Hôm nay,  
Việt Báo Online

Khái quát Sử Việt: Quốc Tổ Hùng Vương

18/12/201200:00:00(Xem: 6503)
Khái quát Sử Việt: Quốc Tổ Hùng Vương
Quốc Tổ Hùng Vương (18 Chi: 47 Đời Vua; từ 2879 TCN - 258 TCN)

(Lời tâm tình: “Khái quát Sử Việt” chỉ khái quát các Nhân vật lịch sử, không đi sâu từng chi tiết của Nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung của đề tài đã biên soạn. Xin độc giả đừng xem đấy là chính sử, vì “Thiết nghĩ” chỉ là ý kiến riêng rẽ của tác giả mà thôi. “Khái quát Sử Việt” đăng vào ngày thứ Ba (Tuesday) mỗi tuần - NLY).

Theo Hùng triều Ngọc phả, Quốc tổ (xem thêm tỉnh Phú Thọ) của dân tộc Việt Nam là họ Hồng Bàng, dựng nước Văn Lang (VN), đóng đô ở Phong Châu. Quốc tổ Hùng vương đã gìn giữ thổ cương và sửa sang đất nước, 18 thời Hùng Vương (có 18 chi, một chi có nhiều đời vua, tất cả 47 đời vua), 18 thời vua Hùng gồm có:

- Chi I, đứng đầu: Kinh Dương vương (huý: Lộc Tục)
- Chi II, đứng đầu: Hùng Hiền vương (huý: Sùng Lãm)
- Chi III, đứng đầu: Hùng Quốc vương (huý: Hùng Lân)
- Chi IV, đứng đầu: Hùng Hoa vương (huý: Hùng Bửu Lang)
- Chi V, đứng đầu: Hùng Huy vương (huý: Bảo Lang)
- Chi VI, đứng đầu: Hùng Hồn vương (huý: Long Tiên Lang)
- Chi VII, đứng đầu: Hùng Chiêu vương (huý: Quốc Lang)
- Chi VIII, đứng đầu: Hùng Vĩ vương (huý: Văn Lang)
- Chi IX, đứng đầu: Hùng Định vương (huý: Chân Nhân Lang)
- Chi X, đứng đầu: Hùng Uy vương (huý: Hoàng Long Lang)
- Chi XI, đứng đầu: Hùng Trinh vương (huý: Hưng Đúc Lan)
- Chi XII, đứng đầu: Hùng Vũ vương (huý: Đức Hiền Lang)
- Chi XIII, đứng đầu: Hùng Việt vương (huý: Tuấn Lang)
- Chi XIV, đứng đầu: Hùng Anh vương (huý: Viên Lang)
- Chi XV, đứng đầu: Hùng Triệu vương (huý: Chiêu Lang)
- Chi XVI, đứng đầu: Hùng Tạo vương (huý: Đức Quân Lang)
- Chi XVII, đứng đầu: Hùng Nghi vương (huý: Bảo Quang Lang)
- Chi XVIII, đứng đầu: Hùng Duệ vương (huý: Huệ Vương)

Hùng Vương miếu ở Hùng Sơn còn gọi là: Núi Đền hay Nghĩa Cương, ở phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là cổ kính nhất, đền cách Hà Nội khoảng 100 km. Muốn đến Đền Hùng phải leo lên 296 cấp, sẽ thấy tấm hoành lớn ghi “Hùng Vương Miếu”.

Nơi đền Hùng có bia đề “Cao Sơn Cảnh Hùng”, ở bàn thờ có bài vị: “khai quốc hồng đồ, đột ngột cao sơn cổ Việt Hùng Thị, thập bát Thánh Vương vị” (Mười tám vị vua Thánh dựng nước Việt xưa, sự nghiệp như non cao vòi vọi).

Trong đền có câu đối chữ Hán và chữ Nôm.

Chữ Hán: Vấn lai dĩ sự tu vi sử
Tế dục dư đồ dục mệnh thi
Nghĩa là: Hỏi han chuyện cổ, mong làm sử
Mê mải địa đồ muốn nhả thi

Chữ Nôm:
Vật đổi sao dời, phúc tổ vẫn lưu nền cổ tích
Nước nguồn cây cội, đạo người nên nhớ mộ Hùng Vương.
Đền Hùng có: Đền Thượng, đền Trung, và đền Hạ. Gần đền Hạ có chùa và giếng Tiên.

Từ trước đến nay, chúng ta nghĩ: “Đời” vua Hùng là giai đoạn sinh sống của một vị vua của họ Hồng Bàng, nên gọi 18 đời vua, mà thời gian trị vì kéo dài 2.622 năm (2879-258), thì không hợp lý, vì trung bình một vị vua trị vì khoảng 145 năm (2622/18). Gần đây, công trình nghiên cứu của một số học giả, đã tìm trong “Hùng Triều Ngọc Phả”, ông Nguyễn Như Đỗ sống vào thời nhà Lê đã ghi: “Thời đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm, gồm 47 đời vua”. Theo Hùng Triều Ngọc Phả, chữ Đời vua phải hiểu là thời hay chi (nhiều đời vua).

Trong bài: “Văn hoá tâm linh- đất tổ Hùng Vương” của tác giả Hồng Tử Uyên: “Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm các truyền thuyết thư tịch cổ, các ngọc phả ở các xã xung quanh vùng có đền thờ vua Hùng, như xã Huy Chương (Vĩnh Phú) hiện lưu giữ tại vụ Bảo Tồn Bảo Tàng, Bộ Văn Hoá (số liệu HT.AE9), thì các tài liệu này không ghi chép là 18 đời vua Hùng, mà lại ghi là 18 chi, mỗi chi gồm nhiều đời vua, có cả năm và can chi lúc sanh và lúc lên ngôi. Các đời vua Hùng trong một chi, đều lấy hiệu của vua đầu chi ấy”. Ngoài ra, trong tác phẩm “Cội Nguồn Việt Tộc” của Phạm Trần Anh, do Trần Thục Vũ và Phạm Trần Hào xuất bản ở Hoa Kỳ năm 2004. Phạm Trần Anh đã chứng minh, giai đoạn 2.622 năm (2879-258) của thời Hồng Bàng có 18 chi (một chi có nhiều đời vua) đầy tính thuyết phục.

Hiện nay ở Đình Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỉnh Vĩnh Phúc còn bài vị “Tam Vị Quốc Chúa”, thờ 3 vị vua cuối cùng Hùng Vương, là Hùng Vương thứ 18, thuộc chi Quý. Chi này chấm dứt năm 258 (TCN), vào khoảng thời nhà Đông Chu (Tàu).

Theo Hùng Triều Ngọc Phả, thì mỗi hiệu vua đầu được gọi là một “Chi”, rồi các vua kế tiếp trong chi ấy vẫn lấy cùng đế hiệu. Mỗi chi gồm nhiều đời vua và được xếp theo thứ tự của 8 cung Bát quái và thập (10) can, là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài và Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Các thời Hùng Vương gồm tất cả 47 đời vua, theo thứ tự như sau:

1- Chi Càn: Kinh Dương Vương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên ghi: “Kinh Dương Vương là vị vua đầu tiên của nước Đại Việt ta ... lên ngôi năm 2879 (TCN)”. Kinh Dương Vương húy là Lộc Tục, sinh năm 2919 (TCN), trị vì 86 năm, từ năm 2879 (TCN) đến năm 2794 (TCN), không rõ chi càn trị vì mấy đời vua.

2- Chi Khảm: Hùng Hiền Vương tức Lạc Long Quân húy Sùng Lãm, sinh năm 2825 (TCN), lên ngôi 33 tuổi, trị vì 269 năm, từ năm 2793 (TCN) đến 2525 (TCN). Thời kỳ này theo Truyền Kỳ gọi là huyền sử Rồng Tiên. Các vua đều lấy hiệu Hùng Hiền Vương. Tài liệu không ghi rõ chi Khảm có mấy đời vua. Ngang thời Ngũ Đế.

3- Chi Cấn: Hùng Quốc Vương húy Hùng Lân, chi này trị vì từ năm 2524 (TCN)-2253 (TCN), kéo dài 271 năm. Tài liệu không ghi rõ là có mấy vị vua trong chi này. Ngang thời Đế Thuấn (2258-2205TCN).

4- Chi Chấn: Hùng Hoa Vương huý Bửu Lang. Lên ngôi năm 2253 (TCN) chi này trị vì 342 năm, đến năm 1912 (TCN), tài liệu không ghi rõ mấy vị vua. Ngang thời nhà Hạ của Tàu (2205-1767 TCN).

5- Chi Tốn: Hùng Huy Vương húy Bảo Lang, sinh năm 2030 (TCN), lên ngôi 59 tuổi. Chi này kéo dài 200 năm, từ năm 1912 (TCN)-1713 (TCN). Không ghi rõ có mấy vị vua, đều xưng là Hùng Huy Vương.

6- Chi Ly: Hùng Hồn Vương húy Long Tiên Lang, sinh năm 1740 (TCN), lên ngôi 29 tuổi, chi này gồm 2 đời vua trị vì 81 năm, từ năm 1712 -1632 (TCN). Ngang thời với nhà Thương (1766-1122 TCN).

7- Chi Khôn: Hùng Chiêu Vương húy Quốc Lang, sinh năm 1768, (TCN), lên ngôi 18 tuổi. Chi này gồm 5 đời vua, kéo dài 200 năm, từ năm 1631 (TCN) đến năm 1432 (TCN).

8- Chi Đoài: Hùng Vĩ Vương húy Văn Lang, sinh năm 1469 (TCN), lên ngôi 39 tuổi. Chi này gồm 5 đời vua, trị vì cả thảy là 100 năm, từ năm 1431 (TCN) đến năm 1332 (TCN). Ngang thời nhà Thương.

9- Chi Giáp: Hùng Định Vương húy Chân Nhân Lang, sinh năm 1381 (TCN), lên ngôi 45 tuổi. Chi này gồm 3 đời vua, trị vì 80 năm, từ năm 1331 (TCN) đến năm 1251 (TCN).

10- Chi Ất: Hùng Uy Vương húy Hoàng Long Lang, sinh năm 1294 (TCN), lên ngôi 37 tuổi, chi này gồm 3 đời vua, trị vì 90 năm, từ năm 1251 (TCN) đến năm 1161 (TCN). Ngang thời nhà Thương.

11- Chi Bính: Hùng Trinh Vương húy Hưng Đức Lang, sinh năm 1211 (TCN), lên ngôi 51 tuổi. Chi này gồm 4 đời vua, trị vì 107 năm, vào năm 1161-1055 (TCN). Ngang thời nhà Chu. (1122-256 TCN).

12- Chi Đinh: Hùng Vũ Vương húy Đức Hiền Lang, sinh năm 1114 (TCN), lên ngôi 52 tuổi, chi này có 3 đời vua, kéo dài 96 năm, từ năm 1054 (TCN)-958 (TCN). Ngang thời nhà Chu.

13- Chi Mậu: Hùng Việt Vương húy Tuấn Lang, sinh năm 990 (TCN), lên ngôi 23 tuổi, chi này có 5 đời vua, kéo dài 95 năm, từ năm 958 (TCN) đến năm 863 (TCN). Ngang thời nhà Chu.

14- Chi Kỷ: Hùng Anh Vương húy Viên Lang, sinh năm 903 (TCN), lên ngôi 42 tuổi, chi này có 4 đời vua kéo dài từ năm 863 (TCN) đến năm 779 (TCN) trị vì tất cả là 84 năm. Ngang thời nhà Chu.

15- Chi Canh: Hùng Triệu Vương húy Chiêu Lang, sinh năm 745 (TCN), lên ngôi 35 tuổi, chi này gồm 3 đời vua, kéo dài từ năm 779 (TCN) đến năm 687 (TCN), trị vì được 92 năm.

16- Chi Tân: Hùng Tạo Vương húy Đức Quân Lang, sinh năm 740 (TCN) lên ngôi năm 53 tuổi, chi này có 3 đời vua, kéo dài từ năm 687 (TCN) đến năm 595 (TCN), trị vì được 92 năm.

17- Chi Nhâm: Hùng Nghi Vương húy Bảo Quang Lang, sinh năm 605 (TCN), lên ngôi 9 tuổi, chi này không rõ mấy đời vua, đều xưng hiệu Hùng Nghi Vương, từ năm 595-337 (TCN) trị vì được 258 năm.

18- Chi Quý: Hùng Duệ Vương húy Huệ Vương, sinh năm 350 (TCN) lên ngôi 14 tuổi, chi này có 3 đời vua, trị vì được 79 năm, từ năm 337 (TCN) đến năm 258 (TCN). Ngang thời nhà Đông Chu.

Thời Hùng Vương tổng cộng 18 Chi, tài liệu đã xác định trong khoảng thời gian dài 2.622 năm, gồm có 47 đời vua. Như vậy tính trung bình, một đời vua trị vì khoảng 55 đến 56 năm (2622/47), có đầy đủ tính thuyết phục.

Cung kính “Quốc Tổ Hùng Vương”:
QUỐC gia gầy dựng, thật gian nan
TỔ phụ sửa sang, mở bản làng
HÙNG cứ phương Nam cương thổ đẹp
VƯƠNG triều gìn giữ, nước huy hoàng (NLY)

*- Thiết nghĩ: Quốc tổ Hùng Vương đã dựng nước và giữ nước Văn Lang (VN) dài 2.622 năm, như vậy triều đại vua Hùng là dài nhất, so với các triều đại VN nói riêng và cả thế giới nói chung.

Huyền sử Hùng Vương, có màu sắc huyền thoại, nhưng đã được phản ánh và xác thực qua: Cổ sử, văn hóa dân gian, khảo cổ học, đủ để tạo thành hiện thực của lịch sử đầy tính thuyết phục. Và hình thể núi rừng, ruộng rẫy, bản làng... đã xây dựng hay sang sửa, và phát triển, nếu nhìn ngược dòng thời gian đã hiện diện thực sự của một quốc gia Văn Lang.

Ngày nay (2012), đất nước VN đang bị Tàu cộng gặm nhấm: ải Nam Quan, thác Bản Giốc, vịnh Bắc bộ... chúng còn muốn xâm chiếm toàn nước VN. Trong khi đấy, một đàn “Con Rồng, Cháu Tiên” lại phải ly hương sống xa xăm cố quốc, đã đằng đẵng ba thập niên qua, biết bao lăn lộn và nhọc nhằn trong thăng trầm của cuộc sống xa quê; đã có nhiều người Việt lo lắng ưu tư cho tiền đồ tổ quốc. Trong khi đó, 85 triệu Đồng bào trong nước, có người ở vùng sâu vùng xa vẫn chưa biết trước nạn sắp bị xâm lăng bởi Tàu cộng. Đồng bào ở các thị thành biết rõ tổ quốc lâm nguy, đã liên tục lên tiếng phản đối hoặc biểu tình chống nạn xâm lăng của Tàu cộng. Oái oăm thay, lại bị chính quyền, công an đàn áp, trù dập là do từ đâu???!

Cảm niệm: HỒNG BÀNG

Hồng Bàng quốc tổ, hiệu Hùng Vương
Ồ khắp dân gian, lập miếu đường!
Nếp sống rỡ ràng, nên giữ nếp
Gương lành sáng sủa, phải noi gương
Bộn bề việc nước, không ngơi nghỉ
Ào ạt ngoại xâm, chẳng nhịn nhường
Nhắn nhủ đồng bào dòng giống Việt
Gia phong, quốc thịnh phải lo lường.

Nguyễn Lộc Yên

19/10/2018(Xem: 104)
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận thêm chức Chủ tịch nước từ chiều ngày 23/10/2018, sau cuộc bỏ phiếu kín của Quốc hội nhưng liệu tam đầu chế gồm ông, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 14 Ủy viên Bộ Chính trị có dám công bố bản kê khai tài sản cho dân kiểm tra để làm gương, hay vì, như lời ông nói: “khó, nhạy cảm và phức tạp” nên cứ im đi cho đẹp lòng nhau?
18/10/2018(Xem: 497)
Blogger “Mẹ Nấm” là một trong những nhà tranh dấu nhân quyền tôi quan tâm trong thời gian qua. Vào tháng 3 năm 2017, cô đã xứng đáng được chính quyền Hoa Kỳ trao giải “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế.” Cô thật sự là một người phụ nữ can đảm
18/10/2018(Xem: 513)
Việc đứng lên tranh đấu cho người dân Việt Nam, chống lại tham nhũng và chỉ trích các chính sách sai trái của chính quyền không phải là “tuyên truyền chống phá nhà nước”, mà là yêu nước, đơn giản là như vậy
18/10/2018(Xem: 541)
vào Thứ Bẩy, ngày 3 tháng 11/2018 tại hội trường Việt Báo, Westminster, từ 7.00pm-10.30pm... viết cho tình yêu tuổi trẻ, tình bạn xa xưa, tình yêu của mẹ và nỗi nhớ quê hương vùng trời cũ Saigon xưa.
17/10/2018(Xem: 452)
Điều này sẽ làm cho đất nước ngày càng tụt hậu, xoi mòn khả năng phát triển Kinh tế, Tự do, Dân chủ…90 triệu đồng bào ta tiếp tục sẽ là nạn nhân của Chuyên chính Vô sản, họ sẽ bị gạt sang một bên, đứng bên lề
17/10/2018(Xem: 1561)
Trong suốt thời gian bị giam cầm một cách bất công, Mẹ Nấm cho thấy sự can đảm và tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do phát biểu. Mẹ Nấm là một niềm khích lệ cho tất cả chúng ta, và tôi sung sướng được biết
17/10/2018(Xem: 2247)
Trưa thứ Tư, ngày 17.10.2018 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến máy bay EVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và sẽ đến Houston trên chuyến bay EVA 52 vào lúc 11 khuya cùng ngày
17/10/2018(Xem: 1080)
Nhạc sĩ SONG NGỌC vừa qua đời tại Houston - Texas tối chủ nhật, 14/10/2018. Ông là tác giả của nhiều nhạc phẩm nổi tiếng trong đó có HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ, một nhạc phẩm bất hủ về Hà Nội.
17/10/2018(Xem: 1027)
Sự hả hê (và hể hả) lan toả khắp nước sau cái chết của nhị vị lương đống quốc gia là điều hoàn toàn sai trái, đi ngược với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước, cần phải chấn chỉnh ngay.
16/10/2018(Xem: 1700)
Chính trị nước Mỹ luôn ảnh hưởng đến chính trị thế giới và luôn ảnh hưởng mạnh đến chính trị Việt Nam.
16/10/2018(Xem: 530)
Năm thứ 477 CE, Kasyapa là con trai không phối ngẫu của Vua cha Dhatusana. Lúc vua cha còn sống Kasyapa xây tường chung quanh để giết hại vua cha rồi chiếm đọat ngai vàng mà ngai vàng đó thuộc về Moggallana - Mục Kiền Liên người con trai chánh thức của Vua Dhatusena và Hoàng Hậu. Mục Kiền Liên sợ bị Kasyapa ám sát nên chạy qua Ấn Độ ẩn nấu.
16/10/2018(Xem: 394)
Đoàn hành hương đã đi quá nửa cuộc hành trình. Sau một ngày vui chơi trên hồ Inle chiếc xe buýt chở chúng tôi đến khách sạn Hu-Bin bên bờ hồ thơ mộng thôn Myaung Shwe. Tôi và anh bạn đồng hành híu kỳ đi dạo phố nhỏ. bất ngờ thấy một đám cháy thiêu rui năm căn phố bên hong chợ. Nhìn chủ nhà với gương mặt buồn hiu, đang bơi xới đóng tro tàn tìm lại những mảnh vụn của cuộc đời khiến cả hai chúng tôi đều buồn lây. Chúng tôi trở về khách sạn chuẩn bị cho ngày mai.
16/10/2018(Xem: 296)
Sinh ngày 6, tháng Tám, 1928, tại Pittsburgh, Pennsylvania, Andy Warhol là một nhà minh họa cho tạp chí và ngành vẽ quảng cáo và trở nên một nghệ sĩ hàng đầu vào thập niên 1960 của phong trào nghệ thuật Pop – Pop art. Anh mạnh dạn bước vào nhiều hình thức đa dạng của nghệ thuật, kể cả nghệ thuật trình diễn, làm phim và video cũnhg như viết văn và đã làm mờ đi lằn ranh giữa mỹ thuật và mỹ học dòng của dòng chính. Warhol chết ngày 22, tháng Hai năm 1987, tại New York City.
15/10/2018(Xem: 594)
BPSOS cùng 5 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam nộp bản báo cáo chung cho Uỷ Ban Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc để chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam về thực thi Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn
Tin công nghệ
Các tin vịt, tin định hướng sai là vấn đề khiến Facebook bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khoảng giữa tháng 10/2018, gần đến kì bầu cử giữa kì sắp tới, Facebook quyết định lập hẳn một phòng "war room" để theo dõi, giám sát và xử lý nhanh các loại tin giả, tin sai. Trong căn phòng chứa được khoảng 24 người tại trụ sở chính của hãng tại Menlo Park, Facebook cho gắn 17 màn hình, mỗi cái sẽ theo dõi một luồng thông tin khác nhau.
Mọi người thường sử dụng kính sát tròng như một phương pháp thay thế các gọng kính cồng kềnh hoặc sử dụng chúng trong nhu cầu làm đẹp là chính. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại đại học Đông Nam và đại học Dược Trung Quốc tại Nam Ninh đã phát triển một hệ kính sát tròng không chỉ có khả năng phóng thích thuốc qua đường mắt, mà còn có thể thông báo tình trạng phóng thích đã hết thuốc hay chưa
Những màn hình máy tính với viền siêu mỏng đã trở thành xu hướng của các nhà sản xuất phần cứng máy tính vài năm trở lại đây. Khoảng giữa tháng 10/2018, AOC giới thiệu series màn hình mới mang tên V2, với ba phiên bản với kích thước màn hình 22, 24 và 27 inch.
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021. Hồi tháng 04/2018, trang Bloomberg cũng dự đoán đến năm 2020, mọi người sẽ bắt đầu thấy những chiếc MacBook sử dụng vi xử lí dựa trên nhân ARM của Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, từ đó khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
Trong năm 2018, những công ty công nghệ lớn như Facebook và Google đã phải đối mặt với hàng loạt scandal rò rỉ dữ liệu của người dùng hay sử dụng sử liệu để nhắm mục tiêu vào quảng cáo.
Vào ngày 10 tháng 10, một kính viễn vọng mới phản chiếu ánh sáng khi mặt trời lặn. Trong ảnh chụp nhanh từ Đài quan sát Roque del Los Muchachos, với đường chân trời tối màu ở phía trên và sắc màu hoàng hôn ở bên dưới, mặt gương phân đoạn của kính đảo ngược hình ảnh bầu trời đang vào đêm tuyệt đẹp trên Đảo Canary của La Palma. Các mảnh gương bao phủ đường kính 23 mét và được đặt trong cấu trúc mở của Kính viễn vọng Large Scale Telescope 1, được tạo ra là thành phần đầu tiên của Kính viễn vọng Cherenkov (CTA - Cherenkov Telescope Array).
Khoảng giữa tháng 10/2018, thẩm phán Alison Nathan của tòa án Quận phía Nam New York, đã chính thức phê duyệt đơn thỏa thuận giữa CEO Tesla Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC về việc dàn xếp giữa 2 bên.
Trang CNBC cho biết, dữ liệu của khoảng 3 triệu người dùng Facebook ở Châu Âu đã bị ảnh hưởng trong vụ hacker tấn công mạng xã hội lớn nhất thế giới vào tháng 09/2018.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Facebook đã ra mắt Portal, thiết bị gọi video có thể ra lệnh bằng giọng nói để cạnh tranh với Google Home Hub, Amazon Echo Show và Apple HomePod.
Khoảng giữa tháng 10/2018, các cửa hàng Apple Store đã bắt đầu bán ra một trong những chiếc drone 4 cánh quạt Quadcopters thú vị. Cụ thể, tại một số địa điểm nhất định, Apple sẽ mở bán sản phẩm drone cao cấp có tên là Skydio R1, có giá 1,999 USD, được thiết kế bởi một công ty do các cựu sinh viên MIT và cựu nhân viên Google thành lập.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Toyota, nhà sản xuất xe Nhật Bản, đã hợp tác với công ty phân tích quảng cáo blockchain Lucidity, nhằm giảm bớt gian lận khi mua quảng cáo kỹ thuật số.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Google đã lặng lẽ ra mắt chương trình beta cho YouTube. Những người dùng tham gia chương trình sẽ có cơ hội được thử nghiệm các tính năng mới của YouTube. Và nếu quá trình thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, tính năng đó sẽ được phát hành cho mọi người.
Khoảng giữa tháng 10/2018, trả lời độc quyền TechCrunch, Facebook cho biết sẽ hiển thị ít liên kết trên bảng tin News Feed nếu có dấu hiệu về tính nguyên bản của nguồn tin hoặc dẫn đến các bài báo “giật tít câu view” hay những trang tràn ngập quảng cáo kém chất lượng. Quyết định được Facebook đưa ra sau khi khảo sát và phỏng vấn trực tiếp người dùng cho thấy họ ghét các nội dung ăn cắp.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Google đang thay đổi cách thức cấp phép bộ ứng dụng Android của hãng ở Châu Âu, sẽ lần đầu tiên tính phí cấp phép cho Google Play Store và các ứng dụng khác của công ty.