Hôm nay,  

Phật Pháp Nguồn Mưa Tuôn (phẩm Dược Thảo - Kinh Pháp Hoa)

08/11/200000:00:00(Xem: 4767)
Thế là chúng ta đã qua những chặng đường đầu hội nhập Kinh Pháp Hoa, được trang bị những kiến thức cơ bản như Phá Chấp tự thân tu luyện để trở về với Phật Tánh, tạo dựng "niềm tin hiểu biết" để có đủ dũng cảm mạnh tiến trên đường tu tập. Thế nhưng vẫn còn điểm hoài nghi về ví dụ "chàng cùng tử" ở Phẩm Tín Giải là :
1.- Phải chăng Phật Pháp chỉ dành cho người nghèo cùng khổ, vậy những người làm ăn thành công khá giả có được quan tâm đến không"
2.- Đức Phật ban cho báu vật gia tài như vậy có nghĩa là Phật có quyền ban phúc hay giáng họa cho chúng sinh đúng hay sai"

Để giải tỏa nghi vấn trên chúng ta nên tiếp tục tìm biết ý nghĩa của Phật Pháp qua hai ví dụ súc tích làm rõ nghĩa thêm Phẩm "Tin Giải" trước đây. Đó là nội dung chính của Phẩm Dược Thảo mà người Phật tử theo học Kinh Pháp Hoa cần thông suốt.

* Câu chuyện thứ nhất: Đức Phật nói:
"Ca Diếp! Thí như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên nơi núi sông, khe, hang, ruộng, đất sanh ra cỏ cây, lùm rừng và các cỏ thuốc, baonhiêu giống loại, tên gọi màu sắc đều khác. Mây dày bủa giăng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên. Bình đẳng mưa phải thời, khắp nơi thấm nhuần cây cối lùm rừng vá các cỏ thuốc:
- hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ
- hoặc thứ gốc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa
- hoặc thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn.

Các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng, trung, hạ mà hấp thụ khác nhau. Một đám mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ đặng sanh trưởng, đơm bông kết trái.

Dầu rằng là một cõi đất sanh, một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ cây đều có sai khác."

Qua câu chuyện này ta có thể hiểu ẩn ý như sau :
1. Đức Phật như áng mây dày thị hiện trên khắp ba ngàn thế giới
2. Cây nhỏ, cây lớn, cây vừa ví như chúng sinh đầy đủ các hạng người với căn cơ khác nhau.
3. Phật Pháp như cơn mưa xuống cứu độ chúng sanh, rải khắp và đồng đều
4. Chúng sinh như cỏ cây tùy theo căn cơ mà thẩm thấu nước mưa tức là tiếp nhận phật pháp
5. Theo tinh thần Phật giáo : Gốc cây hiển bày là Tâm, là căn cơ - Thân cây là Phúc đức - Cành là Nhân duyên chuyển hóa - Lá là nghiệp báo.

Nhờ hấp thụ nước mưa như là Phật pháp chúng sinh phát tâm tu hành sẽ đơm bông kết trái đó là Hoa Giác Ngộ và Quả Giải Thoát Như vậy qua quá trình tu học ví như cái cây đến khi đơm bông kết trái thì Sinh là khởi sự Phát tâm, Trưởng là tinh tấn Tu hành , Đâm bông là bắt đầu Giac ngộ, Kết trái là Chứng lý đắc quả. Theo tinh thần Pháp Hoa thì đây có đủ cả Khai, Thị, Ngộ Nhập vào "Tri Kiến Phật".

* Câu chuyện thứ hai: ( Đây là thí dụ lấy ở cuốn Pháp Hoa dịch thẳng từ tiếng Phạn The Lotus of the True Law củan H.Kern xuất bản năm 1884 mà bản tiếng Việt không có). Đó là câu chuyện người mù từ khi lọt lòng mẹ, vì không thấy được gì cả nên anh ta chẳng tin bất cứ điều gì dù đẹp hay xấu, mặt trời, mặt trăng, tinh tú. May thay có một vị y sỉ thương tình lên đỉnh Tuyết Sơn hái 4 loại thuốc chế luyện chữa trị cho anh ta sáng mắt trở lại. Sau khi lành mắt anh ta rõ tất cả sự vật nên tự cho mình: "Trước kia mình thật là ngu không tin lời người ta nói, bây giờ mình đã thấy tất cả, đã hết bị mù, vậy thì trên đời này có ai bằng ta."

Ngay lúc đó có một tiên nhân đã đắc Ngũ thông, hiểu được những điều anh này suy nghĩ, nên đã nói với anh rằng:

"Thiện nam tử! Anh vừa hết mù, mới được sáng mắt nhưng thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt khiến anh tự mãn. Đó chẳng phải sự thông minh tài trí gì. Anh thử nghĩ xem: Khi anh ngồi trong phòng này, anh có thấy rõ cảnh vật bên ngoài không" Khi gặp một người đến với anh, anh có biết được trong lòng họ nghĩ gì và yêu hay ghét anh không" Anh không thể phân biệt và nghe được những gì cách anh năm dặm dù là tiếng người, tiếng trống, tiếng kèn! Anh không đi được nếu anh không nhấc gót chân lên. Bao nhiêu tháng trời đau đớn, chật chội nằm trong bụng mẹ giờ anh có nhớ gì đâu. Như thế thì sao anh bảo mình là người thông minh tài trí và sáng suốt được! Thiện Nam Tử! Anh đang lấy tối làm sáng, như trước đây anh đã lấy sáng làm tối vậy.


Khi nghe như vậy anh liền tỉnh ngộ liền hỏi ông Tiên rằng:

"Thưa Ngài, bây giờ tôi phải làm sao và dùng pháp nào để thấy tất cả, để được là người sáng suốt.”

Ông Tiên trả lời: "Anh hãy tìm nơi thanh vắng như chỗ núi non, xa lìa ồn ào để mà suy ngẫm về Pháp. Anh hãy tự giải thoát mình khỏi mọi cám dỗ của cuộc đời. Khi nào anh thật buông bỏ, anh có được ĐỊNH thì HUỆ sẽ phát và anh sẽ thấy được tất cả.

Anh đã làm đúng như lời vị tiên nói nên sau đã được ngũ thông. Khi được thành tựu rồi thì anh lại tự nghĩ: Khi xưa mình thật là mù, dù mình mắt sáng. Ta đã làm những việc khác việc làm bây giờ nên ta không có được khả năng tự biết. Nay ta nghĩ đến chỗ nào liền đến chỗ ấy. Trước kia ta bị vọng tâm đánh lừa, lấy tối làm sáng, sống thật đui mù!
- Anh chàng mù bẩm sinh chính là chúng sinh mê muội trong vô minh phiền não.
- Vị Lương ý chính là Đức Phật tìm ra bốn vị thuốc chính là Tứ Diệu Đế để đưa chúng sinh thoát khỏi vô minh bằng Không, Vô Tướng,Vô Tác và Niết Bàn.
- Tiên nhân chính là Bồ Tát là sứ giả Như lai khoát lên mình chiếc áo tu sỉ để hướng dẫn chúng sinh tu học để tự mình giải thoát

Tóm lại qua hai thí dụ trên của Phẩm Dược Thảo chúng ta có thề tìm thấy các bài học như sau:
- Một là: Pháp Phật bình đẳng, phổ độ chúng sinh đều khắp, nhưng vì chúng sinh căn cơ sai khác nên hấp thụ giáo lý khác nhau.
- Hai là: Ai tu pháp gì cuối cùng cũng chứng được Nhất Thiết Chủng Trí.
- Ba là: Vì căn cơ, nghiệp lực và trình độ mỗi người mà có pháp khác nhau, nhưng người tu là đi từ pháp sai biệt để đến Pháp chân thật.
- Bốn là: Các Pháp đều dung thông, tùy duyên mà thể hiện, để kết hợp với Tâm, khi Pháp và Tâm là một thì hành giả sẽ chứng được cả lý và sự.

Với tinh thần Pháp Hoa đi vào đời sống, người hành giả có thể thực hiện những điều sau đây:
- Thứ nhất: Tất cả chúng ta khi chưa có được trí tuệ để thấy biết đúng sự thật, đối với việc đời đều nhìn theo con mắt đầy những vô minh, lầm lẫn. Do Đó phải hiểu là những người khác cũng giống như ta , cho nên trong đối xử chỉ nên nhìn vào mặt tốt của người hơn là chỉ nhìn cái xấu để chuốc lấy phiền não. Hãy sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm vì vô minh của kẽ khác để cho cuộc sống được an vui.
- Thứ hai: Bài học Phật dạy là mình nên trở thành "cỏ thuốc, cây quý"ù chứ đừng làm cỏ dại, cây gai, nên việc tu tại gia là làm tốt, sống tốt để cho mình và người đều được lợi ích.
- Thứ ba: Theo tinh thần của Kinh này là nhớ việc gì, nghĩ việc gì và tu việc gì" Ta phải nhớ đừng tạo nghiệp, đừng gây nhân xấu. Ta phải nghĩ đến làm lành và đền đáp bốn ơn. Ta phải tu mỗi niệm theo tinh thần "Niệm niệm giải thoát."

Thưa bạn đọc khi cơ duyên đến chính là lúc phát khởi Phật tánh của mình và cũng là lúc cuộc đời mình sang trang tốt đẹp, nếu bạn biết nắm lấy cơ duyên này để làm cho đời đẹp hơn tức là bạn đã tạo hương thơm hay cỏ thuốc trong lòng mình sống dậy theo tinh thần Pháp Hoa Kinh vậy. Lành thay! Lành thay!.

Ghi Chú : Muốn biết thêm chi tiết về lớp học xin gọi ô. Bách (714)638-2867 - ô. Đệ (714) 775-0872 - ô. Mậu (714)898-8408. ô. Diễn (714) 539-3691. Lịch học tháng 11 có 2 buổi học vào ngày 12, 26 từ 3 đến 6 Pm Kính mời quí vị đồng hương tham dự. Địa chỉ Chùa Liên Hoa số 9561 Bixby Ave, Garden Grove, do cư sĩ MẬT NGHIÊM (Đặng Nguyên Phả) thuyết giảng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.