Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ủy Ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng & Đền Thờ Vọng Quốc Tổ Đã Được Thành Lập

12/10/201300:00:00(Xem: 3205)
Little Saigon- Sau hơn một tháng vận động trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ trong vùng, một buổi họp khoáng đại quy tụ đại diện nhiều Tổ chức, Hội đoàn và Nhân sĩ đã tề tựu về Văn phòng CĐNVQG-Nam Cali vào tối ngày thứ Ba 01 tháng 10, 2013 để thành lập Ủy ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh hoạt Cộng Đồng và Đền Thờ Vọng Quốc Tổ (UBXD/TTSHCĐ-ĐTVQT). Sau gần 3 tiếng đồng hồ bàn thảo rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp rất tích cực, quý vị nhân sĩ đại diện Cộng đồng, Hội đoàn và Tổ chức đã đồng thuận quyết định bầu cử một Ủy ban đứng ra chiụ trách nhiệm xây dựng một Trung Tâm Sinh hoạt Cộng Đồng và Đền thờ Vọng Quốc Tổ.

Trước khi bầu cử, nhiều ý kiến đã được đưa ra và thảo luận về cơ cấu tổ chức của UBXD/TTSHCĐ-ĐTVQT, cuối cùng mọi người đồng biểu quyết cơ cấu tổ chức gồm Ban Điều Hành, Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn. Tưởng cũng nên nhắc lại là từ ngày 24/08/2013 cho đến nay, Ban Cố Vấn đã được thành lập với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Gs Nguyễn Tư Mô, TNS Lê Châu Lộc, DB Bùi Văn Nhân, Ô. Trần Quang An, Ô. Mai Ngọc An, Gs Lưu Trung Khảo, Bs Trần Văn Cảo, Gs Nguyễn Thanh Liêm, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng FV Michael Võ. Ban Điều Hành Ủy Ban được đề nghị với thành phần: 1 Trưởng Ban, 1 Tổng Thư Ký, 1 Thủ Quỹ và 8 Phó Trưởng Ban đặc trách các công tác, nhu cầu để thực hiện TTSHCĐ-ĐTVQT.

Trong phần bầu cử, không một ai ứng cử ngoại trừ Anh Bùi Thế Phát đã tự nguyện nhận trách vụ Phó Trưởng Ban Kế Hoạch, Ô. Nguyễn Văn Ức đã đề cử Ls Nguyễn Xuân Nghĩa trong nhiệm vụ Trưởng Ban vì Ông cho rằng trách vụ này cần người có khả năng liên lạc với đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cũng như với chính quyền các cấp và cần nắm thật rõ về dự án lớn lao này. Ô. Phan Tấn Ngưu, Chủ tịch Ban Giám Sát UB Tổ Chức Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali nhiệm kỳ 2012-2015, cũng đã nhắc lại lời hứa của Liên Danh Vì Dân do Ls Nguyễn Xuân Nghĩa thụ ủy là cố gắng đầy mạnh và thực hiện công tác thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Little Sàigòn, Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới. Ls Nghĩa đã nhận lời đề cử với một yêu cầu là tất cả đại diện các Hội đoàn, Tổ Chức và Nhân sĩ có mặt trong buổi họp đều đồng thuận tham gia tích cực vào các ban ngành trong Ủy Ban. Mọi người hiện diện trong buổi họp đều đã vỗ tay đồng ý với lời đề nghị của Ls Nghĩa và sau đó đã lần lượt bầu các thành phần trong Ủy Ban như sau:

I. BAN ĐIỀU HÀNH:

Trưởng Ban: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-Nam Cali

TồngThư Ký: Bà Trần Thanh Hiền, TTK Liên Ủy ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản & Tay Sai

Thủ Quỹ: Ông Trần Vệ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California

1-Phó Trưởng Ban Điều lệ & Nội quy; Ls Trần Sơn Hà, Phó CT Ngoại Vụ HĐĐD-CĐNVQG Nam Cali, Ủy viên Trung Ương Liên Minh Quang Phục Việt Nam

2-Phó TB Hành chánh&Văn thư: Ks. Mai Hữu Bảo, Cố vấn THSVVN Nam Cali; Ks Jason Đoàn

3- Phó TB Kế hoạch: Ks Bùi Thế Phát; Gs Trần Văn Ân; Ô. Nguyễn Huy Hiền, Hội trưởng Hội Võ Bị Thủ Đức; Ô. Hoàng Tấn Kỳ, Hội trưỏng Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng; Ô. Nguyễn Long, Chủ tịch CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles.

4-Phó TB Vận động tài chánh: Ô. Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai; Thị trưởng Tạ Đức Trí, nguyên Nghị viên Westminster Diệp Miên Trường; Ô. Du Miên, Giám đốc Chương Trình Truyền Hình VNA; Ô. Nguyễn Long, Chủ tịch CĐ Người Việt Tỵ nan Hạt Los Angeles, Ô. Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch Ban Giám Sát CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles; Ô. Bùi Đẹp, Thủ Quỹ HĐĐD-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Lê Nguyễn Thiện Truyền, Phó CT Nội Vụ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Hứa Trung Lập, Liên Minh Quang Phục VN; ÔB Nguyễn Trọng Mạc, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Quân Cảnh; Bà Vũ Ngọc Diệp, Phó Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.


5-Phó TB Truyền Thông: Ô. Lê Quang Dật, Phó Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyển cho VN; Ô Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia; Cô Thanh Vân Trần Thị Tịnh.

6-Phó TB Kỹ Thuật và Kiến thiết: Ô. Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng; KTS Trần Thanh Phong, Thủ quỹ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ks Phạm Ngọc Lân, đại diện Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Tây Ninh Đồng Hương Hội; Ô. Đinh Quang Truật, Thiện nguyện viên CĐ; Ô. Phan Như Hữu, Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Ô. Lê Địch Hữu, Hội Trưởng Hội Quảng Ngãi; Ô. Nguyễn Văn Kỳ, Thiện nguyện viên CĐ; Chị Linda Hồ; Anh Hồ Phước, First Century Realty Services; Nguyễn Tuấn, Loan & Realty Savers; Ks Nguyễn Minh Trì,

7-Phó TB Thiện Nguyện Viên: Ông Nguyễn Ngọc Cang, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng; Ông Lê Tinh Anh, Đại diện Nha Kỹ Thuật; Anh Lưu Khánh Hiệp, Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo; Ô. Ngô Thiện Đức, Hội Truởng Tây Ninh Đồng Hương Hội; Cô Ninh Mai Thảo, thành viên THSVVN Nam Cali; Cô Nguyễn Xuân Mai, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Cô Trần Thu Thủy, Cô Nguyễn Thị Bích, Bà Nguyễn Diệu Hằng, Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Ô. Trương Quảng Hòa, Đảng Việt Tân; Ô. Nguyễn Thành Điểu, Nha Kỹ Thuật.

8-Phó TB Giao Tế: Nguyên Nghị viên Diệp Miên Trường, Ks Bùi Thế Phát, Ô. Phạm Ngọc Khôi Cựu Giám Đốc Cơ quan Fair Housing và Phó CT Ngoại Vụ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Bà Vũ Ngọc Diệp, Phó Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.

II. BAN GIÁM SÁT: Bên cạnh Ban Điều Hành, các Hội đoàn cũng bầu ra một Ban Giám Sát để giám sát việc làm và chi tiêu của Ban Điều Hành.

Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Văn Ức, Cố vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đồng thời cũng là Chủ tịch HĐGS của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; Phụ tá: Ô. Nguyễn Mạnh Chí, Chủ tịch HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch Ban Giám Sát CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles; Ô. Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Ngoại vụ HĐGS-CĐNVQG NamCali; Ô. Trần Thanh Phong, Thủ Quỹ HĐGS/CĐNVQG Nam Cali; Ô. Nguyễn Tấn Dược, TTK HĐGS-CĐNVQG Nam Cali.

Theo lời kêu gọi của Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Ủy Ban sẽ còn được mở rộng trong các Buổi Họp vào Thứ Hai hàng tuần từ 7g đến 9g tối tại VP-CĐNVQG Nam Cali. Đại diện các hội đoàn, đoàn thể và nhân sĩ muốn ủng hộ tham gia, xin liên lạc: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa 714.423.8888; Bà Trần Thanh Hiền 714.925.0023; Ô. TrầnVệ 310.800.5202; Ls Trần Sơn Hà 714.623.9023; Ks Mai Hữu Bảo 714.309.1027; Ks Bùi Thế Phát 714.713.4079; Ô. Phan Kỳ Nhơn 714.548.0440; Ô. Lê Quang Dật 714.417.2324; Ô. Hoàng Tấn Kỳ 714.357.8877; Ô, Nguyễn Ngọc Cang 714.270.4515; Diệp Miên Trường 714-600.7836.

Hiện các thành viên trong Ủy Ban đang ráo riết soạn thảo kế hoạch cho từng Tiểu Ban để cùng thào luận trong các buổi họp kế tiếp nhằm chuẩn bị ra mắt các hội đoàn, giới truyền thông và đồng hương tại Đại Hội Cộng Đồng vào lúc 1g trưa ngày Chủ Nhật 10 tháng 11, 2013 tại Phòng Sinh Hoạt HĐTP Westminster 8200 Westminster Blvd. Ủy Ban kêu gọi sự tiếp tục tích cực hỗ trợ của giới truyền thông và đặc biệt là sự thương yêu và tin tưởng của đồng hương để cùng nhau, chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện và khánh thành bằng được Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng & Đền Thờ Vọng Quốc Tổ vào dịp Quốc Hận 2015, đánh dấu sự lớn mạnh của cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng Sản sau 40 năm phải lìa xa Quê Cha Đất Tổ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) bảo trợ hai dự luật liên quan đến quỹ trợ cấp COVID-19 của liên bang dành cho các doanh nghiệp, cá nhân và gia đình trong thời gian đại dịch.
Vào lúc 12:00 – 14:00 trưa ngày Chủ Nhật 21/02/2021, tại bãi đậu xe của nhà hàng The Recess Room (18380 Brookhurst St. Fountain Valley) đã diễn ra buổi phân phát bữa ăn trưa miễn phí của nhóm Moving Forward Together, trợ giúp cho người cao niên gốc Việt Quận Cam (55+) gặp khó khăn trong mùa dịch covid 19.
Quốc Hội California đã thông qua Dự luật Thượng viện SB87 và Dự luật Hạ viện AB83, sẽ cung cấp các khoản trợ cấp khẩn cấp và giảm lệ phí cho các doanh nghiệp đủ điều kiện
Tất cả sinh viên và gia đình của họ được mời tham gia cùng Thượng nghị sĩ Thomas J. Umberg và đại diện từ Ủy ban California Student Aid Commission cho buổi hội thảo trên mạng MIỄN PHÍ, nơi các bạn sẽ học cách ghi danh cho các học bổng, trợ cấp liên bang và tiểu bang, v.v.
Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị vừa nhận được văn thư hỗ trợ từ Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California và Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California là một tập hợp của hầu hết các hội đoàn cựu quân nhân sinh hoạt tại Miền Bắc California. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam là tập hợp của các khu hội cựu tù nhân chính trị từ nhiều tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới.
Cổng thông tin có thể được truy cập tại SaferAtWork.covid19.ca.gov, là một trang mạng mới cung cấp thông tin cho lao động và người sử dụng lao động về cách thức mà mọi người có thể làm việc cùng với nhau để ngăn chặn sự lay lan của COVID-19 tại nơi làm việc.
Các doanh nghiệp đủ điều kiện ở Atlanta, Chicago, Detroit, Houston và Philadelphia có thể nộp đơn xin tài trợ $10.000. Ngoài ra, trên $2 triệu đã được trao cho hơn 20 tổ chức cộng đồng và các phòng thương mại đa dạng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ của cộng đồng da màu (BIPOC).
Mặc dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng hương sắc Tết tại Quận Cam vẫn giữ được nếp sinh hoạt cổ truyền trong 3 ngày Tết, trong phạm vi giới hạn nhưng không thiếu thứ gì mà ba ngày Tết truyền thống dân tộc luôn luôn có như bánh mức, hoa trái, ẩm thực, các sinh hoạt mang sắc thái văn hóa tại các cơ sở tôn giáo… Sáng ngày Mùng Một Tết một số đông các cơ sở thương mại trong vùng Little Sài Gòn đều có đốt pháo, múa Lân, tiếng pháo nổ, tiếng trống Lân đã đem lại một niềm tin cho một năm mới bình an sau mùa đại dịch Covid-19.
Bản hồ sơ cho thấy các thành tựu cho đến nay và các điều chỉnh để giảm nguy cơ cháy do cơ sở hạ tầng tiện ích; Nâng cấp mạng lưới điện sẽ giảm số vụ và mức độ thường xuyên phải Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng
Bóng tráng kim là cử chỉ hoàn hảo để thể hiện mức trân trọng của quý vị đến Ngày Valentine. Tuy nhiên, bóng tráng kim cũng là nguyên nhân gây ra hàng ngàn vụ mất điện trên khắp khu vực dịch vụ của Southern California Edison mỗi năm.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.