưng so với những doanh nghiệp ngành sản xuất và dịch vụ thì khi sử dụng kỹ thuật lại được lợi nhiều hơn, tính về gia tăng phát triển lợi tức và số lượng nhân côngï.
- Vấn đềà tốn phí cho kỹ thuật và khả năng chuyên môn cần thiết đã đưa ra một số trở ngại cho nhiều chủ nhân doanh nghiệp.
- Việc sử dụng kỹ thuật điện toán khác biệt nơi các chủ nhân doanh nghiệp gốc Á Châu và Đảo Quốc Thái Bình Dương (Asian Pacific Islander - API). So với những nhóm khác được thăm dò, tỷ lệ sử dụng kỹ thuật cao hơn nơi các chủ nhân doanh nghiệp Mỹ gốc Hoa và Nhật, trong khi thấp hơn nơi các chủ nhân Mỹ gốc Hàn và Việt.

Tiến sĩ Fairchild nói: "Dù những kỹ nghệ khác nhau có thể có những nhu cầu kỹ thuật khác nhau, nhưng chúng tôi thấy rằng kỹ nghệ nào cũng có thể sử dụng kỹ thuật để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình. Những doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật mới được hưởng lợi tăng trưởng nhiều hơn và lợi tức lớn hơn, cho phép họ sử dụng thêm người trong những cộng đồng của chúng ta."
Tiến sĩ Fairchild nói: "Đặc biệt, chúng tôi thấy rằng những doanh nghiệp bán lẻ có thể có lợi rất nhiều khi áp dụng kỹ thuật mới. Chúng tôi hy vọng rằng những công ty kỹ thuật và những tiệm bán lẻ nhỏ sẽ thấy đây như là một cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng nơi những tiệm bán lẻ này."
Cuộc nghiên cứu đề nghị nên nhắm những sáng kiến công và tư vào những trở ngại cho việc sử dụng kỹ thuật của những doanh nghiệp nhỏ do người thuộc các nhóm thiểu số làm chủ, trong đó có tốn phí cho kỹ thuật, vấn đề huấn luyện và thái độ đối với kỹ thuật..
Tiến sĩ Robert Pierce, giám đốc nghiên cứu của CDTech nói: "Chúng ta đặc biệt cần những chương trình hỗ trợ kỹ thuật có chú trọng đến sắc thái văn hóa để nhắm đến những khác biệt riêng giữa những nhóm sắc tộc. Và cũng cần những nỗ lực đặc biệt để giúp cho những doanh nghiệp ít quen thuộc với kỹ thuật vượt qua được những trở ngại."
Cuộc nghiên cứu cũng thúc giục những nỗ lực để cải thiện việc những doanh nghiệp bán lẻ sử dụng kỹ thuật, những cơ sở này hiện đang sử dụng kỹ thuật và Internet ở mức tương đối thấp.
Nghị viên Mark Ridley-Thomas của thành phố Los Angeles -chủ tịch Ủy Ban Kỹ Thuật Thông Tin và Dịch Vụ Tổng Quát của hội đồng thành phố- tin tưởng rằng cuộc nghiên cứu sẽ cung cấp những cơ hội mới cho ngành kỹ nghệ kỹ thuật và sẽ dẫn đến những sáng kiến có lợi cho những doanh nghiệp nhỏ.
Nghị viên Ridley-Thomas nói, "Cuộc nghiên cứu cung cấp những dữ kiện có thể chứng thực được để hỗ trợ cho điều chúng ta đã nghi: rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đang không sử dụng hết mức kỹ thuật để hưởng lợi về mặt kinh tế."
Tiến sĩ Eddy Bayardelle, Đệ nhất Phó chủ tịch Bang Giao Phúc Thiện & Cộng Đồng Toàn Cầu (Global Philanthropy & Community Relations) của Merrill Lynch nói rằng ông hy vọng cuộc nghiên cứu sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện việc đưa những sản phẩm kỹ thuật đến với những doanh nghiệp nhỏ do người thuộc các nhóm thiểu số làm chủ.
Tiến sĩ Bayardelle nói: "Chúng tôi thực hiện Tập Biểu Đồ Doanh nghiệp Các Nhóm Thiểu Số Vùng Nam California để mọi người có thể hiểu rõ hơn cộng đồng những doanh nghiệp nhỏ của các nhóm thiểu số. Chúng tôi muốn rằng những doanh nghiệp này có thể tăng trưởng và nâng cao cộng đồng của họ. Rõ ràng là khi những doanh nghiệp này có được kỹ thuật và sự huấn luyện thích đáng thì kinh tế của những cộng đồng chúng ta sẽ được hưởng lợi từ họ."
Cuộc nghiên cứu được tài trợ một phần bởi Hội Thành Tựu Kinh Tế California (California Partnership for Economic Achievement) của Merrill Lynch, một chương trình liên hợp tài trợ với Viện Greelining Institute. Merrill Lynch đã cam kết khoảng một phần tư tỷ đô la để đẩy mạnh những cơ hội kinh tế trong những cộng đồng không được phục vụ đúng mức qua việc cho các doanh nghiệp nhỏ vay tiền, những chương trình giáo dục và những nỗ lực phước thiện.
Garrett Gin, Phó Chủ tịch kiêm Quản lý Phát triển Cộng đồng của Merrill Lynch nói: "Tập Biểu Đồ Doanh nghiệp Các Nhóm Thiểu Số Vùng Nam California là kết quả của việc cộng đồng tìm kiếm thêm nhiều chi tiết về cộng đồng năng động những doanh nghiệp của các nhóm thiểu số. Merrill Lynch và những cố vấn tài chánh của mình đã có thể sử dụng những cuộc nghiên cứu này để hiểu rõ hơn về thị trường doanh nghiệp nhỏ phát triển nhanh chóng của các nhóm thiểu số mà công ty chúng tôi đang phục vụ với những dịch vụ đầy sáng kiến trong việc cho vay và quản lý của cải. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc nghiên cứu này có thể là một chất xúc tác cho những giải pháp kỹ thuật sáng tạo trong những cộng đồng này."
Muốn xem bản nghiên cứu trên mạng, xin viếng www.californiapartnership.ml.com hay www.cdtech.org

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua.
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.