Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khái quát Sử Việt: Quốc Tổ Hùng Vương

18/12/201200:00:00(Xem: 7397)
Quốc Tổ Hùng Vương (18 Chi: 47 Đời Vua; từ 2879 TCN - 258 TCN)

(Lời tâm tình: “Khái quát Sử Việt” chỉ khái quát các Nhân vật lịch sử, không đi sâu từng chi tiết của Nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung của đề tài đã biên soạn. Xin độc giả đừng xem đấy là chính sử, vì “Thiết nghĩ” chỉ là ý kiến riêng rẽ của tác giả mà thôi. “Khái quát Sử Việt” đăng vào ngày thứ Ba (Tuesday) mỗi tuần - NLY).

Theo Hùng triều Ngọc phả, Quốc tổ (xem thêm tỉnh Phú Thọ) của dân tộc Việt Nam là họ Hồng Bàng, dựng nước Văn Lang (VN), đóng đô ở Phong Châu. Quốc tổ Hùng vương đã gìn giữ thổ cương và sửa sang đất nước, 18 thời Hùng Vương (có 18 chi, một chi có nhiều đời vua, tất cả 47 đời vua), 18 thời vua Hùng gồm có:

- Chi I, đứng đầu: Kinh Dương vương (huý: Lộc Tục)
- Chi II, đứng đầu: Hùng Hiền vương (huý: Sùng Lãm)
- Chi III, đứng đầu: Hùng Quốc vương (huý: Hùng Lân)
- Chi IV, đứng đầu: Hùng Hoa vương (huý: Hùng Bửu Lang)
- Chi V, đứng đầu: Hùng Huy vương (huý: Bảo Lang)
- Chi VI, đứng đầu: Hùng Hồn vương (huý: Long Tiên Lang)
- Chi VII, đứng đầu: Hùng Chiêu vương (huý: Quốc Lang)
- Chi VIII, đứng đầu: Hùng Vĩ vương (huý: Văn Lang)
- Chi IX, đứng đầu: Hùng Định vương (huý: Chân Nhân Lang)
- Chi X, đứng đầu: Hùng Uy vương (huý: Hoàng Long Lang)
- Chi XI, đứng đầu: Hùng Trinh vương (huý: Hưng Đúc Lan)
- Chi XII, đứng đầu: Hùng Vũ vương (huý: Đức Hiền Lang)
- Chi XIII, đứng đầu: Hùng Việt vương (huý: Tuấn Lang)
- Chi XIV, đứng đầu: Hùng Anh vương (huý: Viên Lang)
- Chi XV, đứng đầu: Hùng Triệu vương (huý: Chiêu Lang)
- Chi XVI, đứng đầu: Hùng Tạo vương (huý: Đức Quân Lang)
- Chi XVII, đứng đầu: Hùng Nghi vương (huý: Bảo Quang Lang)
- Chi XVIII, đứng đầu: Hùng Duệ vương (huý: Huệ Vương)

Hùng Vương miếu ở Hùng Sơn còn gọi là: Núi Đền hay Nghĩa Cương, ở phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là cổ kính nhất, đền cách Hà Nội khoảng 100 km. Muốn đến Đền Hùng phải leo lên 296 cấp, sẽ thấy tấm hoành lớn ghi “Hùng Vương Miếu”.

Nơi đền Hùng có bia đề “Cao Sơn Cảnh Hùng”, ở bàn thờ có bài vị: “khai quốc hồng đồ, đột ngột cao sơn cổ Việt Hùng Thị, thập bát Thánh Vương vị” (Mười tám vị vua Thánh dựng nước Việt xưa, sự nghiệp như non cao vòi vọi).

Trong đền có câu đối chữ Hán và chữ Nôm.

Chữ Hán: Vấn lai dĩ sự tu vi sử
Tế dục dư đồ dục mệnh thi
Nghĩa là: Hỏi han chuyện cổ, mong làm sử
Mê mải địa đồ muốn nhả thi

Chữ Nôm:
Vật đổi sao dời, phúc tổ vẫn lưu nền cổ tích
Nước nguồn cây cội, đạo người nên nhớ mộ Hùng Vương.
Đền Hùng có: Đền Thượng, đền Trung, và đền Hạ. Gần đền Hạ có chùa và giếng Tiên.

Từ trước đến nay, chúng ta nghĩ: “Đời” vua Hùng là giai đoạn sinh sống của một vị vua của họ Hồng Bàng, nên gọi 18 đời vua, mà thời gian trị vì kéo dài 2.622 năm (2879-258), thì không hợp lý, vì trung bình một vị vua trị vì khoảng 145 năm (2622/18). Gần đây, công trình nghiên cứu của một số học giả, đã tìm trong “Hùng Triều Ngọc Phả”, ông Nguyễn Như Đỗ sống vào thời nhà Lê đã ghi: “Thời đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm, gồm 47 đời vua”. Theo Hùng Triều Ngọc Phả, chữ Đời vua phải hiểu là thời hay chi (nhiều đời vua).

Trong bài: “Văn hoá tâm linh- đất tổ Hùng Vương” của tác giả Hồng Tử Uyên: “Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm các truyền thuyết thư tịch cổ, các ngọc phả ở các xã xung quanh vùng có đền thờ vua Hùng, như xã Huy Chương (Vĩnh Phú) hiện lưu giữ tại vụ Bảo Tồn Bảo Tàng, Bộ Văn Hoá (số liệu HT.AE9), thì các tài liệu này không ghi chép là 18 đời vua Hùng, mà lại ghi là 18 chi, mỗi chi gồm nhiều đời vua, có cả năm và can chi lúc sanh và lúc lên ngôi. Các đời vua Hùng trong một chi, đều lấy hiệu của vua đầu chi ấy”. Ngoài ra, trong tác phẩm “Cội Nguồn Việt Tộc” của Phạm Trần Anh, do Trần Thục Vũ và Phạm Trần Hào xuất bản ở Hoa Kỳ năm 2004. Phạm Trần Anh đã chứng minh, giai đoạn 2.622 năm (2879-258) của thời Hồng Bàng có 18 chi (một chi có nhiều đời vua) đầy tính thuyết phục.

Hiện nay ở Đình Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỉnh Vĩnh Phúc còn bài vị “Tam Vị Quốc Chúa”, thờ 3 vị vua cuối cùng Hùng Vương, là Hùng Vương thứ 18, thuộc chi Quý. Chi này chấm dứt năm 258 (TCN), vào khoảng thời nhà Đông Chu (Tàu).

Theo Hùng Triều Ngọc Phả, thì mỗi hiệu vua đầu được gọi là một “Chi”, rồi các vua kế tiếp trong chi ấy vẫn lấy cùng đế hiệu. Mỗi chi gồm nhiều đời vua và được xếp theo thứ tự của 8 cung Bát quái và thập (10) can, là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài và Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Các thời Hùng Vương gồm tất cả 47 đời vua, theo thứ tự như sau:

1- Chi Càn: Kinh Dương Vương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên ghi: “Kinh Dương Vương là vị vua đầu tiên của nước Đại Việt ta ... lên ngôi năm 2879 (TCN)”. Kinh Dương Vương húy là Lộc Tục, sinh năm 2919 (TCN), trị vì 86 năm, từ năm 2879 (TCN) đến năm 2794 (TCN), không rõ chi càn trị vì mấy đời vua.

2- Chi Khảm: Hùng Hiền Vương tức Lạc Long Quân húy Sùng Lãm, sinh năm 2825 (TCN), lên ngôi 33 tuổi, trị vì 269 năm, từ năm 2793 (TCN) đến 2525 (TCN). Thời kỳ này theo Truyền Kỳ gọi là huyền sử Rồng Tiên. Các vua đều lấy hiệu Hùng Hiền Vương. Tài liệu không ghi rõ chi Khảm có mấy đời vua. Ngang thời Ngũ Đế.


3- Chi Cấn: Hùng Quốc Vương húy Hùng Lân, chi này trị vì từ năm 2524 (TCN)-2253 (TCN), kéo dài 271 năm. Tài liệu không ghi rõ là có mấy vị vua trong chi này. Ngang thời Đế Thuấn (2258-2205TCN).

4- Chi Chấn: Hùng Hoa Vương huý Bửu Lang. Lên ngôi năm 2253 (TCN) chi này trị vì 342 năm, đến năm 1912 (TCN), tài liệu không ghi rõ mấy vị vua. Ngang thời nhà Hạ của Tàu (2205-1767 TCN).

5- Chi Tốn: Hùng Huy Vương húy Bảo Lang, sinh năm 2030 (TCN), lên ngôi 59 tuổi. Chi này kéo dài 200 năm, từ năm 1912 (TCN)-1713 (TCN). Không ghi rõ có mấy vị vua, đều xưng là Hùng Huy Vương.

6- Chi Ly: Hùng Hồn Vương húy Long Tiên Lang, sinh năm 1740 (TCN), lên ngôi 29 tuổi, chi này gồm 2 đời vua trị vì 81 năm, từ năm 1712 -1632 (TCN). Ngang thời với nhà Thương (1766-1122 TCN).

7- Chi Khôn: Hùng Chiêu Vương húy Quốc Lang, sinh năm 1768, (TCN), lên ngôi 18 tuổi. Chi này gồm 5 đời vua, kéo dài 200 năm, từ năm 1631 (TCN) đến năm 1432 (TCN).

8- Chi Đoài: Hùng Vĩ Vương húy Văn Lang, sinh năm 1469 (TCN), lên ngôi 39 tuổi. Chi này gồm 5 đời vua, trị vì cả thảy là 100 năm, từ năm 1431 (TCN) đến năm 1332 (TCN). Ngang thời nhà Thương.

9- Chi Giáp: Hùng Định Vương húy Chân Nhân Lang, sinh năm 1381 (TCN), lên ngôi 45 tuổi. Chi này gồm 3 đời vua, trị vì 80 năm, từ năm 1331 (TCN) đến năm 1251 (TCN).

10- Chi Ất: Hùng Uy Vương húy Hoàng Long Lang, sinh năm 1294 (TCN), lên ngôi 37 tuổi, chi này gồm 3 đời vua, trị vì 90 năm, từ năm 1251 (TCN) đến năm 1161 (TCN). Ngang thời nhà Thương.

11- Chi Bính: Hùng Trinh Vương húy Hưng Đức Lang, sinh năm 1211 (TCN), lên ngôi 51 tuổi. Chi này gồm 4 đời vua, trị vì 107 năm, vào năm 1161-1055 (TCN). Ngang thời nhà Chu. (1122-256 TCN).

12- Chi Đinh: Hùng Vũ Vương húy Đức Hiền Lang, sinh năm 1114 (TCN), lên ngôi 52 tuổi, chi này có 3 đời vua, kéo dài 96 năm, từ năm 1054 (TCN)-958 (TCN). Ngang thời nhà Chu.

13- Chi Mậu: Hùng Việt Vương húy Tuấn Lang, sinh năm 990 (TCN), lên ngôi 23 tuổi, chi này có 5 đời vua, kéo dài 95 năm, từ năm 958 (TCN) đến năm 863 (TCN). Ngang thời nhà Chu.

14- Chi Kỷ: Hùng Anh Vương húy Viên Lang, sinh năm 903 (TCN), lên ngôi 42 tuổi, chi này có 4 đời vua kéo dài từ năm 863 (TCN) đến năm 779 (TCN) trị vì tất cả là 84 năm. Ngang thời nhà Chu.

15- Chi Canh: Hùng Triệu Vương húy Chiêu Lang, sinh năm 745 (TCN), lên ngôi 35 tuổi, chi này gồm 3 đời vua, kéo dài từ năm 779 (TCN) đến năm 687 (TCN), trị vì được 92 năm.

16- Chi Tân: Hùng Tạo Vương húy Đức Quân Lang, sinh năm 740 (TCN) lên ngôi năm 53 tuổi, chi này có 3 đời vua, kéo dài từ năm 687 (TCN) đến năm 595 (TCN), trị vì được 92 năm.

17- Chi Nhâm: Hùng Nghi Vương húy Bảo Quang Lang, sinh năm 605 (TCN), lên ngôi 9 tuổi, chi này không rõ mấy đời vua, đều xưng hiệu Hùng Nghi Vương, từ năm 595-337 (TCN) trị vì được 258 năm.

18- Chi Quý: Hùng Duệ Vương húy Huệ Vương, sinh năm 350 (TCN) lên ngôi 14 tuổi, chi này có 3 đời vua, trị vì được 79 năm, từ năm 337 (TCN) đến năm 258 (TCN). Ngang thời nhà Đông Chu.

Thời Hùng Vương tổng cộng 18 Chi, tài liệu đã xác định trong khoảng thời gian dài 2.622 năm, gồm có 47 đời vua. Như vậy tính trung bình, một đời vua trị vì khoảng 55 đến 56 năm (2622/47), có đầy đủ tính thuyết phục.

Cung kính “Quốc Tổ Hùng Vương”:
QUỐC gia gầy dựng, thật gian nan
TỔ phụ sửa sang, mở bản làng
HÙNG cứ phương Nam cương thổ đẹp
VƯƠNG triều gìn giữ, nước huy hoàng (NLY)

*- Thiết nghĩ: Quốc tổ Hùng Vương đã dựng nước và giữ nước Văn Lang (VN) dài 2.622 năm, như vậy triều đại vua Hùng là dài nhất, so với các triều đại VN nói riêng và cả thế giới nói chung.

Huyền sử Hùng Vương, có màu sắc huyền thoại, nhưng đã được phản ánh và xác thực qua: Cổ sử, văn hóa dân gian, khảo cổ học, đủ để tạo thành hiện thực của lịch sử đầy tính thuyết phục. Và hình thể núi rừng, ruộng rẫy, bản làng... đã xây dựng hay sang sửa, và phát triển, nếu nhìn ngược dòng thời gian đã hiện diện thực sự của một quốc gia Văn Lang.

Ngày nay (2012), đất nước VN đang bị Tàu cộng gặm nhấm: ải Nam Quan, thác Bản Giốc, vịnh Bắc bộ... chúng còn muốn xâm chiếm toàn nước VN. Trong khi đấy, một đàn “Con Rồng, Cháu Tiên” lại phải ly hương sống xa xăm cố quốc, đã đằng đẵng ba thập niên qua, biết bao lăn lộn và nhọc nhằn trong thăng trầm của cuộc sống xa quê; đã có nhiều người Việt lo lắng ưu tư cho tiền đồ tổ quốc. Trong khi đó, 85 triệu Đồng bào trong nước, có người ở vùng sâu vùng xa vẫn chưa biết trước nạn sắp bị xâm lăng bởi Tàu cộng. Đồng bào ở các thị thành biết rõ tổ quốc lâm nguy, đã liên tục lên tiếng phản đối hoặc biểu tình chống nạn xâm lăng của Tàu cộng. Oái oăm thay, lại bị chính quyền, công an đàn áp, trù dập là do từ đâu???!

Cảm niệm: HỒNG BÀNG

Hồng Bàng quốc tổ, hiệu Hùng Vương
Ồ khắp dân gian, lập miếu đường!
Nếp sống rỡ ràng, nên giữ nếp
Gương lành sáng sủa, phải noi gương
Bộn bề việc nước, không ngơi nghỉ
Ào ạt ngoại xâm, chẳng nhịn nhường
Nhắn nhủ đồng bào dòng giống Việt
Gia phong, quốc thịnh phải lo lường.

Nguyễn Lộc Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d'Aulne nơi ông đang dạy, ở Thành phố Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Tây-Bắc cách Paris chừng 40km Paris.
Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.
Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều
Tại Hoa Kỳ, tháng 10 được chọn là tháng nâng cao hiểu biết về ung thư vú. Theo thông tin từ trang web của Hiệp Hội Ung Thư Vú Quốc Gia (National Breast Cancer Foundation), trung bình cứ 2 phút thì có một phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư vú tại đất nước có hệ thống y tế đứng đầu thế giới này. Theo trang web của Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation), ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ người Việt nhưng lại có rất ít thông tin về những gì người mắc bệnh đã từng trải qua. Đây một tổ chức vô vụ lợi có văn phòng tại miền Nam Cali được thành lập từ năm 2002 với sứ mệnh ủng hộ và tranh đấu cho quyền lợi của bệnh nhân ung thư.
Dân Việt Nam và các dân tộc trên thế giới tùy theo ảnh hưởng môi trường của nơi cư trú, văn hóa tập tục truyền từ đời này qua đời khác, cách sinh sống, tôn giáo khác nhau, họ có các hình thức mai táng khác biệt riêng mà tôi xin dần dà trình bày ra đây để gọi là góp thêm chút ý kiến với quý vị:
Mấy ngày qua nghe tin nước lụt ngập tràn miền Trung, tôi cứ cố "giả lơ" vì biết mình không thể cầm lòng được khi đối diện thêm lần nữa cảnh hoang tàn mùa lụt lội. Tôi xem lướt qua những hình ảnh nước ngập nhiều nơi ở miền Trung trong tâm trạng bất lực vì những điều tôi mong và muốn cho quê hương vẫn còn xa quá trong tầm với của tay mình.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.