Ủy Ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng & Đền Thờ Vọng Quốc Tổ Đã Được Thành Lập

12/10/201300:00:00(Xem: 3709)
Little Saigon- Sau hơn một tháng vận động trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ trong vùng, một buổi họp khoáng đại quy tụ đại diện nhiều Tổ chức, Hội đoàn và Nhân sĩ đã tề tựu về Văn phòng CĐNVQG-Nam Cali vào tối ngày thứ Ba 01 tháng 10, 2013 để thành lập Ủy ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh hoạt Cộng Đồng và Đền Thờ Vọng Quốc Tổ (UBXD/TTSHCĐ-ĐTVQT). Sau gần 3 tiếng đồng hồ bàn thảo rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp rất tích cực, quý vị nhân sĩ đại diện Cộng đồng, Hội đoàn và Tổ chức đã đồng thuận quyết định bầu cử một Ủy ban đứng ra chiụ trách nhiệm xây dựng một Trung Tâm Sinh hoạt Cộng Đồng và Đền thờ Vọng Quốc Tổ.

Trước khi bầu cử, nhiều ý kiến đã được đưa ra và thảo luận về cơ cấu tổ chức của UBXD/TTSHCĐ-ĐTVQT, cuối cùng mọi người đồng biểu quyết cơ cấu tổ chức gồm Ban Điều Hành, Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn. Tưởng cũng nên nhắc lại là từ ngày 24/08/2013 cho đến nay, Ban Cố Vấn đã được thành lập với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Gs Nguyễn Tư Mô, TNS Lê Châu Lộc, DB Bùi Văn Nhân, Ô. Trần Quang An, Ô. Mai Ngọc An, Gs Lưu Trung Khảo, Bs Trần Văn Cảo, Gs Nguyễn Thanh Liêm, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng FV Michael Võ. Ban Điều Hành Ủy Ban được đề nghị với thành phần: 1 Trưởng Ban, 1 Tổng Thư Ký, 1 Thủ Quỹ và 8 Phó Trưởng Ban đặc trách các công tác, nhu cầu để thực hiện TTSHCĐ-ĐTVQT.

Trong phần bầu cử, không một ai ứng cử ngoại trừ Anh Bùi Thế Phát đã tự nguyện nhận trách vụ Phó Trưởng Ban Kế Hoạch, Ô. Nguyễn Văn Ức đã đề cử Ls Nguyễn Xuân Nghĩa trong nhiệm vụ Trưởng Ban vì Ông cho rằng trách vụ này cần người có khả năng liên lạc với đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cũng như với chính quyền các cấp và cần nắm thật rõ về dự án lớn lao này. Ô. Phan Tấn Ngưu, Chủ tịch Ban Giám Sát UB Tổ Chức Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali nhiệm kỳ 2012-2015, cũng đã nhắc lại lời hứa của Liên Danh Vì Dân do Ls Nguyễn Xuân Nghĩa thụ ủy là cố gắng đầy mạnh và thực hiện công tác thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Little Sàigòn, Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới. Ls Nghĩa đã nhận lời đề cử với một yêu cầu là tất cả đại diện các Hội đoàn, Tổ Chức và Nhân sĩ có mặt trong buổi họp đều đồng thuận tham gia tích cực vào các ban ngành trong Ủy Ban. Mọi người hiện diện trong buổi họp đều đã vỗ tay đồng ý với lời đề nghị của Ls Nghĩa và sau đó đã lần lượt bầu các thành phần trong Ủy Ban như sau:

I. BAN ĐIỀU HÀNH:

Trưởng Ban: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-Nam Cali

TồngThư Ký: Bà Trần Thanh Hiền, TTK Liên Ủy ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản & Tay Sai

Thủ Quỹ: Ông Trần Vệ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California

1-Phó Trưởng Ban Điều lệ & Nội quy; Ls Trần Sơn Hà, Phó CT Ngoại Vụ HĐĐD-CĐNVQG Nam Cali, Ủy viên Trung Ương Liên Minh Quang Phục Việt Nam

2-Phó TB Hành chánh&Văn thư: Ks. Mai Hữu Bảo, Cố vấn THSVVN Nam Cali; Ks Jason Đoàn

3- Phó TB Kế hoạch: Ks Bùi Thế Phát; Gs Trần Văn Ân; Ô. Nguyễn Huy Hiền, Hội trưởng Hội Võ Bị Thủ Đức; Ô. Hoàng Tấn Kỳ, Hội trưỏng Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng; Ô. Nguyễn Long, Chủ tịch CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles.

4-Phó TB Vận động tài chánh: Ô. Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai; Thị trưởng Tạ Đức Trí, nguyên Nghị viên Westminster Diệp Miên Trường; Ô. Du Miên, Giám đốc Chương Trình Truyền Hình VNA; Ô. Nguyễn Long, Chủ tịch CĐ Người Việt Tỵ nan Hạt Los Angeles, Ô. Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch Ban Giám Sát CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles; Ô. Bùi Đẹp, Thủ Quỹ HĐĐD-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Lê Nguyễn Thiện Truyền, Phó CT Nội Vụ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Hứa Trung Lập, Liên Minh Quang Phục VN; ÔB Nguyễn Trọng Mạc, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Quân Cảnh; Bà Vũ Ngọc Diệp, Phó Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.


5-Phó TB Truyền Thông: Ô. Lê Quang Dật, Phó Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyển cho VN; Ô Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia; Cô Thanh Vân Trần Thị Tịnh.

6-Phó TB Kỹ Thuật và Kiến thiết: Ô. Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng; KTS Trần Thanh Phong, Thủ quỹ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ks Phạm Ngọc Lân, đại diện Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Tây Ninh Đồng Hương Hội; Ô. Đinh Quang Truật, Thiện nguyện viên CĐ; Ô. Phan Như Hữu, Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Ô. Lê Địch Hữu, Hội Trưởng Hội Quảng Ngãi; Ô. Nguyễn Văn Kỳ, Thiện nguyện viên CĐ; Chị Linda Hồ; Anh Hồ Phước, First Century Realty Services; Nguyễn Tuấn, Loan & Realty Savers; Ks Nguyễn Minh Trì,

7-Phó TB Thiện Nguyện Viên: Ông Nguyễn Ngọc Cang, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng; Ông Lê Tinh Anh, Đại diện Nha Kỹ Thuật; Anh Lưu Khánh Hiệp, Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo; Ô. Ngô Thiện Đức, Hội Truởng Tây Ninh Đồng Hương Hội; Cô Ninh Mai Thảo, thành viên THSVVN Nam Cali; Cô Nguyễn Xuân Mai, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Cô Trần Thu Thủy, Cô Nguyễn Thị Bích, Bà Nguyễn Diệu Hằng, Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Ô. Trương Quảng Hòa, Đảng Việt Tân; Ô. Nguyễn Thành Điểu, Nha Kỹ Thuật.

8-Phó TB Giao Tế: Nguyên Nghị viên Diệp Miên Trường, Ks Bùi Thế Phát, Ô. Phạm Ngọc Khôi Cựu Giám Đốc Cơ quan Fair Housing và Phó CT Ngoại Vụ HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Bà Vũ Ngọc Diệp, Phó Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.

II. BAN GIÁM SÁT: Bên cạnh Ban Điều Hành, các Hội đoàn cũng bầu ra một Ban Giám Sát để giám sát việc làm và chi tiêu của Ban Điều Hành.

Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Văn Ức, Cố vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đồng thời cũng là Chủ tịch HĐGS của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; Phụ tá: Ô. Nguyễn Mạnh Chí, Chủ tịch HĐGS-CĐNVQG Nam Cali; Ô. Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch Ban Giám Sát CĐNV Tỵ Nạn Hạt Los Angeles; Ô. Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Ngoại vụ HĐGS-CĐNVQG NamCali; Ô. Trần Thanh Phong, Thủ Quỹ HĐGS/CĐNVQG Nam Cali; Ô. Nguyễn Tấn Dược, TTK HĐGS-CĐNVQG Nam Cali.

Theo lời kêu gọi của Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Ủy Ban sẽ còn được mở rộng trong các Buổi Họp vào Thứ Hai hàng tuần từ 7g đến 9g tối tại VP-CĐNVQG Nam Cali. Đại diện các hội đoàn, đoàn thể và nhân sĩ muốn ủng hộ tham gia, xin liên lạc: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa 714.423.8888; Bà Trần Thanh Hiền 714.925.0023; Ô. TrầnVệ 310.800.5202; Ls Trần Sơn Hà 714.623.9023; Ks Mai Hữu Bảo 714.309.1027; Ks Bùi Thế Phát 714.713.4079; Ô. Phan Kỳ Nhơn 714.548.0440; Ô. Lê Quang Dật 714.417.2324; Ô. Hoàng Tấn Kỳ 714.357.8877; Ô, Nguyễn Ngọc Cang 714.270.4515; Diệp Miên Trường 714-600.7836.

Hiện các thành viên trong Ủy Ban đang ráo riết soạn thảo kế hoạch cho từng Tiểu Ban để cùng thào luận trong các buổi họp kế tiếp nhằm chuẩn bị ra mắt các hội đoàn, giới truyền thông và đồng hương tại Đại Hội Cộng Đồng vào lúc 1g trưa ngày Chủ Nhật 10 tháng 11, 2013 tại Phòng Sinh Hoạt HĐTP Westminster 8200 Westminster Blvd. Ủy Ban kêu gọi sự tiếp tục tích cực hỗ trợ của giới truyền thông và đặc biệt là sự thương yêu và tin tưởng của đồng hương để cùng nhau, chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện và khánh thành bằng được Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng & Đền Thờ Vọng Quốc Tổ vào dịp Quốc Hận 2015, đánh dấu sự lớn mạnh của cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng Sản sau 40 năm phải lìa xa Quê Cha Đất Tổ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS) tổ chức Kỷ Niệm 13 Năm thành lập vào Chiều Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023 lúc 5:00 pm tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, CA 92683.
Hội Chợ Tết lần thứ 41 Với chủ đề “Hướng Về Quê Hương” do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tưng bừng trong ba ngày từ 27 đến 29 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 7,8,9 Tháng Giêng năm Quý Mão 2023 tại OC Fair & Event Center với hàng chục ngàn người tham dự.
Như thông lệ hằng năm, tại Tượng Đài Vua Quang Trung, góc đường Euclid và đường Emperor Quang Trung, thành phố Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam California do BS. Nguyễn Chí Vỹ làm Hội Trưởng, đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 và Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung
Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, 2023, Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản &Tay Sai đã tổ chức Lễ Thượng Kỳ đầu năm Quý Mão 2023 trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa Avenue (đại lộ Trần Hưng Đạo
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'!
Trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) vào sáng Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày Mùng Một Tết Quý Mão, hàng ngàn đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành Tết do Thành Phố Westminster tổ chức với chủ đề “Xuân Hy Vọng”.
Nhờ ngày Tết rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần ở Hoa Kỳ, không khí đón Tết tưng bừng và rầm rộ diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hội quán… Trong khi một số cơ sở tôn giáo trang nghiêm làm nghi thức đón Tết, một số chùa tổ chức văn nghệ Xuân và trực tiếp truyền hình, và một số nơi đốt pháo rền vang trước sân chùa, sân nhà thờ, thánh thất, hội quán… Phóng viên Việt Báo đã đi viếng Tết nhiều chùa để ghi nhận bầu không khí Tết trang nghiêm đậm đà hồn dân tộc.
Bất cứ nơi nào trên trái đất này, lòng mộ đạo của con nguời vẫn đầy ắp trong tim dù mưa hay nắng, dù mùa Đông hay mùa Xuân. Mọi người sinh ra là đã có sự tín ngưỡng ở trong lòng, vì thế dù gặp khó khăn thế nào con người cũng vượt qua. Người nghèo hay người giàu cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, người nào có lòng tín ngưỡng và cầu nguyện một cách nhiệt thành sẽ được phù hộ, sẽ được ban phước lành.
Chùa Phật Tổ trân trọng thông báo mùng 1 Tết tức ngày 22 tháng 1 và rằm tháng giêng tức ngày 5 tháng 2 năm 2023 Quý Phật Tử có thể đậu xe tại Long Beach City College Pacific Coast Campus 1305 E Pacific Coast Highway, Long Beach 90806 ( lệ phí cho mỗi chiếc xe $2 trả cho college ) sẽ có xe đưa đón về Chùa Lễ Phật và dùng cơm chay. Kính chúc quý Phật tử gần xa năm Quý Mão thân tâm Thường An Lạc. A di dà Phật.
Mở lịch Việt Nam ra, thấy đề ngày tết Nguyên Đán sắp tới là ngày Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023. Thử xét lại xem có thật đúng như vậy không, ngộ nhỡ năm nay cũng rơi vào trường hợp Tết Việt Nam đến trước Tết Trung Hoa một ngày như đã có lần xảy ra trước đây. Biết đâu chừng năm nay mùng Một Tết Trung Hoa lại là Chủ Nhật January 22, nhưng Tết Việt Nam là thứ Bảy January 21? Quyển lịch đang dùng biết là nó được tính theo múi giờ Trung Hoa hay múi giờ Việt Nam? Xin mời nhìn vào cách các nhà soạn Âm lịch xác định ngày Tết tùy theo múi giờ địa phương. (Quy Ước: Dưới đây, các tháng Âm lịch viết bằng chữ, như tháng Hai, Ba, hay Giêng, Chạp. Các tháng Dương lịch viết bằng số, như tháng 2, 3, hay January, December).
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.