Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 Là Con Đường Tự Cứu Cho CSVN

23/02/201300:00:00(Xem: 3196)
Lê Nguyên Bình
(ĐVDVN)

Dù nhà cầm quyền Việt Nam muốn hay không, tình hình chính trị Việt Nam cũng đang có những biến chuyển không ngừng. Những diễn biến dồn dập ở nội bộ và từ nhiều phía đang lấn áp nhanh chóng khả năng kiểm soát của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Mâu thuẫn nội bộ đang từng ngày dâng cao và đảng cầm quyền đang mất dần định hướng lãnh đạo. Những lời báo động công khai của nhiều nhân vật lãnh đạo và cán bộ cao cấp khẳng định nguy cơ tan rã của chế độ.

Tuy nhiên, dù nguy cơ sụp đổ gần kề, đảng CSVN vẫn còn có thể tự cứu bằng cách cấp thời đưa ra các chính sách đổi mới chính trị cụ thể để thay đổi Việt Nam bằng con đường "diễn biến hòa bình" -- một tiến trình thường bị nhà cầm quyền đánh giá là "chiến lược thâm độc của thế lực thù địch bên ngoài nhằm âm mưu lật đổ chính quyền". Trong bối cảnh khó tránh khỏi bị đào thải hiện nay, "diễn biến hòa bình" lại chính là con đường tự cứu an toàn, nhanh chóng và hữu hiệu nhất cho đảng CSVN.

Với "diễn biến hòa bình", tình hình chính trị Việt Nam sẽ thay đổi tuần tự bằng các diễn tiến thực sự ôn hòa -- không cần phải tốn máu xương của bất cứ phía nào.

Trước mắt, dự án kêu gọi đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp 1992 là một cơ hội rất tốt. Một khi các ý kiến đóng góp được CSVN tôn trọng đúng mức, thái độ tích cực đó sẽ giải tỏa không ít sự bất mãn của các tầng lớp quần chúng đối với đảng CSVN. Khi các khoản sửa đổi được chấp nhận, đặc biệt là nội dung Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013 của nhóm trí thức - luật gia có uy tín trong nước soạn thảo, Việt Nam sẽ được thay đổi bằng con đường hợp pháp, hợp hiến. Từ đó, đảng CSVN không những thoát khỏi cảnh bị sụp đổ mà đất nước lại có thể thay đổi tốt đẹp được bằng một con đường hòa bình. Nó là một lộ trình an toàn, giữ được sĩ diện và có triển vọng ở tương lai cho chính đảng CSVN. Khi thiện chí của những người lãnh đạo cấp tiến trong đảng CSVN được đa số nhân dân nhìn nhận, diễn biến thay đổi sẽ thuận lợi cho tất cả mọi phía.

Kế đến, với nội dung một bản Hiến Pháp tu chính bao gồm nhiều điều khoản phản ảnh khát vọng dân chủ và nhân bản của nhiều tầng lớp xã hội, chúng ta được quyền tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm có một cơ chế lãnh đạo quốc gia thích hợp với bối cảnh đất nước ngày nay hơn tình trạng đang có. Một khi bản Hiến Pháp mới mang được tinh thần dân chủ và nhân bản, một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do sẽ được thực hiện để chọn lựa những người xứng đáng để lãnh đạo và điều hành đất nước, từ Quốc Hội cho đến các cơ quan Hành pháp, Tư pháp. Dân chủ bằng cách bầu cử chính quyền địa phương trước (1) rồi đến bộ phận chính quyền trung ương, hay ngược lại (2), tất cả chỉ là vấn đề kỹ thuật. Sự lựa chọn đó sẽ được quyết định một cách dân chủ khi môi trường dân chủ đã có được.

Cho đến nay, dư luận vẫn chưa thể tin được là những người lãnh đạo nhà nước và đảng CSVN sẽ thực sự tôn trọng, thực hiện những gì mà các giới trí thức và người yêu nước đóng góp ý kiến. Trong quá khứ, vô số ý kiến, kiến nghị cho những kỳ Đại hội Đảng đã không được cứu xét, thậm chí không có cả sự trả lời chính thức. Vấn đề sửa đổi Hiến pháp cũng đã từng đặt ra và cũng không có ý kiến nào được tôn trọng hay thực hiện. Điều làm mọi người khó có thể an tâm và hy vọng ở kết quả của sự sửa đổi Hiến Pháp sắp tới là vì ngay cả những điều khoản quy định về các quyền công dân hạn hẹp của bản Hiến Pháp hiện hành cũng chưa được thực sự tôn trọng.

Tuy nhiên, với dự án sửa đổi Hiến pháp lần này, vấn đề có thể sẽ khác hơn. Đó là, sự sửa đổi Hiến Pháp sẽ là yếu tố giúp đảng CSVN thoát nạn trong danh dự và an toàn. Cho nên, thay đổi phần lớn nội dung bản Hiến Pháp sẽ là một nhu cầu lớn để đảng CSVN không phải gánh trách nhiệm về các quốc nạn một mình, và hơn cả, vẫn có thể tiếp tục tồn tại và hoạt động trong thể chế dân chủ sắp tới. Thay đổi Hiến Pháp để tiến tới Tổng Tuyển Cử Tự Do (nhằm bầu chọn thành phần lãnh đạo quốc gia đa thành phần) là con đường 'đồng thắng' (Win/Win) cho cả phía Cộng sản và Dân Chủ.

Giải pháp Tổng Tuyển Cử Tự Do sẽ có thể thay đổi thể chế một cách ôn hoà và không gây khủng hoảng nặng nề cho giai đoạn chuyển tiếp. Nó chuyển đổi tình trạng độc tài toàn trị thành dân chủ đa đảng nhưng không nhằm loại trừ toàn bộ những người đang hiện diện trong bộ máy cầm quyền hiện nay. Những người có khả năng và tinh thần dân chủ sẽ có thể tiếp tục sự phục vụ của họ trong chính quyền mới sau này. Những công chức, quân nhân sẽ trở thành cán bộ quốc gia chứ không phải là công cụ riêng của bất cứ đảng phái nào, kể cả đảng cầm quyền. Sự thay đổi chế độ với giải pháp này mang tính chuyển thể, chứ không phải là lật đổ để nhằm tiêu diệt quân cán chính của chế độ hiện thời như CSVN đã làm sau năm 1975. (trích)

Cũng trong tinh thần tìm kiếm các giải pháp khả thi để tháo gỡ bế tắc chính trị cho đất nước, nhiều vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cựu sĩ quan quân lực VNCH, giới trí thức, chuyên viên người Việt ở ngoài nước, kể cả một số nhân vật đấu tranh, cũng đã đồng ký tên ủng hộ cho bản Kiến Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 do một số chuyên gia luật ở trong nước soạn thảo.

Nội dung bản kiến nghị này chắc chắn chưa thể phản ảnh toàn diện các nhu cầu ổn định và phát triển Việt Nam, đặc biệt là nguyện vọng của tập thể người Việt đang sinh sống ở các quốc gia ngoài Việt Nam, song trong bối cảnh chính trị tế nhị hiện nay, bất cứ bước thay đổi cụ thể nào cũng đều đáng trân trọng. Có thể nói, nếu như hoàn cảnh chưa cho phép thay đổi cục diện đất nước một cách rốt ráo và toàn diện thì việc thay đổi từng phần một cách cụ thể vẫn là điều đáng khích lệ. Tiếc rằng bộ phận trách nhiệm việc "lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992" đã trả lời vào ngày 7/2/2013 là nỗ lực đóng góp ý kiến này là"...không đúng với quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội".

Có thể nói, nếu như Việt Nam thay đổi được bằng một hình thức nào khác trong thời gian tới, những đóng góp sâu sắc cho lần "kiến nghị" này cũng sẽ không thừa. Ngược lại, đó là một chuẩn bị cần thiết và quý báu cho nội dung một bản Hiến Pháp thật sự dân chủ trong thời gian tới. Vì vậy, ký tên ủng hộ cho nỗ lực của những người trí thức dân chủ là một thái độ và nghĩa cử cần thiết để tạo dựng sự cảm thông, đoàn kết giữa các thành phần dân tộc có cùng chung định hướng đấu tranh ở giai đoạn này, và để có những chuẩn bị cần thiết cho công cuộc phát triển dân chủ trong thời gian tới.

Mặt khác, ký tên ủng hộ bản Kiến Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 không có nghĩa là sự công nhận chế độ độc tài CSVN, vì nếu các kiến nghị dân chủ được chấp nhận thực thi thì bản chất chế độ sẽ không còn ở nguyên trạng đang có nữa. Nếu Điều 4 trong bản Hiến pháp hiện hành được tháo gỡ để mở đường cho tiến trình xây dựng một xã hội dân chủ đúng nghĩa, thì đó là một bước thay đổi khích lệ đáng được ủng hộ.

Khát vọng dân chủ và nhu cầu vươn lên của nhân dân mỗi ngày một tăng cao. Bởi vậy, Việt Nam đang chuyển biến mỗi ngày một nhanh hơn trong tất cả mọi lãnh vực, kể cả chính trị. Trong đà thay đổi mạnh mẽ và dồn dập đó, những ai không thích hợp sẽ bị đào thải, những gì ngăn trở dòng tiến mãnh liệt đó sẽ bị nghiền nát.

Chúng ta muốn thay đổi đất nước càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt song sự thay đổi đó càng nhân bản, hài hòa chừng nào càng tốt chừng nấy. Chúng ta muốn nước Việt có Dân chủ, người Việt có Tự do song nền Dân chủ và Tự Do đó không cần thiết phải đánh đổi bằng máu xương và nước mắt. Do vậy, tạo dựng cơ hội thay đổi trong hòa bình vẫn là ưu tiên lớn nhất và trước nhất.

Tóm lại, với vô số vấn nạn và yêu cầu to lớn của đất nước, chúng ta không có phép mầu nào để có thể hóa giải tất cả vấn đề bế tắc cùng một lúc. Điều chúng ta cần trước tiên là môi trường và điều kiện để giải tỏa được một cách hiệu quả những khủng hoảng của đất nước và mâu thuẫn trong lòng dân tộc, dù là từng phần.

Chấp nhận các kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 là một con đường tự cứu cho đảng CSVN. Nếu được vận dụng đúng cách và đúng mức, đó cũng sẽ là một con đường dân chủ hóa Việt Nam. Phương thức này tuy chưa thể tạo ra điều kiện thay đổi một cách nhanh chóng và rốt ráo song nếu có được những thành quả cụ thể thì đó là một tiến triển thuận lợi cho tiến trình phát triển dân chủ trong thời gian tới.

Tạo điều kiện để đảng CSVN "hạ cánh an toàn" không phải là sai hay xấu, nếu như nó là yếu tố cần thiết có thể giúp thúc đẩy tiến trình thay đổi đất nước một cách nhanh chóng và tốt đẹp hơn.

Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
www.vidan.info

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
Nước Mỹ đang phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng, kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm toà nhà quốc hội ở Thủ đô Washington chiều ngày 6/1 vừa qua. Trong bốn tiếng đồng hồ bị chiếm đóng, các dân cử có lúc đã phải nằm xuống ghế, chui xuống bàn để tránh bị thương do bạo loạn, trước khi được sơ tán đến một nơi an toàn. Vụ bạo loạn hôm 6/1 làm cho 5 người chết trong đó có một cảnh sát, mấy chục người bị thương gồm hơn chục nhân viên an ninh tại quốc hội. Lịch sử đã lập lại, sau hơn hai trăm năm. Năm 1814 quân lính Anh tấn công và đốt phá nhiều nơi kể cả toà nhà quốc hội đang được xây dựng. Đó là lúc có cuộc chiến tranh mang tên “1812 War”.
Mọi người ai cũng hi vọng qua năm mới 2021 Huê kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối : có hơn 300 000 người chết vì corona vũ hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929 tác hại, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê kỳ trở thành một nước khủng hoảng và chia rẽ.
Hãy hỏi những người đã mang Cờ Vàng-3 sọc đỏ đi tham gia biểu tình bạo động có biết nhiều người Mỹ và báo chí Mỹ đã cáo buộc những người tấn công vào điện Capitol là “quân khủng bố nội địa” (Domestic Terrorists), hay những kẻ phá hoại (Rioters)? Vì vậy thật khó biết, khi hình ảnh một người leo lên sân thượng của Capitol phất cờ Việt Nam Cộng hòa chiều tối ngày 6/01/2021 được truyền đi khắp Thế giới, trong khi những người biểu tình khác đập phá bên trong, có khiến ai chua xót và đau lòng vì là cờ đã bị xúc phạm ?
Sửa chữa các thiệt hại này trong một sớm một chiều sẽ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Trump sẽ không còn là tổng thống nữa, nhưng Trump sẽ vẫn có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa và đất nước. Trong khi thế giới đang ngày càng rối ren và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã suy giảm, Trump đã thúc đẩy đáng kể cả hai xu hướng. Điểm mấu chốt là Trump đang để lại một đất nước và một thế giới trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Trump được thừa hưởng. Đó là di sản đau buồn của Trump.
Nước Mỹ đang lâm vào Nội Chiến -Civil War-đó là thông điệp mà người Mỹ tìm thấy trên áo của đám người bạo loạn tấn công đập phá điện US Capitol hôm 6-1-2021. Bộ trưởng lâm thời về Nội An của Mỹ vừa từ chúc hôm 9/1, FBI liền cảnh cáo Trump sẽ xách động những cuộc bạo loạn vũ trang trên khắp 50 State Capitols từ ngày 16-1 đến 20-1, US Capitol kể từ ngày 17 đến 20-1, Acting DHS Secy resigns as FBI warns of “Armed Protests” at all 50 State Capitols from Jan-16-20, US Capitol from Jan 17-20.
Bạn đã đến Washington D.C. để tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội, đã xông vào tòa quốc hội hay chỉ đơn giản là vượt qua các rào chắn không được phép bước sang hay leo lên bậc thềm tòa quốc hội, nay có thể đang ở nhà và nghĩ rằng mình đã thoát tội. Có phải vậy không?
Nhưng chúng ta không nên có ảo tưởng về những gì mà Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phải đối mặt khi nhậm chức. Trong nhiệm kỳ tổng thống và một trận đại dịch mà chính quyền sắp mãn nhiệm đã làm rất ít để chống chọi, Trump để lại những vết hằn sâu thẳm. Những tổn thương kinh tế sẽ không thể hàn gắn trong một sớm một chiều, và nếu không có sự hỗ trợ toàn diện vào thời điểm cần thiết quan trọng này – bao gồm hỗ trợ cho các chính quyền địa phương và tiểu bang thiếu ngân khoản – thì nỗi đau sẽ còn kéo dài. Tất nhiên, các đồng minh lâu đời của Mỹ sẽ hoan nghênh sự trở lại thế giới nơi Hoa Kỳ đứng lên đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đồng thời hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu như đại dịch và biến đổi khí hậu. Nhưng, lại một lần nữa, sẽ là ngu ngốc nếu cho rằng thế giới không thay đổi một cách triệt để. Xét cho cùng, Mỹ đã cho thấy mình là một đồng minh không đáng tin cậy. Đúng như vậy, Hiến pháp Hoa Kỳ và 50 tiểu bang đã tồn tại và bảo vệ nền dân chủ thoát ra kh
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.