Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tái Sinh Trong Chúa Giê-Xu

21/08/201300:00:00(Xem: 9598)
Trong Kinh Thánh Giăng 10:10 có chép rằng “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến, hầu cho Chiên được sống và được sự sống dư dật”. Ở đây ta thấy Chúa đến với Hội Thánh, Chúa đến với con cái của Ngài để đem Chiên đi lạc, bị hư mất, tìm về sự sống và đặc biệt là sự sống dư dật. Chúng ta hãy xét lại sự sống của chúng ta ngày hôm nay, có nhiều người nói rằng, tôi có sự sống rồi và tôi rất hài lòng về sự sống của chính mình. Vậy thì tôi có cần nhận được sự sống của Chúa hay không? Đó là câu hỏi nhiều người trong chúng ta thường hỏi. Nhiều người thấy rằng đời này là bể khổ, sự đau khổ đeo đẵng suốt cuộc đời con người không có cách giải thoát. Nhưng Chúa chỉ ra rằng, Sa-tăng chính là kẻ trộm gây ra nỗi đau khổ cho con người, chúng đến để cướp phá và hủy diệt, hủy diệt gia đình con cái Chúa, hủy diệt đời sống của chúng ta bằng cách cám dỗ chúng ta sa vào tội lỗi để rồi cuối cuộc đời chúng ta sẽ đi vào ngõ địa ngục. Tóm lại cuộc đời của chúng ta trên thế gian này chỉ có hạnh phúc tạm bợ với một chút niềm vui nào đó nhưng lại đăng đẵng những chuổi ngày bất an, sợ hãi, đau khổ xuyên suốt cuộc đời của mình. Đó là cuộc đời mà chúng ta đang trãi qua. Chúng ta phải thấy được điều đó. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải tái sinh trong Chúa để có được cuộc sống an bình, cho dù có nhiều nghịch cảnh, chúng ta vẫn đứng vững như cây tùng cây bách trước những trận cuồng phong. Sau đây là ba chiếc đũa thần để giúp chúng ta tái sinh: Buông Bỏ, Ăn Năn, Tha Thứ.

Chiếc đũa thần thứ nhất: Buông bỏ thế gian này, tức là không phải lên núi, xuống biển, xa lánh thế gian, xa lánh mọi người, buông xuôi tất cả, không màn đến mọi chuyện xung quang, sống tách biệt với thế giới bên ngoài... Hoàn toàn không phải như vậy. Buông bỏ chính là mình sống vì mọi người, yêu thương, cư xử tốt với những người xung quanh, không nề hà, câu nệ chuyện lớn nhỏ, không ganh tỵ, ghét bỏ anh em mình. Xa lánh những điều xấu, siêng làm những việc thiện, sống tốt, dễ chịu với mọi người. Sách Ma-thi-ơ (6:33-34): Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. (7:1-2): Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy; (7:12): Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ; (11:28-30): Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dể chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

Chiếc đũa thần thứ hai: Ăn năn tội lỗi của mình, tìm đến Chúa để được giải thoát, con người không thể tự giải thoát cho chính mình, đời là bể khổ, con người ngụp lặn trong bể khổ đó không biết lối ra, chính bản thân con người không thể tự cứu lấy mình, chỉ có một con đường là tìm về với Chúa, tìm về với Cha mình, tìm về với Đấng Tạo Hóa ra mình để được ban sự cứu rỗi. Giống như đứa con hoang đàng bỏ nhà đi, khi không còn đường nào thì chạy về nhà cha mẹ, nơi đã bảo bọc mình. Khi đứa con ăn năn quay về thì không có cha mẹ nào lại không đón nhận đứa con lưu lạc của mình trong vòng tay yêu thương. Nếu chúng ta thật sự muốn thay đổi để có được đời sống thánh khiết thì Thánh Linh Chúa sẽ cáo trách chúng ta, cho chúng ta thấy rõ những vấp phạm của mình để sửa chữa, để ăn năn, quay về với Chúa, quay về với Cha của mình. Trên thế gian này, chúng ta thấy có biết bao nhiêu người đang bị giam cầm trong lao tù, tại sao họ bị tù tội? Tại vì họ phạm tội. Có biết bao nhiêu người tự tử, tại sao họ tự tử? Tại vì họ tạo oan nghiệt nào đó, do tình, do tiền, do danh, do lợi. Họ không có lối nào ra, họ tìm đến cái chết để chấm dứt mọi chuyện. Những người còn lại thì sao? Không đau khổ nhiều thì cũng đau khổ ít, cuộc đời này là một trường tranh đấu, là mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, những sự mê tham này kéo họ chạy, chạy tới cuối cuộc đời và sau cùng là sự chết mà thôi, họ không được sự cứu rỗi nào. Luca (16:15): Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; (2:6-8): Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ; (6:2): Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa. (6:8): Nếu chúng ta đã cùng chết với đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình sẽ cùng sống với Ngài; (8:1): Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải biết ăn năn tội lỗi của mình và tìm cho mình một đấng cứu rỗi.


Chiếc đũa thần thứ ba: Tha thứ là điều kiện không thể thiếu để chúng ta được tái sinh trong Chúa. Khi biết buông bỏ, sống tốt với mọi người; ăn năn tội lỗi của mình để được cứu thì chúng ta phải biết tha thứ cho anh em mình. Trong sách Ma-thi-ơ (5:43-48): Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời, bởi vì ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được hưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Vì Chúa yêu thế gian, Ngài hy sinh trên thập tự giá để cứu cả nhân loại, chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta cũng nên trọn vẹn giống như Ngài, tha thứ mọi điều cho anh em mình.

Chúng ta hiện đang sống trong thế giới loài người được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa chúng ta. Chúa nói trong Cô-lô-se (1:13): Chúa đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yếu dấu Ngài, trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Chúng ta biết rằng, Chúa đến với chúng ta chỉ có một mục đích thật rõ ràng là Ngài ban cho chúng ta một sự sống bình an và hạnh phúc, Ngài cứu chuộc chúng ta để chúng ta có được sự sống dư dật trong nước của Đức Chúa Trời.

Để có được cuộc sống “Ở đất như trời” chúng ta phải tái sinh trong Chúa vì Chúa có phán “Nếu các ngươi chẳng sanh lại thì không thể thấy nước của Đức Chúa Trời”. Chúng ta phải tái sinh phần “hồn” của mình. Hồn gồm có cái trí, phần tư tưởng của mình, là ý chí của mình quyết định chúng ta nên làm cái này hay cái khác; là tình cảm của mình đối xử với mọi người, ứng phó với môi trường bên ngoài. Chúng ta cần tái sinh “hồn” của mình. Như con tằm nhả tơ tạo kén, khi tạo thành xong cái kén, thì nó phá vỡ cái kén để trở thành bướm. Chúng ta cũng như con tằm vậy, trong cái mầm sự sống, có cái mầm Thánh Linh và cái mầm Thánh Linh đó giúp chúng ta tái sinh trở thành con bướm, lột xác hoàn toàn để bay về vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy tìm đến Đấng cứu thế để đời sống tâm linh của chúng ta tăng trưởng, tâm hồn của chúng ta tăng trưởng. Thương thay cho những ai nghèo nàn về tâm hồn. Thánh thay cho những người có đời sống tâm hồn phong phú trong Chúa Giê-xu. Hãy tìm đến Hội thánh của Ngài để “quẳng gách lo đi mà vui sống”. Hãy liên lạc ngay với tôi tớ Ngài để được hướng dẫn những “lẽ thật” trong đời sống, hầu cho chúng ta có được cuộc sống yên vui, hạnh phúc thật sự.

Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon
14642 Bushard St., Westminster, CA 92683
Mục Sư Quản Nhiệm (714) 603-4481, (714) 657-9726

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.