Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

10 Học Khu Giàu Nhất Hoa Kỳ: Tập Trung ở N.Y., Conn., Ore.; 10 Học Khu Nghèo Nhất Tập Trung ở Kentucky, Mississippi, Texas

11/06/201200:00:00(Xem: 8651)
Lương trung bình của dân Mỹ dị biệt nhau tùy theo tiểu bang, quận hạt, thành phố và mã số bưu điện zip code. Do vậy, sống dưới cac1 luật khác nhau, và với mức thuế dân nộp khác nhau, sẽ cấu thành các cơ cấu chính quyền có dịch vụ khác nhau, ảnh hưởng từ giáo dục cho tới y tế, từ phầm chất đời sống cho tới an ninh.

Bản phân tích 24/7 Wall St. khảo sát về thống kê từ năm 2006 tới năm 2010 đối với hơn 10,000 học khu Hoa Kỳ cho thấy mức độ thịnh vượng của cư dân ảnh hưởng lớn tới nền giáo dục ở nhiều mức độ.

Những cư dân trong các học khu nhà giàu có một số trường học xuất sắc nhất Hoa Kỳ về tỷ lệ tốt nghiệp, điểm thi và thành công về học vấn - nơi đó trẻ em nhiều phần sẽ tốt nghiệp đaị học hơn là các em trong những xóm nghèo.

Gần như tất cả các học khu thịnh vượng nhất lại có khoảng cách gần với một trong những thành phố giaù nhất Hoa Kỳ. Trong khi đó những học khu nghèo nhất là nằm trong các cộng đồng nông thôn rải rác, từ Ohio và Kentucky tới Texas và Mississippi.

Khi xét tới mức lương trung bình, các gia đình trong các học khu giàu nhất đều là nhà giàu.

Trong 10 học khu giàu nhất Hoa Kỳ, lương trung bình hộ dân là từ $175,766/năm tới $238,000/năm. Trong khi đó, lương trung bình mỗi hộ dân cư Hoa Kỳ từ năm 2006 tới 2010 là $51,914/năm.

Trong 10 học khu giàu nhất, có từ 48% tới 64% có lương $200,000/năm. Trong khi đó, chỉ 5.4% hộ dân Hoa Kỳ có mức lương đó.

Lương trung bình hộ dân ở các học khu nghèo nhất lại thấp: từ $16,607/năm tới $18,980/năm, thua xa mức lương $22,314, đây là ngưỡng nghèo do liên bang định ra với lương một hộ dân có 4 người.

Như tại học khu San Perlita Independent School District ở Texas, 30% cư dân có lương thấp hơn

$10,000/năm.

Và do vậy, chi phí học khu đối với mỗi em học sinh cũng dị biệt nhau.

Như học khu công lập Darien, Conn., xài $15,433/năm cho mỗi học sinh, cao hơn 50% trung bình toàn quốc là $10,591.

Học khu công lập Edgemont, N.Y., xài hơn $25,000/học sinh/năm.

Trong khi đó học khu Barbourville, Ky., xài chưa tới 1/3 số lượng trên.

Sau đây là 10 học khu giàu nhất Mỹ, theo thứ tự nghịch.

10) Darien School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $175,766
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 52.5%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.4%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $18,047
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 86%

9) Bronxville Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $178,465
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.6%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.8%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $27,980
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 84%

8) New Canaan School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $179,338
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 54.5%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.7%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $18,915
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 87%

7) Edgemont Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $180,042
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 50.2%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 2.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $21,825
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 81%

6) Byram Hills Central School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $180,850
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 47.9%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $24,727
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 89%

5) Briarcliff Manor Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $183,148
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.6%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 3.3%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $27,938
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 82%


4) Chappaqua Central School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $198,382
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.7%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $24,705
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 84%

3) Riverdale School District, Ore.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $199,167
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 59.8%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.9%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $16,807
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 76%

2) Weston School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $209,630
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 59.3%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.8%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $20,718
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 90%

1) Scarsdale Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $238,000
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 64.3%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $26,742
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 89%

Và sau đây là 10 học khu nghèo nhất Hoa Kỳ, ghi theo thứ tự nghịch.

10) Centennial School District R-1, Colo.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,980
>Pct. households earning $200,000+: 1%
>Pct. households earning less than $10,000: 6.2%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $16,323
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 51%

9) Pineville Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,933
>Pct. households earning $200,000+: 1.3%
>Pct. households earning less than $10,000: 16.3%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,829
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 12%

8) San Perlita Independent School District, Tex.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,875
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 30% (7th)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $19,413
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 26%

7) New Boston Local School District, Ohio

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,604
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 16.9% (90th)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,962
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 34%

6) Hayti R-II School District, Mo.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,599
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 18.9% (59th in list)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,484
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 28%

5) Santa Maria Independent School District, Tex.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,576
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 20.4%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,618
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 6%

4) West Bolivar School District, Miss.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,107
>Pct. households earning $200,000+: 0.6%
>Pct. households earning less than $10,000: 17.3%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,096
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 19%

3) North Bolivar School District, Miss.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,968
>Pct. households earning $200,000+: 2%
>Pct. households earning less than $10,000: 15.8%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,773
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 16%

2) Monticello Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,778
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 18%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,964
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 8%

1) Barbourville Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,607
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 6.8%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $8,178
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 16%.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hai Thành Phố Song Sinh sẽ nằm dưới lệnh giới nghiêm 7 giờ tối vào tối Thứ Hai, 12 tháng 4 năm 2021, theo sau vụ cảnh sát bắn chết Daunte Wright tại Brooklyn Center hôm Chủ Nhật, theo bản tin của https://minnesota.cbslocal.com tường thuật hôm Thứ Hai.
Trong các cuộc trao đổi nửa riêng tư được mã hóa, những người theo chủ nghĩa tân phát xít và cực hữu đã tổ chức các cuộc biểu tình tại hàng chục thành phố hôm Chủ Nhật, 11 tháng 4 năm 2021 để cổ võ các phong trào kỳ thị của họ và lan truyền ý thức hệ của họ cho đám đông, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Chủ Nhật.
Quận Cam sẽ đưa ra chương trình thử nghiệm giấy thông hành kỹ thuật số đã chích thuốc ngừa Covid-19, theo các viên chức y tế tuyên bố trong tuần này, theo bản tin của Đài Truyền Hình KTLA5 tường thuật hôm Thứ Bảy, 10 tháng 4 năm 2021.
Người mẹ của 3 đứa con được phát hiện chết vào sáng Thứ Bảy, 10 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Reseda đã được mô tả bởi cảnh sát như là “nghi can đơn độc” nhiều giờ sau khi các thi thể được khám phá bên trong một căn chung cư, theo các viên chức thẩm quyền cho hay qua bản tin của Đài Truyền Hình KTLA5 hôm Thứ Bảy.
Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện hôm Thứ Sáu, 9 tháng 4 năm 2021, đã công bớ các cuộc điều tra công khai của họ vào các cáo buộc hành vi sai trái về tình dục nhắm vào Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gaetz và Tom Reed, theo NBC News tường thuật hôm Thứ Sáu.
Lo Van Tran cư dân Fremont đã bị kết án 630 ngày tù ở, hay thời gian đã phục vụ kể từ ngày bị bắt trong tháng 5 năm 2019. Ông ấy cũng bị án 2 năm quản thúc. Tran đối diện 12 năm tù nếu ông ấy không hoàn tất thời gian quản chế, theo luật sư của ông là Cameron Talley cho biết.
Một người bị giết chết và ít nhất 5 người khác bị thương – 4 trong số đó bị thương nặng – trong một vụ nổ súng tại một cơ sở kinh doanh tại thành phố Bryan, Texas, vào trưa xế Thứ Năm, 8 tháng 4 năm 2021, theo cảnh sát cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Năm.
Tổng Thống Joe Biden sẽ công bố 6 sắc lệnh hành pháp nhằm kềm chế bạo động súng vào Thứ Năm, theo sau hàng loạt các vụ thảm sát tập thể đã gây áp lực lên chính phủ để thực hiện lời hứa lúc vận động tranh cử tổng thống để giải quyết việc kiểm soát súng, theo Báo USA Today tường thuật hôm Thứ Tư, 7 tháng 4 năm 2021.
Arkansas đã trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cấm các bác sĩ cung cấp việc điều trị xác định giới tính cho những người chuyển giới dưới 18 tuổi sau khi Hạ Viện của tiểu bang này đã bỏ phiếu hôm Thứ Ba, 6 tháng 4 năm 2021, để dẹp bỏ phủ quyết của thống đốc về dự luật chống chuyển giới mà ông gọi là “sự vượt quá của chính quyền,” theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.
Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố tại Florida sau khi rò rỉ từ một hồ lớn chứa nước dơ độc hại tại thành phố Tampa Bay, theo BBC Tiếng Anh tường thuật hôm Chủ Nhật, 4 tháng 4 năm 2021. Hơn 300 nhà trong khu vực đã được di tản, và đường xe mô tô gần hồ chứa nước Piney Point đã bị đóng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.