Hôm nay,  
Việt Báo Online

Hạ Viện Mỹ Thông Qua Dự Luật Nhân Quyền VN

20/09/201200:00:00(Xem: 13178)
Hạ Viện Mỹ Thông Qua Dự Luật Nhân Quyền VN
Chưa có vấn đề nào gây trở ngại trung tâm trong bang giao; chưa có vấn đề nào gây trở ngại then chốt, cốt lõi trong phát triễn đối tác chiến lược giữa Washington và Hà nội như vấn đề Nhân Quyền VN. Gay go, sâu sắc đến đổi trong thời kỳ Mỹ dồn dập chuyển trục chiến lược, quân sự, hải lực, kinh tế sang Á châu Thái Bình Dương như bây giờ, VNCS bị mất đất mất biển muốn mua vũ khi chiến tranh mà Mỹ cũng không bán.

Chưa có vấn đề nào đi sâu vào Quốc Hội Mỹ như vấn dề Nhân Quyền VN, ba lần Hạ Viện biểu quyết với đa số áp đảo dự luật Nhân Quyền VN nhưng chưa thành luật vì bị nhận chìm ở Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện mà TNS Kerry một người Phản Chiến nòi thời Chiến tranh VN là chủ tịch.

Nhưng Hạ Viện Mỹ, trái tim và khối óc của nhân dân Mỹ không nản lòng, tiếp tục trình dự luật, mở cuộc điều trần, lên nghị trình, thảo luận biểu quyết. Với tinh thần hữu chí cánh thành, ngay trong thời kỳ cuối pháp nhiệm để tái tạo dấu ấn, tiếp tục mở đường cho pháp nhiệm sau tái tiếp đưa vấn đế Nhân Quyền VN thành luật của Mỹ, được lưỡng viện thông qua, tổng thống ban hành, có giá trị cưỡng hành đối với Hành Pháp Mỹ đăc biệt là Bộ Ngoại Giao và khi chánh quyền Mỹ bang giao, giao thương, viện trợ cho VNCS.

Thực vậy, vào tuần lễ thứ hai của tháng 9, chỉ còn 6 tuần nữa là tất cả dân biểu Hạ Viện Mỹ phải tái tranh cử thế mà ngày thứ Ba 11-9-2012, Hạ Viện Mỹ vẩn thảo luận, biểu quyết thông qua với đa số áp đảo hai văn kiện lập pháp H.Res.484 và H.R.1410 liên quan đến Nhân Quyền VN.

Một là Nghị Quyết 484 (H.Res.484) do nữ Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ CA) đại diện cho một đơn vị ở Nam California có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh cơ lập nghiệp nhứt, là người khởi xướng được 30 dân biểu đồng viện ủng hộ. Nội dung Nghị Quyết này kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản của con người, và chấm dứt việc lạm dụng các điều luật về an ninh như Điều 79 và Điểu 88 Bộ Luật Hình Sự, mà CS lại lạm dụng dùng để bắt bớ những người chỉ ủng hộ quyền tự do tôn giáo và chính trị một cách ôn hoà. Đó là xảo thuật pháp lý, CS Hà nội dùng thủ tục hình sự hoá để biến những người Việt đấu tranh chánh trị đòi hỏi tự do tôn giáo, tự do, dân chủ và nhân quyền cho 90 triệu người dân VN trong nước đang bị CS Hà nội tước đoạt những quyền bất khả tương nhượng của con ngươi sanh ra với tư cách Con Người, dù chính CS Hà nội đã ký gia nhập vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền từ lâu rồi. DB Sanchez đã nộp dự thảo Nghị Quyết này từ cuối năm ngoái 2011 nhân Ngày Nhân Quyền Quốc Tế.

Hai là, Dự luật 1410 (H.R.1410) do Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hoà) thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ chủ xướng, nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình tự do và dân chủ hoá ở Việt Nam. Đây là một dự luật, chớ không phải nghị quyết. Nó có tính cưỡng hành, chớ không như nghị quyết chỉ có tính khuyến nghị. Dự luật 1410 qui định Hành Pháp không được cấp viện trợ kinh tế trừ viện trợ nhân đạo nếu Hà nội không chứng thực trong hồ sơ nhân quyền VN, do Bộ Ngoại Giao Mỹ trình cho Quốc hội.

Ngoài việc ràng buộc cải tiến nhân quyền, Dự luật 1410 còn dự trù chánh quyền Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cổ súy nhân quyền ở Việt Nam.

Như đã biết hai dân biểu tác giả của Nghị Quyết là Bà Loretta Sanchez và của Dự Luật là Ô. Chris Smith, hai nhân vật kiên quyết đấu tranh cho nhân quyền VN trong lập pháp Mỹ đều bị Đảng Nhà Nước CSVN liệt vào hàng chính khách "thiếu thiện chí".

Sau khi hai văn kiện pháp luật liên quan đến nhân quyền VN, một vấn đề nhậy cảm của CS Hà nội được Hạ Viên Mỹ thông qua, thì nhà cầm quyền CS Hà nội phản đối liền.

Vào thứ Năm 13-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của VNCS Lương Thanh Nghị cũng dùng lý luận cũ rích, tuyên bố dự luật của Mỹ “đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam.” Ông Nghị tĩnh bơ nói thêm rằng “trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều những thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lãnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.”

Được biết Dự luật này cần phải được chuyển qua Thượng Viện Mỹ thảo luận, biếu quyết trước khi chính thức trở thành luật. Trước đây hai Dự luật Nhân quyền Việt Nam từng được Hạ viện Mỹ thông qua, nhưng bị ngăn lại tại Thượng viện, ngay trong Ủy Ban Đối Ngoại của Thượng Viện mà TNS Keryy (Dân chủ) là chủ tịch ủy ban này.

Và theo Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, trong năm tài khóa 2010, Mỹ đã cấp cho Việt Nam 134 triệu đô la, hơn phân nửa số này được dành cho lĩnh vực y tế và nhân đạo. Năm nay 2012, cơ quan này đề nghị hạ xuống còn 125 triệu đô la thôi.

Ba và sau cùng, TNS Kerry (Dân Chủ) vẫn còn ngồi làm Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, chưa có dấu chỉ nào Ông nới tay nhận chìm Dự luật 1410 nhu đã dìm hai dư luật nhân quyến trước đây, chết ngay trong Ủy Ban của Ông, chớ không ra được khoáng đại Thượng Viện.

Pháp nhiệm Hạ viện này cũng sắp mãn vào sau cuộc bầu cử 6-11-2012. Theo Nội qui Hạ Viện, các dự luật chưa giải quyết sẽ chấm dứt luôn với pháp nhiệm, chớ không đem qua pháp nhiệm kế tiếp. Vì vậy mà DB Sanchez và Smith mới cố gắng vận động đưa ra Hạ viện biểu quyết trong những ngày cùng tháng cạn của pháp nhiệm này của Hạ Viện. Người Mỹ gốc Việt vô cùng cảm kích thiện tâm, thiện chí của hai vị tác giả Nghị Quyết và Dự luật này.

Dù Dự luật 1410 có được Thượng Viện thảo luận biểu quyết hay không, biểu quyết của Hạ Viện Mỹ vừa rồi rõ rệt là một lời cảnh báo với CS Hà nội. Nhân dân Mỹ, Quốc Hội Mỹ rất thiết tha với tự do, dân chủ, nhân quyền của 90 triệu đồng loại đang sống dưới chế độ CS Hà nội.

Việc đòi hỏi nhân quyền cho nhân dân VN kỳ này không thành, sẽ làm kỳ sau, kỳ sau không thành sẽ làm nữa đến khi nào thành thì thôi. Trong đấu tranh chánh trị ai dài hơi, kiên nhẫn sẽ thành công. Thành công chánh trị coi giá trị lâu dài hơn thành công quân sự.

Đòi hỏi nhân quyền trên phương diện chánh trị, ngoại giao chưa được, thì sẽ lần lượt liên kết với kinh tế là thế cầm quyền của CS. Tự do, dân chủ, nhân quyền là trở ngại trung tâm trong bang giao, là trở ngại then chốt trong phát triển đối tác chiến lược Hà nội-Washington. Tự do, dân chủ, nhân quyền là khắc tinh, là tử huyệt đối CS độc tài đảng tri toàn diện. Nơi nào có tự do, dân chủ, nhân quyền, thì CS độc tài không có lý do tồn tại./. ( Vi Anh)

20/02/2019(Xem: 764)
sử dụng một bộ cà rốt và gậy để đưa các “bạn ngoài mặt” (frenemies) yếu hơn nhiều – như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei – vào vòng thần phục. Tương tự như vậy, sự chia rẽ trong nhà ASEAN làm lợi cho Trung Cộng.
20/02/2019(Xem: 769)
Chuyện gì đến phải đến. Việc xây bức tường giá chỉ 5,7 tỷ là một thiết tha của TT Trump đang nắm chánh quyền Cộng Hoà. Chống lại là quyết tâm của Bà Pelosi, lão làng của số dân biểu Hạ Viện, coi bức tường là vô ích và vô đạo đức. Nhưng bức tường chỉ là hiện tượng, bản chất cốt lõi của bức tường là lợi và hại của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà trong việc siết chặt hay thả lỏng số nguòi nhập cư bất hợp pháp, còn gọi là ‘không giấy tờ’. Mà mỗi mùa bầu cử tổng thống là cả trận giặc chòm nổi dậy.
20/02/2019(Xem: 612)
SINGAPORE - Trong 1 cuộc phỏng vấn của thông tấn Đức, bộ trưởng quốc phòng Singapore hạ thấp quan ngại về đối đầu lớn tại Biển Đông – theo ông, gọi Trung Cộng là “bá quyền” là vấn đề của ý kiến.
20/02/2019(Xem: 385)
Một trong 2 người đàn ông bị truy tố tội buôn lậu ma túy sau khi cảnh sát Stratford, Canada, nói rằng họ tìm thấy 6 pounds hạt trong chiếc xe trong thời gian kiểm tra xe tại trạm kiểm tra bên lề đường đã truy tố ông ấy hôm Thứ Ba.
20/02/2019(Xem: 245)
BRUSSELS - Trong chuyến đi Âu Châu của 1 phái đoàn lập pháp lưỡng đảng, dân biểu Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, đã lên tiếng tại bản doanh NATO hôm Thứ Ba – bà nhấn mạnh sự cam kết của Hoa Kỳ trong các quan hệ vượt Đại Tây Dương, ngược lại các phát biểu gần đây của TT Trump.
20/02/2019(Xem: 498)
MEXICO CITY - Xác của nữ thương gia Susana Carrera đựng trong bao được khám phá tuần qua tại 1 bãi đậu xe của thành phố duyên hải Coatzacoalcos thuộc tỉnh bang Veracruz, kèm theo 1 tờ giấy giải thích lý do: chồng không nộp tiền chuộc.
20/02/2019(Xem: 207)
BERLIN - 1 chiếc xe hơi khả nghi đậu gần bến xe điện chính của thành phố Dresden gây chú ý cảnh sát – chó chuyên nghiệp được đưa tới, khám phá 17 quả lựu đạn.
20/02/2019(Xem: 171)
ISLAMABAD - Pakistan báo trước: sẽ trả đũa nếu Ấn Độ chọn hành động quân sự chống lại Pakistan sau vụ loạn quân Kashmit tấn công lực lượng bán quân sự Ấn Độ tại tỉnh bang tranh chấp.
20/02/2019(Xem: 153)
DAMASCUS - LHQ bày tỏ quan ngại về sự an nguy của khoảng 200 gia đình mắc kẹt tại 1 khu vực nhỏ thuộc quyền kiểm soát của khoảng 300 tay súng ISIS – đó là làng Baghuz, diện tích chỉ 0.5 kilomet-vuông tại lưu vực sông Euphrates gần biên giới Iraq.
20/02/2019(Xem: 885)
VALPARAISO, IN -- Một vụ diễn dịch sai các hồ sơ tòa án đã dẫn đến việc thả lầm khỏi nhà tù một phụ nữ sống tại Quận Porter, tiểu bang Indiana, bị buộc tội bỏ 3 người con trong căn nhà không có nước hay lò nấu, theo cảnh sát cho biết.
20/02/2019(Xem: 688)
WASHINGTON - Liên minh 16 tiểu bang do California dẫn đầu kiện chống lại chính quyền Trump quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới.
20/02/2019(Xem: 184)
NEW YORK - Thông tin ngày Thứ Ba của Walmart ghi: doanh lợi 3 tháng qua tăng, động lực là doanh thu trong nước tăng.
20/02/2019(Xem: 236)
WASHINGTON - 1 biên bản của phe DC tại Hạ Viện tiết lộ: bất kể 5, 6 khuyến cáo của HĐ an ninh quốc gia (NSC) về các khía cạnh đạo lý và pháp lý của chủ trương xuất cảng kỹ thuật nguyên tử sang vướng quốc Hồi Giáo Saudi Arabia, các viên chức Bạch Ốc vẫn tiếp tục vận động trong thời gian đầu của nội các Trump.
20/02/2019(Xem: 245)
WASHINGTON - Nghị sĩ Bernie Sanders 77 tuổi đã tuyên bố tranh cử TT năm 2020, là lần thứ nhì.
20/02/2019(Xem: 836)
WASHINGTON - Luật sư đại diện Michael Cohen, luật sư riêng của tỉ phú Trump trong nhiều năm sẽ hé lộ bí mật về Trump Tower – luật sư Lanny Davis báo trước “Đó là sự thật tiêu cực, lạnh người” khi điều trần tại các ủy ban Lập Pháp.
Tin công nghệ
Eta Carinae có thể sắp sửa nổ tung. Nhưng không ai biết khi nào - có thể là năm sau, cũng có thể là một triệu năm nữa. Khối lượng của Eta Carinae - lớn hơn Mặt trời khoảng 100 lần - khiến nó trở thành một ứng cử viên xuất sắc cho siêu tân tinh toàn diện. Các ghi chép lịch sử cho thấy khoảng 170 năm trước, Eta Carinae đã trải qua một vụ nổ bất thường, khiến nó trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời phía nam.
Trong thời gian qua, giới công nghệ đã liên tục được thấy những hình ảnh và thông tin đồn đoán của bộ ba Galaxy S10 sắp được Samsung ra mắt. Tuy nhiên, có một thiết bị bí ẩn mà chúng ta chưa một lần được thấy hình ảnh thật sự - chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Fold.
Khoảng giữa tháng 02/2019, GlobalFoundries, hãng gia công chip bán dẫn lớn thứ 3 thế giới sau TSMC và Samsung, đang được rao bán bởi các nhà đầu tư. GlobalFoundries đã thất bại trong việc phát triển dây chuyền sản xuất 7 nm và đang bị bỏ rơi bởi chính đối tác lớn nhất của họ là AMD.
Khoảng giữa tháng 02/2019, một số nguồn tin cho biết, những công nghệ như theo dõi dây đeo tay, giám sát video và robot phát hiện ma túy đang được sử dụng thử nghiệm trong nhà tù tại Hồng Kông.
Khoảng giữa tháng 02/2019, trong một cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên kể từ khi con gái ông – CFO của Huawei - Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Châu) bị bắt vào tháng 12/2018. Ông Nhậm chia sẻ với BBC rằng các cáo buộc và cáo trạng hình sự của chính phủ Mỹ bao gồm gian lận và ăn cắp bí mật thương mại sẽ chẳng bao giờ có thể “đè bẹp” Huawei.
Razer là một hãng sản xuất gaming gear nổi tiếng, nhưng lại có tham vọng lấn sân sang mảng smartphone với dòng sản phẩm Razer Phone. Được quảng bá là smartphone chơi game hàng đầu, nhưng Razer Phone vẫn vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ những chiếc smartphone flagship cao cấp
Các công cụ điều hướng trong Android 9 Pie đã loại bỏ sự cần thiết của nút bấm gọi lên “các ứng dụng gần đây” (Recent Apps). Do đó, cấu hình điều hướng mặc định của Android Q được giảm xuống chỉ còn hai nút: biểu tượng Home và nút Back, chỉ hiện lên khi cần thiết.
Việc những chiếc điện thoại phát nổ không còn là thông tin quá xa lạ, nhưng không có nghĩa là các công ty có thể quên đi những tai nạn đã từng xảy ra trước đây. Apple là một ví dụ điển hình, công ty đang bị một người phụ nữ khởi kiện vì chiếc iPad bốc cháy và gây nên cái chết của người chồng.
Khoảng giữa tháng 02/2019, một tài liệu xuất bản bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (U.S. Patent and Trademark Office) cho thấy Apple đã sở hữu bản quyền đối với hệ thống nhận dạng gương mặt dùng để mở khóa cửa xe hơi. Được biết, Apple nộp bằng sáng chế từ đầu năm 2017 nhưng đến tháng 02/2019 mới được thông qua.
Khoảng giữa tháng 02/2019, giới chức trách Anh cho rằng Facebook và các hãng công nghệ lớn khác nên tuân thủ bộ quy tắc đạo đức bắt buộc để xử lý vấn nạn tin giả, lạm dụng dữ liệu người dùng và bắt nạt các công ty nhỏ hơn.
Khoảng giữa tháng 02/2019, theo nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học Máy tính Quốc tế ở California (ICSI), rất nhiều ứng dụng di động đã và đang thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người dùng smartphone Android để định hướng quảng cáo hiệu quả hơn.
Trước đây không lâu, một số nguồn tin đã dự đoán về ống kính chuyên chụp chân dung Sony 135mm ngàm E sẽ được ra mắt vào cuối tháng 02/2019. Đến giữa tháng 02/2019, giới truyền thông đã có trên tay thư mời về sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Sony, là ống kính Sony FE 135mm f/1.8 GM (mã SEL135F18GM). Theo trang Sony Rumors, vẫn có hy vọng vào một số ống kính ngàm E khác như 100mm f/1.4, 500mm f/4.0 và 600mm f/4.0 sẽ được ra mắt trong sự kiện.
Trong tương lai, Google Chrome sẽ chặn các website khỏi việc phát hiện xem liệu người dùng có đang sử dụng chế độ Ẩn danh (Incognito mode) hay không để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.
Hiện nay chất thải nhựa đang là vấn đề đau đầu của mọi quốc gia. Theo thống kê từ Liên Hiệp Quốc, trong vòng 65 năm, con người thải ra môi trường 8.3 tỷ tấn rác thải nhựa, và mới chỉ tái chế được có 9% trong số đó. Mỗi năm, 8 triệu tấn chất thải nhựa bị trôi ra biển, khiến các loài động vật gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khoảng giữa tháng 02/2019, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, người thường xuyên đưa ra những nhận định chính xác về Apple, đã công bố một bản tóm tắt các thiết bị sắp được ra mắt của Apple trong năm 2019. Theo đó, ông Kuo cho rằng Apple sẽ ra mắt một chiếc MacBook Pro 16 inch với thiết kế hoàn toàn mới, một chiếc màn hình 31 inch độ phân giải 6K, 2 chiếc iPad Pro mới và một loạt nâng cấp đáng chú ý khác.