Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tái Sinh Trong Chúa Giê-Xu

21/08/201300:00:00(Xem: 9524)
Trong Kinh Thánh Giăng 10:10 có chép rằng “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến, hầu cho Chiên được sống và được sự sống dư dật”. Ở đây ta thấy Chúa đến với Hội Thánh, Chúa đến với con cái của Ngài để đem Chiên đi lạc, bị hư mất, tìm về sự sống và đặc biệt là sự sống dư dật. Chúng ta hãy xét lại sự sống của chúng ta ngày hôm nay, có nhiều người nói rằng, tôi có sự sống rồi và tôi rất hài lòng về sự sống của chính mình. Vậy thì tôi có cần nhận được sự sống của Chúa hay không? Đó là câu hỏi nhiều người trong chúng ta thường hỏi. Nhiều người thấy rằng đời này là bể khổ, sự đau khổ đeo đẵng suốt cuộc đời con người không có cách giải thoát. Nhưng Chúa chỉ ra rằng, Sa-tăng chính là kẻ trộm gây ra nỗi đau khổ cho con người, chúng đến để cướp phá và hủy diệt, hủy diệt gia đình con cái Chúa, hủy diệt đời sống của chúng ta bằng cách cám dỗ chúng ta sa vào tội lỗi để rồi cuối cuộc đời chúng ta sẽ đi vào ngõ địa ngục. Tóm lại cuộc đời của chúng ta trên thế gian này chỉ có hạnh phúc tạm bợ với một chút niềm vui nào đó nhưng lại đăng đẵng những chuổi ngày bất an, sợ hãi, đau khổ xuyên suốt cuộc đời của mình. Đó là cuộc đời mà chúng ta đang trãi qua. Chúng ta phải thấy được điều đó. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải tái sinh trong Chúa để có được cuộc sống an bình, cho dù có nhiều nghịch cảnh, chúng ta vẫn đứng vững như cây tùng cây bách trước những trận cuồng phong. Sau đây là ba chiếc đũa thần để giúp chúng ta tái sinh: Buông Bỏ, Ăn Năn, Tha Thứ.

Chiếc đũa thần thứ nhất: Buông bỏ thế gian này, tức là không phải lên núi, xuống biển, xa lánh thế gian, xa lánh mọi người, buông xuôi tất cả, không màn đến mọi chuyện xung quang, sống tách biệt với thế giới bên ngoài... Hoàn toàn không phải như vậy. Buông bỏ chính là mình sống vì mọi người, yêu thương, cư xử tốt với những người xung quanh, không nề hà, câu nệ chuyện lớn nhỏ, không ganh tỵ, ghét bỏ anh em mình. Xa lánh những điều xấu, siêng làm những việc thiện, sống tốt, dễ chịu với mọi người. Sách Ma-thi-ơ (6:33-34): Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. (7:1-2): Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy; (7:12): Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ; (11:28-30): Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dể chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

Chiếc đũa thần thứ hai: Ăn năn tội lỗi của mình, tìm đến Chúa để được giải thoát, con người không thể tự giải thoát cho chính mình, đời là bể khổ, con người ngụp lặn trong bể khổ đó không biết lối ra, chính bản thân con người không thể tự cứu lấy mình, chỉ có một con đường là tìm về với Chúa, tìm về với Cha mình, tìm về với Đấng Tạo Hóa ra mình để được ban sự cứu rỗi. Giống như đứa con hoang đàng bỏ nhà đi, khi không còn đường nào thì chạy về nhà cha mẹ, nơi đã bảo bọc mình. Khi đứa con ăn năn quay về thì không có cha mẹ nào lại không đón nhận đứa con lưu lạc của mình trong vòng tay yêu thương. Nếu chúng ta thật sự muốn thay đổi để có được đời sống thánh khiết thì Thánh Linh Chúa sẽ cáo trách chúng ta, cho chúng ta thấy rõ những vấp phạm của mình để sửa chữa, để ăn năn, quay về với Chúa, quay về với Cha của mình. Trên thế gian này, chúng ta thấy có biết bao nhiêu người đang bị giam cầm trong lao tù, tại sao họ bị tù tội? Tại vì họ phạm tội. Có biết bao nhiêu người tự tử, tại sao họ tự tử? Tại vì họ tạo oan nghiệt nào đó, do tình, do tiền, do danh, do lợi. Họ không có lối nào ra, họ tìm đến cái chết để chấm dứt mọi chuyện. Những người còn lại thì sao? Không đau khổ nhiều thì cũng đau khổ ít, cuộc đời này là một trường tranh đấu, là mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, những sự mê tham này kéo họ chạy, chạy tới cuối cuộc đời và sau cùng là sự chết mà thôi, họ không được sự cứu rỗi nào. Luca (16:15): Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; (2:6-8): Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ; (6:2): Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa. (6:8): Nếu chúng ta đã cùng chết với đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình sẽ cùng sống với Ngài; (8:1): Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải biết ăn năn tội lỗi của mình và tìm cho mình một đấng cứu rỗi.

Chiếc đũa thần thứ ba: Tha thứ là điều kiện không thể thiếu để chúng ta được tái sinh trong Chúa. Khi biết buông bỏ, sống tốt với mọi người; ăn năn tội lỗi của mình để được cứu thì chúng ta phải biết tha thứ cho anh em mình. Trong sách Ma-thi-ơ (5:43-48): Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời, bởi vì ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được hưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Vì Chúa yêu thế gian, Ngài hy sinh trên thập tự giá để cứu cả nhân loại, chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta cũng nên trọn vẹn giống như Ngài, tha thứ mọi điều cho anh em mình.

Chúng ta hiện đang sống trong thế giới loài người được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa chúng ta. Chúa nói trong Cô-lô-se (1:13): Chúa đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yếu dấu Ngài, trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Chúng ta biết rằng, Chúa đến với chúng ta chỉ có một mục đích thật rõ ràng là Ngài ban cho chúng ta một sự sống bình an và hạnh phúc, Ngài cứu chuộc chúng ta để chúng ta có được sự sống dư dật trong nước của Đức Chúa Trời.

Để có được cuộc sống “Ở đất như trời” chúng ta phải tái sinh trong Chúa vì Chúa có phán “Nếu các ngươi chẳng sanh lại thì không thể thấy nước của Đức Chúa Trời”. Chúng ta phải tái sinh phần “hồn” của mình. Hồn gồm có cái trí, phần tư tưởng của mình, là ý chí của mình quyết định chúng ta nên làm cái này hay cái khác; là tình cảm của mình đối xử với mọi người, ứng phó với môi trường bên ngoài. Chúng ta cần tái sinh “hồn” của mình. Như con tằm nhả tơ tạo kén, khi tạo thành xong cái kén, thì nó phá vỡ cái kén để trở thành bướm. Chúng ta cũng như con tằm vậy, trong cái mầm sự sống, có cái mầm Thánh Linh và cái mầm Thánh Linh đó giúp chúng ta tái sinh trở thành con bướm, lột xác hoàn toàn để bay về vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy tìm đến Đấng cứu thế để đời sống tâm linh của chúng ta tăng trưởng, tâm hồn của chúng ta tăng trưởng. Thương thay cho những ai nghèo nàn về tâm hồn. Thánh thay cho những người có đời sống tâm hồn phong phú trong Chúa Giê-xu. Hãy tìm đến Hội thánh của Ngài để “quẳng gách lo đi mà vui sống”. Hãy liên lạc ngay với tôi tớ Ngài để được hướng dẫn những “lẽ thật” trong đời sống, hầu cho chúng ta có được cuộc sống yên vui, hạnh phúc thật sự.

Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon
14642 Bushard St., Westminster, CA 92683
Mục Sư Quản Nhiệm (714) 603-4481, (714) 657-9726

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sự tăm tối và độ hoang tưởng của các chú – xem ra – cũng ngang ngửa với các bác, chứ chả kém cạnh gì. Cỡ Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… e cũng chỉ “ngoan cố” và “ngu dốt” đến cỡ đó là cùng. Tuổi trẻ và những năm du học, ngó bộ, không giúp cho các chú đỡ “gù” hơn các bác bao nhiêu. Vậy mà các chú vẫn được coi như những ngôi sao đang lên (rising stars) trên chính trường nước Việt, một đất nước là vô phúc. Thiệt là họa vô đơn chí!
Trump có tâm tính độc tài nhưng nhiều cử tri vẫn ủng hộ tin rằng nền dân chủ Mỹ sẽ tiếp tục đứng vững cho dù có phải chao đảo thêm bốn năm nửa do những quyết định độc đoán của Trump. Cho nên bỏ phiếu cho Trump là cái giá cần phải trả vì Trump chống Tàu và sẽ ngăn chận khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Điều này chẳng khác gì bán linh hồn cho ác quỷ vì không kẻ nào thương lượng với quỷ dữ trước đó nghĩ rằng mình sẽ suốt đời trở thành nô lệ cho cái ác.
(Lời người dịch: Là một trong những nhân vật cuối cùng còn sót lại của nhóm Big Six, sáu lãnh tụ chính yếu của phong trào dân quyền Hoa Kỳ vào thập niên 60, Dân Biểu John Lewis vừa qua đời vào ngày 17/07/2020 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Tốt nghiệp Thần Học và trở thành Mục sư, Dân Biểu John Lewis đã sát cánh cùng Mục Sư Luther King Jr. để trở thành một biểu tượng của phong trào dân quyền và nhân quyền Hoa Kỳ, cũng như là một dân biểu Quốc Hội có tầm ảnh hưởng lớn lao trong suốt hơn 30 năm qua. Tang lễ của ông được tổ chức trang trọng với sự tham dự và phát biểu của các tổng thống tiền nhiệm như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama. Chúng tôi xin lược dịch bài điếu văn của Tổng Thống Obama đọc trong tang lễ của ông vừa được tổ chức tại thành phố Atlanta, Georgia hồi cuối tuần qua).
Ngày 24/6/2020, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nêu lên một sự thật phũ phàng là gần nửa thế kỷ qua các chính trị gia cả hai đảng, các nhà khoa bảng, nhà giáo dục, nhà báo, nhà kinh doanh Mỹ đều thụ động và ngây thơ (passivity and naivety) trước Trung cộng. Người Mỹ không biết sự khác biệt giữa người dân Trung Hoa và đảng Cộng sản, một tổ chức theo chủ nghĩa Marxist-Leninist, mà Tập Cận Bình là hiện thân của Joseph Stalin.
Giống như hầu hết các nước trên thế giới, Hoa Kỳ đang cố gắng vượt qua trận đại dịch COVID-19 và cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng do lệnh đóng cửa của chính phủ. Tính theo tỷ lệ thường niên, nền kinh tế Mỹ đã giảm 5% trong quý đầu năm 2020 và trong quý hai vừa kết thúc, có thể giảm đến 40%, mức suy sụp mạnh nhất kể từ thời Đại Suy thoái năm 1930. Hơn nữa, hàng chục triệu công nhân đã mất việc, khiến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tư tăng vọt lên mức cao sau Đại Khủng hoảng là 14,7%. Dù 70% những người bị sa thải hy vọng sẽ được gọi làm việc lại, nhưng không phải tất cả sẽ có việc, vì nhiều doanh nghiệp sẽ sát nhập, di dời hoặc tổ chức lại. Đúng vậy, lúc đầu, sự mở cửa lại của nền kinh tế đã dẫn đến tình trạng phục hồi mạnh mẽ, nó được dự kiến là sẽ tiếp tục trong quý ba. Việc làm đã tăng 2,5 triệu trong tháng Năm, trong khi dữ liệu từ các thẻ tín dụng và theo dõi di động cho tháng Năm và tháng Sáu cho thấy, mức phục hồi khá lớn từ lúc thấp trong tháng Tư, với hoạt động trong
Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã kín đáo bắn tiếng muốn Mỹ nhảy vào giải quyết xung đột ở Biển Đông, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Cộng đã cảnh giác Việt Nam “không dành bất cứ cơ hội nào cho sự quấy rối và phá hoại của thế lực bên ngoài”. Đề nghị bán chính thức của Việt Nam đưa ra ngày 17/7/2020, bốn ngày sau khi Bộ trưởnng Ngoại giao Mỹ, Mike Pompeo gọi hành động đe dọa các nước nhỏ để chiếm đoạt và mưu toan cướp chủ quyền nguồn tài nguyên ở phần lớn Biển Đông của Trung Quốc là “phi pháp”.
Tôi tình cờ “nhặt” trên FB một tác phẩm khá độc đáo của Marc Riboud. Ông “chớp” được cảnh một anh bộ đội (với con búp bê nằm dưới nắp ba lô, và cái sắc cầm tay) đang trên đường trở về quê cũ. Cùng với bức ảnh là lời bình, cũng độc đáo không kém, của face booker Nguyễn Hoàng : “Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi.”
Tất cả họ đều nói cùng một giọng, và làm chung một điệu – theo nhận xét của Huỳnh Ngọc Chênh: Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh nặng phải qua Nhật chữa. Trước đó ông Phùng Quang Thanh thì đi Pháp, ông Nguyễn Bá Thanh thì bỏ cả tiền triệu đô la qua tận nước Mỹ để nhờ họ cứu mạng. Nghe nói hai ông Chung và Thưởng vừa rồi lâm bệnh cũng đi Nhật và Pháp điều trị.
Vào thời Ronald Reagan làm tổng thống gần 40 năm trước, hầu hết người Mỹ lấy tin tức từ tờ báo và các đài truyền hình địa phương. Những tổ chức này có tính chuyên nghiệp, dồi dào tài chính, và cố gắng đăng tải quan điểm của cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ. Người dân đồng thuận về sự thật nói chung, và bất đồng về phương cách giải quyết. Những công ty này cũng đưa ra sự thật, vì họ sẽ mất quảng cáo, mất độc giả dài hạn và có thể bị tòa án phạt nếu họ loan tải tin giả, nhất là nếu tin giả đó gây ra tai hại cho người khác.
Chiều Thứ Ba 21 Tháng 7 Năm 2020, hoàn toàn bất ngờ, Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại Houston, Texas nhận được quyết định của chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán của họ, và toàn thể nhân viên trong lãnh sự này có 72 giờ đồng hồ để thu xếp ra khỏi trụ sở này và trở về Hoa Lục. Đồng hương người Việt tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, đã đổ xuống đường biểu tình ăn mừng, và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đón nhận tin vui này như nắng hạn gặp cơn mưa rào.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.