Những Giáo Điều Viễn Vông và Thực Trạng Xã Hội Đau Lòng

11/12/201200:00:00(Xem: 7176)
Ngày nay trong nước, mọi người đều có thể nhận thấy cái thành phần “cán bộ cộng sản tư sản” đang được thành hình lớn mạnh, cấu kết với các nhóm “làm ăn ăn chia với nhau” làm thành một giai cấp xã hội mới ngày càng lớn mạnh ở “nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

Thành phần “cán bộ cộng sản tư sản” có thể xem như được khởi đầu từ những năm sau 75, sau khi chiến tranh Bắc Nam vừa chấm dứt, các lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam mặc nhiên cho phép các cán bộ cao cấp của họ được quyền “chiếm đoạt nhà cửa và tài sản” ở miền Nam bằng nhiều thủ đoạn gian manh và vận chuyển tài sản về miền Bắc.

Sau đó, vì lý do bế tắc phát triển kinh tế xã hội, đảng phải cho ra mắt cái “chính sách Đổi Mới”, từ giữa thập niên 80, kèm theo cái gọi là “Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” ra sau thì đám cán bộ có chức có quyền, lại một dịp nữa, như mầm gặp phải được đất mầu mỡ nên sinh sôi nẩy nở, “cấu kết thao túng làm giàu”. Với quyền hạn cai trị ban hành, họ đã cấu kết với các nhóm “làm ăn ăn chia với nhau” một cách có hệ thống.

Họ tạo ra một giai cấp mới bao gồm gia đình và thân nhân của các đảng viên, các cán bộ có chức quyền cùng các đối tượng “cấu kết làm ăn” với họ. Với con số khoảng 3 triệu đảng viên hiện nay, số đẳng viên có chức quyền cùng các nhóm “làm ăn ăn chia với nhau” đang làm thành một giai cấp xã hội mới có được sự giàu sang phú quí với một đời sống rất sung túc khá giả bên cạnh các tiện nghi sử dụng thật xa xỉ xa hoa.

Trong khi đó, giới công nhân viên bình dân, bao gồm chính yếu gia đình của đại đa số quần chúng thuộc giới lao đông phổ thông, hay còn gọi là giới lao động bình dân ở nông thôn và thành thị, thì đang phải sinh sống trong một hoàn cảnh vô cùng khổ cực và thiếu thốn.

Đây quả thật là một thực trạng xã hội đau lòng. Bởi vì theo giáo điều mà chủ nghĩa xã hội phải vươn tới là một xã hội không có sự bất công và giới lao động công nhân viên phải là giai cấp được ưu tiên đãi ngộ.

Nhưng thực tế ở trước mắt thì mọi điều đang diển ra một cách trái ngược lại. Hiện nay, giới lao động dù có phải làm việc lam lũ đổ mồ hôi nước mắt từng ngày để kiếm miếng cơm manh áo thì cũng chỉ nhận được một đồng lương ba đồng ba cọc nên đang phải sống trong một tình cảnh vô cùng đói khổ và thiếu thốn vì thu nhập chưa đáp ứng được 50% của chi phí sinh hoạt.

Trong khi đó, thành phần có quyền lực với các nhóm “cấu kết làm ăn với nhau” thì không phải đổ mố hôi nước mắt hay công lao cực nhọc gì cả mà vẫn có được một đời sống xa hoa thừa mứa, nhỡn nhơ thụ hưởng sự giàu sang phú quí. Đây là một sự mâu thuẩn tột độ từ căn bản mà chắc là đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ biết “thôi đành chấp nhận vậy thôi”.

Dù cố gắng biện bạch đến đâu đi nữa, các lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay chắc cũng phải đã ngỡ ngàng trước thực trạng quá mâu thuẩn và đau lòng như vậy. Những giáo điều, lý thuyết, đề cương đảng vv…nay mới nhận thấy thật là quá viễn vông.

Cái xã hội mà họ đang kiến tạo ra hiện nay, không những không có cái “công bằng xã hội” như họ vẫn thường xuyên tuyên truyền, mà hơn nữa, “giai cấp lao động” mà họ vẫn thường nói là “giai cấp tiên phong” để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nay lại đang “thật sự bị bóc lột”.

Trước đây, sau năm 75, các cán bộ cao cấp của đảng vẫn thường biện bạch là “bản chất” của xã hội chủ nghĩa không phải là như vậy. Đó chỉ là “hiện tượng” trong “thời kỳ quá độ” tiến lên xã hội chủ nghĩa; rồi đây sẽ có một xã hội công bằng với đời sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân.

Nhưng nay đã gần 40 năm rồi, mà thay vì cái xã hội công bằng với đời sống ấm no cho toàn dân, cái “xã hội phân hóa tạo ra bất công” mà đảng Cộng Sản Việt nam, do “vô tình kiến tạo”(?), đã thật sự thành hình, và ngày một thêm to lớn ra.

Giữa lúc các “chủ chốt của xã hội chủ nghĩa” ở Liên Sô đã phải thú nhận “thiên đường cộng sản không thể nào thực hiện được”, nghĩa là chỉ có trên lý thuyết và giáo điều mà thôi, nên đã cho cáo chung cái chế độ chuyên chế phi lý đó, thì đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng vẫn còn bắt chước noi theo Trung Quốc mà cố chấp việc tham quyền cố vị để duy trì cái chế độ chuyên chế bằng cách “ cho thêm cái gia vị kinh tế thị trường” nên đành phải gánh chịu cái “hậu quả xã hội phân hóa” như vậy.

Vì rằng, để có được “thành quả” của mức tăng trưởng kinh tế hằng năm ở mực độ trên 5% thì cần phải vay vốn và thu hút đầu tư của ngoại quốc. Muốn vậy, thì phải “chèn ép” giới lao động, tạo ra yếu tố “lao động rẻ” bằng cách “dìm” mực lương tháng tối thiểu chỉ khoảng 50 đôla Mỹ, quá thấp so với các nước khác trong khối Asean đang ở khoảng 100 đôla Mỹ. Hậu quả của việc này là giới lao động trong nước phải điêu đứng trong cuộc sống mà không biết bao giờ mới thoát ra khỏi cái “tình trạng bị bóc lột” này.

Tình trạng đau lòng của những gia đình sống không đủ miếng cơm manh áo, dù đã được nói tới nhiều để lương tháng tăng thêm chỉ 5-10 đôla Mỹ ( thật ra vẫn còn quá thiếu thốn ) mà bàn cải không biết bao nhiêu lần trong cái quốc hội của đảng, để rồi vẫn cứ phải cứ nhì nhằng “để tính lại xem sao”.

Trong khi đó, “cái nhóm không nhỏ” của giới quyền lực “cấu kết làm ăn với nhau” đã lợi dụng sự “thiếu hiểu biết chuyên môn” của Bộ Chính Trị để mà vẽ vời ra biết bao cái “dự án hoang đường” với kinh phí hàng nghìn nghìn tỷ bạc đề rồi “vì được đảng (Bộ Chính Trị chấp thuận) giao phó cho làm” nên vẫn cùng nhau cấu kết “làm ăn ăn chia với nhau”, gây ra biết bao nợ nần chồng chất lên đầu cổ ngưới dân vô tội để rồi đám con cháu từ nay phải cùng nhau gồng lưng ra mà gánh trả suốt mấy đời về sau.

Như vậy thì những tội tình sai trái to lớn đó, đâu có ai ở nhóm chủ chốt của đảng phải chịu trách nhiệm. Cùng lắm là một hay vài chủ chốt chìa mặt ra trước cái quốc hội của đảng nói vài lời xin lỗi là xong chuyện.

Giữa lúc tình trạng “con bệnh” và các “mầm bệnh” đang thật trầm trọng như vậy, mà “tổng bí thư đảng” thì lại vẫn còn lơ mơ hay lú lẫn nói như chuyện thầy pháp úm-ba-la trừ tà…”Để ta… nhúm lữa lên, cho cháy từ củi khô đến củỉ tươi…làm cho bọn tà ma quĩ quái kia phải từ từ cải tà qui chánh…”. Còn “chủ tịch nước” thì la lên inh ỏi ..“Không phải một con sâu đâu…mà cả bầy sâu đó…cả dân tộc phải giúp chúng tôi..”. Cả một bầy sâu thì người dân ai ai cũng biết từ lâu rồi… nhưng làm chủ tịch nước mà sao lại không dám bắt sâu, hay là vì sợ sâu..cắn.

Suốt mấy năm qua, nói là để “chấn chỉnh đạo đức cán bộ”, “chấn chỉnh đảng”, “phòng chống tham nhũng” vv.., bao nhiêu nghị quyết này, nghị quyết kia đã đuợc đảng và quốc hội của đảng soạn thảo rồi nhất trí thông qua để thi hành, nhưng cái tình trạng suy đồi nêu trên vẫn tiếp diển như vậy, nếu không muốn nói là càng ngày càng lớn mạnh, đến nỗi “tổng bí thư đảng và chủ tịch nước” vẫn còn phải loay hoay mãi…chưa biết phải làm sao.

Chuyện đau lòng và đau buồn như vậy thì mọi người dân đều biết, nhưng nếu có ai lỡ lời nói ra thì sẽ bị công an đến bắt giữ và hãm hại. Bao nhiêu người tranh đấu cho tình trạng đất nước được tốt đẹp hơn, vì vậy, đang phải còn chịu khổ đau ở trong ngục tù cộng sản. Cái quốc hội của đảng thì bàn luận bao thứ chuyện ba lăng nhăng nhưng chẳng bao giờ thấy đoái hoài gì đến thân phận đau thương của những người này và gia đình của họ.

Những sự bất công và tệ hại đau lòng của một tình trạng xã hội như vậy hiện vẫn đang tiếp diển trong nước, nay đã chứng tỏ cho mọi người thấy rõ sự lừa bịp và phản bội của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất là đối với “giai cấp lao động”.

Vì miếng cơm manh áo, với sức ủng hộ của toàn dân, giới lao động cần phải mạnh dạn cùng nhau đứng lên đòi hỏi sự công bằng xã hội và quyền sống “không bị bóc lột” , dù có thể bị bọn cường quyền vô nhân tính đàn áp đi nữa.

Võ Ngọc Phước

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
✱The White House: Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với CHND Trung Hoa về các vấn đề gây quan ngại xuyên quốc gia - cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của việc giao tiếp ở cấp lãnh đạo như một phương tiện để ổn định mối quan hệ và quản lý cạnh tranh. ✱Global Times: Cuộc họp tại Vienna kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ với việc hai bên đã có những trao đổi "thẳng thắn, sâu sắc, thực chất và mang tính xây dựng" về các chủ đề lớn, trong đó có quan hệ song phương. ✱TT Biden: Chúng tôi sẽ gặp nhau - chúng tôi đang tìm cách làm giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc.
Tôi có dịp được đi nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người, và cũng được nghe lắm lời bình phẩm (không được tử tế hay tế nhị gì cho lắm) về quê hương và đất nước của mình. Tuy thế, tôi chưa bao giờ bị một “vố” nặng như Trần Đĩnh cả.
Các thủ thư giờ đây có thể phải đối mặt với nhiều năm tù giam và hàng chục nghìn đô tiền phạt vì cung cấp sách được cho là khiêu dâm, tục tĩu hoặc “có hại” cho trẻ em theo luật mới của tiểu bang cho phép truy tố hình sự đối với nhân viên trường học và thư viện. Theo phân tích của Washington Post, ít nhất bảy tiểu bang đã thông qua luật như vậy trong hai năm qua, sáu trong số đó được thông qua trong hai tháng qua — mặc dù các thống đốc của Idaho và North Dakota đã phủ quyết luật này. Một chục tiểu bang khác đã xem xét hơn 20 dự luật tương tự trong năm nay, một nửa trong số đó có khả năng sẽ xuất hiện trở lại vào năm 2024, tạp chí này nhận định.
Với thời gian, mọi ước vọng đều trở nên những niềm hoài vọng xa xăm trong khi cái mảnh đất quê hương khốn khổ (và bao người ở lại) thì vẫn ngóng trông… mỏi cổ!
Trong Diễn văn bế mạc Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ ngày 17/05/2023 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cố gắng vẽ ra hình ảnh lạc quan nhưng tình trạng Tham nhũng, Tiêu cực và Suy thoái Tư tưởng chính trị trong Đảng đã nhạt nhòa khả năng lãnh đạo của ông...
Trong thế kỷ qua, ở Việt Nam bỗng từ đâu xuất hiện một con người mà mặt thật được che giấu kỹ dưới nhiều lớp dày mỏng khác nhau, nhiều cách khác nhau. Từ đời sống bản thân, tên họ, tuổi tác. Đều bằng dối trá và bưng bít. Do bản chất của con người gian ác. Điều này, dĩ nhiên là một hiện tượng quái lạ đã khêu gợi sự tò mò của một số người nên đã làm tốn khá nhiều công sức và giấy mực nhưng vẫn chưa phơi bày được đầy đủ sự thật. Thật rùng rợn! Con người đó có tên là Hồ Chí Minh. Mà cái tên Hồ Chí Minh cũng do ông chôm của người khác, Cụ Hồ Học Lãm. Và cả cái tên Việt Minh của Cụ Lãm nữa!
Dân miền núi chúng tôi không biết “bà Tú Đễ” là ai sất, và cũng chả mấy người có khái niệm chi về cái thứ “đạo đức thật/giả” dưới miền xuôi cả. Nói một cách hết sức giản dị, chất phát, và chân thành là chúng tôi chịu hết nổi rồi. Con giun xéo mãi cũng quằn (thôi) nói chi đến con người – dù là người miền núi. Vừa thôi Tám!
Tự do báo chí ở Việt Nam lâm vào tình trạng rất nghiêm trọng, đứng hàng thứ 178 trên tổng số 180 nước trong bảng số Tự do Báo chí trên Thế giới. Việt Nam tụt 4 hạng từ hàng thứ 174 năm 2022. Bảng thống kê này do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố ngày 3/5/2023, đánh dấu 30 năm kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Việt Nam lần này chỉ đứng trên Trung Quốc và Bắc Hàn...
✱ Foreign Policy: Chiến dịch quân sự đặc biệt của TT Putin vào cuối tháng 2 năm 2022 là tính toán sai lầm lớn nhất của Điện Kremlin kể từ cuộc xâm lược Afghanistan năm 1979. ✱ Harvard Edu.: Nga đánh giá sai sức kháng cự của Ukraine với sự chuẩn bị yếu kém của quân đội Nga, và mệnh lệnh ở Ukraine không rõ ràng, khiến quân đội Nga thất bại nên họ đã trút giận lên các thường dân một cách tàn bạo. ✱ General Miller: Ông Putin đã sai khi nghĩ rằng ông ta có thể phá vỡ NATO, khi ông ta phát động cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ với hàng trăm nghìn lực lượng Nga vượt qua biên giới bằng nhiều cách. ✱ TASS: Điện Kremlin thừa nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine rất khó khăn...
Thiệt là may phước. May mà tuyệt đại đa số dân Việt đã đi “theo tiếng gọi của lương tri,” và từ chối đứng chung bọn với cái đám đầu trâu mặt ngựa!
300x250_CTA-Vietnamese-NguoiViet
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.