Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ủy Ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng & Đền Thờ Vọng Quốc Tổ Đã Được Thành Lập

12/10/201300:00:00(Xem: 2970)
Little Saigon- Sau hơn một tháng vận động trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ trong vùng, một buổi họp khoáng đại quy tụ đại diện nhiều Tổ chức, Hội đoàn và Nhân sĩ đã tề tựu về Văn phòng CĐNVQG-Nam Cali vào tối ngày thứ Ba 01 tháng 10, 2013 để thành lập Ủy ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh hoạt Cộng Đồng và Đền Thờ Vọng Quốc Tổ (UBXD/TTSHCĐ-ĐTVQT). Sau gần 3 tiếng đồng hồ bàn thảo rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp rất tích cực, quý vị nhân sĩ đại diện Cộng đồng, Hội đoàn và Tổ chức đã đồng thuận quyết định bầu cử một Ủy ban đứng ra chiụ trách nhiệm xây dựng một Trung Tâm Sinh hoạt Cộng Đồng và Đền thờ Vọng Quốc Tổ.

Trước khi bầu cử, nhiều ý kiến đã được đưa ra và thảo luận về cơ cấu tổ chức của UBXD/TTSHCĐ-ĐTVQT, cuối cùng mọi người đồng biểu quyết cơ cấu tổ chức gồm Ban Điều Hành, Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn. Tưởng cũng nên nhắc lại là từ ngày 24/08/2013 cho đến nay, Ban Cố Vấn đã được thành lập với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Gs Nguyễn Tư Mô, TNS Lê Châu Lộc, DB Bùi Văn Nhân, Ô. Trần Quang An, Ô. Mai Ngọc An, Gs Lưu Trung Khảo, Bs Trần Văn Cảo, Gs Nguyễn Thanh Liêm, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng FV Michael Võ. Ban Điều Hành Ủy Ban được đề nghị với thành phần: 1 Trưởng Ban, 1 Tổng Thư Ký, 1 Thủ Quỹ và 8 Phó Trưởng Ban đặc trách các công tác, nhu cầu để thực hiện TTSHCĐ-ĐTVQT.

Trong phần bầu cử, không một ai ứng cử ngoại trừ Anh Bùi Thế Phát đã tự nguyện nhận trách vụ Phó Trưởng Ban Kế Hoạch, Ô. Nguyễn Văn Ức đã đề cử Ls Nguyễn Xuân Nghĩa trong nhiệm vụ Trưởng Ban vì Ông cho rằng trách vụ này cần người có khả năng liên lạc với đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cũng như với chính quyền các cấp và cần nắm thật rõ về dự án lớn lao này. Ô. Phan Tấn Ngưu, Chủ tịch Ban Giám Sát UB Tổ Chức Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali nhiệm kỳ 2012-2015, cũng đã nhắc lại lời hứa của Liên Danh Vì Dân do Ls Nguyễn Xuân Nghĩa thụ ủy là cố gắng đầy mạnh và thực hiện công tác thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Little Sàigòn, Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới. Ls Nghĩa đã nhận lời đề cử với một yêu cầu là tất cả đại diện các Hội đoàn, Tổ Chức và Nhân sĩ có mặt trong buổi họp đều đồng thuận tham gia tích cực vào các ban ngành trong Ủy Ban. Mọi người hiện diện trong buổi họp đều đã vỗ tay đồng ý với lời đề nghị của Ls Nghĩa và sau đó đã lần lượt bầu các thành phần trong Ủy Ban như sau:

I. BAN ĐIỀU HÀNH:

Trưởng Ban: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-Nam Cali

TồngThư Ký: Bà Trần Thanh Hiền, TTK Liên Ủy ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản & Tay Sai

Thủ Quỹ: Ông Trần Vệ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California

1-Phó Trưởng Ban Điều lệ & Nội quy; Ls Trần Sơn Hà, Phó CT Ngoại Vụ HĐĐD-CĐNVQG Nam Cali, Ủy viên Trung Ương Liên Minh Quang Phục Việt Nam

2-Phó TB Hành chánh&Văn thư: Ks. Mai Hữu Bảo, Cố vấn THSVVN Nam Cali; Ks Jason Đoàn

3- Phó TB Kế hoạch: Ks Bùi Thế Phát; Gs Trần Văn Ân; Ô. Nguyễn Huy Hiền, Hội trưởng Hội Võ Bị Thủ Đức; Ô. Hoàng Tấn Kỳ, Hội trưỏng Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng; Ô. Nguyễn Long, Chủ tịch CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles.

4-Phó TB Vận động tài chánh: Ô. Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai; Thị trưởng Tạ Đức Trí, nguyên Nghị viên Westminster Diệp Miên Trường; Ô. Du Miên, Giám đốc Chương Trình Truyền Hình VNA; Ô. Nguyễn Long, Chủ tịch CĐ Người Việt Tỵ nan Hạt Los Angeles, Ô. Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch Ban Giám Sát CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles; Ô. Bùi Đẹp, Thủ Quỹ HĐĐD-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Lê Nguyễn Thiện Truyền, Phó CT Nội Vụ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Hứa Trung Lập, Liên Minh Quang Phục VN; ÔB Nguyễn Trọng Mạc, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Quân Cảnh; Bà Vũ Ngọc Diệp, Phó Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.

5-Phó TB Truyền Thông: Ô. Lê Quang Dật, Phó Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyển cho VN; Ô Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia; Cô Thanh Vân Trần Thị Tịnh.

6-Phó TB Kỹ Thuật và Kiến thiết: Ô. Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng; KTS Trần Thanh Phong, Thủ quỹ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ks Phạm Ngọc Lân, đại diện Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Tây Ninh Đồng Hương Hội; Ô. Đinh Quang Truật, Thiện nguyện viên CĐ; Ô. Phan Như Hữu, Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Ô. Lê Địch Hữu, Hội Trưởng Hội Quảng Ngãi; Ô. Nguyễn Văn Kỳ, Thiện nguyện viên CĐ; Chị Linda Hồ; Anh Hồ Phước, First Century Realty Services; Nguyễn Tuấn, Loan & Realty Savers; Ks Nguyễn Minh Trì,

7-Phó TB Thiện Nguyện Viên: Ông Nguyễn Ngọc Cang, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng; Ông Lê Tinh Anh, Đại diện Nha Kỹ Thuật; Anh Lưu Khánh Hiệp, Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo; Ô. Ngô Thiện Đức, Hội Truởng Tây Ninh Đồng Hương Hội; Cô Ninh Mai Thảo, thành viên THSVVN Nam Cali; Cô Nguyễn Xuân Mai, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Cô Trần Thu Thủy, Cô Nguyễn Thị Bích, Bà Nguyễn Diệu Hằng, Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Ô. Trương Quảng Hòa, Đảng Việt Tân; Ô. Nguyễn Thành Điểu, Nha Kỹ Thuật.

8-Phó TB Giao Tế: Nguyên Nghị viên Diệp Miên Trường, Ks Bùi Thế Phát, Ô. Phạm Ngọc Khôi Cựu Giám Đốc Cơ quan Fair Housing và Phó CT Ngoại Vụ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Bà Vũ Ngọc Diệp, Phó Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.

II. BAN GIÁM SÁT: Bên cạnh Ban Điều Hành, các Hội đoàn cũng bầu ra một Ban Giám Sát để giám sát việc làm và chi tiêu của Ban Điều Hành.

Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Văn Ức, Cố vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đồng thời cũng là Chủ tịch HĐGS của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; Phụ tá: Ô. Nguyễn Mạnh Chí, Chủ tịch HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch Ban Giám Sát CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles; Ô. Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Ngoại vụ HĐGS-CĐNVQG NamCali; Ô. Trần Thanh Phong, Thủ Quỹ HĐGS/CĐNVQG Nam Cali; Ô. Nguyễn Tấn Dược, TTK HĐGS-CĐNVQG Nam Cali.

Theo lời kêu gọi của Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Ủy Ban sẽ còn được mở rộng trong các Buổi Họp vào Thứ Hai hàng tuần từ 7g đến 9g tối tại VP-CĐNVQG Nam Cali. Đại diện các hội đoàn, đoàn thể và nhân sĩ muốn ủng hộ tham gia, xin liên lạc: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa 714.423.8888; Bà Trần Thanh Hiền 714.925.0023; Ô. TrầnVệ 310.800.5202; Ls Trần Sơn Hà 714.623.9023; Ks Mai Hữu Bảo 714.309.1027; Ks Bùi Thế Phát 714.713.4079; Ô. Phan Kỳ Nhơn 714.548.0440; Ô. Lê Quang Dật 714.417.2324; Ô. Hoàng Tấn Kỳ 714.357.8877; Ô, Nguyễn Ngọc Cang 714.270.4515; Diệp Miên Trường 714-600.7836.

Hiện các thành viên trong Ủy Ban đang ráo riết soạn thảo kế hoạch cho từng Tiểu Ban để cùng thào luận trong các buổi họp kế tiếp nhằm chuẩn bị ra mắt các hội đoàn, giới truyền thông và đồng hương tại Đại Hội Cộng Đồng vào lúc 1g trưa ngày Chủ Nhật 10 tháng 11, 2013 tại Phòng Sinh Hoạt HĐTP Westminster 8200 Westminster Blvd. Ủy Ban kêu gọi sự tiếp tục tích cực hỗ trợ của giới truyền thông và đặc biệt là sự thương yêu và tin tưởng của đồng hương để cùng nhau, chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện và khánh thành bằng được Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng & Đền Thờ Vọng Quốc Tổ vào dịp Quốc Hận 2015, đánh dấu sự lớn mạnh của cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng Sản sau 40 năm phải lìa xa Quê Cha Đất Tổ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như thông lệ hằng năm Hội Thân Hữu Bình Thuận đều tổ chức tiệc Tân Niên Hội Ngộ, đón mừng Xuân mới, đây là dịp họp mặt lớn trong năm để quý đồng hương Bình Thuận và thân hữu xa gần có dịp gặp nhau cùng chung vui ngày Xuân và trao cho nhau những tin tức vui buồn, đồng thời cũng là dịp để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tại quê nhà trong thời thơ ấu…
khi buổi ra mắt sách hoàn tất, sách cũng đã bán hết. Tiến sĩ Đinh Xuân Quân nói rằng ông sẽ đặt in thêm sách, và cũng sẽ thực hiện các buổi ra mắt sách này tại San Jose và Houston trong năm nay.
Mùa Xuân đã qua nhưng Xuân vẫn còn ở Cali nắng ấm, ở những chậu hoa rựa rở những buổi tiệc mừng Xuân, với tiếng hát, tiếng cười của gia đình bằng hữu gặp nhau, người về từ Houston, Texas, về từ miền Bắc Cali, ông Nguyễn Thành Trạng, cựu sĩ quan Hải Quân đón chào quan khách chiều thứ bẩy ngày 8/2/2020, hội trưởng của hải quân Trần Hưng Đạo OCS.
Tại nhà hàng Golden Sea Restaurant số 9802 Katella Ave, Anaheim vào chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đã tổ chức lễ trao Giải Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam Gương Mẫu.
Tại nhà hàng Dimond Seafood 1 trên đường Lampsom, Thành Phố Garden Grove vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020 một buổi tiệc chay Lễ ra mắt Đài Truyền Hình Dalailama.TV 35.6 KTAV Orange County và Los Amgeles đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử, Nhà hàng Dimond 1 không còn chổ ngồi, một số người phải đứng chung quanh để theo dõi chương trình buổi lễ.
Sinh nhật thứ 85 của giáo sư Đặng Thông Phong thứ bảy và chúa nhật ngày 9 và 10 tháng 2 năm 2020 ở Fountain Valley và Westminster, 70 năm dạy võ Aikido, học trò của giáo sư về từ bốn phương trời, từ Úc Châu, San Jose, Floria, Việt Nam, Houston, Texas New York, Origan, San Diego, Los Angeles, v.v...
Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết tại Westminster xin hân hoan tường trình về thành quả tốt đẹp của cuộc diễn hành Tết được tổ chức trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo trong khu Little Saigon vào ngày thứ bảy, 25 tháng 1, nhằm ngày Mồng Một Tết Năm Canh Tý vừa qua.
Tại nhà quàn Peek Family Phòng số 2 vào lúc 10:30 sáng Thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020, lễ phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho cố Đại Tá Trần Ngọc Thống, Pháp Danh Đôn Thuần đã được trang nghiêm tổ chức với sự tham dự ngoài gia đình tang quyến và bạn bè thân hữu
Trong năm nay, có thể nói kỳ Thống Kê Dân Số 2020 (Census 2020) sẽ là một trong những sự kiện kinh tế xã hội quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Chính phủ hiện nay đang tập trung nguồn lực để khởi động sự kiện này trong tháng tới, và kêu gọi người dân thuộc mọi cộng đồng sắc tộc tại Hoa Kỳ tích cực tham gia, với khẩu hiệu: “Định Hình Tương Lai Của Quý Vị Bắt Đầu Tại Đây”, trong đó có cộng đồng gốc Việt.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 8284)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 6705)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.
(Xem: 6625)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 6184)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5281)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.